Skip to main content
Internet Archive's 25th Anniversary Logo

Full text of "Wochenblatt für den KöniglichBayerischen Gerichtsbezirk Zweibrücken"

See other formats


<36604203S600 
<S6604203S6I}01S 
Biyw. StaaliUblioUwk 13 A Digitized by Google ;cl by Google Digitized by Google 
-a — ^ Bmdaq, 2. ^aitiuur. 

^ ^ . Kie t^if „Vf«l|tf(iirw »Intttr" rtfAfiu<i; <iii«1) im 3aU lt4H tf^cl inmi g» 
M ^ ^Aril e«au|al<ff 1« 9B«rf<t<ni ^ anf b«« flmnegni 
«•ff j*Ai%riHni, »ra tam tiirige »tgcn ZMin^ *" «of' 
glAM« «(«rrtunM» fai <rm!§en W^M<M •«Mi l^ft» P 
8»fu< iBcÄMlB Sticht- timhjd: mt km »dfooc Sis^t" ftnb 9Ia4r«^tni 

fjJM ««T» 3. 2>fj. ringetwiff «ni fftttf^S^ 91*^ 3. ibff. tiiMrtwWen , bit abet vom ftiicgls 
f(^M^takcj^d»9 fitiut Birltcn ^Oogc^rn infal^ii toir «»n rinrm 

i&TÄ • • gt 0 Ml. 3>if tcutf((>fn f^onbimffr f(it bntTn fin? ?irtfrtaf(I 
rrtld^ttt, tif Jcttn .2eni;i>;;i juiommrnlömmni feil; mit bcm iSf« 
{«110 foUtn Ufbimfifn im ,'>r,iti:ini , (8<»«ftric, fccr il>üttnif(bcn 
6»ia<4e IC. mbunbtn ivcrrrn. ^fr pxtu^iii)t (3ti<ii\ttt, ^/k 9. 
wfÄ*», nimmt fic^ bco %:cTctnc< eifrig an nnt ^at Oic «Olf^* 
Migma k(t Statuten Ui tn ätc^irrnng befvrtvortet. 

fan btm Q9ou»crneur »on 9tom Mw €Ma«t4« 
flMIr ^ SVffH lüf uf kr ^pß oUbait ba« ^loT«iiH»et va« 
Miafc 01att „il\br nit «f^I««^ in Mrc^tn ; btr Oovmiuut 
lÜR tcgab ft(^ fofvrt |ttm Staattffrfntäi unb nflartr, er (önnc 
itahl feltbrn Sffrbl nidjt uoll^itbfn, (nbcm ttc 'iirratitiicrtliAffit 
IS gre'p t».uf unb et fönne tcn i'ap tcS Holfr« nicht mit jl* 
«lebfn ; ev füiVe bei, tafi, neun mau ein tcafaiii(*eiJ ^Matt mit 
Ihf^Iaft be.ej<eu iroBtc, er für bie *Rul e Mrnu^ fcinrn aitjiniblirf 
0al fl&Hbt. t*o flehen bic iiadjtn ^icr in *Hcm, e* jieht fii 
eise büprrr »ewittettvclfe übet ber ötabt jufammen unb i 
ftxäftt, fit iviib fi^ balb entlabr». Wan mpAtc nun brt Sdoc^ 
gwif^j« bn ba< Softtn^tfMort von bin auf^tiij), {>a(t gfbittrn; 
"INlt Bit MlfR aSrabung bic Urbrrtinfiinft in ^ttttff 
^ fH'SnMataKSi •# Snm fltct ici<^ ju l^ritTii: 

' Sem fRaiftOflnr „9nna)>ioTt' »irb oni 9totn mitfietbeilt, 

btr ^ft _be la 3Hcifcow.\ ias von 1.nu« IX, in «iner «(itiv.itaii^ 
bi«nj nnpfaiiflen tvoctcii ; Ca imuic i'üir ton ?xranftfirf) biifce ou(^ 
mit brm 3taateifefreti5r Ä<\rbiua( Ärrtrlti lau^e S^ei'prr*un;\fn flte 
^bt! voll Änm^'iitbu für bic 2act;c tc« porticbritte? unb ber lln= 
«bVinvVäfcit ^tolitnj, l'ab» ber mxü bf la SDio^cowa Slnpele(ien= 
beitfu, xv<\i,t einen iiropcn C^influ^ auf bif jJolitifAe ,-^ufunft 
<ättn>()d« uuoiiibrn biirfkn, in ber iKn^t fhibirtn »oUrn; er fri^ 
w> bw JPm>ßc unb btff» SRinifin mi»«cm.0t^tcnaB9|fiiraacn 

^«rmft. (Km am 23. civortroffcnr SSerorbnung M 
aracn &wnerin» «m Sßarma, «atl Subwig, ana P^tnua am 
yj» bflifat, bff}.ifi.u alle rircnltiAen SMener in tfcrcn bicfceri.ien 
5J*"*2r», *^ Üucflellun,! ber trbifdjen Ucbcrrefte ber iierjcjjtn 
wnrbf Soulfe fonb geflent flatt. Cfitt Xdcn vcm U\. iTej. bt« 
Mu^Mbal färcjcft einer (Mi'ent\ibn ron '}>iinn.j natb iMacenja. 
^ 4Pfi b e n g. 3>cr V'-"r(f.1 t'^t bic Unteifiiii.:un.V. £ftevreid>if<J^ft 
lriifr^.tfK0ct)»toc^cn nnb feine Siiitc atioä;)« erbrtlten. eben 
»trf b«n(ct 9iilgcnbc< in bf« ^»icjijea »lättcnt mfunbijt: „3ii 
iB »Wen Zni)>|>tnfrnbttBa<» in »tTf«i>itbcnf Il^eil« btr 
•*-*.©taalfn, «amcnlli« t« Me (Scbittc itnftiW.bcr Up« 
fo »ttminbtr!, b«^ ber !ritnfl — befcnfcerS unter ben i\e<lfn»^r. 
tiflrn Um05nb<n, für bie JtKVPcn ol'j" l'^ ^tr njirb. Qt. f. -tc^. 
unfer vSouverän bii baler ein fftcrrcicf'tfdc^ nnterftüfunc^tfforp« 
fnii MKsidio di (mpjie I inficrinii ) narfi^iieiiid^t utib cvb.'lten, H'cldjt 
bie St.ibtt Wcbena unb WejjQic mit befrc-t balten iiJtt tu [fl-rtn 
gallc bic 9itt|fe M Gtaat« fit^rrn tmbcn. — SL^a^rft^emlit^ 
tocrbctt Sflrmi^lf^c Zru^ycn — »rnn bie Hm^anbc ti cr^fd^ 
tw >~ aai( M NT tteMciiiictfHna »on ^atma »cnecnbct ncrbcs. 

— 3n tai vmtt< Mfnratrn S:ni4»t>«if«btt>>ftK ««4 3tottm 
fftnn iä) bente «M^CBf taf ba« in ber llftfltbung von IBten 
O'^rnbf 9tititSTfi^(f(m Mbn bie SBcifnna rt^abtn ^at^ naA 
^yWffir mffvibt titm . ' mm hu UwU ti m «vHSaUftattcrirn onf 
«Tteg<|u^ fejtn ff^ (fnm. ^(au0.3.) 

9Atf*< SlcrviniflrWtllf j„ffrafereafnir*tMllnrit: „f>ni# 
unfrrr IhiMflctid^tt au< Vlftmen vrrne^iArii wir, baf brr fl^tvm 
|0<t fon Stumale ton SJlaiet nad« Cr.ni iitf,rTri?t ift. 3" '?n.vt» 
birf ti, 8bb<tIiJtabrt babe fid; tihnu'iv ,\iivHUKrt, fitf» ^ii ^en 
i'tbinjungtn , »el<^ i^m ber Äaifer ^Ibbcrralman r.iifcrlefien 
tt.*oOtt, JU untfrtrerffn. Slbbrel-Äaber fdjeint rni|il Icffen jn fcön, 
auf* 9{fut bie Pbanetn eine« ÄanH>fe^ <i,t<\tn bie iPfauren )u ttw 
inititru (SincT ftiner €elbalen, btr fliti in brm Vapn be4 <SI«* 
nrraK Samotfcirre cinfiefmbtn, bat auff^rfagt, brr (^r=(Sm<r ^h» 
bot entf^ttf flrfa|tf fvM }vjn angriffen f^ten nnb M 
uncrrfe^rn« auf bie getrtnntfn $a^tr ber StaToeraiier ju nw rfen, 
um rined na(^ bem anbem ju erfliirmen, ba tr jn fc^a<4 f(9# 
um allen flcgen ibn an^^tfdtitften 2^tii)<vrn, wenn fte f1(^ einmal 
j»treintgt ^dtttn, bie ^Spiije bieten ju tcutieit." 

— Dem Sftnc^mcn tiaif »ar t* tit 9lbii(bt be< ^rinüen ron 
^oinvifle, in ber fkrir^famncr cinr 9ttt ;u bal'm, ttelär bem 
Kabinette ntt^t sninge SerfefienMl baeiltt («btn «ürbe. ^ 
<9wi|«t NtK fi4# n i'O" t*''^*"! 8m|«M tantnil rrboHen, 
>an bcn Staig 0r»a^djwl4*v 4nn {«m» tm1j»rr4en, feintn eo^ 
ipm > #wi igui I I I >fiiu >lo(iigi. jtte^ Mc Qnncrfung ^'njngtfflgt 
Mtte: „€>k ftfb| baten fem yrinjrn von SoineiHc ju btn 9tri)Kn 
ber CppofitiM Itnfitrrgcliielnt.^ fiSirfliC; fcO «wiftbrn bem ^rin» 
jen rott 3«in9ifle unb bem iirnfril^rälibentrn (^^ui^ct eine f^xe^ 
«ftbiiierung (e0r(fn, bir, «ie man fitb er^ablt, |un|if} rrllem 
Slu^brut^t grtcmmen tsixt, Uli nimlÜf ber 'J'rin) rcn bem Ht» 
manbß brr miiteOdnbt^cben gleite abtrat, Ttc^ieie er an ben ftcnlre' 
Stbmiral Xiebonart ein €«tiTetben, ml6)ti ha\u beßunmt »ar, auf 
btr XoAt'orbnuDg ber l^lotte ge(r(;l ju nrrbtn. ^rr ffcntte'IV 
mital Xrt^ouatt inNg nabm e0, aut SRüdfittt ouf ^rn. ®u{jot, 
auf fi<t , einen 3:^ bc« priaili<ti«tt 6i(rctbcn4 , tn\^n auf Wi 
(S^ ber fran)9^fi^cn giaoge SEKjBg ^attc unfe einige inbtrcfte, altff 
weni^ ftbmeii^et^e SinfIpMungt« «if feie antoärtitie fclitiT bei 
9{(|;t(Tunft ent^icit, I9eg)ulaffen. Cr feenai^rtibitgie jugictib btn 
ftonfeitpräjibentm oon ber grtibett, wefcbe er fiib bem ^xin^tn ton 
3ctnpiUe flegenöbtr b^raud genommen, i^etr ®ui5ol beetltt fitjj, 
an ben Äontre-atmiral ttebouart \u frtjrciben, um bemfelfcen fein« 
Änerfennung bafür aufjubrüden, ba§ er ffinc ^^ilid;t „fo gut b*. 
griffen unb erfüDl" ^U. «uf bie 5Ja(t'n'4t ron biet'em ü'cr^ang» 
geriet^ brt ^rinj »on Ocint^'Ue i" nid)t gerinjjen Sern unb trbob 
beftige 9eff^n»erbe bei bem IVarinemtmfler , nrleter ntb bümif mt- 
f<bulbt(ilej ba§ er bri Dem, rcat ^i■ll.;(t).^^t . .\.:r,i l.^^^!tlfirrflt gj. 
»ffen frp. — »utf anlog ber tnc-nd-c tc, j-:f-- u: ,,i t<r eef. Digitizecl by Google feof fit tinimcnttn S4(t J in nur cini^fii 5mnb«n in faritf rrfi^rinm 
ttnnten. ttugcibcm ift bic Srfa^.in^ tev :^auptf)abi mooQ^dnMgi 
wcbm ; fit beilegt jeit «u« ntiti« :rfitigcr, aI4 rtna 40,000 Vlmn. 

6tra§bttr(. Sa« „nulxrr|>rint((^ Üffifnignii^t'' \M W 
dniatn Xaaeii f(t«e eifmant grfi^Iofltfl. <E< riae tmtdta«' 
tmt^ erf(^ung, baf Nr 3abt bcr Dirb«i^lc im fl^ ' «tUttÜUf abnimml, bagMtn ^abrn fUt frtt rtnigm Mr Sr> 

Cuafn «n SS'JJ« auf l«(»nti<^< TOt§banMungtn unb eranbfiiftun* 
jtn au§froTb<nili4 prrmfbrt. Da§ Pfftf«« mttuntn in brr Skr* 
«fbnin^ Ixr !Btrpi*?Tung«flrftnfd)aüfn, fc »rit in brm Irtc^lffnnigfn 
tisid;tn nai) SiTfluranjaufnabmcn son cdtfn flfwijfer Jlgrnten 
f.icn @runb bat, i^ mix'!ä>tin\iil) (Bu* in timgrn 3^flrn 
iftfertT iJfalj ift bitf« »nairifr tfrrf(ttnbO 3n Äotmar bra(^ »er 
tprnig Zjjirn rtn SBranb au<, bfr 1 1 (Scbdube in nfi^< Irgic. Cb 
ta< VMim burtb 9ö<»itlmfnt t^tj)an^tn, n>irb »rrmuibft. Z)ir 
«rfa^fln Ustcrfin^ungen iMibm bcffent{t(^ brr @a(t>e auf bie 
€!>ur ronmu«. »i^tklit tcvaxi^ 9(»)C0, «di^ »O' 
ng( iBo^ W tCR IfflNi U Ct w ii w r g «R^mfedt «urbc, brtnif 
Mc annage grgrn dim 3«A»i4«t> ^tarnen« Storf, ivif^cr bc> 
f<^ilDtt(t war, Teinc gtau iun< 8rten orbraiftt ^bn. 2)(t 3>r« 
batttn " jltOwn ^«raul, ba§ @tarf frinr iir,^l.':;fliitf ^Jirjiälnt \\\txh 
erotlrcit unb bann aufgfbängt (»attf, um i^laubrn matten, feine 
■^au babt dntn ^rflfcttir.crb an \\ä) bcgangt«. D« 5)trbr«bnr, 
vcl^rr ^l'r'1^nl^ nii^jt ^fi^'&tn wrtlfr, warb? jtim Xobf »frurijrilt. 
bCT 23ei(ünbi;;iin j tc« fcticifliitrii Ihitirild bat rr trn (Hf- 

üMfeof um bic (gnabc, «bap ta«n tbn an bca ^rc^togt [tuax 
fw^l" pw w p W " mifP' ~~ 9lfu<nbur3, 22. Des. Crr Jfttrm't^tfii^f (BefanM«, Rrrf- 
con J{aifrr<f(Ib , \fax ^varntt {nn im vt>ot(I Qnfl* br^ 
firnt, ifl der Nk|t «nailaaL ^ CiM'lf'M» ip «f 

g«f«8i. 

Seen. fett ne^mrn lagen fprlcbt man von brr 

W^i, civtR S^cil bcT in bcn @onbcrbunb«faiUonrn flatirnirkn 
ORil)Kitl»ii«trat>^cii tanl^ tai 9}eurnbuiiger JtoRtiR(({ut ablC-ftn 
nt UeSiau S^t iviTb bttfn !Borfd)(a/f a«<| MB oHoi öjfcntltl^tn 
CHIttctn wft aOcm Wac^bruif firmac^t unk Me SraRfnn^ botan 
gtfnü^'ft, Hit SBu^f 9»n 3lNJ/)00 Äranftn, iwtAr ??cufnl'urti aufi 
etlqt worbfn ftn , fönnf bic« ^ur Sühne trc l'tij^cnfien Untträ 
lalTiiii»^ ber bunbfamäfiiiun Äoniin.vndJfteUung tirnen, unmcgli«^ 
aber ;u einem :^i«fauf bctUmmt ft^n, »oburt^ SjcueRburg \aU 
Hfcb tcr <|!üi(^t überbobea JhIi&^' am. JULif^tnifliMcii Stafycn-^ 
oufftctiuna •.Vifiunebmen. 

i' 11} ein, ten 2'>. 5ie}ember. 3?or(\cnern hat bie bieilje 
fRegierunk) eiiuu S'fütdtfj »^rfiifit , ber nad^ iinfcver Jlnficbt fdn-n 
Mn bev jjto»i|onKlH'n ;Hei3tfrn[n hätte aetafit iperben fcUen. iir 
b«(rttirtt, b«^ jut abtragun^ bcr Wcjlen an bie (iibflcnc|ifrnf*aft 
foigriikc geifKi(|t 4lcT|^Tationtn Innckialb 14 laacn eine 
flmidni i« Utx %n brjablrn haben: 1) bat Altftn <9t. Urban 
500,000 grantCR} 2) ba« 6tift aSiin|ltc 400,000 tA) 3| bir 
fibtifien Alößcr 100,000 gtt Sßeitn» QitaKQniflcn »bn Mrr<: 
bau^lt treitere SOta^regeln Meltdl »ovMoTttii. C< Mftrbni bitft 
bouvtfärt)U(b tili* ^'if tVptf^irentt.;fftt , aber cjjne ,}'»'fiffl <"i'f^ 
Cui^b ba* mehr cfct miiitTV bcrfittrilli^^e ('iu,ic<U"f>-'in'«f" ^'"'^ 
fta^licbct .*uMV Tatii-ncit bcci:i.V ti'erben. ?ie frcmmcn 2^aii= 
Ur, bei treltbcii bie hieilae :'u.',icrunii ein ?atlel>eu fi-ütvAlnreii 
wellte, baben nidit >ran.]cr alc ."i ' „ ,\v.\\i lüi; ."i 'v- .';.'t:tnti!'= 
fiontacbübicn ^ffoibert unb fic foUen babci viel oon $a|ijiIa(ton 
unb i9(ifH{4tc Siebe nsb OUfbe gtnmt^nt ^obcnl 

— Dif fcnffrealivf (fibt^fnöfitfi^e 3'itung ffbreibt; „(5« per' 
laulrt, ba§ bic i>ttxtn CSeneral son oa.i«.oo3li«, Cberji (Slü^er 
unb befffn «ebne Stniletiungen in ter f f. Slrmee erbalien babtn; 
cbrafo ti , bat &tgemt unb Slnbctt (Sioilon^iUqgeii bc» ?S!en 2)(T Xob bcr (En^SOS^* Vt(ui» 9iifFt bon ^ama 

»irb unter ben iefi:^« Umftdnbrn bi« Str(fA«nM<n in Cbrr.3>a» 
licn nur u^rf) vriinebvon. T)fX präfmmicf ibront^f. tff.in;Uc 
ttx\Oi Don l'ucca unt fein 8obn, bfr (hbrrtn^, babtn rciiHtjlidj 
fett ben neueftcn (Sreiflnifftn in Viicea bie iiniipjtbie tei5 gan^tn 
l'anbe* gegen ftcb. ^ic babcn ftd) feit i^rcn Slbbifationen natb 

SiftnonI jurtjcfgeuMf" '-'"^ Unfjm im Vanbe trtrO natb aöni 
übtongrn mit Öefotgaij^cn entjiegengeftj^eiu 6ie fJnnen, fo fcbretbi 
Mn ^onaa, nur auf ben "iOegr bn jlon$etftonen i>tn 'iit- 
fatültn in Itarma cinttt^m. SB«« man bort bei iüiumt 9lapo' 
im« Bocbgtfe^, wfitbc je^t bic ^cftig^e Opi»e|litra drgm bie 
©ourbonra er}eHflm> -- ühin tetU «bet nw» bi* wrtraß<mä§ige 
«buetuiig f ontrenwW an form« In ftnft; nton glaube j boil», et 
rocxH bem toefanifiben ^)of( bur^ ein dklbopf« mdglii^ nMtbm, 
^cnitemoli betaJ<e.i. Der neut „f>n\f.\ »en ^arma* W cftl 
fpanifi^tT iPpurtoite. Cxb« ''arnefiübfn rirrfdjrrt.vife« in 9arma, 
oI« e« ITil fliJ«|iar' , war tioii fta;!;« rcn rninien (ncubbrr 
ftt^niij Ä.r.! 111.1, -.otin "Ptilip^'i '■ . unb (Slifabeiba^, ber ?:c-:bifr 
»on £)bi:aibo 5attLM'f. ^latente ^^ni^cn trat er fa-ir.i fn 
■m iilngetn öiuwr, bem 3 "Jfi't^ f>-'.\vv ab, b( ■> i U cnfrl brr 
«nmcbiiAi SyttiPA ifk# »üiia nun wirbtt auf bra j^crioAli^ni !?eTnn. Trn Qür.ittrium ber 3tTfif'f4en ^ftuna*f«ffi» 
im öii»a«»#« auit** t^^,rr, ffi- »rrrr trm Tfpon!.iUic"'rr birfe» 
.<vaiTf ber arC'>>tr Iticil t(f mu^ r!aat':"i'.1':ilb|d!<'ini'ii, i-Lrirbnoffii 
unb vrrlma «£labl»MigattcBm befte^rnbrn 3)e|;o|iialmmi>gnii<, 
im üiciammtbetrafle mb «c^r aM 2i.flnn ^r., igeilvlfUn 
werben. 

— ^Tet eobn bc« terflsTbrnen ^rofrffot* Xlny, m\^* 
mit feinem i^reunbe Sclbrärf, nuib einem Q^^mnafiafltn, bcnt Qtm 
Cirbunbr )u £HUfc geeilt irar, iit tv» htm Mnige 9»^ fttMf 
^a(frt$iP'iftd«i#iiMi««birn3 empfangen «mbcn. 

— mt nÄibn f<^on «im brr (9rf<ibr mn«m«t« b«ben« Mi 
jfM iiir;.^c btr frdgelaifcnen ^clen bebrsbt, nntnü* bie, n«<| 
abfitianrener qnalvollrn jnjeij.ibviiV'n •f'aft jeift no* itncb Üinfilonb 
iiiuv.uHfffrt 4U »rerben unb nja* ihrer bort erv.-.- ft, i't -.^nr nid»» 
}»eifelliaft, wenn man wet^, bafi ber •-'cu iSrcunni anci.ifliefer;« 
jaiifcicefi idjiMi c\lficb an ber Wren^e einen (''*al,',rn rcrTanb, an 
bem et mrnbctr, naj^btm ibm noi^ jukot bie rediie »anb aK< 
einem ^cijlbcn Cbtnn ber Cjar ij» brr *4ter feiner 'K^ifer ) ab- 

g bauen iMtben. tBie «iel aber tsie »cnig Jbeilnabnte man am^ 
K )>^n{f(^cn ®olfc tragen maj, fo wirb bedj Jrbet (vbrenmann 
«nb brutf^e Patriot nur f*anpern fijnnm bei brm wbaniwt, 
tin^ eine be«tf*e lÄrgirning, bie jid» eine beutfrtie fo oft unb mit 
lKf>1)t it, baju brrjtfben fönnte, «KÄnner, bie f^on obt»»- 

biei! vem Un.\lud fo ^art Aft"ff'n jinb, einer 9ta(|t «'•l"J|* 
fern, bie fo virlrarf' lviv;n>n bat, trie urmfe^ttt^ jie Ift «Wj 
ijfn viel« im >;<tL-ii|i vcvivuiiUr : Ii ufiitdi- 'fielen iautft bo# Uttbdi 
rtuf III Jnial'ti.icn Atftuns^farreft unb nartj übcrfianbe-ier straft 
„iran-n'ort "ber bic e^rcnu." „"il'eldje ("-'renser' frci,\(n \f*t 
bie '^Acn — unb t;ni Twa-e ift eine rerbinanififolle , benn M» 
wcftlidje Wrenjc bci|>t l'ebcn , bie ejtlicbe lob, ctet (MWflfl, citf 
nocb riel fc^limmtr ift aU ber lob — bit „Änute", tit „-r^ei»» 
ffT^orbtit" iWic bU ©erflwrrttarbeit in «ufslanb bei,;:) cbrr m« 
ftantafu«; nnb feibet Ift ti faum mtifetban » baj wuflxt) 
cftlirtit Wren^e -lemeint ifl, benn «uSInnb fübrt fei« fd)»«^^* 
!Pu* mit f<tif:cr ^oTvifalt, e# «rftb fi* bafl Jawm «nb ^^J/*'"' 
feilen acii.ut mctfcii , um ^nr rfd^trn 3*1« feine „«anbeorin«»- 
abjufovcent. ^*ietf;idi, «l|o na* 10 cbft 20 5»^bten wirb m 
tiefen Un.'ilüflicben b«c< i^ct bc.^ (>Vf 'ii.i . mo ''"'^„,^'»iV'l?«Sj 
bamit bem 'McMt ibred l'eben« bem ^ocffinbe l-olen« einn» 
UntiSen iribut ?a!.1en! i Tcuil l e .Jt-V ) 

— Sejüglid) btr ^>alfun3 Cfn-ilanb« in ben SdMi'cfjcran re- 
Ifgtnbtittn finb bie ptoonlldjen «nfl«i>tm Verb HJalmmt^n » 
oufirr' 9l*t in laffen, Vorb «IjalmrrllBn, bei mtbrmaK* .jcicta« 
baft er \\i aenau rrfennt, nieldier Srilf bri btr in tSuropfl 
i'cvbriri:niffn Um v»' ilm^'a - ^" ^'"^ 

itiAt fo ?fitia wie iii:\lul' (^nalaiib aU' ben fefibuteT «'«'1''^^" 
aut:rcl,"t' =1! latffn «;ib fo fruirm «iJ.itcvlanbf etiifu 
puuft ju ficiiem , btr Uitl>t aUt anbeten on .uttu^feit ubf«^ni 
bHTfle. 9$ loitb no<^ Wow^e« eii»net«<* fron, »ie i« 3"» ^1 Uppi QFnfel, nac^ htm (üinevOIrr grirben oU itMä m 
über ZoiUrta ge^rrrf^t, er ftlbfj aber, noibbem er 1607 »n. 

mierni vwnr cwlir «ertragen« 'ftxma rrboittn botte. 

- 9fa(b Ifitx »erbrtittttn CS^erüditen fcl! ber t^rraoo «n 

Vuua, »eldiem ba« .^erjos^tbum "i^uma, ^emäfi ben SPttfrÄgm 
nun lugefallen, ^^tfiMiiun ffvi:, c\vJ tie :Ke(iierunij »u Qtunton bt< 
(SrbpTinjtn, ivtl^er befauutltd} mit ber (Gräfin ^o«nB. 6AmfttB 
bei {»erieg« oon »orbea» wcrnü^ {$, |n Ht^U^ '^"^'m 

Die t«|l«<B» ^inanjtoge Ceflerrrii^« finbtt tinrrftiK rint <h. 
mrang tn bem Umitonbe, bo§ bit grpgr unganfdie i>nUt btr 
OTcnaribtt mi^f ber an^emrinfn SBffJfutmng untrlie^i, bot Nj# 
groSe Ungarn mit flüen feinen ^J?ebfnianbern niebt tinmal fornri tu 
ben allgemnntn «taaiafcbae liefert, nit tat flrtne CrfierrciA 
ler ber aEnn«. ^ixt bem ni^t fc, tjnn würben fi* bit 9Um\* 
mtn ber »ricnactiif fa«t mbcppeht ur.p rabewi auf 240 WtiM f. 
ftf<g«Tt. äöatum Iii bie^ nun nitbi ber ^atlT :'luf biefe RrMT Alf 
worirt man oon ofUjIrOrr ©riit nur mit bijieren filaatn Orr bk 
reibrrfi>tiifKgcn Ungarn, beren bacborif^c denafcdMt nOn 
ecbwa^jtn nnb »erltrien^t« Oeflcmtll« f(|idb frp. aifcfn bitft 
JKmm P«b angereiht. tUt Ungirn bitten fiib löngft betif ifm j 
lapn mb «Mbn H ir|t, «ber fie vecfonfm ein öffemiide^ i"us ' 
flfl nnb oetanttoortHtbe aWniUrr, fura, |!e wlangen tftarantint für I 
tbre roaRitutionrOe !^rrtbeü nnb nur »eil de foli^je in ber aernnW 
gun^ mit bem t -t- i rn nnb irpi^n Crflrrrtt(b ni^jt finbrn, nin 
b«§balb »tbernieprn nf biff" C*^i' i,|i!n,^ , nur be^b"»"» «8 Ungarn 
für SI>efterrei4 :*Jaf(.inb H'Mifbi" ' i(bn>i«tj)ere< €taat#m» 

bällnifi, «Ie ba« ^wtfcben Cnttufiit . r Ungarn f#nnf bie (.^rf«biitl» 
niibt. Di» öftttreii^ifi^f iHegierung fann fi^b in Ungarn nur onf 
ronfiitutiontllcin 93ebm be|K>upitn unb fie fann bie| »icbrr nur, 
n>tnn fit au<3f in bctt «nbetn f^rooinjcn ht$ alte epßem aufgibt. 
X>ic§ fann ber Siegicnng nnmdgU* enlgaagen fcya« «M fie M 
in Ungarn |kc IlMbmtng Urctf 6y#tMi MWef ; flr Mit ti» 
fr^aif l«| Ii flr Mngetc 3cä unmigli^ ifl. in f>reßburä fon^ 
tntbnrO mlb in Sien autefratif«^ jn rfdeten; fie mnf bSürfe ttn» 
mdgli^Mt nm fo me|r dnft^ ba fte gtMnnrn ift, bk 3cIIf<branren 
<n>if(^ Oeflerrtüb unb Ungarn aufjuläbfji, femif brn ^Jerfe^r brr 
beibea t.'äiiber frei v> machen, mdi^ Seifebr natürlidl) ni^t dn Digitized by Google tinrr 

«nffif 

unroc. „•ifn'ti mat, aud) „fin ^rciinb", Innt« »ddjtr inlUt ?orb '^al^ 
merftcfl iflbrr flaut , KK) ?ffc. ai. f«T tit tfrfolflftn 3ün,i« 
finrr fritbrni nttbr in ?lufnat>ntf flcfommcntn «uiuffung tn iitrs 
■'.». Ctrr fAK'fbt rti*t nccb ttorm ober |cnfm 
.ij *^ilt vor, U'tlctic* btr unjirfiibT um fcitfdbc 3"* 
v-rmcvrfJc Vcffniii in fnnf'i '-J?rric^trn an bt< vittu= 
uiui iibcv blt S?a'flf bfr ?in,ir in trr Sd^tfij i-cn 
btröJtnuu>i entwirft , bit Verb ^^almcrfton 311 tfn ftt,.reci|fr Vt= 
bftQltit climfbmr , wie er t>cn tdm ^i|m«i»|fTinafifn alfl ven finrm 
im öintcrarunbc fKl'fiiten Orbfn^fbfvlmui^fc, ii-if von rmrm btt 
luf btt l^ühnt i>nnfcl!ibrn üftpiitrrm.i^fn von binlcr bfn,Rouh| = 
frn bfr <>iitnibcn fvvi*t ^ 23ir ivmi.i »ft ou* immrr M*|cn ipa» 
\\ ■ ^ lud) »ur ,irff!fTcn Cffmtlidsffit flclangtriri^trldUen nntr 
i u-nbirnftr tcj.-.Mtcn ^n-rfon Hinb vrrtraufn bütfcn, fo 

fcnncn ivir fcod) immer acn"t»t«'n bn^'"«« "l'^)"!; '^"f','"'' 
SZ" tu- bamali.vn lit-ftaUn «l.tb.s n btr arfjrtrlj von btm 
Sn Vcvb hr.vcn ""^ '"^''Iteu. Verb ^Ulmcrfton bat i^cU ^ 
bahtn- tx \\V MX ö«unt" ber %Unn \n brr ^cftwfij, bif finji 

banbtlubcn »rrfcncn birftr *Partt, m ?liuifubU<ff »vitflitti ali 
linux SlMn fttbenbrr „Ärn,nb." Tn.n »roher mu finrm 
tojV ttfff Tl ' ■ T '■■ 'er pniftiidie Jaft, biefr ndJtiflf C^r^ 
/-enntniß te«5 0. ^ü'icben «nb Jbunlirtjen bei ter Zac^^ 

fafiuna, tvobutd^ i.cv J,..jii(bfiit einer rremtrn i^inmiftfcunn tn 
bU «UAeU-Acnbeiten ber Scbimj fc vollfomnten beieiti.jt ivirbY 
SBM ber iDiarqnia von i'antcboene in ber viifung bee Oter-- 
UnM vom t-t. t. mit 3'eoi9 «uf torb Winfo fagie : bofi er 
«tfÄWt »vorben fev „fveiniblidxn Siath ju evtbeilen," bürren »ir 
rt »eniqcr von iir Ätralferb C^nnniu.^ fngen ^ C?bcn fem yteunbr 
H&er iVatl', ba« n'iaii\e Wel?C-r, we!*e« er bei Crtifenbein finbct, 
bnö i|l f#, tvaiS ble neneflcn ianf.H-un.i!<bef*irtiTe )o bentlic^ vev-- 
ratben, boo ift ti, »atf fie bcffcnttiA nndi ferner vervatben tver^ 
btn, auf baf ber 6'>n''<if"'"^^ (unferrntiven Cppciiticn, ber 
iU*t »eui.Acr flefnlrfcrc^irnb ifi, alü ber tt^ rabifalcn , m*t ©c- 
Irafitl'rit erhalte, »eine l'lrme na* ber !Pcule «mfjUltrecten. 

— ijr.T. V. .ttoljenborf bat f,e,vn ben Ir. ^»erme«, 
«ebattcur b:r tiiefi^en 5?iinKrjeitunfl, tvel*e juerp ben ehrenfrän- 
fenbeii Vlrtitel >ieqen ihn braute, eine «lai^e auf i^erlniimbunc» 
anrttfieUt, sui\le<rti aber au* Äduitte ^jcthan, um ben befannteu 

f)rn.'rrir -A-ivv»'»!«'^ ^.itle imb ben Otet.'.cteur be* ,/Kbeini^ 
(Jjen 5Pci>fc.id;t<r»-', ^rpfeflot Srrdji tn^KBin, m jjumV« ^<i|c 
lu beUiuicn ^it genannten tui ^or.n ,^-,rh,„ fcf.«.^^^^ 
?r>trurtbehun9 ent»vl'cu IDnuen, n-eld.c hr^ %a tu- on.pWn 
7,..trn *L?frtTe «rirf» uub .U* ivameiitcö (^rmpd gelten fann, 
tae ben 3ciimal-artiteln , tvel(^e fo oft tie i2palten ber 3f«niale 
ccn t-eftcr l>'eViniuin<» füllen unb bidbcr unjjeflraft binjicjange» 
ftnb auf einii^e Jeit ein ,{iel ler-t. 

' fffT befannte (^eo«irav*b Hr. Autfi^cit bereitet fidj »er, 

mm fvithclift^e« (^Mauben,' in weldiem er erjof^en werben wnb 
von tem er erft hier abjjefallen ift, jurürfiiUtreten. — 3>er rerr 
baffftr <\eh. iöt^^i'b "Bebede wirb f<^pn binnen Änrjem vor ben 
eifentllc^^en O'erirtitsfdiranfen erfd-einen ; ber (''V,unftnnb brr ^ln= 
flaae bctviift 40,(i(N) Sfcalcr, wclrtie er einem hoben IJertrauen 
cntU'unten haben feil, bie er aber al? G'efd'enf erhalten haben 
bebau^tet. Sitfer '^x^icy, tvirb >\Ifirfi bcm ('«bt' re? = lei^e'f^en, 
ttn eif^eutbümlit^e« Sidji auf bie ^ittcn[ief(^i«^te unfever ^öljfrn 
^änbr iverfen. 

TOünAeti. 9iad\tem *se. Xuvdjl. btr J^iirfl e. Oeltfni|,en» 
aSal/errtiin vcn feiner Wiffion au« ILifirjbur^ jHrücf(i,efcmnie«, 
fr ■ ■ ir 3bnen wittheilen, bap tie Werüdite, wcldje feither in 
: lUättevn , namcntlid) in babifdjcn 'i^lättern, über bie- 
'■ »geworben Tinb, aUe<5 Wtunte? entbehren. Tie 3eutun.'< 

C hr tiner reinen ^Mtvatangeleßenhett tt^ t. S>«tt|cis. ciL-^j 

^ _ 5(,n an Mün^ta »irenjenien T'ovfc .l^aithaufen 
'»■tbe vor fünf ^rkMiaten tine Ärau cxbh^t (lefnnben unb alt 
«uthmat;lidie 2cIbfrmC'rbcrin in nUcr Stille auf einen befonbevn, 
für icltilmörter bcfiimmten ^^la^e im Äivdihcfe htfirabtn. ^iJadi- 
träfthd» hat fidJ nun htvauOcjtflfUt , bafj hier wahrfrficinlidi eine 
t^nncTbun.^ unb fein ieltfimoTt vcrücftt, in J^cloe beffen nun, 
na* einer' '3lnjei<\t in unfetm i .i>^bla«*/ bie /"vrau triebtr aiifsU^ 
graben wirb, um mit ten aebeviun rveterlirfifeittn auf bem ved>» 
ttn iiilofe tfJ t'e'rtienarfer* beerh.it ju iverten. 

- 6f. Dürfet, brr ftüifl von „SBaUenjlcin" ^aite am 2,5. 
JX]. bit «btr, \'JT föiiigl. lafel fit\o^cn ju wtrbtn. — t'tr 3n> 
lAibant un'Vrt« ^icfibeater« , Cberftlieutetianl « Ih Sniie j^rbr. v 
nia^t, erbtfft am "26. Dtj. ein atlerbödjlirfl fReffrivt, mrldjt« 
ibfl »om \. S'T'Juar on i>on btr 3Kif"t<""ur br« -Oofibeater* tni- 
>M; fetn 'Jlüi^folan if) un(< in bicfem älugrnblirf nc(^ nie^t be* 

§fl!M- nn* ffl!il»nitrt)!f(ffnft , €ed)nc(ctfl<f. 

'Slntge fi'emffFungfn i'iber i>en t^tm niittferen mr.ul' 
berrbaum (monw int« : m« .U.i) günilint'Ci'n i^oöen. Die Ur« 
He, irantm f<^ in bni „^a^rbfidjern ber ©titenjucbi in £Jeutf^' 
'Mb" bcii iiiorn» iiiiei mi lüi jur älnpflanjunfl fo tti»9'Ieijenili(<> 
rapf*!! unt mit^ jiir unfnifldbli^ien atflabt von "Pflanitn erbol, lag in ber QldfticrfftOf Ut^tibtr, ber unfitmrfnra ®r5§f bfr ei&t' 
tn ffibfl, fo »if in b« ©tgtetbc, mit »ritbnr tiefe vrn ben 
benraupen orrjtbrt tserten. Der ÜSobtii, auf »tltbetn meint yflan* 
itn erjagen trerbttt, brfiebt outf rrtnnn, angtracbicn glugfanb, ba 
erfJ in einer liefe von 18-24 gu§ fflaffer entbaft, unb in eine» 
»eiteren, eben fo grcgen lieft mit Siti permiftbien t'e{im jeigt, 
roie an mr(>ren Srunntn btutlicb fltfej^en »erben fann. Die ein» 
iigt iHabrung, »tltbe mein Sanb «bittt, beponb au« brm I)imfl 
eine« im 04te 1830 anötltgien, abtr »»runglücften ©poratlbeet«, 
in trtl(btm berfflbt mtbr cU 3 3u6 tief einflegraben »urbe, fo 
ba^ mir eine fräftige Siirfung naH) oben fouui möalic^ erfc^ttnt. 
jumal ba ba< SJeel fpditr 7 — 8 3a^re lang »üfl Itegtn blie» 
unb fdtbrr nid)i einmal einen fiarfen @radwui^« ^atte, unb beiv* 
nct^i entfaden meint ^tlanjtn unb eitrflingt tine folt^e fxaäjt, 
ba| fte bie atlgrmeine Uufmerffarnftii erregen. 

!8pn btn oteltn von mir oerfenbeten fflansm erhielt ontei 
9nbern bie ®efe(lf(^aft jur ^örberung ber Ceibenjui^i in 9Bie^ 
babtn eine Sinjo^l, mticbr ti^ vor Kur;em ju ftbrn ^ilt^^en^ 
^te. tvar fe^tr unangrn'bm überrafcb' Aber btn ®ianb ber 
übrigen« forgfödig gtfjfltgten ^^an^en, bie i<^ nur trfi nieber er« 
fanntr, nai^bem i^ mebr^c^ verliibert »otben »ar , ba^ ti nixf» 
Ud) meine intirinudiii frven. tta mar »tber SläitevfuUt no(( 
gro^fd l'iub, unb bie nur jn^ei Monate allen Xriebe, »rl(^e an 
meinen eigenen ganj (ungin ^flanjen fogar eine l'änge von 4—6 
gug jtigen, »v»ren bort faura einige gingtr lang, bie ißlditer (»ot» 
ten nt<bi einmal ben Umfang meine« von bem gemö^nlii^en »Üben 
iSaum gt»onnenen Vaub«. 

bin viel )u »enig »iffrnf(bafiti4;er ®drlner, um bie nr> 
foi^e ^invon ju erfotfi^en, unb gencigl, bitfe in bem fe^r (ttvmigtm, 
vieUeit^t aucfi leiligtn, mit auar3artigcn Steinen vtrmifc^ttn Scben 
SBieebaben« futbrn, unb gab ben 9{ai^, ben 9obm jur ^robl 
^arf mii ftble^iem 6anb ju oermifibtn. 

meine ^tlan^en finb bereite in beiKa^e allm beutftben lanben 
»erbrettet, unb t« rvare von grü§em Onttrefft, ju ttfabrtn, «oii 
bieulben bii^r getiebrn finb, fo »ie ivele^en (Stnflut ^öoten unb 
filima ouf (le gej^abl bab«" Ö fl r l 91 e 

Hut^ »ir ^oben (ier in {)o^enbcim SlMeger von bcm m'iruf 
iiilvrtiiLdia bef .$>errn "ültf, n<(c^ febr gut geteiben unb ein frbr 
f^inee t'aub jeigen ; ba« l'aub erreitbt ober bie ^tö^e be« Darm« 
ftdbirr bur<baue nt^l, bo<b gebe iib bie ^>cffnung noiS) nii^l ouf, 
ba§ e« bitfeibe ffltöfe mit ber fitit critltbcn werbe, wenn bie 
«JJjlanjen t\o<S) einige ^r?at flarf eitgtflupi rotrbrn. ?Ulfrbing« fcmml 
auf btn ©tuntcrt btr ftlanif" ff^r vitl an, btnn i'e itcfer ber 
rWauibtcibaum fcloc 2Bii»j«lii in ten ©pIxti treiben fann, um fo 
freubiger gebeibt er, unb um fo grö&trt 3Mälttr eriÄU-iaon »on 
tpm. on otr barrnftäbter ^flanjung fann er feine aßorjeln W« }u 
einer bebtutenben liefe in bea ;!^ioben treiben, tve^iJalb er auc{i fo 
practitoon pebl. Cebtutenbe SBoruige bat ber in-irus ininmedia 
aber jebenfatl* vor allen anctrn IRautbeerarltn, weil er neben fei» 
nem ^oben i)IäitertTtrog ficb febr leiibt burtb 6loppen forijjflanjen 
läQt, ouf gleii^fm ©oben immer größere 2*lü(ifr irtibl al« onbert 
«Kaulbttren, unb bucc^ ben RrofJ gar nttbi leibet. 3eben. 
fall« ftnb oOe 6riben^ü(bitr Deiitfiblanb« i«rrn Slfe in ©arm. 
jlabt jum größten a)anf verptiitbiet, »reif er burd? unentgelblii^e 
ftbtiabe von Slblegern bt« morii* nitcrniLilin bem Vtnf|(^rt>ung btr 
eriben^ui^i in Deuifc^lanb grogen S^orfcbub gririfttl bat. 

_ I^eobor 4» Egling. 

(DbfTbau. lieber bo«*9leife"n btr Rrü(t)te finb iUerfuibe 
bon S^remv angefieUt »erben, beren Stefultate im gofgenben ju> 
fammengrfaft »trCen fönnen: 1) Der {Fortgang bcfl SRet'enfl einer 
faftigtn rtrud;t »irb fcglttc^ unlerbrocben, irrnn mon fie mit einem 
J^imig überjiebl, tvel^er bit @emeti:f(baft mit ber l!ufl unb bie 
!ibbun|!ung oufbebt. 2) ^ätirtnb be« Reifen« »irb ber «oauer* 
jioff btr Vufi in Aobirnfäure oermanbelt. 3) Iiie in reifenten 
i5tüibtrn enibaltene l'ufl if) b>:iuni; emr c^'ncicuge von AobI|>inefga« 
unb i»tirf^ifli<. ^^allerf^pj^ga< nii^t in brnerfendtvertber Wenge 
iaxio SUltfOilta:, aber bagtgtn ifl c« in btr l'ufl tnlbalttn , ivrliv« 
gani unreife fjtütbte einfcblte§en. 4 ) Die ffitinfiSure in ben trou» 
btu eniflej« tnö)t burib Serwantlung irgenb einer anbftn 64uTe, 
inbem fie ftcb ftb»" beim afttn Seginn ibrer gnlwiifeluiig barlti 
beftnbft. 5) Sßirb ein 3aum »d^renb be« SReiftn« feiner {^luibt 
mit einer fttreatben Vöfun»! von fobfenfaurtm aifofi begriTen, fo 
fitireitel ba« >pb^n«>men br« Steifen« fori ; bie Sru*' btfcuuiii tbie 
Jjjrbe unb ijten ®eru(b, abtr c« bilbtt fitb bann ftin 3iirfeT. tveil 
ba« aifali burcb eine }u fnibjfiitge ööiliaimg ber frtien eöiirr in 
ber 5fut^f bie etnivitfung btifelten jut iSilbung von S»<^tt vet. 
birbtrt. G) *.Watb fl.iitgefunbettein 9f.ifen finbtt man bie freie riiire 
in btr Srudjt r.ii^i ^erfiörl, foiibern mit iHtf.iH ober mt: ftnlferbe 
gefätiiAl 7) Die Söerdnberungen , recltbe bit Srütbte natb lein 
abp 'iirfen vom 9aumt erfeiten, roeiben tinem »eftniliiben ibeilt 
na<b turfb ben gauerfloff ter l'iii't tebin^t. — CEnblii^ baten 
feilte ^erfucbe au4 natbgeiviefen, boti fticfficff^b'iltigc itörper Ibieri- 
ftbtn ober pilan^rtcbrn Urfprung« auf bie .^''fammenfeßung ter 
pilanjenfaiiren <B(ii\t in ber arl tinmirftn, ba§ bie «iure ^rDört 
»irb unb fid) bie iPafe mit Äobleniäiire vereinigt. Darau« fann 
man erftdren, reie brr fcblenraare .t?alf in IJflanjtn gebtlbti «irb 
unb tvvbk'r ba« Jllfali fommi, n>cl(be« attmäblig bie 6äurr betnt 
Sieifen bee giüibir f<il>tgt. 

<1>. Ä"t*' Digitized by Google -! . . 
ü c c t1 c i cj c t II " 0 < »• 

Donnfrilrtä tttt ü. -^^nuilr 18^18, 
^ Wad-oiitiaA« i lltir, jiT 3Tiibrü(!*n, 
im («jfthauff juro rotbrn Ddjfm, 
»ftb bal jum "W.jiDlafTr nt Cabirr vrrlcbtrn 
edintförioifirtfi* tfwn «bam dltmcn« 
flthörrnbf , ja 3i»fi*riicfrn an Dfr 9oitdfn> 
unb jrarl«i1r,-:g# fff^cnbf »irrflöcfttir TOobn» 
baut , mit Staüun^ unb üi>ricirm Bubrhfir, 
nfbrn Catilff Citiäfffr unb jchann !Roirn' 
bad), unttr Porihrilhaftrn SfbingungrR, }U 
(Si3rnt^UID Dttllci^rrt. SRonlofl brn 10. 3anaar 1818 
^^K^ unb btr fclgrnbfn Zac^t, itbttmal 
VadtmUta^i 2 Wir, rriib auf jln« 
(Ifhrn iti s^tttn Ifubtoig <{Iifa Qcnb, 
Jtaufmann in ^ntüxüittn, in frturr (ftgfn> 
fdtr.ft a(4 tfflnihtMr e^nbif ttt grirbnd) 
JlfBrf'ifh*n Jonitoiaffr, mit ttr SrrflrtgrruRg 
brr 1« tifQtfrfr gt^önsrn STtobtlica fortgr* 
fabrrn unb namfntltffi au<i)rbDtrn: 

Vtcttiial' unb 9>rt"vaar{n, rinr »dQ> 
(!änbi(r Oucbbinbf lei , 1 (;ro9f SiüiffU' 
maagr , mrbrrrr ftfinr ^<i!frnt»aagrn, 
CabrnrintiiMun^, nrbR !IRaa< uab 9t> 
»iäit, 1 9roe< i)arft>w irbrne ^frifrn, 
alr Cerfrn TOalrrpiiiffl, ^nafulatur, fle< 
truif tr ^onnularr für ®rrid>t4borrn :c. — 
linirtr« ^apin für grogr Oitdirr, protr^ 
(lantifdir unb ratholift^r (|9fbrtbä4«T, 
etamni&ü(f)fr, (atrinifAr^ franjoflfdir unb 
brutfdjf Oüdjfr «rrfcbtrbnrn OnbaitI, 
6d)ul6ü(l)rr , (Sarionagc • äirbritrn , ftint 
64atbtfln, eifflfrratf, SSUiUiftf, Canb. 
fartrn, Crnafirn mit 4 fllMbnIungcn, 1 
gtoerr Oriraficn mit !0I(d> brfdtragrn, 
mtbirr« flfinrrf bföglfidxn, S»fb(fa(J<n, 
1 nru« ^afrrfjftrn; fobann 

Xifdit, &tü1}lt, JtomnioBf, ß^rimlr, 
®(tü(i|, if iidtrnflrfcbirr , Xicibungf fliiifr, 

$(bH(fT, 92otir. . q . grfitag b*n 11. 5anuar 1848, 

y^rT SKprgrn* 9 lifcr, {u i^inöb, in btt 
•-^t^ ©fhaufung br* S^txxn iRuppmibal, 
isnbrn bir ani brm 9tad>la([r brr ^IBittn^r 
tei S^rm ®terci Üubmig oon ißöEffDrilfr 
brrriibrtnbfn l^^obilitn, auf S?org bit *D2ar« 
tiiii nidbUbiR Ofrflri>;rrt, Ol« : 

1 ftlribrrfcbranr, 2 Äommobf, 1 Äü« 
dirnlcbranf, 2 ©fltlabcn, 2 »oQfiänbiflt 
Crtirn mit 9Ratra^rn unb ^tbrrbrttfn, 
(ilrtüd) t(brr 3irt, SSrib<fIribung, Xifd^r, 
(Siüblf; Stäiftn^tidim :c. )c, 

6d)ulcr, 9Ict&r. Z)i(B|lag b«n 11. 3anuar 1848/ 9Iad) 
nittagS 2 Übt/ ju Sciittoic), in brr $rbau> 
fung b«4 ^«tn ©ÜTcifruirfltfri 4»t)/bfrbaum, 
laffrn 9»id)a«l ©ifbn unb bcfffn CESffrau 
Aatbarina (?(ifabf(t>a @rmar, jldrrClfuif, 
ju Cur<brr<bad) »ohnbafr, ibrt auf ßontwi 
gtr Qann lirgrnbrn Ommobilirn, auf mft}r« 
jibrigc 3Qt)Iun9^'"^<"■"^ >" ^istn'bun ort« 
fldgrin. 9lcb(l tn*brtr<n anbrrfn 'ParitBrn 
nwTbrn namrniltdi foltimbt au^fltbotrn: 
1) 1 3^gn»rrr 6 Sriimalrn ?lcfrrlanb am 
Srcitrndrin , nrbrn ^rinricb ®fmar 
unb brm 'IDalbr ; 
t) 81 2>rjimalrn Mcfrr aaf b<m Jlfppbtrg, 
obrn an brr gro^rn ^oblbai^. 

&riait, Tlolir. [2*1 J?>oIsofri1fi9frun9 in Staatdroal 
Dunjfn tti t. gorjlamtö ^omfaurj;. 
Camflaq be» 8. 3«nuQr 1848, 9Rcrgrn* 

um 9 Übt, iu fUalbmobi bri (Saflmiit)) 

e^Ifmmrr. 

iSrwitt ^ö^rn. 
64)lAgc : ^cnqflsralö, pfaffrntwalö unb 
an sufiUjgm lergfbnifT««. 

1 f'rni m 4r Äla(Tf. 99 ku4(ii 96«anrr(l<n<arn. 
am ,. gjtbgntrti. 

2 l!i.i't<f »i*in Ti'r'liifU, 
l^-'/j I, H Ctbfiihrij. j|<tHti<|. 
57*, « • biK^rn n 

N «i ki.icbij \\yf tnrrTt«, 

SV« „ not tiloi Ci1}flil>(it, 

ijs fivniiftbr» ;>lfir»rn'itifii. 
i^ooiburg> brn 22. Sri'mhrr 1847. 

£d« r. gotft^mt, 
(0 r 0 b r. .»'1 ^oli=2Jrtfletfletund. 

GamHag brn 8. 3anuai 1848, Woc^rnf 
9 Ubr, ouf brm (iicferlutjftbrrbofr , »rtBfn 
Mi brm €)iit{ac^t „untrrri JtuhqMio* «ad»« 
(Ifhrnbr jpöljrt öffcniiiit) «rritri^rrt : 

S cicbrn SBdUildiiimc, Ii ituiT'. 

U , „ 3i „ 

5i> » » ir . 

5 kiiffn 9Jiioheliff'äniiii«, 

S tiArii ftUaAii rAaiiiiKii. 

'Jü'/, Xloitrr bii4Kn «fittii, 

Vy\ H "lb<" C-tfUh-H, 
A . „ Vtllg^lb»!). 

9 , ficftrn , 
« biifm €<briiiiri4, 

% . jfmiiVbit 
t(Oo »iBfUrn. 
3n»ribrit<fni, brn 27. Srjrmbrr 1847. 

ÄgI. ®ciliii#<Dir»ftion, 
^robilmapr. Dcnmf(ft)tc öcfaimntiactjunöcn. 

brr ®lilabigrr in t«r gollttmaiTr brr ^ran« 
ijiAli SOrinum, 3Siltn>r von (Botdirb 
SBolff in 2>obcnihaL 
C{rjrni<trn <$)läubigrr brr in gaflirnrnti» 
iuflanD txWhfien ^ranjilfa 'IBrinum, ^äUiimr 
Don @oi(Urb 'iOolff in Sobrnihal, (1r J>an> 
brUfrau oQba lDDbn^aft, mrlct^ bri b(r am 
rin unb i«an(i;^|lrn laufrnbm >02onaie flatt< 
S«babrrn 'iittiftt.iUou btt faiuXorüiCduugru 
nid)t erf«f)irnfn (Inb, wribm hifrunt in 
ik.niUH.f s>f<»>, t»-'^ iwi« (öntQl. ^riirt«' 
geriet, al< ^anbrl<grrt<l)t (ifrnnrnb , in 
ftinrt 6ibung oom |n»ti unb imanjigiltB 
Bfirmbrr iubtj<l)iihunbrrt flrbrn unb oirrjig, 
auf bcn Srrtcbt ttt ttntrriricbnrtrn Jlomaif« 
fär6 »inr nrur grifl frdgrfrüt \)at. 

Drmgroiiiß wrrbrn btrfr 91äubigrt ringr^ 
labtn, am {rbntra D^^nuar aibt|(hnbunerrt 
ad)t unb sirr|ig, ^rjorgrn« nriin Übt, in 
bcm ©tratbftbUilutig<(Mijirr br* foiiiv}!. 8r# 
lirfigcrictt* ju ^itfibrüdrn, in ^rrfon obrr 
buTd) 'dreoQuiiidjrigtr ju rrid^rinrn, bamit 
bir iBrrittfatioM ibrrr gorbrningrn fontra» 
bifiorifit jivifcbfn ihnen unb b«m ißQnDif, in 
®rgrnnart bri urürrjri^inrtra jtommi|Tlr4 
vprgrnommni »rrbr. • * 

SrboIImdbiigtr mülfm rrmiditigt fr^^n, 
bir gorbcTungrn tbrtr '2$(iauia(l)tgrbrr af« 
ftrmtrrn. 

Dir 'aBigfblirbrnm, fo wir bifjrnigrn, 
»rl(tr bir liquibittr jorbtrung nid»r affir' 
mirrn, mrrbrn ton brr jU macflrnccn ^<r» 
iljfiluna Qu«B»fd>lcfftn uno »rMirrrn iibrr« 
bir« ba* 9lf<bt, brim ab|d)luiTt br* Äor. 
forbatr* mitiumirfrn. 

ttSr* bir* in (Brmägbrit bri Jlrt. 610, 
511, 512 unb 513 br* i>anbrlgrfrebu<ij<*. 

Bwribrücfrn brn \mi unb jminjigfttn Dr 
ymbtt adjtjrhnhunbrrt flrbrn unb rnnjig. 

JDrr 3aaimrnt*'fiommf|yär, 

Mnuri : 33 u h l r r. 
5Jro. (trbrn bunbrrt ff(l)«jrhn. Mrgiilrirt 
JU Sittibnidm, brn brri unb jnjanjigilrn 
Drjrrabrr atbtjrbnbunbrrt (Irbrn unb »irrjig, 
für frA« unb fünfjig JTrrujrr, Cb. 67, gel 
Gl, <Lifr 5. Obnr Strnooi. 

Untre fibnrbrn: S^ffm. 
gür riifctigr «bfdjrift: 
Sawtbrürfrn, brn 28. Drirmbrr 1847. 
2>rr r. 8r{irf*grridt:*fd)rribrr . 

6 m i b t. i 

untf ■ 2?rFannrma(t>ung. 

Cir Untnfud^ung brr ^untr 
für« erftf ermr|lrr br« 3cbrr< 

l^JS »irb fommrnbrn <D?rntog 

une })irnfla{t brn lO. unb 11. 3->niiLir, tn ^ 
brn bickr ubiidim ^lunbrn, Bor|fiiomaifn * 
mrtbm; nrovon tni ^ublifum mit bim Vn. 
(ügrn in Jlrnnimg grfrbt »iib, bog für ir 
rin 3(><ii(n 24 Ärrujrr (Btrl(t^l(l vrr»» 
müfTrn. 

Bmribiütfrn. am 30. Dr{rmbfr 1847. 
£<r f. ^li{ri-jtommif?ar, 

^cllrnib. I Vn 9lftentcn.-Wrfu<|j 

3um «Brtfauf brr gregbrricflli* babifdjm 
Cbltgation*loofr , brr in oBrn Ctaolni «• 
laubt »rrbrn agrntm gffudil. Wut 
fotdir, bir al* Tr<*ili*r OTannrr bffannt 
fint} tvnun tnüvTiTitiKgf. Vtdbrir* auf JMI» 
lofrrir SStirfr bti 

morij 3. Sdffrfl, f2'J Xaitjm'.iftf v« (S'rnOiöeiler , 
brutt Sonntag ^n 2. Januar bri 

^ 0 f f m a n n. Sufolgr nnatbnttng Kniglidyrr 9Irg(rruii( 
eom 13. rrjrnibd rortgrn Jahr* (ü brr f 
i£lritrr'Sinnrbmrr rrmiiiMi^i, von aQn ßabi 
lun,i*pt1i>l:l>A<i<, ii'flj r ibrr vrrfüdrnr^irutf« 
»rJKbiiiif'if ne* ccr tfintirffm brr f)fbi«l> 
Im für ba« tauffiibr jdbr Iis* .,, friimtOig 
ob)uträgrn ipuniitiru, folctvr na«^ brm £iant( 
brr PorjibTitirn .^rblißr an{un(bmrii unb 
PQcb bni brilrbrnbrn Orrorbnungm ju t>n< 
but-rn. 

3«ribfü(frii, bm i. Oonuar 1848. 

Ca* Särgrrmrtiltriimt, 

6 I r n g < I. Canf, brrjKdirn Banf ! HUrn brn milbn 
^rbrrn, wrl*r Mr büiflofrrtr« brr IRmf*. 
hnf, bir unmünlijifn »PfTfglingr brr Älrin» 
ftnbrrbrivabrand.ilt, bir Ir^rn jiori ^omait 
übrr fo gutig brfd)rnrirn. 

Dr* ^inmrltf Srgrn uab ibr gutr* Qr» 
»ugtiron lohur 6ir bafür. 

iDrr 1lu»fd>u6 öffl ÄraurnOfWir;». j Strgangrnni Z^ononl^ag !Ka(huiittj0 i(| 
tint goltnic SJotdrifnabrl mit jion Jtritcbrn 
errlcrrii gcgangrn. Der rrblidtr i^tnbrr woüt 
birfrlbr, grgrit rinr !dtlDt)nung, bei brr Sff* 
baftion b. 61. abgrbtn. 

^Dtnfflfrmf, frr **b. 6 Tr., im aSifTlrtjrntnn 
rrrlJJfb. 5 fr. ju bobrn bri 'SR. CiuQtni) rlm iNrintT, rrl(<f}Arii'<l'nrr, rwtgrt ilirrfaanra 
Ii b>>brn bri )(. Kinbrmann. 

Subtt^jg Jtttnfi^ b<^t In brr it-ttUjir«^« «i« 
ÜogiS ^u vrimirtbrn unb fofllftib i« bf^irbriv 2M *^*'t^ Sranf junior, b>>t rin fiogi*, in 
4if(ilrn Sicdr, }u vrrmiribm. 2'1 SBitIti't ^agrn bat tm ^b ArUrt'fitra 
l^aufr fin nbbllrtr« Vogi* ju »rtaiftbm. 3n brm Wobnbaufr br« Stoftor S^al» 
ifl bir üfiobnung )u rbrnrr Qrbr |ii imt« 
mlrtbrn. 

•P. ©olff in b»r altrn iloftflaf^f tat iwr» 
!?ogi«. (in« im untern unb rinS Im ;n-rtlra 
Stoifr, (u «rrmitt^rn unb bi« Cilrrn ]u brjirbrn. Sti(ii. (Ari jr[ f)tt rinr SBotnuni], im nntria 
Siocff. t,ii vrrmirlbrn, fotllni]; o(rr bi« JDQtw 
JU brjifbrn. 

(5, iRübrI bat rin flrinrl Sogi« ja ««» 

nurlbnt 

3afoti 9 r b m a n n biii brn ganjrn iintnn utlt 
^Kiritrn Siitd frinr« ^aiifr« (u vrioiirttm 

~®inijrr in brr Warrg'fff bat »m Ccfli« ;« 
mmifitm. brfJftcnb in 2 iimnuni , Wiljr,, 
€(bn'»in>l.il( unb tJun^pU}. fDdft ^tmmrr tat ein 8ofll« <u mmii» 

tbrn unb bi« füiifii^f Ojl trn »u b» ;lfl:fn, 

|2'] i. jTo^ b>ii ba<irn(g< fcii«, »rl*r« 
®*rfinfrmfiHfi .ßoffmauB b^ircbni, bi« 
C 'iriii \v vrnn'fiij'n. Google .»Vi-. für }>en 1849. gweie muhi SfrAtiffarf 

29. Tfi- btm Jtönigt ron *113ürt(inbrTfl ftat, fiAmm 

(Bcmr^^^^n no4. ir^t au* ^a ttrrjCij ton ^iatjau ji^ für bit 

— 1. 3*"- ö*"* ÄcmiVentfM) btx *|)4innov. 3-" brbaup» 
ttt, ti frn nic^t loabr , ba^ aiijirT Cril(mi(i), nnb 
VaetTn , tit übn^rn «Staaten j« Nn CWruntitditfn ibrt ^-Juilinn 
viun« ^t^cbrn nclflfnbf J iffl wafcr : IRu^rr iffiiiTr 
ttnbcr^ uib rdiicicn (Irlnrrrn ^caalcn ^.i^ frintr bic ttrunbrtditc 
poDj}önbi§ aacTfiinnt \ ^rruf rn babr nnr auf tgcbraubrn f^tnrUtc 
Qtflänna argrbcn; anbtrt Mntu unb 3Kttt(l|)aaIcn Ifitttn ^t^ 

Oto#trit<iii«i«ii. 

Ponbo«, 29. Ifj. lif »Jinif*!« iiittrn an, ba^ (it für 
bfn ^nttf ll^rt« i^lattt« nfut IVnfttinfn aufflc^fUl ^obcn , bir 
mit tinrr Ii« \t^t btifpirQcfrn 6(tinr(lc fundionircn. Xit nciu 
aAtc^linbriflf TOofctinf, brun fid) bic »i.tmt<« \t^t btbUntn, 
licffrt 12,000 ör(«pli»M iu tti Qtvntt. 

— iu wuröfn SJiricbtc au« iKorbornrnfii mdttn, bajt bif 

«Rfy '^o f, Srw.-Crifan« Hnb iüd|>iiii)(oii autf^t^ 

bro<tfif. 

Dn altf Sobfffp ft^finf tti bfn 3f|"J'fn in bif ectulr nr. 
(laiioni ff^n , fo «ufl unb pfiffig iß fr. Ta« ftjlc l'fiirbij 
Val friiwi ÄnnonrnNflrlit raut^i(i üi'ibfrfianb flclfijifj unb nun 

mcn. (>r fiitittc eine 

teunbfTiitönf ftriui , rtu«fltflattft mit ,]tc§fn 3ummfn (»tlUi in 
bif 'Statt, um bic Cffiiicrf bnri^ 3?füfd)unfl )u gewinnen. Tiefe 
Stou »rat an Hiien fidbfr flffrennfnrn Cffi|ifr abrffftrt, fam 
obtT, fca man in i?fnfbin Uuit« bif fauber« 3ntn,^uf fannte, 
an trn llnrfditrn. l'if 'Jffnrtf.infr »ufittn tf fo dn)ulcitrn, baj 
auf 3?cTflnfaffun,i ffinr« rt>ifnfii ll'fjfjfuflt« bft TOarfdiaD ju fi.- 
nrm rcTfilfjifn ancjriff ««f Walg^rfl tnhdt n?nrb. Tod teurbt 
rt mit flnrm wrblflfnflbrtfu ^euft rmt^fangfu unb jiiTii(fflfidiI,i,^tn. 
«n btmfflbrn l.igf irarb tai ftbönc 'Ißfib in bntf Ö5ef.ingni& ^e-- 
«•crffn. 3fft rrp wirb flf fltrcahr, bci§ tat ffnc»ioni|4)t 6U 
<^fr^fit#fi>mfti' ta» ganjf frinf C3e»cbt burc^fc^iaut ffnUt. 

^arf*, .10. Ttj. rrt - it^^nilenr« enthält nnctiflfljfnbfn 
(^tlaj: bf« ^riifibenlfn bfT »epuHif: i^frr Pfcn ?auc^|ft iP lum 
TOiniftfr bf« 3nnfrn rtnannt, nn bif €UQt br« ^n. reu Ißia^ 
Utiüt, bfiffn Temiffien nniifncmmtn ijl. 

— Tfi "WoniffUT.» jftflt ffrntr an, baß ton bfm ^rSflttn« 
trn bft Ärpublif ^t. VncicMf, l'ijeprÄjibcnt bft Stationalrrrfauinu 
lunji, tum Wlniprr bft C-tfcnfliAfn Ärbcftfn , an bit Stfd« bf« 
t)Tn. ftcn gniiitfr, unb bft 'l^olftfabsforbnett f ufPft jum !Win(= 
ftrr bffl fitferbau« unb bf« iianbfl« jur {^rfffiinj; bf« ^rn. 'dirio, 
brQfn Trinifjien nnf^rnomnirn »orbru, rrnannt fitib. 

— :iO. Tfj. Tft ^T.iflbcnl bfr 9JntionalpfrfammInnci bat 
i>Tw. CcutuTf bif «nffTtiAiin^^ bf« S^ilbniffe« be« ?}i.>fibfnten bcr 
itretttUt übfTtTn.ien, »fidif im Äcnffrmüfaalf bt« 'fialafir« be« 
^{fir^fbfnbrn .HSujrt« ffint telfflf fibolim fpQ. 

— Ua« btfannf« EdMcibfn, »crln Vntwifl 9?fl|ieIfon ttfitigc 
%aqe vor k« %!tAjibfntfrw>ibl ffinf irarnifn ©timpatbien jn 
önnftfn bf« ^apfte« bfm biffifim 9?unciu« bc« bfilirtrn Stubl« 
autbrücftr, Hrnrf rtnioen unfftfr laiiblättfr jtim i'cripanb um 
K>« ö'frtAt )u rrrbtriten : ba« ntm Winijlfrium bnbr bfrrit« 
tntfdiicbfn, bewaffnet iai JltTd)fnflaai fitijufd>Tfitfn. !lu« fl*"" 
Clurlle fTföbtt man, bii^ Vnf n?ia Sl*«na|;artf bfn ftfntuftlni j^atl 
rinn bfwnifnftfn 3"'f"''n"on an folflfnbf jirri SPfbinflun.ifn 
«^ffnivfi tint , njctorf »tbrr bie fint rnnb bit anbttf bi«bfr fitjj 
tcntiTlniAt ijiit: 1) ^;rBtli*f« ÄnlMCben bf« ^ßflpfJrt «n« frau* 

äpfidt tilUi 2) bif «bfffunjj bf« %\ffiti bur^ bic römliAfn 
tnfurgfnff«. 

— it. Tkj ?out< «Ropoftcn beabflt^H^t, md) btx (FintnnunA br« liijfpräjibfnifn bft lüfpuHil rtnt Sunbreift burttj 
bif Tfpattfmentf ju niacljen. — Ta« franjörifd;e aJUnijletium 
fcU nunrnf^ir jil bfm *>f|(^lulTt (^tfcmmtn fegn , ba^ t« nidit mit 
^«ajftn,^ewalr tnlntcnitcn »tibt, um bfn *^a).'|t in feinf irclW 
littf tf(ttK]I| im itird)en{)aatt tstrbei riujufri;rn, ba bit rvmifibt 
rtratif nur o(« fint rein italtfnifdic an|,if|fbfn icftbrn K>nnf. — 
Ter C*rjbifd)of tcn »abölcnifu brjäubtt fidj flffltniv.irrtfl in iUrf«. 

— 31. Tfj. (SKalicnalsftfammlund.) ?lmfnbnnrnt bf« 
iirn. ÄnjiUbt, babin flitfenb, baß rem 1. 3anuar 1849 an bif 
.caljftcutr auf 10 fixe», pft 100 Äiloflrammt« ^•rr«b^lfff^t wtr. 
bcn fcOt, wutbf mit JUl «timmtn flfi^fn 3)iO an^ifiiommtn. (Ta« 
flf unb 5alj njirb alfo in nranftfid) nur ncdj 1'/, (r. tcfltn,) — 
Ta« SWiniflfrium tiaitf üd) bct «nnabrnt biffc« !l<cvfd)lao^ mit 
Pnifd}ifbfnbf«t wibfrfrfl; aUfrbtnfl« flanj tefcnbtr« bf^rotdcn, 
njfil barait ba« amenbfmfut rtrbunbfn toar, baj bifff ''l<frmin= 
betun,! nur bfn Uebcr^anA ju babni babr, jur flänjlidjtn «uf- 
fcebunfl bft Sijljftrufr. Ter antraflfitllet «rjilabt jcjj, nadsbfui 
bic ftftt ^älfff ffint« i<DTfd:lav\« njcflfii btr l^crminbcrung aiw 
iieuommm R>ai, bir jweitt Ö>ilf'r )uiüd. 

aJUrffillf, 22. Tfj. Tie l^re^attt: brr »OTaflfflan« ift 
t)(utt tcn «linier femnunb in unfcrra t>affn fiiiijflfluffii, me(d<f 
Ä-abt fif am 19. rftlarirn bat; fit biiitf^t bif «adjricbt, tap bie 
Ui-Hfr tff Tr.-rTi>;»f.. .r»* ^,l •» (Munilm i'ubtp'a 9{aüolftn 
«»cnnpattt« an«<iffanfn tBi ^TrlR rtbirlt :\H,3U, (S.-.oaianat 
20,SÖ4 unb Vfbru SKoUin (atinmtn. 

2'». Ttscmbffj -r^an »cnlictt, bft ^lav|l babe 
«(b auf bfm franjCtif«**» Äfiffl«f(tiiif "Smllanb« na<b iculeu 
rinflffc^ifft. 

Sern, 2R. Tfj. 9Jadj rinrm biet an,vfcmmfnfn ^Eifnrfff«» 
nilT« bat bn Rinin »on 9Jfapc( an Cifii,ictc unb €clbaftn bv« 
rifttcn (S^finrrr) SKti^imrat« »tafn ll'rfr\f)altu«,i ^fi bet (*inr 
nabmf Wtfflna'« bfi .100 Crbfn unb !»fTbifnf(in<-bainfii aii<i, 
f.ftbeilt. a>tf \)\cxin lifflenbc «nftfrnnun,; fdMtfij. I.Hifrrffit 
Würbe un« ftfufn, wenn bicfelbt einem bf« edweiiernamen« 
»pürbigen Jiele geflolte» ^tte. 

Zollamt* 

.ÖflOfl, 29. 5>ej. tai tiaic^l. uieberfSnbifrfie 3nfJt;ut iüt 
B.Weni*flfte« unb Äiinlle Jint in einet allgemeinen tPeifaiv.mhtna 
befd)Icffen, e^nc «bteffe an brn Äi'ni.i ju ricbfen, um fe.un tie 
auf (*t«nb itt rtjidtnbtt PrfijaruiiTf beabftdtfi.Ue 5?frminbrrnnfl 
be« ^nbiibinm« be« i£faat«fd>affö an bieM 3ufiii»f «Protijl ein 
?nlf.ien. — Wan tut am rciijm «amjlafl an mebrertn Orten 
.-rurrn eine« Ctbbfben« »nKvntmmen unb jUMt baiiinf.ntli.t 
«ut bfT Cwtfe ittjildien «Tiibrim unb .tfrjoaenbufd). '^n bft 
«fmeinbf «ctftfubcfd) tt'r bie IMrf-ntteruna fo 6efti.i bU bie 
ifUft nnb Safffn au« brn erfiränfen unb bie 3ifflelfteti:r iH>a 
Änm.nen betunttt fiflen. 3« Cbenrcbe bemtrltt outu ei,, f^rnw 
Iidje« Sßogeu bt« Soben«. ' 

pirn, 28. l>tj. ^tivatnacfiridjttn brjJättflen, ba6 Äelt). 
matidiaClieutenant «imuni^ bie gcfmng fcopolbflabt mit aturm 
ntnemmen babe. Tit S'efabmij, »ar fcramanbirt ton bem be. 
rannten 3»atcn ?ialer (Supertu«}, ti^elier, aU et «lle« veitorea 
^^u'J^ ."fcbBiifn ^abfn feH Saab foU «olf« „om giuffea 
2i-lnbi|dj,uaß nrnommen worbeu fcnn. tit gePun^ Äomcm bat 
brn fa.|erlid:ni Srujjprn bic X^ote ötiff"«« wb bit tuictÜ*«» 
tja^ne aufsufifrft- 

r Hi,^.' ^'^"^ Sct'merlirj an feine bi*« 

fwn iffioblfi flcfialtfuen äJottrafl entwirfrite btrfflbt bcn (Sruiib. 
(jebanffn eine« fflbrii»rtnbt,uu Cefirrrfid«, ba« ^(b aflfrbiua« bit 
'Hcreinbarun« feiner 3ntcteffcn mit benra Dcutfilatib« jur «luf. 
gäbe )u feten, abtt jene «loranjuiklku ^abe. Tobel erfdjiene« 
btt 3'iffrriTcn Teutfd>lanb« i» eiact «rt aufflefogt, t»d*e filt 
baffe bt bie tuaemenic OejJmeitfiä al« ba« ^ufanrnbRe tuxfytUU 
ren liepen. Die SHifflabe bx« Kfi(^«tafle« bejelt^nfi bct »(bat» Digitized by Google bic fürmlutjc Jtontlituirun,^ aber iiifolau.K -AiH^dcfait l'U^cu foUir, 

26. m^^^Kittyat ip fv rnmUffm^ «..^ 

Pp(llflr j'i >|i' auf ^< «rVitaije a^iiffp. -Tlilcfii mtn *rr< 
tl|i(l«Tn intgirr aidt iutt»iDcif(ii iü. ('um i^v 
Sf(«, bfr untli* prfMtIm »Ifcft t>{f tiiurt t^j v"finnii t- ; 
jnfiaittcfl intcivdlul UMutc .'.ntir.>it;:c ,-|,vi; i l^a;i.., : r i 

Jlrifj in Uiiflfltii tajifrt, Carl man tcr «im« lucbi im .•Kndfii 
finen «ciiib >mffotiii:tcii \a)\tn. Titp tf((ictnft tKjfrnb bie 2tini« 

flbla^'citiQC ttcit in VcDtnttntng iit^rt ciiirn tiefe« bluibihrfiain 
0ToH, «ub ftirt kitci iwi^ nie im CItokc« Mm 4^99nvmq 
«if bie StMi^attn. IDniii c< mSglii^ »dt«, b(t| f4| ein paar 
^««bnt i^l■1iut6 < {lufatcK WU( Qini biir(bfi^(a<|CM, fe »üittn 
- MiftfuMWIid) jvAi^^taufrab Otnur IsebTrtbtii rnib ftib nfurrbintie 

DImnu, 4)fj. «utti tic bfuifcfif Jfntiari)faMlt bat jur 
Gratulation btr Xb<^i>nbt|)(igun() unfad juittv» .K>ü|a£ (uuu 
fanbtfn n(i(t) Olrnü^ gtftnbft. eie luibm ibn nldjl au* bfr iViiit 
ber ^olfi'yirirfler , ja nitbt finnial luiö tcr SWitff bfr Wtnifttr, 
l'oubcnt nud bn l^ittc bcr gört^rn. ^Dcc Satll ju ^ÜTfitnbrrg 
al« brutfc^fr ®rfanbteT (irr. 

Ui tBNcs SvrtfrrHwiflM für Mr Hüfiii^mc bcr «rani Kdcb«* 

trtflJmftjtlfbfr flffTcfffn; an 200 »fUf 6i1sc »trbtn Im Äfict)«. 
tas;#|ant in bft '3Jiitfd)u(f bmit flf^altrn. ^a(lfj^fn jirbt fidj üb« 
tfninrn anbrnt Wlicbfrn b(r ^oitn ÄationfllffTfammlumi inimtr 
btobtnbft ein iBturm jiifiimntrn. ^\Tv\f T^tvutirte brr Vinftn, 
^fi^t f*, ix'frbrn von btn ^tbC'rbcn , nu\in ihm Jlif ilr.nbnif an 
bfn Cftobfttrtfgnlfffn rfquinct wdbtn- iöic wirb fid» btr 'Jtfic^«= 
tag in bitftr ilngrfrscn^rit etrbaUrn f %Bit 1)effn, baf brr Var« 
triflci^ f<4»rigcn, bof bft 9tti4<tafl frii» SBAite virb. 
VfbHflCM« »cntlRMt mm, baf bic Uirtcif«4<ni8.Hrlbit(f4i>IM0- 
tcn i;fftni(i(( wA Mf cinn 3>>r9 flcffl^ wem« fp|. 

(ßAli.^ifn. ftViif««, 23. <I>rj. fBrr (atte l»ot( »«rrhitm 
3'iJ'rt tnjiin »u^aAt, ba^ ftn Wif^-jl-rb jr",r-i vfT^ittrrtfn Sfam- 
tttca, mit lern man (iftr nfttif fi;ic Viift atljnicn U'clltf, «nb bcn 
man in fintm Wl'ctto ablpfTrff, an0 frficT 4?abl btr '^suji'r 
|nm IBoIfi^bcpuitTtcn ^tmrAtb'n njürbf! Darum ffrbifiit c« ot« 
iDi§ cAi ein Qitiqnif flcmrlbct ju ttcrbfn , bafj Mc f inlic ^nm 
flrjjftrn X^cilt fat(pf(fi(bc (Hii»o4inf4)aft bcn SKobbinen bcr ecriln, 29l 9X|. Ulan fpr<i!bt ^Hle »ob dann imi« 
f(brn brm Sbttrortmtra b« ^anffurter ttftrtmMfvnfammlttnib 

t. iUncff, iinb bem brr rtuf,vlf*tfii pmi^tfchcn, JljTfffor 3" ■ 8/ 
tttalnfCrt iirnM'Knfis y.nt bnxd) tut ^Juriicfjii ben p. IWinrff'« niAt 
JU ©tnnb« fV'L'iiitii-uf II J> 11 f 1 1 3ii rfi-'l'K bft (ui bfr I ii 
Si^uU)) b(i ^Xiwtinxtix i^.xxlamtnti ) con .pin. p. ~i>iu(ft ,ifniact}= 
ttn Stu&truncj, t-iB bic lliit^Htb« brr prcu^tfctini 5?ationalrfT. 
famatlunf) brl tbrtn ^Ibflimmun^cn von )7(t|'i<nlid)rin (^br^viij fiA 
lAitni leiten taffen, uiib ber barauf fo(>(enben ^roDofation , ba§ 
ft gewohnt f(9, alle feine 8rtt|(r«n<<rn auf eine fe^r r i 1 1 e 1 1 i ib < 
IBeife JU otrirtttn unb baf bicfe $rooo(alioji '^tnjenigm firgoi; 
ten ^abc, weld^rn in Scciin feine SUufcnuiq {ia|b»| ntnnlK^*" 
fofitc , bÄtte ^r. 3 tt n d {tnern tittrtfi^^tn ^trm rinc 9*Tbmtng 
auf ^ijiolcn }uc|eben la^en, »e(<br |>t. ». Siucfc anfJnfinib am 
(lenemmen ^atte. %li aber Aff^'n boie DurU in 6i(enad) flatt« 
fiiibcii füllte, erflärtcn bte 6efuiibanteu tf4 (rBtrrn bic ^ä- o 

)K. unb p. «t. bem-n be« (Srjieren, ben ^yri. v. ^. un^ 
t.-,ft ^"»r. 3ttnfl fati«f afticn*? t'i^i'i , weil er eine 

tHnflaoe be* iirn. e. 5?u{ow, bie i^n jum l'ücinet unb i^erläums: 
brr t(ffl\pe(e , uicbt nitierfr^t unb abf^cwafilbfn babe 3)iefe 9la> 
fd^ulbiflung be< ^rn. <o. Üiülcn beklebt fidi auf eine oou ^unq in 
tri ®i$ung ber 9IationalDcrfaaimhi«4 itm 16. ZU. AtnuiAtc 
8t^ut>tna9, nbaf rin bcfaaattT 9nmü M bcn HcbiUmtwulK* 

Cd Xage }uvor tßultrr snb Mb an bU fttbcikr «Hffttt^titt 
b» |a natrioii2m S»''''».« Oc. ». SMUw ftibrirtt ^anq 
^(eraitr Sfennlcb i« ben 3*''uni<fn auf, num ftia« tl(jenen (?brt 
willen" ben tüamen bc« Wcnctali? v' m-unrn unb tnci ^.iftum 
JU crroeifen, »ibrifienfall^ er naie i.'iuir.cr iinb iicvlänmtcr Cr.fif. 
bin merbe u:ib tüctt irertb ic.i ein -WitcjIteCi ber ^lationaloer« 
fammlung ju bleiben.» ^un^ tjattt auf bicfr {nuffortcruH^ nic^t 
geantwortet unb bie^ ifl »on ben Sefunbanten be« ^rn. o. tBincfe 
fum UoHo bri SOmMigcrung be« ^utüi genommen. S^an barf 
MW|I WCÜm QlfUciUlQni bct btifctiiattn Parteien crn'artrn. — 

9>** jtoMMfitfMt wnirt^riftc ^catt t« inciUt Bnßaai bc« 
norifMf<Kii CMMTIMr |> o |> f ju riacw 3a|t 9ffln(|aifflraf(, 
tvegen tinci bfidbiigtnbcn Gtbit^H auf bca König. 3<> ber rr> 
fttn 3nt*»«l btrfelbe vom Ärimlnafgeritbt freiflefprcdjen 
tpprben. 

— Qe^tn t>frrn 3 ""9 wefjen feiner i.ljrijt iiMta ten 
berliner Wai\iftrat eine Sorunterfui^ung einflcUiiet. Tic *itlle 
am öAIniTe ter ©Arift: »9inr ber TOngijJtat von Berlin fuint 
fitb »obl unb füöt bem Unterbrütfer bie raörberifcbe .t>anb" |i?n 
ÜRC Wair^at^beleibigung enthalten. — @Taf VUUitnltCi^ unb 
^abrn i^rta ^cbnflft in t>'*at aufgrfilt(fl0n , «tt 4ntn 
^ar lMfi^l bcc rq)ubHfaiilpi|fni $T«|>asaiil>a. 9U vftafattn 3titiiN|« f^reibt an« ^ranffuit »oai .10. T«» 
ietnbci: «4)« Wtf«fftal8«fla«ftbiiB bat ^ttj unb ©em«ib. l»i 
»•Qtc Hi^t ben 9len{abr«ta9 ifcrübergfteii lajfen, cbue trr üebrii 
brutfAen «aticu ein ©efdienf j« geben. (Jr überreuti im« einen 
5?>ii'"fr. :^a, ber Äoifer ifi cm 2». Tejember fir mib fettig fli- 
iLuiDtii. Cb fr l&nnfi BP« irflenb etnem unferei fiintli«beu v?reuiib» 
njtf lififu Jcii^ br'icllt a>flr obei cb ber ?lucif(tn? aflein ba« He», 
tin-ii tiefer Uekerraidiung bat, neig man ni<bt. 9lun b*ben wi< 
'Allt» n)i«6et. k»» unt bic granj^rn genvmmcn battea, bte Vit» 
iiiia auf bem Jeranbenbutctct 'Ibor unb brn beuii^ta Aaifn! 
tfi Äaifer — fagt Ut «uaftbii^ — «iHf ria i*gieita»ff Inuf4» 
^Ht\i fe^n. 0efaat'» eu(b niibt. fo bcicail: Sliu« «flfnilMl 
C^aul gudt mau iiiibt in'« SKaRl. Ta| btr <«ifer dac «»tllllt 
tibüit, »ofU^t litt »»n fettjk. Ob fir jat ntttn&v^m^ an bi* 
vatrtflablflfc m^M* fa Hm 8W*«.iefe» ben 9Jamen «Jürfer». 
Pfennig« ((galten »ilb, {|l no(( ein ^^i-beimni^. T(i Äaifei foO 
Jtrieg nnb g»''ben eiTISren — »ptbebjdli* , wie wie teuft«, bei 
^ufrimmung bei «Petttrd JJifcIau« «uC bet übrigen Hätei tcv' beuW 
fcbeu itdfea. (St bat bie lierteiae mit bera «nälant abjufrt'IiegfM 
unter gefetlirfiet initTPitruag befl tNet<b«tag». Qt bat ben :H'riit.>' 
tag )u berufen unb ba« «DoIMbau« abtaUfcii, @lert«e eetjufdsl.v 
i\rn. 9(ei(b<ft(af|a<^en batf er begiuMtM. ®( bat für 
ateicbefriebenia forgen, b. b. " ift V((aseniiia0|v{iaiib<ebc^u|ff<4u. 
ttr bat bic Qetfagang Aber bie bewajfaetc Staift — gtgn» bma* 
tntifi^ «tU^Atitt, Mi^t Ol« geftw bU »iKt» tia Sfan. 
ttit bm Stttfct bcttlnWg gtit imtmicftrt |u cri|altctt »»n «Iw 
SAnftbra «ab Crbfirfniiyen feinet ttenrn 33Mfet, mitt et mit cW 
nenr fHt^i>»tat1^ umgel>ca, {u tem jeftet luifetei 34 tanbe*»at«t 
ein ^.iJitglieb fteOt. — 5:ie« ift ba< iüerf, axlibe« nacb lanflem 
Sdjwijen unb Jteucben ber 5vfrfaffunflaani>f4)UB bet yfoticnaU 
li<erfainm!nni) jiir «nu.ibme 'ji'tleijt. Tai aVeiiafanimcr^^eticbl in 
ßejiar tft teteilo au(b in Tltbeit jieiu'mmen. Reitet ftnb alfo 
beibe 2ti'iif( «otb nicb« ^auj fnii.^ jum neuen 3abr. Sber ibi 
begreift atiO) — mtt ftle» auf 9Uuiabi ^obcn luOtc, bm blieb« TOün(ffen, 2f). a)fj. Iife int geflem erfcbienenen ^tni— 
runii^bluit enlbaUene «jtnnbnia(bung, bie !yerfilnbli^un.( ber 'Keid)** 
flcfiijc bctteffenf,*i crfebrinl wie au< ben 3iiolfeu gefallen, ictun 
ba« Datum bti XciVerung^Matt« , 1>J , unb bie Daten bn 
bann gegebenen SteiÄ^AefefK aul ben äRonatrn ^tifUmbtt, Ott^ 
ber unb Stocember jei^en, baf mir ba« ttrgebnif laiMwieri« 
gcr ^eburtämtl^en vor un4 babm, lwlib<n »altM^riDlicb rrß 
j&ngß cini^ l^dbis^iiStt 3taiV)iUt 9m granf furt fcr ga gNtf tarn. 
8ii8g( laan fiilt, «mt Mtfc JtaibiM^tta^ erlief, fo Ifl Mr IM^ 
iDOtt bc« 9Ugina«««bl«lM riw ft|r begcii^abr, |ie lautet: 
CSnigf. Gtaat«inttti9(rinai bc« Cnigl. {)aafe« unb be« !flr«frr«.' 
iyi ijl alfo an.<eDrutet , unb leibi-r amli ifivfiiil) eine »v'-li" bo 
von bft Jieaieriyui ftilber rtuS.icivtrAfeiiien unb son beai leftra 
i.'.iiibt,ivic iicbulbftcn iiesiinlHiruiui^tbri'ue, ba(j e< jl<t) einfiioetlen 
nur um eine »rt internationaler ^ejiebung banbeln foU. De* 
,)We(f ber jtuabmacbun^ tft bf^n tiut ale : »<}«t ÜTtlicben 'öeri'f« 
fentlicbung.« üuf ben er^en Ühä ft^etat e«, alt ob bi'»^'^"' 
aar nid)td ju fagra toart, isrit «wr Mcfr itiktUdyt 9ciöffratl(<bn«!i' 
iin »(tibi 2 bt« 9tfi(i>«dc|r9t« v«m 27. Sr|>r. bcn (5tni(l»t>'' ^"JZ?*,^'^* «n« ,ctnf Pitl^ttifuttf^ I«, Hm .luterWfii.ftll 
. «WtlWf i#t rcibftr>ieB fStinen, wonacb berllrÄflbfut b^r frvn 
l^|.>ubtlf .in (ciaer an bi* Aabinette a'ii^tffen flu ii,-,f vimj .-t i 
lUltiilt b<tWr{iirrmii«a(tai%fle ^\ unbebingt in (iitnnriAAeii tu,.; 

'<^nfiirt, ^M. iB«. fjfnx* ■^ner.^m um 7'/, \\U »urbc ni*f 
ferr beli^flerte 3i,\bt tur.'j n-trn 'ü-,:titienfil)ii^ in nidit geriNBin 
ird'rerffu -eiifiu. ("m '< itiL uut, bir wevjfu emetf '4lcracbra« bt« 
.u.tfui n«cibcii iiMt, f.:.,.:. uif brtn rl«e ^iettdfNniic Mn bn 
etabf geJegenen ffcit $r>tr«b»ta rhir iwMfpfäabijr Äanoneahiwl 
auf feine eigene i<erfeii «b. 3H« Jt«n9itf ^.it aoib vom 24 Wo. 
■JHjnber htt bit aUAtuna aadi b»r «tabt, fo Jiaf ^ie Auad ia 
bifclbc änm t^mtti ^ntH^it tH (14, fortrft aab lutb 
Mee anbtre f^ÖHier beftDöbigtr ; ein ^lim bM U»^liirfH(1.cn imrtc 
auf bem üSilljdmÄptaee, Äopf unb ^i^t {m £tabigrabeM aufao 
fuabfa, btr mittlere S^ril be« üi^« iß (« ba ?nft infolMu 

Äatl«tu^e, 30. Dej. «.V* »Ig« ^iet eiM^elaufeiun i?a.^- 
riebten ffab «t. ©rofb- |>Pb- Nr^tfii} j^rtettii i.n iV rn 
«iiC v£f. Duidjl. i<t Qüfft »on Sfirüenterg auf ibrer jufäUi.| 
iiemeinf(baftlt(ben üieift na^ DHai\, faft «,„ bafelben, 
b.benfinter tfebentf.iefabr auJdcfnu .u'velni 'l*tn i'reiMau am 
>JWor,ien be< 22- De}., auf ber i'fifenbabn abflcfabrm , bef.inben 
bte beben iHeifenben 'Jdidjl* «in ü^t ju^tfAen rd^Jn. 

btuun unb ;Jtaubtitg, nabe an bct fllerr. ^xtmt, alt plöfilid) «n 
nnttfolifubet Wüfetjug mit foltbcr t>rftigfrit auf bm !l»etfont»< 
)ug jtie^, bng mebrere 'Ji^Aa,tn t() ki'tcieii jertnlmmert unb UI* ' 
brr jreei ^Jerfcnen getöbtrt, a*t iif jehn raebr ober ntnbrr (laif 
t>enounbct Mrarbta. S)ti brr %ix% anb ibrc t^eoirttung 

bitcbea «Maif(|it n* fenftn Am 23. bic Stifc ao^ Ciwi^b 
Mfcfcn, «0 fic gegen «|^cn» cMi(f^ Digitized by Google 

«uffrffiit ifl. WTIfi;! h'i m.S f^finf mit bft 'PcrfffftitH- 
fie t)itx grfc^cben, ludjt ctel nit^)r flfrecnndi M mit 

„trirtntfn 3'''""ft*'^'^'''''/ 'f' '^J'' 

^^„-..^*^f (rnr ^ri(t)«^rfcic.t)oU)og(n »crbtn folUn, ja (0 ft^cint 

fcaJtefamnhntniftrrium, alf» Mn bn «(lanlwtttHt^ lcitt|B 
afirtlft »flttrtn frtfWni*«» ^ItvflctjiMtgc awlar|t SDWe ll«> 

idiattun.A ift ete Äcnftqufn} 0« bM^gcn aRinlllrtialaiidAtcn, 
tamcg^ a-fltcr ffin «fiimtrr in Sartrin rtne «fl<^ btm H«;«trU 

f..A»*i« « »roplforifrf)t *)fad)*.uii.''iiiU ober flar fiiic "rfrfavitni,^;ir= 
lt|<|jilWTf'U»H'l""'l" cvittirt, ob« boji itjtc ^elithliTc "nb 
RflC« eint anbrrc Sivfl'ainfdt ali tine bloi voxbadUntt 
bUen. 3»ftt wrorbnct ba» lütUiit^tU^ , tajp fAinmtlidtc 
^48|4|(ftt^ uiHnuls ' 2^A< i^'^*^ i^Ttm Srfd^ieinfn in granffurt 
fütflni 9inilMMw 8(1"" roden; tornn wir Mr|i noä) iitc^t 
wttttn, »vlrbt t« un» ba< WfAirrunafblatt Utlt«- ^bct »It 
Mfl nsi>c:i itx «ßcMnbaruiig^f^forle »irtfam Mftbm'lofl, Ifl tttn* 

luwtnirt tl»H\i\tt)«n, "f** ""^^ ""f ''^ ffj» bqf 

nmb tft, b.»P <ri lfin{»fitt 3fit jroar mf^rm (fiiii^tidjf fottütn jut 
«nfcijaffunä ^atbciiiiirll<r iMätiet, nicht abr: ;um .paltrn M 
ÄeicWfitft^btatW nur'iiifortcrt ipurbcn. IDihriuC wir tcmnad) in 

alta ä(i(^t)>un(te nur ein iiirttiidjed llnbiiii; ju ct= 
jCKy bcqiü^rn nit boc^ in (rrfclbcn eine faftifii^e 
M bic ^fl^ <■ SiaaCfuTt nic^t blplvmatlfitt, 

fprSttClliiijrcriiiit gt^t iaMI4 Mtt bm Kriacii Sing» tcvoitf} 
bofftMi^ rrfoft if)n bcr fonBcnbc Sanbtafl fi^Rrfl unb fSnmt 

nlvt)t bir tj.Mijf Ajaiib ju h'^fljrcn — b. 6. fint unummunbcne 
allitiiia bmccnbe Siitafnimnti] aller 'iWdc^(Sbffi^Iiifff alS obcrPtn 
0rsnbfa^ für unftrt bmicriirtic Öcrf.iffim.v 

— 30. I)r5. >5)fiite wirb mit aUfr iBtRinimtkit Äir(t)iicgii<r 
alt ^tacbfil^yx Vtrttrnftlb'e liejctdjiut; man fac»t, bcr ictaatdrat^ 
brtb» übet bifft 'iBobl cnt|'d)if bf n , »on aiUtbfrbfrflfUunfi rint< 
aSiniiltrium« bti StulM ift «nb war nie bie Ktbr. — ©eficrn 
Ibra» fa»bn bfi« GlMtUfaiflCtbiii« »Icbn VltmiLu9rt^t ßatt, 
flcgm Mc ciHfrffbfttfnt Mtvbn nratic. 

— 30. X>e^ !ttT ttj) t&nUi^ }uiB Oenmdnafn iinb Qr(' 
gablet tm britteii 3nfani(iicbii(iabe enumate ^riebriib 4>raf oon 
%aporta wiirbt auf feint 5?itt« bieftr 2ulU roifbtr enthoben, niib 
«nter ©eitrhadunq itt ©tnctalmoirt« Pbaralterö in ben ooriflcu 
9<Mflon«^>inb iUTÜctvdKbt. 

St. ®fj. fee l/otcn V>-<1> Hl'* (tu «ttru CtAhrf t.lS 

ftnbe iniftrft ajjinifirrfrifl« «lebt — ^)t. u. ©tiöUr ift jum 
Olinifirr btiS ^nnrrn ernannt. £<« niunnedt (inlüiij unb Uiitft^ 
tit^t beim 3iinfr» i'trbltibt, fe jetfillt nntütii* bie ooiflffttm 
gfjogrne (^cnfrqnriij einer m{>qliiben !tufl2fung te< jpaubeKmini' 
fMinitd in ficb. ^a» f<bon uiebrcie Zagt lang hirfirenbe @erä<^t 
MM ^n«t fvUbe« atufUJfuH} b*tte flbriflcK« unttf ben ^emcrbtrei' 
' IcibCB Mm «rangc «flfntiwt ^twt^tttai^, »ab fo freuen mix 
ml, MI bU etffiMbtimi mfniMm ms. -> 9t%wlAtx ben 
8*nifcii, mtU^t üb tbct bi(9"*M btrerMfPMKtbttngbntltriib«- 
fttfebc £<&>>S(rt> ffteibrtt {i(b onbtte Stimmen, unb jnar fcltbe, 
loel^e unbetvvQt tutb ebne Stüdlialt auf bem beutfd>en (&taitb« 
pnuft \t(bni , füt btt ilnfltbt ber dieoictun^ unb füi: bie voUt 
©efcßeSfleltung bcr im Sfegierunaabtatt BeriffentU^tcii (^cfr^e nui. 
Unfer ©efetblatt nÄmlid), biitcb irt.'tbea, roic man bitt, f. i'adjon. 
felb bie 9ieiib«{|efe|e oercjfrntitcbt »ijfeu »oOte, bat nur bie 
lUmmung, bitjenigrn 0efebc aufjuncbmc« , »tftbr «nf bni Sege 
bei Q«Kiiib«ramt ii»(f«bcu ben CtAnbc» wib bct ^tMtingicning 
1« CtMbc §a$amtu flnb. S>oi ReglctiMiMIatt boflegen cntb^lt 
uAm Wh H(c»tlt«(en QeroTbnnHgm bei R<ttciiHi|, üt aHerbing« 
W( tMfU^l «Mmaiben, aüt biejeniQen Vcjtiittnnngrn, »eld^e 
üP^rtjul »e« f»a)>ifd)en SSiiTungdteeife« in «a^em, flefe^licbe 
•lel|hrinffhat(«e ©eltung etbaltcn feilen. IT 
bie ^'liaÜgrn Söuiitcfitaflöbefeblüffe im JKegifrniuvJM.iir »ruMniit» 
U<bt, baffelfce qefdjiebt wub flef<bob mit igtnat^'ottträqtw , beten 
BefHmmangen fflr alle iQe^frben, alfc and) füi fctr 3>'fiil-'f''i5ff'"H 
fl«ni gletdlie aefeftltcbe Ätaft fcabeu. Hiej bie ^aupigninbe fcerer, 
tBflie iu ber oeii bct :>ii,)icrunfl ^tmitjittn gorm bic tinij jn. 
Mfmc unb be|ägli4^ ber Stuffajtunq unfciefl Qerbältniffe« al« 
Soitfibc »olUonuncu befriebigenbc balten. @ebr gut sülte ei, 
•MM M OUntlfaRiHm felbj} fi^ cfftiieQ auä^px&Oft ftbet bkfcK 
«««enfteij), «m dimfcit« \tM mivtxftHmbirii tu b(bm, mb 
•»brretftIM ttdaollenben Detttunjen entftbieben entgegentntrttcK. tion fttun laut mit bem 0i'baitffji (tijmdc^ftlii , in graufrei^i) bi« 
;Kcpub!if lUdbolb Ml ®Tnbf qetraiifn ju fcbcn t::r<^ ci.i neue* 
Äailetiltim, — faffen un« bto aiitf Jf'^n'rfitb fcmmctitc« 9fa^ 
ritbten mit Sefllmmt^clt imarteu, bag ti iubtei^ ^oonpostt 
nUbt atlittMM ttiT» ffim impoialifUffbtn 9i(äße |h befriebfqrn.. 
9k 9lr)^nMtftincr oncr t^itcHl^HiMBni fi^ 'fMfiMnMrn, um ^i« 
moMi^fiil^en Seftrebunocn m ^cban^n 1* lamm. %iiAiltM^ 
fibtfnl eine Knniibtrang )ivif4en bra «er^ ipb ben C^alrtimbfW 
fanern in ber Slottonolw^fammTitn^i erfclcit ju ffpn. Da« erfli 
3>{iniflaium , toe(d)e« 9\ihniQ ÜoxKUfMtt ffibÜM iat, erlitt be* 
reite eine ütmfc ^Neberlagr in tlV ftatfMMfWqalMfni}' fillb 
loitb in Äurjem nbficmipt fe?n. 

Obcnbac^ am üWan, 30. T^e^cmber 1S48. Oeftcrn 
taq, anqefä^r um l'/,U^( flab e« )>li^^Ud; Sdrm, Oer t^itfi^t 
SJürfler Aar! Qofttx , SSttft inb 9<ifbi(r« ein Wann a«n etna 
40 ^tffm, licai mtt fciocv ^nitn gamilie, ^rau unb 3 itinbceii 
(«9« benw 4rfbni IBmn jmei 9KJib<ben von 10 .mb 8 iti6 
ba# ifmi$t -d« ftnAb<^fn eon 2 ^a^rtn) tobt fai ftiimn puiu 
9tienanb »«|te fid) im «uttrnbti« br« 64re<frn4 bie Il^Me bil* 
ft< })tö6licfien Tübe« ni ctflärni. Wan fprn* \>cn '■iUrülftnng, 
foflar von (5bcUxa. ^nlb aber fltOte ftdj bie entbe anber« ^)er- 
nuj: 3it ti'aren oon Äo^ilrniiai* erfllrff. ^ux nÄlutn (?tläutc» 
run.i jel><enbfÄ: Durch ein, fon brm ifficbni in bafl •Si^Iaf jimmer 
ber Unfliücfiiiben geleitetf* Cftnro(»r tpar in ber jwift^ien beibra 
bejinbtiifien SBanb ein ^olibalfen in ^ranb ^"aibot« bev tttt, 
bnf M {(euer unter bem wSrtefbelli^ uubemcrft $iliii)tr, MbnT4 
bor RPMnbc Jtv^cnga« rtieugt wnbt; 3" Sole* M^«nfl<* 
Maablai IMl««t«miftcf Mnibr tic %iaM triibtt pm Mm 
bM(^, olle iMBe |Ub cht tSff^ M 9UM ^mtn., 

- im Ii i" ' ' • 

2)le nac^folqenbrn ^iträ^, fflr bie 9am(He flo^it .Oftrai*!, 

pon natbqenannten ^ütfltrn oon Dlie^fa^el, n*t ber bdijet. SRMn« 
p\ali, mürben bem Untrrjritbneten ftberfanbt unb von bemfelben 
fofcrt bem hicfiafii dfiitral»Stu*fibuffe überliefert: iWeumar ti fr. 
il gctimf !i tr. 1"«. ;Rebeia ö fr. JUtn<|c( 24 fi. gau^ Jid fi. 
S. Cpfiibcimet ii fr. 3. Kebci« (i fr.' S'.iffirt 30 fr. UU 
mann J fr. 3. »raitn 6 fr. «R. «initriler 12 fr.' ^ ^letfd» 
24 fr. 30 fr ©tcrn 6 fr. SiM 6 fr. J U M f«Ü l30fr. 

92. SamaTf^e 1 fi. i:Set>anb 6 fr. ÜR, «111 6 Ir. tS. .OMMO^ fr. 3. »ttc«^fim 30 tx. 

12 fr. «at4cr f fl. 3: «»nig 18 fc. 9. (M^tlMt Mft. »ef^ 
2 H. 42fir. 8.e..ikMta»Rr. 9. »«tti« »t 3f«ben?r«f 6 fr. «hi- 
berget « fit. üte^ei Jtabn 6 fr. 3i. 'Bad ti fr. % Än«p« 1 fL 
a. 3?aiirr 12 fr. II. l'eoi fr. Die? b fr. tteae- 

mnnn 12 fr. 3)<initl Seoi SBJiltwe 1 fl. tllüftnir .t>cfmann ;!() fr. 
SHiil 12 fr. öteff 6 fr. ^. fflatf 18 fr. H. l'evi Iii. (i fr. 
»rnjino 6 fr. ??. lernet) 6 fr. «ppreberia 12 fr. ^J^. SJiatotte 
6 fr. ö. Ct)enlHiitK'r fr. TO. Cpenbeimer b fr. g. i*ia|ct)- 
naun 6 fr. iö. ^Da^er ly fr. «Üb- ^t^ti« 12 fr. ^b. iSru« 
6 fr. 3. Werf er 12 fr. iRofemcler 6 tx. ©ilaet 6 fr. 8.Jto« 
nig 12 fr. |>oiba{>f(( 6 fr. ^ e^ifn 6 fe. S. 8l«##l2lr. 
9. Riebinger 12 fr. ff. Sbicv 6 Ij^i« 90 fr. 9ete«. 
beim 30 fr. ^. Sttapi i. fl. Ür ?inf 30 fr. Onmbel 1 fl. 
91. gjoetj 6 fr. gönnet IV fr, gajiincl Cpenbcimer C fr. ^2cn- 
fert 12 fr. 3nbm 6 fr. 3. Cpra^elmfr 12 fr. 8. äSie« 3S fr. 
aSoi« üeci 6 fr. 3. Diaiif* f. fr. % 3tffcpb 12 fr. SWicbel 
?eot 6 fr. 3». Ctenfieimcr 12 fr. (S. ?inf 12 fr. Sine feul 
12 fr. 3. itvi 8 fr. Vion iftri ;» fr. 3?. 9ieu 6 fr. ^. .Rom 
0 fr. OLMrfl 12 fr. 3. ©Idbn 9 fr. atam« 24 fr. »afjlqnj 
12 fr. «Wanbel 24 fr, iöirrtel 12 fr. 3fnrr»fin junior 12 fr, 
3un!lfer ÜReffmr 30 fr. TO, IfiereSbeim 12 fr. 3- SSarf Jnabr 
12 fr. (S. S)ere0beim 12 fr...«lMW flatf 12 fr. I&t t^xU 
mann 30 fr. Cpcnbcimec III, « fe. Sfnaf C>t>enbeinirr 12 fr. 
«Jlttwe 9ei^rt 24 ft. 3o|«ttna SRrumnr 12 fr. «. geci 12 fr. 
SR. Die? 6 Hr. Rckbarb 12 fr, 3. e et man 12 fr. R. oei)- 
fett 12 fr. etein^rb 6 fr. 2?. 5.'fi\nim 12 fr. aciiarf 12 fi, 
Demntb 12 fr. 9. «omatcbe 30 fr. U». (^eifrnbofer 30 fr. t>ib 
tom greiteibof 1 f. IDiilttl^ SneMCB 12 (r. Siß 
famuien 32 p. 51 ft. , 
Bvtxtfsrt Im 2(k iDejeBibet i84& 

•HeHbaiAt be« SM »fäfifrdm ai(lb'al*M- Dsrilrigetttn gen. 

I. ^fanntniad)unji ewier ^ONj^' 
9.<rr(Iri^rrnn9. 
'^Wfnftji "ten febta unb ja-anji^j^en 
jjgf 1849, 9la<bmitia.,fl ^wd Ulif, l'aue= 
in b^r iöiiibebcbanfcnii M Unicy 
»»»n^er, auf ämltben m tinw Urb 
**" brt tu ©tteBfoflel verlebten ^'jferö 
""5 fyenibiimtrr« 'Uiariin Öruit M üeiiern, 

^ St^mM iBu«^ iSum. jtf .KUfbusli« )bu«fo4M m$^i 4) ^^l^^»g4»d>>fc S CT rii # l^^^ »»»»afiy fr^ff e^aileita» Sriibrii^ Wnnmut, btfttSi. 
genibfiauriMn «nb 1a tUttfofiti n cbnbatt 
welAe bot wUrmri^netra abnrf jien l'ubmt,} 
^i« von 3n>(ibti].fm al« Jilnnralt beAeUi 
J>aben, mixt cor htm aW SeT^rigrmnfl^fom 
mifar etnannten f.jf. 9?wör SBte^ in «de« 
faf)((. ce^rn tie ÜSiilwe unb (ixbtn M in 

l'ai {fifi^)fit ttcbnbofi gftwftnen unb wftor. ncrueupuftn 3ianiMi.iea ^rUDflm »«•e«. 
benen Xualobner« Jobonn «Min 6(bBi«lbaib, oU : 1 ) «m »itr nnf ^■m eamw «oa " 

0 6-!baf<n.i eiiioarj, «^nc ».«erb.j firibCR afennie« tlfuMen, rut^tuo lu« 
relTen fBut«c; 2} %MaM eiftmilbMb {j fatnimi 1 Sa^^wetf ü5 Sc^bnoleii ; 2j tinf 
3) 3obiinn 6ibnMibdi|, beibe Wimm, Otfim TÖ^r «Saiiefiiit« •»> OkaMiomtunnc« ba<b. ton ta, termalen öolbai im rritenben 
attiUerififjimentf, in (Maxmion juüWünd^en; 
5) Saibattna @<bipalba(^ tirb<irau »on Oo» 
fob ^üuxtx, «l^übiarft, in {»orabaib »otm 
baft unb l'e|trrn itHft ber cbcMibca 
ii|:)ung unb @^uteT^einr<^«ff •mm, m$ 
effmiliib<n B^MgivtrfteiittnM bcr 
«triKiibttrten 3iani»R.ira 9tfi|cfllni » 

auf ^•m eorn» «oa Cau^ • 

Digitized by Google ''Jhc. 17. mit @tall ccfraum unb 
baran f;.5i,.t... cuifcuiJ Ott' 

fUan @«^|fUlr, antcrfctia i^oöinj^fr. 

Isifft Ofirr.e^ilifii ircitcii (tni.lii t)(tt)ct: 
gm unb brr Sufc^lag fo,)Irt4> btftiiiito, 
fo ^af (Hn 9la<^gebo< angcncmsKn ntrb. 

Dir *6bttt Qücfi^rttfcung t<i Oaunobiiün 
Wft Me' QttjMgrtung^toingungrn fönntn 
»M 3cbirm«m4Bif In anutffute M fdnigL 
Mc mut k eHMfefkl rinflcfcN »ecticn. 
^^MciMAiv tat 2. 3«nm 1849. 

SB < i «. »5 tu4fn 9t«tffra<acii, 

3^ <!>H;<ft. 

' lieainig, an 2. OauMi 1849. 

fl>a# QlrArnnhficramI, 

bolbcrbautn. ÜRontag bfn 22. lauffnben *Ko' 
»iXHuI nattf O'n'i'^i'' '-^''^((fmilla,;)^ um 2 
<i? 3?.Ü Ildr, im ©jflbaufe ,}um 'jjfdfjtiboft 
tw;^;tr, »rieb f;crr ft>i[ipp 9Ii((m babttr, 
frin in btr S'u^^tmacft^ale baiitc, ncfren 
BflliKP Si^noricn Ccin mfe Softoc 6(bu(e 
0(faj|nc< %Bc^n(au4, nalcr fit^c »sit^rii^af 
Kn DcMagungen unb OHf taaufUHgt 3^(1' 
InMtftnmhie, )u lSMcnl|«i tmßämu la^cn. 
»■ 4>i(fe< SBo^nMi/WMfnMItr M SBtti^- 
ft^a^t mti iBori^ctf («trieben würbe, befielt 
in ^^ofgenbrm , ali: 3 Sivmnn, 1 Hüift 
im UDtcm €to(fe , 2 gctoölbie AeQrr borun' 
ter, gerdumt'ötn j£)of, wcrin ft* Stat[un.i, 
eine ©ranniircinbrfnnfrfi , fin ©runnen unb 
2 8(^n»rinilaU( bcftnben, 4 Binntiii unb 1 
Iföi^e im jiretten €to<fe , botUie (hb no<b 
2^|^fe||wc ^«gtcn, 3 ftannnmi unb ein 

[2*] (^oftoerSeisrrnng.) Tieataa brti 
3anuar nUffl1>ia, um 9 Übt Worten«, 
»erben in (Oco ineinbuntenbacti na4;b(;cid} 
iKte $ol;foritmeiur öffentlK^ mpei^ert : 

«■ '^lud brin (BmuiaNnMfbr mh 0t«f* 
.ioBbeiibact). 

Öd^Iag »Ciffl. 

4 n(bta ^«iifläninir, ir uut )r KlJifTt, 
I J bluten Jli (i^pmlilniDK. jr uub 4.- KUfe, 

b. Kud bm OkneinbnMlbe tM»' 
kMbcBbat^ : 

I (Ma ^uvltamn, ir SOtM». ... 

1 „ <Baiihol(nanim, kt tMft. 
•i Xl<ift<r biiitrn ««-fitMiittrli 0cWl(K|f 

0(t)lag ampflrott». 3 <i(l>en 'i^autelviammt. 4r JCliiT', 
t »HÄdi 9tinf>N|tlM'inr. 2r JtUiTr, 
fo*/, Jttafcrr twin flrMnttiai 6((tti6«l}> tu 9C«tfmM>a 

m »Ittfifr biiifB ij'fifi!iit!c 1 Ätfiihot*. X)ieiijlag bcn 16. Januar, um 9 U^r Slorr 
flnrti to lecD SBiebere^atifen: 

6(^[ag €t(ini3fri»alt>. 

SOO biltbfn SiriCtrietUci, 

Die ^Ivt in ten 6(blA^ <Ei(ie(, $ofen< 
tcrg Ol* SiiiiiMlreib te^bm gi^ a«^ an 
Icr V^fttl^ natb 3tMibrfi4m ftab 
fecMflll tc<|wiit ab^ufa^ren. 
(InftalbfBtacb, brn 1. Januar 1849. 

2><id ftürgrrmrt'firramt, 
6<^ive|ipcn()äufer. Ormniibef$»(|9fffl(«gmmf. 

fi7{ltwb(^ am 10. 3niii«'1849* M ItW' 
0enö 9 Ubr , iverbrn (n fo» OMVaiKC|b«^, 
•Btfip 64(i|ie Dctlenbrunneilf 
^ifiltiinenie txrfldam : 

4r (2*1 <*ommfnbcii *r?t!itro(t) bfn 17. biefe* 

in brr SQobnung betf borii^en Sibjunfitn, 
werben na^^e^entc ^fltfoilinCRie 9|f«itUi4^ 

»erUfiftett, qH : 

1) äutf bem (Bemeinbeoalb von S)ir<b<i<b: 

2 ) ^üud bfiD (demeinbriNlb oon ](td(enberg : 
1 (i(t(ii 9li'Ci)i;it(l.imm . ir itljfT« , Mcfrr eui» 

Ijaltfiä» (Mi Kll^:f|*Il^^ 
1 et<bcn iiiaul>«l4l)aqiw, 2r Klaii«, 
S V DnbMittaaw« tr » 
Tl.. • 4r „ « 

4>of| (i 9on oortSDfiÜ^ 9Air. 
In 2. 3aAuar 1819- 

0 I 1 m a r. 
[3*] T?cnta9 ben IS* ^mviox (aufenben 
3abrf« SRorgnitf m 10 UH< iMbca ju 
ftlt^eim iM^llf^crte ^«ftfortiiMii^ Mi bem 

diblas ^t^Wtf^' «f ^unaMinifB, «er« 

jirigrrt : 

6t (i<|(v VtalMumw in» fBtgaerltaitai« 
69 (lafter bnAm eAritlisii, 

ISOJ ( J'.'lK.-lt 

jUtMn« b» 3. OotMc 1849. 

Oirf 9A((itMij|hMBl« 

f r m e r p. [j'i Uciiin III -.Somlnird. 

i)iii-,i,iau.n^ , ccontaii b«n 7. 3«nuarf 
ytaibmuio)!« 3 U^r, im öaolc.bM Qni» 
iNiicr S^|«M. 

2Dttti*c y Ol in er in ber 8iiv(nfl«|fe (ok 
D^nel, »cn 3it> 52 Ar.« iw ' ~ tiat )um 9?aib(affe bei koHn MiMitR 
2Bfi§8erber« ^abjl grbirtnfec Wolnbanl, 
gelegen ja 3»eibröcfcn an tcx ^aupifkaf;;, 
an bem fitqutntfPfn •punfte tfr «riatt, i|i ja 
»frnitritfn obrr oerfaufen ; autb fßnntnbie 
<uin Jffrifbt Ixr a5fi§,-,trberei gr^ßrenben (De» 
rJibftfcaficn, irif nnc grcje 'J^cirt^if ^«Jaf» 
f»üf, l^iU aUjungac. t^nlt to\f mit öbfrlaf« 
fen n>erben, unb wirb nocb beigefügt, bag ^ä) 
ba« l'ofal am beRen fär einm %Bei§gnbfr 
eignen türfle. ^Jd^nre au«funfi ertbetil 
ö. l'f^ann, ??otanat0g(bi(f(. 
K'ib. le(iJim)^r( (^t rin to«'« im »titlra 

^e^rii vnben Unu. 

[2') 9of (Inairt bai balim'ge Kcg<«. wr|> 
<br< titbet ^ett iSmutrr •traf er bnretnt 
(a(, ;u Mrnirtbrn unb i|l bafirlbr Itl ßfinn 

^u briirbrn 

iBti S^rob Voiintr, Stg^rr, in >tm rbr* 
■•Kgrn thibenmn'Mta 4m<«, (Inb 3 Ivfi« 

!u rftm'fttffl. 

2?!« Dcnnftflag bcn lt. Januar nditfl. = [2'| Siand, iunlor, bat «intogi« ia 
bin, b(i -Sfer^tnt 10 Uftr , wiit> auf Nm ju r ira Ctatfe fK Sfiätettm. 
efffftli^en ISar'te ju imiitüdta, If^tn 
.])>icV taarr 3aMun^ MrfMjmert: 
ein Voar Dtbfra. 
BiMjMklN^ bn 4. 9muar 1849. 
C g II ♦ » t. 12*] ^eranntmad^una. 

DienfJaii btn 0. 3anuor 1849, Werdend 
lA Uhr, m^rbfft in (ccv WOiUimtitt, autf tem 
borlt^fn @tmrtnb<IMlle, folBeiibC ^|fo-tt' 

mer.te mpfi|i*rt : 

»5<Mag ^obf<^^I^(^en. 

iVt . » «. V AA'« unb 

*/, „ biiiti'o 'i'i'tii-.itln * Mbiltli« , 

»V, „ V-i:,uHi«(|, 
fyyo hiiit<n dl.irutTill.n, 
S2 (iib)K'itr 

@<blag tlatigent^al 
S liMften 9ltt*b«l(?Hiaimr* 4r JKaf e, 
IH"; jttt<!trr fallen orfMitell #4Mir« 

hii iKH .'H(iftr»|teU( 

^(Mag ^bf<»<tb(^ 

4 biiitdt 0<>iM)fli<i'me, ir JClatft. 
4.1 Xltifctr friidtn gtritiiiiKii £a)iit, 
fiievrid, 

. l>tiii»rn .'«f'i'iijiitn « tnbrtkbi«« 

9l>J bB*.II '){rl)IJ ttfl ll, 

60 Cr»(IM<-. 

3ufdaiae< QErArbnif. 
Ciftrirt 6«^liifrelMir(4>. 
1% jturicT bn4(ii acfitiiurra l?4rit, 

bcn 27. 3>e)emb(r 1848. 
Sa< 9ärgermej|hr««^ 
S. 3inimfrmonn. fV« XtMtcr " " ' >u(|cn acM«ii(m @ibni, 

- ; faortu, 

Wl . , « Urlflet, _ 
•A , ei^en «cfibuitt« 644;. Sf4Bii|*. 
S'Ä I.' • • • •Pill.nWTIIB« 

t , afpfn „ »••ff Ocrmifcljtc i^cFanntmailMingcn, 

9ho. 18 b« QoifdoerttntfUaitr« im ani^e» 
fommen Mb «if bm lifaMNai IBf|e yn bc» 

jif^en. Bt. tebnann W hl ftlnea ttpbmtaufc 
ein CmÜ )u stm'rtbett, Srflrbenb In tnrfi 31». 
mrrn. ttit^t. ffifftfeiTfnfm IfftI n- Jecr<. 
plagr , b.ijTcl6r fjnn bit Cjicrn 6r^cg n irr trn. 

3arcb IDIrbl ta «lief ««f 4m *i« U 

fli» lu mm'ftb'u. 

'l'fn l!tl^ biS firi'|-,u T il»rn jii ^(itbrn. 
L2'J Uco* bat fin l'c^t« \\i p/im-ubfn. ' CBittirC 9o(b bat vrn Scd« (u rrim rtb«n 

|2'| T iL«, If ( ttfi 3.i!'rfii icn .Vrtiii 'ÄrptU 
ljiion#.-;Ka!ti aJJn.-f i ^fl»'Btnlf «oqifl, in Ifo« 
dirt'rcbrn i)m\t . b^fti-tcn* in 8 3i<"ni«tn, S 

cm IC, ifl gan« «bcr HwttiMlf« p Mtait 

unB 114 Oftftn lu hft'fb^. . ^ru0t., firob' u. .i^lriKbprelfe bcr CItaM 
5ipfibrü(ffn potn 4. 3anuar lW9. 

Hu icmiifT <2S)jrt(n, 1 d. Vi fr.; torn, J t. 
52 ft.; *tr(l, ji»Hrri|>mf — 4. fr. ; fierrfi. 
Mit 2 il. — fr.; €rii(, ? ä t, fr., #?rfU. 
fern, — *. — fr.: ©infti, — *. - fr. ; Mif«. 
frn(>i. j (L — Irj *affr, 8 |. 8 #r.; «rt. 
ffn, — (i. — fr.: ffrnnbtirn, So Ittlagr. — n. 
is fr ; ^tu, t )I. 11 fr ; eirch, - (I. W fr.; 
tt^f^|i^rcl^, »• , Rur. H fr.; Ri>r'»r»t', i Hl(ir. 
U fr ; 2 Äl.r. 10 fr.; l JCUr. i fr ; («funi.t^ 
t(« Br«», > t\%t 20 fr. : Nit Vaat 3B<if , 12 «Pib 
1 fr.; — Odttnflrircb , fn Vfnilb 10 fr.; ftiik« 
«ci'A, 9 fr.; t4lKlrif(t,8 fr.; 4>ammfiü'iid) lO fr. ; 
S(tl»flltfÄnl(1>, II fr ; - «irr, 1 2il<t iinirri 
alhrijjrt ö fr. , etfrq.lhtiar# 1 fr. »»in, I B:f. 
70 fr. : -gurtfr , I Wiltaram» 42 *». 

^nid^t « und ^robpnif« Arr 9radt 
SanrrelAutrrn oom 2 ^anuitr ttM9. 

iDfr .Tfiitnrr 91<ai|rn i (I. IV fi. ; Itprn, ■\ t. 
7 fr.; *i>fHffrii, — |I. - fr.; €»fl«, t II 15 ft ; 
<9«tf», 2 4. 50 fr : paJfr, 2 *. 12 fr. ? I>(«n. 
- Ä. — fr ; Wi.f.n. — (L — fr ; «aii»ffrlfi, 

- 1 42 fr.; eiuf«n, - d. - »».; ttaknm, — fl. 

— fr.; «cNfaanwn, — •.—(». — Svnito»», 
} Kar. 13 fr. : ««mifjttc« 9n». 1% A^. - H.; 
Vf'ttrab. I tar .s fr. '•üm ben iptit unb breit rübrnftc^fi befannten unb bewdbrtrn 

wUft ein obrjüjtitb f.1)itcUed {>n(mitt({ graen Atrpflcibcii aUec 9ri, rhenmattfcbe 
3''bn)4»ni*r)en , .Obrenreit^eu unb .^artboc{{|feit finb» b'«' <<b ß ttf <>< ben 
friM*Mtes ff4bfi(picifini> 4 mit (S'bran^i • «nwcifang , 1« di^mtcm Sorion occ* 
l {l 45 frv tagtr «ab CMjpli^fi bfefiOm |Mf gcndfiini *bna^ 

3* l&mtU in 3»<>^rti(t(n. ^ ub Qitfit b« 9. IkiKtfHM «ub^mikwi h Imibiftita. Digitized by Google 
f. 

9ntt vom CoUfr 

VI UM il Ut» »J»*««. '* ^ 

Dr «apüin Jt«I« ftfi «I» IffQllrlrn «inbtn 
«a I.f*f, Wb «W »«M « **t JttQr. 3'»' ■'ff' 
ii4 kbfdic, «ik »mtoiwi «Ml»»» O»"» 

"ednf ©aiiflfn «lüttm , frinf Hixcitn f*{flim (■ 
ffifjnriiufd^c tjalb «rStcfttn unb ttinfn matt «n 
tttt «olbbaufen. ifanün Ä.i-.lc nati fiani tur*. 
kriairnkctt SBlltf auf ämgeltrttnfni >od) fc«' 
^Itt fi»trn rann rt»«f ««km« •» NB laiWS 

Jijt VaM IwnWtt atiMlfra!* iitf mit laU'B* 
Wr «tittM k<t low*, unk »an«t >i« brjfl*nftf 
*jtt» um. W«ffI6« V htU^a. 

tnrif — ,mt ut)ßik*n, mein *ftc/ Hm «ItK 

baar.* 

,^a, m(i 5)41!* gfflmebfif itx balMtuntfnt 
IDi|i}t(t' «In unt>ftTnll*e* Änift au« ^»n 

nMrn Uu<i)UU .«WaAbfin l(« Sfeff ungtljfuvt «um. 
mtaiflnn »rtUrrn, butii« i* kcffta. baj» 

MI «te «Ü|t Mtfo«! {u (etto.* 

flW Mita Bottm catlMi |U t»rr Odiil. - 
M «»W IN friMi«!««} kfi «alpilftm «»(o 
»Mr tfrifuNCa« «I« frfw« an *« 

2lüt — Wa* 'Inft fca!6m •tlBA» *BmI« W 
ki.iflbf , unb itx mü(r9'w''f"»* •»••let Iw» Mri^ 
unb ,niftfUi tfifln, tu *aaK ^Ino«« »ilb «"« 
fctara Jt«V(. bti «aak (M^Ue (i in SSoftn. -im Äiafrtn« «NM hlUn tinjlSt im €aa(f um- 
hnmJ^ nH l«6«b« «1»)« " *"* 

ttetet Ifen Srtrobiil »liW» «In »ünffianffnflurf ^u. 
fint«, flroS. ®lir»t btiM fWwwnbcn «.l«4nff« 

in nüber *aft tlnUHllT. 

I.e \ .i!t i! ' rx ne* finmai nufmmn**» 
€timii<» uri6 KJit auf bl« bf Jf t<^Brtl t** «» 
,runt«bat »t^l« •NttM, li«! ««M«»* 

*'!S£b««aufritb Rranfrn im ©trlb»!' f^f" 

»0 Ifl Im« Wutt, ti» 3t;t mit bfn tltn*;n 
JtrtMt (Nhi^ »aeolfon» ««ifafltft ?" 

Coup«. ■H pWi S'ff'« 
tmfdjie biit4> I««««!} Me f;ir'Ll 
114 in «rm)bfii |tt 3««<»« ««* 
mafiamM» fd?ifn auf bi« «alii fpnifatrirt IßVV^ 
fcif ÄJtlfn bft »Ücintnu« Uqin unbetü^U u«?«.— 
Dit -Banrür« faljfn fld» [«Dttelflfnb a». 

'Jtiif tidt t.fdj ftülftf fti* «HHilii» »« DUV. 

«Ib« Mivltfl. — 3n bt'"n Hug'if^I"*' "9"" 
brt Jta»ilte «Ml» «in f>f ''^ ''ö" 100,000 

«rantm I« w>ll*WM«r« «B'*W» 'J'"» 
unb im brltl« flK|iiB# »«lo« — ©übe. 

Ol..,, f*o* »»t 0*1« ».■.««iiia» >« 

e<bmud AU , lukit fU«» 5«»« W« OiltUB»«« ««. 

iniiftn 'Huiir flor - t* «aMi« bllffl »taciltl — 
tu« SBIut pcdtf in mfln« fbtn — mit f4wi«» 

btlir 

,3Nflii OSrijl,* bf8«nn Äa)>i»4n. „I4> n?»ls, 
«i( tatf" äfc" *ötft efrgffftn; ijl 3&n»n eliij!» 
mUt« att ItKbil gtbtrni, fo tift}(i4n<n 6I( 
t(litli|( 6unnf. xeMt Sit ffV" »»Q'»' 
f(« !Uttn»«4; «KlftUi^u«« Hm nora» 
in Univitn er« 
hr)uf)(ll<^» ift uiT 

» fiii4itt»iTen Kt« 

f bic Mttef^tm' 
«fftl M< mri« 

matttcii, trftcfct 
>ld*tf ftnciS i'oU 
>i-[^ciiiuiiiiic\ mit 
?iv? HD* tcT 30 
Ihf ibtcei Wirt- 
en ©ittrn, (."^t» 
mt flnintTft nb« 

m mvfltn, isif' 
SlttmMICfi!^ 

llcn Ofiltjrfid)^ 

nb rrrtnnftc ftt^ 
' »nlftuna 
V jwft W* brrtr- 
■ ßaitctre ^inat« t nm 1<t. TTj. 
nanC unt |ctnc 

nhn , brcitSgl« 
Dincljticl)! , bat 
Tc ^aMit tobfi tftfHlfiMg^^lif^tvrrifaiiimfung wuiie aff 242^x1» W<^m< 
«icbMM NT Gin fön v>on {tSnig^kt} tum $rafib(ntrn. ^t> 
toXf^lt. SrftYtr t>dn 64<Ir<<nM|) tvurbc oM erffn, XiK^flt^hf r 

Ol* Jttfilft 5?tjrptäriffuf vnodamitf. ^eti t>. ®c^«nfrlt»fl 
\}t t)tü\( Wciviiii von ai'u'.i ivifbfT ba^ici ciujc(ro(ftn. 

- ,1 iUniun. 3?ci LJrürtauncj ter Soflciortnuitfl crlnnrttf 
RMfdifr vcn Üiibiiitliii auf ten " 3^frldit t. iTiifCfauV übtr 
Ruffcrbunjt btr ©pifllMtiftn , Vtirfcvifn !f., na* trcIdin« tic 
^ptflbanfni mtt htm 1. 3«""*"^ l^^'J auf^iörtn loUttn. <i$d)ff= 
tfn »ir to4i — fa^ff rr — Un ^^tWtt n{(^ (tttattV/' »«nU 
Wr litfc IJtale t«t edjnnbr tmifli'firn ttonf«;* ' •' 

Pl>^l^^^, 27. Jtq. Uilvr bic h-uifd»- (?mficU brütf» fiil^ 
■WcTniHj\r(5()rciniclt" fi;l(irnbfr:iKiiun uiiC : „(v« ifi unlcfirdlbar, 

blf bmfiJK Giii^dt in ßurcpa butt^jnu« uiif-c^iulät ifi. 3" 
iiiiton 6cfra<^ltt man fie mü Äälte, in ^ari« mit a'JipaH^ft, iu 
avaiianb mit GifcTfu^t,, ,lf etwfbglni nit äBtbcinWffi m» in 

-r 29. ^rjrmtrr. 5DJf ^pnbpRcr ^ttfff, »tlt^ W •?« kf« 
%E«it(pittirr wntQunA^f'rflrriun^rn , biffrm ^cljwafc^tB , n>o*el 

Vtl «(At najj p,(i:i,iiit u-citcn frlia-, mit 3.j)oU cb« niUIcit 
'''jt'* nd^frljutfcn ülii tic tiiH|<^f» ir.iiinnr «btofnbct, tc» 
fctiiff^t fii^i bn^^fiun jf^J »ifl mir bfn üfifm-idiic^icn Blnlifacn, 
Iro fif fin jjraftlfctjafiJ gtlb co)r Ji4) ju ^abcii ßlaubt Urber bic 
«itfl.irifdjf gratif Icnurft bit rXime«' : Slbcr wfnn bie/f blutigt 
«mfini«^ J|#fet jfj|u .»1^ ~ »n» »cfugt ;|a «crviMft nfnrvrr «llitart'' »Mtf V uc iti'Clt VCTIPTtn. ' %&tit, l'T. Xfj So fben crfiitirrn ivU aiu^ cuirr 
.tffonbcrtn Quelle , baft bn« Wimftfriutii h?ir(It(l> brm (Xcueial 
(^iivats\iuic tif ii^urbf ftne« WrtT|d>aU« »on ^anfrtid» ansrbetcn 
hal. ijn einem 3?riefe, ben er birfen SWorrtm an ba0 äUhni^c« 
rtiim rinfdiirfir, fcljlu^ btr ©tneral bit ihJürbc au«; riu neu« 
S»ewci« für bic bui^AU« itcutToU ^tcaiM«, »rl(^ (^araignac ria> 
iune^mrn Affcnnc« ifl, T» l»ic fftv N« 4i(r(ii|«ni (Sinflnl , bcs es 
H «Bt« Sfttl^ Uxn fSwmtlictr ^««irtfT, »ic WM, 
vrof^ tisb antor m bfn (>(ntn,<ninb jirllt«. 

— 2ü. iTtj. Tic Wiiiiftcr WiiUciiUe, *ttct unb l'nt> b.it. 
Jen tfal'fi.ijliflt, in >\i'!;ic tce tUM>i|ini !bcf(l)Iuf7f« btr t'iatiOMiTl. 
!jerfanin;Iunn tente ihvc OittliiiTuii^ cinjurcidjcn unb e* bfburftf 
jbet veu'iutcn Kufticii^iiu^cn ^lucns, l»iclc'e, C^tjanflarnitr'« unb 
iXiipii'^, fie vonic.ifii, ilnc I'nniffien jinütfjujirben. Srailt 
jtvärc tic Cnifi«, in goi^e bercn eine au^ercrbfiult(^ tlafrcfiiiif. 
unter ^cn SlbgroibneltH ifrrfetjlf, ffir bcn 9IumaMi«f »OTikbrr. — 
|3n, iK/iiU>Qt rrnartrt man ftünbltd; bie Slnfunft b« l^apfir«. 
I — 31. 5^f<. ?lbb- rl «Äabft bat m bcn ncurn ^rälitenten 
|bcr 9ffj)ublif (in nii;' !.>lniteiK btUutctf €*rftt'en (irriditrf, rccitn 
CT ba« (i^iudj aueiiiiait, toj; nifli* tu 3"|naf rrtViUt rcerbr, 
n'cl«l)e Biau ibm prniiidt , ihn nadj yicflopien cbrr tiii* €iutrn 
Tfil'fn ;u Inffen. Ter Wiulflrrratb ^nt nun , wie hft(;f, brn 
,iPf|d;liip f,i'fii''t , ff" C^itiiiC tcibanffn ff», firt. n:i! ^:rf<l^ 

m\it^ * (Satt an(|) m bt< lr«ttt(ii SKini^trifa 1 bigitized by Google flin rin ^^^x^i^^9 Xard»in(u(l; {u. tßtiU nabmrn 
nunmrtr flit orgmufirr $la(; bif g(tr&tnn4<n ^tin- 
Uaxt logtn ««i f(l.'(u luiücf, unb, tnlcrtn In bic 
IDr4if(lf&U( b(« Alucft, »rnifirtr fd; rtB nad; rinrr 
biiUn Ctiinb« . bii^ id? mict; nii bf n €t)lrlttn aU 
Irin tm >Eai]lr difanb. 

Sttin 9l<cit iviiT 6i<trr grirritfdi n^oibtn unb 
fett O'Jtij) balle nombam 6umfflrn btuUt ouf 
Vapirr etrlorcn. 

„Quitte k ihiuble!'' liif rr 

„<;'a V«!" »ff Jtaoitün. „Vou» ire« perdu, 
Monsieur." 

„Quitte 9t double:» 

„<;« 

a>fi Obiifl Ufilor ttlfb« — 3fOt tatft bi( 
Sumui«, n-fldir btifrlb« fdiulbrif, rint ^(^r ten 
300 000 Sranfrn tfxtiin. — ^bbmt 6pUI wat 
nrot'l nir ti>lc-k-tL-te In bitfrm Salon (tffpifit iroibrn. 

!Drr Obiift »rUrr bic Cuiniar ncit rinmal enr< 
bol;)9rln, vdbidpadjrn ; brr ifaritin faft ibn rublg 
unb frfi an. Sir jiil'trt rcarrn tirf trtnntergr^rannt, 
unb »atfen «iuMi fabltn 6d)fin auf bit Cpidrr, 
(Inr fül(t>trtli(tr €l\üt btütftr ins|)ll4? mrin 9tf 

(Bnbli4 l'AK trt Xapitan bir Jtarlrn aut bri 
4anb unb b(m(i(i( ttocfrn: .34; ft>irlr nliftl ivtitri. 
Sir Summr ifl bc4. all ba§ 6ir m(4 If bf« 
ta^lrn fönnun : to<l) bin l(b brrrit, brn <|antfn 
QcUag 3i)nrn nodi üttn mal ;u tallrn, »rnn 3bTc 
tttmatjliii tif €(tu1b ml Itirrr Vtift" mir flitrtt.* 

9B(t birfrn CDoilfn Irbnir ^ii brr Vngrtrbrtc rnl« 
fr^t ;uTüi}, Mn ^sat flrJlDbtr frinr £titn 
waib mit XoblmbUjfr brbrtft, frin bjunft.iirrr 'Htm 
Iftlrrtt tclr (l->rnUub-, (t failr brn tifdl mit bribcn 
^in^rn, fttob ibn rnif(|t ron fiä}, unb fiüxiu mü 
rinrm n>i(b(n fidjrri aut brm Bimntrr. 

Srt fta)<ltSn fab Km lange nad), bann jlanb ri 
auf, unb, obnr mid> (u bfmrrfrn, itrf rr g rübii 
•u(: «dt Ittbt f!r »rnia^rnA, unb nodi niifei 'flUtS 
ifl «rrloirn, brnn irnrl <lnifr(rn bri mrinrm Q)or> 
((felagr oibl mir bit 3'>«"f4t, ba^ irrnifl$)rn< ibtr 
$(tfott i(in (rilig ifl. ^a, «Iradd^t iß notj; Arttung 

3n kiiftm Hiiqrnblidr »tonbu rr fl(t mit vWa 
frrnbrfirablrnb'm <V'fiO)i' (rrum, unb inbrm rr mi^ 
rrbliifir, tirf rr frcunblld) mir iiu: ,6ir marrn 
3'Ugr. bafi nld»l aOr bfff'tn Orfütlr im ^tx\tn 
biffr* unflmdli*rn iungm ffltannr« rrflerbrn flnb; 
tat (riliaftr QtifiH'I Vdjtung für frin 9Jätib blirb 
il-m unvri^ni. — 9t(in, nein, rr ifl n-.djl flon« 
»ritribt, rr Iii nur Iridiiflnnia,* fu^r rr ferf; 
,Aolb unb @ut ifl jtu rtfrern. QBijfrn Cir, mrin 
^txx, irnrt Sbldrr ifl brr (Hütt meiner rin^^tm 
Tod-Irr, bir iit, rin flSnbannirr tcn ^aul unb 
^t%, In i^xn f\&\)tfttn ftiab^rit f^on |u brtlaffin grjnuiigni tciT. «r« bir ttmnrflir finr« (e4^rr* 
itflrn BfltfIrR ni(b In mrin tbruir* flatrrlanb iuifltt* 
rief, thxtt iA bcr» »cn brm unuttrtrn >8rrm6grn 
miinrl A.nbrt, ton brt unglürfittt'rn 9rlbrnf4tft 
mrlnrtttibamS. obri frlbfl iri^, bin 1« im fttanbr, 
VUfi; 9lllrl au<uiAl<i(i}(n, irmn lib nur bal bri* 
ligür brr üairT, ttai)tt titht , no« finer! — erit 
rlnrm talbrn 5abt»» — fubr rt na(« rinrr qjaufe 
fett — ,fu(tir iO) «rrflrbrnl tir aiiara !B<rirrlrn, 
uab (ruir rtfl nar rl mir mbftli^ grirctbin fir 
finbrn; naitbrm nrir bcn OJabntof iftlaffrn, «rtlor 
14 ibrr trrlirtr Cpur, inbrffrn iruRtr iOi flitrt bri 
Un^IüdiKbrn tlrt j" tTffffn. Crfern «i», birfr« 
Q3rj(rlrt bat ^r ibm qrsrbrn, r< ifi birfil brr tvdjflr 
!Bm>ri0 iUrr aufopfrrnbrn Sirbr, trnn. übrtjiru^rn 
6ir f!<t;, rl birgt bal «bbU» Ibrrr Iribrr tu ftüb 
»riftcibmrn Wullrr, mrinri annrbrtrirn OrtbrI.' 
nit birfrn lEBorlm btfitftr rr an bal Starrirt, unb 
rl iraib bal ttrffititi grmaltr Uimatutbilb rinrr 
Sarnr in bctnifttrrr Rationaltrad;! flttubat. — ,£),* 
fu(t brr IHrril mit bri^rn XbiAnrn im Vugr fort, 
,n?irr rl nur rrfl 9Scr<)rn, um mrin ftinb tu um« 
armrn unb mrinrm llitan «rrjei^rn; abrr no 
flr Jfjt jlnbtnl* 

3n mrinrm 9r(irnr brt(lr fi^ Vtt<l ; brnno<> 
brgtiff id; ra(d) brn 3tifaiiimrnl<ang brr 3>ingr, unb 
tbriltr brm Inf bricratrn 9}atrT nrio 9}rrmutbrn 
mit. Qir riltra baiauf fdinrll burA bir bbrn •af« 
frn, unb riiridjtrn bal ^olrl Vaurirr tuti na4 
1 Ubr 

.30 brr Obiift «cn 3 ftoa \u ^uftf ftagtr 
btT ifabiiin brn Verttrr. 

.9)rin. «rrt! «r ifl frit 11 Ubi abiPrfrnb uab 
pflrat rtfl frit brimturrbira.* 

Ungrbulb brfliigrltr bir €d)tlilr brI altrn Dan« 
nrl. faum fonntr td) mit brn Sid^trrn Ibm 'el^rn; 
bir Xt!&x brI 3lnmrt« Mr. 20, tte rr f'lnr jtl nbrt 
orrmutbm fonntr, nrar nur lrid>t angrirbnt. ffiii 
trairn rin — auf brm '.Britr lag lobt bal fo frri( 
rtfr^nlr rimfgr Afnb brI Orrlfrl. S>ir Orlflantm 
brI rri^rn 'flim'dimutfrl balirn tirfr , tirlr tBiinbni 
in brn fdi&ntn Vtm gtfdjniiirn. S>al 39lut mat 
fiton grTonnrn, brr itiiprr rilfalt, nrfern brm Vrttr 
lag bal <9dnbitrn brr Sdmr — jrilrrtrn. 
• 

3irlfd)rn St. Qloub unb fDrifaiOrl flrbt rin rin* 
famrl. tiübffUdr» «aul. Dir biijlfTn, err^ittrrtrn 
Rrnflrr brbmfdirn übrr bir fliifirrr SKinflmaurr brr« 
aul tinr br^aubrinbr 9ul|ld}t. tflm frtntn Saumr 
brr tanbfdjaft lirgt bir grn-altigr Stakt, äbrr aO 
bir SOurrnfpif^rn tagt bir Qinnt von ftotTfDagM 
^rrvoi. 

9uf brm StixOiieU «pa RolTf'Saa» (Ir^l ria 

rinfattrt ürii^mflrin : 

,«f(t rntfrt 3u(i( s«n B . 31 So^r« alt' i.i^L.^ Google ««• W« f fnUrm |fnf# bflUmi «luf«« IltiH 9u 
(ha«!! *fn Utfn 9UH tlnrt fB«tnt<nniafK kaftin 
u_^n- ff In ^oft' " fcf"«*- 
«hl jttn «ntffUtrt OTunS fltlmmifl. — „Le Ttki 
MiAih ItM^t f( brllrtft Aiinmr irtt'rmk* 
tmfdm Utf fäKtiftU^ ftfiirn fei» 

Pf Mrikr WMMh. „Coape «|ttiTC«l, eoupc qiii 
reut!» fdM ff to IM «turia. Naa «|« 'r «HO 
k« Dtt» Wrfi ■•• INrtt« wHn. — «o 

©fn f»i*fiiffl" *"f W«*#*f» *tt wttH» 

»et mue «Äfi« *l'f'* f'nl''»"« *«iit"aM ««•««• 

UlfW»; — t* itJt rin alirt Wann, %tn »ft 

gnng itt ff^ma. 

%. IS. 3'»" ©fut'^f Ifl un'<'f<tr4nfi In tfT a«» 

Arligien. 

9nfof<tfn unk SBrigibt«, iMiftr i<i lulflfruag 
MifcT griibfit H'aani M*m. fb* «ni«i» 

$.16 9i>t4 b«l ttH%ih(t Srfraiitaif Wt 
•ml M ItogfilMNa aal |latiMiiiiiU4(a flt«^ ««m 9IM«n tef tafHI* fMan WUa^ t|aa. 
f. IT. 3i*r Mffi|iM«aifrlf«art artatt aflk Mi* 

Mlitt 16» VnsrHfnbrlirn ffltiftflinbi^ . dltiN iIr 
kf* iUi^rmrinra •laotlgrfctfn uaitrirorfrn 

Jtnni Hfligla Hlfl lWafi arnirjit vor anbrrn Tot- 
tMbu baut brn Ctaat; rl b<f)rbi frrnrtpin Itint 
Cioailfititif 

•traf 9lfiigioafg(f(af4afiai bAtfra |M liUta} 
Hart lanfiaaaag itnl MhaaMlii tan| Im 
•laat itkait <• ai^t 

f ttk IMiaMB» M 1« HMt flt«fl4ra «mW f. 19. Mf ttiauf M •«M fsa Mafrig ha. 

In: .Co mix mix ^ttt MU\' 

S 20. tiir I>är,;rt1l4>f «tiriqfrit b(T 96« nur 

firttliitr ttaiiuni finn nut na4> brt 'SjeU^irt^ung 
bf« 8i-:iUftf« ÄjiiÄnbfn. 

S)tr 9i'n]ion«s(i(i4i(bfn6(i< ifl hin ftfttgttli^K« 

f. 21. Dit «toaMifl^ct «MikM Ma kcs N*> «tt TL f. tS. »b 1 ffia |#< |r aal l|ttt((n 

V 23 t>al Untml^X- unb Vr|ir(ii«gfic(rM ff« 
uncr ttx Ol>rTauf|!<];t bf( Ciaitl uak ift. ttgfft^ 
«om :Hrlioicn«untrnl<tt, bn QMn(p4<i|aa§ taS 
•(iBiKtffit alt (olitfT «nitrftrn 

§. 21 llnirni^if' uib (Sr<i»tunii«an|liltfn |u 
l)tün»rii, {u IHM UB» an l'olitirn Untmi4;> ju rr* 
ibfilrn. IrbfBi 9>fulM(a fifi, irfnn n frtn« 
«eiAMgmt te( kinfiatai «Maillftirkt aa4«i> 

T>fr t&'ttill4c BaimAtt «nMitit ftlaic 9** 

fit^rinfung. 

S 25 gar bl* «itbung btr bfutf^fn 3uq»nb 
feU bui(t rffriitli(t( C^utrn AbitaD stnüjrnb ge« 
(•Iflt irritm 

(lltrrn »btr btrrn ClrOBntrrtrr bArfrn l(tr ittn* 
brr ebri Vflt^rbrfotlfnm nid)i obnr bm Unttiii^t 
laffrn. »«I^n füt bie nntrren !8elff|4uUn torgt* 

i 26 «U IjfealU^ea ttftm taka bU Rctlt 
brt •lacMMtafr. 

9rt Ctaat (Mb aattt p/ftlfii^ greibnrtn 9t* 
tbrUignag Wr •«aiflak«« '«a« brr Sii^l bft •c^rfiF» 
t<n bif ttixn brr ttelf«(<tutfn on 

S 27. 84i brn Unimid;« in Qolftribultn anb 
nirbrtra «iwtNMafm »fcb Iii« ««altitt tt» 
i«Wt. 

llnf>finititllfn foD auf aOrn 6jfrnll(4ifii Ualr«> 
tictifjnAaltm frrln Unirrrlc^t grirAtri Drrbrn. 

S 28 d« (Irbt (infBi 3f»n frft, ftinrn 9iraf 
|a »&blfn unb M f** Wa|tlbm n^alUtu», mli 
nb IM n iria. 

«tt VIL S 29. 9ir «ralMfli Mm ballb^i 
f4 ffkWi^ aab etat Oofffn |u Mtfamaifla; ria« 
IffNbrTfn •ilaubnfS ba<u hii^rf ti nid?!. 

fBoKistifJWDilunqrn untrr hiitm ^irainfi finnta 

unb SIttfibfil Vftdclfn irrrktn. 

$. 30. Dit IDrutfttrn babrn ba< 9tf<bt, (Beteln« 
|a lilbfn. S>icfel 9i'4t foU bnt^ ftint «etbea* 
|eabe llafngtl ftf^tlatl iwtbra. 

S Sl. «( fai bM SS 3> «Mk M laiNUnm 
««|Nnai»a«ni (lakM oNf u$ #ivr aab btr U th i » 
ftttr lawabaag. (afewrü ble ariMMMm 
^IhtmoriibtiftrB ai^t miArgfnftftea. 

fltt. VIII. $ 32 Dal ttgfni^um i|l UB»rT(e|li4. 

9iBf dnirf^nung fann nur auf fHüiHHrn itt 
gfmrittfii Bfftfn, nur ouf (Srunb tintt (Vri>e<* 
un» utitn gttfitiif (Intf($itiäung t?etgfnommt n 
ttftbfn. 

Da« flriflif)! ai,4rnt|;um foS burc^l bie Refill« 
grffgqrfiuni; gtf(S;ü(i Derben. 
i33. 3(ba9niabfiif«(tanlaM|iriiMBCfnb« 1 

Digitized by Google OftOmtift 
taffn. 

•^j«' I« Mmfttrta. - - 1« «mÄ '''' «'« "> ffl«ifc Mtrr« Un Mt «I aai Q., 

(UnntAnT^ .-1 m 

fül/oai, fit »ajuinif». "« Hiliii 

S -14 Hein miaut ^nf JlH^T^ 
f.fpt/n'*"*" 

«aUrr htm eriuf«|]pnr{frn 
■KtlriSM irn>rn. 

$. 49 DhMvU'^t unb sOfricaftung fflOn . »1, 3-,.,;, i Ä"'a''8Ä'22r;'"- «LS: fcfi Sonntag, 7, Januar. Jfttie ®f<ifc* ^vantfutt. 

30. SDrj. iTfr con tm !8frfaffung«autff<^uß «ncjrnemwtnf 
Kbfdjnitt ppm 9teid)«ralb lauJrt »ic folgt: Mrt 1. J. 1 
©tr AVtitflrath bfftt^l «u* ^^fboümic^ti^trn bfr beutfdtrn t§tafl 
ttn. ;3fbfr im ©Jaattn^iaiift . rertrftf nt 6loot obfr ©»oatt tiffr« 
banb nnriint baju ein äf^it^Iirb mit Stu^na^mr bfr tin fffirn 
' €^b[f, »riebe gcmeinfam ein ^Htglirb frnbrn. lilt @rnrniAino 
t(( äViti^lifbn M 9iric^^ralb(6 ßrfd^ic^t burc^ bic W^irning 
bfr brtrrffrnbrn Staatnt unb ©tflatrniitvbänbf. %. 2. S^rr 
fk{id)iTatb btlbrt rin bcpta(btrnbr$ Acllr.^ium. Sxrfrlbr inli 
j<int üyfTrfammlungni am St^r brr iXficbÄrrflifnmu. j''" 'Pff' 
f:6 im 9(ri(^0ratbe fü^rt brr ft^froUuiÄdjttflt« tt« grfptrn bnitfibtn 
ötMtr«, brffrn «t^rnt iiidjt ta« ;Hei(ti(Soba^au|?i ift. $. 3. !D<f 
?<r/4>Ii'HTf bf« gtficb^raJbr« rorrbrn bur* (Shmmrntnfbrlifi» c^tfc^t. 
J>. 4 SDit Äfi*ömitiificr finb bartijliflt , brn g>i?iin,-,fn bf^ !)frid;#. 
T.ubr« bri)Bit)o(n(n «brr fi^ in brnfrlbrn buri^ jlcniniifforirn frt: 
irdrn ju laffrn. 5. 5 5)rm Äfidjflrrti^r fliib bir WffftfntirÜTff, 
toflrt?e bic SKriA^rrgirrung bri brm MriAsiflgr finbriitj^fH niü, 
tut äfjiHtat^tung oorjuirgcn iDrr 9tTi<^*rnt(^ bat ffin Wuta«^tfn 
btnnrn fi«fr jrbr«mnl »on brr Stidj^ugirfung )u brftlmninibr« 
fxrCf» JU rrftaffrn. aßirb birfc grlfi nit^t riiigfb.ittfn, fo ift bir 
Wri(t)6vc^i(ruiia l«i(rt>uTcb on bfiit (»inbriin;rn beci »fffprittitiirf« 
Ifi brm «fid>#tafl« ni<^t br^inbwt. S 6. Die ««diOWi^irtung 
tft brfuflt in allen (väUm, i» rvtlthtn <t \i}T fliigfinrfTen erfdfelnl^ 
ttid ®ul<i<I;ini b(« 9(nd>ernib0 riugttjirbrn. 

— 30 Dej, CtftfrTficV bat, »ie ipir juBrrWijig erfa^rru, 
f« bfßimmt abgelehnt, bie be»tid>eii (i>runbte<^ir eiiiju fahren. 

— 2. 3«n- (-^in Söiener ^Priiialbrief ttinnt göLimbe«: i»I»er 
llmfcblofl ber ettmmiittfl für bie brutfdje ®aci)e macbt fi(^ in je» 
kcr «Tt fett einiger 3ett totrbcr auffdOenb brmetfbar. !l>ir 
(laiHJtbefiomrttcTen iinb (fiferer für bie ©onbirftenungrefterrcicttf, 
tic .t>"rcn ajhi^lfclb unb (?gger, f*(cid)en becum lule bie 3d>ftt 
trn.- — ««# bcT ZUht ®d)»anen)iabt unb ben aiiärflcn unb 
iU-urricn grartenm^Ttt , S'Cflamatft , graufcnburg, Ct<naU)\, 
tti-olftfrcf, «ttrrfrr, ^rQ om Sitterfee, 9?u^bcif u a. in Cbeiöflrr-- 
tii(^ fmb JlbmTen mit ulfUn {»unbrrt Untcrfddifien ein tic 5?a^ 
tionalrctfamuili ng clnj^elangt, melcbe fid) für bie 2 uub 3 brr 
S'crfafTuiig aui?fprfrfjen unb ta* von ben 40 ö|}rrrrirfiif(6cii «bgr-- 
CTbnrtcn erfaffene Ißrograram mifibiUigen. 9lfi)nli(^c Slbteffen au« 
CbrrojliTrrlc^ fcdcn ncc^i fiele nadjfommen. 

— 3. 3.inHar, 11 U^r. 3n ber ^euti,irn 145 <2itung ber 
trrfrtffungg. «cidjgceTfanimluug »urbr mit 242 unter 308 ©tira-- 
ticnbrti ber »bg. ©imfcu von ÄiMiigÄberg jum ^räftbenien ge 
te'flMt. »efelrr eon Sd^lrijtt)ig tturbc a\i etftrt, Äir*geßncr 
flia Jtfteitrt SBijrpraPbent »)to«lamirt. - |)trr v. 3c<>mrrltna 
t|t ^rute SWorgrn bon SPien wiebrr basier eiugeircffen. 

— 3 3flnuftr. ^ei erörterung brr Soge^crbnung rvinnerte 
liMidjer von Söbliigen auf ben Ü^eridjt f. Dirffau'o über 
bie «ufbebung ber 6plelbtinffn , Settrrien u., nad» »el*em bie 
If V'fib'infin mit bem 1. ^onuar 1649 aufboren follten. «®diie= 

" ~ ^"^'^^ " " 2n'f)fTfft nidit ^inau«, ipomit 

ivtr Mrfr «inff brr €{^anbf timfio^rn loolleu.« 

<STDfl(»ritoittti«it. 

l^. in^,^rtK f''Ifl'"'>"''"'&'n «"« : ift unbcfireiibar^ 
Äol % Ä ^'"^"'r'" ^""»''^ Nrcjjau* UB^o^^ulär ift. 3» 

lu l Jif ^'f"Mt, in ©tod^m mit äßibrrwtulf „„i 
ip>.ig mit {>rt| u,,, 

«ta,.f7i.r?,r J'i""''"- , ^cntonrr iPrefTe, »veld^e fui) von ben 

fA/^L r ^K*^"' '^^^ 3:r«umer abwenbet, be. 

ip S L'*'; te'" 5fi"retd}ifdKn anliegen, 

eZTrPn« ^'*^«' ^'«'"'1 fc« '^ime«-: «ber »rnn biefe blutige Sweifel — »flAe »rt Regierung lä^t jl<^ bann in Ungarn er. 
tldjten i Dm forigen 6fanb ber Dinge »iebcr berjuflellen iji un- 
möglidj, iiub wenn e« oud) möglich renre, nidJt ivi'inid)en«refTfb. 
anbreifrit« bie S^ronbeftetgiing eine« Jungen SWonatt^rn, beffen 
rrfle SRegierung«baublung bie llnterbn'idung einer furdjfbflTcn SRe» 
bellion, ber erfdiöpfiü ßuftanb br« l'anbe«, bie fc^ilgefdilagenen 
au^fdjweifenben ^Unt brr iKcuolutiono^jartei unb bir geläufd>ten 
i^offnangen ber gemä^gteren gjalicnalpartH — alle« bad verei. 
nigl fid>, biefe .Rrifi« ju einer ber n-iAtigilen gu machen, n?eld>« 

, rntidjeibrnb fmb für aüo^l unb !U?ebe in ber tSefdildjtr etneU ihU 
U«. Die Hufrltbliefiung Ung.un« Pon ber feanbef^cinigung mit 
Crfierreiib i|i ein aBibctfinn , ber nur in btr bid noÄ ntx 30 
Oabrm mi ©nglanb gegfu ^rlnnb befolgten i^olifif ibre« Wirt« 
djcn finbet. Unb »rnngleid) 4*erfdiiebenbeiten in ben ©itten, (3t' 
fcfrn unb tbrilwrife brr :»teligiijn bie *lnfrr(bt^rtltiing iica<ifTn nb. 
niintftrativrr unb geieflirtier UnlerfdHrbr rrbrifAen mögen , »oif 
foldie ncd) jn>ifd>en bem Werben unb £übeu ter britifdjen ^nftl 
bcftefien, fo jmeifetn »ir bod) fauui, ba^ ba« jefige ö^errr(*ili^f 
Äabinet tat betmaltge au(jcrorbentlirt>e 3u(«mmenirejfen rcn Um« 
fiAnben benüyen retrbe, um eine tollftanbigerr ä'eTfrtimel^iing jhjU 
fdjen bem Ponigrrid) Ungarn unb ben anbrrn Sbeilen Dff»errri^< 

• ^itrjufleOen, ala je vxvor beflanben. 

•J!t. Tr, i'frnonoenfn Dienfiag Übenb ereignete f!4 
m beut IKifitrintbeatfr rtir ft^itdjr* Unglürf. Die »rüffunfl 

lewe». #dn«t4«^l»M4»^ii^)»ti-iint> t»fnii<««t,u , tiafi j»pH H<> brfW 
biinbert ^erfonen beibcrlri (^rfdilrrf'to in ba? i^ufrrre ^linab. 
ftih^ten. 3»ei blieben auf ber Strlle tobt; fünf anbere ^terfo. 
lirn würben mebr ober n?rniger frtitprr uerwunbet. Wnn muf tt 
no* für ftn ©lütf halten, ba^ bir Äataflrop^e nic^t mefet D^jfer 
forbtrtc 

3taUeit. 

UaTcrmo. Daö fijiliani|d)« Parlament am 19. Dri. 
bad Defret, burd) ttcldjed feiner 3eit ÄSnlg gerbinanb unb feine 
Dttnaftie ber fijilianifdjen Ärcne mluftig nflÄrt »urbe, fricrlicb 
loirber befiätigi. 

i Sriefl. 25. Dej. (Seffern fnm na* an^aftenben, breitAgi. 
gen, »fitbenbin JBotn.Stürmen btr rnglifdit Damj)fer f»Rrben(ii 
nu6 l'eueblg iftxübtx uub braute bie brtrübenbe 9ind)Tid)t, ba« 
anbere Dampfboot , ber nWutine«, iwre bei «Palefirin«, norblidj 
von Gbioggia, grfdjeitert. 14 Viann «nb 3 Offijiere baben babei 
ba« S'eben »erloren, 3« brr 3?«djt (e^rtf brr „«rbtnl" witbe» 

^nac^ Üjenebig )Hrü<f. 

I ' - dtepuhUt ^rantrtl^. 

^icLxii 2n. Dej. ©0 titn erfahren irlr an« einer a.ini 
befonbtreu GutUe , ba^ ba« SWiniflerinm toirfli* brm ©eneral 
t^araignat bir äiJürbe eine« TOarfcball« »on granfreic^ angeboten 
hat. 3n einem SBrirfr, ben er biefen SWorgen an ba« Winiftr. 
mm etnidjidte, fdjlug ber ©eneral bie ai'iirbe au«; ein neuer 

.«^ercei« für bie burdiau« neulwle Stellung, i»el*r (*avaianae ein« 
Sunebmen fiefcnnen ifl, fo tt-ic für ben geringen PinM , ben et 

»bei aUen «^art^eien bat, berrn fämmtlictir ^»äupter, tpir Sfaier«, 

|a«ol«- unb anbert fid) in ben {>intfrgiunb ftrllen 

L -^"^ SWitiifter SDiaUetiUe, «leot unb ^aff» ^at. 

,ten beab|id;ligt, in Jsolge be« gefirigen ??efd>luffr« ber 9<alion<ri. 
rriramuilung beute (^rr (Snllnffung rinjurridjen unb r« beburft« 
ber reiemten anftrengungcn Zbiae, äWcle'«, Ghangarnier'« mb 
Tuyiu d, fir au vermögen, ibir Drmiffion juiürfjuiieben. Somit 
luare bie Cntfi«, In golge bereu eine au^ercrbenllidir «ufTfauiKi 

Punirr ben «bgeorbnelrn berrfdjle, für ben augenbltrf toiüber" — 
n aWatieiUe rrnartrl man ftfinblid^ bie «ufunft bti %\p^ti. 

V J~ V,.^'^- *''l''''Äaber bat nn ben neuen ^Wlibenfen 
■ber IRepiibtif etn aui älmboife batirle« £d)reibm geriditet, woun 
er ba« Wr|ud> au«fprtd)t, ba^ eublich 3ufage etfüUt roerbr, 
ft-eldtr man ihm gemad>t , ihn na* «f«»pt»n ober na* gurten 
reilen ju laffen. Der SWiniflerrat^ bat nun , irif r« bri^f, ben 
;©e|*I»p gefaxt, bafe fein Oitunb roitwiiben feo, fi* mit birfem 
Mfin^t, mi^6 btx ex«einir ani|| an bie Irfterrn 2KtniPrrtrii Digitized by Google f^l^M ^atte, p^nf baf fit i^m »tUft^fn modfUa, j« bffc^äf- 

— flRaift^aa aiMitor noim «m 29. a)*|. i« rin« ^wfla- 
mip M« bot 3mtti»n Wr<«i(*, »A <N an 30 tc^ ^'^M 
be#^i|lbt«ttn tei SfpuHif , 3"«"«' ISoMjNWrtJj.«» *« »»» 
»rrnturlltnc fo^i^f. uSfnn rai* frflfi* rfVAt' ncc M* 

tiunj ton (?ud) 511 nJUrit i« Stanfcc fft," ruft *fr mtfillfll 
Oll?, «ffo iß CS bir W^^J^rf, 6fl§ mtint Sorge für 8u4 anf kft 
i?mfcet bc« unfiertlidjrn ^aiftr* ülxrfldit, jenen Ü^r^;^fr, brr fi* 
Iii jur Ictittn ©tuntf i'f« Äaiftrrtiftß fo tifltfiimüitii.i auf bcm 
®(^|la<^tfcltr au^tjf.^ntfiift ! " — ??r5|ibfnt S^cniipiirlc fufjr qt^txn 
mit fjpulb in <infT JUUfc^« u«^fT uirt ffiffl in tiniitn SÄöbtl 
trab 8ronie»fl«rf«M6en ab, uo tt tiniit CfMIuniifn mac^tf. — 
9U atMria»j <inc 3)cr(f4( rr^n, laut a»tI4icr in »n> 
M( Ml 31. »!• Hm RmlWioi ft •ulk« ter Rtacv Mtc» 
teste m. 

gcbruar Dcrft^tcuubcn »arcn, ftnb {jcficrn übnb in ^aiM aagc« SBien, 29. SV|. Ut&cr Me Cfinnafcint 5Rnab«, cbtr bflT« 
gffagt üb« fcflTcii ^H'fr&uufl burd) bni fiürfifii Ü>inbi|'c^.-C3räp flibt 
to« ^tutiflc jltiutfbiiUftin jjfniijfnbfn Jlufldjluf!. äo wäre aittf) 
bitftr ^eP«, «{rllfii^t bct am ftärfften befrilisitf rc" '^Hcii, obnf 
Jtampf aufflcgtbcn. Drt Stfl mi) |}rf)^ i|) nun offen, btnu 
HomoTR bleibt o^nr »fiter« ^ti Gritt lirg», tinb Me G^anjcn 
imI4k eine 6titBte s»c DUu oufAcworfm fiiib, »nbcii wa^^c« 
ft^liiK^ «en 8cif^M|(ni fe entblößt fcfii, «k Mc m tprtf« 
ittg ng» 9laab. 

— 30. 2>fi 3n brr 9?äbc ton ÄrfmPfr fpBtn 4000 8»««« 
un ^arifc^tr ^nfurAcnttn trfdjitncn ffijn. SWorb unb ^Jlunbfriinij 
bfjiidjnttr brn 2Bfi?, »cKtcr fic über bit Orrnjc fltfü^ bot. 
Xas' ÄTft^anit lit^ tcn Üanbilurm organifirfn un6 WiIitÖT iji bt» 
ttit« in ü^frefiviiij} flcffft/ UD> bi« nngtruftnen ©äPc ju bewlUe 
feminnL IWui i^Uiubt tia, tir Ungarn ffljjfn »iebtr lulpmmen, 
SB Mt ^Btcrocstioa M ttri4«ta«c« to ^ca lUigcltften^cit ju 

9lc«i SO; fl ttltb ttn« mit eefiimnitbcü oerflibcit, 
ba|« »4 i<M> 4)<R MM C^mtiilna äBitn eerlaifen bat , eint 
<Sf)afr<tte na(b B^ontfurt ging, irdcbe bcm fltcid^dmintf^erium tu 
ffÄrte: baf ^»trr »cii ©agttn tau ^irofttamm btö öfttrrci<blf<be« 
l^intifiriiiimS iiitbt itd>tii) aufßtfi)?! uiit ibm tiii/n fali'cten Sinn 
nnttrltatf. Oeftemlib »olle nact irir v-cx im SPirbniibf mit 
£tutf(b(aitb bleiben nnb fein« syuutcjtf.ic^ttn getrett ou«4ben. 
SU CtmeU, bafi e« bfefe« etnftH* »oUe, bleut fcbcn ber Um* 
fWlb, baf tt feine S^cputiiten niibt iurüdbenirc. 

Olaai, 29. S>t^. 3)U »abUaira ta Cteäl vplfe» jan) 
{üHi ttf bi( €>)>uT ginMRiini fr^n, baf ÜcncraHt te «n^= 
Ittik «(Ktt fo nnt^tig fr», wie ti ft^eine. <St foO bireftm Gin- 
tln§ auf bie politifcben Segrbrnbeiten in Oefterrrid) ^abrn unb 
bie (Srntnnung be« ebemnlicjen |)ofratbe« (Frb ali 3fa(t)foIfler be* 
Üaron ^ü^vl beim (\ebfimen .^<luS;, ^of: unb ätaatöari^is flebt 
bamit im fiiqiicu 3"' ■"^nunb.tn^^e. ^aftlfcb ifl , ba^ ^ofratii 
fcb^i^a^< biefcr äBo($c SBicn aaf feinen $ePen f(|}on etrUn, 31. 3)r|. 8« MSHjt fi<^ , baf ba< 2. Mmtt' 

Mc S9<fa(uno ber R^elniiroDin) unb 38rft|>balfn< verffStfru 
'f mb nft Bnjiebunq bt« 7. unb H Jlnneeforptf, ein Cbftr« 
VAliOttl^ffr gtbilbtt »trCen foU, um bie iteftlicbiu WreiMcn v',e(\fn 
alle ^ide JU beiftn. Sehr ttiabrfdjtintidi mxt> uum in )A,atifulc!) 
bitfen JötroeAungen nliibt flltidt^ültig juirhcn unb eine ;Rbi[:>'^'^""|' 
bie gclftt ff^.i , ou« ber lti<»»t bei fle.^enfeitiäem Wiptraueu bie 
Sicnpi^ttACtt ii<l> tetmebren Knnen. '^tx «Urtemein verbreiteten 
««Mit «4 tvirb Me Obf^iMriontarmee Atwf^ bte Sc^inmunfl 
^aben, nm« au4 in 8tMlTci4 AcfMcn «bftt, nur ba^in cntflc. 
flcnjuwirfen, ba» (« in »nitMiMib ra^l Wf«tf «nt nirflenbwo 
unbet ein ölnfoB flcf(bebrn, no<b rin inntitt «»fl*««''' i"*"..,?"" 
bru« fomuien fann. «n eine «liimifi^ana l« ^1. 
iUcrljnltnlffe ju 9iiii|ni te|ai» lIlia^wiH« ftWMtibm mt 
oebadjt tserbtn. - » « • nie. 

— 2 3 in ©et TOlnlUer be« Snnern J«t WOdÄOlWöf 
an bie KnigL iRefli«ttn(jtit erfleljtn Irtffen : „S« ftnb mit f« %«u- 
m flctt mt^lfa« anonyme ©Areibeu ^^uv^v^r^^tn, in irelcben ubtr 
eclintc ««gm »»fll^twtetiften SJtrbaltenä ober ujegen ^f^nfl'»« 
«KtoU vSfifUttbt vm^t unb bie (fntlaffuni^ ber f.*«<6'Atn 
WmXiiIc Mrtrast »i(b. 3cb b<ilte tt nun aUnbinfl« fui $ili(bt, 
m bat BfWtau« bR »ffentltdien Beamte» cintn fhengen 9)ta|. 
ttb «aWbtni, nnb werbe (ei«t SefdlUKtbc, jic mi^t aufgeben 
m m« Ht woVe, brr granbU^t^ <Kivrtmtn(( entjieben, ba^t* 
cen aber ^UmU icti, t« \<mi>\fl Um 0c«mlcnMbe, wie bem ¥u. 
blifum fdjulb^ lernt, ba| foUM «nOttfl» / bere« Urf|>r«nfl 
md)t einmal ju cimittelu i(l, weC^^C M« |>oafe au« in i!>aljfel {itb 
billtn, ffiiH- So^e i^e^cben wirb. Wut in S^ttn ber anor<bie 
unb öffefloiMfiit maj^ yieUtidjt bit SeforgBiJ, SBerfoIgunge« au«« 
(i(fe|l iu werben, fltfltti »cldK fein @4>b| jn erlangen wäre, e« 
CBtMwUftni« >Mnn ber Sndiger feinen Stameii terfcbwtiAt. (9e> Ifl unb bie eebi>rben bieftlbe bri SJernteibttRS ha ^engfVn 9l^n« 
tiiiit) aufrrcbt )u erbalteu rer^'iltittet finb , w^rbc e« , abgefeben 
roii brr S^fteltrfgfett, toei(be bie Snonpmität be« Oefi^wcrbefd^ 
rcr« (er Mt^ellunabe« Sbatbeflanbe« ent^rgenM'/ brt Üirti 
ber feM, a«f (Denunjintionm tbam^ 

toe^w/leffli mlBMP «b^ fönten. 3ät ne^me babet frfnn 
«nfMab , an<|uwit4ni, baf anen^me flnjeigen mrinerfrlt« (rint 
Bevfitfjtibtigung ^itbni werben, unb erwarte ein (((eitbe^ U^erfai^ 
ren ren beii 5^eb5rben mfinf<* iXrffort?. Ttr Icfferrn n-erbcn libtr« 
bie^ bem gt^nifiqtn unb entfitilicbcubeii iCenunjlattonfa'effn ba> 
burd) am frnftiaften (Sinbalt tbun, ba| (it btmfttbtn burib firfng« 
uitb fiif'itt!^*'!' ^i.v(li<t)tnfüllung , fo wit bur^ encrgifi^e tHmbb«» 
bung ('V'c^t«, teten 5)orWünb rauben- ©ie Kuigtid^e Sfö 
fltrmnjt wottt biernacb bie Hnterbe^örben mit Snmeifung erVffb«'-* 
3cb AeQe an^im, ben ^n^alt ber oorflebenben Serfägung, wenn 
t$ fftt MACincf cn era^M »irb« Jitc ifmÜUtOL XianM% m btin» 
01«. Vfifiii, 26. 3)fi(mlcf 1818. Skt WMVItn bM 3fki 
C9'|0 »• TOan teuf fei.« > 

TOarienwerber. Dr. Snroby ber i^m eine IDanf» 
abrrfft fibtTbrini^enben J'eputntion befl 2*clf#njt^r. unb Ärbtttrr» 
ftlubb« enciebert: »"^iui eine icädjlactjt in bem gruben jlriege fci^ 
terloren , brt Ärie^i ftlb^ baure fort.» 

Ii ü f f e 1 b 0 r f , 28. Dej. Kit bem öintritt be« ©fftigeninft«. 
|u{)(rnbe< würben SBerfammlungen auf 6tta|ra unb i^fftntlic^ea 
$iä(en mb«tfii. SBon Sluf^bung be« mfaffung« müßigen ')tt4^ 
te«, in fttf^lpIfcMii KSumen )ufammm }u (ommen, war nid)t bW 
9Ubc. ZnÄbMi mibe eine «if fcftirn rinbcmfene Srrfnmmlwif 
l«r 8c|yv(4iMt ber feMiffe^bfn fBn^e« fpfrrt ptliutUA *n» 
böte«. OtUitdmalfe« bnrcbjoflen bie 6*abt ml »ffc|kli MI 
9ora(. KI« bie jldi einünbrnben fiürger cta 9tAlMi Vbn tk 
Prflnrung be« SBirlbr« , b.i^ et ibm rrrboten fet» , fein t'ofal )n 
öffnen, aufnebmrn »eliun , uiitctfaiiie ber ?oli»elfemmiffäT v. 
galbrrn aud) blefe<, n>ei( ^^tetjtolic nur ron bet i)ebörbe aufg». 
nommrn werben tonnten unb et jebc iUerbanbluns^ jn binbtm 

.(omme. — 3)ie SiUger werben bet bem ÄtgitrunfliprÄfibenlen 
l^rottfiirrn, aud> ben gemütbli<ben (jkneinbetotb ittm Rubeln «uf« 
forbem. ^urd) fold)f >gefe(lid}e* WM ^p|ft bie ftegtetrat In 
•wahren iB»lf«wiam« in ber JtunMT i»mwten gn fe^n. 

Koftnbetfl, 28. 3)e|. Ser DtlaAnungtjultaBb |«t ben 
»ütofenberi) > Jtreujburger Xelegro^^bett' wieber twtct Qnfux fß» 
bxa(i)L ikt ged. Stegitrang« - 8tat( Aieifl^ in O^cln iß In 6« ««»«er, 29. 5)f} ©le »nifli. 3MWj!aw|!el b«t a« 
18. biefe« itn «effrivi i" ^rn «trieften Ibreo eprtn^el« erge^ 
laffen, in »ft^em pe bie „VM»9»*t bet vmtiif* lUnbmtc»« 
Quorbnet. «n<* bwbaibirt Wffelbe Id 1|fn «rinfni an «iiiW 
pnium «e «Vi^nnnfl „t)err.- 

SRoini, 31. HfJ. 3n bft ^leutisen 3j[)rfi«fvtli:§-2f?nti8 
be« bemotratifdien gjtrein« würben unter fämnitlidje iWitdliete» 
«h fottftlac Enwefenbe (Srcmplart ber «Orfldrunj ber üStw 
frnreAte M« ««imillan «oteSpierre» teribtilt. 

«T^.!« ..««Inte tbclnifibc Soltdblatt« gibt folgenbe 6taH|if bn 
ferfiliäen *43refTe; O 34««!»«» lag: Rcbalicnt «tiln war «mttit 
J^'w ift «(Sriminaloerbre<tet.« Otebntttnt goibt 4^ M^tig. t»- 
«fld)«»tt ift verflogt. 2) OJloinjer Sritnng: KArttrur fjonibergei 
pflfiir wegen .-Primina(oetbred;fti" retflagt. JRebafteur gctflt 
war ftildjtig, ift »eillagt. 3) ^irue 3cit: iKcbofteur iii^t ift tt» 
urtbeilt wegen 3flup'fdjer Jlmtö- nnb J-ienfle^tbeleibigung. O 
gieue btntfibe Seitung: Mebafteur «üniiiq megen 3anp'f(ber llmt«* 
unb SHenftebrbtleibignng »erflagt. ö) «belniftbf* S«IM* 

blatt: »tgen Ämt«» unb aJtfii/Iebrbeleitigung oerflagt. 

— 3. Bnsnar. Oeffern 9lad)mittag , nad) 3 U^r , würben 
bit IMMm ttcbrnreilr bt«, am 30. $)ej. mßorbcnen Sif^of« 
9MI fR«i«|, Dr. Vtter Stopoib itaifct, ber Hn iltrc »on flO 
3ntiai «lekH in fcteriidjtr fficifc Im 9nu bci«fCc|t 

fBa^lMt. 

S a Ii tt 1 1 , 3, 3an. ©tn SMittbeilungen eine« Cffe nlltc^w 
e(attc4 infolge feOe« bie beib« (p^tttifdten defangenen etrnne 
unb eiinb in ben faxten fh^, nntet 8rb<(fung einer Jton« 
prtvjnie Snfantetie, tMK.Üir m#8tclbutg tetbtaibt werben ftyn. 
4Bir birt rciffen nU^M bmn; tltlmebt finb beibf Sffnnß«"«' 
nod> bi« juT etnnbf in btt biffiK« »«fHon. «trutc iftm 
fleißig unb «titerbAIt einen lebbafttn 8rirfwe*fel mit DMl, 
»tldJt befannilid) in gtcf bürg gefangen fijt. Qt terftebt fl^ flbvU 
fltn«, baft alle «Briefe, wctd>e er von ibr empfängt ober an fit 
obfenbet, bnrd» bie feänbe ber »ebDrbrn gehen, wie benn ubtr» 
bauet feine »twat^ung mit aUer 6orgfalt gtbanb^abt mrb, ebne 
Inbrl ben «efongenen unn5ff)i9 Ju (|«ilfn. €o tfl ibm , 2*. 
brtfcSTten fltltnnaen atfialtet; er lieft regetmafiifl bte 9?i.^in. 
*5l«r?«l«fcirifa«^ mirb torau«fld,tUdj bit biefifle .f>art 

iTr^f*Ä5i«*S^^^^ 'ÄL^n'bÄnein^ 
Unterfudjung fämmtl{d,er ;»«WWtn «efongenen ^n*^^*" 
«ad, 10 liemlidj beenbigt fe^n fofl ««5 «« »wl**^ 

berfelben In fürjcilet SriP /"»Ig« Mtftt. 
1 .«nl be» babif<^e» Oberlanbe, 1. 3«n. «a |»elten Digitized by Google ' naAMfricrtAftC vnrbt tn fSrnrnfllt^fn faf^onfd^ni Stiren Sabtni 
«Ii WrtwWtf gtriJHt,^« dnbife^of« jrfttn blt ölnfü^ninB 
mMmmuriAlfdinUn Mtfefm. 04 iß eine olte d^tf^l^te, i>a| 
»Mc 9ei0(ii^ H 8<0» Sottf^rittc »rr QtH iMm{ pb'« 
itin(n abrr stlingni »ixk, km ftwf te» S>b|C «nl^^riMf lol 
l)i dm anbete graofe 

cittQnrte ficb bei ttauiigr ^orfaQ, bap Cbcifcbultbeij Oeu 
mt$if)timtt von ^itr, iv((<^» bereit« f^on längere f^a^re 
£ini{t i|l, noi^ aOet SeraHt^Hng, ine«((>tinft* auf ojfrnrr 
eMc, fog« bff 4^aii|>t|h<fc, ctmotfcet «aibc. finf fDl<^e 
fdBtai^c litt enbde «i» ^mmi^Rf .g<|tmnuit<tfi<^H0a «nb 
K#t(!i^et Otann tu dum 9*9*« Mtcb 9>iMHni iß ein frei« 
scn ioo ft. füi ^rn ft|lfl<rc|tf mlU^ bm Z^IM |w Siitfit« 
biinjt mnb bm ©M«W iMfeit 

Aa«««/ 4. 3Mn«T 3» Wa«ett k(T gefanmtnt eürgrr- 
W|t Icf |M(<lff4Mf fecmb«lif<^ Snrnrr« unb arbeitmcrcta« 
Mv|f«llf4t-*R MR taMoteM fleii>db(tt ««(f4«| |nte Hm« 
Mnit an Mc 8ev«(net (>oiiatt'< unb einen anbeni u bat bcirt» <Be0. 5n Mben »erben bie nun im 9lei(b<flrfcfUatt pnWf 
^ttta thuntnijtt bc< beutfc^en ^olU alt bit rr^e unb {{dbere 
OTMit>%e btt ^iniflung ber bfuifjticn !l!t«Iffr|lämme ju Gtner 
Siificn Ucxibit] i<i\xü^u JDfr jWfite SSufruf 1(1 eine (^rmabtung 
an bie iseuJfdjen, bie ©ninbredjte (nfl lieben finjufubren «w^tenb 
t« erffen }ugle{4 ben Siirgrni ^anau'a bit Üludfü^rung einer 
M frao(i(ben Oegrnßanbe« »Arbifle %titT ai:(|r}eigt »irb. Xiu 
frOe foQ Gonntag ben 7. b. 9). ^attfinben. !Die beutfc^e ga^iic 
mtA bie |>&nfeT fAmMc«, Stmrgnrf 7 U^r nÜ oHoi (Kaden 
ffOstet nnb f<m«flf4|t bilvoffntle efirAerfort»! ttcibn SamIN 
tM» 11 Ute ctnc 9vt*ht abbaltrn. Übenb« von 6 Ut 8 U^r 
fnm bic nofaunocn fDnninirt feon, wäbrenb bcffen mit oflen 
«Mm gdSiM wSk 9m MH^m So« M<|II«9t <<■ Rtnftabt, 31. Dej. ^)eute fiilb 3 Übt rofcften un« bie 
niannflgnotc t« biet ftationitttn fä^fiffben Dieicbfltruppea. «uf 
Weffljl bee «atQillenefcmmanbantfn SRajor« t>. auenmütttr, ber 
mit bn (i. unb 8. Äonipflgnie befl 2. CatpiDonl »om «eibinfan» 
tttieteflimntrr in (Siptbci lifflt, mujtt bie bier flatipHitte 5. »nb 
7. itcmpagnie jttr iQrr|taiIung nai^ ^Pt^a, »o nrge Sr|([fe 
»on ©elten ber iBötflcr fleflen bU ©aibfen oorflelommen fepn 
^onen. — H« bie GteOe ber beut« ftUf iM(b ««t^ ctaiuf^lxten 
^cDcl «ontiiagnien ifi i^cute Wittnf w mbHI»- >im t»iBp(M»ie 
ft4flf4»cx eiftiltn eingetTBifen. . 

TOüniben, 31. I^e§. 2)*r 8anbb. fc^reifct: Sßfe e? bfife», 
feil baö 5?.inbiri^i=gieiforp* entnteber neu orflanlflTt ober flAiijIitb 
aufaeU^«t teetben. — iDcm jjrtnrl^men na«, (»at ba< 3. Dataitten 
»e« 3ntont(Ti(.^cibtt0tmcnt« Crbtr er^tUn, f« jhv lbi<marÜ 
»Bb MMC e4it«»i««&plfMs bereit «t iolim. iludi rinrm 
««iMhtfg inalMKibm Ibitaratc fbO bie Cvbic {ugefommen — «h « Me Jtenmonbo'« nnb Hbt^eilungen rrpaniienf« 
Ärieg^minißerialrfffript , »ebl inranla^t burdj bie iünc\f» bei ein. 
jelnen Iruppfutbellen gemndjfon (Srf(l^|rlln(^rIl, bviHf)t jene i?nrn-- 
fireqj^ttt ber iTicitfltJcicrfdiriften in (STtnurncig , t-iird) tat» söc- 
UX^Mn^ fcic JDiÄjipim uni» a)?ann#jmt)t im Speere gcwabrt , ba* 
«nffbf« unb iBnttauen ber iBotgefr^ten flegenÄber ben Unfercie= 
b«« er^lren unb ben tfcfefca bie ge|ötige «(btans mf4«ft - SSie »cit H bic ^«Kbcit nnb Unverf^XatleU bet 
m^ur UttMuontoiieii b«tl|ly bMra rin giinienbc« acff^ief. 

«« biepije ttltramontane nnb fiberbaupt iOlbtrale ^Jarlet <\cht mit 
m» ©eringerein um, «U mit einer «breffe um «bfcbaffun^ ber 
VKIfrti^it unb um !?<«|d*ränfuii ^ tei freien iierd«i(iunci«redijle«. 

— 1. 3an. 2)lf Äaramern jinb oaf ben 15. b. W. einbe- 
ruttn. W.jitt,, au*i(^reiben ongeferligt. — Sm 31. 
^^tf, abrnb« , btmerfte ««n fe^r Mbbric^e ^«tMitillni ber 3«. 
t««rrtt unb ÄftMücrie in be« CM«! ; »«« f»« «brt«««i|e «». 
äJrJJT^^"!**.'?" »nfibirt'enen »taimenter , bie lum ZMl 
M rtwo^ frf«Mi(» |f|eiiaber(»eben, bffurd,tet f^aUn, tt blieb in« 

lu. Snfanterlebelmt befteüt »orten, tvni auf riuc nberni.i= 

^"■nburfl, 2. Jcinuar. 5)ie bieftfle Seitung flibf foioentt 
WWtpellunfl axit 'i)(ün*rn: Wilnt^tn, 31. I5ej ür i^cielcr 
?„*r '^'^ 3"nem geworben. »HOmä^litb Rärt fid) tic 
«^laße »eaen ber neuen SRinificrfombinaHon auf. 6* iü eine 

««« ^bbUel 

f,i,t «<» <l» <>">• »• C*»nil !«• 

«W«»»r m getftm feit feiner Sugenbieit bem«».- 
M ^ *5n<fl fliaubt «u« je<it «o«, Mi ©(brenf 

ff W^fflyet Seife bm f. «. Ultramcnt.incn jiinrjiiMt n^abf. 

KwitUBÄ Jtat^oli^i^cii ni(^ juiviber »jl, uub btp* ^alb e< niarftOTMjianet mSre, M ben «rage« «ber Uc «rriHi 
ber Äirdie, bte |(|t Iki^ern, toie SDeutfAUnb, bewegen, bic »tStt 
bei etaate « tjertteten , ^ bm «f ben "Abrnfen^u 
bratbt, ibn »ieOeiHt jn Miamlm. «fn ber «Saig batte nc« 
at<^ einmal ben SBorfdjlag «n bta SRinl^rr gtbra(^t, V« er auA 
ba»n fcbon abgeflongen w«t. ©ie ©aibt erfllrt jicb übriaen« 
jumeifi nu< ber »irrin.ieii "Bnbl, bit in dauern jurSrit frei (Ifbt, 
unter folcben Xulente n unb iiefdijftiJfunbi^en S'iÄnnetn , bit }u> 
fllficb baS Sertrauen br* -RöntgS «nb bti 'l''oiioi b.iben. I5ff 
Ueberivinv] in eine wabtb«f! fonftifutionfUe Jie^iitruna ifl immci 
febt fditrer ; tu* jetijt bit i*kfcl)tcbtc Cnv^lanb« unb granfreiÄl. 
Der ((bwicnge $un(t ber fonflitutioneUtn !D?afibine liegt bam, 
ba^ baO i>{tni|)eTiRm eine 1ran($aftion jwifcben itt«nc vnb allm 
gro^ falteten bc« StolM fe|)it fcIL 8er(b<«felb bottc bae 9er« 
traacn be« itonig« bei feinem leftiftm, aber foult ehrenwertem 
(Sbaraftcr Rl4)t Q« i^ beffer , baf ei ging , al« b<tf eiue foli^c 
dwictratbt beMrn l)«'^- — ^«4» bie «etlkb^e unb IBerbfiAti« 
oimgcn ^a^ern« in ber beiitfdjnt Sacbe, bie befonber« bie »ÄUg. 
Btg.« jeft aufwärmt, ermanarin nUe* (5Srunbe«. Iile basier. 9it« 
gicrunfl l)at nirmal? an eiiun iSonberbunb, ron btm man fo^yat 
bit i^crtracidurfunbe in ^ranffutt (lefeben ^aben »in, mit onbrrn 
beutfcben 3)jAd>lcn gtbai^bt- t^in folcber »Srt übtrbtm eint Rbge« 
fdfmacftbcit , ba iebem bcutfcbrn ©taale ftint 3>ifii<>«nung obet 
äRobijifation bei gtMnlfutrter Sef^Inffe re(btmS|ia lufielft, unfe 
aOt btutfi^e« eiaalm untct cinanbrc ibir Meie «crfafuiiatfTaM 
fonferiren, »fc M MB fHbf »cr|ic|t. itctn mu» fat Mc «IIa 
einige itonfHtittnim be« IRationafpoifament« anerf nnnt. Uebri« 
gm« wirb mit Sefnmmtb'tit t>rrf{<^ert, ba^ $rtuftn« 9itg{trung 
je|t ba« Äaiffrtbum iiidjl tinr abgtlebnt, fonbern au(6 rfritinfcn 
hat. ^reu&en will »itlme^r unb niacbt ben ^lUirfdjIafi , taj; bie 
tcuiflie iöetfnffung nai) tem (^r.tivuTft ber ?(atiena(iTrüimmlimci 
mit einem eigen« be^^lb betuftnen ^taatenf^ufe unb einem 
9fi|kwMl^ wiittftait ttcibc; 

•. BIIKt. Pfalj, 9lnd) einem Sffd'lufle ber au^rrorbentlicticn ÜU-tie- 
ralfi^nobe, nelcbt im Ottoh'r ISJS ju Si?ci)eT abflctinltcn trorten 
iji, (oQ in bem SRintflerium be« ^nnftn f«r Äirct^tn unb SdjuU 
angtlegenbeiten ein btr ptreinigten Äirdje btr ?Jfolj angt^eriger, 
offen unb reblid) ergebener 9ieferent angettOl Merbtn. {>itrju 
wArbe bie lonigL 6laat«regierung in bcm {>eTm !l)>{)raation«ge« 
Ti(bt«rat(e Sittttia |n S^adbtMm bra fRknrtllcn unb bc« 
S3trtT«iiral bf» (KfftitiiiiHMai 0c»ni(niig ber ffidi toArbig^s 
aHuuic llnbcn. 6er f^g frtftft joegcn ftint« btilfgtn Qifcr« ftt 
bic MptcfanttfCb« ÄMe 9m fefneii fatbolifd^en ^eunben ciM 
6ftuc bc« Pmtcfhwittmn« gtnannt wurbt. 

(Sin SRitglitb btr unirttn Stixäit. 

*S)it ®etoerbet>errin( }u @rdni^abt unb 9ranfentt)a[ \)aben 
au fdmmtdt^f @etoerbtrcibrnt>e brc »Pfalj folgcnbeu !Buf' 
ruf eriajfen: 

Sie 9en>egungtn btr 92tuitit baben nuf aQe SOerbAItniffc ci«« 
gewieft, «nb Stbtr ijl butib bitftlbtn onfgeforbert. Wie« ailf^ 
bieten, nm bnnb S^Kning be« «Ogemcinen Oob!c« bic ia§t 
btt Wnielne« erttlgllibcr nnb glfltffl(bei {« »aibm. Co baben 

ftcb in %elit bieoon unb in bem Oenn^tfesR, baf nur buriii rlui' 
ge« ftflf* 3ufammtnbolttn ttwa« Sütbtige« gtleiftet roetbeu föuue, 
itfteint aller Htt gebilbet. SlUe mÄdjtig biffe Bttttne, roewn 
foldit jur EJabrSeit irutbeu, ibr äöollen in« tleben gmiftn, ift 
bMr<b unjÄblidje öeifpiclt batgtttan. 

9tuT bie Q^eioerbtieibenben babeit al< foltbc bii jebt noib 
n»entg tebm geieigt, unb bocb finb tt gttobt bit Otntrbe unb ■ 
beicn gemif gebcAtftt ?age, nricbc nur bnrtb tinldt«, fejlt« 3»« 
fammcnbattm «Ici 9tne(btieibenben aeboben meiben Ibmicu unb 
mijfcK. Rnr bnelb <)neinc t^um biC •cmerbtieibcnbm P4 
uRtcc rinanb» ctni gm «tb f» inb iia4 eine irolitif^« 
btntnng geninnen, abgcfcbcn »on ben wnibUgm ftnt^dUait ' 
wtld)t folibe Dnelnc auf beren SJobnortt iufem mfiffen. 

Tit trautigt Jflge, in roelcber btr (^tn^crbe fitb befinben, unb 
bie ©tfabten, reelebt benfflben ncüj itn fielen Seiten broben, 
fogar Seiten« bet gtantfintet i'tationalvetfamnilung, glauben wir 
nt(bt bei'eitigen tu tönnen buiib ocrtinieUe OeBm^ocecinc, fon« 
bem nur but<b 8fwiBt|mt «Icfa CIcMcdMHjbN |> ctnca rnUi» 
(igen O^anitn. 

Um birft« )u btwtrrfltnigtn, Taben oben genonntf .QeictiM 
aOe Seambticibflibc bet $fal| ein, «bacMbnctc |H rincm pfi^ 
fiben «cveibcftnflRfe {n f4i<fen. Sctfclbc mUk in ftaijtnbt an 

ber J^arbt abgtbaftm nnb )a»at Gonntog ben 14. Sanuat 1849. 
Küt bit}u abgefenbeten «erben Vlorgen« 9 bi« 11 Ubr im ^eU 

fenftein'ftbcn .ftaffetbaufe m^n einet .l^ommifflpn «BlfnilCII^ 
unb fcn ba an ben Ctt ber ^ttaibunfl gtbiattf. 

3n bem ffften ©trtrauen allen (^frortbtreibenben bet 't}fal| 
roetbe bicfc flntegung etn?flnfrf)t ttfcbenien unb fein Ibtil »etbc • 
firfj Ben tiefet mf genji^ bur* bie bOittte ?iotb gebclenen Oer* 
einigung <uriitf{{tbtn, la[(tn »ir bi" "("^ in Qerf<blag O*" 
biatbte <)]itc>gramm folgen, mtlcbr« tei bicfte ilnpt§t nibjl M» 
@tf^4ft«otbnung betatben »erben foll. 

Vm^tmm ^t in nA#ftcn tUnttc) Digitized by Google ■' _ — ■ ■ 

Vtontag ttn 22. Tatfffn^fn OTonoW 3«» 
Buor, 9Ia(^mitiaa0 um 2 U^t, im ^oftbaufe 

Vtit^m büjrtrt, fein in ter iVuctilmafftftra^? 

IBo^n^autf, mit f>ofrauin, etaQuns, üBranni- 
»rinbrrnntid nnt Brunnen f nntrr (epr oor 
lMIt)a(trn Ocbingungni unto auf laagMIv^r ! 61 (t4»rn ^luüimiue nli^ fl.t<fla«T#«||iMt>- 

S300 «El'.ff »ÜLwUfli 

iiiiiii'i ' . A^iwrflag bot la 3«nttar 1849 , 9la(^' 

Mn Ikmm , li§r ^nr Rrirtrü^ t ri n 9 
Otbiwn aOo«, ein «(ffrftücf von 5 l^or- 

Sil , linftf tCT CanbaufTÜraie , Siwibruifr 
annctf, im Oanjcn in ['oofe, ;> r.a^S)- 
ttn fl(t Citb^abtr fintm, gr^cn mc^rj^iiiri^c 
3<i^(unt)ettTmin( , in Stgtnl^um vcrfiriffmi. 

ba^in (jnn baf (be au<^ au< frdn ^anb 
iKTfauft lerrbfn. ffanflicbba^rr »«Um fI4 
08 |>aro dtHfil^mmi Diilvi« «cabeii. 

' ! ' , " ' — 

[2'] (^eljeerRtigerunfl.) Slontag bm 
15 3anuar lUit^bi" / u<n 9 ll(>r l'f i^r^ftnv 
ttnbcn tn Iccc itlctnOunDfnbai^ nai^ibfirtd}^ 
Me ^oI}fortimfntr 6jffnil;4) recflftg«» : 
«. Xitf bcm ®m>-iab<ivalb< oon @ro§' 

_J|m|M ffiii.'t-iniiK, ir mir 4i- SUlT«. 
TS »«♦ni 9?! ^'^emlimnif, Jr 4r Älafff, 
2Vt SUfter »iii^ii #.t(tif^ol(, 5<rtMihia, 

»U4:bcn Vrd««liMgi|.. 

Hn« bcnr qf w cti tt aü te t «in tMt' [2') AmnmenbrR 9?ontj,; brn 1.') btrff^ 
&onat», brt Wordene lO UUr, ju !S ibbo 
ffn, in btr SJ^fbJiiünif! tev äßiiiio: »on 3j. 
fob ytrro, n5c^^f^ luTtflft^enbr Jjo(|fprlimmir, 

'Smtcrbrrj), i^ncnilic^ Oftfifigfif, 

S tilctKii <J)iinl>0li4M<t'>itrrr, liiitrr IH SoO, 
11% XUUtT ktiitfu atf^iiititn 6)V(tl6ol|^ 
i ». I»' Vnmn^ •• 
174 lirtira OB(R«a in «^n» VrftarlR. 
^Offlbiug, bm 3. Sahaor 1849. 

2>a< ^ärgrrnKi^aatnt, 
. 8 0 9 Drm UnlfudibMt« (tiib irriact SBtiFr, 
6uT(( tintn Unbrf jnntrn, 1« Sädc, toiuilKf . 
icalifdcfc unb 7 lu<b<nr, Ic|im ait im Oa{^' 
flab<Q A. \V. Afjrultet , iugffanU mmIo^ 
bie, gegen tie Onfcrationig^l^M , »m Im , 
gigw«» iljy,^t^.fwj»fMg BUWMMi ■ntcB 

3anudr 1819. 
Ocfi'Pb Bimmermann. fdt;(n SKannttf, mit guUn 21rb(iinn, 
bfirtibt, bittet ba^n un gfntigi'n .^ufpnM^ ^ 
uob »t^ri^i gute (^ii<Qf S.-ftinimr ((Brmrttibt (Sn«|)(iak 6{b«fn>«b(V(r- 

rn(^iunji.) X)onittri)ag bn 11. brtf(< 
nat« , um 2 b(« 9p«Mtta|«, Mf fec« 

ttntnfrrtiiltrn SSrgrmfiftenMte, »frt Mr 
«<ha<ienb« bn <8miri4bt CntfbHm bW aum 
Wk^adita^f nd<bWi, «ti brn Wrt^Wftenbni, 
Jftnirr* onreacbltt wetben t>it ^ffaUii^rn 
Crttnfjiingfn fSnnrn iJ^tii^ ))vtx dngrfc^rn 
ro-rbfn ■. i, - 

Sn0(p(iffl, brn 4> 3o<1i>n 1919- 

tM 0fl(ig(niKil^rramt, 

»ob«. j.J ei*fn Ol ir iii.i!K', 

.1 « ajaiihclilamm. 4r ÄlalT/, 

S-Wi »itbra Vriarimaitii. m i - ,, ; T • 

@(Ma9 Hmp,-tcct\>. 

1 t>iii1>rii ^ii9)<rlia6r4iiU^ Sr JtUgc, 

&15 :'it-turiTt[|'ii . ,■. 

e*Ing tTfilfTtlTrill,, 

1 «(trn iBü iila.iir.i, .KlaiTf, 
lO JCia'rrr fr.itifn a'fAiui fn 0.tHihPi( 

7]nhafiNr la^tii «cfibminv 

Z)t(iif)at{ bcn IG. 3<>nu4T, um • Xilft-^vc^ 
gfR0, in Icco 9)iebrT^b>iuffn : 

64>[ag @tfimgrra>a(6. 
16'» JtUfitt bu*fii iiM*"it(cii €<t<it6>I)' 
•00 »u*fit MrifrriTfii- 1 

Die t)i(j»r in Kn ©414 \fn difW, ^fni> 
b(rg unb %rnp:(roit) brjiiben ^((^ na^ an 
9(1 XlKilürate mit 3«eibracfei unb finb 
Icfbatb bcqiKin ab)ufa^rrn. 

9ni|kM9ni«4^ bm l. 3aniiar 1849. 
. ii4ti> ' - 9a9 eargrrmriikrant, 

■i.i '- i i M i M ii i I ■■ II iiii ii r- r ' [2'] ffemmmben 'OT ttrrccb brn 17. bfcfrt 

iw bft fflohnunj Ort borliflfn äti inften, 
nxrben nat^iiebenbc .&ol}foctiinent( i/^tvWxi) 

1) tia« bem (Bmrinbeaift von 33tr0ba(b; 
9 ( I (ti ( n 6 •■ II h 0 1 i ' 4 e I (t> Ii I [ I ' , 4r Klvitfr. 
2 > 8a< bcn (9finein6(ioaIb o^n Xcd^nbcf g : 

fcairfne i o ttiihifftnl)«, 

S V ä}«ut>olifM«n(, Sr „ . 

dmi(fa|f#^o(|(i »onMq&gTii^et (Bau. 
" 9n 2. D«wi«r 1849 8«U [3'] OT>)ntij bn 15 3inuat lau'fnben 
34bfd , »JKjrjen« um 10 Uk. «»frbfn ju 
Bli^m ia(j>ft'bcnbe J^jt^rortimintc, au« bcm 
€$(a^ fjji^ BjlB, auf 3«Win .«ütrnin , WiilTPcb brn 10 3 muar laufmbrn 3a^«, 
IVeiflrna 10 llijr, rorrbcn ju S((ftfm.-ng<n, 
ous ^(|T■rt OeiiKiiitCTalb , (S^laj ©rrurn- 
n\-.lr, iia^ibfjfKbtifif jl"iäl<fr, auf 3o(i(ung(J- 
lermin bte 1. Ofipbft Wfff« 3a>te*, Berf 
^trt, a«: 

I fi*(n •Sfliiftamm, 5' Jtiafff, 

7 »l»f» „ 4r „ 

1 «i(Vrn «tL'MtfMb«,, 

J2j a lUii 'Bf II II. 

II K « ff A 

mm 

m O^U^VtutUi in Homburg. 

Sttimmibnt, ewmag b^n 7. Duuat, 
Sto^mitiag« 3 n^r, IB 6Mfe »fH Vitt' 

browr B*jwut^^^ J 

2Iu3ug au6 finnit (Biuf rtri-nnuttgeurt(>rtl. 

iu 3<KibrAifcii wom 4 SooMr 1849. «wbc 
b^ tfjttcIlKWHUQ awcH^'^n brr Wagbafena 
RwiilM, CIcfnni «•« IQ xbacl {>aag. Sitfe- 
wr in Jtinbebatt / ft- c'j ^t iSttonbt aüoa 
v»9ia]f9ft, i)nb i^.cin gtnatt.itfn (t\^mannt 
%üt brn 

Der Mmitt bfr Älö^frin. 
8 0 ( ( m a r. [2>] 9tr «w. 5846 tj} vcTlix 

ren gtaangrn unb ivirb fftr ttngilltig nfito. 

IBM, M 9v*<»r<# e«»««tM ' 

.. M JW 'i ■ — i — fr 

[2*J 8 9T P m a i f i ^Jl b4«i«nlgr Scgi« , , 
d)fl bi^n t|k»«wta 6ua§*c i(v«9iit 
baf, )« MtMift9iJ» ««b IP k#at 9ii Op*» ' 

» u tejifbrK , ; ... .. ,, ^,4 

9rtrr SranV, iiin'eT, |«i rf« fivgit te 
iweitrn €lctfr i« wnn'ftb»«.-,. , 

^iul ijl nnr SBobitiMU vr m!<tbrn brjtrb'nb 
au* 3 Ctubrn Küiit, itrOa, Spritter. €ul« 
fiing uHb 9iiM|gDl4|^ üv» M tpfit^U Cjic» ( 3m 60 < f I r'|d?rn >^juf ftn^ ]irfi 1(041« rtn< 
<m ^o;t>rrf;au|r, in itctUtn &tedt. unb rinl 
«in .^intrtbaiifr, fUrltmßlk^ «ab Hl C^j^lS 

Hl br)ieben. ' \ ' ■'.''[' 

f. XIriir4'. webn^aft ia bcr 'itatlS|IV«fr, 
bat rin mbMiitfl 3 mmcr h* ürrmitibcn. Scr« 
tri tat ^rl|V:^r noiS) brri 3 mmcr DU mmir« 
l&fn unb IC,)!'!* cbcr Mf Cftnii ju b'jtfbftl. 

i~ 3af 9b a u * b^Tii. in tet. Sctfläm 
Stra«', ßnb jiMi eaglt |N «/«Birtlfa luA 

ÜB ttire .^i<R b^i ein ii^ii tu bnlua 
Stotfr inll etaO, Xelln Hak cWi^r in ■f 

flnrvrfn KäXIf n»a# |at la feftiiai fanP; 
in bn ^4«b<1tra|r, Wn ^itm linb briltes CMp^ 
Ml P''nH(etben mlb H< O^ww |u be}ie9w. 

8a|» CtlbClag M* <U togtH« wtiiluNv 
iBiifrc 4eni ^ |W(| atUtiN B>niMr in 

crmiftbf«. ■ •' 

3jfe* 91 fu bjt f'.n ggqH \n Wlftbf« 

3. $ b ) I > D OBiitne am itifU(ft<tg bat ein 
Cofli« üu «e m rtl^rn, iUOprtajHl«|le^> 

«~tt7lTi Möt aalin «M* «ta l^igfl 
bif iDieta-ja wmirlbra 
^»n brn in (jf) «Ikti eaiibtra (Inresa'« rAfemlitM itfiimU», »ta terVffbti 

<iiiiftfii gacmiat 'ii'ifii siiif mi! iM<l;n € a nt 1 1 1 ( : 9 r Ii i r » (U , re* 

■i 0 :r r.i 1 r t f II 'Ol f r i t f » "'if ö ^ r ni f.'i j-.irü'iM ii'it mipfobl^ncii 

(9olfriirr({ec'i4cfl HbIa. Hfltilf;!. pateiailrlrn 
®dl»aii9 I el«cttffc|»eit 9llKttm(itf«mu« > Stttitn 

.^ *!ft!f mit fflitr,i!i(»» «Miixifutu i 3l!Mr , nirffr« €iJlrt»tt 1 !Jt:Wr l^ *.it 
hdit ^rrr 3' (^'nte0 JtJnfmiun iti JiPribrUcffM riit)i(l unC' allem in t\tux 
6(4(1, Iii» Si.ri. tlie f4iiirii( mir i'i(b<r( ädirrafi tcr ®»(bb(Mcr'i4u 
\; i'( 1 ar^eii rbtumatifdi;, «fi%tif(fet ua» aervbfe U -bri aller «rt^ «U : 

Kc).'rjt.^t '9t(l bt Uli» |)Jlfiveb, S^baf^batm«« . 0^r«iift^4K«. Brnft- , 9tii<f<n> unb Cm^enveb. 
(S)ite>(rrrifi(it. Xrinpfe, $(riiri«p'(ii, 6.bitf(«|i ifrit, ^«rtMrigfeit it. (■ 
ift (Dobl (» bcfjiiii, bag iii.'bt n<\ux (mD'obIdi tu werorn oraiitbl att Ü<>fr uain<iiiu.t ^le, In (incr 
jiOrj.-fifii i8ro:>1>ärt ilif im »ensfilrltttn , a*r<fl(rrni CJr'ahrniMfii üwi daj.rfl fliiii(liii<ii 3 u^'iijT« ton 
m fiT bciiM 3n>'' ^unbert <i'a<b(<i«ii Sfr}«" i" -iIjuI'itit^i yu ^rifatrfnfi'fn ilb(r tif öken 
r«f<t)(ufr(H {> < i I u II 4 ( n , wellt« tum bte ValbbtractKlmi Jtutea »rwirfi »urbm, >ic beüe 
■Sarafttafi far bere« 9liisii*leii in» g«ia4(rl9)it aa» aMr» tmt ftN Uiaw i ln ag la aNMoi ÜimmU 
liifieH 9lieb(naieu entU autiegebca. 

a^ X)a mriac Sttttt* bereit« t>felfadb na.t^ebiibet nnb anberw^itia nii'»,^rb[>ten 
»erben . fo bim ieb barailf (H aÄtea, bjf jebe ■&. H |i»t«iiMr»« J^e!^b.•l■lWr•llt^ 
Atilv.Kio currr-fffte Itettc Mf »MMBycbävfcica Un« Jlltiii« «riafa itamai mb aar 
^^r <K<uf ü'itr ^.•n ft. jl. »flNK. «»ÜB Mb bfl« »«»»BM Mff M».)i**rt1lB9f 
Xarupiail (rast. 

9 X. ®Olft(er<|eV in 2;<ITIIOWi#f im CberfAf. ]Ber«b«){rr, 1-0)1 tltcrr; nia.ii iDiml aa» «Mag h« « ItiiKli^ «a^tBUlN« ia »iwbiMea- Digitized by Google m^mmt für t>en SJicnötag, 9. Januar. 1849, (1. Sannax 1849.) «tun aWonott flnb rtrjlofffn , fftttrm 
ba* tfut^iit S-'oIf burdj flnt jlomiöjf Wftoludon fcie geffeln btx 
««/lifÜTbmfe^oft s^fcflfwoifen , unb pt& ttfjfiiiflrn »fdj»e frfäwfft 
, bit con frin nnontaftluiTf« (Sl^rnf^um ^iitlfn frnn fcl= 
Irn. Hbtx noä> »cirft» fclcf« iRrcfitc jum I^dl nur SürThfifeunflcn, 
im i\)tH nut ©nabcnatfi^tnft, Ht tbfnfcId<J)t witbtr jurürffl«« <ü^er(()td)te^ f oe|!r unH Kntarl)altu»0. Sro. ». € i m a r 0 f a. 

Ol tvQT an ttntai fTrunb{i(^<n Worgtn Im IBo« 
nai 3un{ »r« 3jbif« 1799. 

3)(r fitinr ^toimrl tcn Kta)»!, iUftt blaur 
•rirMbf, bdd tri« XtpfiaU un» fljui flrablt, iVbirn 
buTi]> rinfn trrtop)!eltcn (Blani) un» rinr au^titv 
brntititt .^lilrtfdt bi( (Briurltbattu bir blutigffrn 
ftraftion brgAnflijrn, ton brnrn bii (krfi((4)t( 
unl Stuqnifi gilt. 

4int unüberffbbacf 9R(nF6f nmmgr , milfl aul 
Wt iifrbHgildi SBolUfljfff, im flanillidjfn €fnn« 
>>it aSflitf» in tumptn AtbAOt, bfiv*g«« auf 
bf« ?Ulfl?f TOonif Dliixlo iin unb t«; man fitrif 
»11» «obif buidjrinanbir, unt in einiger Untürnung 
(itlr wijn glautrn finnrn, bag rin tctlixi Cluim 
b»i Vttn auf^fffgl Ijab« unb bl» <o6«nb«n SSrttrN 
if^ Mer an Qr(iii,i(n Ufrrn trid^tn, fp träfl unb 
tttiroiirn tat Sirfrr ?4im. 

Die 49iunu bi etaio, biffrt m^rbnif^r Xritu» 
nul, »titfet« Xan unb fHai)t Tag. um itinr DvUt 
(o fdjnfU ai< mi^lldj au< iUUm ©jffon {u firkfrn, 
«KUb^itti bicfr« iHal Mnr Uii()fil«fpiü4«. Vit «n. 
gfUgfsbiit, n!rt(l}e b« Wftiijjilbof bffdjäftiflt« , war 
»CB («r ,itd§ttn 9Bi(btu]ttU . unb man feaiu fcffibalb 
. In ttt «tlf rinigr fRtitn^tUtiiu unB tot» ®rijlli4r 
bintuvfüfll; Mr 6t«unj Mtlingnte üb<i %it 
WaS'n. un» qjo(f „WiUtU bo« Stdullat in 

<l« tanbflit fi« tn b^r tbal um nl4ifl WfTin< 
inri. alt um bif HbtVijitig b(8 bnligin 3anua» 
tWi, bri frübtttn 6<i)uet.(i(if)rn bft «tat«, unb 
Mf« Wn b+iliflfn ^tlntomas tinfufcj/n. «in *n' 
"'>4'«tt, in bfflfi foiu aufgfffjt, tag qfgfn bm 
ttßitrn brt bti»<n .^fi|i,)fn Sot, ju riiKt nfuin 
«f<i/ruiij«i,io, fliu,-*»,jg«nb ffin» ütinwiPigunfl 
l'ftWfi, t«n ttimug b«r fvan^iSFi^cn Qttmff bfflßn- 
Ii«! uflb Ml OtAntung btt {DaTt^rno)>itf<$fn bfutfiiien SQatctlanbcd jui (Sc< aibrittt unb {U u^ttx 3(it ibie 

gru^t tTogen »iib. ScHtc fognr fco« ^tnbcitsrotrf — mtS @f» 

bcibütc — nt}<S) finntal an |?artifnIaci|'li|d;<bcnicfratifc^cnionai(^i' 

fdjcn 3nhiflu«H fcfcttUtu, fo »Itb bc(V »tni^fitn« bo« Cint au6 

tcr J^tanlfurtci S^ttflffit ^fttctge^ftn — dnt SRoiinf. ^it 

®adufd''Iori8'<it( mit ntlibtt bicfe JbäHflWt uet ft(^ gtbt, l^at 

oud) i^i @ut(d; aus nabelirgcnbcn 6»(ünb(N »üibe t« un« fett 

f<^It(l)t onjlc^en, uc^ jttfu ltaU BctUfg en fgnncn, mit «nff* 
.... — — - — ^ j .^^^ 

)fn9»tj^anblun9fn 
nAd)ften jjrübiobi 
)t roifbtr cintiiti, 
•fl finn tinjlflfn 
Äampf iroifdjcn 
n ctnrucnt fodtf, 
t fi^toimmm gc' 

gttmbcn btfinbrt 
gtQcfinbctcn nO- 
f*« «ibdt Pub, 
iTogtn aud bri 
Dilltt^al u. f. IC. 
Inn bcö Syjirm«' 

l(t an, bad n(r 
in falfc^ bcjcicb' 

S(t>feii: In 
)lu$ bei 9!atir' 
tagt, uiitt fi'ii 
btigt (0 fd)i>n: 
■ if SSfilin« iHtt* 
güificn ibra bic 
cn, n>cnn uic^t 
liit Don einem 
i gc^cimnigtrcO 
n üprcii§(n mr» 
(labcu feil uub 
* . jlauii ein btt 
bagefi^ailrttKei 

B ©trafenfcfftt 
5t«bt>pr^r unb 
(fbetenfu ßJäpe, 

t btutfdjrn 'Ha» 
In btrfelben bcr 
>Kd SjrTboltrn* 
|rma(])tfn ^cu 
id)mnun vor« 
i^tabhcrbr unb 
bit 9(rbA4ti- 
fiAujlidi unb«< 
jifmiitb bcrbfit 
n IJebrijen ^at 
nri<bti|U XtjaU 
n beritfitiijt, j. 
r Untcrfucbun^ 
iKflt ffnb; brtf 
T finr 3uflfm- 
n 3T{i(;trauen4' 
bffjjlcijrn ^atj 
frinen Wnuern 
tr Ü^OTtbfil ba* 
}fn Opfern rim 
* granffurt bf« 

ivarrn rt. { te. 
r ^Äbtnfrtt juK 
• ibrer Sd<al>^ tiuifif fanftionirt ;u b'^n, inben ci bat 99uii6et 
b» Sfäfftgaia^uno bei iBIutd beiKÜ^rbrl, ^Unberr 
b(baut)trt(n, auf bic S>rol;anq Stampionnci'l bc« 
whtt battr. Qltfo warb brr b'Ü'd* Sjauatiut, 99i« 
l'ibof vgn ^oü^uoli, aufgetorbnt, oot brm (oben 
(Srrii^tfibofe )8 erf^ieinen, um fiti $u «(Ttbribfgen 
Argen bit Vnflage biS 4e4;«niatb4 unb bii Ste« 
beUion. 

9)lemanb ffatu M ringifunben, bie Orrtbeiblgun^ 
btt .lOrUigrn ju übernebrnrn, unb ba feine «Aber» 
irbiicte CteQung* ibn fdion lange 3^it vor jebet 
Derfbnlidjen Unannebmliitfeit f(biiib<r, fo beflnüqte 
man flU) mit brm Uilbeile, ibn bffenlliA abtufr|}<n-, 
fein Slame wuice auf brr Sifle (er Situ^briliiten 
betränket flrfiTi(ben, unb, iiat ka« .&!upi|<)d;Ii<tfle 
bjbei irar, feine «tclen SBefi|ibBmer, ttfLbtMtn 6tj> 
lurn unb (Itelfleine iruiben jum iBe|len bei Aljatet 
fonfK^lit. 

S)ut4 tl* anbetet S>eriet «on brmfrlbrB Oitum 
mürbe bei b'iHd« ^ntoniut. ein Vbt, ber t>u[<V 
frinr Xrtue, ble lebe Vicit brjiaRbrn, unb »>< 
augrtotbeniliAen 9>ienflr, irrldjr rt »et €.iiljr ert 
Otcbailflen am 13. 3uni ermitfen bade, brfannt 
war, ium 4eili3'n Steapill uue bet Un^rgta» et* 
nannt. 

Cobafb biefe mil^liljr flntftirilung auf brm lOfa^r 
befannt icatb, jetftteute m i'u Sirnqr in bie 
Cttagen, unb AberaO bitte man bat Srfittei: 

,(|t (efte bet betlige ^ntonlut! Mietet mit brm 
Sanuatiut! — dt l<be brr Jtönifll 9t lebe bet 
ÄJiblnal 'Jtiiffo! «i(b»r mit ber iKepublifl* 

Dat trat ein Snbl^if, ibeilS Abel aUr SKa^en 
f(bi((ftt4, tbeilt lAtbeillcb. Siefrr bigli<i;e .^lufr, 
bet oon aOen Sitleiii unb ed?eui(i<f;reil(n bat 
bilb auf ben ^rjlitirin autAetiti^i ttui), »irfr Ban* 
^ea von eniiaufmen Q^iltrimfflasrn, Sa4;aii>ni<3. 
$iojlitui(ien, tUanblten, bir fl<b grgrnfeiti^ viü^ 
0tltem, ((^iMOflen, bie mit C^mu^ unb Brleibi« Digitized by Google "''*• f^Oifn (Hlä»,,»» nia» ««ItBlailcn ;u raiiUjiir«. 

«r <'l'""Wn «cur. 

I« Un.n „nur ,(B«b„ »„itn,i,fl,„ »,|,t,„fl 
«>'if», Btauf», «i„b,t. «Ort wat m,^Zi 

«vi« ftiifpHm- vs-n— ...1. . . tu 

H '.■.•;». H. nir>(tii 
'■■ '. 'r lur »TB fljimnl*. 

Mf ft )■ i-,\;t!n ^ 
V« jrnfr ii(in»ffn (jrar« 
rt <Ttft!-»tf niti das» 
n O-'-iut;*» tu mSTfn 

'C'rfrit IVinTft irtKa^ 

'/a un» Äj^nfn, »'« 1 

in I ii»« ir»t im» III 1 

'•r r: (!■ iti B'tt m f 

•n rif Ar'liiJii'ff 
'1. tit niiIj-tn-<->> 
r fjn/'! r" /.•••in Jti« I "«» if uf Kil fltmlratfitiif nirütf. 

< Äfttufunji fei ,11) 

WrfMid auf ba« 3a^t ts48. »""'4 ffn» »Ir IM» irWl »rn Vrn T«« .rt. 

ttäl «rrrttr,,,!,, „jr, „ f.j , 

IÖ48 ßftfn, uib iTfKfcfl bir roliilf*, «aar ii 1« 
iVi «'•""'>^ä"*4 a«>«4itb iWUl mit tri». 

««hnr T i"" B'nrror.unf.r uaf,r,r tnn,m 
Vrt mWfbrnarU,«™ 3„,mffM,. «„(J4„„ „„^ 
flrrbBn^n. ri« «rfr( ,„ fvlrvittJn. u* \e U„tt 
\ a«gm b.r «allen mit wtbrifi,« «,r„„ 
\ i, " "'""'»•»''»'«'n »ii*ir6t(,rn a,fri,rf 
wutb« gPir (,t,n Bif&r unb lIlf^r b,ui|i*, Tebi« 
kl, ilni,lM,n «a:f,i>n b»r Knien >lrMÜci«Juna 
»fiuin; unb ifaftli*, ,< t{) „„ j,,, 3rli, bj« 
tin, (Itntm unb «n ,tn f,||r« guMIcfffurt «jnj» 
flfba*! rr,tb,, btmil bltfrin ,n>ii!rii e<ti,)nf,a 
f4fn «drin un» löatrbffi , i>rii4,n iritniilirm imk 
,*iHf)'il»fi,m ♦antflB ,in iSntt fltoij*! iiKtbf; i-er 

flUim lia ll•^^■ ^.M nm^.f.. - :\..\ i I '. , Uer^eiae>i;un§eii..a 

, MKtnkig Ml 92. taufniodi 9(onaM 3*' 
Mar, Tlac^mitta^d nm 2 Ubr, im dkifitonf« 
^uni 9fdljfr||off fca^iwr, trtrli ^iftr 9)>iltpiL 
Stit^m ^abtPT, ffin in trr j^ru^lmatfiÄra^? 
bobifr, nrbfn Dr. 6<i>ulji gflföfnr jirdflöift^ 
IBcb:!;iautf, mil {jcftaurn, ©tatlurtg, SBraiint» 
vrinbrrrmtiri ttn^ Srunnctii unirr ft^r vor- 
tl^ttt^ahn Ofbingungrn utib auf lang/dM^ 69 tufttr »«im «Mttn, 

WlM^f MB 3. 3aiiiiaT 1849. ... 

R . y .1 Sttf pürgnmdfIcnMl, 

•Ht. !ir.'i.T;- 1 § < C n C C 9. a>ennrrflag brn 18- 3annar 1849 , 
mtttagtf 2 U»r, i« d»*itoA<f«", im «aft^aufe 

Bm tfanm, M|t ^<rr HHtM^ f>cin9 
(f«ron «Oitf (<■ üdnffitf t>on 5 9Rm> 
oen , Ifnlt tcr ftMbauerfhrate , BowiMiTer 
«jnnN, im ®an)n »bcr in ^oofe, fe ita^* 
ti<m ft(t) (Ürb^atxr finbcn, gr,)en mt|)Ttä(irioe 
BaiiliinßÄtfrmmt , in Sigenl^am »frflfififrn, 
iöit ba^in fann bj|Jibe aui^ autf frrirr ^anb 
»trfdufi irtrl>fn. Äauflitbfabtt woütn fi4) 
M ^tta AtMAjiadnaM 2>ub«i« »m^r. 

15 3anuar ni<fy9^ 
wnUn in locp S 
mit ^oljforttmrni 
a. Mutf Um ( in, in trr ©f^junin.; brr ilßinr»: »jn 34. 
fo5 ^irro, mtxbtn natftfWntf Jf^Dl^forlimrntr, 

^intcrbrrg, 6tfcnili(^ txißtigrct: 

5 l*ll<t>(n 'J^>inli0li4t'f(tiiiltr, unter 18 Stil, 

11 '/i JtliifKr biiDcii «riitiiutdt €(teil|)(li, 
1 „ „ ^TrAMllKiU, 
17f (u(^rn 00(11(11 nm «rrtiiafii VriUdn. 

>^mimtß tm -3. dap«" 1849. 

g 0 f 

(t^fmeinft c^nfbum. @<^afn>abtm. 
rat^iun.q.) J)ciintril;i^ btn 11. birfr« Wp. 
nüK , um 2 U(>r br« 'X iifmitttigt , oaf tm 
untnfrrti^lcn Sür^msrilicraiiilt« wM Ut 
«dHifwnb« IMT ®m(<4be «riMa Ml yw 
«Tk^diMje n «M^'n, M fem flM|IMiinibftt, 
iKaUiU) vnpa^W trrrbfn Dir brf fa(lü|^fn 
■tieWn^ungfn finntn li^häf ^ict etngffciirn 
l^'■r^^n. j • . .-. 

iattnoc 1819. ' Dem Untfr(ri(fcr.flfn ftnb irriger SCBriff, 
laxst) rinen UnbffannKn. 17 ^drft, tatunirr 10 
ta(?fa(fc unb 7 lu4><nr, Ir^im mit bftt iBudf 
ftaUn A. W . jnt^net , jugrfanbi »orbciH 
tit. gtun bi( 3nfnaltpn4grMtneii , 9oa bcm 
(Eittmi^ünict in Sinpfang ^tgemmtn witUu 
rennen. 

9ait^ iß 3amiac 1819. . • 

an, ba(; fie tat €iliu^mai^7T ®c>'((dft i^retf 
l:Ii:rn fflanne#, mil ftuttn arbttinn, fori« 
bfircibl, ttitfl fcabtt um gtnh^t'D 3iifpru(i> 
uitb mfpriiiii AUic unb f4>n'((( 9.-btenung. 

ftttx fxttfflann« StliaK. 121 'Pfanbj'mt ^J?ro. 534 G i? »ftlo« 
icn gf^jan^fn unb wirb für ungflilig rrfldrf. 

Xanimultf tn OrbHm , Itv 7- Oanuar 
1S49, bri gri(bri(^ Ut^roann. 

[2'J 0' 0 crilmaif t b'J' bJfl'niflr S C(i a , wtl- 
H)tt b.aijtr ^nt Ipcofft'*« httaiti lutetttnt 
(at \n Mimirltwpk imb l|l b«il((be, iii Oina ' 

13*1 !Prt«r 9x*a4, inn'Mr, ^ r(»8«4il im 
iwitfa Ci«<b 1« ii»m*ri^.,. V ; 0 

IJ »Nit>cn 9)uftf«» 
«•y% tlJlMr »«4 

tu hMba l^rAgc 
b. Wut Mnr 

e<t>i 

1 tiit<ii 

1 „ Saiiholf 
M SUftrr ftndiri 

ed>i< 

sov, Jtufttr »Uli 
515 yüiftritrllfn. 

I (i^rn 99«iiil«i 
10 JtUificr ba<%tt 

f stuhtt bw»( 

2)i(nf}ig b<n f 
atni, in Icco S 

16' ; JtUfKr bil 
Hon biirhfii 9J(tf« 
Dir iii^n b 
b.Tg uiit Jlmpi 
bcr Xbaltitaff 
b<fbi1b brq Kra 
(9cp|b<nbiab( [2*1 

in bcr fflobnai 
DMrbcn na4»fle(e 
ycr^rtctert, oU : 

1) Hat bcm ' 

9 (i<ti ( II 9 J 

2) aa«bMi(w! 

bairtan 
1 (l#n «ut 

« IT B«« [3*] viMtfla 

9)bfl> 9t«rae 

6iblaj €101^-94 lAtUibc« QnUUnii tthmn r&nntf, tjl b«im bamil, 
Vaf Orßcnciib ni^l f>«utf4tanbl OfttciaiiOi »itti^ 
«uufni Man bap sfMafimt lUib M* ITai^ 
tarn tat %m ^cab* bat 4aM|afini bm Mtigm 
Awitm nrt S&T|Ua «i4t alnfatitt ein Inanad 
fi9n, all «uf |(Wei aawni ^uytf flBiib Wr M»* 
»aflifitf 9btS'>i> 8enbfrtntwfT* tn <Ht%tntta 
unb äRrciitrtrn rine foldir ^^gimonir t^iilctn? lEDir 
(illtn fliirfrii (Brunb, titt jtu Sfinn^rln, iuti) trtnu 
noä) nrd't iie rebrntm Hialfjttlftt , irc( aller tatrr» 
Untiifcbtn ^I}rTMn<aktrf\in, «8 bfiiiK btitäil^^i Iii- 
Un, tii bi( b u n b ( T I töriiait ^r>itx unfrrt iniitin 
3miff(n(t(l fli) in btm Sugrnftliil ttgt, «o rin 
4a«b< jut ^mf4K>ft bnuffa »irb. 81a* fain 
ball btt «aotn, »«« b4f tDdtttiaibrtifltv, bit #an* 
aoorraaa ba|Bt Sab «Md »«xf^Mtijc« (b 
n^! ea^Hb aar «iaaial aaf M« 9nfr nHmmn, 
ibt Vtrnflfitrn ^r^rtnonfllrn , unb {(i wntrt 
fti^bni, ba^ b(T ririn^r 9fii|} in S><utf4iUttb, btm 
b(utf4)tn ilaifrT >ira'nüb(i, fovid oa ^obdlf* 
gtfübl unb feuorrinrin tBdvugtffpn urtclnnrn irlTb, 
alt itnn an ^ä)aUtn tuniant. 3«, \iut ift 
§. 9. f<i>OB lr|t bif 'KbntiAUOg grflni bir tucueildlt 
^^monie in CAbbfuifdilanb, ba§ tiit (Ürunb ja 
iMnutl^ai ta((«, Mr •t^iMciag» «elUa bia* aai 
Itlialli« iMMflM «Mtbf«, baatt fb »Mt Halte M* 
ItalMbaar. fonbrrn binft uatn Me Mniglban« 
laaiaifa aiÄ aiit ^rflfoiontrrn Mfn. 

^rii Smlnu« mag nun in brr ,S)«Htf4- 3'fl-' 
bagrgrn faqrn, VHS tx aiQ — tcir glaubrn ntm< 
aifroubr «n bi<ff b(Uifit)» 'Itrcrfffcrm- Jtjlfnfien», 
unb wrnn f!( iritffict *fm StMs coa i^rru^m jr« 
na« aufDrfr^t tirrlitn (oüte , fo »irb fl Dcit nur 
(ine Stioat von ^loltVavUt (tl^n, «imowT ab« Irnt 

f<b<Tm ftcont, an bfirn Üaß unb — Stui^ {14 
fc{l|l bic Poli<n 4ob«nftauf^nkiuvuc labtaiAbt 0(« 
ftMgm «ab bii bem gatfn Jtjifn Bomfl njl Mti 
«fMbc, att ft |k ab|*b8l ^! 

8« «ff If ba« mtfUti bic 0fti4bfn4ti|ua0 
BBtrr b«a bfutf4m •tftaiawn f(a(i«»ar|«ll, uM 
unfttr gan^t tttji^idHf i|l clseatll^ aar rin brfMa* 
bifc« übmik^rn unC 'Sbrriftra Wi rin|r(nrn B tl mb« 
tbrll* unb VItmrntr unfrrrt flrofrn daairnföivrtf 
onrinanbrr, al0 bag ifitf 'litU'jlitiiii ildj ic nlnfB 
fibro foQlr bri Grllr i<i;irbrn ialHn. Uiifrc gan«r9 
(i{lotif4^l UnoIAcf brftrdt l4 einzig barin, bofi frint 
Sa<|t ia &«lf4iUab finc anbm brnl^ lta4< 
■fbM IM aMfAmaHn faffra MOif, ba| |U Iltitr 
ftauMU« MaHKl, baMol aMb yttüm b*B 
gH| uab b«at (flKrnmif b«i lallarti gm 9mtt 
trrrbrn all (inrm dln^lnra unter fM and) nur 
tirn £(l!(ln, QtHbati^t bmn bif fRoibt brt Obrr« 
t!o6ri> b&tun rinrAuaMn n»oDrn. Die mriQ'B b(.ii. 
ftin Jfaif« baWa iaH l^r talbr* Üibtn tantU |u» |fka«t, tbmi •»(ata bb tMMm |a 
•nb witBbti -~ fltlMitfaigw |a jn^irra. 

flianiai lUar iwaflflit ^fgcMial«. Iilai 
ttmfikt 4mtaM«lt. «• CaabnMtll brt bcafr 

fibra QofM frb bie riatigt OttrbabfU. vrl^t aCi 
SitfUa Hin lld) anrifrnnm folirn, unb brrrn Vul« 
btud um EBrrförfrrunq fr!) unk b(ri(<r bir SHaiio« 
nadrifammlunq. Slag bft 3) u n b f 4 fl a a t rime 
SBjl rtfi! n fr^f , bdfu mö/fen uttb ivetbrn aÜt ttlirbrr 
ta<S} JCiAfirn milRlTfrn unb tl« cbnjld ttrf«|, 
t^clüii ua\> unanlailbat wie fein anberrl, btjlfbt 
tn tiefem CBaabt«|to*t brr ttittr bcr fb)p«cit. <■ 
»el^era «BUba fbilMlMb «m^t, bal ef 
ttn will. 

Sb tttlMttm Ölt, Ut fa «nflgff^rf Wlnlh 
§kt SMMIn* (tbM44, falTrn a>ir In «oiitS 
ItaairR boiaif bra ibrigrn «Rrid^ffleincbim , beiia 
anbern nlrm Ulunbft liegen' 6ie triib unl audl 
teQl iu mdi'; 'fliitierin fiommtn, alt unl abnauU 
int^nvirn unb bte Cm| aMHt flwiftH^t (a bb 
alten Suidjen fiien. 

3{l Vtriilien, nenn Cr{lrTrrl4 aalf^ribet, an 
bit e>i«< S)(ut!d}(anb» \n »erufm, fo gf((b«(r H 
Bütb rinrr brriobifdjrn VD«b(, unb Srrafni iifk 
iurAtt, foiaib aa« abirlaaffan gtitt riat aabm 
btaiMt Wim tu CMIlaai f«ia|ita Mtab. «mn 
fiai fitfnvirgmbr« UftbAllaif {a SratftUaab i|l 
grnngfam grvfirbigt , Inbrm /• bfn Xurnn« teofnnt. 

SDle aber aud! ba« beulfifce Bolf bet 3»funfl 
<k<\<i)i<Ii , io treil bir^ in feuiei .^atib liri)t, jum 
©ffjen Teilen mb.v ; Cb iXrtublif, SKcutetie, 
ob ÜL'jH« cb't (frfcteiiti, an tfinrm netlrn »ir, 
nl(tin brt ^'irt^r :um grosrn bertlii^en fGaierlanb, 
jumeift f»(lt)ullen, unb birfrt (fine finbe feinen 
«tttbtutf in bfn tiflli4,n fficrlen ber iiingllrii 
aacbaairtiranir(^en9}tartbeat(abatfftaf<, 
Mlia bn Sütrrr bet unttritfrata •arirtali 
«mM fttbaUifaa« (• btat >aa i|c tba^ 
Mia?) alte friMt: 

.tBibrtnb aufArffArtf flaHcnm lluret<al bn^ 
»üraetfriffl unb innerr «iTflliflfflten erfftülfert unb 
HTthTen n^fttint, rtlrMflfn it'ir aOe iitifMe rcli:lf4'<n 
Strutiiifnirii tmii 'rtrblU'e Ufbunfl bet ,')(rilTe 
freui 2Wännft an ttr 9i"* a t' I u r n r_ IE er loRe 
tevubiifanilfbe (8tunbfa(, n-eI4>et f» tiij i» 
bit ^iien unfrtr« IBolfr< Hngfgrabrn i|l, baf 
brr ffiilt« btr nrbr(fil, »rrfaff«aglBi» 
fig auigrftiro^rB, brrrfilca falle, W 
aafic Mk» Stel «fgra ««It «ab •aNiHbar. 
9$ bllbrl itea 9(g«if «ab gft«<btfa Wulv*. baf 
anfrr 9tnf aab Cbararur all ftatiaa fottirilbrnb 
(«bara ia bcbtt^lang bcr gtbUbcHa tBdt ^ignt IbbaMta, SaMT aab «briag taa KUItt ia awtMMia. Digitized by Google für 't>en ^iewMq, 9. Januar. 1849. (i. Januar 1849.) 9?fun OTcnatt (Inb »erppfffn , ftittem 
fcfl<i ^n^tf^^lf 9?c[f burd) ffne jlcmt<^t ÄtttoluKon bit ^ffffln btr 
fi'iUriir^mf(^aft aby^rworfrn , unb bklfiiigtn 9lrd)tt rifätn)>ft 
(at, bic ton jf^rt ffin unantaftbüird @i(^rnt^uin l|ätlrn frpn ioU 
{rrt. ntirr nod^ »arm bfrfc Sircfitc )um Xbcil nur iörrtinfiunarn, 
\Mm Z\)tii mit ®nabcngtf<i^tnf( , bic cbrnfolrid)! tvirbtr junlcfjjfs 
üfmintn treiben mo^trn. ©trabe bit Itjfrn ©rtignifff, nummt« 
in OcPfTtfIdj unb f« ^reu^rn, brirtlfm f*, tsir flfriufl man 
IDa^jrnjgr odjtrt, m< i* dnem $lu(((nbM(fe brr 3icHf tierb(i|r(n, 
cbtjr Irbiglid^ jur Sef(^tof<^tigung btr 9i<i>oInt<on ceTlirbrn rcurbc. 
Vitl fd^tvrrcr »irb man $a<jrni0( antafien, wai auf mfaffungl^ 
ni^f^rm 9?rgc ftflDr^clIt nnb jum (^tfr^ rr^obtn ifi, unb »irb 
t4 nicbt vrrfudini, o^nr bie 9tct>ciut{cn auf« ^tut unb in Ittrtn 
(r^trn J(onfrqutnjen ^crvor^urufrn. ITanim bctrad^trn mir t6 alt 
rine Ibntfadjt von bo^ftn SBfttbf , baf btf SertreUr bt« bfut» 
fdjfn !ÖcIfa bte rcidjtfc^lirn butc^ bif Wärjrrbtbunjt ftemonnenrn 
(Sriinbrt^tf bfffclbcn buTd> eine in ©fffffafotm rriafffnt iii»go« 
rliarta pfrbrifft, unb fo bfmfclbtn Por «Ucm tint abfd)Iofl#jo^= 
lutifl auf fflnt gTflbfit flfirtfift bnbcn, bit tt fld), ebne fei« unb 

^ifju tfJ jcbpib nfibfii , bafi wtr un< bat frbrnbigt 3)(»n|tfrt>n 
btr in btn ätrunbtfÄlrn tnthaltrncn grtibft» btrcabrtn , biimit 
fcitfflbrn , fo mit fit nur in SJorttn fafltn , »«« ba« <)ffammte 
<i}o\t bux&i ftint Xbat (^twoUt b>^t, and; nunmt^T ba« j^riftige 
anb nationale (Siflrntbum \tbtt Qinjrlnen fo ft^t torrbrn, bag tin 
Tc(^t(t(b « mtnfc^Iicbt« I>afftvM ou^tr brnfffbrn nic^t mcbr btufbar 
». 3)f« ©runbrf*it bringen über bic grei^eit btr 5Ptrfon, be« 
ff!auben« , bei PfitTf , btr ^Jrefft , br« Wtrf.immIuti(^(J . unb be« 
litTtln«re(bff* ^ö*f» itcftltbÄlifle S)e()immunflfn ; bejil>^It(^ btr 
<äle\<bi)cit «er bm Orfef, unentflfltlidjtn Unferriibfa , btr 
tluf^tbunc( btr ^tuboUafien , ^nmitienftbeifornmifTe unb i?c^en6an=' 
tti, btr Ihmbbä)ifli()fflt bfö 3(i<^ftt|}rtntc«, fotoic btr nif<i)t*pf[f.u 
tft annj^htenb oiele« Öutt «bell* gegeben , »bei« »et^ei^en. (Si 
Iß an- im«, am bruef(^en Söolf, barüba ju mat^n. baf bltftlbtn 
nl4t, »it bläbet fo mandjt lyttbei^ungen btr bfutWfn 9?ational= 
reif&mmlung, eint leere ^brafe h>eTben. $)aben »ir efl nic^t er- 
lebt , ba9 felbft btr unabbängfge iRiifiteTfianb , ber Slualegtt unb 
SBä^ttt bt« ötfrfe«, fidj fo »eit »ergeffen fonnte, ol« ec e« f^u 
ttwn i)«t^ Unb man fingt ni'd> über SWangtibnffigfflt unb Ser.- 
fciirunn ber »egriffe beim 5Polfe? fflal)rl((ji , feine greibett, fein 
Sf*t nnb @efe( fann bn« Solf nur nod) in unb bei felbfl 
iricberfinben, unb e« ifi bit bO*f»e ijeit unb ^(lldjt, allentbafben 
fein Sfwufetfetin bnnlber auf juflAren , unb teo e« ba ip, nait) ju 
«ttalttn. 3ii ben ®ninbre(«>tfn befi^t ba« »elf bit tr|»t Uttuiibe 
ber WÄrjreüoiution. Wfge e< fie ioi) f^aUtn , möge fit boö 
ClgeiiHum lebfT ^üttt, ba« frrue ^fanb Jeber gamilit, ba« ie= 
Jfnbigt {>t{Iigt^tm jebe« I'eutfditn fe^n. Unb wenn man »ogtn 
foOfe, biefelben nnjutafirn, ober ungefeflidje C^inftbrAnfungea btfiei 
t)<n itt laffen, fo jeigt ba« SBolf, ba§ et münbig If». 

Hm 18. b. ?R. treten bic ©Tunbretbft na«) TOa^gaf-e ber In 
kew <Slnfü^tun{^fl(\cfc(} »om 27. a>cjrmbet «. 3. rnf^((iltenen S?e= 
Pinnuagcn in Äraft. 

ffife »are e«, ipenn ba« fflotf au* ftinerfei«« btn 9ft btr 
«nnabmt buxd) eine gemeinfame, crnflt geiet (pietleidif am erfien 
Ccnnfag nacjj ftlner ^efifcTflrrifiing, al« am 21. b. TO.) übernU 
tn ©tnbt unb ?anb behinbete ? 5i'ir empfebff n tebem Serein unb 
frbem «olttfreunb bltft Bragt. Iia« Seif emfifÄngt feint grti. 
|eif, B>ef(^ bit bcfle TOntter btr Sin^eit ifJ. 8rc<e 9tabi i^rmiffiirf. 

. . , "~ 5^«»- 3«" Kaiintbeparfement ^ettf*» efne anas«g« 
Kete ibatiflftlt, »el<^t, uniffämmerl um «((inmflibigtcU unb 
aoffrtffnf^t, bieft beutf<tifn Orbfünbtn, bie fett in fo eiclt «pbi, 
"»?«tfetl«» »Dltttt cittfltjoflcn jlnb, an bti JEDe^ribfltma^una bc« beutfcben ©atttTanbe« jut €ee oibeitet unb jn ret^ter 3eit ibtt 
8ru4>t tragen wirb. Sclltt fi>gat bo« einbeitSmtrf — toa« ®ctt 
oetbütt — nod) einmol on |>arlifulQrif»if4/bemoftatif«^»menattbi' 
fien 3utriflu«« fdjcitftu, fo wirb boi^ wtnigjitu« ba« Cint au« 
ttr !?""ff«etcr Ibäligfeit b"»>"fltb«n — eint Blaiine. tit 
©etäufttilcfigfeit, mit »rietet bieft JbÄttgfeit eor fi«^ gebt, bot 
au(|» ibt ®ute«; au« nobeliegenben Q^iiinben »üibe e« nn« jejt 
f4Ie*t anfleben, e^e ud* iKcfuItote Doiliegen Wnntn, mit unfe. 
ren geetüpungen ju tencmmittn. ^nbe^j tatf bot^ bn« fcbcn 
ouflgefptcibfu »erben, ba§, wie an<i) bit 3ritben«»eibanbfungen 
mit OLÄnemarf auefalleu m«gen , bci^ f(bon im nacbfitn grübiobi 
ber trautige mlOstn mit erlebt haben, ni(^t »itbei tinttitf, 
ba| nÄrali(t> Xeutfcfalflub« ^lanbeUjiotte »eb»Io« einer einjigen 
bdnifAen gtegaite ;>rei«fleöebett fepn »iib. let Äampf jwifien 
bem gif* unb bct logge, rcenn er reieberum ernruttn foHte, 
»irb anbti« audfaOen, »eil injwifi^en bit Segge f<bn>immen at- 
Ittnt ffat, 

— 1. 3aKuot. Unter btn ^itt auiccfenben gtembcn btflnbet 
tl<^ an^ IJcib 2?tpug^am. — üem in Stanlfutt gegiünbeten all- 
gemeinen bfutfdien «Btrein jum ecfcub oatetianbiftbct «rbtlt flub, 
na^ ber i'^Deutf(t>en 9Jei*«jeitunfl» , in bitfen Jagen au« bei 
Wbfin., iWflin/ unb «obn'©cflenb, au« bem SiHtbal u. f. m. 
«btcjfen mit Xaufeuben vcn IlufrTftfitiftfn im Sinn bt« Sp^ernff 
»irfiamti ^iüt jugefcbicft »erben. 

— 2. 3an. aöit fübiten ntuli(^ ein (SttüM an, ba« »It 
bi« auf feinen Uifptung öcrfclgeu fonntrn, unb al« falftb bejeic^» 
neu biUfcn. InfftJbe 0etjj(^t iff injwifdjcn geroacijfeu: Ec« 660 
nig tcn ^trupen, fo Heg e« erfl, »iib bm Pefdijug ber 9!a(ie* 
iialorrfammlung, bfr ibm ba« Äaifettbum übetttdge, nicfct für 
eine iPafi« bet Legalität onfeben finnen ; jtbt bcijt e« fAen: 
Unb wenn aufet bet 9}atienalretfammlung aud^ bie ??erliner Üler. 
fammluug fo befietirte unb fämmtlidie teutfdJt jjürfien ibm bit 
Äaifctftene anbfteu, fo »ütbc er fie auoftblageu, wenn ni*t 
Ccfteirtid) (ie ibm anitöge. Un« »utbe bieft 3Ja*titbt Pen einem 
•teputitten mitgetbeill; ibm .babe fie foeben gauj gebeimnipeell 
tin betübmtet ©enetal etjdfjlt, ber bem ÄiMiig vc« *4}teuitn mt» 
nigjlfn« bi« ber Autieni nur i» nabe gefJaubeu baben feil uub 
t>en irelcbcm für bic fünftigt ©cftaltung -leiilfAlaubfl ein b« 
iTante'ftben ^^ölle nadigtbilbett« Spflem intinanbetgeftbad-teltfi 
Spbihcn prejeflitt »irb. 

3. 3nn. <Er(t ^eutt OTorgen Jirangt an allen ©trafifuecfen 
btr Vifffl'n Sinbf eiu ^lafat, überfcbtiebtu: „Dtt ätabtn-c^r unb 
?<ürgfrfftflft be« greifiaat« granifurt unb ibre uiigebefrnni ©tijJe^ 
eine STanfabreiTe {0 für bie i'cbrcbe tc« rrpuliiten ^i(t>mann*, 
in »fl^em unter «lejugnabmt auf bie gi^nng ber btutfdjrn 5«a- 
tionnlrtrfammlung «om 22. Tejcmbrr unb bit in btrfelben bct 
«Stobt grnnffurt unb beven ¥iirgtr»f^T »egtn i^rr« ajcrbalten« 
an bem 18. ecjjftmbcr be« pergangenen ^obrc« gemadjten 3?cr. 
»ilrfe, »cu benen bie ton bem 8lbgecrbneten äBitbrnann tcr« 
fttbracbfeu am ^effigflen »aren , bit granffurttt tätnbtwebr unb 
cürgtrf^ttft In ®d)u* genommen unb namenili«^ bit 3}rrbacbff« 
gunfl btr ©rfinnung ber blejigm Stfölferung al« g.hijIiA unb«. 
grünbet jnrürfgewicftn »itb. Ifa« ^lafat, in jiemli«* berbe« 
Hu«briWen abgefaßt, fftlieBt mir ben ©orten: ..3m IJtbrigen hat 
ber grnnlfurtcr !i)<>)Mtlrfe 3u*o bereit« anbere nnri±tige' ibat- 
umflÄnbe bluMnglld) »iberlegt unb irrige «nflc^fen beri*tigt, i. 
3). bc»ieftn, bn^ nur »enige granffurfer in bit Unttrfuc^un^ 
Mr»t«fdt unb meifl nur al« 3eugtn babel betteiligt jinb ; bafr 
bie fonfiituircnbt ajerfnmmhing be« greifianf« nur dne ^uUlnu 
mnng«abr<fft an ben ©rtlincr »11*«^«, aber edn Wipfrautn«. 
cotum gtgtn ba« beuffttt Parlament in granffurt befsblclf^n bat; 
bn| bie Qffxt, bif btutfcln »ationaluerfammlung in frinoi TOnuer« 
ju bejigen, line fe^r jweibeutige unb gefäbrIi(J)f,. bet !i«ortbei[ bo« 
poii aber im Skt^äftiii^ )m ben Bielen unb großen Opfern eim 
ff^r gttingti i^ ; ta^ bit (»inwobncr ber ©tnbt grantfurt bi« 
jr^t gegen ibre ungtbettnen ^äjie »ob^ft fbulnnt »arm it. f to. 
Tiit tJf^ütben granfturt« megtn ftd) be^ilnli* ibnr gäblcifrtt ju» 
gübrung ber Unterfuctjung, tbrrr 3Öad)fnmfrit «mb ibter &&ulh^ 
baf frcmbr« (j^c^nbel ^rttnftroutt, frlbfl vcrt^dbi^en. 60 «i«|> Digitized by Google fammluttg Mtb itt ^M^t hn'^fpuWI (aSen «ar jö tvfWttli. 

2. »Ti* tiT roiJrbf bu Bfrwltttrrff ffirp«. 

|>au|r0 br« ^räftbrntfii bei Krpubitf in na<!^eR. 

— 2. San. (HTr{>r»(T», iSnniHifltr Soul« ff^Uty^«, IMAi 
iti f {nm ©djrfibm, ml^t» n an cinfn frinrr grrunbf arrMM 
_ - , . W"' «bpJ^t au« , bfmnn<tH na(* granfttJc^ iurürfiuffbrni «2 abn 9t(t aU (9<«ilMHl ft{l: Branffurt ^at IM tt^cätr um Un 
€M9 M 9ftllaw«ti Wik tcr fltirak««rMiaft bra^ct^n, n«4) bai«m 
grbfHtU; fo wrnlg oll «m bie ftrwtn) b«^ l$iinb(4l«ti(. 9^ 
cAfitU bfibf miflrtftfn, bur* bfc'rrlmt» <**t Hi-ilrt<| (tut 
4)anbtl imb IVrfrf't Lidmcnbt |kctIitif(He tlniu|»i bur4 'Itjtftc 
Otranta^t, blitbcn bici'ni öomiiu* .id* fiMvf^ii ^rnfiShfffli ifnt 
l)cbtn (^!) lourififn nit^, »a* für bif gcttfrbiKibfnbfn sbüiiur 
tin bfbfwtfnbft pffiininrfr ?Ja(t>ttiril ift , iiibrm 60 tiiolif<^f ab= 
ffnttrt»gamilicii mehr rfr^clirt \i:\t> mtbr (Stlb in Unlauf fltbr«<tt 
fflLtttn, clU 600 $nrlamrntebr|)utjrtr. 3)ic 6tabt granrfurt bat 
brrrittDUHa tem ^arlnrnrnt )»r( fc^^nc ftirc^gebSubt unrntgfft *lM ^ttfcf) '?li(frTtffgifh4 ttt "mit t^ffrn Äoffffl' tftfijffttfpTmtq 
«nfjfffi^Ttcn ("all rtc unb bif Xlnnipff'f'Jiinil ^'f <iu§et Äranfi 
für! h'\i« txif vul ifl flcbiilbft ^ •iLniin ti btn bfutfcbfii ?orIa: 
nKnl4intlAli(tt^ l*ti btr Sifcbfrn biet iiittt mrbr affiillt, fe mP= 
aA|v|k V« wrtrtolÄlverfAmmluiu; in bif Äaffnuittcn bcr (?rfiitfr 
9C|hinfl mlMrn. tüit teiptn nni ni(t}t borum! — granffurt, 
I. dMwaT 1849. «. $B.o 

— 3. 3<»>- |ifuti0c Siblin c\ brr 9?aHonaIvttfaininlnni) 
«MT fiA»A4 Hu4t. Siclt WitAltrbrr finb au< ibrrr (»rimat^ 

ft wMcr f» »fl)äMi(i iMTbrn, Nrfc (r f« frfibr' »«r. Vru 
tTAtirn nuf brfftn <Scbovf»i>ftfn *S *H ffinrn ft.^rnfn SWtt(\nfbfrti 
— nnb }w«r wobt flfmtrft: W bmen jfbtr i^arbr — bftbln ! 
5SJiT finb I.iiiiiR aiif brn t?""'' «Vl'UVIf, b'ift bit Wiffllirbfr ,^ri>f. 
ftnllifild mit Ärtubr bir ??.iticn,ibfrfammlnn>i pfrlnfFrn , inn in 
bif jtaminfrn btr tin^fliifii ..ii:r'ir ^iin'irfjiiffbrfn, >i>fil fit boittu, 
bort )unt aU(\fmtinfn Cfftcii iitrbr ruivffii fiSniifii, aU hitr! Vlan 
fläc^tft olfo »(fbet naüb btn tln^tlntn V'rtnbtOj^fii ! STrtnrii\f Pr= 
MKtwMtg ! 9Brr |dnc Mc« flfbfl<^N ole am (Snbc bf< WArtmonat« 
M Qw|wtlaaMnt «iffM Mirbrf ! 

6. S«iN. flMt feit (KVttlMti C«rlb«t b{t £).'9.<H.>3 ) 
dt ()m V. QaatTH mH ^m. b. ^fr^cnfrlb, brr K4> fltffrn* 
hj'utt'A flirr bci^nbft, til IMtl^llbtunq l>t»f(jfn Ufbtrtirtbmt bf^ 

^iiH'tn. (?iS feil bifJ 
fdjon ft\t Ivrin r. VirrAtnfflö'« Sln^fritt «m6 bfm bo»frif*tti 
iWiniftcnum >>rTrn r, (">)a(»frti'« Hbftdjt flfrofffn fcpn, unb fr ^abt 
nur abtrattm icotitn , bi4 bit 9?a(ii.<naIvtrfdniMlMSg tNs ftin 
<igrMl StiHijirrium wtrbt tntf(^itbcn habtn. 

iStofbtitauuUu 

8onbon, 1. ^,\n. t'ola 3Wenttj i\l am rcrii^rn grtiMfl (h 
"{■ftb*« rinftttroffrii 

— t. Don- »Ttt Cramintt" ttiitflt eintn bumcTlilifd'tn Sild» 
bliif auf ba« bingefibirbnK 3flbt, Ccj)tit ftuftcu 2-±h\i, wix bier 
»oifäbtfn: wEif am tltffitn (((fcdnflen Cpftt wen 1S4H jinb 
|l<bfil<(b bU ^Crutfcfatn. Xie gtaiiiofttt nio<n mit btn @d)u(ttin 
ilufcttiiBb.bcnhn, ii»c ttmlutiew , »tlcbc ibntn nunncbi 
«ani Mctfiffift fl<te«inM Mrinn mag, nc^l nnbttraneit bo^ix 
f4l»tlAnt frän. Sic 3tolltntc, wtltbt ftit fSabrbuitbttttn bir * 
')HNiflV«i-4onlt>nr fbrcT mäcttit^ru ^^(Odjbarn Qcmcr'fU, mfgtH t^i 
MtCt I.raiifrfltib anrNrr LiiK,i-;l:nt iint' ittfii Cttitlfiab rcitbtt i 
falft«. atltiii bie 'I eu ifdj e u li.utcii eine *J?escIutii'n nJtbifl, 
tattcn tin Äedil auf eint ;Ket>Liluttcii iiitb TOcibeii noict alleiii Slu» i 
fcbcln «i*t bBlben, bap jit um bicfelbt bettele« irctren. SBfirftn ' 
Kh auf bit ^leujabtibctradituiiöfn btr «Patiftr 5Jeu,5itr, tlidtii 
»it mit Jb'i'iifbmt auf jtut btr Otalitutt, fo f<baiitn rcit auf 
bie fnnrnbt 3tim bcö !ttutf(^tH mit (^^tfübien btr JC>i<jfuuua, mit 
Oefa^Ioi M 9dttt4aa Mib btt tt^t^riftt. Dn lRa»il ijl und 
MMMiM... mU ntn^^tn tin frei «iib eUttUn nlift, 
ttf «t Irt blMilgc flarfo in Qut«>« Mcibc!« 

3tttl{(ra. 

9toia, 2C. ü>t}. ^it (Sutncfia bf« 9a)>Rr«, bur« »r(4( 
rt feinen $Totefl vom 27 9{o«>rmbcT btf^&ii^t, bie einft(ung brr 
(9iunta fttt cht biielif« Ktttstat «tf bit eoiMV&lirttt ntiatt, 
»nb oOcn Stt» bc« <9eiiMnw«Kiil« Kit Im I6i. 9l«M«b. ttbr 
rr^lli^c QUItiafcit abfl»ri(bt, oucb frirTtid) wirbtr^It, baf er bit 
IwIttti^fK 9tr<bK, bte er von ftinrm sBoiiiiin^rT ibrrnommrn , an 
ffintn 9Ja*fcKur iniretfiuit nudbiinbigm wollt, b>»t ba« Sdjfdr 
fat bct trulicrn (hi\a\\c ftlcid»fr «tt ^r^abt : fic ifl überall abjt^ 
tili ii, tiijnniijt unb btfrittgt »orbrn. 

i>Uii.inb, 28. J)fj. Öinr au§trorbtiUlirt)t Äne,^«|ifurr 
tcn 4,338/293 Cirt ijl btr ^}rot>inj 5Wailanb nuftcleflt roorbtn, 
fu' mug bii 6nbt Sfbruarfl tntridXtt ftQn unb iü tbttld ;um Un^ 
tcttjAlt bcr Inqjptn, tbfil* jut (?ntf<bäbiftunÄ btr Djfljitrr unb 
StonUii ba f i&lKni ttanif»» bcfhiniii, ncl^c BA^icnb bcr Ke* 
MlKtiM i|K 9|^ftni MlfllfB ^ottn. 

9aTi6, 30. 3)rj. 3)(r unriwartttt iRimflfTfrift mn*f btutt 
.tim« t>ri»li^m (Slnbrntf avf Mt ganjt iStvclfrrung. l'tou bc 
KafMtrillc bat ftfaw ttntlaffunft etRarrrK^t, weit btr ^rajibrnt 
bct RiqmMit oat tu unumf<bt«iift Tt|^tni «M||lc, «nb 9tiio 

tu Whifi^t flrianat, ba| tt HUMMRliMl fwn «llfli 
tsm ^at lu mrtnult in riiirm jt«bRi<ttt jlmb, bae bei {rbrm 
C^ritte bif Slr^nbltt »rritaflum mitlfit. 9Mt fBtTiMitttnA ffat 
^ml» g #wfc ri tlWl>ii |b ttnpfni, -bemi Mt WtHmMlwB». «rfriftft Tinr -Ä«(?Tf(f)t, bir vun bSft. 
PtT 3Bi(titigftit iS , roenn fie fict) btftärtat. Crfitirririj k U br n 
Äabinettfu ron ^art« unb Bonbon tint lHott fiberfi^icft l^.ilm 
worin ti etfldrt. ba^ bit »on gr.infrtitj) unb Oiifllanb rcY.ifrtla.' 
fltnt Wtbiiiiuiri foriiin obnt Wt>»tnft.)nb fen, imb tid| brr QrOfa 
ftltr Äcnartg ni*t mt^r fiattflnbtn fimnt, ba bit farbinif*f 3i», 
flirrwnfl nrurrbing« riiw fr^t frinbHAe ^Itnng Dr#tmi(b <Jfftm« 
dbrr anarnommrn babr. S)ifft (S^HAning fpD neue Seforaniflt 
für tif «ufTfibtbaltunfl brr ^irbn(brn itcfi bmoTgmfen babrn 
ettajbnrg, 30. S)r3. Utbrr bir t« 7p«nr flrlffltnt JUr- 
«falbnniMA bf« franjbliicbfn t>ttr« fcbrint bi< jtft ncijj frin btfU 
n(Mt»et Qntfibfnf grfn^t loerbtn lu fttin. — ^^artjriArrn aii<« brt 
$>ouptftabt btftitiiifn, ba^ »on ®titf btr btutftbm "Jtf9ictun(<tti 
bit buKb mtbrtrt löläftrr gtlanftnr i^riAtt ilbtr iru»)t>tn>\nbii». 
fungtn ICxnJii M bcutfd^m Ab^'nuftr« auf amilil^m üicge Süora 

!Drr »raicninftfnll in S?ern ia QttMt, M Kc 6MI 
rint4 6(«arNf^i(rt wmim^ ff« , Mtfriic «n« MM mh 17. 
1848 «fBi|gl«. 

lUlen, 211. Drj. (teebaueritdjt tMrrftfbtt tvn rintt firpfru 
'i^crfilii'Lnin.i «jt^rn »on IRunb ;u iRnnOt. 3)if SttfAiinjnni) 
ber Jörtlteifii foU trfVütmt, baO ötfdinlj retma^tlt, bit ^anjt (4)ai« 
nifon trtolct)t «Krbtn. Dn9 übarafteriffifebt bti birftn &^rlfru(s 
fagtn ift, ba^ bn aansr Ißlan btr H.ifTfib**'*'*!*!) in an6|irPtTralt-« 
rotb ^ii)xU!bnim eticffn )u Itfrn ijl. Sirftcm bit »tirffNUrt 
tticbt }M braltniAm flt^iv Mc M maiftbaBQilaflCTttntidjuffauib 
f» »fbaAdtb ^ f* m iüt-IUM WtfliiiBrrt ju fr^ — tat Iflaora iw» n #aw a mit, ba§ rin ^rt^r Xbcil bc* 
•iribli^m Stvöthrttna ^fiff'i fcbon (rit län^trrr Jnt ait flmo* 
lomn untn brn SBafft« |)rbr. S)ic JUribung biriti flaiat*nr»> 
icbaar ift bir un;ari[(i)r«atiatMllnM|t| Md^ti dlwt ikw(<|«- 

btn Bnbltd fltträb'^*" foO- 

— 30. *ot). au« Ötufbiq melbft bit brutfgr SBinirr 3d- 
tung: »Drr ^<i% ^t^tn bir OetkrT.iilKr fl'igt mit Jrbrm ia.)c 
bSt^tt) bab«i ifi t» abtt auffalltnb, b<t$ bie ftä^ br^ntcnm 
iBorftbrifttn in o»liieUid|tr |)tntid)t no(b inNB«! mb )VA attt 
wett oTfifttcT Strtnflc flt^Rbbnbt werben. 3Mt Ma flkncbig rtn wd Bat «adC^im , «no ba< tHt* 
fllöl M tai ütItHliif-* «t^ b*l 6tre««9t nttttfuibt. (St barf 

^irmanb mtbr ai« lÜÜ f in 9adrf<baft mit fid) fübrrn. It)rirfc 
bürftn ni(t)t gtlM^irn nrrbtn , frftf) offtnt ntcbt. ginbct man 
folcbt bei fintm Steifmbrn , fo tvirb rr nndj Umilnttbtn jurärf^^c« 
»uftn, (a au4} rtrbafttt, IitT Üitrfeljr mit a.Uiicbtii i(i ilTiflni« 
gani unb ^ar mt<b* titbeirml, ttnn oon allen Siidjtuiujeii feimintn 
iä(\lieb bort 8rbm«miHtl uuc .(CitiCHni^öortittl an, unb j»ar »ot- 
iui)<»rife »on IrirjL 3" l^i'iiiiüb b'^nib» nur rinr <oiimmc, 
tic ntailicb« ba$ «4 in brei Wonatm »irbrr M\txt4^ nnbc. 
man Mt bott b<niftfi(bii<b «uf bm Kufgang in Ungarn gef^anal;« 

_ 91. 3)«. Wn ^iwbit , iMii^t Ktdb os Sä 
brr, 9t«»M «0 11^, »«ikl, M^lct, ta| <»(fat| aMb l«i «cW 
nrn ff1)t «tt»mttt|l|^ ffi)M. fmbnc nm; n»(b «nf «inm doiufl 
00 n 30,000 SBlAnfl an« bm Mbcn nnb »tibb mcnn bicfec auo« 
Mcibt - M« (• tM «W |M<* (4 ~ §m ItM» <»ii<t «nfp 
wagrn. 

irmbeTyi, 24. Dtj. He Wllil.uau^dfbiinfien grf)en in 
tintm gro^ritgcn iltaafifi.Uir cor ftd). dUd^t nur, ^a|^ oUt luo« 
gm S^rutr cingrjoj^cn iccvbcn, fonbtm man nimmt aud) ältrrr, 
lernn ßr irgtnb )um .Dienfl brauctbar finb, fit mögrn nun ^ani« 
lit nnb JBirt^fdbiift ^'bm obrr iiid^i. 9u(b brn »cOaftrnr btr 
>9ialional<3eitHnA« 3)«bi|anMi nnb btn ^roftffot <»ro( ^ ^ 
d)r< 6(^l<rfa( betieffm. — 3Xt «HUg. 3tg.« barf (^let mit «m 
16. »irbtr rrf<^rinm, a*«T laut ¥rttbl |>ammeTi}rin'< nur unirr 
btr 3<ebtnguttfl, baj de bie «ngtltgtn^ritrn Otflrrrtie^ fomobl» 
»it aud» (Salijitn« a«f rinr brfc^rfbtnt, bu «übt unb Sidfcrbttt 
nicht flcfäljrbrnbr ISeilt bcfprtibr unb ror btm |ebfemali,irn ?U>« 
brurf rin ^^wb« * ^vtm^U: etmtirtK- (*'t« abrrmflW rjm^ttrl) 
Utbrrtrrtung^faUt würbe fit ein« für allemal aufflrbobru 
TOtrbtn. 

Ungarn. Hut brm Sanat brr 9iitbrrlagr oon 

3«itnB«q ttti brr mog^arifdit Äommanbant |»ri jUn^r frrbif4> 
Watrtr. •mg IBktejfi unb S)ttfd)aa aBnlbalanff^ , nnb itoai 
brn ttlkn artt Wt Cttong ^tle^ten. anb bm jwettrn in mp. 
mt etftfc iR|«ntB. ttclbn, «^4* tbttt nnb 9nifi tvl Digitized by Google er oiiT ffnrm frfiflt fnn$ M 3''"'<"P«q trMt\in Wl f| tawi 
bvn^ Me JtacaUrrir criarmunglle« nir^rr^antn. 

fkrlln, 3. 3««. 3Me ycüHfitM mb ^ttppfTflt^e n , unb 
mit fdjtvfrfr ©tfftft itbto^tm ncrht^n fccrbcii , wie »1t 
Mfcict ^ttn, t««l^ allftniifin im 9anbc' bnn tBcTbift btr @c|c^»or= 
•«M Mrttroorfnt wtxUn. 

— SRon rnnfall, («riirrrtl i\ ffiran^cl rcn 3. fflaj. b« 
Jtfotqin SlBfi^uadii.^iefdjfiif einen J'ricft'cfrf'U'rTct tr^allrn 
fetk, bcffcn ltHPt>f rine Xartätfc^tnruflcl au« ^(^Irtfwifl > |)oiiicin 

^ 9a« «nt 8«lT t«S<«nt fnt «iffffli h, hf$ MMtr «n« 
i\id)t bet i^cffnunfl Jlnfltfc«« bürftn, e« iwrt« «I» ha »«■ 
föbnunfi K^n «barw»»*!«, {*(I4< gut etctttmmeiflfntnfl 

niif.ir'i-^rt'cit baten, »abtn jur Untctfik^unt) iJqcilcn. I^aß bie^ 
ölut mcvdJt , Pt'' btnffn Suf bcr aubeni 2ei(c 

foflen aber bk I^ff'ulirten ber ebenulljcii Vhiffn tH4t nur, fv-n- 
H9n ftu«^ df"'«'^™*' f'" ^f" P'i" ; ^'if' flf toifbct flcicnfilt 
Ku-tbtn, cntfdjtcilcn (rsn, ba« ÜJitiüftfvium 'Srimbriibnrfl tn Itsu 
fla^cftAnb )u cerrV^rn unb fi4) irtcber oli fcnftituircnbf ^kx-^ 
CofflMlhna }u fl^lrrn. 

— tbnl lUln, 2. SanvaT, ft^nrcibt Mc «9taie «^. Stg.«: 
fit An w» Sitn mf tt|(twlni Kft4vÄ|Mi Ü tefmfl 

Su^»(0 9t<i«caur , SJrubrr bf< 9let<Mtait4<lt)fl6iTlmef(« 9iM|i A»» 
prnnr, (>«nbrti^tK4 jum ^tMige »mrtbeitt norbftt. rnft I« 
injfifr iifbcrnf XMnnr, wrMrr btx iftcu. '2t:\r.ttt(bttff^hat gum 
Dpjcr fällt. 5)?öi\lidi, bo^ bfffrr jn?t(tc ju jtrCl()äl|riaft St^anj» 
agMl in fctttoerem @if(n brQnabijt nirb. 

— Hn» Srcelait ft^rclbt ihm ■türrn 31. 9>t|tnbR: £Drr 
Ihi^e Jtfininalftnot foO »wgffhrn folacnte« ttrt^I f|(fUr ^ 
>Mt 9te etf«mcvm1«enuM ig Ma SifkiMb««, »raiftniiJlt f«nn 
MM( M» ««IMmiiiR I«)« Ma ■ota^n iMtipiitiu Sic an> 
Haut Qt^n Me tl Hi fw» » lAfllMtMiM f«i> alf« ni^jl ctMt* 
leitet wcfttii. 

— 3. ^an. ??a<tbftn trir in brtt [eetrn 2Di?(firn br(S vfTr 
^ofTrnfu Safcred nxt) allen ^bellen M ^UxatS tljfilS ton 
^ftUiiflicii i!ub f,irii1:tliitcr i'frnefimunfl ciiiielner ?Ib|ieorbnftfn 
btt 9jatton«Imfamm(unti, ndtbr btn <&trum?{m(iacTttng0btf<l,Uu| 
flcfuft, tldrill »Dti OntfreuRSl mr^crrr babri b«t^i||ltt S^ranirn 
(tr^lict, c« itftt ft^Mfh^, haf, im@an}fti flegcn JSOHb. 
gMViMir tif gnUl^ti<br SßctfttfltinA cin<itlr{trt »rrbm foO, |rbo4) 
KH|t tMM«B ft« tM^UtM tcc etmcnniMittinMg, fMbcrii 
MMll cfic« «fMrtHfra RfiffriKn tti* unKrific^nrtm m»fr»H 
MC «Mffi^nmfl b«Tfrfi«^ Mf«cs all fitiMar-e^ROm in Mc 

Stein, 4. 3"" ©rftmi hnaf c. Bonbon rin otlnfmrln ßf» 
f<f>A(trT Stfifftib« b*fT in Äiln ein , um fcfert i>u>n ^icr nucb 
fkriin ufcttjuflfbrin — nämlivl) ctite liilbcrü'iieunfl im Sflnnge 
»Ml 180 Sfntntm. ©intflt ®ülbffnbuii(»fn »nren brm tbeiirtn 
9tftt wxannt^nnun. ^Mt fid» brr mfitriiMc ®taiit<>fd)a$ virl« 
Ui^X frit btm W<T| {« Bonbon mf, mr (onftihitioiKÜC 6liiM(a 
}« matftrn? ftt^tt er ie(t in bit ()d«Ml|. twAl In Biiltnfh btt 
VUibnHu em^lgus br« ^anbr^t 

tabcrelcbcR. 28l 'S>tL S>it Wtib^ nah Snimi mm 
fem CtoM labrR eine VrHttoa a« JMninfa vmt OnnTanft 
(ia{iRf{4t, ttatta |lt in tA^rnibtn iESortrn bic Sittr au^rVTribfn, 
M «SM an« 9titßat eint X^tUuRfl btt {»rriogt^ÜDKx S^Ue« 

ali|i iKffAta. 

vSrcif ©ra^f Hamburg « 31. t>tymttt. ^ie bniff(i)f TOa» 
tint f(beint frin (gluif )h |iabni, tatt mut 9iattnf(i)aftfn «nitt5 
»txbtn, bat btt a;{«tinc«lUmmi(rii>R tinnt ZfjtU brr Starinifplc 
baten mtlajfrn unbpar fo(ilci<^} bic SRatintbfolbaltn |ab(U<äbrT, 
^ fit ouf jnwi 3a$re mit fnl^fwkbctttli^ec MaMfa«» cittiagirt 
|Mb, bic 9l«riRC * jtammifßpn beim IxinbeHntri^tc beianfit, uno 
MC «oaic CteU it ia OtiMttHns iDcffrn, iNi bal <{)oiibtUf)er 
tlW (nff(^{bm »«Tb. 

Jirtcna, 27. Iif?br. ?Die «©etltng'fcbe ou9 Stv 

poibo.vu 27. V. TO. bat fintn tfilh offijicatn l'ltiifrl, ter 
tu «mat;itvv\n auf «lien unb ^fitlaub alt |näBfnfi9 miS trfoifiu 
erfMrf ujtb bie b^nif*«! Stdfrungrn ooi ganj (5urofa ?ii lecbt.- 
mtlaen ludJt. 5Ji4it gtgm bif aSttfonttobenten eon SÄclnrö, 
bei§t eS in tiefem Slrtifel, fonberii flcgeu bie flufrubr ' SJfftiennij 
bri ^(tgcgtHnct fi»ca biirfe RAibtnflCR snlibM. S>AaeRiRtf 
»icbc t» tn fi^ fAf ab^t »ctaatvntfa ttaaca, JMW cf lafie 
an^ mftlc, atk ti* llufrubr«aiteieTuno in »ca ^«giMam« 
«Mllet aab U* ©offenftini^onb anf« ®t«b(f*»t »et!r>t. «e* 
S auge r Wnnte bIc bÄiiifAc ^ilrjvtnin»; crr V.iub «nb 'Jclf pcrant. 
•Wlta, nxnn fit bte :>n(clu flljen nnb lliröe cinei folctni 'Mu 
fiieruna anterorbne. 9Jein, ÜJÄntniott f^aix (Vrirtet ^ln^ ireibe, 
'^tua bie itteaiernna ti fär geciAntt finU, maä> oou bicicn HA» A t b4 ea #"1. 3«aa«1^ ^aai mim d«|>* dAtä: ifa« «to^ linnH CTbtnJrfrTffBiin.Kn flni(,^ffi:nben. 35a* ßemf^ntfrmi MT 
Sierblenflorbend rem b. «Wiiljnel erbirlten brr 3ii|Him(ni|)rr Anv 
9lH4<r<itb <>rinU «nb ber f 6trtflf«|)rofMTntoT AotlaÄ, bllt IMb 
trtftcaj btr 8fflntion«r@ffrefnr gober in «tben. 

... «tTv*"* »fflitnina«Hatt ntlM eine ffll. (Sntf(^lieftunfl übet 
bie Bilbunn einer UnterjJü^unQ.tanflalt für Äinbtt ber bebutftia. 
flen 5DhtflIiebrr be« !8frbienftct^rn^ üom beil. Wldjatl »ric eint 
foldie bereit« für bic «ni^efiöricjen bciJ ä^erbienfioTben« bfr barm. 
Äronc brffcbt. ®e. 1V<\[. tvoUtt bur& ble|e ba< Sßobl ber 
fllir.vr bri? licrbirnüc eben« i'om beil. «Ki^arl beobflc^tiaenbc "«X 
crbinnig einen nencn iöcroei« bafflr jeben. jMi| fein inniafhr Mer 
flcntentrunf* fJef« babin f»ret't, bei« bwftb Zmt, effn nnb (Reb. 
Hd^it erworbene Ulerbienft narfj .ffTSffrt ju Irwinen. 

— TlUTc!) (Vrlof; bc« l. ^tantiimini'flfrium? befil ^janbtl« unb 
bcr rffuilirtjen ülvbfitcn mnbi an^uorbnet , bafi , ««cbbem b(t 
frartf. So.-iirtnnq crfl.ut bat, baß fit i^|re ilierorbnung in «tttdf 
tn CvilH! iin;i ber ?tii?fubr • ^rämita mit btm 31. «Do. ». % 
^luficr äiSirffamfrii fcfen »erbe, bit aiif bltft «HlfultAeae K' 
fiSnbe ftHfltfeftten 3oIIjuf4f5flf flWt^fttW Ä Vdblufi 
be« per>iange«tn 3a\mf anfju^pren ^.rben. 

— 3)er Äönlfl bat nnttrm 1. b. ben etbli^en J8ri(b«ratb 
^rafen o. Wied), jur Seit aT?itA!ieb Der «aHonalwfammlunfl in 
Oranffurt, für bic iDaucr bce beroTliebtubtn SonbituA lam «rft>« 
Vfißbeiiten ber Äammer ber S!e{<b«T5rbc tnnaat; 

-- *• •tiptiebe ber bitflaen beutf(f'rL^t^cr•:r*en 

VCIKtabc atbp tinfln btt ©cr^iliibe botte aejJern 'Mnai lei tem 
neatn Stiailltt be« Innern, .fiirn. p. ^ei^fer, Stubunj. :Bet m» 
«ijtet fbr«* fltb entfcbiebcn ju ©iiurien brr neuen (iVmciubt an! 
unb bemrrfte nn-5trü(fli(ti, bap er ibr, iiifiMocit bieiS nur meflliib 
unb ein ^it)tt(t LWnjlup iiittt in ben SDej trete, feinen ganjen 
®«bw| ongebciben laj^en rcerbe unb bog (ie unter feinem SKini» 
ftectum bnrtbau« feine ^tnbernijfe ffircbtta l^abc 9t »triftß^, 
ber @eme{nbe, bic bicibcr mit bebeutenben Stoftn da aaflcdonttc« 
«pt«I j« ibttm «otttibitnitt nictbt« tmtU, N{«M{rrung eine* 
fcPenfttitn itIM bt^1fn<( |a fkya. «tat »««hnmene ftaatliAt 
«anlbaaaaa iMtbc »«^ nidt fanae ouf f!(b »arten iiiTai. 

— 4. 3i«a. ÄHf W« f. 3t(i. melbet, mcrbcn in biffem 
3ttbtt flffien mSgÜAc Stfriiri -,011 ta Crbiuma im 5ieunA»Mof«\I« 
brr Äammrrn pTcvlni!afti|d>c J^afireacln getroffen. Oint 4S 
ÜRann^ fi.iTfe »btbeilun^^ l'anbW^r fpit M^tfil' boi taana Sical 
im »Stdnbc^au«« uc: feigen. 

«iirnberj. 3>tr |lcr fTf^Mnnb« »firic «taatlMrafr« 
bff<b»fTf »«Aferttat aitl^(»ott ^Jlarferrien, »tldjc ??ci1bfbienficir, 
»nonbm in ObCTfInnItB, peflen ba« flenonntc SÖlatt fidj erlnu- 
^^"^ "^''^ »oUrn ^od) |fi>en, pb 

ff »m ^ofUmtrrn na* ber ffll. iircflamaiion Pom ü. Sirtn nodj 
flelinfle,Jidi att f. 3fnfuvanüalten ,Kltcnb ju mndjen , ober ob 
fle jUr erffiHung ibrcr nnibrcn Sütfltmmunfl anflebalten »erben, 
ije^cn blnlänflli* bobt »ejaf^lung brn i^crft^^r be< i<ublifumi) mit 
arwiffenbflfter ^finftlidjfeit gu »ermitteln.- ~ iStt müta iiof« 
fen, baü ba« WinifJerinm, au« Kürffii^t auf ba«, mn» C< M 
KjbM^uibtg ift, formen »erbe, bA| btrgW^Hi lU|lä«4c aaf* 

Baaibtrn, 3. 3«n, liN« iriclM »«lautet, foD auf ««• 
ottnunfl btr 3entr<ilfle»ntt iwttn nnbfrn auib ein bnm. «rmee* 
*äi 5" ""^f'f^'''* »erben. Uiiie liciOt, wirb auA ein 

btr bitjiaen (SJarttifon ba^iu ajrfmaHdjireni na(b tiner an- 
gji »cHUa m» Me ilqqifca ^ 9ifit»rit^^tfim bcfiaiart •w «itirt. 5«« rirffn Selten fonimen itn« ?lnfrn(\fn über bie Drßani» 
fatio« b«« aXiirj . l*trcin« ui , wolAc alie ion bcr ifcrouefefunfl 
aiiSc\fbm, nlf n?rirc bcr »nfttilnf; bereita bcRcbenber fficrtine an 
benfelbcn, burf^i ihre rerberiiic «nflC-funfl, ober »tnigllrn« ©u«. 
pcnbtning unb fcbanii neue JtonfHtnimn^ unter btni ton bem 
if;5TjctTein aufgerirlhrTi -Jnftf r«! un« flcmunf^t »oibtn. 2)it| 
ift ein Srrfbum, wie er |*cu au« unfemn $ro(|ra«ni fU^ tvibrc» 
irAt, »elcbr« bem affärgctrein ia bicfec |>inricbt clac »actoieqntb 
rormefle $)rtltnnfl ttinbigirt, Me be» ttniflans, alaiflib anfercr, 
jivar »erfcbiebenen , aber in Ibrem »rtbt fllei<bmÄJig bebrobmi 
poIitif*en Stetlnnfl jum flemrinfamen |)anbeln gegen ben j^e« 
mcinfntnfn ^^cinb, bie Keaflion. 2)ie aBlrffamfe t~ ber Wandert 
auf ibrem cif)cncn (Mcbicfc iff nnb fct! biibnrdj nidit <iu«,ief<Wof» 
fen, nocb beirrt fetm; e^ bandelt Irbt.iluti inn bie Airktie Ki*« 
tnn.T unb Peitunfl nnfercr Äraft jnT.en biuiflirn ©eiVUT, bcr obnt 
bicff 'rv,ci;fdtifle .teilte bcr S^ebrobten bem (Sincn, »ic bem lln« 
bem nietcbmApi^ QrfAbrlid} »irb , unb in fomeit, al« bie wttüt* 
liebe 9orberun«i brr Alugbeit fie gtbiettt, unb ba« tifltae 9(1r|<|> 
fit jutüft. Huf bca IBfPanb, inntit nnb Antac Oi«««Valf«a» 
fowlc b«a fllaauB bcc Strtint. bit ja bidtm «rft an« ^ 
bta »ollea, faiia blcf Mnctitt Qinfnf la$m anb rrfrAre« ivft 
mitrr Stja^na^nt Mf »nftt ^tntana «rtbtMlii^ , Jtbtr 
«Berein, ob bemofralif*, ob (oniHtntlaacS «ab aalet nthbcm Kn« 
men, inbem et fitb an ben Vt&rgimijhi a«|ipt^, Mtbir fn fcincT 
Sf«b<lif a«<^ te ftiiMii i«a9i«n StsUabaagni , tdBPüi Digitized by Google tm 9l«m(it SRobififaHoani f« tMhtn tun^ mfr teif «ioifo 
He cttpaige (BtfanmiorgaRifation gbi^flflfauitcr Bndiir, tai^ «Programm über bcii im vorigen S[at(c crWienfnen 9fHf« 

S)R pfälsifi^e 9c»fiM»m(it cftaml «Ti Ctidb« Ut olncV 
aoAtn SE!iL>kI{ianbc< btt 0enet6tT(<b(Rb(n : 

brn !l}laugcl eine« an^coKiii» bcMt|(^cn äoU' s»b ^anbcU« 
€9jknis, »dt^cl fem t<t iNUiifeiflai 3»hi|Wr iiM|l|ni Ci^Mfet 

bell Ünttf (iHCf fecBtflm Qc|l(iinui0l*C|» 

|lcm«. 

(fr rtfenttt of« folctc fetner bie (Sntbe^runs ein« fiit ba« 
lliiflli^ Ut feoitfi^rn pnfeu^ric tidt^ig«» U)ittt{iä^ttna beifelbtn 
fe«r# fem WM, «Hb (Wf bcn dcitctffibcmiffm seornfl^n «Mit« 

gellfafte te^nlfi^e fejiale Cifbung be« ®e»fTtf:anbcfl tffp. «ax* 
flffbaftf «nb «njwetfmÄgigc Otganifotion brt biffcm Ce^itfe Ot CTreRHt cnbrii^ aU Owli fet« Onfan«, bcn Stonarl ria«» 
filt Qani S^eutft^Ianb glti^m, fem •ntiibf&len bei eemctbcfrei« 
(eil entfptecbenbtn Ocmnbeofbnung. 

ttt pfäfiiftbe fflewertftetein »etpfli^tei bie ©tunbfJ^e 
einer tn:i;mntc iifctmrn qffid'fttfu iinb getegtlUn ®enetb(« 

fifi^icit iiuftfctit ju etbaltcu unb mit oDen i^m }u Gebote fte^fn» 
ben Slittflu jit frrbifitfit. <St »erfflitbtet fi«^, kie (SrfüQung be» 
i$rib(run^]cn, m\d}t jue ^tbung bea Seraetbeilanbee «(« sAtfeig 
unb jeitgemA^ erfannt ntxUn |inb, mit aUcn flegebenni iNfffS 
JU beticiben »nb (u octttrtni, unb l<i(i4Nit tli fvl^ic: 
f) ein oagemeine« |M#ft fewif^c« «Mb», IIIm|« mfe «c 
»i((it««69P(ni; 

2) ein «ctci^ttl aOflemein «rci^d fetutr^rf eejlnrntiaa»' 

8) ri« Me WliibiWe Dnbujhie bintel^enb f(^fltenbf« Bett* 
unb ^anbeld><£9j)em; 

4) eine ben Hufft^wunfl ber inTÄnbif*tn :^nbuf»rie etm66ll<^eiibe 
Untftj^ii(>ung fcftfelbtn, biir* tot Strtat; 

5) jrotrfmäjifle Otflanlfation uiib iücitbeiluita bei Äeol» nb 
©fioftb« 2c|iulen; 

6) ein« oKf bnt 0nuibfifeni bn 9nKtbtfntl^ lafhl* •fr 
Mitfoifenniifl flv ftfRlfl((Mlfe> Oerfleigetungcn. 

fBefanntmadbuttd. 

JKnfttarn 19 Qjnuar, bets »borgend 10 
UJr, auf ber Slmlöflube ber unietTetttattn 
^ürbf, »irbba« Material jur llntcrb-iltung 
a. Der 6tra|( von iCaifei^Iautern na^ 

eaaxMitn ; 
bi. Act »»n ^mfearg wnI iSujid (JB/lan^ 

«> Ott feM 3«ner ton Äcriffriloutem nacb Bt 2Btn. 
bei, in öffenrtti^ft 9Jcr(}fi(<etung, an ben 
SBtnigflne^menbm, ueiloffen »erben. 
4fc|u lobet ®tetgerung0lu(itge ein 
fecn 5. Danuor 1849. ??(i:>ier {leift^berg. 
3ufi&Utg« lergrbnifTc- 

fiffer » 
r> tinten nn» ftaiiiliulea «kfitnit«, 
37 eilten, (icllrii im» fieferii tiB4giier(l«uten. 

V, ÄUIIet ei4e« «UWWi, 
152% » iu«en. (ii^«Wtt«fkn «tMaineM 

12", » fNra litiUflfieH, 
J600 (Sekiiii» Afuiifiti«, tiutfii u. fiffftii Kfifer- 
uu^ (:^Jrtfn^iinir(U(n. 

I>fn 18. 3anuai: 1849, b«frlb(». SRorgen« 
um 9 Ufrr. 

6<&ldgf: 8d^(ogIoa[^, eteiiiAcrg und 
Ca(^»i>erg. 
10 fiftru 6tiMM UM «»MaUtc« 

9 biicfefii «IIP fi.li'ii JPaii'ttri OcfMIlttMNKbHR^. 
(fXtfUlniaUiefeTungtn auf bie Ctaatt<unb Or» 
{IrHfTaSrn, auf eine «fibf »on *rtl Jjljtrn 

frftrfn n> ) 

Dferflag ben 16. bicfe* l'Jonat«, »Morgen« 
tun 10 U^: , werben in ber fifanifei ber un- 
Irrfertigien ^(irbe bie Watertalltcfcrunden 
fftr bie ®al<|a^e 18*7... 1&'7„ 18'7.„ 
Itic iSiiiMt cffen Nfgen. 

te, brn 4. Januar 1849- 

ffini^I. l'anb Äoramilfarial, 
5. » 0 ». [3'] Wonlag brn 15- Januar (aufenben 
3aM » ÜDlorgentf um 10 U&r, »erben )u 

Älijjdm na(bilf{tcnbe >>o(iforiiinfnie, aui btm 
6«blag i?o4>»afb, ouf ja^lun^arermin, ti«' 
flfiflert : 

69 Klafttr hutidi 6rt^flltll)ln, 

6% „ » eii>(ti>»ii, «•» 

lUtjMWf fem 3* 3tt«iw 1849. 

Oirfecmdfleramt, 

g i r m e r 9. 7i ttrffra ^iJiiicie im: GtiOMK, 

tu Xiafier 6u<6(ii, birm, tlfen WIfIca 

fttH \uf't)uiiitti 04ntt*l]f 
läV» , itim ipi iijfifceii, 
t77.S (Belinnk ^<mjiiliif it-it hnn-A ;R;if;r,rf!Ifri. 
SoIbfift^M. bta 2. 3'nuar 184». 

ÖOtf f{||f bupn. gorßamt. 
6 m i 1 I { n g. SamSan b« 20. 3innar laufenben Jj&tfl, 
'II?orgen< 9 Ubr , 5U ^üogelbacb , »erben 
na4>bf (ri(b!ielf i>6l\fr, aud bnn ßJtmrinbe- 
BMlbe bji;ib>], öffenili^ auf Qorg, burc^ bad 
unlecferttgie ?Imt ver|}ngtrt, nämli(^ : 

H rcAfii 'BainlJiniii.', 

2V/| JCliilter <>U(t>u 4<ri^!ii[«u &4(it^li, 
2 » VritaHbtlt, . 
I «, «(bei ««nHHtira » 

1 » fKtVni „ 

»(9tn gtfitiiiittrn g^fuhof^ 
' , ben 6. Jmuar 1849. (2'1 Äommenben OTanlag ben 15. biefe* 
TOonatd, tti 'Morgen« lü Ubr, SiC^bo 
fn, in ber Sebaufuni) ber :^itt»e 3]< 
M ftrco, «erben naifeHe^enbe ^oltfoctimente 
Ml beut bafigen Öemcinbcvolb / 6<:(tag 
fltaktberg, 6ffeaili<fe »ftfleigRl: 

5 Mm •ÄuBhoHaMtnittf, "iitcr 18 Stil, 
tiy« n«ll«r ba<1>ei> >)rf<b iidoi e^citfe«!, 

I7i t~u^^t.\ 'JBdkii nur «triiiafn ■Pnlatin. 
4}oaiburg, ben 3. Janiutt 1849. 

« 0 e- i()olii*er|leijrrunj in ®(aat8n»alC'unjrn 
beö gonlamte« 2öa(0|tfd>l>ad). 
t>n 17. 3aaiMr 1849, iU X^f(^«citcr 
um 10 Uftr. V?cgmir<t>te ^efanntina(^im9en» 

^etonntniadpmm. 

HOe DtejeiriMa, t»d4t b<0«|r. tinb 
SSotfeenmlcrte in 6labt befuifeen unb 

oettaufea »oOrii , ik ftbrigen Zagt nicbt 
autfgrnommen , (abcn, e^e une beoor f!e au«- 
paden ob»r wfaufen, an ben Ufbernebmet 
iti naifttianbgeibed , gegen eine Ouittung, 
^u entrii^tcn : von elnrm gr^e(^un @tanb I 
IWaiTe 24 fr., II. ÄLifft 16 fr., IM. StUi^t 
8 fr., IV. ftiaiTf 4 fr.; »on dum Äorbe 
mil unegbaren (Srgenfiänbcn 2 fr., mit e#> 
tun 1 tr.{ Stiuttitbt aä mc0fear«n ®e. 
«nlUiifefa 4 Ar., mit «flomi 3 fr. ; von 
ftarren vii afa^i efborni (Be^cn^nben 6 (r , 
mit eßbaren 4 tr. ; «on fßi^tn mit unef • 
barni (8€fl«n|l4nben 1,5 fr., mit f§barcn S 
fr. 5 oon «Uen Oattungen -JJIft)! unb fonjiigen 
^rui^lfn, »om 6j(f 1 fr. 

Die j^ontraoententrn jie^a fi($ nic^t aOein 
eine poltietlic^ 6trafe a^, fonbcrn ^abrn )u 'I, bem UebcTMl«« fett MUtaifect m. 

PNiett wirb, 
et. 3nab«t, fem 6l ^uum 1849. 
Dai Mtsermeiflcraml, 

©er I. Bb/unft, 
Sollifi. Diirife {»erta ü^riPop^ t(iv<| 
ber Untttjtiifencttn pon Mü tu' 
aioai fee« «otfiMKi«« fet|4ic 3 «iiffecn 2fi 
fr., fum OHk« feir f(iMfrtir'8n»a|«aN|Mf, 

übcifi^ief t , nxhfec« fle ^itTnit bonfenb onnlnMl« 

3a>nbtticten, ben 6 Januar 1849. 
3- g > t 

Stoetbrucfcit 

erfa(^ (icniia (ämmiü^c U4 je$t icf'lenbe 
Stdrjperdiie, f» wit anbete iBertinc ber fWu 
wttaüt mä bem Programm bM 3«itnil« Wdr|« 
MhM ctaMiioiiben, mit fecaifcllf« in 9er> 
MHkuiiA «nten »»Ocn, citie, Oonniag 
brn 21. 3anttar Rü^g^in, Srnnätag« 
10 Ubr, }u JfatfrTflfautern im ®aftbaufe jum 
-6(^anen ßaliftnbenbe öerfammlun,] bur(^ 
Hbgeorbnele ^u ^•ti<S^ii^m, um 33rrfin(Jange< 
legenjifilen \\i bffptedjen nnb inlbefonbere jit 
ter, gemäg .*) t>er Crganifaiion M granf' 
furter 3<"lral • üD?dr jwreind vpr^unebmenben 
äBabI eine« 3eattal 2Iu«f<(ufr(« für bie yfa(| 
}u fiferetten. 

3«ftträifl(i^ feM & Qaam 1848. 
Per ■«<(»»■#. 

95eim Sudriicfen btr iSürgergarce ift ber 
6ammeIpIaB, mdbrcnb ben SBinterta jen, j(bt«> 
mal Mf fem 64l9f MUe; ' 
Orittg. 

[2'] Der Dfanbieilff 9Ir*. 5846 ffl «rrf«. 

ren gegangen unb wirb für nngältig rrrirr. 

[Z'l 3n bem ««ber S i r i f^MTlBÖtiiNiiii 
ifl »er unt^Tf unb Mttferc 6t««f, lafamm'n 
•ftri gebe««!; |K MmiMt«, f*gi(W tb«t Mt 
C>|lrtii{iii«|i(^ B>llfbagrtl«l(.C#iRlbt, 

®i»rSr«nfT. 

Sir. StiMer bat rin Sog<S )u errm'el()'n, 
fo^l»'(ft ober bi< Oilera |tt beyet»«. 

[3'j tSjeirntor ««gll^ net^rt bilbet it«A 

hrirob">e i|l «rrnt-rtben H><b «nf iid<|)fl< 

Oi].-i;i ;il ''fJ fli-ii r.il'rC'c 6 fl<tvnl) JUS S 

:iiai:ii(in, j}ü4K. Ü'Q'C unb ®pt i^er. ^U'c 
t.^ bfi Ut ttiiniittatii» Otim Sbf« <« 

tfriifliPfilrr. . 

^ru<|)t', .eroo « u. .-f ifif<*prrifr ©er 9irtöt 
Rufrl vom 5 3anuar 1818. 
Der Senmer ttj<i(« - Ä. — fr. ; Ä«r« S *. 
3 fr.; ev«l«, 3 «. 4fr.; ««r(»,a frUfi ; 
«iM«, S II. Ii fr.; »Kf«. - I - fr.; O«»", 
2 H. 2 fr. Karttifcin, — (I. ii fr. ; äatiitcr»«». - ,1. 
— fr tcr atnr. — 5t^■Hlt^n■^, i )rile«r. Ii 't.i 
jcmifffttrt «roP. 1% Jtiio«r. s» fr.; H* 9*ai 
SB<(f, utatb tfr.; — OHfenietfO, 10 fr.; 
ieif«, H fr.; «luMeiiV», 7 fr.; «aUfltlAb, ffr^ 
ÖamraeKL. 8 fr.; gi tiBftnenfl.. 18 fr. 9m Wn». 

200 WP. t 4. bem «04 bie b ieif«». ^ MN |>t j^lüH^ii, ' Ifc^if VriiT» r«i V l »Wl Mk «Klit btt RiMtkMcR Digitized by Google 
IMUx für IV ro. ^ 2)iendtafl, 9. 3anitar. 18/10. € i m a c 0 f 0. 

(ÄDttfftBng.) 

t)ft Cfr^rtk 9)rlfon, teMtt in ben SBanbtn b«t 
Coariifane ^antlion f^nadilrlr, MUt , alt 
birfe von tftirn S^nmnfitifftn (uiütf jcfrtil n>ar, 
ibt rntgrgrn ju grbrn. (fr (09 fle fanit an 04 
un» ra§(r ibT( ^jnt mit tbtn fi> sitl 3iiilt(^riit 
al« digrtdiWit. 

»9)iin, VIpfoib,* faqtc bir 8ab9 tu rtnrm 
tif^tn -Ion«, ,n>rifr(n £i( (tillld) bi« SDünfitif bit« 
fr* biawil «^&Tin un» ibnt ble Sliofbdrni 

au<fl(r'Tn, b4mil ntdf frlntoi iffiiUcn mit i^Brn 

,(8rbu{b,* anlmoTlrtf Mrlfon, »flkbulb, ((furc 
Qiniw. 9))<in muf oirfrn ^inri<l)tungrn loä) rintn 
Safd^rtn «ort 9eni)nittlt iinl> ScQ^liiit gtbin.' 

,3inm(i ein ncuti 'Hufidjub unb nfue aStfoTg* 
nilft!* iintribra<t i^n KJbi; 4ainUt«n. ,^4fc« td) 
3bnrn nictil bi« f5nla(><i)rn Briefe grlrcid}!, irtlt^K 
3bnrn (M^malt gcbfn dftfr li(6cn unb tob aütt Un* 
trittjanrn 9trj|)rI4 , unb jlno Sir nl(t)l brfugt, brn 
fOte\>i ab^utäi^tn uno i^»r unnd(r Botmalit&t irrg« 
guIajT'H?' - 

winbir 91rlfon ila, ,b(lm brfitn SB«' 
Im von brr 4Ur[t fann nl(^t in (Sinrni tagt 
eltTjIgiaufrnb 'fliigrfil^ulsiglr ^inildjtrn IdjTrn.' 

.Co r>ingrn 6i( bti brn Unfü^rrrn an, i^tt 
9&ffl(afun9 iciib brm 9}ol(r ;ur tUtjcnung birmn.* 

.^Bttubigm Sir jld). mrinr Xtriirr/ |jgtr 9I([« 
{on-, ,unt<( 3l}«n Süern, in mrlnrT cigrnrn Sta* 
iitt, »it* in btiffoi 'Mii^fnblirff »in« itx angtft* 
fjcnfirn Vngrfi^uibrgfrn vriuri^rilt * 

«Vlfo rr nlib «r(utll>tiUf* rtrf ble ÜJbp. 

«3<$ rt^nt bjiauf," anlirotirtt brr Crtbrib. 

9iR CiTii^f brr Orrubr gIAqi« t>lds(l<9 Aof b«in 
imatr ft^intn Cinna'«. 6U n&^nte {14 bfoi 9binit«(, Irgtr mit Srfsnbtirr 3iT''*4W 
iOrrn t&im in brn frinigrn unb fagtr i^m ganj Inf« 
in« O&t: 

tWiXt (< xiitUei^t SitiOo, brt briübmtr %x\t, 
Ux mrinroi Wannr bt.im*t bafl Crbfn irlirtrT* 

,t>rr no4 nid^t, W^latg, abir btc iHri^r niib 
an ibn »n<t} nott) foinnirn; votfiuflg brf(l;&ftig'n 
reix unl noiif ni<l)l mit ibai.' 

,08rf ift f« oltOfi*! 3Ä4U0 ^Jagano,* fubt bl* 
8ab9 mit gibsrrri tirugtribr foit, .biffft fü^ne 
fUblloloVb. b<r bat Hielt buid) irinr (nitu|iTd|lir4)(n 
ectitlfifn Für bir Srrtljrit brqrlßritrT« 

.OJfin, aJiltaH), brr 'Slint, njrlitlrn id> nirlnr, 
ß(bt tibbrx, mau auit ni4;t bui(]; Irinr Sttnaia>^, 
bcd; butd; frinrn iKiing.* 

»44 Saironirtl, oln (Samlfa, oba Vigna* 

trat?« 

,®i( ^aitn (I noit nli^l rrrut^rn, Suiuiii.' 

,Hbit mt ift tt brnn? SBoUrn Cit mit frinrn 
Olfloirn ni(i)t fagtn, Wigloib?* 

«Oin altri iMrbinbuiitrr »on mir ifi (I. rin $fin<, 
rin 6rcmann, bcr unti(tf((imi grnug i^, |I4 nilt 
g((i4r )u jtrOrn, wtil tx rinigc Ctdriur rtCrbt (at 
unb auf (inigrn Sd^ijTrn (ommanbiilr.* 

.Strjlo brff»!' rirf birfri fonbnbarr 9Brlb aui. 
«br{lo bij^ri! (Sr irirb mir ria .^db firtbrii, unb 
bei frintm Tobr tciib ni<|>l 'im 3nu<rrl frlofc €ilrn 
iiitrtn. O anploib, 0 mrin grrunb.« fubt flr in 
Ot&Strr ^ufirgung fott, ,\ib glaublr allr i$riiü|T< 
rifdj&PIt (u babrn, abrr tt gtbt frinrn (it/mn 
(Brniii all trn, ^\l fcbm , wir rin ^clb, rfn Citri« 
mann bir fttrrrflliljlrii Duairn tri Xobi« urui^trl 
unb frinrr ^rnfrr (roilrt.* 

SReifon brniriftr tu rinigri (Snifrrnung rinrn Of« 
Üjirr, brr auf btit Srfrbf, {14 ju nJidrin, )u tvjf 
trn f4iirn Qr ^lin,) rilig auf Un )u, ttnb inbrm 
tt i&n brt erttc ^«g, fxupt n l^n: 

,5lun, «tJf, >cir ig'lt* 
U UnicT« 

fiänbifd^rc 
weren fit^ 
ntltt^ »t* 
t. Jtaufafut 
f tober ttn 
il^t untfi« 
it, «Bctei 
iOftit He 
nmtr foa 

- Dlt of« 

ifflbji mit 
^ttfontn 

afffit 
vex Um 
Xxvpptxi 

^tf tincm incfr Pö> tu *45tTiammiui»^ Totfl'n^'» «|<'><H* , 
^aftli*fn «ti(irdju»Tf< an: 1) Die ÄlajTrnlcltmtn mit btn com 
uef*u^ brr 8?nnbf#»fTfflmmlun(\ im 3«^» bfAutci*frttn 
frbffffrunfltn i^rer einrit^tunfttn j»ar für |f^t fot btftf^ni iJ» 
fffn, tfbo* lit pxtv. Srntra^tioaH brauftroflrn , auf btrrn 
«fbfbunfl in brn Binj.lflnatrn t^unlic^fi ^injutrirtf n ; 2) ipitfot. 
ttrrira nur geflcn if.njtlHon ber SRcftitrunfttn btt dnjfJntn btut^ 
Atxi Staaten unb lebi-Ud) ju fltmclntiü6iä<n 3»«*" J« «'P»'' 
n», iufllti(J) aber 3) lu 6f{d)ll<^fn , baf e^«»*""« 
ÄlaRrnloltfricn flänjH^ unttrfciöt tBctbr; 4) bit «ufbftunfl bf« 
iottoi In alln» beutftbrn ©taftten, in »cldjfn tt no* bt{tc^t, )u 
brfArifffn «nb fcicfdbe ocn bet proBiforifdjfn SrntroIflcwaU m 
•füriffifT 3flt btwiifrn ju («iTf"- ^ <n .r^ . m. 

— 8 Sanunr. !Dfr 3iifJijniini^{tr ^at trm ^raftbmtfn bif 
immtUtfern «ttfntlüiff, bir ftanbrtöjtUi^t Scf)«nblunfl äUim'« unb 
btl'« bttrtStnb, uttrfltbfiL Sic «jurtcn btm oflm- aue|(j}up 
. ^OBltfeii.. n btt 9t* 
^ärtiftnbe 
rüflo (ber 
'on feinem 
rii tjon bcr 
\t)aH eine« 
^txi eifef* 
^jonapatlc 
.(^ ^lortn) 
\ hti StaU 
lomatiid^txx 

Sirung br« 
)alcn , al< 
jrur fc^lcfi 
bem 9Jufe: 
iid) granf« 
fdjcn :>tufe: 
rt (34 leb« 

crai« SSr A 
t 25 Singe* 
tcginnt am 
gen betiügt 

10 ^ite rvo^I ni<^t 

nuter* fC'iinrn, alä fic wtmet bt<uiwim»j )U xerminbern, um bie 
fitrfjcn auefiUc im ¥ubc(ef , ictldje bie ^cTabfe^uni\ let 6al}. 
{Icuiv uub bit *5orlo-5imäpiöunfl teanrfirn, ju crfejen. aj?ie ti 
Ijei^t, tierben am 1. L 2)?. uiigtfJi^r 40,000 3Rann »uf Urlaub 
in iljre ^tlmailt enilaffrn. Hud) bie laatflfbü^Ten brr S8t>If«r»«- 
Btäff fcUcn ton 25 granicn auf IT) berabflffftJt »erben, 
reotuidj bcra eiaatefdja^e ttenigfltn« 27, bl* 3 üRiU. trfviart 
mürben. 

— 5. 3onnaT. 3«n Äoiiffrfnjfn<vtf ber ü^alionoIbeTfanmlung 
teuren ^rute ©niitbfe ft^ir ernflrr Hrt terbreittt (?4 bieS, bar 
aWiniflfrinm ^abe giflcrn Sbenb in »ejU)» auf bie tömif*fn S(n« 
aflratnbeitett teIeATfl»;l>if*f rfV'ff*" ton folAer a£i*tigfcit er. 
hoHrn, bo^ man bie fofortifle »b^altuitfl einer Äabinrl*(i6uiK| für- 
„olhwetibia fradjtet ^Stte; Übet be« 3nNt Uffer TtpxJAtn finb 
«fTfcblebene «nflaben im Unifanf i t," J^'^*" .^"^"'tif^uJl' Digitized by Google 
<ttB ' *»^ M « 

»MW 

Jjlt» alr nvr „| 
I" (Ülif. Mifi ft 
M ?n«i4a tri 

>< •nl fidtif tat |,g 

9inii 4(1 »ra ||«ltr m 

»h'V Ririitrt r(n » 

Hiitn air tfa 3<1»> 

t in VeUt ttft ti'm 
II ÜJtt iBl Nu Kii 

ivr \'efi f-tit fr« ' 
n Nr Cprr Jl «ulri- 

«Jnif »«atll »I« fl«t> 
Irl (tili; llgrrn'iiil. 
•in'att.Titut^ iiiin, 
i netit'ttitt. all rt< 
aut« «n !(■ rif 
r'-Urg ir.'Uir, un> • 
.11 tr ffisr Jilf 
fllMif irnrn Wf'jlm'i 
iiiitin 9<iif u^^ lt«i 
IIlrll'IJi.|, »ifn(|lr> 
r'S Äint öl tiW 
tr riiifii >Ir*rn>iilirt 
itlrl Jrr llnaBirln- 
tiiirl iii;.vrir.'rtlit'« 
am Jiil tf m;iffi« 
inr< em Kt < Ii'" 
.itlaB« ir;r 
.f.'.r if'''" 

■ im'*:'"» m;1-' = 
llrx •rirUi4'll'<i <" 
Hl CM lur M •dM frhr# aiiitarl friwi ftiiü-j „ l»üfl GMUttb Äulifornifn. 
«mtttj4^#« ei,,, 26 e,ri «„ 

«bqrr „V T?*''" "*"'') 

^tritmuAä ! *"*'» Sei« 

~" ™ "fCfr trrn^'*'"-' -■ ■ ■» ■ , . ' »— -v¥ CDBCPa^II 

« «l.utitffN .„ b,r Sit, M «afra. 

MtrTBr«» r„c. 30 rnalifor .W„„„ „5,^ 

Äi J"? ""^ '"9'"*' 

1*^ «Ti Ts * « 3''"» WjKj au«. 

« »c« '"f""''-!"''» at.ulrnfrn f«4irn 

«HB», Uli» nun ea» man aO/ j«. i -4« rr„ , " ®".'» «SO «f. 

»'t «r„».„, K ^""i •»« 

«raW, ».a, ..«all Är„^; L*' '«»'™ 

«60 r\"?aS „"^r 

»'fif Älumr.n Ummtn tiufJ^ an tra Srlfrn im 

«ß. n- r«„ .VSO 000 Vi. (6 600.000 « J !»„ I 

Mannr grircrD«. ;«.,„ ^„„k, .„„„p'^.l.^, 

HS Je,, „(1 i„ 4„^„ft, »clMr.ion 

Tfii ffr tn M, ,„4,,„ „,„ „j j,,, 
ira« »I4*,„„»« 5fjfl ^„ CuaMa'l Im Sttmcn SWpMPfoHenr« }u ftfribfn Br««($( unl» fcnft tBmfo 

Me rtiMige (^tfanmtprttanifation gki^gcjinittcc iBtreint, »nnb 

Me «tfoBtmtoTgantfation bc« ntaMicial wtct |K|annt, w* 

fagcnbwU bt\i)xiuU »txbtn fofl. • w-t r — ^ 

CKc CcntRtlnMbSDercin. «Programm ilfn-r ^c•u im VHUtge« Btoflg «fttowwi «m«. 

nuwbcn SfT?c 
bcn 2JJ 
69fkm4, n 

et txft 

KiifMfl^m bt 
Inn^ bcn % 

gtl^oftc uiA 
btflt^enbtn € »T «Ttnnf fnbn* oW CmcIU bc« ©tTfaH», bni SKatijrf Hm 
für aanj TtutfAfanb fllti^ijt , bcn «tunbf4>ert Ut VttmtOthdm 
\)<it nitfprccbtnbtn Otrorrtfoitnung. »»mw» 

5)trj>färjif(^c ©trotrboftfin MtyMtrt p«, ble ennWtt 

b«» mtMn )H «cilitttfll. «t »frpfli*t«t fl*, bif (SrfiiDurta 
gcrbfrnnflfn, »<!*• jitr ,rvl-irni tr? (^trofr^rftanCf j „ia 
Mil bn Mnftigen 
Vit, auf b 
Qc^6itf, teil 

Ii. Der M 

a«f MI 

d. 3enfr » 
bff, in 

labi (DfiflUtrria 

Dienjiafl 
lun 10 UJ 

für bic <Et(Ui 
an bic fBemg 
toat aü bcv [3'] Stontfli 

Siftbn'm na(| 
6(b(aa &0(^ 
lUifltri: 
61 (i4<n SB« 
69 Xurtcr I 

1500 ätiirf tE 
ait^taii I fN« b«i4 Sdfii^nM 
•i bM 8fttlai|ini ii bUm bcttMlOl^m •npfnn flraM^t SHr Im {«nb 
•faib<faii<Mni9BM«N( getcn füt tiaca «itt« »•••lUt 117^ a n ti i g f a 1 1 1 g e d. 

Braa^oM iBnnatb, bn HhmnU IMulb« 

M, 9'"b «pt b(« Cttiic«IMP|ka. 9k •uaM* 
«MltMifi Nttt IS «iclw^A §(«(• i|ii «ttlutti^ 
mf«« aOr |«s(ii M» bcel 4inmb»|ill(c bft f Afgr«» 

IWrn Arfrdfibafi : SlrTigion, (lfn>nlbum unk 8 joiilit, 
«nflüruifn. 9}a4*fm (bn >ft 9JI4f^^^fnl naib !Rainrn, 
6tall^ iinb ST'cbnung gfl'ragt , firi|.;tin *BiTnatB: 
fPüigT 58)iii6rnt. i<S) tiäbi tint rräluM^irUr Cfm» 
rf»f cttt finrn fogrnanntrn iSuBliil»» cttr 3nfcm» 
trcitni^tunb qrlitnb maib'n. 3ii trr gr9(nir4r> 
ti(^^n DoVuiitn {Rrgietunglfoim Qranfrrlib* fl'bt 
m«HM>fll M 8tri|t |U, M in bie Qtrfannlung«' 
Wi fMMltan IBrilrl |H nif^Kii. Da* 
1, frti III fVnftfn» frbt iirt olm giMlio 
l«iwii (irfr|ca ; baf 9rit b^t ba« fllribl, «ür imc 
rrbfnriictifn Sragrn anb grf'Ufifiafiüdirn (Sinritbrungm 
(tt btfvrritdi, alt fca flnb : Si.irnif^um, Uamilit 
unb allr fonfltgt Snramirn (lebtilil) , bir Ttt tnl« 
b4l». tDif Srftfm», — i(b föt'lf mid} glödli*, 
fr bffämfffn ju fönnrn nnb fif nf(bt fo □n'ju'ji- 

ffn. irrV 3tr, iöiiigfr ißjifitrni; 'Ätfr ®k 

iDoUtfn U «inf SRKl)t*»tt#t)Uen tetbtinflni. — SBtr« 
«aib: aürin ^abssUt mttb fett 8U4M)rwifl< »irkU 
IM) Mb«g(||tii.... VtU.: S>«inifli^*14 3bnni 
ki^SMt. — 9m«b: Uabi^, n^teb« 31«* 
wuhii •rgfRlNH. (<It frft b*ii ^at auf «ib Ml* 
bft |l(b brm Vufgangr bfl CaoIrS ^ii ) — QrAf. : 
Ct( fr(rn brn ^ut auf, nacttem 61r t>rn 9rriibt<> 

bcf unt bif 3uti) btWmvUtn'. IBfrnarb: Wtna 

6tr midj ftnntrn, würfcfti 6if nifftn, ba? i<b nit« 
mill irgfnb 3fmansrn brl4ilinvfr , i:nt ;ivai aul 
bcn 9runk«, wtil i(b nitmolg «intn Cdjtmrf n» 
tragen irüibt. 34) babr ti idsn b'rrmit gcfagt, 

i4 fmti i4 bobt bo« Sli4t biw- -~ 
3t, btl Mm «t. «dM «hl Ohnunb t*K 
Ol. S»ft «fri^Ubcf biniitent Ibn .(a «bfl«!' 
U^tl liMiNilfft bf* «Rfltfltgtm' in 51AbrisfB 
~ ~ ~ «b 6000 StcI. »rlbfMO- «etlltt«? «Rirftllf«« Hbf«. 

(S u (f f i fi n (i : -^irr ftbrn Sit )>v((n 3Diban, 
uae bo($ frrn jrfobttf üanb nicti, im 3r^fnt|;(il. 
ttncn. ian^ untru4?lSat<n ißcbrn, auf trm nur 'Di- 
pln ua» »ormm jtj&tt nxtbrn. bit im Wonat W« thbfttMrMM 
m|, b« I« 

19, IMi bilfl ■Uli Mflb«« aab tm 
ttingf«, bi« ana rttt liit 

ffn brifrbtt« eultn üb Ut 
itriK abfttjfrii. 

3iin.i»: 91 a , m , In fcidj ffn 8.inb nigt 14 
oodj ttiil;, ba leb id; niliti mitn Q3rtufcnlaab. — 

■bft ii.]tn Sit, $ftt 3udfi|1nfr, ttt »a, «uf b«m 

■«ntr l;tni(n ufli^t, i)H abtx tc(^ frrnc loagm 
Dfften Bi(b. 

• atffAflnfr: S>c( if oi>4 f»n dftl nidt, aab 
fb< 0*4 Jtrnift bfaüf* af# brt (• Ja rra (aa) •» 
biallM IdaiiM biaiMcb flifafttarfnb, m mt 
mw MVMUmUti af bat aab tai OamMitf mr fb 
(Ml irioaitlflrn SAtfttng madit, b«mli Wr Jtdiftr 
{Riflauj auf frinrffl iRfiiffn bfr ftrrbrn Qrleftungf« 
fdjrftni in ifinf |iitfri (Ttfuiibt ®iinf<b«bir'n- Jtii} 
unb S'Uafüd) ftttdiirn (ann, aorin et fif für i^rt 
SavfMttit unb SHIlbr bdobrn tbot. 

3un9f: 3«! bat btr abrr im langt! 
quaflMilrb^nge. brt fitbt ia irir imr Jtnuic auf. 
Um SoiirbaUlni. ^ 3n<n&ian, brt bfn ^ 
ba nkb aitv Ja«| g«P| f#a>a«, ba H« (i 
i« «al|it|If4 knl 

• ntf?i|lNrt: 3a, airln Urb» Siingr, nid 
if^l tt eoi> n\4) itfiit, Wtnn iif an trt trrbjaimt* 
Worbloil} fommfn il^ur. muN tcf tmmn rrnr 6iir« 
funiq tiJitii ; Rrju, ii6 ini<b »mul bir 5)uUr' (« 
Irinfi) 'Äljl — «j, nu — Ja ftbfn feit, bd bat 
fl(b {ujrtra^rn b<i 3BintrrfrAb- M'grn 'n rrurr jan) 
rd)iiuriliit'rn SSilbrii^, wo tn jrof<r Winjgrrif« 
brft|(r feltKtt triibrQfn unb (raufamflen Jtöntgfiigtt 
au« Ut «uw ItUfftm imb ibm bb Otln« MtUu, 
baarit ft Jnabf bal ibifpr mb mMm «Igr, 
brt «ff naa 0*4 M »>4 fHail «ma Orfrbft 
•algrtibrt, aab bcia« fr|fn Cif «a brt mtfrbli^r 
eintbab unb 3rmr^r(. 

3 nage: ^ 3»it, fit btromm rnu 3ämt« 
laat! — t «aai nb ■nht «ta ■. ■filat In !>« .ÖDifaitt" tfcfitt rolarnbf Unffbo« mit; Hl 
bir 1. Vrgton brr Sanltrur bor SScna^jiK brjidrtr, 
rief flr mit «irmiiitirr diufliinmiiirril: Q) Ubi brc 
ftjifrr! Olilon''3arrot , brr im Sloftfr-iKaiicnal mit 
brn anbtrn SKinlflrra uat, l)UU Qrffbl §r$iiia^ 
tbm ailt fftnf Stinuir« voa btgi, nro« 
M«4rt4« ta gflm. SU bit SkaiMt ba< 
Vallati bwMltt, aat« ft bit 8«btr aab MvM b«« 
•rnrral Sbangctaifi irltlfi4} «•laftal, Mm bit 
aSanifr^atien fftr bat i?ä{ffrtbun r«rtb«nrr(, fo f«* 
gtn Sif tfHi 'Hl dflcrilrii , tjü taJ Affauiiiilr 9Rinl« 
/irtium 'riiir ^iiiiailung nimm.'' S>oi^ biit var 
unniMljiij, ba brr Äaf vtm 1'« 
giHcln unrbr. (2'| ffommt 
VionaH, bt4 
ftM, in ber 9<^ati|ai 

fob ^nr 0, wtrbfn naiillrbtnbr {)o()fottim(ntr 
tut tm baüsrn ®(mrinbto4tb , 6(^faj 
Vfattttbrra, (ffmtHil »rtfitigtit: 

5 bH<b(« 'nu6liol^l)l4nitir, unter U 3tU, 
WA XUfirr bn<»(H arf<b>i>ttrii Sibntl«^ 

17S b«(1)(ii ©i'llfii mit dfnii.irii Dnlaflii. 

^mbarg, btn 3. Januar 1849. 
? 0 e. ^0ljt>fr|Tet'ijfrun^ m ®:a,iiiipalounjfn 

©tn 17. Januar 1849, |tt X^aaf^mtOa, 

'mov^tni um 10 Ujir. IWfliTt 24 ^. , II. «Ufff 16 tt., III. Cljffr 
8 fr., ly. Äfaft 4 fc; »« da«, ticbe 
mit uatf boten «tncaNflln 2fr., arit t«. 

barrn t fr.{ 9HatMe mit un(§barrn ®t- 
genfiiabtn 4 fr., mit ffbartn 2 fr.; von 
«arten mit nii^t tibarm «r^enfiinbfn 6 fr , 
mit efbartn 4 fr. ; pon aOa^rn mit unrf • 
bmn Ofatnfldnbfn 15 fr., mit cfbarrn 8 
fr. ; oon aatn ®jltitrt|jfn JStljI unb fon^iaen 
.^ructutn, vom öjcf l fr trt bri brt ■•§tntbiaurfB O tim e»f<b In 

(Irnflmrilrr. 

i ^ruitt', 9too^ u. ^fittr^prttft otr OcuM 
Sufri i>om 5 Januar i818. 

»er 3mn<r SBj.(rn -- it. - fr.; lt»rn j t. 
i fr.; 6p<i,, 5 1 i fr.; ««rft.a )|. 45 f i ; 
«rbfro, i 4. Ii fr.; «irfm. - (. - fr,; 9*1.- . 

ftr. XarUifttn, — 1. 45fr. ; iöinteraeril, - jC 
— fr. bft gfnr. — Jtoriibrpb, i Itlffar. 14 'r t 
jjrnttfibfrt «rob. 1% Jtiioar. 9 fr.; »a« Saa» 
»ftf, 12 8ptb Ifr.: — 0(bf«ntlfif<t, 10 fr.; fc«h. 
tti(<t), H fr.; 9liu>flrii4, 7 fr.; J(ai»|Mf<t, 6 fr .2 
pamwtlg.. e fr.; 6»»rinrntt.. 12 fr. fr vrinw. £)ic !7ontrat»(ntentrn jtr^cn fU^ i^t MÜn 

eine podjcilit^ Straft ja, foabtrn labti ia> . , 

btn iwit» Me bidfwlt (StbSht tu tntriAirn, .,'?""J' *• ^J", "^'''''a* ms«. Sia< anb ■«*« b(c «. ItitttMte Ia SMltMift #•1 für t>tn J^^" Sm ^^^^•^ö . 12. Januar. 1849. 5 Sanuar S>it »tti^etaöejtirunfl enthält folflfnbc anjtiflt: ' 
•fottt «PtjrJ »tranötr, ^bct 'iUntx ttr ^rlU^fn aUiaiij ttt 
Si&lfrr., ftat nic^ äfbttfti, i^n mit 20 granftn für btt «adjflf» 
Idf/fncn «Iiiin*« J« uuttrft^irelbfn. Sr ft^t ^inju, td) feUe i^n 
anenpm ctnidjrciben lafff n , »tn» t>lf& miJalid) f«. 3«^ bf«'' 
fiter, fS iji *>n« nid)t möflli*, unb fomlt bitte ic^ im Wtflfnt^tllt, 
,tni jTfunDfU brt ^ftliötn aiUanj bft SBwIler" ba« «nbcnftn 
«ifr.in^ft'e nn tin Dpf« bet btutfdjtn gttib«« bur«^ bie ^xt\\t 
III mratbtn. graiiffurt , 3. I8i9. 3 iBtntbrp.« 

— i»ie »a. 3.* mtlbtt, Ci)& btr Difit^ÄrcTWfftr dn ti^fn. 
tiablaf* »c^ifibtn com ^auflt trbiflt, in lotltfacm Sc 4>filiAfelt 
tfinfcifccn t»tf abtcift »on IHcm unb ftinft» tinjiroeiligfii Sluffnt= 
ba(t in 'Satta anjfl^t, unb ju^ltic^ bit Utbcrjcuflunfl au«i>Ti(l>t, 
t4 bfi 3ttid)«vfrwtftt aUt« , »a< tn ftlntn Äräfttn jic^f , bci= 
tfi^tn nnbt , wm btn ¥avP ^"n Staattn ju ct. 
ballen. _ 

— 6. 3on. Dir i.0.=?.=a,«3'fl-« »^f»*« ßtfl"" ®<' 
ii4t mit, SJnijetn unb <)nnnor'tr Ratten bereit« in Jonben anfle^ 
jfi^e, taft fie einem 9leich0obtrbaut>te fld) nid)t unterorbnen, fon^ 
In« vorjif^en würben, reic Ccf1tu<i4, in ein ble« tiC«lferre(^lUd)e« 
üunbttfcer^alini^ mit bem ilbttßen I'fulfdjlanb treten. i)mt 
\<H bic «C^^P. «L'3t9 « bi"J«: 2^'^* ffttbem b'^iiber eifob' 

fcnntfn, bient nur jur »eflntiflunö btefe« öerüc^t« pier 
tn wit alfi bie erpen (JtflArungm , fidj »on bem fyaterlflnbe 
^Reiten gn »oOen , »fon ni*t bit S8«fQffun8«bcpimmuufl(n 
I ilCunfd) au#fii!ien. 3>a5 DeflerreiA fi* in einer eonbcilaije 
itft , in «reldjer man Ifjm blcft freie ffialjl laffen mufi , i(l 
( {{} )u befireitet^ Uber ^annonet unb SBai^ern ^oben fei= 
ei (Sntfdjulbifluiifl , »cnn bie «uJlage fte trifft, ba^ jle in bet 
jen fetunbe ber IBiebergebutt bem lyaterlanbe ben Scürfen 
beh. G>oi*e (SrnArnnflen , n»rnn in bft X^ot etf oljjt , »Ären 
fo fC^mä^lidKi/ «1« 'inet aH«»cärtififn Sefllming 9ema<^t en. — 6. 3an. Oagern ^al n«nmebt fein ^rcgromm beflnifi» 
ürfaenommen unb ein neue* roTßeleflt, na<^ mttdjem er »le 
n Wrt , rrmÄC^tlgt fe^n »lU , in fleeigneter Oßeife mit Oeflcr^. 
% 6i( geeignete ÜJeTblnbund einjuleiten. (?ben erfährt man 
ixS», btt^ bet au«f(bu^ mit 10 geflen 5 ©Hmmen bn« neue 
cflTamm (»asern« »erworfen bat. ^rufe Äbenb ifl »iebft- 
t @(ftunf) , nm bie au^rtu^antrÖB» befinill» ju formuliren. 
immtlicbe «ftenftücft fcUen gebrurft unb unter bie Witfllieber 
«alicnnlseriammlnno oert^eUt tserbrn. aBabrfcbeinlitl) l»irb 
3»eTbonbinn(< fetbft «er TOittwo* ni*t flatt finben; mfglid), 
K birfelbe auf 3)cnnerfla(\ , brn la^ bcr aUiebtreröjfnunfl ter 
ttn(\en in bet ^autefircbr, fefiflefeft rerrbe. 

8.' 3nn. X'it vetfaffunjjßebeiibe SHri(l)«t>trfnmmtunfl bat in 
■n beutigen eifung über bit «nträge unb Petitionen wegen 
irftfbung ber ©jjielbanftn, oajntbfpiele, foftetien unb be« Vct=. 
« beraHien unb ¥ff<l}In& gelabt. »(?injltiet«tHfeI: aOe cffent. 
ben ßpielbanfen finb »om '. ÜKai 1849 on in gonj SJeutfc^^ 
nb ftt^thlofffn unb bie ®pielpo*trerttnflt aufgehoben.» »«* 
\nete fiO) t»t 5<etfammlunfl folgenbt antT«<\e be# PolWl»irt^= 
'aftlitten «Befdjuffetf an: 1) ÜJte Ätaffenlctteritn mit btn tom 
u»(4u6 bet S'nnbe^rerfammluni^ im 3abt 1845 befluta^teten 
rrbeffernnjen \^ttr (Jinridjtunflen jwar füt je^t fot befleben ju 
ffen , iebo* He vr»t>. 3enrral,irn)alt jn beauftTnj^fn , auf beren 
■fbetuHfl in brn BinjetjJaaten t^unlicbp ^injuwlrftn ; 2) ^rirat» 
tterirn nut gegen Äinjeiiwn btt SRegierungen bet tinjeinen beut^ 
^en Staaten unb Itbi-Uii Ju gemtinnü^igen 3»e(ftn )U gefiat. 
n>,jnflfeic<) aber 3) ju brfdjlielfn, bap bit erriAtimfl niuet 
Älafffulcttrrien flänilld) umerfagt werbe; 4) bit aufbebung be« 
i'otfo* tu aOra btutjfdjen ©tanten , in »elAen e« no* befielt , in 
beftWtffen anb biefelbt cott bet presiforifdjen 3"«traI|jt»oU in 
türjfPer 3elt btwitfen )U taffeiu 

— 8. Sanuat. Der SuPiimimftcr ^at bem ^rifibinten bie 
tmwtll(6<n attttiPürff, bit fiaubre(S)tUiSie ^ebanblung aUim'« nnb 
bei'« bttref enb, übtxflcbttt. Sit »utktn btm ojlert. au«f<^u| — Bei ber SRationalcerfammlMng ifl eint, mit 41 Unttt- 
f(briflen »erfebene «3<orfleUung beutfdjer e^emal« reic^iftänbift^t 
gcimilien * emgerriAt tworbtn. Site Unterjeldjnet befCb^fren ftt^ 
übet cerfdjiebeue löfftimmungen ber ©ruiibtetbte , namentlich Wf« 
gen auf^ibuug be6 ttdi unb btt gamiUcnfibctfommiffc. 

©t. ?}ttfr«bttrg, 30. ©ej. 9Ja^rjc^fen t5om jfoufafu« 
in ben peter«buT(ier ©lAttern befapen, baf am 31. Cflobrr ein 
@efe(]jt jwifcben ruffiftben l'inien - jtofatrn unb ben niebt unter* 
»ürfigen Summen lenfetM be« ftuban flott gefunbcn tjat, wobtl 
bit erftern burdj bit Äartötfcben ibrer reitenben artillerit bie 
gdnbr, welt^e fe^t tapfet Stnnb bidteu, unb f!d) immer roa 
9^tuem jufnmmtnfAaarten , fünf OTol au«elnanber fprengtrn, fo 
ba| fie enblicti mit großem 9?frluflc fliegen muffen. — l!if of« 
fijiellf 3dtiinfl bt« Äeniflrdd)« ^olen gibt an, bap bafdbji mit 
brm örfcbcinen btt Cboler« bt« jum 19. J>ej. 51,214 ^erfonen 
rifranft unb baten V3,500 grflorben feoen. 

Äaltfd), 29. iTej. SRdftnbe ton fonfi bewährtet Olaub- 
toütbigfett, wddjt am 24. b. OT., Äbenbä, ^>ot!*au oerlaffen ^a« 
ben, erjAtjlen, bog bort nn jenem la.'.f mehrere (J»efdjijfe tor beni 
Scbauipietbaufe anfgtfabttu worbrn unb fi1mmtli(^t Sütupvcn 
fdjingfertig bereit Panben, um, wie mnn allgemein jjlaublr, einem 
etwattetrn aufßanbt moglid^ß ftäfrig ju begegnen. 

^oti«, 3. 3.in. Jubwig 9lapolfon beabfic^tigt in bet St» 
fejung unferet tiJefnnbtfc^aften im Jluölanb eine (uic^greifenbe 
ärnberung Dor}une^men. Gerrit« ifl ^r. Stepbon arago (btt 
gewefrne Jtommijfät be« .f^rn. l'etru:'iXo(lin für l'non) von feinem 
'llofien in Berlin obbetufm, unb wirb bur(|^ ben ^rflrn ton ber 
3no«(cwa (So^n be« ajlarfdyaU« ^iep) in brr (?tgenfd)nft eine< 
au^erorbentlicl^en @efanbten unb bevol)mäd)tigten Wintfier« erfe^ 
werben. 3><m S^otfd^after in Bonbon i|l iVapolron SJonapartc 
t9itfff bc« Äönig« ton SEPürttembtrg) ernannt. !Ba(^ gloren| 
fommt al« ®efan6ler Wraf 3BaIfW4fi (natürliilier Sobn be« Äal« 
fer« !Jjapotrcn.) iJIädjfltt Xagc werben bie weitem biplontatiii^tn 
erntnnungen erfolgen. 

— 5. 3anuaT. @(flern ^attt bie feicrli^t 3nflAQi>^ung bei 
Oenerol« 3"fint ^onaparte, Cr ^ Äönig« t)on ILUflpljftkn , al# 
(9outerneur ber 3nvaliben flatt. Jer neue (^outerneur fcbloft 
bie Jlnrebt, »elAe er on bit 3"i'«'lbfn ricbtetr, mit btm JKuft: 
i»Cf« lebe ^ranfieid)! ade« für graufrcid)! aOt« bnitb granf« 
reicb!'< X'ie 3nco'">fn antworitttn mit bem tntbufiiifiifcijen Mufe: 
*($« lebt bet S9tubct br« Xaifct«! (S« lebe ttr Xatfett (5« lebt 
granfteidj !* 

— Tie Unterfudjung gegen bie HJJorbrt be« ©nittal« SSt'a 
unb be« {Hauptmann« ^}angtn ifi brenbigt. @« fuib 25 angf 
flagtf tot ba« Äritg«geri(J)t geffUt; bie QJeiljantlung beginnt an 
lü. » bie Sn^abl ber i*elaftung«» uub @utiaftuni}«^euüen beträgt 
übet 150. 

Strasburg, 5 3>(nnA^- Xegierung wirb wo^I ni<i)t 
aiiter« fvnnen, al« bic Armet ttiräcbtlict} }u cerminbern, um bic 
cremen Slueffitlc im i'ubgct , treidle bie ^erabfe^ung bet Sal)« 
jieuev unb bit ^otto.- (Jrmäfiigung bewivfcu, ju trfefen. äßie cl 
(lei^t, netten am 1. L 51?. ungefö^r 40,000 SRann auf Urlaub 
in tbte ^dmaib entlaffen. flud) bic Sagegtbübrtn bet ^oiUnr- - 
prnfentantcn lollen ton 25 gronfcn auf 15 berabgefeft werben, 
wobnT<^ bem Staatefdja^e wenigflrn« 2'/, bi« 3 SKtU. erfpart 
würben. 

— 5. 3""""^. 3m Äonferenjfnale ber Jßationalbrrfflmmludg 
»nrtn teutt ©eiüd-te febr ernfler »rt tcrbreittt ^« bit&/ bar 
Winiflrrinm \^Abt giRcrn abenb in Se^ug auf bit ri>mifd>en Sin« 
gdtarnbeiten teltgrapbifdje T'epefcbcn ton foldier aCid'liÄffit et- 
balten, baf man bie foforlige ab^altung einer Äabiite(«ii5un<i fftt 
nctbwmbig eradjtet ^ätte; übet bt« ^ubalt bltfet <üepef&en finb 
»erfdiiebrnr Bugoben im Umlanf; noeb ber rinen ißeiflon w^rtm 
bit römif^en Äommttn ouf Ctf^V* V>.<^^t* ,. bet la 6ielta-r Digitized by Google thntt dnr bewaffnete ^nic^^'^o'icn Crflcrrtic^« u km Jtki^in« 

• raubilnben. Kut 3t.iHfn rrlrallm ivlr «oirbrr'CtiT« nm 
CnibttNa glü^tUiiBt- ^rt 'l^crtrab brjinixt (id) brrrit« innrr= 
fefttt ntfcm 0«ni«/ avb uadi b» !lu«faAni btffdbni foOcn m4 

!r0«r 2000 fd^n. Vi {inb bicf aOttf ittitAc £ra(i «rt bcm 
ültlin unb bct (9tg(nb »on wrMoio , iml^K flt^ tati^ 'Mr 
glH^t bei iton|lii))tii« rntjU^tR, bU fotbra btgmmra. 
i * * CJfrn, 2. 

|ua bu (. f. StaMfcmmaiitantuT crbiut nn, ba§ aOt Sliitfldntcr 
unb Jifl^ i^'i?" }iifldnbiAf 3"''^"^" btn ^irflsrn IMcij rtu 
IflikWf<ilH*f)£NNl>'ii( f"^ "<^' DoUfommtn übtt ibrr orftttffkaft« 
Häfl MV. .ffMUflOt {taltung obtr fibtr bit 9{ot^»nibi«M» IM 
Snfcnt^allcf «u^ivtifrn fünnrn. 3Mr|fnt)Un, »d«4c t« nwgn 
fbflte« , Mrf« finrfÄßtitig nninfid» jn trc , «nb »^ne IhifnrN 
^((«{attc bctTtten wüxttn , mflfitni |i4 fflbfl bir fircn^iftc 
^autlung jufdittibfn, bit ebne oDf ÜtiliffiAt flffifn ff« nn>iflfUff 
tfüttf. Tif .P^tvrfn vom OTilifAr riMdjfn t)ifriiiit rin pffi^irllr« 
Cflfiliir.fciiifi, bai ree^l ju t»fhfTjf(jm ifl. S*tirfrrt, nur ^(t>Tccfrn 
finjrtgrn , fcn« RsiT bft» ©iiflfm , aiif »flrfifiit fnt bfm ("'in^i:^« 
bti SJilitSt« cor^ffdjTltffii »irb , ii«b birffm unfcli.ifn 2tHl<nir 
verbanft man oOf Mt gnrdit cinjlö^nbfM, fbtn fo fibrrjlüiü.un 
ali Unmut^y \a ^pott (rirriffnbtn ftA^na^mrn. Z)u Starfrtrn 
auf btn Sa^eini wnbtw «Uiftxl S'^ffn^o^t» RcmAiinr, bit auf« 
f^MItw itamun »itt ffiinbif(bi)Ta|'fi^ 6iitn|(U«ftiiir<|M|' unb 
mf Mc Hxüt Sttnnni imb tßaüfrabca MfHsIlattrtc Saflci fa«! 
VM«: „S(T jtalKT tH>^e bfu SCBinun bic Sajirt vtrmad^t.« ^tc 
fonbcrbartn ScanabigunArn , niinliA |ii }ttwlfjäbi^>i)(r £ct)anjaT- 
bcit In (Sifen, fonntfu btm gürflfn IlBinbifcbaT^i aud) Ulat 3anu 
fiittilrcu flfwinncn usib bit rotOfürlidjfit SSfrbaftun^fn erbittern 
fiib)l tic iiltTalcnatcn ^Jaritlnebmer. 9iun Wuiibert ficb bie f. f. 

äcntralfommtfjton , b(iH t^rt «fcbredciibßca ^tÜfitU» Mbct |uai 
rifttiele bienen ncct) feabtiK^ fi^näau €Hc ItMitt Unit iwr 
i^K JtuTjfi(bHc(feit. 

— 3n Jtremfier (aben bie Sei^ötag^bq^ntirtni 5 KMb* 
attObcL Sicfclbcn t>t\^tn: 37» Unfe «lubb, ber (wUHfi^r Ben« 
iMl'Jtbitft, kf b(utf(b>oßericc{(^ifd^c Jtiubb, bei |)otnif(be Alub» 
mb tat fbnllltc «tubb 

— 3. Sw« J^ff ^"«b feine (un^ifle Äontroferfc mit J\rcbel 
tcfannt flcworrcne ^Jaboranl, wdicr \n 12i.(l)ri(icm ?iiriiuui«ar= 
xt\t i'eruvtf>cilt iTcrbtn w.ir , ericbien i\eßeni fjrtnj untrtmutbft in 
tinem büfucliicu ßairrctiiiuff. 9t!# ^TOt^virnnb bet erfijl.vrn rtrd; 
laffutiA niib bc\i lobenSiorttbe Veiirbinen be^rlben bei ber 
Ontoffal^ung eined anbern !lieiuTtbri(tni an^eivben. 

— 3. 3an. 5>ie au« ber ©aladjei unb HHotba* ^itt ein« 
(l^kcn Sericbte f^eDen {mnrr mebr unb mebr rin QtVßfUttü'^ 
bft Worte mit 9iu|fanb {« nobe flulflitt. S)ie jUaacm ib« Ur 
QfiiTgTflfe bcT TuflHdicR Vttt^ttlttihn MTlm fmmnr faufrr, bni 
Serjttuimgni ber ottomaniftben ^(««(mittD ipirb ipeniD (^rdor 
pebe«, Knb «tn offener SBrnc^ be* Qoumnement« roitb in ben 
borti)<en Oegenben nt« nnprrmHbli* a.■^,1Itfn — T.vugcn faurtit 
in ber lürfei bie rufjiftbe $rcpni?iinba (pfebcr «nf iinb jitnr im 
Wf (\rnfaf ju ihren fni^irren Icnbenjen fammtlt fic aiiii « tiiffifdif 
GIcnente um ficb unb fliebt nnä) einem eintaen (üriecbcntbuni mit 
luifl^vf) be« ®lav{«inu«. 

— - 3. ^an. '>}l{\&s fllrtubroürbi<<en Sta^ric^ten flnb ipeflb unb 
Ofen geftem s>cn Ccn (aiierlitben ^ru)>pen obne ^wrrlfireiib 
brfeft wotbni. c^tr »OAbruff^t $0^« nelbrt tbenfaM bic Sc 
frtfuna ms 9f9^) Keffiit^ ^ Kit tat 3nf«rgriitm bic 
tirag pSMÜM (Wf CgcgcbiK a« ber Zl)ti^ eingefdilaaeti. 

— Site WSltcT «on Ißien, 3nn«bru(f, ^Jrafl, ©nljburg u. 
t Mfeetben »lebet mit Pifer tat btulf(l^f 'ä?iinbf«\)frbSIfnff 
be^cnticb«. @o fnflt bie i.Ofl> Deniftbe ^ojJ» : ^Iier 'SJrtme 
Dtutfdjianb ifi «nrlcbtig angemenbet, fpbalb man Crfltrreidb bo: 
fcn abfdineibet. Tlan fnnn bann fa<\en ein Hxil iJeutfrtilrtnb«, 
atrt man barf nidjt fagen SDeuffAIanb fonftitiiirt ftc^; beun fiitr 
in fflien^ in ?ini. in Cifler, in 3nn«brurf , in Brünn, in 3;ro|j= 
pau, in ®ra( ijl au(b i>eutf<blanb , unb fcfan.)e mir ni^t m t= 
fonlMiilrt baben, fo lancie iß 3>(ittf4|Iaiib («f iUtalrt. 9tan 
AIctMt eine |)aB))tfa(^c in ^Mvlfatt: VKt S)mtttt<kn V>tcn 
iMi Nol ffütbtrn, ivir b^ben au4 9f<tte In Srutfctfmb Itnb 
fagM vir M gerabe beeaut: mir fhcitrn brm fibrii^cii rii;t|i.t(anb 
tai Setfet ab, ftd) tiiifcitiii ju fonj^ituiren, fid) eine i*crfinTiin,ii?^ 
form )u aeben, bic um« von rorniicrcin ben Söcitritt unini\ilicti 
ma(bt. SBobl reiffen »fr unb mit tiefem 'äßtb fpreften n'ir ed 
au«, ba$ mir in birfem Jlii.^tnblicf ber bi'l'f fWcniud :I'cutf*I.inb(J 
finb, ba| auf unfercr iiultiT tie ii.>tijc Vafi ruM, wenn Tnil)*^ 
lanb bie lang flebckjtt ^joffruutjj ftcb enbliib ju einem fejlen tin= 
bfiHid^cn 9unbc«Raat ju oipianiftren nid)t fo erfüllen fann, mit 
H htx SBnnfd) eine« ieb<« nblidfcn br«tf<6ctt {>cr|cn< fcyn mu^. I 

auf, Äie er feil Ui i8;i7trh>anb(i oline Bci^ie!; ffbcn 9b 
tVcii bt{ frelfcenbe *et,i rint «nbeie, bitfbtr faum befannfc fQm 
fauUii a::-?, t\t i.'!lüi:.nic-t..,ffit im' Staate SnfBrucb natlkj 
Unt in birlem tieipm u - (^^iriKin unb JttaAftn nnb eiAaiWit' 
Ptea^ lif r r, . st4,.me bft «itni Olhnarf fn iS^ 
Ulifr, fltim mm wm t>a* hn cniHUtten Jeibenfi^aftr«. 
n*m «orprt ijt fleWbmt, aber eben br§balb möft 3bt »ürffiAt 
nebmen onf ttn*. $Ba« würbet 3bi t>Dn eintm Vaur ttnUn, ^,r, 
nm fd) elnfibiffen }u fonnni, nur feine fleiunbtn SMn i tl bri 

tMib nimmt, feine franfen ober ibrem ^Atrflal ribtrMi!^ Tir' 
(^frffal ift für «nl ' 

tttieibifdwi 

«eile iWbwtfl«, W.tbrtn* unb €€Ief1fni|, til^t blo« M ifaHe* 
niidje ititfi, bu« flefenifibe Ärain nnb itärnt^m, au(b bic rcig , 
beutfcben $Tot>injen (ebren ftbwerfid^ JcninM mcbc inrätf, wenn' 
fie auf längere Seit abgefcbnittcn eon bc« m$at *9tvM«r« 
(anbe in ben grofcs Glmbet br« ^unbrrtjfligigai aii« Otfiet» 
ttUm ^Ndngcml^ ( hifc. .3)ntft n 9UiÄ, an Stt^ringen, 
Mc 6<|ywdi , tm Mv UMnfmlrl 9)9$ Imilb bnt #r f#r inrnm 
mioren! Wan b^b"' Mc Äaifer, bit Pcb »Wtbrtr bc« Änrt r?« 
nannten, man fluCbt ber l|)olittf ber gnnltn, btt I'fui|*laub jtr» 
fplitterftn unb fdjwntbttn , unb ba« ttfitmal ko ba? 'J'clf bur(b 
tftnt f(|bf>iitn>flblten (üerfrrter in ber nitrn Ärcnung?ftabt ta(\t, 
tpill e« uoi SdjIimmfreJ ibuii; wiU birftn cbtr jenen Vitb» 
lingflparagrapben in ber neuen 'j.<erfajfnng mit 3r>l)'2 C^uabrati 
weilen 9unbr<liinb unb mit 14 WO. Onnbr^itenoiTen bejablrmi . 

— Ibeobor »<in(, i?pm 3nfanltrtcrC|)im'ent !X)ent((bmeif}er, 
ifl »in (hir'iDuitq frine« ftbr bef^rlnflcn Srrftaube«« (wiillt^) . «n« fein jtoeifelbafte«. einb bie cftcnritt :t,t<n 

• .4;4}V»*n»fn elnrnnl-^u* bem »uubt»*inau«,. bann finfe fit «u* 
^'^'3»"' 'Äe rtiitfJblanb oi-rliKR. 'Jiu^B iki bic tÜetbi 

<^hte JJwnbmncftuni; ber 3fn'TaI.ÄCTnmir= Unb btnnnib fagen w ir, 3|c Mrft ni4t! 31« nA|t nn« IMf 
mne iMMfn ffti nnfctc 8mc mb Mhft bin Qnnb nitbt f4(kM/ 
bff nn« iranffn Mft. Wk OrjlerrHArr flnb In eine nm»«f> in lOjA^Tiira e<ban}Arb<tl in ftbwrrrm ^ifen, 8ari^el«fflil«| { 
|)«HUttcr «ber ncgm *V>rtnAcf{g bebarriii^rr 7^rilia|nnc an br« ' 
bewaffneten Xnfm^rr )H fctbijdbrigem fdinrrem fferfer venirttrill 
wvrben. 5fr Oinwanb, ba^ 3te«b*fö(i unb »tmeinberatb ben 

benwffnttfn ^!3ibtrftiinb nttbt nur .uitiifbrifitn, frntfrn b.ajn auf« 
fleforbert babtn, wirb ton uni'ern Jpenfem naturlirt: i ii;jlic^ icinrnrt. 

— 4. 3an. 3m ÜStener WtlitÄrfpital lO t,, (l^iolrra <i««- 
flebro*en. Won lAblt 11 Tobte. — I^ie „^ffiitnrt detfung« 
ffinbigt bereit« ba« proeifcrifdie 9lefratining«i(e|eQ , ba« vom 1. 
3inuar 1B50 in« 8ebcn tritt. Die Befreiung be« Rbel« tn tn 
Wilitärpflii^t b<Tt auf; ber Qintritt wlfb bnrcb ba« 9oo« befHMWiti 
bk tapItnIatto niNWiert (etftf Sa^ie »nm 20. btlutm 26_S(bcn«]a^ f 

— Qlnf Viioibnnnn e ntbebt bic AtnaMbrmtfn nvn bci^ 
i^nen frflbf auferlegten fJerpfiiAtnng , fl<^ e<bti<b jn eeftSTf«. 
bafi fie feiner gebeimen ©efellftbaft angebören. (t*ief in tBienl 
— unb In J'apcin '.) 

<ßnlt:\ien. Ära tau, '.\0. Ttm »Pja«» )ufcl<;f tpÄit 

gffJem Äbcnb* hier bie i'Jiidjritbt e in,utrrff en , ber niim<tic ÄflN 
marftbaQ Rörfi $a«(cwitf(b fep in SBarf^an arftoiben. ^o(^ 
bcboif btffe «o^irt^l btt «cfHtfinnt. ' ;^ }nna ^ncfalgcrifren , wie fein beuff<bfr Efamm, 'y\ roic fein eiiro- 
(»iltaicr Staat eine ä^nlii^e erlebte (Sin iKavenftlrg, cm Jtampf 
bn XntlnHflHtiüro Ifnt fi0 ytf|tt(t nm nn« nn» in unfern SRitte Berlin, 4. Tfj. Xa« füiÜAlictit Cbcrfommanb« ber Snip. 
ptu in ben SWatfen b.u bie unter *tbafti«m »on Rrtbur Wnilc 
rricbrinrnbe »ewige ^t\i<i,u», fo wir ba« Qlatt: •Utttr&gU4e $in» 
pbeielungen auf ba« 3abr 1»49 bc« bcrAM» aBabrfager« Mm 
tn DcTlin unb in Umfreifc «m 3 -9Mlm fic Me Smht bc« 
^«•mMflAuiiUtM McbaM«. 

•^ 2 ^ Btn ftlla »irb ber «IMH^ai ^tnng.' ^. 
f4<<cb»i haf Me SnbiamHfcbe mit jtbem Zage ftbroffer auf- 
treten nnb Ifiber eine fonfeffkncOe 9^t«ng amielmen. 9dr t>tc 
(ytgebniffe ber näcbften fflabi müjfr man banden, ba in Äeln unb 
ben übrigen 'li3ab(freifen be« 3iefliernn.(fbejiTf« feint tüctjtigcn 
Äanbitaten ^wittben ber iu^erften i'inftn un& btr än^erlltn JKcav- 
ten rorbanben tcpen. Oine iBeriinet Xcrrefponben) in ber „Jlatl«- 
rubcr 3eitung« bemettt Aber He !lBflb'«i: Won lefe nur bie dei« 
tuni^rn , weltbe f)ol) bn« ipräbifat «Organ ber (Demofratie" an 
ttt Stunt tra,vn , unb man wirb wiffrn , wo« nn« betotiiÄnbe, 
wenn t>it 2Bablcn bemotratifib an«iUI«n. San nn|Abtt|cn ttvjüjrra 
äbniicbcr Srt {(tirrn »tr nur «in«n, »dA«r »bt bir «llaMi 
J(6inif4cn deUnnfl* 9tr«. 84 tnln<|nwn: t 

tfiB aMf« Oifra («irfl m«| bOMb 

Xit A ti( ü^uiUoiint, 

Wen «il »ea t^atufaKa: 
tBoi yt tn nwtft ««ii, 
Sa« M %H Wa^n BlietrafMI. 

Ta< ^(il ecii ^mxi» oaiiaMn! 
Tt« Wirt ti( 9l>>ifl( f<w, 
3?rt •iJftfrt all' aar (frtra ; 
Xir dal» |(t)atf, cic boltr rrtn, 

T\t UMbre grrihril irrr;ni : 
— 5. S""- 3roel fönt^I. iferorbnnngen bffHmmen in ?t i*- 
fübTunc\ ber «rlifel 40, 85 unb hlS unb auf L^runb be« «Ttif.l« 
11)5 ber !Öerfaffung«.Utfunbe filr btn Umfang bet Wonarrt)tr, 
mit au«fdjlu5 be« Sejirf« be« «ppeaation0flfrld>t«bofe« jn Jföln 
auf ben antiag bc« @taat«Bimfterium« : „Sufbebung ber ^rirnt: 
„gcrii^tibartcit, anf^ebnnfl be« erimirten Oerid»t«flanbr«, Ct,v^ 
•rnifation bn Oeri<bl«bcb3TbeM, bann Mt Oinffibning bc« ntänb. 
„litbni unb 6ffent(i<bcn Qerfa^rm« mit OcfibnWKntn In lliMf» 
'fu(bunv;«facbcn.'< 3» 9<tnff bcT finfbcbttng ber |hinbr«(mff4nt 
{iäbiifcbrn unb $atrtmonia(><8rri(bt«barMt fpU fortan Mc Orc1dit«j 
battctt IcMgli«^ bnnf Mm etoM brfMUv 0«i(|t«bAnil« au«l Digitized by Google ßrtM atxitn. (Sinn ^UUbtn Änfbrtnnfl «ntfTTle)\t b(f (»rifHfftf 
@(Ti(^M(aTfdt in ollen tpritlitftfn Hncifttgtn^etttn, bffonbtr« auc^ 
ttSni'ff'" doilrri^tlid^ Zttnnmn, Unaillri^ffit ober 

IHMUt cinrr <S^r. ;)rtt^rriocn :^^ab(T bcc $TicälflrTi(bt<< 
iSttfffIrft« ^ Mc «Sf^KRfl Mtttctt Witt Qntf^Atif^ng. 
— iSi« tet fefonbmii Svtjf^tlftni ttor M Qntrrfa^uns^Drrr 
fjkcn trirb untrr «nbtrtm vtntHltf k«f bif Unfttfut^ung unb 
(5Rti4eitiinq in anfrbung bfrMfl*« 9txbrt<btn, »rlt^ in btxi 
dbtUftn mit fintt ^Srtmn a(a brrijAf'riiirn Rrcibcifeflniff btbro^t 
fiab, k wir bfT )joIiMf(t)rn nnb ^^irf fipfrbrc*f!i vor tintm mt 
fflnf iKl(J)tfm uiib ciiu-i'i '^'fri(tit?i'(brcibPT bfüchfubfii ©rrittifr, 
mtn 3"i\*<li"'n9 öpn ötfdjtrornni , ale beifi^cuttn Skic^fftn, cr= 
foll. ' 

— ^tx Stinin von ^rcit^m ^at )u %rujn^r irfrinrnt (cTr< 
1tt|if ftTkftlV^^ ""^ Sanbwt^T,« @lü<f )um nrnrn S^^^^t 
in «iiIbTMra gcwilnrAt, bif fdr t»i OiMnUrpt Mmtictirlbaft 
frvn DiM)rn, im UcbTtont tta »icl »ra *rtni naf^rn , aril 
fi( bir itluft smlfArn StifitSr nnb (Sivit jn rnvtitrrn bif of rnc 
Jlbiicfit jtigen. »SWfBr ftSttm bIf Iriipptn in ^rfu§en« flfoiTfi^ 
(tcr nic^t Ulftrn ffnnnil" ruft bic lVn|fftnt im .^"i't'li'^ 

auf bic Xbnttn bcrifltcii ^^c^tu i(>rf rigtncn SRttbür^rr au< — 
ctot« \mt "VlBortr, btr \t\t 1810 «N 9iai|ni< ^tf^HUfH flM f» 
M^iU*««« »öBc fvif Im ! 

Stünftfr, 2- 3an. «tn^r kcT Ser^aftunfl SuNbmnann'« 
m bif M Wfutrnont a. D ©hrlrfcT bif un<tm4tt|l( unb un= 
ttüftfit. 9tl SiBunbcrmaNn bcAreifm uiib »i^rn wir bic 3ßnt^ 
*n tttUgni |)crMfiiibflb. iß btc tinjigc 9)tt(i)f>AnbIe( in aKün* 
(kr, M tWl^Mi ein fnlfin>i<S«< ItitgrinS^r« Sud» ju finb«» IR, 
bn-Mta» ^»<btn eerTrflt al< (Stbrtbüdirr. Slbrr bn 72 ^abrc 
«rftrdrWn, brr §nnfit^ii(^f (^rjAbirr fcinrr Ärirfllfo^rtm , brr 
^P'.tJin OTa^f« unb brr Hfiibe, itoinit fjat tenn bcr btn «11= 
Blädjtiilfn beUibiAt? "Bix miiTcn ntrtit; mir irifffti nur, ba§ rr 
8bi)fOTbnrtrT br« trcfi^^älifdifn Äcniirrffr« flnfiirn , cbiu rin 
SBfff flffni^t ju bnbfti, fo bn^ tr nidit mr^r fd>ulbt(} tfl , nltf bit 
dbri^rti JtoiMre^uut^Ucbn , weldbc nic^t riiima( tu Untcifu^ung 
flfnemmfn finb. ffltt ^itm ftnifc, ba| n in rinrn 6i4l»r^titfl» 
autf<t)u^ )u Qan) unfn^nlbiflcn BnMtfnt eon rinn e»IM»tffiinim< 
IvM gmilft iH, «Hb b«| er te Mifir «i(inifi|aft rinmal mit 
m^tm Sllbmi itoe ftHHo« m bnt ftmmflnbinnbtn «»rnml 
mn M« MtltAnfmfl br# 9fTodntjon;Tr(^tr« btr GoIbfllM Abn-^ 
Rl4t |«t. S>a« r<in( ganje UBirffainftit gCDcfeiu 

9vf «bcm« 81. Itti- ^rr 9}AttTranb(«rrr.-in l>frtittt rine 
Sbrrffc an Mc Vat.<0(tf. in f^Tanffutt »ot, in mlü)tx flCftrn bat 
Vagrtn'fd}« $rp(|rani» tirBtr^irt »irb, ba mon im fiblt«»lAi 
bolM»ikbfX lUif|t f» »id 8(ut ffiT bk <Sin|<tt ^tMlub« gr. 
•pftTt ^bc, «ab |(|t SnsiMMi 9ad^ ben WUtKit^ «brr. 
tttfcm »oDt. 

6etp}i(t, 3 San. S)lt ^nblvlbura, ivtft^t ba« SB^M^pfn 

bf« ^icfiflfn ffltn-ftd)if*fn ©fnrrnlfpnfulat« abiKrtfrcn nr.b benio» 
hrt ^abtn, fxnt in btr rrften 3nfi'Tiä 5» üfb'MÄbi'ilf" ^udilbai:«« 
flroft Cftutlb«Ut »crbrn. iSnmimlictif Vanttnii^iral^lcti finb 
vo^( )U brti fBltrlcl auf rntfc^icbrn 9iaOi(alc unb ättyubÜfann 
tcfolca. 

^o$http>f{thnm Reffen. 

eingciu d. 3MIMT. %u 3. b., 9Ia(bnittaf«.(|rfa 3tt^(, 
»rt<( brr 19|%<it0obB bf« (irfiflni 9ir^ ffitn €ptxUna 
a«f brr juarfrormcn 9la^r an dnrr AcffibtlictKn ®t(Qr rin nnb 
trttirr brr Sufcbaorr an brm Ufrr m^tt tt, brm um ^tfr IRn« 

ffnbrn bt^uf^rlnf^rn , nl* brr htcji|<f ©iir(jrr «nb Struennann 
SitUr Äap|)ftf, Witfltitb bftJ bfitiofratittbrn Iiirni»frfi«? , bfr^ 
tftfiltf iinr mit Iflufcvfcnmc; fruif« fiflcnen Vfbnii* bcii '-iicrfinir 
fcnrn brraueijofi, btr nur notti wfniflt *Ö?iiiutfn fpSfrr Trttitiui(<Iüei 
pfrlcrrn jinpffen wäre. iEiffft ^Jrt« Äavptö , dn von feinen 
aRll&iu^crn aUtvcBCW fßaitUttt iunger SPiiann, erbielt für bit 
Krthinfl bed VebmC cfiM Jtnaben m« ben SSeOen be^ Kbeitie« 
int ^xt 1841 von 9ran(reid) bic SJrrbirafi • aRrbüiai , »rldic 
brmrnbm jrbo<^ , no« Strf.'itpt von 

tnigm »on btm gro^^. tft^. VtMfMm utttttfagt mirbc; 
»«mal« bie fAöne Ttiat bft ?«*ni«Trtfif«« b«# Ihtatm m tnign 
DbfAon 

mit fipti ffn Bot, ttar t« nur grnnTrei$, hjel^e« MefeTbr btt«^ elnr W4» 
erfennunif belohnte. <Cn aber brr Crben nid^l »en btn t«nif4ni 
.<{atfer nt^eilt »ar, fo knitbr ba« Ztagm bcffrlbm «faiM; 

.<?rrie «MM UM, 2. SMiMr. «n fnte McifhrtUftcl 
3iat^«.2)frr«t Me yalMf(|c 9M4|Mhiit bcr 3NcliKii «II 
bcn (S^rißfn '~' an mt^i nnv wrgr ju oranrruri |ct9|i orn 
freiten (itntigt ifl. bi:;k odcla Mß Acff 
iBtrfUnbtflunfl unb btt ihtii^iMirs Bv* 
^((ilc br< (trogen (Brfavuntoatccranb« fb 9Rfin*en, 5. 3nn J^rti? (jfiite »««fleaebene Sri^ltrunqtf« 
blatt 9?rp. 2 entbiilt eine f. ^Serorbniinfl bejtialid) ber bientlüdjen 
Steliiiiiii trr rbiTilcn ?*niibrbGrbe, irornnt^ biefetbr nunmehr mfj 
bem SJaufunjl « ?lu<|(tM|Tr, roie friiber bei brm StaaMmini^erium 
be« 3"""^" I fwr ftllf on ba« ^onbel^ntinifierium übfrwifftnrB 
@taat«b(uifAi^m rhw brffubere (9rf4Aft«abt6eiIunfl bicfc« Ötinb 
trtlnmfl MIM «Mb m ^rrm grfammten ^crfonaf a« baffrlbc 
ibcigc^t. 

— Vtaät Brlrfrn, Mr unt oul ^nnffurt junffornmen finb, 
f)at brr VtÄ^bent bt« 5lti<%«min!fleTinm«, Vr. r. «ii(;eni, in bet 
jünfilJfn 3*'t »ieber^olf bfr SfUollnirtcfjtifltfn ber (Sinjclfiiuiun \u 
Rcnferenjen über RTa)\m »on befenberer aBidjtiiifctt }i;fammcnbe« 
rufen, ^ir fönntn rin fo((b<« Sjerfol^rrn nur frcubig be^rü^m 
Ol« btn 9t»fi<, bot nnb air^ ju granffuit fclbp btn 
rie^tifltn SHJtfl }« bcfc^rtltrn (itntigt ifl ^ ' 
f ü^rtn (onn , btn bcr iOrrf ~ 
fanmm»lrltn4 ttOrr S^üt 

hit SRafnabBinw tttfAe VOc irrfi|i'rrn , unb fStt bfien ^(^fii^ 
rnng oflt Slitbtt bt< großen 9an}ttt in fol^cr Sttcif« mv UM 

fo frrnbigfr bit txinb bieten »erben. 

— Rtt« a??ui;tt-fn, 4. 3'inuiu, ftfcrcibt man: ^relbert 
B. Cfoftn »ar bf(annilid) mit einet 'Äifflcn an ben ^)of )U DU 
müf benuftroflt unD reifte aud) ron birr ab, »Hebt ober untrr« 
»f(j* burA einen ibm nadjtiefanbten jtouritr jurätTttrufm. ^txx 
V. Slofen ft^rtr nid)t nac^ SV^ntt^enburg obtr SRünil^rn , fonbrrn 
birrft auf frin Ont <9rm jnriitf , »o n nod|) uvcMÖt. 3ntttr|Anl 
mAre.t«, bm 9rmb birfrt nntrrbro^nini 9nitv(atte«AMtfc Mib 
be« on^cbli^ eon |>rmi tt. Vafn Jftt to Ittiß MM^fiäni 
3nfognito ju rrfobren. 

— Wan rrfit^rt mit ■cUUx J?fflimmfbeit, bng bif tatitrifrt)« 
Wffliening bit ©runbredjte be« beulfdjen HcitriJ vorcrft ni(t)t 
^ublijiren rorrbe, biefelben jrbccb bem ('anbrnfle fojtcfd^ M friwäl 
3«fflmBicnhitte jur 3iifti'nn'ung rorle^icn »olle. 

!lus)«buT(i, 4. 3'Tiuor. 3)a* »SIu^Äburger Hnjtij^eblatf« 
9irp. 4 vom licuiiijon cntbAit unter ben 3nfrraten mit ber lliber* 
fdjrift .-ImnffiiiunA« 9la(l5^f ^enbt« ; «^njgolflt tint« 9tiUtjlr< 
firaferttanmiffel »urbt ic^ mit nccS) jwti unftUklU^n J^mtrobtn 
com 17. 3«« bi< 12. «ufluH ». 3«. It fiter btn nnbtrn Im 6 
@tunbtn tninm gefi^Iefftn. 9t«i9 Mnpantcnrr tfcAflU^tt W*tt, 
btr ein (junbcrtfa^rr »«Tfnit^tn (H, fwlni in Svl^r bfifcr 
fllf|||tb«nil SRiftbonblung mtinr |»ri Jtamerabrn — mi^ rffffit 
na^ tMmimiotli^tr fdjmrrili^rr Jtur, nad; mcbrmaliAtr Optra* 
tion unb tnbfiditr Smputation bt« ^einr< oberi^olb be« ü^nitci 
bit mö^ooOe Zbdti^fUÜ unb Pntraie be« ^rru Dr. ^turler, nvfur 
id) i^ra bier fffrntlicb mit i^fnibrtrm -£>eri|fn für feine unbfi'ctircib« 
lidje Z\)at\qUU, fo wie i>crrn jNabrtfanien hotfier für bie fo roobt« 
ibun:bc Huterftütunci, brii iniu^fJen, ^eritidjfien iPanf au*fytedte. 
«ufl«bu«», 1, 3fluuar J649. SPJar ^Dtffner.» 3Sir toollrn 
birfr» 3nfrrat, fSnncn l»ir un< oud) bt« 6<t}aMber« nie^t erne^ 
rm, bciuiMb nitbt nnicblngtm Wanim fi^fcn. Siit tnt^ltm 
nn« eirfmt^ votUvgif M IM|riM , folm «Iw »n« 9tr<^ nnb 
Mr.fWkU, bit (Srj^IiinS brm tngctnl JtMfr rtarl ZagMalii 
ftf ttat Mi ^thfim ^uMifiim jn bringt« unb ouf bat 0nlf^f 
brnflt }u ferbcrn , baf bit ganjr SIBo^r^tit an btn Za^ («rbta^l 
unb ba^ jr naci) i^rem 3n^oIt 3fbtn , btn tint SSnonlwprtnng 
irift, bM OuMmti ]» Z^t« Mrbc •QiH))fiifla<«6efd)riniainia. 
Om »rr •raMiabc «Irrel« 9t rnM«icI, ffr Vk SlltM. 
«nb ÜBnifir« br« gtniorbttni ftobtri Q(un 7 0. 33 tr. |ur SBd« 

trrfffSrbfTOng na<b f^TonffnTt tmpfanflen ju babtn btft^tiniot 

"^i^Ur, Ji:d,hii',T .i-^ J'udibanbicr. OerUcigerungen. 

3obann{< ^Pfaff, 2Btrl5 unb 
•''''II Präiner, in »reilenbat^ wobn^oft, 
k.i ifi gffonnen, fein neuee, mafpo »cn 
cr bamt«, jietiiiiddific« SBobnhou« ju 
aril €(b<utr n«b ^tOnngm )u 
' " >i on« brti 3'm' 
^rn ptwilbirn i?tl> 
„m^,, •^,uu,^, uiio au« ttntm lonj» 
Mt mft nebrnummrrn im cbern Ciocft, 
(9 burit frine (iünflije l'aße an ber rcn ;ireh 
^Jratteitn bffuiten Äirdje j\u 4<rfitenbfl(ti 
ie^eIn (Befttäfte, befonntrtf ober M'ni siVtrifbe 
(inrr Sin^fi^aft unb eint« Jtauilobnt^^ni •*n>"N. ©affflb« befiehl 
■""^ tllC «nt jmei 9to§ei 

im aakm ©todt, une < geet.tnrt, »elcben (Ürftfifttn burA btn 6t< 
batf btr ßoiftn Stvilfrrung btt Crtreerti« 
tmboib nnb btt on^rmfrnbcn i>rtuffif(bcn Crtt 
{•■M^ Ol« bcr Mrbriltr Mt Cltinfoblnigrtt' 
Im «tüMbll «fn gntrr (Cifete gefitbnt ifl. 

SoOir b«rfc« t^iu« injnnfArn ni«b< vtrs 
fauft mrrttn . fe mirb r« rAtfefitn 2. Biwil, 
aWcrpenf 9 llbr, S^rnlenba* «Crficigrrt. 

SÜalbmotir, btn 27. Z)e). I84a 
<B«itcn berge?. (;n drrannttnadiung. 

(Sit ütcletitllirfrTunflf n auf bit Ctaatl« nuk 9f« 

|M«|bn|fa, auf fn« iXtib« «aa toll )4mi 

bfhfjifnb) 

Dierfiag btn 16. bitfee Wrnat«, 9ergmi 
m 10 U(T, neitcn t« brr J^mniM brr. an« terftrtigttn Ptb6tbt bit g?otnianicftrun(Ka 
i&t bit OftalriabTt 18*7.^ IS*"/,, J8"/.« 
on bit Qtnigj»nrrntnbtii, ifftnHMb »'ttr<i|tif, 
tto« mit bem »tifügtn btfonnl armaAt «»itb, 
bog bir 9(bii)(|nifbrfi( i»|nnMfn (iertitl« 
jur ß nftiti effen liegtn. 
3i»nbrfi<frii, btn 4^ Oonuar 1849. 

JtcmmtjfaTtcit, 

S 9 0 ^ $Bc(nititMioc|MM||. 

(natrrianirfrtung jar Unletbattunq krt Ct^Ol«* 
■nb Ofiitffgrd^rn im l'antfcmroijTal KM ji l l»« 
jiih $1 nmifn« b/t cfffrib.) 
9ff{1twr4 btn 25. 3anuar loufenbm 3«b»', 
89rmitl«(a« 10 UJt, «nf btr «oniW ba ua» Digitized by Google jmnft Mr Statniaafefcrunani jur UnKrM' 
'4|n|| bcr 6taai0ßTage ton b«r ftalitnba^ 
nÜ jur 3^ärfr.{)äite, ba Bt^xtifttA^t von 
yirm^ifrnß nad) Stii^trtfauttxn unb trr 
jiTfefiragtoon Crr italtrntoit) nai^ ^r^ifiiittt, 
ouf Me 3aM 18"/., ""^ 18"/.,. 

leRcimib in (Bxanit^nnm »oi mbcnacUrr, 
jDi»rttfMi(ii 9oa €i(|, ftalf^dncn «on bcc 
IMmi^flltt mft Jiü Mm 6i^Ia«0taierg oon 

1er, unb ta MtfilAbcnf «Mft at g tl HB , §^ 

fi^ritlrn OKibni. 

Die 9etinant§^(ft< tU^tn id 
ta Or^iitc )ur <Sin^4)t offrn. 
f JBnilM, trn 8. 3aanat 1849. 

A\t:rK.i fiMbbmmiffonar, 

'- 6 (tt m i 1 1. 

(2'J i^o(joer|lfi«|frun(? in iJtaateiral 
Dunjrn beö f. gori^amt-j .nombura. 
.6ail|iott txn 20. aanuat 1849, WlVt^nt 

'■Vii'ii.*«»**« oöfl'f^^'uffl- 
'i^A.-.f« jutAUigm «rgebniflim. 

98 fief<rn tff jitivtui, .i .■ ; : : 

5 Urlifii tf«9ii;iitfn 5r Älaffr, 

9 ficftrn €i<|^(4<^r, 3r unl 4r xUjT'/ 
=^>>t tixttn 9lupfiiiimr, 

, 11 jtl«ft(r ti(^<H 6i>«irt»H» 

10 „ kirftii nub ntftri 6iidtk»it< <1S t»kn Sc^rmta. ■.'tif'ii. |0 kuA«n 
»2'/, J(ia(tcr lillt PmP'IUI, 

IS'/t • • » » Mlti4% 

tlVt » H «rOirlfeoti Hi8"MbtlVcr, 
S3S0 im&im Sttan wt «cria«» Vriatln, 

Hai «nfcMiMoK 
MöR, <|l goi§ gut otjnfa^B. 

StMctWHtitav. hn 7. 3«miar f849. MrBrnnrißcramt, 

g. 6 «aller. JIurnPfTfin in 3i»><i&riirffn. 
eonntaj Un 24. 3anuar, «Ra^raütagtf 
2 U!}r, oUgnnfint i8nf(»mmlun}< (m Cläbln'» 
f<bcn eoolc 6««HMf «ükn ail#M(»af|<# 
ixTiibi bc« tÜM Mf BflHM Man IM- 
f<*uffrt. 
(}*] •enefiike Oaff weiter. t»li«(t|ki« 
grrung. ftontM bM fflnftifleii 15. Scrauor 
b(rff< 3(i^r<, Vrorgni« 10 U^r, weibm in 

loco flatlrrtiftt , aul tm ©citidnbMtalbf 
von ba, 6(t)lag^rjp^rg, foigcnbe Jp»lifpr 
Hmtnif, an Im - — - 

f^figcn : 

1 ^ll(t^l Ttiiftioudjmm, Sr .MPar» 
21 ri(ti(ii SUJAntrIttiiatn« 
I JlU'ter biicbrn «rM«mm64(llM| MiHhü«. 
55 büttyta OBeUrn mit (talfM VrWlU» 
150 rt4(ii OipfdwrOfn. 
«UMtefM, bo 5. araoor 1849 
* . Dil ftontog b<n 22. 3anNlr iSH^ lÜDiinKS 
9 U^r, }ti SBarbnwiir. . 

*• ditvitt 3dgertfbttrg. 

S(t>lag UlfjnojoogeFifffrn. 
t tidm -^aiiftaitiin, $r Kl.ji)f, 
. II Rttcrn . 5r an» 4r Klafft, 
•Wf « Brunuditcii^dB ml QmW 
4r «mir*, . 

$25 nrfcni dtfirtriecUtn. 

Schlag tSic^iralD 

15 Älafler fi<t(n, liilij iiiiD fiiprria, 
575 «fmifÄTf !Hfi''frn>f:ifii 

Bvtibtiäa, bcn 6. Januar 1849. 

<t w iigli nnpnwi« 

^ ' " '! ® t 0 I f. 

— tu ^olv9Jfr|lftjcruna. 
rnßag brn 23. laufmb<n Wonat«, Stai^. 
niitag« 1 Uhr, auf ber ftan}(d M fönigl. 
SonbgefUt« ba^irr, i»»ben na46c}ri(bq(tt 

16 d4cic ttagnrHlanttii, 

SUO |B«rtK Wllm, 
ISOfklaie . 

425 anntrcbte „ 

bcn a 3amMR 1819. 
Sgl. (B(0Ai««1Mi«fi(eR. lü'l Ijofi ' {Bertln'jfTunfl »er (Bcitwiiibr 

Vtontdi txn 15. 3Muar laitfenbrn 3a|r«, 
ivcrbcn in loco Ttirberivärtba^ Mi^ftigentc 
{>o(ifortiranitc , au« im '^iffflg Jiui^itti 

4 >u4<n 9la|»oi)|}(iiiini(, ir ükfk, 

s ; fli«i«i|fin|ii(nr, sr iup, 

y '' m %X 

• |wifi(b(a nii4«oi((tji*mr. «r'ltaft. y. ttn«if$. [2*1 I8(fannnna<bun9. 

£oancTfl.ig bfB 25. 3an«<, Nm f(M* 
mal bic bonrnf foliirnbca Deminitagc r «tt : 
l.i 8.» 15. mb 22. Srttuar, t., 8., 15 , 
22 29 «AT), m grö^ lO Mtf 11'/, 

wirb burc^ tic »jjfilildr^üofal-StTUflraunfl«. 
Äominifiton tm ©outmam 6fß Xfurmr« 20, 
Tütfmitttf btr TOtt^rn itafcvnc , ta* iiint 
fbdtl^tiiif , in <part^ien von 20 ^fb. , an 
bcn ^r7ri(lbicieaben, gegen gldc^ bann 
lung, ftjfrtulü^ mfletgert. i 
Rabatt, ben 7. 3< u»uat 1849. Freitag ben 19 ^anuvr 
n<S<ti}tiin, te« ^Worflfn« 10 U&r. 
j irfr&rn per bfm ßaufe be< ö>n> 
jHan g j t b f t von Rnopp folgtnb« in ©« 

ßtn gift ti biare 3a{tlunfl, oetfJrißftt : 

fin Iif(^, rine ■glubenujir , on Äfftbfr= 
fi^rant, ein Srltpor^ang, ein 9tinb, )n?(t 
9fiRbc# mbp bau y|ircb«(tt(4iR> cia i^o^ 
tat/ 4 M 900 «Mm» eira^, SO 3ent< 
ner t)'«' Hn t^rtblm^gen mit Siefen nnb 
fonIHflen BabeJJrunaen, 20 dcfiptiter »at= 
tvffdn unP fin »Wuitrrfi^rofin. 
3»eibtatffn, ben Ii. 3an. 1849 

^ 0 tt (t 0 n. L'criiitfitce ^> eg*miui na(|»miflm. 

etfw^ fimmt fdrnmifii^ bi« jc^t b<fl>&enbe 
9t4r|MNiic» ft ntic mbm QciciM bct 9>ralt, 
Nw^emlt bem ^eiiNmi M dtnlfof • Vtäti 
mäui ciMcrftanbcR, mit bemjidlM In ^tt- 

Wnbttnj treten molTen, ti»e, 6»inta(| 

ben 21. 3anuar niist9iin, Sormiiiag« 
10 Ul)t, ju ltäi\ne(aut<rn l<n (Sj^Vouft 4"«» 
$(^n>anen flatiflibcnbe iOrrrammlung bur(^ 
flbgroibnete )u ^rf<^t(ren, um 3)'r«ntfang(' 
leaen^rtlen befpreibfn unb inebtfonWre )U 
rer, geniä§ $. 5 brr Drgamfation tti i^rant 
funer 3fnira('OTiSr<mein< »or|iin«bmenDrn 
ffldM eine« ientral jluef^uff«« für bie ffalj 
)a f^retien. 
3mSki4ni bm & 34niiar 1849. 

Ott « ■ i T <| B f . 

Diejenigen, rodtbe üfiitn ^um Jinfauf »on 
Saalfaricffftn beftjen , n>fvl>en biftniit in 
Äinnlni^ 8'f''&*» 6 ''b" 
ödlftf ber gnfidjnftfu iBetiä.^e, gegen Hb. 
i^abeitfrer jlltifnfdjcinc, bei bem fönigl. Stent« 
«MC bflbicc ia fmpKng iic|>mia Manen. 
avcibiMni, «m tO. 9«MM»48. 

9ii Oftiigcimc^efratf 
Cl t c B 9 c L earaSag bm 13. iMiftabc« ttOMM. 

fang 7 U^. 

2>er Hu«f<^u0. buft mb rinc in (Eifen gebunbene 9ab64tle, 
biflit yt «erlanff«. So ¥ fa|a bie (bbcbiiliB «e«ter «(^weljerM^. » 24 fr. ; 
SKunctcner eteorfn-Ci^jer, » 38 fr. ; 
geinften 3u(fer, » 20 fr.; 
«a^i, oon 19 bi« }u JG fr., naib Onalitdl;! 
getner OToc ca ^JTofi«' , i 40 fr., ml 
yfunb bei ^9üit ffnerr, ' gliMc ffife e^^oftf^c, »p(L ea(}lng^ 

Cnlcflc«, |) drfage n«b fiift^ gewifrru Ciod. 

@. Sautr. (Befriifte unb gewobene SinterartiM, 
un^ Nntfirbliic mpOcttC Orto,^j^Nnf« 64f«frMe fb» MBig jn Hirn j fS'] 3n bem •nbft 3 i f « fitirn !a*obnNii« 
jl Crc unt'Te unb m rtltcc Cioit, jufammrn 
ottrr aflrenitt, |u Mtmietten, *J«gIei4 «bct bU 
0|lrn)ub(|t«|«N. 3« nfir«gnibelS.94mlbt, 

ü ftbiaurr. |3'j I>4firnii)« Scfli», rtilOifi bi«tft .t>ni Äaft 
t)nvLl,'i tr, ift jn Mimtribrn unb auf nditflt 
0|l(in {u br^rbfn. ^ffdte bürbfab auf 6 
Btnatem, itft4K. itittn unb err ^rr. 9)it*" 
vrC bri b<r Hlgcntttocrin mtmt in 
(ImfliMilrr. 

{U rrt- i 2'J fluf tri fttwi\\:r:i Sfii^r'd'i' 'l^ 
tm 3'i'im(r, luSfl Äü*f unt ÄfUfr , 
m>ri|;rn iin^ na(t 'l.*rl r1i<n ;u it^ftlfttL 
i itxt» b.i »Butaifiüfr t bi'l. 

SHeM « Vb. «tlmtbt M eine «n^ 
"ung, |H rienn QMf, « mmt(it>it I fl«bab i» 
8 3'mwent. <ft9». Jtamme» glrf *t ^^el^lfaD^a^. ÜBiU'flm ß dlltnb ii <t) L'Jt m fiiuiji ^i.ufl, 
in bft Jpaupijl'aBf, tun (irr fii unD bt itrn €rwf 
(U vamie'bfn unb biS OfirTn (u briirbrn L2'] 9m 3-itob ^orinrr. Wrf^rr. in »im 
(tenaligrn Siabemann'ft^rn .^jufr, t> b 3 
gie |n »»r wtftbfn. 

(HtTnibM'riT« SiBiner mit aifoffn 49<» en« 
len^lmmrr, Ciaffunfl ■ t brri dAnbtn , 1(1 in 

fOinnr $od) bat (in ScgiiI <u »(tniinb n. [2*J Brirbtiib $0« bot bMlMilg« tH« inV 
«fl ^r. .^afu'T 9Ro(( ifMr«b"t b>frbcab «nt 
3 3faiai'ra, mb Itarnmet, IM Oilc-a 

II Dftmifttfn 

2'J OBi hre 3aafobn bal foglri« t'n mb. 
'Ttr< 3 mmif nnb «In Vatfer in «etmleitM^ .^oeibriKfen vcm n. 3aiiiiar 16^9. 

VtJ iiütncr 0Jt|fB, 4 4- U tr.; itri«i. 2 
•>7 rr.; ^f*. jB-arriJljf — «. fr. ; piirrti. 
hi^t 9 4. 6 fr.; dvr(|, 3 R Su fr.; ^pri^. 
fjra. — (I. - fr.: Dinffl , - d - fr ; Wiffi. 
ff.n*i, — « — fr.; 2 s 't ; «tl. 
fm, — I. — fr.; <irimr»irii, so Jtiioai — 4. 
U fr ; 9«, I Ju II fr.; eiroh. - 4. 40 fr.; 
«tfifii<r*e. iVi war. II er.; trrnkrab, i tl4r. 
Ii fr.; 2 tlar. 9 f'.; l flar 4 fr ; (fr»mif<t, 
t«»!8r»t. J Klar tofr. : tat Djj ati .l, |2 ?pt» 
I fr.; — C<tl>n(!fii(t , frr Dfiint it) ti ; 4l|. 
(Ifi**, 9 fr ■ jtalhÄ.tf4,8 fr.; 'j)aftmiflfl't«4 lO »T. J 
6«bBifint«'if(>, 12 fr ; — »irr. I tuei Bnt»r» 
gdferi^N 6 . j.ihUiir« i tr. 'ftriu, 1 txX. 
20 'r.: •♦ilifirr , I Siicir imm 40 '•. 

5rü*n unö ;^^o^p^e11<• ^er er.;M 
2laiffr»lautern pom 9 3<inu.ir 1849. 
iDtr StmncT Vlm/M 4 4. 14 ; Itf rn. % $. 
fr.; *»'H'"n. — f. - fr.; €r»l«, 8 4 i* ; 
•»r«, l 4. 57 fr,: p»itr , l (t. 15 fr. «'»»«'i, 
— 4. — fr ; «idra. — 4, — fr ; «ari»(f«in. 
I. 4J ft. ; Cinffii, - d - fr.; ö»>n«n, - 4. 
ft ; «Dbd'ciamfii , — n. — fr. — »wobrar, 
«4r. 13 fr. : a««if*tc» ©r»B, IS *4f. — h-; 

I ite. » (r. AoMt u> «Mag bK 9 Ritutf^m iOmtHiiittM in jvoHMi«! Digitized by Google 
für Nro. S. -TT? 

184» <S i m a t 0 f 0. tBii Utra «■ Wt «inlrtiDiig tint Wt triarigfl» 

1795 WiWa».. iU*iiMif «. ,4. ^HTfnH «ri« 
kr 3'it «1» M Ott,« ,n g,i«,. f„>,„ 
«m »« tmeriubcbr«, b,r »n-if*,« w» 

»»n »uxu. 

Ciur*fa MT Wr HnH «rmm «rftfitn« 

J2|^« »«r, ktttt riar tf«* Xbrtfnabair fit 
w'k»«. «finr TfJw »rrff nn voll rtlM «t. 
«Ife lO «r»««r,n, aWr n Mt «rtt im MtUit 

■rf^f fe ■«<fc«eHnM 4rbt>l4t. fo minAH 
w« wfit,t »«»f.. »«t« Itiiii fTriBk n'iMtn. 
Mt »er HUrm «inflln, un» i« »Unhf 

Milahr b«i ,1 u.irt »ü,n »,iitxmn^,n nUuU 

iJ'(*5wi. " 

n «114 mi^t vnKg nftaunt, all n 
«rt W« Mtt4niW« eattnittn M «ajir Ul «t «fmo 
^ ««|i/«Wg« ,tH(A». «inr dtipabüf , kl» 

wWft fiBawfl»» »Utk*, Hm Uiia6UnAi4rfÜ, 
«Mlfla rliif« ftfortf« Cifflrtl kreriamdt 
■Wi. ifa« 9crlMi, kr Bit <Bnftannun4. »r»Äng. 
*• ■» n«rk httiantt. mafttr kiiff «int, lirfcfnbr 
«*lftr4*rq. «t »rkturrtf r« trtnobf. tcn «of 
*»«Mfi^ laiofrarrn tfriaffm b«bni , krna 
•« M«w rt ko« ia Sflukt atMitxt fknnt». 

I« «k««k Ut 6 Sunt bl( tut «aaonrn* 
l** •« Wc 8<flaa« Wa «'»tka'tn torfatl«« 
"XiMIbaf» )■ toufr |u klribtn, H'^OK^ c Si- •Wfa ; «II kirMbfn JtaiiMim ofrffinkf Ira , k<ifi 
eHagrtaagltuHank aufjftJtt »aft« nnb Jrkfrmii,« 
Uintn Uff^iftiqun«« »««gi^ni Thnnt , »fntkr, Nr 
«»m»««(9 kiff< «tUabnii, a« frtnr ltl„ s«« 
Ha« ,,rtt,„ «i,g,( mWlr^fn 
TO» fols'alf« Birrtrba ta«» varrn f^m Mrgan^ra 
«m»»r aftivfdiirlnbrr tLngfi unb ♦offtiaag; feta 
Uutett bfi bra €*Tr<rrn b»r lt»niTrrre«laH«ti , brrrn 
Job»« »M in friafn 3u|Iu«i<orl grbruagrn w«r 

b«or^»»n»* «araafi >f| jtinlgl un» x, 
^faan« aaf eine «ttgrmria« «ainr^ir (atlm b(r 
«i<»<tg»f<t(agfBMi Kitut rrmat^lgi. 3« Mrfrai %u- 
ifuMiiff abfr »afif dlaiarefa no« nl«t« «on bir. 
fot «»ffflaag. BRk lettrrnb ktf ««(ftiontt rfnm 
Ttftt Wr «lakr t«ranaiflirr unk «HfllHntf . ffttriAtt 
in kfoi VUHtl 9(0Tratiae kfr grb^tr «ubr 

«imatofa ft^ aaf Harn nl.krignt •luM« »er 
frinrm *ijno. erinr iriHbaag »«r rfnfa^, ala 
g'i«mai(c*U N(b,n if)m Pank rfn Jtnabr eea ut/n 
c»*t <n6lf 3«b«n, mit (iarni rrlifnbm «nrtl|r 
bfffin B*bnt)*U Nn» bir go(»glAnun4^n «»(hu. 
vir üJtt ür nur imiall in iBÜK rinr« tf^frabf 
Srff6ni tat, «8* attir gfbobrn ira.br. e^hir 
Blitfr »arrn anf rio 9alt qttiHiUt. vo eint 9ar« 
tltur aufgfr<«(agrn (ag. Jirr Stnabt fang mit ffl^rt 
fttiaatr rfnr Ütir aal .artafnf»,* unb brr Kiif rt 
rmattigtr l»n burit SrtDrgungM frinrl Jtopfi« 
u<ib rtn lufrirbrnrl «i^rln, ank gab «tt fcintm 
9uit brn liiri an. 

«II krt ectaift rinr »nirrr 9aff«gc glAtfli« 
abriRiHBkrn kam, brrbrir H)n krr SR<iflrr aiir rf. 
nrm '3wt S>a mintr Pl»|li« rin J4rai, jacip 
»in frmrl, irUkr« •rr^irri. »aik «brr (omif man 
bi» »tn)((nra «tinm n ttntnf^ikfn . TOflftr bruUui) 
in b»t Vaffi iri^krrtamm Huf bra «ip» n br« 
ffiabr« rrfatb »fr angrfdiiornr Ion unb »ir Jii-.g.r 
tri «ifflio nuikrn cor &(iiuim fUii, unb t^t Digitizei I nAnttin, all [««"«t' '<i^<T«'€l61frt. unk Wn 

ti4k««f Cbm «Br Br«!« fli* in tIfaivhMi «Irl« 

§r*lft »«»(^-iif" 3* »»O l't' »«tkrtttH« 
«■ vrit'' >" fd'ttmmtirB ^nt , jbtr trr allrr« 
gtt^f iiiin »*" trfiin »ijn r»BbaISi 

Mi0MiM an Wt ^«iiptfa4r crrKrri'rln ncütt. 
Ifc tw|ifn»r 1| 9)rtfalfun««icrrt, |ii 
|AtM«ff*M wir ctflrniK« fclrrVt IrtüM |hk. 

gtMk'ii Ä'tcr^t f»Bn, ipinn wir ffn*t Cänrflulb 
M* Hii^lKtrn lBtl4(|fn, UJni Ihil ^rt nunfc«i. 

ItI, Bola» «»(»ebfn tälirn» «laiibl man, 
i< |if lit Hafflab« Ht ortfjff inqqrirnttn 9tri(t><* 

m, ifW IIMII«! auf tat «a» fert sor^MnM« 
■M» Mi »nvIfMrtf««! ßiunlgmait fMnrAftnn» 
* ■HTMoi — la ll» » SMIf ainiiMifBf 

tm tit ^nnal^fiMlt fcaN» nnk ihlttr d<i« 
t«*;rr ^antifra uv in ill« ftMttMM^rn (agt^ld) 
rhrtf»» rimutitrfUfn ; O'flfttri« imk 9ftutt* 
t* Utum n'.«fci rrfma'r DiJ4tl(| , »rfiin trit 3)»» 
WiJf frrpifl'iliU'n , Mf fr tu (Tri nmui tftfurm 
IM eütjrrfurq (ur Huftutnini) 4rbr;d?l 

IB. ff tal» oM ixtftli*. al< 
irtRD fir UDfinnSoc« 
Mit 9tf 3Ht 
f4 tW|((i[|HMlfa 

Ürtnt tri flS/tfanoifmig k«iitrn mitb, baf fr 
Mtril^ftrat ni^t nsiti bSuflorr, oK r< iti 6f« 
|»i lt. Mn itlttto 3>'I tat abbiin^fn UfTtn, 
Mb, fatt ia untubign unfe \;'Ti\rbli(ta 3^ifl« 
^ri'f^ («t U'^i'""'^" < Virlmrtt IHKttr 
Mm^^MI CoK'I btrlica (jttunbiagt 

M# fUfOianfe rinr Orrfaffung «aoit'fl 

•lifhnm, ta «rf^rt ki* Rr^tt k(6 iB«I< 
f • an ficnlffm^rtifm flatNafiiMCrff nm ••«• 

i\1 au<6 in tft (fiilnuiM Jind-tift f(in 
k^6rt<A(n «•igrbrd(tt. (fe ictirini mtt niitt 
l^kOttmtnflf k'' Wlnncr, con tnun man nictt Hüll im H# taipiitllni rrftl g«m«4l tat««, Wvb«9 gtnjHüm 
Un(MI(kil (u |fit«ii, ttcna man at4)t in aÜtm 
Wrtgra Siingrn ait ibnrn rinrtlrl Wrlnung ifL 

S« maa ai*t foyn fuw: (lain Qf^affttagl« 
MAUffi M Mtr««, (0 r««t am: O«« iia|ni(h 
•t Ii» Wim tli4m. «IM «I «• »iifl»? M 
»« fh MfeM wlMi, utt Ii fW 
Mmkfif n|«iilU|«l wri 

ftUil. 

'in 'Bieuitn ifl (trKdirn brr AtmW W* kM 
mitirn in frinft {t^ligrcil untrtblodHafll fdafetot 
tuitt Sitult rrn inttn Xbt'lra eine brUloü B'c* 
ir&ifni| (tngflirtca. ir«Id?( rvix M f<fclid:> 
In Mifrirnl btmdbt Anrrfrn finb. Utx b«flrlb« 
niiriiitittB, M »afm «<f*l4gra |iM U«* 

M» mmibifiHi fkamtMiMi, »«t m y>m ball* 

ktfAfllbm OaglUtf rlwr riafrttig finfttrrllra ge< 
Arbrnrn ^tfrfjTuni) bc4) nicbi für ralkfam ttatttt, 
ffit ren unfrtn ^OtrfaffuitfilAnintfiit'u (u «al^'rnfn. 
tS; tal Mfl u biilnJ) iit Ätiintrfitlf , fe ii if irlr 
fit Ui *ti (tjirn )i<fung grO'Q' ^mita, au<$ friatt« 
ieitl «ufgcaeaaun. 

4>miMflra4)lel grV iit <u: bU mrifttM biifit 
<$nMb«i^f fr(m bii lt%t aar «af bcn 9»9i*t- 
M fdflf «•« Hitr; Sic 9«Uln4ia Ml»m 
•flt MC ««^ «if tm 9Ml«t Mm, man t«- 
ai«( Ailta«!, kl* fiatfU W« WuiMifn 9iUitt w- 
grAatea. 34> Mi| Mmtn gr^UtlK^rrcn 3riibum, 
all maa «aa d ffti mlgtitb t&li. kuicb rlnr 
OtifdjTung, unt iriir tt auii iii aU«it-rf)r, füc 
finfn (in^rdun bfuintfii Stjjr ttf Sr''C'i' n<l?'t 

kc<b finrn ,'^fb«n, trt ÜLi jrn LjI ju Iftf n , t"» 
Irtrrn rnüfffii, Kit n!ttt\^ iit trutf^W Srfl^U 
ia btn finjtlnra Sinbttn ju btbraUa bati«. Oft 
StUtt ia| «i^i M Wa tiatrlM« l^nfdffiinqra, 
fMlMa ta kff SnfafTaiii tteiHitbsU — aa ixc 
QuaMiMtfafMi, »44» tMü tMtt«> Vm" 
g(l n «InVIt M »ot fete Snttfit Iii Im 

ctntdnrn iinitxn n>(tt aufFooiarn Uffm, SitlMa 
oiaitt unt güißfniTlUfilt tnpdiKn it irrltrn b« Mik 
totl, a-if fO itn»n fl-fi't frinr 93c>lf#cntif« 

tuaft füt tie gaii;r diatioii mit trnl (rin !)t(i<t)l* 
grit(ti ba nar. SB'l rj uirtid Cittn btingrn nlQ, 
bfB fiina man ttirun gib^tirn glifjarn ituii, alt 
»rnn aaa nAt tAitdg alf bal'^JtUratni (l^lmpfi. 
3t mit lia« 9«lHMtl »j« iBntiuua M Qoirrl 
wiftm, 1( faalct auw at4 «Ita »bi «Unkca 
turt: bal fariaianil aMlfe« kc« lll^ll |B •taak*. 
brinsrn , — bf It mtfft ftuum HA in 9Mm litt 
!DtritnigrB, »((4» bir alle IBirtbr^aft tpfrb<t (olca 
neUra — M* «Ui »K b i ita Kili lM^afl mit «aat 
aal J 

i Digitized by Google gitang »tr URaleriallüftrungm jiir llntniol' 
lung ber 6t«)dl<f}ra§t con t>rr ftoltcnbad^ 

IHrmafene mhI ArtMfnlmi vak bfr Cr abMIkNleoon bn ftoOml«! wM^QtraidVtn 
•uf M» 3a>rf 18«/»., l8«/„ «ii» 18"/.,, 
tclir^ab ia ®ranitft({nrn oon flibertiwilnr, 
2)ierit|)r{nrn wo eiU, Hatf üitow tinjn; 
SärfnÖLilc unfe 

Icr, unb in o<i 
f^rfttcn imben 

kr 0(|<ikc tv 10 büAf.i 7ai^',.\\\1^iif'i \n SiiuanM'cb'ni, 

M% • • » . 4fli« 

mt fnerrk, 

sc/t # « » 64<ilft»l\nnf TiAdd, 

iS'/t » » n „ «llt>IU(^ld, 

TIV, „ „ «PrflerlhoI< roii 5" 'IM^ frutn, 
5350 l'li(t<it fflrllcn mil ctmiai;! Ilriun i 

tiai »orbfft^rifbfnt ipolj , tur(^fltj)cn6« 
fcjön, tft ßanj gut abjuF.-.{ir^n 

T 9 UKiufBalbt 

98 rieftrn 
90 (i(^tell ^c<{ 

8 Ur4«n M 

9 titUxr» 64«! 
8 Uttn 9lii|i( 

e ntfcTH iBaiii 
UJHMter «kia 

0 |> M 

7 M >u((tfn 

10 H ftirfcn I 

. 41 XliSVä 
16 » • 

10 I» H 

611 ta4(a 9t«rc Sontog bm ' 

11 nimr« „ 
4r t 

IS tUftcr n<l] 
87S itmiftti Sm tUtnftoA brn : 
. >4 

8 clitrn« 
4 f!4tu« 

15 ilrdirn 
30 buittnt 

16 (iitdit 
•B tMtttT 

r/. „ 

tl50 ia^m 
150 ri4«ite 

425 anim 
m Cr Ii* iMlt «tat ^(T t>n>Un1t««( «iafeAta« ftf^ftt fHc 
■■U «MT Mt «efftli Hc W e_Wjriy ttalHI flaf' 

Mlafm »eOfli, fftr jf^t Mn tn nRirb(ni|(m 
Xbti(na(mr on tm StHürf, In brfff^i nrurr ($r|lat> 
hing, juiftd(ml'tfn fdjrint, fo Ifl r« nn arcfir« 
Qngtflif-, rin ncd? qiöFfrf* nirr rt, trmn irtr unJ 
babui4 'nc niatbrn Iu§rn, ba* OrTraffunofirrir 
für kal fiftiigf S>rutf(t!lanti ;tt tcamtorn, fo f'ft 
unfe ^art nnb |iit('<<t fo rafd?, als irir »rtmlgrn. 
S>rM iMt, wm t» nfi »ifbtt rlM Mlterc, bA^ 
btuffftr «latftt slM, wnr b«nn, b«M airt 
»4 am fo 8(iB#f, «IIb 0«|biul4 IM «ni 
■hbic tn^n |KnMiiMn. ttNtI mralgfc bihnt nil 
Vt fBfnrid<lu«(| in firtnffn, b«| traif^i ^BrtFof« 
fBnAlmrrt jn berdtlruni^rn. S>a8 ifxtaiiMi VeU 
iP tiffcn HuqtnbUd ni(l)( In tBrrlin, abfi tt 
nO(t» In Sranffutt Cfrtrftfn; In bfr kfui> 
f(fcfn ffiftfaffuiifl, bir iin(fr brr Witiclifiinfl ffinrt 
fltctl^ftdgtminnrt csQrntrt nrrtm f«B, bWil für 
9n«f«n, Dte ffirbal Abtigr S<«lMlNb, btr '-Bürg, 
f^ft, bta •4i|^twfe« bm ItM« mm|tMii ShU 
triUv |ft nlpliK ttit M tun bMii c|k |Mn§ f«ffini9to«if «nt bar^ bra frfifii, «Iniil* 

tbfstn ®t[I(n tir brutfitirn 9Ijlion — 
rtntn tfSiiÜtn, brm Frinr OftwaU lu irfbrrflr^rn 
0;ritir un» Vlatt bat. SBirb brnn nun ba« brulf^^t 
SBcir un* im Stiil) Ui^fn, (1(1) ton un* abn'tnbts, 
(bfn ir«!, trrnn il fltli . «ir I((tra, Mlf^HH n ibm 
ttittlhc tbun? Sa6 Ire frrnr. 

fBaS bliebe fefnn au* brm ^e\tt frlbfi für rint 
mint f«0« fl bU «inbrU tMU^ »10 f 

SnHM, fMlf «• bm VarltKfatr mt |(Iüi' 
tM, biaa, iMif I« MlI, Mtillbt aun aa» tOt 
bm fiwttrti VirfiVfl riMt bratfi^rm 8l*»alat<aa. 
34 mrlnr , nan feil brn Xrufrl nh^l «n b4r Oonb 
moten Unfm ^lu'gobf ijl, 5>ruir<^Ctnb flnr 
Betfaffung <u qfbfH cbnf bo6 r6 bm 5}ifi* 
rfiirt ^teritrn !Kf»clution lafüt {u bfiablrn 
bat. Va birfrt lu'gabr bATfrn tsii ntftt «rrjofri« 
ffla. <f0 i|i hint gnft ^dbtnt^at, bat •rvrbt 
tal lia (Btatm {« «ttfra, tcmn Mt ea4«i «»« 
iMya fffitilMi |a MCbia. Sit atAffra «af aa> 
fina «Üha aailania. «fafci If aal aaM» 
Imt; a>ls labm Rr^iaMofl bavon |« itiiai, 
■Mt «Srhi 9(btt »W fttara 1BabIbf||ii(, titt «M 
bft (9«o6ai(irt' fonfl bir Jhinbt Uta unfmtt tt* 
(Hmmnngrn ((nttftgt, fonbn« Ste^raff^^f' ^ 
^(r^TTiTntm biaiNM SMf aab Hi^MMal^ eoanlOA bra 24. 3aaiior, Ütai^nifttagtf 

f(b<n €aa(f. ©d^unA^mdöi^cn dtti^enfd^aft«« 
brnd)! bt4 aitrn unb ^öa^)! brtf nriun !lu4> 
ftbufff*. |3'J l[!r^fn Uiuna pnb m« • Ä II f f «.i^ 

IX« Srrfaffnnigrbrnbf 9laHoti»nfammtnnt TN 
tnnffint bat bU «nmbn^ M biMlItm Mlba^ 
f* fty»»fl t «ab bir »t wffwjit» Switwiiifliiaai 
MiftMta ariHil^ tlaii StalMiaagifrfkfil Mffiaibci. 

Sir •laabMbi. MHf ffHbt «iiftvrr fftHIHlfii 
■«b Mi^tf . flab olfe dlgtatbaai bn 9ldtien , unb 
tvfiin biffe ftT btr QrribHt rrif nnb anf ib(( Wrifetf 
rlfrtfAAtifl l|l, fo aiu§ rt Jr^t i^r« fife nnb b'i> 
liqar %fliitt frl^n, taiat jafoTsrn, bei birfi 
iri^ir ntipr;it'« tm Satrrlanbf •rrfAninliit, fMita 
AbrtaO BoUaültig aarTfanat itrrbfn. 

Swmai mflffrn kir •onbnbf|irrbungni , tt>r(4( 
f# ba§rgf a l«r»iM nbaka babr« avb «Mb fibrbra 
bitftn, nafliiib a alB b i tk ft «wibM. 9|>tO«<ttit 
Pab ia biam tat« t»ia; «iitnMbfc iiiibaafta fb 
Ibmi mfmai Iwr naflti^Ml, a«f Um WUn brt 
qjatftfanbf« frlnrn 6<fit'tbfnfn ttrll ^ut QegTfin< 
bunq br^rn filnfiifltr (^itDi^r nlrbriMiles^n > titt fit 
jtnb to(T fluliluft von 'Arjlrtbunqrn foICm Mrflt*« 
Tungrn unb folibn Stu^tb'Mt br« SalM, V(I4k 
Wt icattrn acrililt aab brt üa»<l brt »iiiilialii 
oiboO fbb. 

S)tr ^abra abn aiAt aart« Mi flirlbift «üb bi« 
mt Nim ««# «ab « w ai^p l i» bitCca* 
■■Taai |B l4il|M. Dal 
lAcr am IMiai 
b« «ifttMfft f«a«, «iUk «a« »it WaHaat h i» 
^anataaf bmäiitlM} aat babai« tarn bir 
»rflalilt bH 9«ll«f aafr«4t rrbthm aab bn «m 
ibr bfTuftani NatloMlwtfammding blrjmißr mcia» 
Itfrtjf Jtwft unb Vnrrfrannni) *?Tlirtim rtfrrrn, 
trrlctf üUfin 99ürflf ka'ür tfl, bat taJ uropr ilHrtf, 
ju htm jlr brrut'rn , ni^l <n brn tßinb gtbaurt 
nirtbf. 

CBl( fbibcca ba^i aOc btatf««n ftiaanr, »fl4« 
Mr Oii^ittMb Mc Btiflitt M« «attTUabf« oafii 

brnn »airaaiOi mniHm, bof M» 9ifimt 
brt «aiiflMbnfotarfaai »nbiabli* fflt Balt aab 
fXrgirrunini ffbni. auf, aflr gtU^Uit 9R{tttI tat 

SBra-rgiinfl ^« ffftm, bai bir ^imt 'X.litigffrjr «. 
Ijobrnrn ®runbrr(t)lf übrraO (m 'Jijirilanbr jut 
eoflra Vnrirrnniinq grtangrn, nnb foMit an b'n 
faavftAntn Sri^läffm unfrrrr «<tfaffitnggfbrnb«n 
ftotianalortfaitmluBg nlrgrnb« graidifrlt BNtbr. 9al 
IP bai Sali (Mna «mtflna, ba« ifl «• M fiUP ■ab Bn<H wa » «»Ut M Bl i iiriSCr fllaa«|(l«, tca 4. Saaaar 184». 

S«t «tat »alacllablf^a Stttta JRi'röerioür^bad?. 

9ioalafl brn 15. ^anaax laufenbro 3a>tl, 
lacrtm in l«co 9lk«er«ictbai| aaibfelflenbc 
MlfacltaMlc« «a« »m CS^ •^toaberK 
im«* IRMfi^ Tftfftort : 

I Ia4w %i|K«iÜfnM. ir JUifft, 39 
S 
I 
f 

6 Ita||aiiabr4nitt(,*2r klafft, 

■ it m 

Im jRab'iatiMaml'lr'tnVb, Wufhatjilanjrn, 
S ei<b(n 9B4gii(rit«n(|(a, XXrfedflt*» «arfi^e ifUn |aia lialaBf »m 
8aa(fartofrfn b(^|<n . wnb« |tamtt (a 

llfntitnif g((ret, bi§ ftr bie iwfir nab fe^ 

Öilftt bn Dr)Hd)nrten 9)(ti(i,)e, gfgfn Hb' 
^ahtibrtt HUun^ibeint , bä brm fönigl, Sicnt« 
omtc bj^ür tn llmpfan,^ nehmen fönntn. 
^miixiiäm, bra 10. Januar 1849. 

9t§ Qflr^rrmht^rramt, 
© t f n 9 r I. 

6amfiiA brn iSb (aaftabCB flintil. la« 

fang 7 Uhr, 
5ru<bt. un» ^^^o^p^fH<• tw 6f.«N 
aaifrrelautrrn nom 9 Januar 1S49. 
ütr StBinrr »a'JUfii i K. U " j Ä»m. 4 f. 
6 fr.; *»»Hf»rri, — Ä. - fr.; ei-rl», S I IS t 
«Brrfl. 2 «. 57 fr.; pJfrr , S t. I» ff.: «»»«»". 

- d - fr ; ««dm, - «. - fr.; fariaH". 

- ». 42 'i.; Siafen. - (I. - fr.; **«»".-;• 

- fr ; HDtilfaernrn, - |. - fr. - «»nilw, 

i «or. 1? fr. : armif-tff» Sr«b , l*'. W» ~ »»•» 

«BriBkTJD, 1 J?iir 'r _ »md aab Sfriag b« • HitKtMni «HtbnAni Ia ia«lliMi% Digitized by Google i für y>m 

6onntaii, 14. Januar. 1S49. ©*le«*iunij txt Äaifftfraflf wm etanbpunfJe ©apetn«. 

5)a« >6f rintaufmb adjt^unbtrt unb ndjt unb oinjts, tff» 
ffn Itf/ir nfbtliimflortCT ©onnftibUcf wt^mütfjifl von un« 
b,n tot finrm |übbfutf(l)fn gürfttn unb gütPtnfobnt jirrimol 
(«ftföfn^eit, bt« ftront ftnrt 6äfarrn fti^ ouf« t)ftupt ju |ftfn, 
J)tttij(blanb niÄdjHfl unb gro^ nocb ««^fn, frfl une glüdlii^ nacb 
änntii JU madbfn. ^ , ^ , - 

Sßfl« man »om «uflfnblide au«fltf<^laatit , ba« brinflfn bf^ 
bintlici) 3at>ttunbfTtf niilit »Ifbfr. 

«W gttbinaiib Bon Offirrrrfd) in Wnobrr glu^t ffinf Xou 
fftbutfl »itbfr^olt »ftittffr« ^>a«r, «I« bo« uHflUJrfHi^t ai'l^n con 
raubluftiafn Jianbfn fnflft unb fnflfT finaffctjiofffn, bfu todjrttf= 
Tiifftn finft ^WnbfTunfl, bfm €*itffalt SWaflbfburfl« in bunipftr 
t^rratpfifluna fnfgfflfTifob , «l« bif g^mpolbiffn br« bfui|d)fn 
«clff« in Üöott unb ©djrift au*fpra(t!tn, unb ©ort unb 
Sitinft «fTWÜnfcbuncitn fTflofftn übft ttnt fludiwürbijjf ÄamonUo 
nnC ibrr ^rnrrrefnftbtt, ta mar t« flffcbf^fn um blf Il^naftif brr 
^SjbtfbuxgfT, »tnn tin bo^ftifcbf* <)ffr tot bfn SWauftn tßifu« 
rtl4litn wnb bif Äroarrn tcn ffinrn Jiiotrn Pfriofltr. 

I5ft «uiftanfl tc« Äampff« fcnnff ffin jwfifrl^iafitr Ic^n. 
f)unbrtttouffnbf ^ttt mm fflnrn effrcIcTn ju «jiilft «'Iftf'- 
^unbtTttnu^fnbf, btffn 3:obfMrTad>tunq , bftfn 9lÄb»"bt ctflfif*«' 
tuna füt rint ^liflt €a(bt bfn aWaHfltl on ÄTttgf trfabtunfl tr= 
(tBtf unb fknf bolbf Joflrfiff fiilftmt (lanb ba< unflarlfcbf tirct. 

anit i^Tcm *Iulf , mit ibrtr Sotionalitat brjablfu f« Ijcutt 
bifit Waftflatfn , glridxitltiflc Suf*«"« Äa»o<ht><j^f flftltf. 
m~tS^<W, Wf »it^ifvbfiflffübrl )u ^ben ftt ifftbulbißt finti. 
!EHt ^ufunft, bif oIltniÄctflf ^ufunft abft »itb tit gclptn »bttt 
Untbfirifilett Hat mailjfn bfU bfutfdjfn güT^fn, »cldjt finjufc^ni. 
ttn bfTuff» »tttfn. 

gic<b bonH>ftf bat Pfut brr ©rntorbfim — noit) toax fit «tdjt 
lUT ©rbf brPottft, bif t'fie^f «obftt »lum«, bf« 2Rann(«, 
bft ffir bftitWf grfibfit fltfoüfn, btfftn leb btutft^f Cbnnincbt 
bcfunbft, unb fcbon brobtf bft jivtitm {>au))l{labl Xrutfd^lanb« 
i^Kt £(^tsc|icT blutigt« @rf(bic(. 

Sn btra paffltttt SGibtiftantt btr pxtui. 9lartcnalcfrfainin< 
Innjt, an btt »tfonntn^tit btr SSttSlftrunfl Stilin« Pumpfttu fic|> 
IßTanfld« »rtjcnnfftf ab. Qint banftt üüodjt unb Innfltr abtr 
tauttttn lic aufltifff ter ^^b»!"!*'" ß**»«" 6*9'" tub'fi»» 
mäßigt taHunß. unb btr btutf*e giir(}, btr bomaK btr offtnU 
Udicn SWtiiiuufl ©fb" flffl'btn, btr bamal« bit ©ac^t br« ^trli» 
utt fliftdjetagt«, bif ^aä)t Ui ^iTfuftf(<>fn SBolft« |u btr frinlacn 
nrmadit, ibr btn ©it^ rtrfcbfifft bnttt , »ab»^'<* bit öfffntlidjr 
Mfinunfl bAttt fii^ banfbar ftinir ftinntrt in btm «uflfnbUrft, »c 
rint itflifttlTont ju ttri\rbtn tpnr. 

!?fulf*Ianb, ©uTcpn frnnt brn irtittm SSfrlauf, 2Ht 3ttt= 
»Mtfiffralt «lljrit famffluPif^, »rnn t« btm <>fTjo9fbi"imIfln ©ifl-- 
moTingcn pilt, nnbm für btn ^ctflbomtT t»cf ^artti, bit %nxftn 
f*n?itatn unb iirfifn but(^ ibtt rtflttbtforbftr ^rrfft ülti tüibltr 
nnb I'rmcfTairn frbimpft n, obrr burd» fionfffuiHftfaflfnbf ?olijfi= 
Htntr bfutfdjt 3unfllinflf »on brutfcbtn tic*f<b«!tn jn^itn. 

«Dt«n bat bamoU laut «nb mobntnb btn Ort btjfl*»*, 
tro »nbm , trc («hrt , wo I^anfbfltfrtt «nb Üicbt btr 5?Plffr jn 
bcltn frt. JTfiitf €«lmmf fanb Jlnflanp; n>fr nbtr btr 9*rf*i(1'ff 
(ini\rbeTtn, »rr für |ir fAafftn »iU, brr bntf bn# ©(flitfitT <ffr 
birrffrr |?ffHflflf, btr barf btn butrfliihattf*tn Su«f|!T«d| tniftv 
bintfifirffr JTiplomatttirätV ni<bt JMt Sic^tft^nur ftintr 4)a»blMn=. 
{|tn ntbinrn! 

Da« Prfthrinfit brr cftrc^rttn prtu^iftbtn »fTfaffinfl , frfi. 
fmnifl n>ir fit ntmmtrnif^r »cn fintm giitbrid) ttmarttt tMrbtn 
b«t|lt, tiff Jtbrm ^TriitfAtn ba« Uaimo» (fütdbtf bif 

5>fln»fT, nii(^ tttnn [\t («fftbrnft trfnptn) in« ©tbÄditniS! Ül« 
«btr bif ^r^ftffertn in btr Ttfctmirlrn Äirefct »fJrt« Janfifam 
tnan» — fllrltturfbl nnd) unb nnd» ju btptfiffn «nUnftn , b«^ 
bei* fflpa« ftff*tbtn müfTt, nnr ba# Htbt @r!b; fli« bit prepifcri-- 
Kllt Sfnlralflttcolt tlntm 3lti*#ebfTbouvtt rntbtn (eHtt, bn 
toatb r« mftnnii^titb ftnr, tn§ bit fÄrnmlliebtn gi'itfitn ^tntfrtlant« 
- utfttUc^ xaii «Uttntfit» »uenajimc DtPfritti^j« unb ^rtujrn« — mtnn glrii^ titf btrümmrrt um bit G^i||altuni) i^rrt Souctraniti« 
trn, bocb v-cm Slnfarf^t btr il'cwtfuno bi« auf btn Irfi^tn Slu« 
gtnblitf uitbt«, qax nicbt« ciriban batttn, »a« jit ^tutt btrrd)ti0tr, 
au(t> ibrt 9lanitK in t\t Si'oblurnr ju Itgtu , unb tva« aui^ )ur 
©infdilflftrunfl nUftbö*fltr iiJfiCTijnilft con tinrr Iria« cbtr ^ar 
ton tintm viitbtniufiim flffvtodjrn wirb , t« i|l tittl ©tblUau« 
fOiung obtr i^ttimtt^rlti. ^liidlid) ftrnug, rotnn btr !})uali«inul 
un« otrtttti tt)itb, R<tnn un« tin 9u«mf9 bltibt tror . Hnbf btngtre 
UfbtrIicftTunfi an ^ircufitn! 

Difttritidi o^tt ^ttufitn, b«« ift bfuit bit {^raflt. IDit baprA 
SRt(»itiunfl, intrm fit tr« Vijtftn ^>t(ifmonit abltbnit, ifl auf bii 
SttUt fct« (Irftctn gtttrttn , unb nit warb rint gtiiclltd^trt fflo^l 
gtiiofftn, nit fianttn bit <£tini))Atbirrn unb bit oiattritUtn 3n« 
tcTfffrn tinr« SLtolfr« im tniitrn (^inflanfit mit bm Slnrid<ttn ftU 
ntr !iMrf\irtnn,v i^ai^rrn ivnb mit ortubtn (^nt unb ^lut baran 
ft^ii'n, um bcDi $icrtftr fttnr « ^Cnii^« gtgtn pTtu|. Obnbtrrfi^aft 
5Jadjbru(f ju rtrltibtn. 

S'fr tfi btr Untttfudiunft i'ibtr bit ?ic<t brr orbfittnbt« 
Älajft in Xturfd'lonb, trn $Wnn,:fl an !i'rf*öfti(\ung, bit S^tu« 
rung brr frbtnCmilfri bru SR?alb tor tnutrr i'öumrn nidit übrr» 
\atf, btm mu^tt r« lüngf) fdoii Rat fn?n, bo^ bit Unjufritbmbtit 
btr (Sfiitnwait, Nift bn* fcjtnlifufd'f iinb fornmunifilfd^f ©ttritbr 
unb e^rnttbt nur auf üintm ^t^t ju ^tilm fr^, — btird^ !lu<« 
waubrtuug. 

Sä'cnn ftit rinrm I^tjtnnlum tlt JüriJtn tlntn Sfitil i^rw 
3irilliflfn ju SRnft^itlbtTn für Jtolcnifitn vtintnbft ^ätttn, fo 
»ürbtn bittt ö'titfr tiult3inlcn grtrnf,fn ^abtn, gutt »tnigfltnl 
im arißofratifdtrn £innt. 

^ir Di\i>inif<«iicn birftr unabKri^Iicbfn IIu«iDa«brrting auf 
Sübbrutfrtliinb libtibaiipt nnfiritcnbtt — foÜ tin Äailtrtbum 
^tru^rn tltra fit b(„i'inftiof« ? 5l-fnn ntdit nUriifall« fttn mo«fo« 
tinli|d>cr 9Jadbar bit rt*filid>tn Sitpptn Sibiiitn« mit gtwc^nfrt 
Wunifi^tnj un« iffnrt; auf brr prrupiidjtn Äartt fubtn »ir fti« 
ntn ^ii^trilt Vnnbte, bfn irir ['uji ^atttn, btr Äntrarffe^aft bf» 
f4lrflicl^tn SPrbrr firritig :u mnditn. Solitrn vir bagt^fn brr bt« 
qutmtn , btr nrrblfrilrn 2i'atTtff}Taf,r , n^tld1f btr lirbt ^irrgctt 
riivn« }u bitfrm Btvidf gtl'diajfvn bat, folgtn tvir btm ISonau« 
fhomt, trcbin Iraiirn un« feint HifUtn f ?tn tai:ffnbf ton Duo» 
bratmriltn br« fit^pij^fttn ?cbtne, ton tinrr milbtn, bif ilbtrjd<nengc 
lidjfit SBtflttation tij<u>-ti>btn mltfn>ii(\rn Sonnt tTWÄrmt, btr 
{>änbf borrrnb , bit ibm btn S^aamen antfrtrourn. Unb retif 
unftTf ^nbnftrit, trri^ unfrr fjanbri, »tldj tin golbtnt« iJfitalftt 
ihnrn »inftt, »rnn bit ^^Mbäuftr an btr 6d»arnif unb bri [Cib« 
fdjina nitbfTf^frifffn »ttbrn , irrnii Sdtirntnmtgt iJjrt ^Irobufft 
nadi Jrirft fübrrii , nad) btm blflbfnbrn gtti^ftn , btr fä<\U(^ 
ftint S'äml^fr abftnbrt an bft Söftrn 3'aHfn« unb i'aintatitn«, 
nni* btm grifd>ifd'fn ardiipdrgu« unb bi« an blf ©fPabt Ältiiw 
aPtn«, btm «lfm gi^t btr i<böni}itr? 

©fnn bif, (grinrr phimpubbinftTdirn ^tnlidjfdt in btn 
TOunb gffrgtf Äni^tTung: »btr i^titritt OtjJrntidj« jum btuU 
fd)fn 3'Ottrfinf ftp tin jwtitt« Äoirtintntalfnflfmii aut^ rcn £tW 
ntr Jforbfthaft nidit qtbrandit »orbtn »ntr, fo lägt in ibr batum 
nid-t minbtr tint gtcff , ffir Ttutfdilanb« 3ufunft tint frtiönt 
!U>nbT(ifif. |)ntt man abir Otfifrrfi* wiiflid» für fo gullitrjig^ 
lu bitftm anfdlulTf noA fidj birbtijulafftn , nad^^m bit ^xoUf* 
fcrtn f« ton Itnlfdilanb irtnutu n-oUttn ^ 

31 it »trbrn fir jid) übrr ua« Uif)ig madtrn, Mtfc ^odratfllbi» 
ptn Putifänttr, trtcn ?Infclid un« jtbt fd?i>Hf <9tgfnb unb jtbe- 
fifunbltdJf ai-irl^«taftl i« ^tutfdl.mb ttrltibtt, »ic trtrbni 
fid) jufrirbrn bit ^intt ttibm, ob btr ^Crbanttrit nnftrtr lamm« 
frcmmrn ^olitiLr. €it , bit foum 19,OüO,O0O jäUenb , übt« 
Ciirmal fo tid in alltn SPrlilbt'ltn btrridifn, fit, tie „IrernifH 
«( lirjiH«-, i\raiHl> ■l*ri>ail'- (frtif SÖ^änntr ja t)a«fe — Snran« 
nrn au«nwiTi«) ürt« nur auf ibrrm ÜHtbtldlniife brc j^rrtbtit 
^btal fmntnb^ S^iamintn unb {D^'kaHitbanrr ^ Sbintftn unb 
3»btcr, DMlIrftr unb ^onitx mit gindjem IiäpotKmn«^ brban. 
bdn, fit nKTbtn frr^lodrn barübrr, ^rutfcblanb bit golbnrir 
Stäurae tcn ®u'ft unb <?inbttt b«mii ju rtin;itMld)fn btAinnf^ 
ba{! f« ticrjt^n SDiilliontn fdu« btfJtn^ ffinn trtufPtn Siinitx Digitized by Google D(>frTtf , Me obiffctfclnr mit bcr friutr ii«^ »it 2 H O^ill Mr» 
tugrltr, «nb bir nc* por ritr Si^djeii |it%t mi'i^.'f, btn ttfu-af 
nrt« angriff auf ihre riflfiif fi^uIHtMiNnOt 9Uii»«.if«(| «ihdiIvi.! 
, »ami( jii rf(blftrii,Kn, ((JaliÄrPJIl bWffiir JfcariffP ciir 

3)a0 t^rtttr Crfirrrrict) nun unb nimmrrnf^r «rlta»! Die blu> 
ttsrn e«ii\nifFf ai<ifn« — njtt h\t lauter, »fr efftnrr |le wr* 
**f."*''tT ?* ^'l* «»WMI «uiffr gnbinanl» rrUt 

T*'.nr, tii«r fftrtfrfl ^^.^n^fn fnTin t^rrmhnftn* €jf|?fcr iWfTatbfli 
lotrt'cn. Sliifi t.uf ein ^3!r(c^c? von Si^nu\ griterid) bt^aupua'f 
i^ahfi: i'C'Ifcr iriifli*t ein furjci^ (^n ^ä(tlttli§ , b.jp bft WÄm 
»"«»«WfH finb unb bct in . Higic mbrantitc Avaia mib 
hF 'ÄfAfu {« tiirtiiifT C*lcjr« imb bcr wdncnbe BWclV ft«r 
fft'! a^»* fommanbirlf , wS^rrnb btt l^rärunitisc ZtraiRbr M 
Infrlt« brt AmntW jrflÄ*«! ^^atlf? • 

^* »Ww»rtf Scrfafriins dfo »ar bcr JKbrr , on bm 
aMitf^iIanb xnb friiir Xaiftxtnnt flrna<tnt »erben feliic ^ Unb 
«m Nrffi Pretl fmart« man, b^g Snfrnilflil.inb, baj? nnnrnt. 
I(<b l^tHfr« Mtr 3"f"nft frfnc« Slrffrhctuf« imt Umn 'Vit'.iftttt 
fcnif fommiT^SfTtf Pliiji'.'nnu'n ti.irti 'Züt ltn^ Od, tfinc JtrrMn.' 
bmn mit bfni n.iArtrn »JiJflimrrrf ull^ tir firüUt ffintr (vjtfn 
bnbnrn «iifTlH'? Unb Hi Htqmi>AUnt biffft Cpfir fiMI btc (?brp 
fmn , in ^irtupcn ouf. ebrr unfcrjnifb^n ? 2«ftl|rlicii nach birfcr 
Sumutbnnii morflen Mr t« btn «ninbrnbnrgenj ntcbf wrbr 
1»fMi jie mit fttfprrijtrt Sem^mtbucrri auf un4 bomlrtr 5*11.1= 
jW »t ttbtHtot! Vtiin btc Urbri^ifn in bir gaOe ^rbfn - 

JJJKJ"*?* ** "•'^ Wdnunf» — tit*t IUI 

Ktr W«litt«9 Mtt'brt- brvrMrn (FinbHt! rcatfvtlanb mlicr? mit 
Orprmirt) fffnc f^fnflf, frint fbrnjarbi^n- Ir.ibiticn , tu ••cr:trrt 

»rtlfii ibm tmilt* brif^rbf n , njfnn ci fltit , bir in I^nitfvt'lanb 
ihm cifbiibrcibf 5frllr frMmpffn T'lt 'Baffrn , bte nba« 
©(bwcrt 3talirn(<M jüÄfi.urn, btf ^futfcblanbö Pbre retfrtrn am 
^0 unb am IVinrie, biefc mfftn werben «lu« (Icam mflo 

iN<ie 'StMbt ;|r«riffur». 

« 9««. WnA brm pcn brm iPfrf ifiirrj^^.jrr^rifiiig hcWofft. 
tifii S'.fiKlit iJber tai 5)fft>-cbfrb,iin<t iü .ür fcnic-i ta- vnitbit 
tcr.n. *?liUr,iAf fiiit .ibl'cluif T?ajorii,it ju »taiibt gffemmr« 
!?M;lf^i<-tt frf:r;T: fut tii' TfKiHff ?i?Aicri(öt fflr bit jfliwriff i^tX' 
Ifibimfl bft bütbfifii SiflA^irärbf an einen bfutf*fn %üxftn aaib 
rinm Snrnu« , »cbei aa^tx btm Änifrr »on Cf ftcrrr i(lj btc ff«f 
tcittfdjrn Äöniijf fonfurriren fpflf». Qin onberer iIuii*4u|antraA 
fl*bt «nf bif (StttranuNg eine« DletiltMitfloifiim», ant fünf ?»it. 
{Ucbctit bcftt^cnb, »on b(M«JlHaltn, Cdlarfid) unb 3<a!i,in 

ßciMi crmnt, inbtfftn Sffrtrmbrrci, SatbiVn, i)innoin-r unt 
ahm fit ibcc bic 2B«1)I bti titxttn unb bif üM<\cn bfiitf.li.-« 
©taotirn *bet ofe ttt funftrn Witqiiebc« ju Mreinbaren laben 
r n Kcrn^ in brn Oirrfioiiinii »Itbcii nbnK^fKnb ftnttoi «n» 

Ccllfrrcidj füfircn. 

_ — 9. 3an. 2n bft brutiiirn SiKong unfrrc« etnaia befcljlüf) 
ySwIiMM»^* ®rnnbrf(^tr in bcm nü<^fifn S[mtlt^lA|t( j|f 

Wcpublif ^ratt?rr{4). 
ffiaxii, C. 3j""<r. W.Tttni rmvfini^ ?ubwij 9tapeIron 
ein« 3)ft)utotioii ^olrn, ivoruiitcc öUnrral iKybiudfy, ^alaoift), 
S)ii(}irivicj u. ; l'e^irm ^uU rtnt !Kcbr , »oruntrs ft «nkr Äl« 
tfuin idAte: »Stf ((öu^t D«n »er Stc4>ubltr ab, ilrc S|Al(räft f« 
ici-it auötubcbnrn, at« bic ecEf<^ii*üui(i(bfit Sinitftttlw flc bM 
tva^ren goTi|<^rUt in bft ftan^rnd^tn 9tt»efaHon mb flv bAl 
^a»if4c i« ktt Kft^lcmifdMn 3nt fui) rrltitiffii « Zxr «ßtäfi. 
beut «nttwttrte (n wenioni 3B«rtrn, t,^: er, «ran^off Mr aucm, 
■dt '^«Ifrfidj tu« Ifbhaftffic I?i'.r,H-nlil 'i-r i^^J^•n ibfilf, iinb 
»Anf^C, bUB uUt 3Jölf<r Wltittii'L^ tlMin nu\-lit::i. -- ^Mdjftfn 
T-Mincrftaa Äbtnb »itb bfin *;}r,;iirLiu::i tcr :Ki-piiM(f .^u (M'ini 
clu fliogartigctf geß in orin <muiici^aitm (er cloiaiiibrn tfclb« 
flattjiRbcik ... 

fBien, 4. 3an. Ia# ^iiupt,v)'n'ticr brJ J^rirflfn Sinbif*. 
flrÄ^ ifi nach Äaß fonufttjpbfn , bir !l!orpfftrn bf^ ^annS ilrbrn 
tinffni rt>n Offn («ittr für 'Sfftb r-TUl'-tltiV"' Kapitulation 
fill y>-iKiifc^j^rn5 jurn(l,^fipif|>n haben, rr untirb.inble nicbt mit 
autrübrem. Dif 'Wa.l3iid>t oon bet ffinnabmc QiTefa mar pori 
eilig, e« war umfrtilofffn, tbcnfo Äomern, in bn< jl* »»fl« un= 
(larif^c <8Mlratc flc^Ad^tct ^abrn foOrn. Der rr(t>te «radriibl^f 
4ft bcretM |CHbwu«. 9mi VuI«}(9 ^r^ r«, er feu nad» 9trl> 
tan c«tfo«imL — Slan bereebnft btn Sibabrn, ben bif Dftc^brr. 
«cMlnripfi (it Qicn annfri*lft l>nt, nuf 31.250,OfK) fl. für %i\U 
Mlrn unb brn an pffrntlidien (»rbSuben nuf 3()<t,'irifi jT. 

— 4, 3'"iit'ir. 3m 3ßibfr(pru(t| mit brn fMrriHitrn rcn ber 
Urbcraabr l\c\m ftrbt eine 9?ofij in ber btiitiam ^»iiimmer bc« 
grcmbenblattce, ba« feine vilitArif^en Angaben fonfl au« ((utei 
CMk fitIHte. Mn 9 bm flnfm 8crt|«tbtgiiii{icii#af> ÖMTati*M>i bcr f.>ilrt!i<Jjfn«nip^ Ht^ fo aut au fJaffcn fam 

.jilBfleB 'i>gig' »"':».y.".\urttt ttcrbfn. «0 ©fifpickn, tau man 

ffÖIfl; tn ««(bfrn bat man im 3abr 17!)5 n-tb iti Ufterd. 
burv» in, 3nbr 1710 au* rfl^m[n-rrn (lefdjoffen. 1>ic iarijf fli„at 
jJn^bo(^> |o märtVcni^aft, ba^ man i^r feinen (Glauben bcimgcs 

bb'6^ol|| »e «|l4|t Jl^fi|r|ÄmWtt.ö (M) in Stiii,(u«j, aO» 
ubrigfn a:aac«ftartfti treten ba.icflcn iit bfn ^Jintfrnrunb. Ällfr. 
btnA« bat bit Äranfbrit in bm Irrten ««(pt ftnm ftö^fcunft tf 
retdjt, bft wobl im ofanbt if}, (Sntfehen lu mbutten.^M*^ 
etfibfaile an einem laflf bürfen immer SJeforflntft^^^Mfir 

ÄS In, 1. 3on. (&(^on bir 5BeibnaAt«ia.K iftcr roarb bf» 
^om bun* Sa« M^^tt. «n brc^uutctt gjammfu erbrlHe« 
bit ^o4)|(bwfc«ib<n Oemfi^ «if |aaM^ fl« unb brad>ien 
t.ne i^^^fmjiwnxjwa^ fOf b«r<^ 3B«rtr nicbt befArcibf« 

li<l>r SBflfe er^eflt werben, cffenbar jum Itortbrile bcr Stttliibfiit 
örjäblt man bocb ftlbfl van ber ^eruntVnen iSoiijuactirtcter im 
3)omt öinflc, bif fid» »obl für einen Ztmfü ber ftp^robite, alx« 
ntcbt für eine (brillücfx .((irttif fcbtefcn , HM bfMB am Ivffoi 
inu|, b<ijj Tie auf UtlnitTfit'una brrubtn. 

eöwenber.i, 111 iiblfficu , 4 3««. SÖir b^bfn flr9fr< 
bier «seenen bcr Irauti.ulin «et ttlfblj mit JtnntleU bemiffnett 
dUbotf» ^abta t\x>e frieWii^ «druefmiMliiilttRA dbcrfnilrn, bit 
«nhKfenben — mit ttKtfna^nie na ö bi4 Q ^rrfonra, iptlitt hm 
»nlut mUim Wki irSUiA btdQätHflt, fum ibfil töMltA 
Dcmnrabit. .:Sw ^tintm^tnt fRa^ot Uftau Uin .in Sui bei 
abfibeuiitbrt Seine: »3«, neiit @olbatea boben auu flaufie.* 
— itbcn m ben 8eicrla0en %atUu cinifle >iiiMt,n rrvfiKbt, 
aifibüMifti mit ben in bcr *5drncnrfffourte perfamnifltm 4«ur.;frB 
berrorjuin^ca. lliif «iiffcrN.-i 1111,1 ibff» 'ö^'ri'iefntcn jcb*i^f xHm 
ten bif mx.\(x freiTOfUiui u:ib Cnt»!« bt« ^ai. Um «ber hl ^ 
fünft ficber )u fen:i vot ai}nii«M.itnjlj|t«IV («Ita Uc ^ft^lt 
nun ein befonbere« l'ofal Q t mlf tj^M. W*^. mlw» C« «•* 
ficrn »benb ali j^rftt^ioflcnt (j^effllfAaft in Qe#^ — fUf 
fe^ i^ frietfatti^B j^orberritiuiiicn nnb i^it {>offiiui|.un ««■ 
f*ii»*t worbcn (iob^ ^brn wir dcfiben. — Unter fol*en UmftS:»« 
brn ifl AR etnc gt«i|eit ber be»eTflr|rnbrn mtbini njiurlicti 
nidjt jit btnIfeB. — «e^KUtfK 5J««t4* Wie ^Kr jinö in biiieo 
Saften «ui^ {n ^b^^i^, «o«!», Cdtticbflcfg Mb atri»aj* 
»orncfemmen 

(4leif#walbf, 4. 3.in, IBir mir aa# jip.^rrl.'uMfr Outlh 
erfahren, bubcn ^4) bif beiben fflerfli'uburg enbU<b jum Üiifiblut 
an ten ,-ionrerciti (<) enti t loifoi uub werbfn M iwm t, flptU 
b. 3. »«ffentMAfÄnn. Olk i>in^erttiir« b(/(Ui|t hifn, W» 
treten nnb Hw^iw 8nft^ imifi^cK beiben «ImIc« «riiMiib* 
ftcbcn. ©n-nnover, 2. 3,111. 3irben firfrit Drfcri#. nnb 2ttffc 
rcrlflhunfitn bat bet 9feuia^r«tag aust ^eftebfr^ii^fn im ^tn» 
i^fbraibt- ©ffonbeliftttenant^ftrUtn waren in ber 3nfantrTl« 

JU bffefen j Jtabeitfn, i»^öftnt att« gnttn Ramilieti.«, »ie »tx ^oitM 
mut( bei focjcnannten b^Wn Sf^nbr jid} au«jubrü<fen pllrgt, bt^ 
ben tiefe 6tclitn ctt^iiltm. Sticht ein anteronüir nm Of(b 
t<rr MSt^rcr, «itb b»4 '^n^ni vi etlelcbt wi^ »Me -bniif^ ^eer« 
fo gebtlbrte nnb e^mt^of te f^nnrr nntrr bm Unlffnfjljlcren, al« 
ba« b>tnno«crfi^c. So bat fhb brnn nHeber brurti^ IKlcidt . bat 
ber tlnttrf«irb pri/^ |69mi «nft «Mcm CtAabm l« Amt 
fortbfjlfjen foÜ. • • . 

Brribnr«, ;3<in«*r. »rrfa^rm atflcn ^Struw unb 
SSIfnb ift min fo iwif fttbifbtu, b«6 beibt in Änflaiirftanb rct- 
i'ejt unb jur Äburtbtiluiui vor bo* O^cfcbworncnurKljt lUii'ifffa 
fme. iHuc^ ben iJevfcbnftea unlcrer 5tra'>iro<tBcirbiuinfl bat fe» 
5taatflanmalt innttbalb 8 Xacitn bic nufl,i,irf<t^rift bei bcm .i,-)of. 
.Htt*te euijureidjm , worauf \oliSft ben äiuit;fla,iten iuuä4»ll, um 
weitere UnoetUmUtel ju be|fi*neu, mttAfl^lt wirb, unb ttt HoA 
übUttf ber bterfür tforgrf4)Tiebraen grif) von 8 X4|}Ctt .tan« fow 
biinn bic öffrittlicbt ^(t^ugvcr^anblunj anfleorbnct w p be « . V»»> 
au«{i4ili4| wirb ftnofb bic ^nfnn^ bcr SO Ilcf4)f«fnen anl brn 
in bie JtnUttKr ein4rtr«grnen ttnmen ta ««fbe «or fS« flehen, 
bif !Ber(<uibl«n<) aber grgCK (Inbr bitfc« ober im ^Infan^ tri 
näcbficn Wonotl besiinnen. — 3u btbautrn ifl, ba$ ber öigun^tf« 
fönt M» ^ liM flRtafi Bn(C mb 0 0 ^ 10 » ItaMi Mctit. 

nJJitnÄen. JBir oernr^en, bafe e« «raf ($itdi) abpclcfnt 
bi\t;, fcir Ihm roni Äöni(<e ocrltebene Stellt eint« ^Jrflfibcntcn ber 
3iei(b4ralbO(aDimrr jU AbrtnebmtH. gcbcnft airim^t ia 

Sranffutt )u orrbleibrn, »0 er |ii^ fclt tÜüg QlM iM tUt0Ü^ 
bcr KoltMU^wcruKMlBOt itlMiL 9- Digitized by Google I SSofltdft ttn 5. Kifi <849, ScrmfUaij* 
9 lu dinib. in M tB(r»><br>aufm»B 
»«u <B(va OrAiiMtl; auf mi^Hn Der 
««llefli^i^rfi^ti, iprÄ Jf«arMw wir* 

5on l>amann «nfOB eei^rr, Wl TOoiHa 
SiqaiMttta SM^on» 9lf«tiuna, in Svribrüf 
ftn fiii aufj4li*nb, in (Sitten qetrfnnte (5hf= 
fron ooa <i jrl «fHiino , $cnjutmann , in 
ftujel iBofcn^aft, unb ftonfouen, wtictie 
^ l^ftuitborUfl ?it>!>»faltn CudDl^t iLßd» 
»M'3vrmtut<n al« AnnMU tcj^cUl bab^n, 
inttb vor lern als Str|ingrrun^e.'i<nimtjTär 
mnntf*9- I^O^ftf • Voiäc .tä<tulfr von 
Mmv otant («e ^»«n M vnlfMni ^a- 

Wf« : t) feuifa Vltni0l M» «tr^n 

SBrt«n^rim »cf'iSaft ; 2> ej»*ann(t Virv\ 
Her unfr ^^1f^ (5"Tmonn Sifclaii* ijamm, 
yrinfniTflvr, in (JinöB irr^nba^t, unb rtfflcn 
fef^cait trutt Setter, Tiämliii) : ». {)nnii4> 
€(t)>o<iS(r, lUfnn, in Ortprcilcr toobn^aft, 
ü. obgö^finttn ^cdoi ci^neibcr, c. Danirl 
SinimniMfiii, 3cbnribfr, d. ^atoi ®(buncf, 

t. 3afo( SBo((f >«ntor> fltftrnr. g. vmM 

Kt^t^/fl^, trdmrr unb iSxtti) , bttff fämmt. 

IM in ChtSb »otnt, jur i^fcnt(t6<n Bman))^- 

r«r^«\{rruii^ natvnf/ndfntta ^nmoMtn fyU 

{i^tttien ivabni: 
I l) »9n f((b« odt bfM iOMne »on ^ini^ 
I CS ar'^ nrn atfirfÜltf^n, nitatt« nb jufo« 

^ nun 6 Zagwnfc 97 D()UMt(n; 
3) cint^ auf b«m ndniti(b<n S^aonc 8(I(|)(- 

& Hcn I^Kirtentf »en 7 Dr^imafcn. 

* SJie TlmmobHin KKtreca dnjrin vnftri»|ni. 
CvT ji't'i^lAfl <1t fetftiib trthitiv unt> r« »b» 

IM» I ii Wu l^i— w|itith|Wiili M i m ii 
3{»fTiiMnii nf ^ Vntiihite M föni^I. 
9t»IÄr ScbtrtfT #ini;fff^n "nurbfa^ ' 
^^I^SSa», bco 11. 3QiiUtft 1849. 

^ w bifin4 •■ > r.ffif n ' ' 9uf TiP^mrr Sann. 
7) 1 nWfmi 25'/, »ut^ ^dn im glu^r 

''itaiiM®f|^ 

*<r JIranf. 

8} 1 9?orgrn 2 !B<rr1lf Mit W htt |)0f n« 

unb llßtiiirc fflfi6i(i;jcT, 

6<^me()(, !RotäT. t.. 3) 91 {)cjfiBialra fBftroifQtlto in 6 
VkXbmitt, tat 18. ^Annct ISII. 
toT'^ar^ ^l^' Iduf^n^tn ^onaid 3^' 
iiU«,^Kn4niinaejl um 2 U^t, im (Bafiltiaafc 

So^R^fltt0, mit\5i>fVffuiii, Srotfung ^ranni> 
ivfinbrfnnrfi unb ©runnrrr, utitrr fcbr poc> 
ibfilbüftrn i^fbingunjfn unb ouf larttiidbrifle Dolintrftnft h*n 18. ^anunr 1649, 9fa<i» 
milidg« 2 Itbr, 3<P<ibtilicf«ir, im ^a^i^uft 
tum l'amm, M|t (knr $fHrbrl(b trin^, 
Otfpnpm oOki , du ^fättpAd H Umt« 
.^n , Unt* ttt ftiANuiHltafi« , -3ltfNMWkf 
!9irnnr0, im »an^rtr ebrr in k'freft , ff ro(t 
brm fi4)^!<rb^abfr finb»f», fl'ufn mrb'id^Hgf 
3abhmfl«ifriiihif ^ in ®t^enibum mfJftftfrn 
^ bo>tn fann bafplbf autb atrf frfier ^5atib 
Mtfaiif» «jftben Äou'Iwbbot'fr woöfn f«^> 
an t>encn (dtft^dfttfnann Duboil t»nib(n 
(SrgnrV, tMIr. 

■ . ■ - ,v lirnar 1A49 f 

JJ«;;j i'ioibmuiafi» 2 U>t, (« äntOntatn, 
■A'-'i im Oknibanff |iiffl jv^ürftr^ofc, 
lägt ten aiHMlatiMiacrf^lirait) «uaufl ». 
«i^tr Mhitr, ■■» K ^ ifctHH 3MMW0rn, 

vrtfirigmi, M: ■ ^ • . 

1) ein <»fif»f (f iflftf , ;u 3n)ribTfl(ffn am 
^nfttrftlfr p.Jitr.bfB liJcbnbau« 

mit Jfrflcr, ^l'lltmj, öofraum u^^ Öiar- 

brouftfi. 13'] t^rfanntmadiunci. 
( Elf 9J!atfti4ni«f»n««j<»n saf bl# •KiaK.unb ©f« 

iuf;iTrjpni, auf finr Mribr son brti Da^tra 
tdifffnte.) 

2)t(nfiaj) b«n IG- bicfr« W»«oltf, S2orgia$ 
um 10 llfyr . mrtm in btt Stanjfiti le; m* 
trrfcTiigirn ^rbir^r W ,ttgpM(Ii(f(run(|«i 

M Me Sniiiliürbmnibf n, iffnOUf ort#ri^ 
va< «Ii tem'flMfadfn MSMit jrau4t wifb, 
ba§ bir SrMngfrittfrf» il|«lf|ta| 
)ur Stn^i^t cjffn Hfflrn. " 
3Mttffi(fcn. brn 4. 34iuar 1849. 

Käniyl. tanb-Äcrnmiffariat, 
g. »Ob. 2) 1 bergen 3'/, ^itrUt QiMtnm^tft' 

?cAr üfirtn, torl«f nii rbten 
bdum^ nib iCninbfli br|>flani|t finb, unb (Ii^ 
' ^'''«njmbme »arme l'age f>p(jmrtft3f''U"9 (^laatffiratfungfti. 

Den 29. 3«<m(Mr 1649/ tfi ?}riM<iK 
a^orgen« itm 9 tl)r. , ; 

6d>leif amj. • 
»udidi 9tuoftaniinr uii» «bf(t<ii(tib 
101% JtltAtf tm^a eddtl^ 
M»4 , (i(bni « * ^ ' 

i9i;;o Sll'riifii. 
I9i Älflfifr bmlMsi gitdi ntiD 'DiUflil, 

" ^<B & 3«noor iStt- 

Jl r 9 b e c - SB#ff<^ rmpfrbltn , ffnncn ai cb 
Ml ^Mtni ini#Brfoirn »rrbrn 
SnäMätn, ttn l'J. ^ ruu.ir i849. . :3aq?rfrprt(J)tung in FonigL Sorflm. 

18. Oänuar 1840, 9ortnätaa< 11 
Ubr, »fTben Diitwilfr bif uctfn biurit^ 
, , nctm O'irtbixmfe btm S72rifibi(trnb<n iocill' 
unb fd)6ne;,i^ jugffctiflflfn: , Stiiltcocd bei 14. (^rbriLic nd(iiil(iin, 92acb' 
niiiod« um 2 Ut>r, tu (iaß(>aufr jun 
tujftfc iß 3rt>c(bru<ifn , DKTbm big tat btr 
^{o^plafi^nfi^aft bei ba^ifr vtijioibfnrn $rdu> 

yw Mf laiirtiä^Tigt 3<)&(ungMcÜBi«it |b 

Huf 3w.i6r6(frr öann. 
^IjTa Bimrl Ädrr unb (Hatlfn am (5ont 
ißtA . ntVen bet öbaufft'e unt 

^Ib 2 iKoiofri 3 'Sitrtd 12 »at^tn fidn 
^' «Minb Siiefe am fflo^cT, mIm «M 8m» 
""^nb btr C^Mff^f. • 
9) 3 Sicftd 13 Statten «der «R Ccr^en- 
mg, Mici Um «in^njbM». Im <Bfi 
^tamg «n» tfv IMHiMH. 

9icricf 20 ÄJü^tn «rftr «t 3rW 
■r Seg , utlmi btm Au^lof unb btr 
«blufft. 

. i 3 iÜKitel i Stutzen tlder im So,)tIgr> 
i< . 'frag «M^ «nf brn Xtaädntt gemwitt, 

Tim-iRto. nsa 

6) 1 ^crv^rn 3Bittf ^intrnn IRoptr, aui^ 
l^iHiwflMw uiib wittwf Cm^fc Wcmlog ben 22. ?ti"iior nädjjJbtn, Tla^. 
mittag« I Ubr, i>ar Z>oniel Z^tf 
fo^n, in frtntm äüobnbauft |u ümU, »er« 
fcbifbrne Wobititn, auf SBorg vttfieignm , na» 
mcnilKt: 1 Srannttvctnbitnntiri, iSS'ntKCti 
d^^Vf M», Xift^t, Jtfittrngtft^r n. f. ». 

^, . 6(tuler, «oidr. 

■'■ ■ .. » ! . ■ »■' ' ' ' Dm gorfle Sienxttcilcr. ' • 
X)it liolft' , mitid. unb nicMtf ^fäk 
1 ) Om IJMbI. iai<ttt fitii>li£]r ^ 
.2) _ w w ■ H ' IlCjttdlwJW^ 
Ili4irn, brn 10 1849. 
thr t OnfMliiontf^OSrtftrücr, ' 
U t f 4. % i ( t ra t i 0 n. 

SDtairtat bn A. filniMC 1649/ br« f7or. 
fltntf um 9 Ubr, jih 9r«cfM brr Sgib^ 
nnnn b<« SBirtb« SVirfori JBantt; 3n Sc II. 
jubung Mmfi U-iDrirc ^t^! (öni^liit<n SPf. 
5«f<flf»nbie »u .^lrflb!ü^f^l VMn 15- De- 
»«mbtt 1848; godoKn auf :i<firfttvfn tcr 
<frbtn am 20 3anuar l84y. UJtrmittag« 9 Übt, 
ttKiben )u 'J^«unlii4b<n bir omoi bqriibMtrn 
^öliet, in (Irintn UMftii. Htm «RPbittnl» 
iBufoufc iffffllliib a«i»grft|t: 

Cifhilt 0MMMMII;« ti>|^« i- 
n t«ri<tc <»«ii< Mt» WnfimUmt, - 

266 lla^rl M- M'' if> <* 

9}a(t6<r: 

an ^fdOi^rn (irerbriffni: Sa< b<r ZOa t 

vi brr }u 3^«ütftq tirrirbirn (Sj>t unb 
adrrelfuJt frtfr l'apo unb ^tb«ra »autr, tallllt bte ^I»? p n af p Of t»i»T^ ül«: I. 3ebonni» «uOtr, tSogntr, in ©riir=| 
Ctn m«bflbaH. (Mabtlnb at» ^mpwRMiMib 1 
ber minitrfäbtiiifn «icbc« bct fbdmaDnIHi 
(hWoffft, »amtatf: a. ytfer, fc. 3oiob. 

«I». t CbHfHRn Cm», aBr finb« griMtblM 
in Mdra nMbrtnf!; n. wman ifi utr, 
SBinp in ©rüden ir.tjnent). al« iJ((bfni'ct. 
manb bftfrr (retfl ^»«tiicr.nnrn; III f^ionj 
t'jso, 'Sddrtfn.ctil, oUja recbnrnb, DcUjö^' 
grr ifct»!! cb^rnaniiitt SiMoiffr ; 

^ub burib unitrjri(^nrlen, tmif aDM» 
fftbnrtf UTi(»ct( bamit rommttiirttn UniKiith«« 
9{c<idr Jtatl (Üutttnbt-tgcr in Sa bombt« m 
cfffntliibrn »rt^igrrung in (Eigen i^umfdmmt' 
lid)«r jum 5la(bla(r« brr cbrimant ifn (5rb. 
lafftt gebSrigtr 3ra«obiUrn, »rüder »ao' 
nro, ter Ui^iMbarMt Wigi«, afttctali in» 
bffl, Ol« »on: ^ 
1) «Htm ju Srücffn fftbtnbcn rfnflJdtgtn 
Bcbnjauff mit Subt^ir unb @nrirn, 
ntben Wnbatl ©autr unb ^eitr ök§, 
»"»bol'nib 16 Dtjimaltn, Jtltm Plr*. 16. 

L^"^' ^ IXlMm tum«* in iDiftrtft HaffMdb 
i »Uftrr SiMirM. 

t'A >. Tn" rr l. 

IDiftriPt ^Wtftrttdlbtbm. 
5^or» 9iIb|»o<L, 

CidriFt Sairbrrg. 

J^crf} 9?runf irilfl, 
«DiftriFr Ijt1l?au«d^ 

STit^nFt ^ööfopfif. 
^ Ndm !b«u< au» 9)uR««i|ff«ttnR. 

In« »et Xctaliilt 9t«t,e«t«< 
Dc|(lBbrrt 

«5 B«M( B«u> nb 9r 

S JtiarK' 

Ci^cift dirrrnfM 

18 tUKl " ' ■ Digitized by Google 1». • 

Ciflrift ^rubnuMKb 

f »rfl 9Ieunriri^eii. 

tiflriFt Rifft>. 
' M flMtar Jtiiupi't'i- 
gctjl 8ün>. 

9 dlNn 9«n- Uli» 9!nBhoi<fllttiM. 
I «4cti 9tn> Uli» 9lii(^»i(iiaMi, 

Vi JlMftrr ku*<n e(tf^^^(•^^. 
Ciflrift Kfcfflb-rg. 

% Jmffcr >ll<feni Jdinrurl. 

CifttUt 6o»}r«l). 
Ciflrtft örbacnt^aL 

V/t Jn«ftfr latttii 64)«i»»l}, 
Vi „ Xuitvtl- 

CtifhiPt trungnMfti. 

S rillen «an- mir '':^i.ist«lllMmt, ■ 

OiftriFt Kiniclbrrg. 

VA Jtlü'trr ftmilTfl. 

SUniHT^n, »fn 10. ^anaor 1849. 

« • f 4)olj»frpn9fruiig im (ScntfinDfroalo von 
Eambeborn. 
©önntrftag bni 19. 3ainiar, 9{ai^m((lag< 
1 U^, »trbcn in b<m ©«mrintemalb von 

Hn pfdaigen SraebniSeil. 

IV« JtlaftcT ei^cn, füii/r<tul)io. 

— 1^ «Januar 1849. 
8«l QÖr^trneifiaaiiit, 
Zranimann. 9Rift<frtpür^bad\ 
TOontttfl bfti 15. 3anuar lauFcnbrtl 3a^<, 
mtbtn m loco !;nirticrn>är\ba(^ nflAftfanitc T 

ts 

19 

s 

f 
r ir 

8 • V'crnnfc^te 23<Ei;iintma(^ungen. 

Df|finMt (^tnlofrfibtinc in tat ^Ra^tät^'•S^a• 
gO)in (r)>altrn ^abtn, finiun nun ecra 9Ron- 
u»ee btn 22. 3aiiMr Mfangtnb, an {(brm 
9t«Rlag, aRiltnm» unb Smlag aMkfnn. 
SuB »irccr nnic CtnIatf<^riRe gcgebn nmc 
bnu mitt im teft m gctaM» kf— mr ou^ridibnde iuiiihf^e aal «Rltct Qnlfir 

}u Mlif^n ^rrtftB, in fMfen, naler Vabcrn t 

Couri (Ii: rnili' rivil, (mr Dülviiicoiirl, iSic- 

bcnpfnffatf unb 3a(t)ariat'tf |)anbbud), (iom- 
meniate btr franjcü'(<j(n ^cfr^bo^n , Mo"- 
«eau Iraitä de U procedur« civil«, Trait^ 
dea jiigemeiia par Poucet, Lansaulx, bit 
fm§> ®cftebäi^r ia ftanjififi^ unb brat. 

6pta4e >c — latdttiM« • fran^iltfi^ 
a» ytaHWegra— ittfcB nnb ViituMtltt, 
— We 6tafibea bcr tabai^t (gaaj aM) k. ir. 

3>atf 9cr;riibni§, f» »ie bie !8fl4lct rSn= 
ncn icficr|di ixt benfdbrn ringcfe^ea «nbcii. Ob Verein < t> l d 1 1 r c tmt von nun an 
fcbni Donarrßag auf bm 6(fanntrn IBrgt 
buif^cn. 

[3'] 3B<flfn SBobnunfl*»fTdnbftunfl |Jnb »nr-- 
((^iebeue mobtlttn, unier anbern (in 6ibitlb< 
pult unb (ine in Sifcn fltbunbtne Qabbflue, 
bOUa |u »Kfottfra« ?. f«tt Mc (bfcMtiiB t>ie ninrrj((((ttrte idft fknait «rccbra^ 
<nt, bof He »a< 64iiHM4ct'<icf44fi Ont< 
fefigen Vtmnctf, iittt flutrn Irbeftcra. fort» 

bftrnbl, bittft tat^fr, bfi i^rtn nc(b unerjp» 
jenen Ämbfrn , um iifnnrfifn Bufprucb unb 
KCfjmi^t gut« iint SiintlU ^rrirnunj. 

Pftft ^rrrinanna ü&wivof, SrafMl» M t«tl ^«ff««!!. 9{unnntrn bcr 1485. fVftni^nrr 

27 79 22 Ö4 7 
16. k. CMItai Nr IfOB. ~ L2'] (hfc jDaolit&l tafn unb ^ Ii« <f f «e«r|)|tB 4m|^ 1(1 ds M» ?. JUrnf*, motntaff fn ttx Jtarf«fTcft, 
bat 3 3'tnmrt mir itü($( ju trtaltt^fa, fo* mim lat «<« tt|lt Ii 

[3'J S>af irniflt t««U, »rliM bilbtt^tai 
»rwobntt, ifl )■ vnaiutbfR inb «af al^ft 

Oilnn JU bri'ft'n. 'Euiirlif brjlffctnt ou« 6 
Simnfni, Xtk(b«. it<8<i un» €)>f WAb* 
ir« bri bn «gNU^IlNria VMM %\\% Ii 

(iinftiEfil«^ 

fS'l ^uf bft »bmallgm *ufj'f*fn Sifttt 
fin 3immfr, nfkfl Äü<bf UBb XrKrr , ju «<r- 
mlrttitn unb naib Q«i)ftni |a brjir^fn. StA» 
ba <f brt Cfttmelllw X%\t\. 

[2'] Srl«»tm «b. ««aittt IM (ia* Oat» 
nun^. rbmn drb«, (a rnai*rlb«a, btfUbiilb <■ 

2 3tmmfrii . itüit', itamiiirr. itflItT.<cblfntla|. 

ffiUbriai JtaUtnba« |«t ia fHarai «asf^ 
ia bcr ^upHhrafr, bni itm aab kHttni Clli 

»ii Mitttfn niib bt< Offrta \% tejirbta. 

[2']~*'i Sjfeti ?B8Hntt, ArMrr. (a b*ai 
rbrmj[i(irn S ntrmaaÜll^ 4«^» f'-b 9 tl» 
gi* <u wmirtbra. 

12- j Sit'brI« Nt MKb^ N«{l. aHl» 
ifer« .^r. «jfnrr STabr brwobal, itikbCitb «ab 
3 dtoiBirta , S^Jfy unb 1tm.ma , MI Oflcia 

)U »nmirtbtn. 

Von unfern m^l nur (n brn meiHen Cinbem (fureba« . fonbera oa^ letcM fai bc« 

Nmc oi(b iwvHNM MbiiR 4l(bi|iBalbc9fcb(B/ fb wie MV MI ftif^ißk C^mMm 

field and Abbot geprüften unb empfo^tenen 

k 6tüif mit (S(brau<b4 ' äiiaxirung 3ö fr. , jidcrne .S3 (r. unb gan) Patft 1 jt 45 fr. 
gegen rMmoti^'/ «"^ nnvfift ^etbtn aOcr Urt, aM: 

Copf>> Daab», lnic< unb %\%^\^k , Otfic^M*» &a(l> unb 3a|Qf(bmrrfrn. lugenful, 6 |«aia(btu 'Jt irihDifOin« 4r 
« .. «»_ W'jtvoijifaaiea, 
f • dwn BM«(rir«Na«a. 
10 baAm na«b»l(llantn tu eaiHl«-r»ra, 
JUaft« fa4« gcMlBiüta «(bttibDil, 

WA • ■ * • » iftifi 

mit NerrU, 
SO"/, * i> » ©«b'itbolimit Driijcl 
tS'A ■> » _ . " » «»*iü*i|, 
U'/t » 9rl«rlbol( »»a 3" un» »rubtr, 

SSM »UQcn fBtVni mtt fttriBAOi yrä«(iu. 

Da« verbefcbrirbcne ^ol|, >n|niM 
fi|in. ifl «ani gul ab)uf.i|ca!. 

MitaWtatM« bea 7. Oanuar lS49. 
a>al 8ihrfl(rmnü(raini, 

g. «iballer._ 

U'J •emeinbe 8aII»cUcr. ^^ivcrfM« 

aSoatoA bea (iR|%B |5. ^oaaat 

" iMlHlf 10 Ulf, »erben in 

tr, Mf Im (ScRKinbrnalbe 

«M N, e^fOfl 8(ta(|(9, fofgenbe ^oljfor: 
Ito i n i H, an ben Wdfibirtcnben, pjfcnlliil oer 
fUflert: 

•l bu4(a WnefnHtdJiiiai, sr Jtdiff, 
21 (lAen fi$a4«(rftan«ni, 
I fliaftn »«<b<n <tf4ntit(it 6(fericbe>f\. anbraAta. 
SS bMitMi WfUm au ftarfra q)rüj|<lii. 

eUrt(a|M/ ben 5. danaar 1849 

IM 9^genMt|kramt. lacw vasvcwR ObttaiMn, (MRtMri^feil, 6aiifen «ab BmiiCM in ben Cfrrta, iSruü , Siücfrn 
l'enbcm^, • H H e wi lw » «r4aq>f<. W|«niff e e^'ßoi^Mt» «<Miib 

rofc vnb onbeic (MiCabanflcn a. f. w. 

DiefAnfae unb fitbere j£>.-äfraft her „»erbefftrten 9I>euni«ri*mu<.aMritera* 
IBtlb. Waofr unb (J»mp. in Orrtfau, i* moM fo befannt, ba§ fte n{(|t 
pfohUn JU rorrDfn brau<b«n . inbrtn eine flfbrutfte ?5tof<büTe Aber bie Aberrafiilenbca 
JpfiliingfM pon mrbr bfnn 2(W bcr grj^ttÜfR JltrM* "np g(o«b»ftrbi0m JMp rtlKffb nf«, 
nacb ^cmaitiK'n ^rr\ii)r[in>un bir <^iintiivitien 3Mg|b(|FB CNlH^' WH|b Ml l((te Olmf^i^ 

^.'iJi^Pcbtrirf« m6.it ftait aQ« Änprtifunijfn ali !&clc;^ für bit (Bfbtffltnbftt nnfrtn 
acrbt^en StbcamaiÜaiu^'lbicitem bicnen, unb bemcrtm nur bo<|. vir »tt btc SHota anb fibneQ aaferttgea lafTen. 

lOiU). lllayir unb «fornp. m 9re<(an. 

©en .^rrren TDilt>. in.;j:'fr unö ioinp. ^u Sre^fau otirficre iib biermli auf 
Ianj)en. batibrtooi ibitn btrettrttn vetb-fffnen 'J{öfu«aii«inutf-ab(fUfrn burcb ibrc njtftrili» 
1^ Scrbeferun^tn mit 9iri|t unb pociQglitl in 9i^rumjti2mtn unb rtKunoti'tben Ji: dmpira 
mit Silolg (omobl pon mir frlbÜ gebraai|t , a« mit oft iiberrafibrnbem C'fol^r aui| Sn« 
bKM, m 4t)illi4m UcMr ürib'nben, tur Hnwenbaiia rmpf«|llea mcbn f{nb, Hcllalb i# , 
fUtk wMiR ÜM, M(fM «mer feinen ft»ntuneniea fid| a B ij ü ^BWit j rtlil Mb tmi» 
UNI^. flITayrT anb Comp. aOentloIbea la rdtwitiiMiM, 

MaMcrg bei Drrbbcn, im Sejeaitct 1847. 

nniflt. m^^<tl. prnf. emiitifj.Offfiirt, M«<Uem« prMiIrw «ab Wanbartf x. 
fff>^.^g^ Die ^Jerrrn IDüb- tHrtyrr unb tomp bobea Untfrtriinfttn mit 
lill' jjt-i einen i^agcr ibrer «erbrfrrtrn „9ib«-umaii«niu<>11blrit(rn' betraut, irrfib« 
er um bie iba beiei|neten ^abnfprcife abtiibi £>a biefdben in «larWra^c unb Äp<P»T, 
»Q fli| WieiM «ßiebccl^n befiaba, änc« ftbc bebraicatai lbfB| «fn^n |iNa , f»i 
fllaobt IT 01 M# |ic|ii|ir 9c^b b«fbii# > Myp|leii yi birftn* Mb «dloi tat •« mttf IM« «MtbiWIMii ia dMiHM» ^ ij ..j. i..y Google ä i 
Sonntag, 14. 3*iii«ar. C i .H a t « f «. ,fj,* tf«r*ft fcnjMonl, argen bm Warftro flf 
iMBbrr, ,3(1 babt ble ^Ib^ab« auf tiqi 6a({ dbijc 
f4?af>, un* itit fajmlfgfn toju!' 

,nm iB<Tjri);unfl, m/tn Srninb,* aalBoitrii Si* 
«•t«(a mli 6anftm)tl9< »«(^^ Mb Wtfeontl 34t 

,M rUf^ I« BMiMI ««AKW, taf i# RMM 
kojtt grt^ feralMi M.ISnM I» Ml» 

tlTigfni. " 

.3fcr Ijäfit kif ^IBgaSf« aaf StQiJtf, 5if4« unk 
fluil} ©ftnüff tfrafigfffjt , un* n-ir tutSMfn ti\ 

frf<tafft unt) ivat ^atu <iw^ bit aimt (licttcn) 
irnn gttl^an?' 

aO, nat 'Do< «ntdriffi/ fagt* Wt AoVfQnfl« 
fics. *Mn (4 gMU duiri Vlrlttung. 34) ba6( k<n 
a«Mlm |l(tf kmJKttrf flrgrteii, kn <|iirn gcSAitt, 
Mto 14 almaU gfaufers ntuwn, baß, um 
j» |f«R, wa M kMM^Ml «II «Bt» tWtM «Oft il« t« Qltlfg««^ »ffi(«lt. UfiiH •#> 
Mni tili M tec «uifr 1«mi, «A k»» 
nwf mök ita «ncr Stii»» IM 3I«m>« «* ^t» 
num «m riitrw ^mfrr 6«fr^tgt, Wt tar^ 

frint iitMrtifi^rii Sotmrn, biuA f-int (InfM Vrm,' 
iinrn ^aM, brf brni <in(« 6tiitit fl^M» 
fiten in Qojmi« 9b(4( wU •4(n(M «iii|ll|Mi 

inuptr. 

«Da ftmmt ^afolonr!" jubrltt itm bir Stm^t 
oitgrgrn, inbcm Hf rtrfur(}jiS?cn bfi *rit» trat 
OM» birfrr ttbrnlfntrn ^nfon tni Itotttiil lUfi. 

S>ri C^irAMt MuMMA in frinti tflnbini rtnm 
fnfia «««m» «n» (n Wt tMra 6M( w f&if 
•koe ff^l rngr M41L Mn tma vtm* 
iU |nr $f(fr br< «n» firhM DadFirn 9l|t 

mllun bm Supborn ft^illfrn. 

,B5a« fll'Ji'ä, mnnf Ä nbn?* fragte ka« Unijt' 
t»Ufr mit «4tfrllil)fi OTlfnf. 

Iß gut, ba§ £u romoili,* fagtt (Sinn au< 
brt fSrngf, „wir ferauil)»n Di(J>I' 

.fBe^r tonnß S>u btnif' rl«f <ta V»bnti — 
.«Ran %tX flN4 (« kM g«lil> Sil «p^ «141 fü« 

,f>a btflira* — fjgtr btr ^rafn (n goni ni* aifT {«uarmil tpat ra tiibt ftia» SttisAift. 
SMt un«tf4üitrT(i4f Canfhnul^ Ctnarsfa'g Uttt 
ffinf tSfqtiri fIftiJiiiIliti atigft 8iiffu"9 gfSraifct 
3bw Un^aftifbtnfjtit riitutf fidj nun gfgfn btn 
ftnfäbrrr, irrlcffn ilf fll frlbf! flffnl toitfn unh 
ttx *bt€« dttcartunjfn fo itmig «nt v>rc(l)'n. 5>ag 
fütif« brt 8a|iatcnl ffltB. DJa* bn UlirbrTlag», 
«MiU|( <r ftflcn ntittrn. bllrb Ibm nut «in 91M« 
Itf« Ml <itttt|l frtnn Qartti »Ubri |it rrfangni: 
is lllir aadl4 friM« «rfiiit ««f \n «icOt it« 
wInMW »tcn {■ frla«^ ««Im 

ftM^MMfa Imm Mmibit.'äll dw amnniMt 

V^^^v i^w^w ■■HHPv y^pvv^vi^Mv ^ vmBVW WPVWP Ski« 9««flr ji«i4|lt nif. 

.9(r Itril* — fu^t ba( C^rufal fori — «(,iU( 

r!n tattrt 9'Q in'b maitlc mit SRü^. Un) ba 
(Luir t4r (ilrr Si^isi unf bin bann gtforanitn, locK 

t%\t\i nut biffcn ftolicn St'publifaatt." anl« 
toeTtrtt n«n «Sitfitr (rtauytrt, IU4» 9» 
t(m }tt ^br« uab f» «aMuIbig |a ft|«, irit ria 
Jtinb, bog Dflifi bet S«H|ir fMt.* 

••(bBlb, Cife«lk{« mtad«» Wi Jlobl. »«^ 
«(■b fitR (ülbdt Mim» 114 t«" H4(f» «niff. 

»k n 8b4i ^iii} «in ft|l 4nnnA (rr etam* 

SRnrimilian 6ma> 

. üb »it ^enli^Mt 
09011 »M Oilhi* 

ilri4 i«9fr 
• ir4( OrbfolAfftln 
» «Ulr AKPcr wif 

lung in granffurt 
nünbtr, nur au« 
inlid>fdt l)nrt>org*i 
emid) uiiö InTcl, 
n Ärenf rnrlangtf 
anburrn Itibr« 
f^rn «uttr. 
B, 1745, iwr bMl 

brr Mna(( Wr> 
Kit titi« un» tv*r 

n( €tainmr#f<grftr 

Ulli- 

^iiu^i'frtrag i'on 
\. VfiMidi, Wfim 
rrfiiinfru R>it Mr 
b irtiiurnitC tnifv 
ififetn, bann nni«' 
. Hub fränfifii^rii 
flaatti^cu <8ii4tit 
I. fim »It frrRC 

b flftvn iT'fuffctif, 

)ur ^fr jtirc il(.>,rn 
hf Wert, tcr, mit 
^t! So »ifl al>fr 
«tfd'fn i<Hiibf« 
br)7utatlk:i(<ti,tupW 
b(r grieOtn nUc 
gan) anfiiinbigm 

nb @ib fl«f bcc 
Brfinbni tourbca 

|frn(f(<t iinteT^alirn {»Ritm; bann iia4 603a^r<K «i>4 np4 Obrtbaiftrn 
{u t^rifrn^ dnb bit grSuIicbflrn JtTirgc tfr »fTf4irb<nrn »{täiiffr« 
il^fC f!(b fr.Kfirn jti fafftn. Sotb IUt4 4>rtit<"'.Mttrajc von 
1329 ju ^lujo ültt 3"rt9frn «nb ?3falj („®ctt rrbali ,?*!) for= 
tfit Mc Mivrciti,u etjmmf?ti,-,cntfcünih(l fiit hnrbrr ftiif ntttf 
l:ic Unit5 tur* tic 3i>hnc ?ufcivi.ic ^c^ 4*>ivfTn, um ta« Mnbmc 
ftii bif(c4 flr.?!cu, ttlni ii:ib auf>icfU\!cn Saifcr« tut* bit fut<^t 
la cu 5?mrüftimi)tn h^naflifj^fr gantUidu unt (?rlnoI<;fftirflf, 
lir nn J50 ^.if^r., grlrgriitliib mif Ka4^ilf( bfr i-^iiiftttn fcit-- 
taurrlrn iinb ipä^rrnb brrm «»4 ba« mi((ta»)Kt( X^tol »eil»« 
'fri dino, vcR Ot^nnb aiii }tt vmDif4rn. etttW«(«rlflrNlfi<imli«« 
»!» "«R» flu* ftVn, bat "fl* fnHM' irirbfT flifiinbcKcr 

Cfiqdt 0«$rrn C^StiocOirund« btr ba^rrifd) mündinfrifrt'rn, taiir. 
tif4W<nib«5Mttfc|ifn, bavfrif*.bTanbtnburflifd)rn, tn^tiifdi 
fdjrn Cfiirnfbümli^fcffni) bif m<s%U\t 'Pninffnctit uub Ufv^iafiii 
mc« ,<Scf<-« ba9 fifrtir^'ftf 'lidf töl!nit.i niu<«iiu,\nt iinb 't,id 
ftlrupli*|tt Scfuifcurfflimcnt t« in anfiifle öinfjfniij b*flrnbfn 
L }?frtribfhmtf4fn «türt uub bni bifi^irtjndiiflcn tcu 
Tnittdifn flcflfn ^Trutfcbt nabm fobann aHarimilian I. mit tn 
L '1 f"^ w'iff« tfftifrfdf etMinNriflfnt^amllAc In 

«Tn/pruc^ unb juin $rdfe bic Cbfrpfalj mit brt 8a«bf*^o^dt, 
rtitPolfrrtt im Wamtn bfr rinrntpmliditu ^au<rr»Aieii f*<« blefr 1 

louiuiiwituru Bui4;(M>MNi ! iirtiiuj le nutcic »-[»pcnvn. 

ÄUc bfutfitni 2i,uiunr, iiit,,,! ;ll^^•■,t tur* tic Ml'lonirttiftt-pBliti. 
tifdtrn cbrr fiaattftcdiilt* fmuifuidiii C^iiJ. «th'imlKjifrucu unt 5on« 
bftlHiiiti, vtniuf» — nlrrllirrn |ld> jum rln^riiliAtn bfutidj«« 
etn'»f;l|ri;in, jur jircjirn, fi\ifn6rd*fn IVtUtonaldrtfntbümJidjffU, 
uab brnigiDulft u>c(lcn unb iiii^ff. n ttr fiiijrlnni, ni^l 
fonbrrn i.'iintrennnd>iungrn ti-rniviftrnd mobif^M KRb flf^fVm 
iprrbfn. 9«amrnllid) abrr miU unb nirb i^aycm wicin' N«a 
giffrn , ba^ bif SBojoatitt in Crßtrtcid) cbmfo €trttnnif«flfnBfFr» 
btv WtbAQcni, toic bic e4WAb<u unb granfrn, nie alle UKmirn 
In 3nntni a>(Hif4lattb« ai^t f» fa|l ci«ciil4i»ii4t «W Hilk. 
Ii4 finb. 

ITirfc naiiniilc ü'clft'rtufrrrKfcnng in Ifulfdilan? f*^»» 
finf (?ttuu,uni(l'ati ; aba cö qibt Sutcrrffm, M< fdb|l bJ« '"i^ 
frtvrtiutlf fliünimum finr« iBfitmn vtflftifd;-|>olillf<^» lyticlf^cö, 
brn ^unb(«f)aal, aiit ffln^Ii((^ e4»iraaf(iin, »«m bcf««^!«^ 8r«l* «MM Ürrarftart. . 

9. 3anuar OiVOrm ift bn frrnß. S»ftpnmÄ(tiff>iff U\ bnr 
SniiTalDni'aU , @am|<L'au|cn, im 9ufua,ir ti^aiicrn'« nüib C*rrftii 
•Igmi«!^ w b« Alaigr »•« fhmifni dar liab* alt griliwwf Digitized by Google »U HmA Mwii S^AWI ttR(nfu«t«Bl* 

flM tiam hmtn fuWoft »«tf n M #kM 
w, M M «iti (hu*, a* 1411 ftaürafi 

.««it«' Mw <fa!« «hf (Mm mt 

.TiaS nl(])t , Qiitnr S^'unW," aniirotttit tinfi 

ibot, bag tt ütttm (Sinjlug a i( tat <Solt übtr, 
unk tfctn ktlbalb bti fttncn Watttn tliu tldiU«* 
U«t BctttiiitMi iMk «i^.tlat tßttVfß OtwMf 

Ibn in »««frlitn VwieiiMWI tMi«k<« fi ü<t a« 
km AaVtUauijltt. kn f4)on nwm SufmUdl ^fl* 
«mi MMtt, unk fofttt ntt ih4< MMat in 
Wttfci»»: 

,9T(ti( SM« ni(i)i jii frflt. 9B«TTat(tr! 9« iifl 

fdri'Sri rii« fiflqrfvtiKljfn ! Sßctläuflä iroflfn irlt 
aUf« bti Tlt l!iitil,fu<tfn, Dfint «6bfl, Dftn 
Q(tt. Dftn« Ijfifn foqar, unb flnDfti irir Mf 

SPaVlrt, bal f>i(l) rooiViomittlrt , ft Wa§t h| 
kitfe 9t&vl In Dtinrn ^trnfit&'xl !* 

Ü>t( OMke Ititt (oum btrrm Vutf^ruit 'iOalca* 
ItM'f wnMMMi. «U |U M fafnt i" •*< Si"' 
Mfi,Mrtttiiftm «ik trttoktiiiii, intM^n nl 
«mi4t»lni« iMl P «oifMbru. «6rt M gt* 
nu(|lfli 9ta4ftt««ng fanb {Ub nl^t bot ijlitfuiflr. 
koi flrsm brn Sti^^tümttftn tfittt {(dS'B nnnen. 

,(lR»lt4 1)aitn irir rA!" rlrf btt tat^roni, brt 
guct^ l>fiBOtgt<t«lfn Kit, tcfffnb, tut* fdnf tfn'« 
bfrfiina bfn attlnjen (Ijfolg, bfti fr a(J Spudvt 
fcjvcinflftraAfn taltf, irtcbtr gut }» mj^fti ,^ift 

Cirintn umjrirn . tft Jafobinfr tJitt f6 auf Ittn 
Qobcn find jlciftrS «eiDfifi, airt i4 (<>6' '»f' 
fffuRbin!* 

•iMfftvIMgttr/ kMHHtl* tamf •alcaloM 
fem ««rlhw M, M« «t IN MtM it|b 3Hkl|{MI 
mlgrarn^icd, ^(| ftn |tt mtDKICllt* 

.«< in bal «MtcU CMOsitb'l, M «««fki« M« 
Orfltririct," fagte Ctmarofa gao} niHt, «C«.llt> 
frPit fcat f« mit fdb^ flfgfbfn • 

,llja flft)l 8Jt nllit ni> rin Äalfrr äu»" riff 
b(I rl|l< ajaiifll, iribcni rr lif ^^jnb aujfltfrflf, 
tut ftint 9<utr irlfbrr lu triinqtn 

g^aW" Tin" Itm 9Ja^^ale^f fnfgrgfn — 
Blib fcatütft rnntifbfn ft<ilifn" unb tt ^itt 
MtlAu^ft ka* 9oit<ät fin. irogrgrn litin Junge 
taiatMn riutttnbfu tut fit. 

1| M «Ob ktc SiriHMglHinl* tief tin 
«Hl<m, tobm (C Ml itea fMiini, fe^t fdn gt« 
«trittlra mi <(t MllalttrBnk ^rrauSiog, bal 
tfcnfo ftin gfiadll mfe clfaf« irl^ bctiint »«, •IM« 9oill' litf SiaMrtfi, lafeipi n Mi !«• 
I |Mi ¥ämA ta>«i^ok > •<! Ww lUrtiiMb 
M, feit kl kWfa SigM «ciat fi|«*MM 
•MAlfhi JTMlastM 11.4 fei( t«Krifei «M M' ' 

Unb, frfpnm?' 

,Xh>t faU bu Jlatfrrin ro« Au|i«nb fm«.* rkf 
a«trl|H«iM MC 9mM — .ft i| I« Nfe 

,*lt tT&^f nur bJ» Jfi ir 1 f t au«Hff*niU'« • 
fa^tf ^.rcjlcnr riti(l, unb itdlt autt (>('(•• 
iii fctnf Xjfitf. 

^« Ofit&t am pt 4ni " Srfubr btl 
JtnvtaoMlftn« M«ab»t) fefaa at^l vn «tunM&|M 
fen ikKdittgfrii, Mit ml«m few ■■fi^tt ta^a^ 
«If, («Icn t» um«mi4, <|fMafeni flat fem «» 
tinglba VtnHMfe H ilMta. tkt tMti Zag hrt 
llnglgM MT aa« uacfttfr. 

3n b«nfrl(fa VugtrtMiA, «l* bif 9a«b« htcfiw. 
fiit BinrT'Hb (utA(f(u|i>fefn. ttrf »trfrtb« «rbrimnt«. 
voüt Stimm', ivril'r min Itbon rinm i{ ortjbi t battr. 
au< «m-oi natfit 3iDim'r blt ftttfcfliä)» 'flnffay 
«al: 

.Qimaiofa (al bal Sieb brr Bttiteii foni^oniil!* 
dtn «rffttfi b>t Vßutt) (TfüUtr bat 3*nimrT M 
birfrt OlnflAgr, Vilcolant Itai fria«« Opfrt ifeua 
Sittiit «atit aafe fkagk ig alt 

»Vrt Ht 9u taiwif Iß 
•OaMMfa nirtnoll gricijrn ,* rrtrirbrrtr trt 
VtaHlT» mit ffgtT Ctlmnif. Ift ital^r, b^ 

iife ble 93ftff, n rllv man mir bra^tr. In flla|R 
grffft fcubf, afift lö) muji Uu* riFlirrn — • 
,Sttint dir inin^fn " ieaUt i\i Sanbf. 
.Ä-In fPott mftt" f4ti» Hjr llnfüfein unb 
trn arta«n Äernrcnlftni (o f(fcn»ll mit g4 fcrt, 
ba$ birtn nittt rtnmol 3flt (atlf, no4i rinni IMMl 
auf frinrn grllebtrn BM'<^ (« ixtfra, leilMc 

Kl fiii Mai taraagK Mf laNui afew SMa!«« .5)^« Ja^r 1848* — »tmrtrt bn .«raminff — 
,fönnf( rar aOrn anhrrn fea« irunbrrgatf 3«^ 

niigt i(<}n, M 9a(t f8l8 iu lafcra. «Hrl'aigi 
rtoa aulgniammni, uwl^e ptMti Mtmi 
tin eirgnlgfi^f« 6«aaft>lif MnaifelM. tIn» ai 

bi Ift troH tin%i;uq in inattri«; brnnbftmflfli 
SRenfiitn Rnb gctcbbnlid) bir rri<b obrr iTrnt4|lr 
bff Jlnrft(^»nt ©eaüifrtfn. ab»t fcff (S^rbcnf"'' »»a'"! 
in nU^t )7iabaftlwn JHaffni Butbtn burlfe 
tigrifr tiHig 3a|art |ii 
iiitfi b*;'=i 
nfe tiC"« M« I««, Ii Mt M|«ir« M Wr lir«f(ii«n 

wit^u* Mr M«fNl auf 

^fal JtMr^'it ?*« tri«*! rfnn ffiMW M i«« 
Xrlfff nul * r r'' r t f ' i 1 ; .nifitfii Mrrif 
rrirtt. um tir ftB'ii. Mf (tbm nl^( inrlr Atun» 
(«fririm (■ f'SS ftrlki k4 . iro fir In um 

fltff uM«Uihrt «'l'l' ■a4tf n fr . tiu 

Mi ff t«a «afirtUitn WnirlHaiik altbi ftrmi 
llftlirnrn. rmrii g«T Ittrl^i» •r« 
Mta. Wt f»rt ^f«j't rinni (lAlfrfigni 
«■Mm MtA )i «Mm M» «isM Mnftra U 
h IMin «MI «ftittf«. ta 8<tfto ta iMr 

in > !»■>♦■ SURni ItHi, tntlr<*«wrlfr. an 

rrrnurl'! 4r(l<trn ^Ir tm-iU tft^ft iri'rrt 
4fl(täfll4 Auf tbirn <(ii4rl, unrin>)rrr^f ftt« 
Wktn«. rtf« rr« »wMi ^A^fi f4> t>diirfii lt<i. 

l^ftt« « fffara Xt^t irlrtrr aiiftldilrii, at>rr 
bri 9iH SN«t«. ki« ««mMr «■» >a« Bf* «■miI hWl «ni fdltft rin lur 'KQif'itiu. 
MPWm |r«Bfrrid> am 1. Jamur 1S49 üafB, 
«Ö-rf aüf tjj 3jtr 1848 ^utü.f'.iafif r '«utn.»: 
34 toliii'itfn H}ut^ri!'.ii m ,;fm.iti unb 

t fr*nftft(t* S^uliftn: aber »t ti\ unt 

|i||INi4( «altuaa SiWfkc an f«. to* «ut« 
; f'Jj'^ ■«nign f^wr, Mt «roif« ni4t mni* 
ka« dIfvrirntelirnOjnl ifl jaMrrlditc 
, Irffit ain nio;! mit (tiiiffjft in 

nk ÄlfibfiUiürfin vciv ^^^ 4u:l<< 
, «ab rrr liili-if 3 iii,lq''.!(f Ifu?. 
i ftquIfM M frin 'M .l-m ftil ^J h'.ii'Mnm irO 
inln Ctai k4< •Vmi.i ^ i tlciftn. im '^jljft 

IBalnloe, vitruniiiraniiig Ctunbtn lang, 
g««*. VU »on Sonnn gnütri. bii »rr 
Ki^fril'ttlNf« CtuT^r«. Un» (n trinf(16<n 
Mf >ft 9>(ffir tAtx fein* mifriiifS» 
■g MoraliUri baftm. •oakrriot* We 
9<>Ttrl, blr .^fr 3Ronar4r<f . nmorftrn eoit 
iif<trn Snflltuilenfn,* nrlifcf in bft 9Ja> 
lif«beft('< 9l4r:I<en'8 'Sbtanfun^ trttani.v», 
i|r|l in bfr ^n^tn Critcn i>.ni 
IM Äflpolfcnlll'f'i Jtrl<n 

Cit trat (iii|Irl(t) tir IcMmgiiVtin unb 
Nf^am* !ücnaf aiir idim it5ntgtbuinS 

sb M» kfn Xuitrtim iiitk km (l«f<i« tkx prtra iMf «M* — 
Maila4r, Mt OnM Marriina k(C 
Mfvafalitn. ffntrnii^ fIM atd ^traafr ank 

•riHr ^^rf'l )dtr'l >rn ISjfjlf fAttlb, unb bft 

trir Wrtirtiiiiti ^l^tl Sir iNimrr «riludira rl 
lu'iliüu;^ mii ibi'ui oltrn <liprtln«ni, bai tlmra 
n riUii» m\i<t aab Cit« f*kta^ — «iart eelUM 
ir^uiM««. Vbrr Ifi lia«« 9atl M« Viirftna uak 
aiM«f4f*«ttglfN. JM|WI|l « t lH | «1» i 

U Mt na« iM#f t w ii i p t M» M «raaftf«* im 184». W «riW 

M««n«|lir, Unkm f» «M )a^t8ia^ 

iarAtf«rfuiirtn ift, fo r^riat bat 3>a(>n «oa 1849 
WfHnail |u fion . virbrt b>i< ilu 3ldlirii {u nortttn, 
n-ir rl in i'ttm 3jbr bn Irbirn fttnt 3abrbunbrtt( 
gtrrirn — rln in ji4 «nfiüdlr«, uiitTtiüiflrl , gr« 
(tbntrl < unt urrjftMrii-l (Bolf. 

Cittritrii n-li übrt bir flfpm {UtAd, fo (laktn 
irtt DJ , it(| \n »anbnMfIra 6taalfaaivil|Kii|«, 
ia aln («Bits Wnifibtr d'iir muib«i* 
{kam VMfrtnfifaiig M altm •taiMl Ni 
Stagf} nn jbtt fcwt In kct allt« OitaMf: 

.ni« f4M( Mt .«atbt tteitt«* fint 

£«■ victaabbtritia 9BalrtIill^rm.* 

6e wat bit •rfftiditr con 1S48 tit filatt unk 
HKbr rlnrt iirf/nt'iftfn IBojf. Dir Slulb fitirtnoitt 
'ÜQf« rcificttrt: Xiniqr , -t^'r, Urinrrn un« Xoa« 
9 luilciun '8b<c kufr ferirljru.^r |;lrltrti flltl ^Olt, 
unb bIt ttautitabt Sbbt ballt jit biaani ttralgt« 
fRoaatn asf Ikn allra Wif «uTAtfi|r|Ia(|it. — 
■iliiMigl. »b fhMkanmu kMn iDta|* alfM 
«MüMl Mb. w* H nn M |M«Mii, •! ft 
Mlifoamrn qrrakfgtftftt «HikM fla* 
«atlium nrniflftral fibtial 8ran) 
(rpi fe 'rfl iu M*a. wit iiqrrb rlmr friim btrfor« 
nrn Oorfabtm, iribtrnb 8tirt)Ti<t OUktln |I4 
rbrnl'o Rrif rmrorllll , trir ir^rnb (Inr Ctatut 
jrnrt brirpfira Siltcri<tr in tm (Mjrtrn ccn ■Kell* 
ban. fXt A*'<i(titti:rlrn ul;^ tit flqrftinflrn Ocftt 
b«« 3atTt« 1843 jtn» n:abtli(t) tu Dtuifdira. %M 
8Tan(ofra aAf|«n bi« 14)f«i ia<^■ unk hrbmf«^ 
kaf ita« atisatoliaii, »rf^t MiMt«« Odfr lfm 
»alfkaiitft la|li grl«« tatf. Mt )M* 
' «cNüBda hat ^1* »iiiilltniii 
«Int (tttlN« IMIan mm. biaa^m Hat UM 
alte •atffataMlk aMn anjultgtn unk aiitbn \fm 
QfTttfUiit )« grtffm. Ikft bit DtuifAtn itbui^Kn 
tinrr iTtrtcIuüeM, (aitrn tin Rt^l )• tinrt 9lrco« 
lullen uns irritrn fl(t , aUrr tBattfdrrlnltitftil na<9, 
niitit tufcfo batum brtiütim Ijffrn. — BtltoHtm 
Kt( tai 9Iniljbt trt ^Jarifn mit Oltugitr, tat btt 
StafiintT mit (tibannrn, fo Micfrn isli auf bit kO« 

«R fMMH 4M tR «4«H|. fr ip mM Digitized by Google •ViJriiftcr « 

3 

S'/i Jtlafitr J 

m J 

% Jbtfttr 4- 

4 y. JtUltrr • 1 

i (eint, birf.t kMtWt anM- )ak.ii|p||ai 

M, unb wtr glaiittm »i4t. >jf # tlt | < lH Hl 

Wanniefaltigr«. 

(^ur iBta^tung fAc S>M(IIant(n.) €«xu 
Su'Ua auf ISifloUn, frummr UImI u (tnrfrb* 

»fl4« Mfim (hniiiir mli oJl i^um »rt«femt» 
M» Irk m4 «4( «lii|(ftt»ttMi»MlaifAVrt 

«att4 tt>f nn» nlfl f0 Mt^rblnir ^v«, «4> 
4f« n Wm «rftttlgrr Uv^ ISS«, »ortuf 

ffr arniiölgt tfl, b4« »Ifiöjf \n itim , wrnn fi 
■14^1 auf immn cmr^tt {««n »iO. üla» difctfii^rt S> ktuV Art« ttra *n» tctli<| mige 
IMt VMiUx an« »ta»,''^^ 

Ktm alltn 9t((^i( ab.. 

4*>(r<> ■»«(()( tia« Ütbra fif ■ 

J^r nur ital l'flumnv.'ratl« JtUtttr Oifll 

9 fl*en akM» 
2V, Kiafttt Äl 1 U^, werten 

8a]RMI«nt(.e4l 
^olifMtiMite « 2 

V^l Doli ' 33(rf 
SRir 
1.' ••Ifil fMl «ttil. SMr Vaitofra *lfu* tm HlVm 
gm S)ctf ll(Aia»n b«uif(trn ^ji brfffdiocnr« . 
.DffUina" (t) aul (Sölten, batifn am If^tm *oii«i» 

Ug Ht britiiair [H-riiMlfatviflJLlijf ('cU irebl tlfif- 

f»B: »U i(l,'ii>ai<'r0ti}(5i5itnir hU*(J'?) aufaMOtlf"- 
S>4 ftrangcii ungtf&br vi'H'c, rinixtc Waiiofrn iin 
VmI unb tiffrn tu S'aggt (ttab, »«rauf r< (« 
•tacm 9<ft4i mit Vrrt<n im» na« bir Ürutr fonfl 
im 4u» iMtim. IUI, lU cnUi^ Mi 9»U|(I M« 
dniimkn Irrnntf. 

Itutirtg SPtlliVP br.U unlinqft fini.if granjoün 
MttMifxn niiB eot »j0 ienson« (JJoIiHä"'*' P''* 
1(R laffrn , rotil flr 3umlra in brtrAdviliittai fimf/t 

C; Äuf «BlgtkölMi. varin fei* «rrlanntt Ainiol< 
HU «la ffnmitt« ll«nil9un tu« Nrutn« 
|B rrfniani mriatt. Jnbcfm f«tel§9tlliW« Mt* 
«afiflrr ^oriundl», \n rigfn« «1 
Scncen brfttirbrn irtrtrn. faqtr anl: bir 3uiFtlra 
üt'n b ntn bft Saoillir Oilranfi (mar Übt iWiit. 
abtt ffprn bc4 in fliiriffMi ttinjfliitfiirn , iit tx 
«nflaS, rpn ltn\rlb<tt wi^itltn. 'fluf tifff *!• 
SfitfiuuJjjgf bin liffi «utnji^i ^JbititV ^»n "ßtcifS 
ilnA'Qtn, btt OJtrbaftftfn «cutbcn In Brettfit q». 
f^t «nb ble SuKdra rcUim l^ntn »itbet tnabicUi 
Mtal. 3« kifftn Snttut'Ii« afrn rif(]|t(n rln 
•foilii M iMtonn S«>uii* <">^ "o^" 

W»fl. 

». t«Mf(ft Ct«U •l««t()) in ««wtUns rtKirtrt. 
«r 9»n«rHta fot. |b «m tn im unb bort 
in ScHtWM« stftaiM 1«lii|n ««f «if^fin« 

%n 9nUm \)hxu, %m »l( rfai WOiffiü k« 
9i«itfartn ERtd^tm grSuint (aStn: «nan taM 9roBc aul fintm Ait<fe(n((f h. 

.34 M« ci» mfet« KaiwiM«! . 
. Mi|m •tabniMwd. 
SiK frin« Ciibn tn fn|, 

an K>(e bn «u« btf 3«nfF<l. 

IH(b 3<iu' nimm uu(t) J^nnb Mfl Cfl« 

IBrt mir tdi «l^J^l•llfla>*<• tMt» 

Unt |V:ri im* ■Sunciiiriiunill 

3« btm<ii (Vngt fBtiiminti I » I» 
t 

r 

f S ci(k(ii fSt^iKr 
10 bit(bf« 9)iub«' 

tt'A I» ' • . m ••»I» 

. fnorri«, 
S0% » ^ w «4*m»UniicDrüa(l, 

15'/» w • _ . •» " «iibiüAia, 
»IV» » . VMl|fH»lj eoii 5" un^ öriiber, 
SSW »u4t« ntttn mit «eriaaci Vrüariu. 

m i ilW i l^ 't. bta 7. 3anun 1849. 
Z>a< eOrdtnwifimnM, 

12'] (Brmeinbe Oallvelrer. j&orimfUi* 
Bftuna. TO»»»«« >en fQnfifflfn 15. 3anuor 
Wff«« 3aM/ Worgfn« !0 il&r, irnbfn tn 
Iko SBaQieeifrr , auä Cxm i^^cmfiatKivaibc 
»on b«, «itlag aiiijfliffi, folgfnbe ^»Ijfwr» 
timente, an brn >lKci^biri;nt<«i, pffrntlk^ ocr< 
" ' ittt : 9I( In bn ««rUfin^m auiKiB* llif. IM v 

arbrnt Srii^tiqunq bn^tfUtt a(«ff«|t, bai bn 
mil 4(bung trr AoUtfif unb flSfirfffung bfl <lo 
Ifcf'« an Ifntn (BfifHidjrn i8firaiil< o(S Sü.)n»r b-. 
flraft 1^, blf« bif liaanlafTitiiA (u Slailjfttije.'bfin ; 

ilt »afet bfiriiljiui lirif BfiidinqHna , bi§ rinem 
•«i|Ui4<a (int geirinr «Summr 9(lbr< jt>)9'fi><n>n'n 
fm. w brt rt staubte, Rr ff« }um Hilt fßf 
IMH^c SImt* iellinmil. unb »««on n bir «t* 
faiMl afoii«««« Wt. Stokur« Icfrnat aln 1 nrc 
•riflit«« \tm. «on »(■ MMh ImAIMt, tof i 
rl tin« 2l(b<lg«tr finft jrwt»«fallM «Mt, M» «n* ' 
t«t fautfBi Sdja-fi?» i6t Crob »itUMt Mnb mlttri« 
b»nb bft bfbtän^tfn Jamtlit finrt Itr« •tnofffn 
ju tilff <ii 'Um htjeilcbii,^!«. gcnm aiH blc a. . 
n'iljnlf 9B»ll4)tiaun8 al» natr an, ba^ tft »fift- .- 
(Idjf, fcbal» tx «rfatt»n, ton »rtm unb irc^J tif i 
ffi ®flb srgftfn »otbfn, n bin junidbftaltnifn it.. 
Itif» ifrfU« affi*, ÜtM ft>4tft, 1« na* «tbaifnig, ^ 
brc 9B<a(r<B i«« töalftn «nflfbanbiflt bab». tt»>. 
«!((«(« b«6 krt ftU« Ibf« bl«frr «nga6« ^ 

mit ot^niiiifaitft ia «iinOPcn« Iflt, f<iu(t |U 
auf gTunkfair^f« 9(tf#ff9ang, btan bcc h 
7)r(rgiTlr (nifr JterDpnHon $at br< UrSrntMaa« •> 
b(« (SilbrI brn Ou<«d(UI(b(n grnügrnb «««rlaaiAft n 
e(ff(t. von trfm nnb }a wrltttoi 'S^biifr baf« j 
fdbf bfftiraml ffö , unb bo4 fjnb bfr <(fiftfi<tf ^»rt 
fftt gnt, btc fltcittrr ^ilftr b(« (Bfl»r4 für |l(t )a . 
nrtoifn brn ab» Abrilicft n Irnrni ^Drlffllitrn < 
jut frlb|lig»n !ll&lirr<rtt«g an bi» Mringt» Bimllif. 
ai&iM|l( «If« aiAt finmat irn<e ttfrltanrn, balbic 
tlDMCMiM MnMiIi« btr )W««miiiaia «mfni» 

ni«m •■if ta it« filM mU«. 
U g«HtiUgt«« fftt f t»t»altaa. 

««•.IIUMtli »u4«i! 9ln>bi)li(TaitiM, ir JttaiTr, 

..^ ... -» SI (idittt 1ffiaan«(fanfl(n, 
I Älaftfl- »u«(ii 4r(4niit(n 6*flrbp(», anbrAAia, 
55 bn««« «fUfii «ii fbirta «rautn. 
150 (t<bcu ®ip<rli»rllrn. Ka 5. 3onuar 1849 tat bnen 9ia«IMbMi w« «cvAbr^l Hn». 

»«(MUbenM mlge «Jtt aOn «nvcttfanflcn «f» IMcg fte Mr •rM(Ma|rft müMl 
oetkrfl^n 9ikramaii<mu0-ibIHttni Mencn, inb kmerfni aar M^, «if wr Mt ttMlV 
ia alka bcttrWgtn g armen biUigf) u«b f<|aril aa^ertigm (iffni. 

t>tn t)nm maftr unb Comp, vi 9rN(aK «Mcfto <4 linmit mf 
lanjirn. bot i^re von lOaen bccriictea vcrbifcnen 'JtDtümaiüwuMUUlm ban| MfcntH» 
4cn QfrbrfTfrttnsrn Mit 9ln|l ttnk oor^agli^ In MMMÜMm n* ifOMtffibni It-im^ 
mit drfoig (owoM «oa ailr fdbfl gebroui^i , tf i aift iliifiT^ittiM Woi^c «u^ tn« 

berrn, an d^nlittrn Ueftrfn Shbrnbrn, <ur Snisfnbuna rmyfollfll amtea ^nb, W(|^oIb 
nHiM um^tn fjnn. M'cfr« unter feinen ffenfurrenten fu> aai|ri#nnN gitlifllt Ut ^m» 

n>i()^. mar.r un^ ilomp allfniMben }u rtfoniBMaNm» 
fltobrbfrg bh Z)r(ec>cn, im I><^m&cr 1847. 

2>(c ^n voa^. maftt «Hb Comp u mui tli w mit 
ciam Qa^n i^R miefRtia „9bnmait»mai-Wttimr kirnt, tarnet 
er mt Me Itm^rneifn gabrtfvTrKc abgilt. Im bicfetto te i«Hn|* Ml «iKvrr» | 

glaubt IT fi( aa4 ^icii^er Regent» btfxa$ cnpfcifkn bätftn. 

3MMMkii, in Sun« 1919. , 

Einritt) 0)«/ «öa^biafeer. ^ 

4 Digitized by Google 
für i^m «tfctgM/frumlulsfnffn" tn iTcutfdJlanb fint riru iciinfflidic (*r« 
ftttunj, ffittttn mon l^ncn ttntn polttifttjrn, fianiprrdjtl-.cticii U*ffltiff 
$ttt &fttt untngtfdjobrn ^at. 2>tc 6tiiinm(9rig(utl;ümltci}frtt von 
Äfiaf unb tot^ringni ^at Ht\c ttutfct^n Üinbn befanntlid) nti^t 
^(i/imtt, in Hc »oafte f «UHfi^r «»b ftMtU^c (SUi^ nit Jraat 
triil jR tictat mb M t'bite }tt a^altcit. Set 9I«Hm 
«irr mD aHM btacrifl^ auidKn, M 6ta«mr<ti(trnt|>iiinl{il^3 
Mm in ^itm rtgtnnt ^d^oofe f^m f iocnrn , auf t>ir Stationär 
li'ät flf3TÜn^ftfn Pin^cit rrrfcntlictir 'i^f|,1)T<inf«rig für nUf 3''^ 
ßiiffrlfflt« niüffcn. Siuoiant follc fidj unierfniuun , im* ju rrni= 
tfQirfn Ii< Stammf^fiiifntbümlidjftit fc^ ti j. 4* , ba^ ttc £ «cl).- 
f.ii in flnt lVfn,u i'on t>fTje()s: unO :^rn llfittbümrrn jiTfallfii; 
Sf.immf?ct,irntbfimlic^frtt , bap bif Sttiirnboi miluiücr 6i,viui= 
rnflfr unb t^r^ingfr flnb ; Slommr<irifltnt^rtmlt(tfnt f«; d anc^, 
t.ift mnn j>vtfctffn 30« unb 3""» ^jöirol unb iSa*ffnfcl'urfl in 
r :^tacr Slnf^aniitia Nf Staden« un» VrlnAi^^icnfrirgr« Irbr, btn 
t t Drffmri^cr Mt. btn 6(n«cn ffi^rtn, me t< vor 140 ^a^xtn 
6tAinnic<tffltnt^niIl4Mt «»(fni: wlittet bavrrifct) finrlcn , alü 
Iflrvnt ififd^ mbtjAfn.* »tm ^(manl fry re ortlA^t, gibt t4 
ttwat XlnulidftlUMit, M Mt btulfü^n •cfi|iittcn nnb — 6lftm- 
tii c< rlflrnt^A ml tdrmttn f 

3fl bo* bfuff(<)f SBoIf, brr btntfcfer „Unterffenn," brr nuO 
4^at^^ud)t Mub $).nf(t).\ifTbt obtr Pfrbrcl><rt|d)fm Urbnmiülif jrtie 
».nualürlidHn, l'nibirnanbmfdttn ?Jritivaibirrn fi* fflbrr nnjuffinftfln 
irnb wati^iiftainn-fti" n«u^if, bcf; crft jrft bir 8cbiipprn ron unfftn 
Su>u" f-^llf'i ;' i'ifUtirtit tTiir rS rtnmmr^riflrntbfiuilKlfii», tüp vor 
7üÖ 3*^"'* »'f ä?apftn , Sejofltifr , bfrrn ©tamm allci? i'anb 
vom Sf(4 unb von ^t^ralf^tprol bi« an bit Qn« unb SRur unb 
tctitn V^nab nwfintt . nnb not^ (rnt )« Sag fcll^it neif^rn btr 
8ri(^a «nb brai tn^Imbtygr-foTflrbt^-wrfnt riflm Ofmarf, Ofl< 
Icjarirn, cb nnb nntnr bcr (Sn< ju rfnem brfonbrm {^rrjo^tbum 
Crftrndcfi ^rflflfn wK^ten, um So^i'^nnbrrtr Innii, 3>anf bfn 
r^noflen in Cft imb H>rft, b-? ^Int von nnfrrm ^lute ju rft- 
ptfptn nnb — ju rrT>\r|Uii ? Itf DrftrrTdtbtr finb unfcr ricirnfT 
€t .mm, nur mit finim anbcrrn fiflcncn „^Sflufc«; buei ir.tr iiiib 
iji tif «nnjf (^iflfn^iümlidjffif, bcvtn ciflrnibümliAf ge'vU« un« 
tu ®efd)i*tf fyÄ^If» — ti»t nl'f mfdjoUrnr öffdjicblf. Won 
uü<i)U te ein SBunbcr obtr rinrn glütflic^en 3uf<iU nfnnrn, b.i(i 
vl^t auSt Obers unb tRirbttba^tm M trgrnfritifl rcr^rlTen (lac 
brn. Stbnfaat max i*. ivicbtr ei«nimc«riflCBt^üniIiibbit bn 
Ii cPtoloaiirr «tt l^rtni I^Stmn Slotbnnn, ^i^ »or 600 3a^rrn 
cir.et foId<in Tfidlunq }u untrrjirfirn , bamit Mt ftit IISO nnor^ 
ffdmnitrn {) rpur foTtn?dl)Tri(br 3n>tfti(^tritfn nnb Sdgarmä^d 
untn^altrn fcnntfn ; tanw naA^ tjO ^Vi! ven nud) ncA CbtilMüfrn 
{u tiftütn, ui\b bit ^lÄultitfUti Ärircjc brr rcrftbirbrnrn «-.ttnuffr« 
üicx pd) fT,\cl)fn JU laiTni S?alb iiadj bem $)au«rfilr,\,-,c voa 
n2fJ ju fiii't.i übtr 5?aprrn unb ilf'ilj („®ctt erbnltV«»-!) fcr.- 
bfit bic bi»iTciti(\f £t>immf«ri»ifntb"'"l><t"'fi' R'iffir iiiif iifitc 
tlt lung butfb bie Seltne ßuba-tiid brc« 23.uifvn, um ta* ?iiitfn= 
ff i bufrt ftiifefu, tbUn unb auf^cfüttcn Äail'ertf bur* bit fuicbl 
ta.tn 9tTivü^ungni b»na|Uf4cc 9a»llitn> unb ^rbfol^tfiitgr, 
Ht an ISO^d^rr, ifttgtMWb mit Ka^^ilft btr DuFfÜrn foit* 
Utttrtcn nnb tp^brrnb btr«» ou(b ba^ angtffanmtc Syrot etrlcr 
irn gino, vcn d^runb auf ju rrrnifdifn. Stammflrfgrnt^ümlidi' 
I Ht ntuptr r< itc^l aud- fn-iii, baf; nad) rnbliJ- U'iebrr ßifunbtntr 

fif4,'=Irtnbehififdifii, b,ii;t!ii'cti = brr,iitrnb!it,-,i|Mu-ii, Icisictiidi tioHönbi-- 
fcbf« (?i,',fn(t'iimlictfittfii) bic majilelf ^<Tunf|Hd)t »nib Uivv<)^f'ii 
finte .{>cff# bn* trftbi'pfrt üielf tollrub* nin^fiiuflrn unb b.i« 
fd?fu|U((}jlj 3<NlrnTrgiintnt tt in flciftiflc Bi«f'"nif biflTiibrn 
biirftf ^itM |»fa(ibi>||utifd^rn Ätitfl unb bni bici^irtjäl)ri(itn riMi 
f^'f4a gCAt« .^niif<^t nabm fobann 9I«riaitUan I. nit ptt 
gnl{((rr Seiflttt fit «nftrt bt^ittiflt ^ammtM^nt^fMUbt in 
ffnfpmtk nnb jnnt bir CbtTfifafi mit btr Sanbc«t»^t, 

(vtrUttttr im Kamen btr riitrnl^ümliibrn {tanlTrUaUn fbtn Mcf« 
0»fH»frf| M» ^bm«ik$ w* Mt fi|(«ill««(i4pt icnwinf^of* tint« <\r,iuctivcllfn Ptit^tnarftr« atltt jeiHictifn, flfifltfl:n (?4« 
tcr über ,;onj ?llt= unb Wtubai^tTn. Sluf SHfdjniinii btr Slam« 
mr?(ic)tntlM'inilidirttt c\inj^ ^aljrt fpättt aucb Warimilian @ma> 
uufl^ nutril.iiibi|'d)t Staftbaltrrfl , bit in SBrüfftl bcn Iffttn 
8d,:tr.ifi bif iMin-vifdini Üiplfca V'cipinfi;r , unb bic |irrrli<l)fti( 
tuui |pvini|tl)fn (Jrl'folflffrifat«, in bcm fic^ Öiintrn ^o^ Ctfirv« 
Ttt(^ fiobtTu unb ))lünbfTn lafftn mu§tr, ob ti filtic^ »licbtr ba^^ 
cif4 Ortben »oOlt.« 2)(r foliitnbt öfltirticbifdjr 6TbfoI,^ic((lrg| 
M srrfd>»mbfiiM«n Aar( Wbreibt, brr une fo eitle Jtlißer unb 
ht» tinirnQ(t(bt iotto f4>uf unb bit Mft>Mnnna in gnntfmt 
nm tfnr frnnjcfiictit $lUian) tifnuftt, Äinn w4t mtnbrr, mit «nl 
brm ^Traiuic bcr bntjtriirtirn isttimmfiJti.^fnltiiündirt'foft ^t■T^•e^8•• 
qniu^cn fif 11 , bic ftfilidi nfdjt nur nadi OofltrrriA iinD Xnret^ 
fonbcrn nud) luid) btr bi hmiirtnii niib unjiartfdjtn Ärent rtrlar.gtf 
unb bafiir von ofl.'net.liidit ii .Krc.itfii iinb ^<anbiirfn fid) Itibtr 
nbtin.\ilriflt unO jum juh Jui lVa(e uiitiriodit leben' muftt. SDfif 
ä)taiimin>in Iii , btr im ^rttttn von iu^en, 1745, t>or b<m 
(STi^tr}D9 Jtaiftr gtbrniüt|{jt ^ttt, erlofcb bie angtftamaitt Pinir, 
n«, 43tt 3"i^ te" ttt(tia§t Mn ttooi«, btr |)f4f|iMtn 
DfNMfHt l|»af «I- vn^tn. tBie IM S^toW, brr MM|t W»^ 
betbo^rm nnb Oblrufiili m'OtfhnnUb »rrbanbrit bim mb Wf 
niflOrn« unftr SttUMtittf l«4bralb*t, wie birfTtitiAt ®t<imMr4dgm« 
t^Hßtit begiif, (fl no4> in bciTcTcr 9r{nnrrun,v 

S>Ut btr nturn jintt, 470 $al)xt nndj bfm iMn^rfrtrrtfl von 
'J.'.v.'in , bi\vin)t niMi* b*T? ufuf 3 'l'i''"inbii i, Vatlid', mtun 
oud) nuf viflvH blutiarn ädilnd-ifilfn ii , uba|laiuxn n'ir bif 
'eturm^xricbf, ivo :'ri;ii:ir f.itiicn in;t hIiuku unb «nivdlirt" ii'u»« 
bin, nnb (nl'rn jiilc^t einen iMcfi von «iltbantrifdjen , bann nti»» 
Ivirifnfdjiu , unb i^rud)flücfe von fd3wäbi|(^tn unb fräufiftbrn 
^taninu(>t:i,)eni^ümlici)fritr» ;« rinrr tiübfdjrn fiaatlic^tn @in(«rtt 
unttr tintr bai^cntcbtii jtöniAMrone m|(biRtl)m. 3» »ie ferne 
btr tniMbottc frani&ri^'fubbmtfrlt- iUttin OfintOtiotM Dnnb 
nnb bir *tibftlnbtn >OiaM|tn itlt'^mtf^en mrb ne<ieN iTentfilK, 
btfonbeid mit unb flrgtn Öejlrrrti*, in ber Wnfur ttr iweilinrn 
@t()|tntbüm1i(b.'ri«>fcm)>ln'r fltltflfn, m\ft btr litbt ö^ott, bir, wie 
man favif, chncfiln feinen cdiirtt TTniidrii verlädt! 8o Viel obtr 
iÜ kfannt, baf; man jur Jeir biC foIt,;ni -tnuidien 2<niibrt ci 
nid)tjni,icru iab, irrini n'ir syaorru tcf 3icid)ebeput.itlni!*li.iui'«« 
IdjiutiK?, br* ^rrjbur><»r grieben*, unb reit bie gritöm alit 
iiri^tn mv<\tn , vu$ nad) unb mis in tintn (^an) anffänbigrn 
i>9i«tional^a|« gegen Oft unb Oi'cfl , 9iorb uub ^lüb auf btt 
brriteftcn ^iOoiif^rn ®runbla(\t ^tnciulebltu. ^tfonbrr« ivurbtn 
3nn nnb €M|M^ ötrtair natiMMltc ^geffen^eit fa|»fo|gni 
nnb hrrigirr. 

O !£)rutf(fir, n>ic (at tu<^ bie Clrf6iittt btt Stanimti'ti,)!«» 
tbümli4ftilen milfltfpirU ! 3iHf freilidi i)t ti iinbete .umcrbtn. 
Äjle bentfd-en J'iitmnr, ir.i ,;i!';:ibfit tiudi bir biploinaliidj-polili« 
tifAen ober fta>iif rfditlut=tiituiütirtifii (>ij} nlljünilid.ifi'iJtn unb »io»» 
beibKittn, vtieiutn — uivrlhun ftd) jum finl>fitli(ben btuifcbtn 
^»eiiuiiifftin, jur «ro^t», ftflfnortitbtn !MatioBaItitirntbümliibfeil« 
uub bnuii.nu^g wollrn unb müffrn tie cinjelntn, ni^t ^ttmmti*, 
fcubtrn ^(inbf«tinrid)tuKgtn »tnig^ettt mobifdirt nnb gtbflbft 
trrrbtn. 9jamtntti(i) abtr will unb wirb %ayem nie »itbn* V€U 
g>f|tn , ba( bic Voioarier in Of{ienei<b ebenfo 6tanimt«ien»ffti 
ber tUtbaDcrn« Wl« bit e^ltNAtn unb %tMtn, wie aOt Wtenten 
im 3i iirrn . SDtntf^l'naW ni^t f» fafi tigtnl^li^c aU Mn*. 
lid) finb. 

Titfc nnlicnoic 9?cIf#auferi}e^Bnfl in Teulfdil.inb ifl fd'cn 
eine Pi nuijunld aft : aber (6 flibt Snlertffen, bir Klbft bad fon- 
fenuiif. fte Wimmum eiue* »tittttn ptafttf*-t'cliil|d-rn örfolge«, 
btn ^unbteflaat, mit (AuPlt(i)m ä^HMtriifeitni, ni«M btfwM 
bk etoanulttnilflfi |4«it, |u nmatItR fa^ok 8«tfc 9UM (prMffMrf. . 

9. 3«Rtiar Orftrm 19 btr ptn$. ert>oOmi<btfgtr tri btt 
3tntralgnr«It , @oiH|>b«ufm, iw tHflrngt Qlagern'« nn<b Vcrftn 
nbgtniM, tun bnn MHi%t w Vcnftn tint Mnbtnbt . kju,^ cd by Google d^MMtfaiiflni , pt «t Mc Jtaticilmie aRH^n »oDe nbtt ni^t, 
mb mM^ in rrflmm %€iVt Uc fMhftemflfl abjugt^n, ba^ 
Me ISo^I fo gut alt gtieift fr^. — <I>ir ttdttrifr, »tt Ue &|ltv> 
«ri^tfd) ®(f{nntrn rroaTttn <in( rfrnrintnbt HnMort, intb jwar 

oufl jroci (S^riir.tfn; 1) wtil Äi'nig grifbritfi 5lBUbflm W ü*, 
»tf untft (iinj\rwf<f'"'n btflimmt ' ttbeupfit uixh , miHcCl ctin* 
na4> Clmü^ {flcfrnbrJrn »fsnrft« ccTpjliAttt ^at , in truifdjfn 
A«v|)tfraAni ttintn 6cljrlft cbnt 3ufHmm«nft DfftfmJttj« ju tbun ; 
Z) IVCU ©uhinfmic^tttt bit Slnfi^t ^t(ttn, b«^ btr gtnaimfr ^lirfi 
MnRBflt friM< Oj^araftcr« ber SiitTrifung rntfii^dbtnber, tirrböng« f» MtcWc H«^ MMßKM ffir He tlWc 3it(inft tnifR4 ifbrobt. — ^it Qre^fT (Bfamiunq mDotttt non Mt Kidft^ 

M iPrrcDmruttttitfn. ?Ro(^ tln anbrm llmflanb ttnnrutjlst bff 
©cmüttrr, Tic höbe Wfiniiiti^ , trclttif bad flropf ^uHifiim ffit 
bm traten ^tülfUng oon ^cinrid) (ätagcrn'« gAbii^fci'tn S'^^'' etftt^Jcot, 3. Januar. 4)futf OTittog lanpfe brr IJampffi 
»Canaba", bcr !)i(io=3jütf am 20. «rrliffi , bift au. @tittt 
Kadjtldjttii finb uufceDtutetib. (Saliforsiicnt obtr Wolbfirbfr 

•Mt im äunr^mtn. aßit btx 9Jtre.:l)orf ^tralb mittbnlt, batte 
06»^ <Smoi9, btr oI« to]^Ta)>I>ird](i 3nflfnifur bcr ißcflamuf 
«ntn Jttarncy brtjraeben »ar. im SIu^Atbutr M ^iia, n<|)licb 
»on brm ®tb{iflc Stcumdrifo'd , rinc ncut ^olbrrgiMi mtbctft. 
flamntfi« foO bcr Vricto, (in KtbraHnl brt «Ua , «nnm^U. 
füloi Sei4l|wB M 9»IbfaRb rnt^attni. — 3n 9Um»9»^ biMnu 
«B 18» 9^ bal gTO^ ^arfl^catct ab. 

KtV"r Smnn ^iftr ma<|t fi(t M !Brrfanf)fH 

l^ttnb, ba| Aönig Otto balb dm RatfniafMtfiiimifMiifl bmifr, 
am mit i^v ri« A4te ScrfafTnnfl jh «rrrlnbartn. 3)a« 9uftK> 
kn bc< ^rfra {>^fnlobr in fltbra bmditi^t )u bfT |)o|fiiuii4, 

bo§ bit bnitftte 3fnfTnturontt baj« britmiitn wirb, ^iinfjfbn 
bfulfdjfn S?ürflfrn ton Mtbfn , bit iljn im 'Manifn ttr Ufbriflfn 
bfgrü^trn , rtnitrotiftt bcr !Xct*«i\ffanbtf u. H. : »liUtfli* ift 
3>futf(bfanb ffin Lifi^^rapbil'djtt Öf(»riff , bat bruffdic Sfid) tdn 
^obltt Samt tncbt. J)<r Rranjp«, btr iiirft, btt (äritdjt Tffpff- 
tirt rt, tB<i( bA< tt(utr|}>inbtnc SRtid) ftint !lnotb&ti()tn ;u bc:: 
f^i$«i Wdf. Unabflnt»tTli<b tritt btt btutf(t)t ^rttbrit unb (Sin' 
Mt M ithtn, boM Übet bmifibc 9Iaiin eoti (Sbrt »tO fr# unb 
MKCf^fittfrlii» Vialctt aab Bfri^tlt 3n Itbei beutfo^tn fBniA 
M eaUvgni iM<k (Unzeit nb Srribcit f» M «nmii|flt, 
iMf bic <Smra(tntfAaftfii b«< SrübiobH bKti^ Ut iMitlim 
»tTfümtntrt mtrbtn fönntti." @inc iol^t Spraye fofeni Mif 
»0« (ciacn tt<fanbttn btulfc^rt dunst gr^it. 

ÄulGafatonicn mtfbtt bat ju Snnonnt tTftfctlntnbt 

Soumal bu grüble, ba§ Sabrrra in b<i eon <Di(b btm 
tnrral doncba tin Ittlftn gtlitfrrt ^abc, totl^ti Mt bi^btriocn 
«ifilic birfc« itaTiidni^cf« übnlttte. Oabma ^bc, 10.000 
Km« (httf, bir SnMC btt Mnigi«, nd^c <btr 14/100 Innni 
boii aOcn tBaffrnflattiinsen jäbltr unb Mm (Bcnrrol (S«n#i in 
9t(fon anorfil^Tt tpUTbr, auf< ^aupt arf<I)Io<t(n ; bal %itffn ftp 
ffbt blultfl fltmtftn, l SitcibTontn ^ttituti , ncbft 1200 Wann 
,u ff^tn »wn öabttra ntfaiijtn flfitommtn , ttr Oiffi in bit 
lurtjt flftticbtn noibrn; dabrtta ftlbß ft» , cbc\Itid) burcti tiut 
SUHtcnbtgel am Stap\t Uiifi otmunbct , btn glUl^rRbttt BA(^s**ii'- 

IvTftt, 80. 35«. 5o« bfr {taTfni. ÜHtrnjt, anfan^« 3an. 
Äut ni(J)t orriagt! 3»«* ba« noxigt jvTÜfaiabr arbriidjt hat, wirb 
aucb bat foBimtnbt bringtn : Ätirg iiiiC :Ufrchitiou! Ter Mtifan^^ 
fdxint witbtr in 3'fl'lfn »^cnn^t jii ntfrbfn. 2>{t löafftnfliUftaub 
|»ifd)tn ©fltbinitn unb JJaftfffn ifl tb.iti.irtilid) iirtreitrn. .^cix\ 
Rlbttt tftd 9)abr(f9 btn .5)aftt für ft-isit ,'^aiMUtr;r vcrrithiUtn 
unb batottf SRabrbfp aDtn Stiftet })fi|ct)tn btr iiiombarbci unb 
Virmvnt ab()rbro(^en. 3)ic farbin fd^rn (^rtnjtnipptn finb mit 
ühiaMmi wiff|cii Mibrn nab bat «S^rnnt :$talicK4* ifl aa(^ 

— 2. 3a«. Bnfere Stfqifrung 5ofte an bie fronj. baf flk» 

fiidicn gtjlrUt, i^r brn Ci^rnrTnl ÖamoridfTf al# CbfrbtfrMSbatrr 
für bif pitmontfftl't^f flnufe ju übttlafffn; «Ucin baffrlbc 
trauen, mtl^t« bat ttpublifauifc^t 9Riniflcrlum (^arai^nnc'« bt 
»og, btn SRarfdfall !öuc)taub ju t?rnrcigtrn, macbt, ba| bic bo« 
napartl9if(t( $<tTtti ftiiitn ibrtr <<Arv)ncr ein |» gnfcl |KIT tn 
bu ttai|baif<^ft lommanbiitn (ajlm will. 

IRif Uttbu 1tab«|^ ff |am Qlbpini m Ai|b|i(t cnuint 

Stepnblif ^<mfrcl(|p. 

^ATilf 10. San. 3n bet SlSuic con ^axit \eU eine SRcbaille 
pi (Mnunnc «a bic 0«^ »tat 10. Dribt. gcftbloflra »ttbcn. 
#U «Ub aaf btt «Inf« •rite bal OnjibUb CauÜ ffo|wIr«a« 
IMin, Mf bei «abm» Mc •*ft|taftla mit Kaifll« bn CH» ttcnifl^I, mit »d^o tcuid 9ia|<oTton im ^xA^initt In Hg« 
l^ltf gcmi^ WMb'ca. 

— Ittmiftfit Mc ettOunq bet liartdta lav Stgimaa H 
biclCft, l»(t WefMlMM&ftTfamnhinfl na4 bcmKnifo^t Mcfrfc 

fittrtftn nnb 6(brtfffü^rer in i^ttn fünfjt^n Übt^tilunj^tn ober 
^.^urraur ticfirOf bat- Z)ic SBob^rn jinb auf lauttt tntfdyitbtn« 
JRfpiTblifantr obrr Jlnbiit.itr btt corii^fn »fflltrung ütfntltn, $rA> 
flbtnttn finb: Wtnrral Vamorici^rt, Sidnut, JJupont (6t l'tSurrJ^ 
(Srrpu, ?uftiiiTc, («riitral Gaoaignar, SRarit, Ocorgr« ^afa^ttt, 
Sronc^arb, tUaulabtUr, '^IJlrignarb, «afVlbt, grani £rago, VU» 
narb , @fntral ^onctltt. 

. Hu« bcm <llfa|, 6. 3a»uaT. 3n mr^rtn et){ifta^ 
aMm^94ni IDcttartcnrntl finb beult« Sitlfcbrifttn im HÜ 
(nnfr, wtl<l« am «affifanfl bn StatttaalacrfammiuBg nodjfu^m. 
^itftlben jinb an btn tprlfibcatfa brc Itoulltt an<4tc( aalb 
fprribrn ft(]) unvtT^oUtn ba^in an«, baf bb StothMlMlfaaMbnif 
ta« !ytrtrautn bt« Panbt« ptriortn b«*'- ' 

— Dtr i'n'a = ^rujcp feil nfutllor T-iiK br,^liinfn unb coa 
btm Äabintt ju tintm großen ©pcdafrlMucf in btn ;KAumtn bf< 
^urtmbonrg anfgtbtnttt »rrben. J>it ^tfangentn »utbtn btfbalb 
au« bei Sut bu (SbeT(I)t=3Ribi bort^in übtrj<tffft. — 3m S^ciirr« 
ifi ein merfvAtbigtr , ti^t Agnptifdjer Aonig €tfoM« aufdrOtUt 
— !Die 9{än)c ptifi/t aaaanitH^} fU f^lag bmit« fic 140 
WiiL Silber in 8 iaffia a l ia|MMIe> aab fit 40 WJL to 
SoMaitafraalcaWUBn. 

— 9)m SPimial Ii granffoft «rtrb aa« 9«Ti« f|rf(bii(tta: 
9it(bt aQtin in fdam UtaiHtritini f «14 brr riflrne« Samflii 
fkö^t Vottt« 9lJpoTrea aaf «Bibnfr(ti(bfeiten. ^rinjefiln aSutbilbt 
roill t( ntd)i ^uq^bdi , baf bfe $rin)f(fin 5ltpbanic na(b Vari« 
fsmmt unb bae 4>aii4 bt« 9rS|lbenten bi« ju (einer ^Bribtiratbunt 
fäbtc, unb in pclitifcbfr ^)iiifid)t c^ipenlrt tbm tVttr ^ouiUjaTtt, 
bet in ber fWutionalmfornmlunfl fttntn @i| in btn Ätititn bt» 
^ontaAnarb« bot- G<in jnm Sb^torbneten für ICorjita rrvabU 
ttr erabn iß ao4 nal hmt^ ft iac f^Wj^ V¥ 

viel wiltif a(4 Mc bcc 4a|ii|Ra «iaMi Mc vnfMaawwgi i c n , 6. S'tnu'iT- ntutflen 8eri(bt( eom ^anpl* 
ouartier bcc Simct la Ungarn nelbta, ba| bCitiM cia mf^rßAa* 
bi^e« 9omlatbcwat flCflca Ofta eräjfaet sMibca, la 8»I^c bet« 

fen eine IDeputation b« eargerftbaft mit btt BtHe am (uuq bfffelben unb mit ?ci)alftnt«be§euj»unflen (um Oi<rb(frbl«b«» 
bft faiii, iiirr rrn ibm nur bie bereit« oucb ben !Reict)«ta4«ab^ 
orbneten flfftfiiit söcPiniiun^ eintr ccUii^tn UnlttwtrfuU)» CTbalira 
tonnte, wenn fcrncrt« iMmrcr,itf{tiu rttmieben Bwje<n foUe. 

— Der 4)aup»mcrbtr tra (iUaftn Vatoux , ein ScbmiebejPi 
fctle, ifl in ber SJorflari •Jicubau mm rcrbaftd ivotffn. DicJob 
minalunterfucbuniiien flcb''i \nü, aber lebhaft oon (laittu. 

— 9. 3anuac. ^fx cffiiicnc Zbtil bti fBituti 3t<<><nO 
^rate cat^Ut acb^ i»ei oa bic Unaain crlajfcaca $»tlamatianea 
bc« Sirfira 0{nbifi^t<b, «n^ cia« Itaabauubaa«, aa4 »«Icba 
nocb bo« fdmmilitbe ««na^gca bcr it*({at|f#w ^nUi mit 
queüet belegt nitb, bamit babarib al^t aat b« bCBl 1. t. Mn» 
ptrutfadtc 3d>,'.t(, fcubcrn au* jtuft, fcrt bic Clat0(|laalca baidk 
tif 3;fbri:ni rtcirtiftu bat, tKtgülcf roaben tSnne. — Äpffut^ bat 
Tut lu-.fb Xfbict^;» ti<'l»*l(t. (.»r ira; für in'gfifKi trflÄtt nsc^ 
bell. £ic ^i<^«'« Ratten beiden !|}crfol(una etat ciflcnc gut« 
fcbaar auftctotca aab daca Vtci« »m M^flOOP. Mf tütnftm^ SonberUnflrnt, 5 3an. Unfere Cauern iwnrn fthr 
Hugenmcrt aus aaf foldb« ^a^lmänner rieten, Don bcnen bi« 
(Scnvi^tftt ^bra, baf |le i^te Stimme feinen anb«rn «eben »e». 
b««, aU btntn. »eltbe al« 3>l9atiTtc la »ctttn auSge^otten ^abt?, 
«(tterflut«beft>er baflCflen «fttna tm wtAipftefeBten Sinne, ©.f 
!lßit rodlcn l'tute pon Zotm^f aatb «nit« Witf«, foaPIricgta 
roir tDifter eint Xaubftummenan|lalt fit 9m9.ß/ftMj Wt bit 
Mici, cnt|d)(affiic «erffbur.u: V.inbtag eine mor! So fpreAe« 
rir,'uitb ribnii* fpretbeu audj bie öewobner ber Oeinen nnb Wit« 
telfläbte. — X?« iicfcbtuf ber (onflituirrnben Stänbcterfammluni 
ton S(^wariburg«3l«bol|iabt: «ber bi«^eri3e «beiiilanb iR mit 
fdncn SoTred)tt8 ttbAef*ajft, ber Staat fennt feine UtfftitrI 
mt^r,* Ift Wn adt Jtofjer greube bearüft »orben. , ^ ^ ^ 

Vrcliaa. 9i( Spolera »fit^tt (itrfo flarf, nie im Ba^n 
1830. ««tgaagiac Oo4< liW« «« 1» i ^j« J*» 
Sitlc «amlltai wAnfSm Me 6taM; tlaa flM^ bwiaa^ baf 
bie S4ulen «efittofTm »ftbea fbOf"* „ ^ ^ 

3« «cbienj ge^t man mit b«m 9iaac wa, da tP"«^ 
ficfta JU gtüuttn. «oblenj liegt in (Stttopa, aab in«* WM UM 
ÄontJttfaticn« «tiiton fagt: »in einer leiienbtn •«aea*.» 

SCet ÄJnig tiou '^teu?en ifl baiifbatet, al« man gloubi. 
bat 9(b fo »fit ernttbr>9< • bo^ et feinem .^eere ein ^toft S^ru. 
lak lUtttiufen bat. Xiefe« »erbient e« me^t, fli« fein Sl'wf, 
bcat « »UAtiibt aciae ein «Pereat! btinjea mSibte. 55enn obn« 

ftb» flMbtttta min n lebt »ielld*t I«i«rt"*'''"!l'*L"l"',«.« 
aber bÄttc n la füll al#t fda «oalM»»«^ wfpe«Mtt Ififioa 

müjfeit Digitized by Google 6<4iBrrin, 3. Januar. 3n btr ^tutiorn @{(ttng btt 86< 
«•ftvftt« »nrbf ««tet flnbmn fotgenb« Miü^eilung brr groj^. 
^toctlntf^ni ittMoiiffan »cricfe«: <£)ic onl^. «emmifTasc fmb 
ftiiQcwitfni , ha Scrfammrun^ btt mctflnhirgif^di «(AroTbnrten 
mUi»tbtütn, nlt nct^t (tnm 8iig«lr(<f(4t vom 30. Tq. e. 3. 
»rn aXilitar« M auf iSeHnc« <« «rmim^ ifl, voUtifit)c iStr* 
cim unb <lUT(amm!un(^cn, Jrbo<^ thll «|m SnMrtffm %nr Sm» Ctsttgatt. llnffr fjnifliitfct« ^au« kfjccj feit ©tttbung 
bit Ibintni itinigDwürbc au« bei etaaUtafft bU ettmot 
M» 1M21<M8 IL 8 Ii. 

{)anau, 8. ^an, ^ublifarion btr @TttnbTe4)t( 
5ut qffJTigfn gfitt btr Orunbree^tt in ^irjiflR €tabt ttof, bvixit 
bit ^cft »tttpätrt, ^futf nadjlräglti^ , nfb|i brr bfutt in Äaffd 
JUX Spubltfation fcnmtnbnt Stummer be« fur^. ©ffcftlattf«, fcl= 
9cnbc« 2>i>Ttibn bti snorftanbr« «nfrrt« TOiniflerlum« bU 3r> 
nctn an an/rn Obfrtflrfirrmctfln X fi ^ ( 6((t rin : t'^täffH^itt' 
Her ^rrr JObntinRiiri^ccl Samit QU m4 bM {u bn orran' 
falMra 9(frt tet Vnmlnc^tc M teatf^n OtflM nfftferen, <,»ie 
He fur^flifi^c SrgitTttiig bltfe ^o^ywfiftHgt ICnArfcflcn^tt (t^aiu 
Mtc, fi^nfcRbt i4) 3^nni (irrbrl Mc crflt 9himmcT unfertr iSt* 
fc^oanfung für baö (aufmbe 3*5*/ ttifl*f jtnt ©runbrftttt 
9rrS|ftRt({(^t. {)cct)ac^tunii<t>oO 
PfllFff, brn 6. ,3anuar 1839.« 
eine ftcginan^ nie gciciun,! 
t CTgcbcnficr tbei^arb. ^elbtlltttt, U» 12. «Im. 9m§ fem •ciTtUcbeiiai «cm. 
Icni 9«Um (hib kU Jc|t iSOe irn^e Ttirrntt aiKflrftbricbra, 
Uc 14 M kct MNii^fc« jr»iifM^Him n{<bt erftcOt ^abtn. 

Mcnn^cim, bcnM. 3an. 4;^rutc rourb« ^i« m»ofat 
••••*««•/ Wanntf ntflfcttnfif jum bnti^m 8icic^0tag, 
ttfmr etat! ftredtlt. Srele €tabt i^amburg , 4. 3«". I5tr patrict(fcf|t (DfTfin 
•w Vwiip Mick te CcMl MrtRHttL tong H0<^ Dlmü5 ^cftan n«nb< ^Itrljct juTÜdflrfrbTt. tYr rciirbr 
ton tcm lu^fnbIi(J}fii Äüiftr fftt frtuiiHict nuf.icnemnirn. — Jßie 
t« fc^tinr, jwfifflt ^)r. ». ÖtiaUr felbfi an btr lÄntitren !Daiifr 
frine« VtiitifUtiimi, bma er »UI einrtffite bte SRtniftawobnunn 
im flRisifteitam M 3nnrm gar nic^t brjir^, anbetcrfti» «ut^ 
sMt aal In ft«tional«<Tfamm(ung aatf^tiben , fonbctn b«t M 
Mffnr KW m Utlanb »on 4 SBo«Ikb nac^grfitAt. 

— Oie f)tift, foO an tei S;tm»})fiifcri>«.Äoinmaitbo für 
Qk^va(«n Me iffieifunfl fraanAtn fr9n, bit etn!fntfun(ici|(lircibm 
fut bit btur(aubt( aRann|(()aft bnflrt ftrlig }u ^alini, bau im 
BaOt fintrrttRttcK 9tM|amiki|bit Mc Milicnifras oIm fl<i|Hg 

rrfolijtn funn. 

— 10. 3an. Unfn ÄtitgJminiftfrlum Iħt 30,000 neue 
«e»t^« an?ntigen unb 30,000 4Itfre mit ^trfufrionlfcblöifftn 
»crfr^rn. ^icjlgt e)(mc(b«((utc »(»nbrit B* tnn bic «irfttuBa 
bieftr fflalfilii, bit niä)t »itl »cniger alt tint aRiOien (»^n mtu 
Un; Kangcl an 9tfb fi^riiit man bcmnacl^ in Arttg«minißn{Hm 
vUH 1« Mtn. — gftr ba« ba^rriftl^r i^tr mUb um au<b flait 

Uö^triflf« €tn(>tn« btr fcgmamitc ftwi(|hi|«tt rinqrfjibit, 
»tlibn in oubtrn ^jccnn f(^ou läng« Ifftrtt, «nt neltn iiutirn 
Qort^tiltn namrntlid) bcjAgli«^ bn fdjntncrn Üatuii^ |i4) ali 
IDedm&^igtie ^tutinaife erprobt bat. 

— 10. 3an. 3>n 'Äiiiiftftbpttl be« ?lu«roirttgrn war ^tutt 
fcnfftrii^, nclc^CT aud} tir ^iprcitn 9cn iSbcI unb »on 0if< 
kimo^fttta. 3a fdmmtlidxn Q^iinifirricn n>irb übtigtnd grofie 
XMtttMt cntfalttt, unb b«l ilritg«;'9tatriial btin brocrßtc 
^tibtn ftamfft mit bei ftanimcf fttpig grfammtU. Die 43uttau' 
tratit iü bit an bit Sib** bcmiffnct, i^tc 0cgB» aiSgtn pd^ 
«■f einen »«{ivrifrltcn fBibrrflanb gefaft atactven. 

— 8. 3itt. !Der Qjfcftiol^anb bt» bavtrift^rn ^'ttt9, »«bti 
I Mt •e^tbott IDlaiuifcbaft gaed>iift ifi folvjf nbtj -. 1 i J-iiien» 

16 Argimtntn, 4b,BÜ0 aRann; 2) leitete ^nfanttti« 4 eataflTn» Slgtt, 5420 5l«nn; 3) iyaDaUfTit : (n^rDouTtgcil 

« »tgimtitttr, 5208 Kann, «uirafflm 2 Mtgimtntfr, I73ß Wannf 
4) ?i;tin;nvtinfTtr 2 .»Kf flimtutf t 4780 Slann; 5) tin rritenbr« 
JlitiUfnctcfiinuiit Hoo üjjaim, mit ungrfd^r 2000q)f«b«n fflt bU 
gcfammtt aittüttif ; g) ein 0ai(eRgim(Kt mit BOO Slaxn; <n 
Summa 67,544 Hiann, nt\<bt gcgcnvirtig b«« ^t^tnbt ^CO 
fcilbtn, unb jrtfn «ugfiibltd in« gelb tidtn Mnatn. 8rt Hn€» 
»c»eif(rung oon 4'/, SRiaicncn OnM^wni beträgt biel ungcfOi 
r/, ?ßrpient. »ei bei m kcr RtttmM&ctfamminng angefotbc» 
itn 9tmaffmng obex ©ttflaiig btt ^mtl mit 2 ^rcjent t&m 
bic Kernte «if 101,816 (?) Otonn, nnb fpbin mSre eine Qigdi» 
innt mit 33,772 f>Jann ju ileDt« (weoct «na ober ©ott in 
^hiabtn beroabren mcütl). tit bet»crf»tbnibe gewöbnliAe fto» 
|fci>tien roiib fco« «efultat jwifdjen 9 bi« 10,000 SRann trgtbem 
Snieibti'icf en, 15. 3anuar. Uebeiff^wcmmung» Kobern 
ibr abftbtecftnbefl, retnn fit auib nii^t mit groftm »tfa^rt« b«* 
gltittt finb. ©eitern iinb bit »etggngenc fto^l »artn ffti nnfcN 
©tabf »ieber eine qSeriobc, bic mOK UÜ tctrUtcn AttUM Im 
bit jja^tbfl*« btr OtTgangenMt neCltni wUb, €M|m Mm «•* 
bru* bt« Sagtf fol mm, M fcdgefnniRMc «lA «nWtenbc« 
aitgeagftjfc«^ Ue bm^cnbcn Qofftrmafftn ^tranftrfmen. 
8 W)x, afi Uc Untetllobt |llt ^lafftt gefönt war — übfrta)d>t« 
un« btin aufräumen bet din(: gruei in ber ?9n>engoffe! 
©int ©äffe, bit fcton fiemdd) tirf unter äDaffti jlanb. Titf« 
®tf>ibr ging mit btm Sditccf vorütcr, ba t< lag unb no^ f^fntl 
i>utfe möflli* roat. lie ©trömung warb t>ort it(>t an imwn 
ftArftr, unb ba« SBafftt flieg bi« «benb« 10 U^r. Da« Kauftet 
brr ffitOtn unb «{«^ift nat fafl gUii^ brat m 12. San«» 
1836, tiui mar bie fikiffn^S^c 45 Ccntl«flCC «MCMb 9» 
jt»t nm bit en^« r«4 crtTAgnib, «bet bct nlcmaHfC ataf: 
Sc Ute! mitten fai Ics9|a<$t, ba« idmnerfiAt Zfntn btr etnc» 
flietfe {M btm fBt*ti«ttn?«rünfn brr 'Mfiifcten — baJ mat »ctl 
ali ftbaubtr^aft für «Oe blejenigtH, wddjen bmi^ eint 4 bit 5 
gu§ ^e^e fflajfetmafft oor btn ^^dufern alle Wettung abgefcbnitttn 
"ot- S*" f"mbe JOaift mar , troj bem 3ammtt btr «tmo^na 
btr Staiiti[5tteit nidjt ju benftn, ba bie ®tr«mung an<b ben 
Wuttigfte« »erntcbtet bdtte. — ^um ©lüd marb man btr glam* 
mttt balb SKti^tr unb bit ©trjwtiflung cnbtte mit btm It»tfB 
itiong bcf etanaglocfc. ffinnbcibammtift »at in ganj gld^ftt 
Seit nnb m g«ni gtci^ gcfd^ilii^cn qjlitcn ba« §tutt an«g^ 

9. Rittet. »naanMrttitiKi 9lrl><irtrn. 

3>ie in mt^mtn »rattern btriSjftnlliiijtc Sttjforbening bc« 
Mari-aJctcine« j« ancibiMcn an aOc »dhlaibc 8ect<Hf 
'■"•^ II* b™ In tennffnrf tenfUtnlTtm »Mnmcin 
o^IVWicfen bcabHAHam, rine t>on i^ntn auf btn 2t. birft« 
»r»naM nai^ JtaifcrMantrrn a«<gef(*riebtne Serfammlung bur(t» 
abgeorbnctc )u btft^icfen, utranlafste bcn unterjctcJjnffen JluÄfttufe, 
bit ctnjflntn SoIf«»ercine btr ^Pfa!j, ton bfntn bereit« 45 ibrca 
nniftiliif; nn bcn granffurtrr !Diärj.<2)errin an|C|(kt MbM, oaf 
fclöcntt ^uufic aufmerffam ju madjen: 

13 iJaf für ftt ftint Urfa*t gtgtben fe^, fi^ an Jener Ste« 
fnmmlung ju bttitiligen , ba fit burtl» ba« Organ Utc« fit Mt 
$fal) gtbilbtttn 3fntra(au«f(i;u6 bit btabfld^tlgle BRMnbmig «tt 
ben It^igtvanntcn Vereinen (ciftcOcn »trbtn 

2) !Da( eg «H Mcfe VcrMntang ju triieien nit^t n3t^ 
trf<«tine , ben «m^ammma thnmi «•»••ecictn t»»h^ 

btm, tnbli(^ 

3j J)a^ tft in 3tffiI'Wi(frn befJetrnbe unb 700 TOitfltitbeT 
lÄbltnbt Solf« = 5<rrcin fdiien «TJnmen beibehalten ^be, ba^ct 
mit bem genannten W Ä » j - e r e i n nii^t M «CWCMlen fcb. 
»eupabt, ben 14. 3nnuar 1849. 

»er ^rfl^fA^nbe nn«(<bu^ M pfUMbn 

5«oIM.-3}oIf«Mtcln«, 
9nft tVtrntt, Ihomae Rieft , 3. Pb. Tibrtf^, 
3gnnn K.sma.i, pb T^nöffcf e apfangfl • «njeiflf. 
3Bti(rre @elbbtitrage fflt bie garnUie VtVBl »nie« nrft 
bar« ^rn. IS. 2. (Scbniibcr n Btanafai« gwuHWr nbln S 
a« i^rt «dUnnnnna abgcftrtni:'^ «» •« «t» 

1) «n« btc «cmeinbe t>e!trr<btTa . . . 3 fl 7 f r 
2J • • » »fiftlbtrg . . . . 4 g. 12 fr. 

Sianlfnrt, 8. Sannar 1849. 7 

S a f c (, 8 i t i t 0 t i c n. 

frfffag ben 2 J^ebruar 1549 | um 2 Hbr 
Rai^BiiiiOj}« , JU 6pm''urq , in ber öt^^ 
pJrtfl »on l'ubwtg (Sappei, ®aih»irtb ; 

^ 8»B^ic^ung nne« burib bo« fönfflf. 
OqMiam^ in imtVbttata, imtir 8. diui Jrttfttfn »on: 1 ) Cotbanna l'ambing JKdgrr, gegm; i) l„„a Waria «Sffi 
obne ©eirerbf, unb bertn «bemann äßilbeln- unb beten übemann »aul f)afnct MeftrdS! 
Simmtrmann, Bon ?)rofeffion ein 3»"«. faO« ber «rmd(bf.fluna unb eSt^tS^ tDfrmonn; 2) (Jrifabelba l*ambin>j unb baen 
f^tmann ffitltbtor i^emmtr, «cferileBte, bte 
flf^enflnner ber Jrmdi^ttgung unb (Silterge^ 
nMinf#aft «racn, «Oc ^n|o m ^mu§, Ubaft wegen , Xagner«(rute j 3) (atbariMT 
l'amMng, lebig nnb o^nc 0e»erbe, olle in 
froMbmrg «obn^ft; 3) flabwia (Btota. 

teub A4ma. alba ■ma.ila m f- Digitized by Google in^ater ttx Untgtamnim Solliarina üain 
btng, ^ttaiit; — ««iMiia juf bat 9'unt 
eine« bitrc^ unter|(f4Mi|||«INllr «m «a 
•«««19 ,1840 Mir|iillili<ill?i»l«<lM»ttn 
iCilKiMagMMIlMl } >>.^*ntir^- :^■^l■'n' 

■Birb vor Stflldt Ocrg ji ^Mterg. ott 
Z^uni^tffommiflSr , wtgm nntlwabaTMt. 
rad frciitttfcbfB« Ctf|i5nifd)a'f . in giflnrijum 
»frilciim, alt: - ^ian.JJre. 653, fin in 
bfr ÜJotfijtJ jit jjombiirfl gdrgrnrr ®otlfn 
»on J.S Di-^imalrn gldibt, l)«))rtn)t rinffU« 
tnx(S) Jic-ur '^ag, anbrrfHM tar4 CEonrab 
Stcifci, vorn btr Weg jnc fai^olifciKii yftnr« 

M.^lMlim duMT 1849. »7 .'t:i( «ffir, t»icnflaA tfn 30. 3jniiat 1849, UM 2 
U^r txe Jiatmuta^? , in Cbnr»6rjba(^, in 

Huf Ärfte^i-n »on ; I ) ^ntrcac u cf a e , CSf< 
mrinbi'büiicr , ja Cifrtürjbatb luol «bafi, 
^inbdnbcMtmaSlinKne, bet mit fnuR m> 
UMm (lMmitUfUt8ini brjianbrixa (9ü 
Ktgmeinf^afi vf^n , ft wk aU gcfi^fr. 
Sormanb ber mit bcr^bm «rinifltai bo4 
in<Tibrrj.it)r(g(n JNnbcr: Slifabd^a, b. War- 
fiarrt^a unb e. CbrffMna Vuifatf; 2) fdn 

tto|)ii(>a|'l , al« 'Jfcbcnt'cirmnnt bitfcr Diinc 
rfiinrn; 3) OTaria l'ucfji unb b.ren (f^c 
mann ©ctn^arb äßrtbmann, adaBlruic, ju 
6U(fivei'(er tvobnbafi ; 4) C^cDig l<u(fj( unb 
6) 30^4011 Siuf«<, l'ctiKBipebtr , bdb< ju 

Unb in {Mge. XldfMielKtfMU bc« fgl. 

kt 1848; x!.. 

SB.-rtfn »or bfm 5f«r|U femmiti rlcn f^f, 
^Icuir OTaiJim, tm -Jlmi^net et. 3ii8 
bcrt, btt ^ur br^Hibnri^n (9üi(r|)rnifinf4iati 
^piti^tn 3mmobilKn, ttt U iibnIbaiMt w 
ffli, in Si^rnlbum i>aftnc\ttt, ati: 
1) (8tn jird(16(f:gf«S "Cbfin?ürjba(b fltlf- 
genee 'JQot»t^au0, mu @taa, ^ofraam 
unb @]rt(n, 9 1)qima(ra eni|Mltnib ; 
2} il tkifmaOoL flNcfieln Or^iviifn ; 
3} l^t 2>Qfmarfn«AtrdiVfn4 6iMmi ; 
40 37 „ SBartfanb ; oOc Wtf« 
6tfiifc auf b<m (Sanne ocn Obfrvfirj- 
hiHf (irirgni; 
5) 37 BtjimaUn ärfitlanb, C nmcribeioier 

6t. Onjbnt, ben 13 3.inii>ir 1S40 
a r 1 1 n i , IV L>(dr. 

©onnnrjlaa KiTl S.'ruimir 181!' , "^.vTIt" 
ffiitiaa< 2 Un, iu 3'ri''it't..ifcti, tm («afJlMuic 
jiim (l'amm, lä§r jprtr iVbtiib i^rinp. 
Ctfonom aüra , tin Mti^M ton 5 ^or 
gra , Knf« ber l'anbaucifttu&e , 3*f«bvürftr 
Qjnnc^, in ®an)(n ober in l'oofcn, \t mit 
bnn ^ Cttb^aber fi.ibcn, gr^m mr^i|äb(it)r 
^}fia»Maalatf in (Si^rnt^ Krii^n 
Dil heim IMm baff (bt au(( «■* Mir ^«nb 
««rfauft «KTbcn ItaiifUtbbatar mSoi 
on |>nrn ®(f(t»ifitfgian 3>nbo{< hkiwm 
®<iner, Kotir. 3 Mr<^rN »r«Ai(i4«a Cr Su(ft# 

^ . r. • «irkHtelii«, 

7 . Iiu<6ea . „ 
10 M tirfeii ua» ricifrrii CcNfirMIt. : 1' icr Itt^tn CdKtrhMi, )l IVO 

4 t iruficr 

■0 „ „ Dr*t(lb«li/ 

613 huitto .TIdfrrwdIni. 

SRontog bcn 22. ^nm i94A,^Wtt|l^ 
9 Uh, )a SBalbm»bt. ^ -i /pol'v, 
9lcvirr Olscrtfbitrg. 

6<lt>l<tg SirmtPoogeFirfrrn. 

1 n(km '.^«ufl«»!!!), sr %uift. 
II h'eftrn » Kr 4r XiafT«, 

177 „ e4«»iMbc. 2r unb ix jtufh. 

15 «Ufjfr ci4«i, 4|B« Sil» tMitto, 

«fintCMf .MfCWrtlra. 
MMtffft 6« 3an«ar 1849. 

-i ' ® t 0 Ii f. 

I>irtt|lagtm ''S3; IflsNlityii $KMWt< 9Ia(b 
mittag« 1 Ubr. «ilf NT bt« »01^1. 
l'anbgcfttttfJMMr, ivrrbfn nat^btirfatnctr 

4 (l>MW K 

2j •Jtt'f.tiiittf, > , 

68 flafier »m^ni e(t)(it60l|, 
l'/i H 'ittoa . « 

SliJ MKbfDf 9S 11(11, 
ISO fl.t<llf ^ 

Ii; ff m?-!.- 
dibrtbfftf», bcn a 311'uar IS 10 

^ yrobP m a V r 61 Itiafitr (lutrii ^Aw> m\i Vciigrlbali, 

ecrtf^iai, bcu 13. Oanuar 1849. 

©«* CÄianrmfirtframt. 

e * m t |. Sir untnrm ^oaiior. Uuifmbni 
"^R^ au«<((fdhfirfem fRn»cnfcr|kiac< 

^anujit 1840 Itait. ^'"'^ ' 

M« Ifi. ^Miitnr IRIO. 
*< i^L binbfDmnitITarnii; 
d. L 

6<(in<tt. Uci-intt'4)te 2>cF"niirnu;d)ijngcii. 
12'J 6crntart tfn 21. 
3vinuor ^r-^ctujiU f!j^ 
bat Xron^tci'üoip^ 
b«« <EticiMuU0n<s9{rgi. 
mcBt« CMniMrn , 
etfibla'iArn 6aaft,Ms 
Irr l'riluri^ bre ^loaM» 
2rpmp(ifi? € upban. 
«Ptr«' 4 ftrfcn 12 fr. 
Ilnfan : 3 U^r. [3'J SSrgrn SSobnun.^fmänberuit^i finb orr- 
ftlbvbaHkSMflifn, umci anbcr.i cm eibrrib« 
vuli unb rinc in Sifrn ocbunbcnc Qabbüttr, 
biaii; j|u »MAnMi. ttof f^Mt ffriNWtiea 

bifff< giottrt. '_ 

3 - 400 3fniii'f ^t» Jltttttn grfauft. 
ffioV fagt bic (frpf-iiton bi<fr« Sfaltft. [3';1 Sfitbrak a»&ilcc, 6aiibgic|rr, am 
CrndiMiIcr 8rge iPObabaft, M trin 9B:bn> 
bau« unb ®ari(n ju vtxmirt\)cn unb biö 
Oiina <u br^irbfn. flucb fonn boiiT ibr autf 
fttifr 5>anb Tftf.iuft «rrtm. 

angrfWfk' 

efiaMmaa^r. ^ua^>t<u <7afn hob ^ru »irb 
'tMti' 3«fob «irgrr mf ber (Brittrin&r Ru6rn|^(im. (dol|wrPrige' 
rang ) Doniirrftaa brn 25. Oainar lauf»' 

vn Dibr« , bf« »IWorrffro um IG Ubr , ju 

iHtibfnf firn in brin rd; iISj nc , trribfn auf 
.^a()(un>itMfriiun n.irtjt'tj^jucbfnt, in b<m ©i« 
itrifl ^Punfiljubcn ^ MljiabfitM .^iH|af(/ 
öffintlicb riTifitifii : 

21 f:iit.r. («.rütMj i,u I. 
- «1 - .T 'i; I'-' Ii' 1001, I* hd. [2M i8<ratmlinad)un^ 

^MMrftJig bm 25. ^mim, bann /rbftf. 
mal Mc baraaf fof graben Doancrßagc , af« : 
1., 8., 1.5. unb 22. ffrbru4r, I., 8.. 1.5., 
32. unb 29 9Rir), von i$>dt) 10 bii IT . 
Q^C, unb b(< 9?iib-nitta^« oon 2 biü 4 U|>r, 
tt!rt burjb bi: ll?ifitär ^ 'fal lüfrpfl.-(iunfl« 
ÄommJffion tm ^Piurrr-Tin brci Jijjimce 20, 
TÜifirJiitf bfr rcibr'i R.r'rr:!? , ifii dllfrf 
^öi!dtlei«(b , in f u iäu ii oon 20 jJfD. , an 
bcn Wfinbitttitbfn, iir,|fn ^Ici^ bflOie Vq^^ 
fang. ifnili(b wrflrignt. 

CanboR, fem 9MMr 1849. l«*J J{}o(j'-^{rflfi\<rrun^ in Siaateitüdl: 
'bimgrn bre f. ^''^rtanitd ^ombur^. 
tBiMiilftg ben 20. 3anuar 1849, 4Rorgtn« 
9 n|r,|ilSaltaw^(, bei ® jfln»iTt;> St^Ienmet 
ffebfer Si^erfburg 
2tn 3ufiiIIigrn lergebniftfn. 
st ndnt S)augjmni(. 2r, sr. imb 4r XUIIr. ^irud>t', .öroo u. ,flfn<l)prfifc Off ©tuet 
Äuf.l rom 12 Januar if>48 
Eer Beinrr «mdi. _ n. - fr ; Äcr , S • 
-fr.; *rf:< >« 4fr.; «rth . 2 ft 47 f ; 
«T«cit, i A J7 fr.; SBicfen. - i — fi.; . 
i«.58 fr. jt4rrefffin.-fl.46fr.ilWiarcr4rr4l - 4 
- fr. ber Swr. - Jtvmtrv», 8 »»»(it. M f ; 
«imfib«! »r« !■/, Äitpflr. 9 fr,; Mi «m. 
*<rf. H Seth 2 fr. ; — r*f«iiflti'i 10 fr.; K . 
fleif*, K ' . !Si.itilcli4, 7 Ir.; Kolrlltid, 6 
t>ani! f Ii. s fr.; @4ii»(tB<B|U, IX fr. ) n k 2luf uiclfucbi 2iiifiM3cn, 

tHtvrlAnN ^elir bal ol« frdmie jttm XII. Danbe M Uniortfuni; ^r^ctc.*:; J7.:nßUdli 

DIE SEESCHLACHT, 

fiir fii) öcrf^tifif f fft>. \)ahtn m^- \'i txtoitttxn, tufi ber Srrfaufcprei« llt'tt 
<lRfiflftQü 7 tl t'j). 'Ißir tinb bcrtii , fo weit brr '.liciratb rritti, ttptb (frrm. 
pUct »ora Ml «inbt etö Uuorr'uma mit 'Prömir abzugeben, unb|ir(bn bafftrein^n 
Scraiin bi< Ohrn bitfr« Oibttf, na ^ bcffen Hblauf bie 3tt,MÄe ber fcdmie btfi« 
Riti9 Ottpri. , Vitt fpdter ba< 9iib nunfiH, ftinn c< fOr 9 fl. erbauen. 

:i>ad GeUciifIfitf giiv ®tfef«|»l4id^t: 

S©et ®ceftttrnt, 

W »M eten fe irrf b^tr «aininnig it«b fo ber nfoliiferR «rife. 
(5tf n ir> au* «»J.oiilic v f»«l>er'i lliitonf«« , XIII. SßwA , mit 

»er lel|t«|| l'urferunci DfjT.lbrn in ben ©*fi^ brr «[»oiinrntm fominrn. «u* 
btffe« IBfair fpflet 1 (1., irofUr e^ bur* jebe 'i^udbanblun^ fd)on jrft 

boa un< |U brj r|)in tfl. 

r>.i!S i^i&iioar.ipfjifrf|c !3nrrirut. 

3« öefleHitBS»« «uf aRe«er« Untoe fum, TovoH XII. (|r«t (pn|>bitm) ÜMb, 
aM oii<t mf bm m» fofgraben Xlll. 8<Hb «nbüc^d bie 

nittef'l'die Out^^anbtHRg in 3weibrA(feii. Ml 

J 

I« 

I 

t' 
»I 

( 

Ik 

i 

V Diwt anb «><itet b« • fi.d.Vf^w «««»mfmi k iKfitetift*. Digitized by Google J 
fit Hro» 7« C i a a t 0 f 0. t>T JfjtfOarlftfT fjiii , mrtr t«U all ff*fll*i(i 
artCijrR ern irirtn 4'n((tn, auf htm bf4 
SjHrOe 9?ii(re an, alf tlM0 Mlf9 tlii|(9fätr (!• 
■(I Ccifitlaq mjittf. 

,9»eT irtr bfn Sjfetinrr sftStfnnfn," ti*f ftn 
t4(Hr»ni «tt« Wt Wrngr, «»«ara Bit itR tnifM* 
kt mk iia*fr(fn. s6 et «141 mf fHwl Vi«! 

STHItl-MMMi «IgiMIM Mit« 
' VIttn fMm VMfMcMkt »iiAni Mt tniMOirlirt 
ttm Sld»rr (fUuM ««k kam k«n fl^ti^l^llfn 

tfl (n kfl CiSniitiq," antirorlrtr 9)af(*< 
tcTif, in»fin rr ffnfn rtü'Vntfn Sl (f aof k<n M« 
nm 'T?c(f *f« Wifflto, auf ffinf ffitm« Waflli« 
tri Uli» pC^-rirn 'SdiDtf4iita0ni tratf. ' 

.•««kr!* i((f <r alt iitttilkrt ^Omm — JM« 
M iM, «In «felft tfn ffiwl l<lf«, Hwn RMm 
•|at IfrAa, krr krai t«nkr lur (f(Tr grrrhbU!' 
p'ttA «iKfii ^fflfttrnr rl(f U±tn% V»ttihut — 
asK nii^t (tiaukfn, rr trArr Hn SMlx&rnY 
9trtU fe ti\ fllj kif (^f!ftt(f i^cnf ci qftrrd 
BS» JBlt bif 5?.-'iH'*fln Rfl'cf, a!« ira fff an«, 
.•fijfn'' — unt fr fii\i nn, f-tn Orfft vi ftit' 
(ffi» n 1I6fr ffinf ifm'iff..mfftt tvutkf plejj'i^ 
«■f fif TUuf Ii'' Sitlcfl t n-AtvU, au* trfl^rt 

, krr 94tn 9<i«lin« mi. ein fMiwr, kflTm9Rin4># 
f kfn VHtm liCT «imfwM Mmi oll Mt «ra* 
,tbl|i» 

I »t« ffnuMl tec 9dbn Vatllm!« tfff fk«Nki| 
Mr fllngf — »Mm fnm ktt SoMlwt k«4 lii^ 
tm, (^( Iris ia Im QiatfHfl ÜMbii.'* kn M l«i«M«m luftritt« gf»»|n( if; a»n r«> 
f«1k (14 krt JhHI Sti frhifT Vünl^iuiig grtjfnrt 

tattf \nib ft ttm IRjfflro qf^fniUnfliii» , trat ft 
tiiun Sinti ;urü(f unk flitf riiifii Siilruf k«« 

„^ili^f 3unflfrau!" tUf kfi TOftnc^ — ^3Ör 
»iHl nidit, xstn 3br ka rraAigm ircUl! Diifrt 
gHanii ka« srftfir 9nM va^nA UaHt*, Ut 
wAtkiuflf unk r^li^Pt bfli 14 Ina« — 

«laimfii ifl f«!« 

«Wr »iffiM «•!' MtetrlHr Mt ■ny. «<Rn 
flmStbfr, Hn 3iroSlnrr <|l n, ein Jtr|«!' 

„Vr rin fSniaiMf iTruifl« unk ftfllii« 

Visfli Stfuiifc iin''ft<r Sfnifinkf! Cr t\n 3afobU 
niif Tfi etVIfr kii UJjku !Ppr;ic, kr« Orgo» 
nlflfn u-i'fffJ Äcft;t«! Ur fin Äf^fj? 3)(r it(n» 
jfinftrii in unirrrt Äitiff (ii6ra*tf, inbfct tt mit 
ffinit Cftipl'tliaimt ?obIiflirt Oklotltt anjlimmld 
ttr, krt fo «Irl SHrffrn, ';$falmrn unk Xxui'kitU 
fonl^oniitt, al< 3t!T ni(t)t Cünkrn auf Quitm Sc 
igiffM (akl! fiina«, 9tt U«a(AAi4«n« «»k iM(« 
•fn» ktt nr Hb «ms (Mm* ^iMitrl InA^rtt" 

»Uns f» nda Otrr^rln!« fifte 

9<r(4l9iw kmnf, Inkm *t |t4 ffpr) «•( %m 
trt tlnflfOir. „1>i<f'r 9Rann, krr, na<(r Surm 
CRftfn, fc fft&n fcif Ä iiljfnilffc»? fanj, flngl no4> 
b'fTft bif (^ffin^v tf4 XrurdS, kfnii fr tri f#, 
sn ta« Är-Itfii 'Itfb rcniponitt tat, unk ft tat ti 

„3il tJ» tr. tt?" (Uijif 9)akte '^icfino niü uii> 
gläubi.i'r WIritf. 

«9« ifl »«tt,' rnrlrbnlr b» Slarflro. 

MUm," fagle krr W^ai). otnr k.n Wuit (u 
wilbmi, «iNMt (s fMfl«t if, fo »Mi kas 
tMt Mts tln wtttriftn. «fc flSMUffm ttn »m 
•iftagnlfwftttmi k«l C4Iofr«l, «ak nci^ (fior 
«ink »bk (ft« %t^Sia ralMiekn fttR." 

.1114* fo!" itef «alnlow tu« — »kts «•«• Digitized by Google r 
21. 
H naiibant ^te^ti (al fS un< (i>uii flun ^n-<i- 
■wi Mmtiflcri, inbm <x fjgt>, ta§ bit QtrfingnijTi 
|tt totl ir&Trn." 

«)d> OknacbBC f<," (tirickcitt brt VItn4;, 94 
kr« C4t*ff> iwmrak. 

«U»k i«, Mk «41 «i^!^ fttic ««(cal«ac Mit 
ffttiVtrill«» •Ihm«. 

„nu wfl^m Ilt4l»l*.frfl|te tofl« 9«^* 9f 
ll«p. 

„©«II »« mir fe ItlUht'. 3* 6ln Piuoraf (n 
nrlnrm SDirrirl, AtrtniUl0ct bti 6aala<3(t( unb 
tl>ir( iti t\.\ibth^ n Mtsit •fluR Cmumii M 
ftjibinall fNujfe." 

„9Jun, bir Wncffnlrr M ÄURn« «i. tu. 
toni««'' — (i't vaittr iPotn )ßa»Ua» (inc Sauft — 
tcWim «ntoniit«, t<« sbnrk^n fBtinbrt* 
t|Mitl. krr ^ Mu^vation Cuki er* 

M tf« f|* — |ift m^it n •»nmoll liar Vuft — 
^ Haan wifrrri «Toltn AiiMstIf kMb ^ 
«u«. kiffm Vm» lol^uUfffnl* 

„t^T Jtatbinal ifi rin 9iMfaM!* tfaf kf» 1«)' 
lOToni in «tJsifr ffluttf. 

„IIb, Äaiij'Df'" lirf irr SJjbr», inbrm fr ein 
jtiujljic auf (fii^rn^olj t'iocrjod, Uftn <{«ri|iu< 
«M eronit war, unb bamll ^Jlub» riwi tfl^ 
ligfa «uf bf( €Um «nfri««. 
' Ar anw «»liatk M cbiignKr im mk 
(Id ilfk» aNr f ii Wo. 

Srl'Wfr«» Vnfn<( trat Uf nrnnr !IItti(f. 

nAk'Kf flä} finnin Tlüif br« P.OrUJ, iint> 

laum (aitt tr riaige fDc:ir gri'nut'ni, l:ir 
St&rt {14 ijfnrit unb <;intr( bcm St*9tUmttfiit. 
ba btm Otritrc «nf Mr 9(tfr gtMft iMt, |bi4 
trieb» Woi- 

(Siaiatofa ina(tir cfnlgr €4li{i>( ouf brr 3b0< 
irfldt in »(« dußanb« cinti gtannil, kn ni^t 
«Mf rr tkvt. CHm «bIm |Mri«m, « 
Ibtillt («mrir tt«4 unte» kra «iftimn SiB||>R 
9rm jii Itünbfn, bir l^n ait btaiTebr irbrotfrn. 
a>fr ®ff4n6m§l)ff(t;i:fifr, »rtldfr i\n uutn b»n 
Cra fl(f,-,fi baiii, ttfniflfr aui aßctj!*!, alt an 
(tm 6(101 (3)fl;rn (tbilfltd) jii \ni\, tiaUt IM^, 
it;n aul fclnrt !B(iiu6uns 1,11 ctmrdm. 

114 rnblid) Simatofa ntrbtr ju fi(& Un nnb 
ki» BugfB B(fnct(, e.litKif rr M»( ÄUib« «nk 
folgte ftimai nmn Sü(;irr nl^t nur etat WUka» 
Puk, (enknn fogn ait dn«n «niiffai «iflU Ut 

SMttwfcit. 

fU4k« ft Wtcnt 4lf( d^Tfditittrn (altrn 
nk lawi« ilir ktrhuf finrn tlBaU tmUng gt« 

lanffn warn, 9on n-o mm tie Jt^noiun auf btt 
Clakl gtrll^ld Ui). Mlib bti car dntr 

■ilkli|IS Sl.-ut ftdrn, n&l;ltr f-mn Sitlüfffl au« 
k« infin Cunbt, Ui n iiug, b(fn(l( bli X^Au «nk fcikttll kM# lln StEct'fti frinril Orfangmi 
auf, »oiin^aSfkra , troiauf it , alt Ut it^tat Mi 
S<|;ni«U( tibrtf^ttttrn U>t(. kiairr brmfrlirn ftUf. 
lut fcifenbciit Qoijl^' f4bl> » »c^ '>i>^" ^>>(f<i 
Rirgfl vor. 

«imaiol« ffttlte, ka| ft M Mf rintm Omh 
Ilgen «abm IrfMk* Mk Urll M tn tlnni •iiMi 

fffi, brr Palt tiar« •rfanbrtl bUt hftpigt nNnr. 
fianijfaai {lirg rt biaak. Ctia« Sugrn givUatn 
f!4 an bir Sinßrrnip, anb rr fonntr Mb am 9nb« 

brt iUjumre rinr lan^r iQlMbunci rnttrrfrn, bir 
buTil) <inr P^F|ii;r,\ filMS) riiiim JttUriIt(t'f , nur 
Ttiradj rilrucliri nur. 'Hat trm Oirifluf4r b»; 
fBrllrn, ttclitf an «Kiurt fetliiqrn, fcnnlr mta 
f<ktitB<ii. b^b tir Crff lung auf ba« SRrrr (iiiau« 

SU Wr «orlw an (hbt terntf^lftam 8ais 
tagffaanHn mt, PN«» <r m M. fi Nwil kli 
Annftltrit fl Mm grQalfrtr. «rfjngfni {rkt* 
trti anb Cunbr« watrn la kirfroi fratkim »* 
böflftrn ftctiHir fin irfrrrr» unb fdjirnrn iU 
|j| mit fJoifitft 31utr unb multi^u» önifjaung |« 
flirutlfii. Äflnr Älajr fam ca« ibrfm SJunlr. 
Stall fenntr ann(l;m«a, fea| |l( f*' iibtldx ^si' 
nung aufgrgtbtn kitica ««k ti/lt WM* fffV» M 
StnfcUi inlUtrt nton. 

MkfMk ktt jemlhMUr ktmt^i «h». ^ >» 
icr friani (cibtnlgcfAk«» 1« •iiflfti»«f KMMt» 
flik fin SRann eea |Wfi okir kril Mkcfta* W 
ttnrn «t fa6, unb Hat, rinrn €<t!tti fc« lllkik» 
rjftt'jnfl OHjflcBrn», «iu( brn 9S>;<fl«o ju. 

(fimiicu nfoiinlf brn 9Hanii, imii rr fcallr ita 
oft tn Eni e<loiil b<« 5)0" fiinsl' ^' aK^-'f« fl" 
frfcrn (H trur ria Sio^rffcr brr 93JaiLfm.) if , Vi'' 
mm« «aatkal «leibano. «BafafiM ra-tiMrr mtU. 
<» kfwn kit {bin(tl«ttn ua» n&eli'tftm «Stünbun« 
«rn m^tfilkntt Pnk. «r nu Man rini,)rin<il 
mNr ktr «pRage bfr «alrjUMbtttikiiuag rmgr' 
lOgrn »orbrn, ubrr fmmrr n>U kttt* ete fiJnnbrt 
bfr Xeitifliaft migangfn. ©Irf»r «an« »*• 
angrn((!mrS 'Ärupru, nruii iirint'idjm unb kni#» 
brinarnbrn IBiirf , atfiituUut fiaif unb faglf f« WUC 
koi rr lif tprannrn »nabiimr unb a«"'*'^»»'* 
%nU für bte rf4)tf*.»ff""n "f» 

kfr«»(taa«tuBa, »«'*' '^"y:" ^'-^ 

aak ktt aa|croibrntli(trn iSrrlraurii«, ndd^ii I"« 
UanllR «InfikSi», iWtt «non unniUtuilld) brl 
kSm 4cimaa«m (bwn «akeflrgkat«« 
km kit «Mbt kti MNai ««*« «ateiwif« m 
att alU AMlMk 

»«aan i« awhif« «uffa lw«»af* «W 
baue, iitctm rr krm fJIarPfO rntflfg»n giaf. ^ 
bir ttbitt'culidjrn Unflrtrurr, bir f(t)4nb!l(l)fn Skna« 
nrn! ICitfr Sdjroad; frtitr ncd) b»r C^onb« b<# 
SktpnUu uak Um mign »\i1)nt an\an W«'»*» Digitized by Google •a««! — «itgft!* iait tx fttt, inWm rt f«; 
an t(i ftl(t4<H ttrfjii.]rnrn iranklf — „14} {Ird« 
(lu<t tiri cin>n gtoi-n Ujna sor, Simaio'a, krn 

bmärti, «td attj> mit rliKm Iri(tt>n flnfluflf toa 
tSirrrrtarn, . (t ^Uubr, ka^ tri ttugrnliliif f4l((i)i 
(riribU ifk, ini4 intt 3t;Trn Konrliairnirn |u hf 

itae, „i'tt irrikr 3bT tob trtffinten unlfr trm 
CtiU k<f ^nUxt, in krn 81>3inmrn br< ft^Htrt« 
|jnf>al. Xirtrt nibrr. SiirArt (tioiarofa, n>bnri 
6(i(( «OB b(oi lr(irn d'^fuifeilottf , brn b<( Ictan* 
■ri kT Xttgrnb, bri tt^ir unk kfm ^Djlrioiilnuf 
DrIafJfB babfn. Ccpk tu'iUkrn. rtirr Cobn kri 
Ottbru*. 3bT brfiifrl (lu(^ ^i» in cblit un» bf 

Unk 10 (04 rr brn Aomren(|lrn mit foit, 
ttbrit itn ton rlnrr 9turr- nuranbrrn, unk frtnr 
Cptad} jrl&uKaTcii mbm imm» mrtr (u. 

tfl VuC'Uo t<<.tlt, (in Dnfßri clnr lo« 
Wi, rin aurgffliiifT 9b4hntr«r-, bUt f!iik Kagotrta 
nk iBafd nn tailnifl nnt rin ^fU/n f) riflfr 0tö4r 
^ifi III Wifela S:oirniino, brr gibM( un<>m 3u* 
liUfiL S>'tfr SC'ii', bir fo flcl« unft irjitnltl ka« 
fti. dlrcnoir ^Plmmifl, abri 6ir foUirn fl« 
iHiiKM, ff f4;tirb kfn „DVoiüttui" link bai o'l 
tal {oft 3bitt Oprrn ccifüntrt ^irr 1ln» 9to' 
91banrfr. t8<iAnt, ttt Ctrlf unfrrrr B'if^l* 
lit; bift fini Nrtl, üiali, BüIconKti, kir <Ijraff.i, 
M( Colonna. kit ^'g< atrlli. &r (fbtn, (Ri'manB 
oiiiltbt k»r ffluib unVur 1 flft, »r»tfr btf 'ilMffn, 
•D4 kir 'floflUrn, iiol) kif Biaurn. ^Irt |lnt nod) 
V^Dino unk Soiir«rii, xtrti inveiTiiArnkr Snlltr, 
9i\tt feir Uiitn unk ftt^em, cii(tri<Vt cbir.to Kit 
itl. «btr ni«! t6b'i " 

(8<>rtf<b>ing lolgt.) 3>« ,witfrlänbi|"(t)e 5l«crcin' lUaniitjcim 
an t>it tttttfcte 9{ationaIvcrfautin{iing. 

^oOf 9)iitional«rifjiiiailund ! 

So« CjKtlank in «rfabr ! <ii btbiobi, 
■rbr noit) buidi frinc Innrirn. all kurit) frint 
tuvnrn S'>nk'-' 9I(d)t* vnaido ju Trtttn auf kirfrn 
(It/abtrn, all kir fdjiruniflßr unk »oOßiAkiflfir ^ri* 
iiQuna rinr« mlgli4;ß rinbdiUd^tn, grfr(Ii(^rn, auf 
tiribrit gri]tiliikrtrn d^fiiiikrl. 

Darum bat ba« SBolf bir rnkli^ rif4lrnrnrn unb 
kirtt ein 9iri4<grfr( ibm eribtirfirn 9tunkir(tt( 
ftrubig irgifigi! Darum fl>^l (iS mil bjngrt Crbn« 
h^t ber rnkliifern unk glürflld^rn SBoOrnkung krI 
Vitfafun^lntitrl ctHgrgrn! IDarum abn aui^ firigt Ntgll^ mrbr frin« VntrftDnng grgrn btrirnlgm brnU 
fifcrn gtrgirtungrn, irrlitr kir all« eolf<rrinkli4)( 
Vclitir, kir «on Ir^rr ktrCi^mj^ unk birflinlrkti« 
gung kft bfuif<];rn Rai on jut Rolgr taitr, n-Irkti 
aul brm Srabr brraii(brj4n:6rrtt, um kal 3nilrlri»* 
fätrrn krr ffliunkrrtbtr kd SBoIM (u rifit»rrrn, 
kal balkl^r 3ufi'iBt''onmrn krI X(ifj|^nnQ<a-irtr(l 
(u (iairiltribrn unb aUtnfafll kutd} rinr ^irdt« 
fluflugr bfl Rbrinbunkrl bal fBatrrlanb abrrmsll 
|u critatbm. 

Sir ktutfitm 9trgirrangrn ftbrinrn f^nrll Uu 
Utfpfung tiritr bobin ttinfjmmlung nirkrr «rigtiTrB 
|u RoUrn. 6ir foUtrn ({<]) ko4 noit rrinnrrn, kai 
(Ir |u krrrn SuUmmmiriit frlbfi mltRlifirn j|ui 
Srit, all bal l'olf frin unvrriu§(il*«rl «obrtil- 
rntt, bal Alin ifi all kal brr S>9njßiin, von kra 
jiiirtnkrn Xbionrn {(urüiftorkfTtr, unk kicfrl nlrfert« 
rrrungrnr ^obriiSiritt In kiiftr bobrn IBrrfammliing 
»rr(br))rtlr! (Ii b>ink(Iir flii UomH n-ulrl 0 ni^t 
um rint blo^r ^oliitfd^r Saf4irnfptr(rrcL tlD<l(tt 
^tnlngrkanfrn au(t bir 9ifglrrun.jrn grbabt babia 
motbirn, kal IBolf battr nur rfnrn unb «war rinrn 
aufiiitiigrn, unnanfrlbairn ftibjnfrn: Sir (Imtrit 
krI IBatrilankfl, fiinr Srribrit unk ftinr (kibRr! 
Vbjrfonbrrl con brr altrn trruloi'rn IVoliilf k>t ttiß 
binrtlr foUir kir tobr fxrfdjTuiiiJgrbrnkr MJtioujI* 
«rifammlung mit fouvtilnrr Wait^tcoQfoDtminLrit 
irnm linrn, gio^rn unk rrinrn ätrkai.frn in'l tcbrn 
rittfütrrn. 

9}rrlirlrr b«l aßoiril 6o biribrn »rnijiB'nl ®ir 
rin4(krnf 3Jrfl UdpiunAl unb itru brt übrrnom« 
mrnrn iB(S|:flt(tlung. IBoUrnkm £ir kal 3bnrn 
auig(tia>i(.-ir gio^r HO-rf mil kirn ticiia SRiitbr, 
torltn aUrm kal Satrilank tor friurm Unursongr 
rrrrlirn unb <u krm bri^rifrbnt'n Buir fubirii faun. 
tBir «ritiaiirn. ku^ qrtakr kirfrr 9Kuib kir Srinbr 
unfrrrr girürlifo unk unfarr (lin^rit iiir Scjln« 
nnng fiirädfü^rrn unk *flUrl ned) }um (ÜuKn Im» 
trn irrrk«! 

fDtnn nir abrr krnno(( nra birftl IDniiaurn 
brtrcgtn wrrern foUirn, fo blnbi unl nod) rin an« 
bnri ÜJtitiaurni (0 ifl kal äirrlraura ju unfrirx 
grr(4lfn ft^djt. kal iOrrlraurn iu krr una>ibrc|)<b« 
li(t)(U 9Kjcbi B(l grmrinfamrn IfficQ nl rinrr 9l.lion 
t)on 45 aHtOionrn Virnfdjrn. 

Srr blo§r tllulkrutf kirfrl grm<lnfamrn SBoQrnl 
bat rinmal f(ton kir Xi^ionr rifcbüttrit, unk foUi« 
rr no4) krulli<brr ^ur 9rliung (ommtn müjfin , ci 
loürkr n^abl^(t flr ni4)t brfrfligrn. 

9Rbgrn fld) kir Rfgirrungrn nid}t tiufctrm! <ll 
ift rin Xnbrrrl, bir "flnarit^ir unirrkiüifm, «on 
nrldjir {Id; kal OSolt frlbf} mit t&bfi^ru abisrnkrl, 
unk ifi Rilrba rin ^nkrrd, kurd} bbfrn Sbitirn 
unk iHinfr aUrt ^Sit kir Qlultübrung brr !Br|d)lü|Tr 
(ctftt Ralionaikrtfammlunf (inlrittribrn unk auf I 
» 

Jitbrn 110. t n. 2t. 

SS * Mi 9D<ir( kl* nailDn a(rimal« um iU Biüi£U 
Itm Qr^r^uiu) iiintidi tu troQcn, tamil fit nturr« 
ftio^C tel 6t)irtsrug b(T guiflfB tettkcl Sltl «u« 
INlrt», fo («ts ^ttb l>tutid>UnM 9Iicnrt niiti 
Wh |ü UMt ftfWUtm Qtginntn Utam bit !Ritt«t 
«bll to Im 9a|MtlliR, Mi«« ^A«« M «» 
MlKiM toagni! Of Mt SfPta M BalM fai 
flnen bflllfl»n Äamtf motW» Wt •06« b»n 

ffiairt nt«l um fen Xbxtiu teiütn, btc ibit Djli^ 
tfti (i'flfn ia« OSalnlanb unfliffm. Äu» Ji»»f für 
bdl !B4i(t(jnb fprrArn irU bfr* laut aul, tamit f« 
bu 8ü(^ll tbrrn iint t><ad;ltn mb^fn un% umi ttt» 
txviin, biff» difliiuna wnb lauimbfad)« SKaiJja^. 
nunn dabrn. 

Suf itit Wallonjlvrtfammluiig aitx trttrautii 
wir, l«f 1b Jim SBolfc fiiit, bamii iat 'Bolf ju 

• •llii|«in, brn 10. 3anuar 1849. 

Sttar»* batttlAsbifi^t Qftfia. linn SBüYgfr alt (ÜrfaKSi ncl«« St«tn4tii im 
Qrrllnrr «ttftgIMM •atlm, tm, Wifitl« fo^ 
trbmWnA in t|f^« >f(|gl, BU fern Stinrn, bmn 
fr ItfHif Hm «rttraatir Vrfilkrfining grivotbin 

in bnt Mifi] itf SJiwn unb brr ?5Tin txttrtt rv.U 
vm fri'Af« Sirct aufiiifirfufn, rrifl unbfad'tflrT 

1Jii( fflnfDt Ißlnlriüiü'f r trit .ffäfla fltfi<|)t. 5>ft 

tftne foivtt bit iismn, bmn ^taubgia buid) bit 
dfltlpatg bfl Jttnb(0 o(nrbrm aufqrrrgt »etbni 
IMr, ftnl^ b«A»fc ia fal^ «Butt, »af Ha 
Cat h MW ««• Im jrajift Wtrtt 99ittton 

f*rn 9<txUn fcatff inWff-'n ^if «flilf^ijfrifnirarl, 
bo? Äiiib unifT ffinini -li.-Jf ^fr.;fn, Dtr Owe 
friiiifll ttm unnf.ticif(nrn ^JJan-i? auf tl< ZdluUtt, 
fflttf .^intnutjfn m tif «tl'fnW tfffflfirn tixitxnU 
knb. Wiiitn (;&{{ mit il(jl,;rr anflt^ninna 
M( ttoin jBTÄtf. 3n bi.fft funtltatfu Safl* flflfnal 
f« bm «Bll «Hb bn Stfonmnbrit bn ttibtn 
Kta«r( bnmo«, W( SWm !■ l(f4»i4li(M «Hl 
ta ««■ Mt4 imMkuMiam. •nM |tai|iM i|l 
b«4 Mt lUMMt «Hb nimf«r0«ntMI In tuMf 

ffiVvfr -fTinittfn »«llttt. 3m Coti^rn »fTbra |r|l in ttftil^^Ianb ttri 
828 Wdlfti <lif<n!iJbn(n iffafctfi», Mf (I* auf fol. 

€tja1fn fiftttfllfn; 9?rfU^B 325 . O-^ftrrKfi 
164, SBjlfin 61, 6a<lit'n 55'',, ^aiinf?.t 48'/,, 
leabrn 42, '(otfiMn 25, SIrcfir biir^'Sdtirrrtn 19, 
Qftitrm(«rA 17 , bit bid Vasall 12 «raunF4»f<fl 
11*/,, 4r|trn • S>atm|iabt 8, Cadifen • Brimat uab 
C««fn*«elta U 7. Mnfttftl 6*/«» K«!» ^' 
Caitr<n*Vttnrtiitg 4*/,. ««anifRiiiaClviN 9'/» 
^amSurii, Hitd un» !9rrnra 3*/,, 9raaff»t am 
fliaiii 2'/» neilrn. S)a«on (Inb nut «um 370 
lliUia, IM« nl4l brt btlti« 3bril, nr^mrtt. am Iba/atiltagt tin« Vh]«|I «tut Irali 
mit 9ahn txfrmn, »ilttif jlf unt« Um brt» 
(l«If<|<a Änfjlilr writfilm IjRf. !Dlf«inat iruibn 
500 jamilifit in SBinHor ti'i'*fnft. CniLfllt ninbf« 
500 «ifrufönblg* ©Tobf, 720 9)funb «l.lmnl^M 
1300 9funb SMnbftrif«. 161 ntOtut Sitdtn. 1221 
9«tb« tMM, «38 9«M UmhI Itf^i«*" 

Um klt «Mira«* luA Atnliirfonn $M<ttIkl( 
Wr wttll««! «tailM*Htr In 0««« 1" 

fpiiitt man ¥cn fintm Q^riflRr, b« fl«* Ww«« 
w»lHi*f ÜlfnUlfiür ftnfütrm trlU; 0« fBrifta«'« 

von 8>J"'0'' 1" gouniJ^f '^c" fl'Qn'at 6t»Ifi 
Ut)x fltfd/madiioii »fifiUifl«. aßit füi4"n, »*l «"* 

Cttt»<nmib«ai «* ««iMM Iblti tai «ta* 
aaflAtbn. 

«(banfm >«lm ©«Iff l »'« 3«*"*. 
Äofratb, €la>ualli . ««aiütalWf 

Kmutb. «ri«a#M«b. «aMatmw. • 
C^avnatt«(tarlu«, 

SKarftfeall, e.fToJjtiu»: 
Cfbt tit V(ii r , 
lürl ßa» niäii tk'utt'- 

tUnbn. Naai, fltünt, »<iS<. 
AT<ni». 5tfrn«, gMni«lAat«» 
Wotllt .Ht.l < 41^1 .Üldj}»« 

Iliue Biigtiicau iPiafte: 
»rl» »t( alt« tfict« , 
CrtfB fiB* ni«t lbf««t! 

•aabea, anb «»diiwiflfl«*««' 

- ttaliaR I* «««* • 

ShBiilidirt, m*al.*ft w a»«iM*»"« 
3n futmincrtct liijcbtaag« 
©Chi ku ali< . 

mt (Mrtanm»« «<irt! - IIMaMM, Swtf aNb ÜMtat M •. Mitlti ia aiKiMdnk Digitized by Google fihr t)en J¥'8. ^eitag, 19. Sanuflr. 1849, ffrelc mtaht ^ttnffwt. 

10. 3.in»aT. I^fT btianntt, imiiifT pcn ma^fofrin S^S^'""" 
crfüDfr Ultramontant Safauli ^at br(annt(i4) , tur(]) ißlumi 
C7^mc>r^u^^ taju rtranlapf, i'.!) i>oi rinigri ;\nt tintn mit Öift 
angcfuUtrii flnUai^i in bit ^(dtionalrrrfammUn,) grbradjt, ioona4> 
tat ("Dl ^4)u(c bn ^ri^tta<\ttib^toxtntUn auf X!it\tnU 

?tn tcinc tlntrcntunA mr^r jtiibrn foD, »rldjr fi^y in ouftü^TtH' 
d>r Ctibtt K. btflcbrn. Stibft bit jr^lgt ^fatiDnolorTfammlnnfi 
M>)^ fo rirl e(^i((lid)rr{t«grfübl , tirfcn llu«brud) trr Wvtl» 
*nid}t bringlid^a ju tTflirrii. Dir fom fonad^ itn gcirö^n: 

lidtcn 3Brf{t ror brn ^riDTiti^Xiiuef^u^. ÜLMt ffnnrn bedeuten, 
ba^ brrfrlbt in frinn 3i(un)^ fon flr^crn flbrnb, unb jmar auf 
ba0 Krfrrat rinr< immrr ^ctif) frnfrvvatirrn SRit^Iirbr^ (bti 
^(*tn t. Ruttel au« Clbfübiufll, mit Stimmmrin^fit brf(t}lcfTcn 
^)af, tn 9tationalrfifamniIuna corjuf4Iflfltn , über |tnfti Rntraj 
iiir Xagr^OTbnung übfTjuar^rn. jic Wctirirunj Iji ft^r 
bänbiq, 

— 13. 3«n- 9*«<* 'in« offijifDfn ¥ffQnti»mrt(^«ng Bat brr 
OTo^bfTjoci ten t>ffffii fTflärt, i.b^>§ tt ffinrn Wrfinniingfn »eO^ 
fommtn ti\rtv«4)<, »*nn fin tinjiflf* nnb ffibft rtWicbrt mäibtiz 
gc« CbtT^aupt an bic €pifc br« brutfi^rn :&unbroflaatc« ^tfitüt 
iDcrbf.« 

— 14. 3an. 5Plf trix fo tbtn au« ftdjfrtr Curflt trfnbrm, 
^at fi<^ jf^t auiS) Ht fönifll. (ö*ft|'(lje Kfgiriung bnbin rrflÄrf, 
ba^ flr, ba bit bfbfutrnbfrm fibbrutfcbtn gfaatrn rinrrrftnnbfn 
fd)irnrn, aud) ibvfvfflt« ff in ^tbcnfm babf, grgrn bit Ufbcma» 
gang btt r(n^ttU6(n ftblidjtn Cbcr^ftrfcbaft üb« 3>(utf4.'lanb 
an bit pTfu^. ÄTcnt. ?iir btn Rall jfbcd>, ba^ rin rmPtm 
btrßanb rcn ©tittn €übbfutf4(anb« finfrätt, trürbt fit »tnij;; 
fifn« itiinfd^tn, ba{r bl« Äfi*«rf(»ifnin3 junädbfl c^nt Orblitbldt 
auf bU ^rrfon br« Äfnifl« Pen ^rtii^tn übtTtrai^tn »erbt. 

— e« Ifl bfi tftn !Kricb#Biitiif»rr(um bit omtlitbt ÄnjHnt 
f<nflffTofffn, ba^ jWti nerbamftif.iii(f*t Ätitfl«bamfffrfflntftn für 
»fcJjnnng btt «tidXfafft um 800,000 loÜat« anijrfduft |tnb. 
IVit ^aii^an#.(«ff(büVn au*«rnifitf, ron ncrbamtrifanifAfn 6ft= 
IfBtfn bfbitnf, »TfTbfn fit trcH in ÄÜTjt ttnttt Commobort ^at= 
frt in btn bnitftbfn (Mtnaffcrn nfdjHntn. 

— Hm 10. b. fanb babitr in rlntm tlfltn« bojn flnnfri*ft= 
ttn ?pfalt bf« €fabtijfri(!|t«t(flfKiubf« bit rtflt ojfrntllit @f» 
Tid)l<T(T^nb(ung untrr btm iß^rfl^t bt$ ^m. 6tnatDT6 Ür » 

— ^<i- 3" €i^un8 bft Pfrfnffunflfl. 3fri(6«brrf. 
jrarbt btr p. 50ulfffn'fe!)f Bnhraa, a!fo lauttnb: »Tit SJotieniiU 
rtrfammfung müt btm Äri*«minif}fniim bit in ttr S'uif.iflt 
fem 18. I^fi. 1*48, mobifJjfrt bur* ba« ©djttlbtn tem 5. 3an. 
tH49 nnb titSottH bntd) bit Orflirung bt« SBiniftcrptfifltnittn 
in btr gifunij rem 11. btffflbrn OTcnal« frtttrnt CSrmädjtitiunfl 
mbtiltn« mit 2"i4 dtflfn 261 an^tnommtn. T^tr alte Hmbt, 
btx ^TiAffT bf« fifbf«: »®a« Ifl bt« IitutfCttn »attrlanb?« fiaf 
fÜT ba« CBiicjfrn'fdif ^^rcgramm, fomit gtßtn bit unbtbtnatt öiu» 
^tlt !l>citti<i)lanb« gtßimmt. 

2Pflrf4iau, 26. JJti. 9?a4 alaubtearbffltn Wairi^ttn 
au« errfdjubtntn X^tiltn jhi^lar.b« , mlAt in brr {)an))t|'n(^t 
üBfTfinftimmtn unb nur in btt !lng>ib( n^tftnllidjfr d^rbtnum.- 
Äänbt fon finanbtr nbwtiAtn , iriit ftit lBinttT«aiifanfl in btn 
citli(^rn unb füblidttn Scnrtrntmtnt« bt« großen jtaiftTTrid)« 
c\n 3uftanb ebmalfrnb, btn man,- tetnn aaä) nid^t »fftn rtrolu: 
ti»Tiit, bo4^ tn iJclitifcljtT 8?tjit^unq ItbrnfaO« ftbr btbtnflid) 
»nani btirftt. Wamtntlicl) in btn Wourtnitmrnt« 'äßiÄlfa, Än= 
f«in, feiTBÜirtf nnb ^tnfa folttn btttnffnttt SöautTa^ijtbrn oft 5= 
biä fXniO fHann flatf , vlnt^trnb , ftBfitnb , morbtnb ba« t*anb 
turdi^ifba Mtib ftlbfi in Äafan, thirt Stabl fen 60,(KK) ©fflrn, 
mrbrrrf .patiftr hi ¥ianb flfPtrft inbrn. ^rfiAtiiitn ficb bitft 
Kacbrii^ttn, fo Knnft man benfrlbcn (ifwidrti>if RoliirningtH rnt^ 
«tl^mrn, unb bit cerbtmfrfttn ilK»»fa*rn cifUtiAr al4 bit trfttn 
£»m|Komt fintr mi'glidjtn <?r6rbnnrt brr ?fibfi,ttnfn im Rvni^j 
tt(^ Sta!(a», BO ni(^t ia tintm »riitTtn Umfrtift^ btlrai^ttn. ®to^tUannitu. 

Ponbon, 12. 3an. TOan Iif«t in btr »TOorning = ^ofJ* : 
^r. ßcbbtu tann nidit ru^tn. @r müdjtt nun aüt Hbmiralt bf« 
auf 14, bit in aftirtm Ditnjlt btfc^äfriflt finb, unb baiin no4> 
110 Obnjitn abgf|(^ajft unb bit cffrnllidjtn «uflgabtn im nnd). 
fitn ^af^it um tint ganj tnormt ©ummt ttrringtrt ft^ttn. 

— 3u Bclffftent wirb man !ljtjfu4t mit tintm unttrftti- 
fitn ftltgrap^ilAfn Dra^tt übn btn Äanal mac^ni. (Sin inrnpf» 
fdjijf foU btn nei^iigtu «pparat an «orb nt^mtn nnb btr fort« 
lauftnbt Ira^it tint ©tuntt »tit gtltgt »trbtn. ©dingt bitftc 
5>ftfutti in btm fltlntrrn IKofiffabt , fo glaubt man, aui^ bit 
aulrgung rint« blribtnbtn unttrfftifdjtn Sflfgra4)btn jaifAtn btt 
tngtifdjtn unb franjefiftfitn Äüfit fofo« bur^^)fü^|rtn ju fönntn. 
ÜMe Aeflcn bt« !Utr|u(^« trägt bit fiiboftlic^t @iffnba(ngt|tUfc^aft. 

Stalle«. 

S 1 0 p f l. 9?on 6ftr au« mrlbtt man , ba« btr ruffifc^c 
Äaifrr btm ntapolitanif^tn Änbintttt btn frfJtn (Sntf(^lu& mit« 
flftbtilt ^abf , t« )u untftUüptn , »rrnn t« in frintr ^loitblung«. 
frrlbfit btbro^t itörbt. Qint nrut ©r|jtbition foD na* ©iiilltn 
abgt()tn. 

Jtitfl, 3t. <Dcj. Ht «Bfnrtinnrr baUn tintn IDampftt 
gtfauft, btt virllt^t in Äuiirm ÄDtfatmaaflTonfn in unftrcnt 
«olft gfbtn wirb — «nb Cffttrtitt ^ Cr|>cTrridj« lT},uint »urbt 
in btm left möjfmtlit^ttn Staaf*ftTWalfung«au#n?rift tintm 
ttofratbt jufiffbfilt, brr ncbfl brr Wnriitt brm ÜBittwcn^ unb 
»atftnbtpoTttmrnt vnfttht l»tfftr fcnntf man btt atme nnb 
rtmatatt ÜRarint ni*f rfrferfltn. 

— 7. 3an. SBorflffttrn fam tin S(J)»tljfT. Cffijltr ^irr an, 
um bit «nfunft »on 4(H»Ü gctittrijtrn anjujrigcn, tlt btr Äönig 
Pen 5Wtai>rI in golb gtncmmtn unb tit ^icr naÄ SftaBtl fingt« 
fi^tjft ipcrbcn foUrn. 

VaTi«, 9. 3an. HDt ?ßartritn f^dntn jt^t in Utbtrtht. 
fiimmung anjutrfrnntn, bap t« bic« tin tinjigr« »irffamr« SWtN 
ffl gibt, um ba« Canb ten btm fort unb fort an»a(l>ffnbtu iTt- 
pjit jn tTTtttrn, »tltbte graufrtid) In tintn förmli*tn »anfrrott 
ju fiürjtn brebt; unb bitft« SKUtd iß tint grojt Strringtning 
bf« ftr^tnbrn |)rtrffl, 

— 2Brnn bit übrigrn PÄnfctr mit Wiffrnurn auf granfrrfd^ 
binblicfrn, fo fcmmt tUfci b.ifirr, wdl jit dou bn Sn|t(bt ftu*ge-- 
brn , bof? BranfTffd) no(l> immtt eTobfTunfleit>lnnt btgt. ai'rmi 
fit obtr Branhfi* ftlbf» bit ^a^l feiner Xrup^^n ttrminbtrn ft-- 
btn, bann trrtbtn fit tellig bfrn^igt fmn «nb feintm «tifpirlt ju 
rolgm nidjt fäumtn. Sit irürbtn bit CSnOpaffnuna grnnfrnd!« 
nidjt baut btnüfcn, t« aniua.rdfr n ) btnn fit trüsttn ja, bap tinigt 
njfnigt 3i?r4fn ^inrft*fn ttütbfn , bo« franwfift^t öttt »itbrt 
auf btn SxUqffuf ju bdngtn. 

— iPfi an brm äu^rrn ©fanjt nnb btm nn^tnffttn f)ef= 
ftl-rn, »rrfd-t« in Plif.'f=nationol ^tnrf*t, jdgt fitft, bafi btt (»rib. 
miftd bt« ^räfibrnttn brt SKr^nHif ft^r btf<|>Täntt ftnb, teitwobl 
fnmmtlidit Mifglirbtr btr gamilie ©onajjart« i^r ©t^rrfldn bd» 
trogrn , bai brr $rinj fJanbcSgrmag Itbt unb rtpräfrnfirt. iTa« 
^^TiBoirtrmigrn 9. »onopoitt*« ifl auf tin jä^tlii^r« (Sinfommta 
ten bO,000 gr. gtfc^molitn, bit Sorfdjüfft, mW tr »on frlncn 
3?tr»ai.ttm bi« Jfft rctlangt bat, fcürn fU* auf rinfgt SWiUi»nm 
gr. bdaufrn. Wnn fptidjt nun fon t-crfttiirbtnfn anf^riiAtn,. 
tPtrcbf btr ^räfjbtnt al« Irgaltr Crtt iRapoIicn« brm Staat q». 
(irniibrT grJttnb jn ma(S)tn bcabfl(^tige. äi^ürbt r«^ bit SJatirninr« 
rrrfaijimlnrfl willf.ibtigcr jtiiitn, fc »tntrte moR f!«fy nn bitft, 
allttn bit gadittalttr bti ^rinjtn ftjicinrn eorjBjicörn, bo^ mait 
tfnfnr ^Jrojtfft unmiltrlbat bti btn ©rrK^tcn ««^ängtg mndjt. 
WrbTfrt brr ntTtb»on|irn iTewänrn Irrrbtn al« angelKAt« 61« 
gtntbum bt« Äatfrr« auf bitft 25fift jut^rfgeforbttt mtrbtn. 

— SRan fpdctit bafon, ba^ ba« »HniMnm bit ^attti^t 
fTtafttn bnbf, bafi 0<jlfrrfi(^ rinftitlg in dion dnft^ifitf« noOt^ 
<S« fjat fofort an bit brtrcffcnttn (jofc Äouritrf ßtfanbt, am ift« . ,j ^_ , i y Google 1 3n((mvHott tu (inttrhrritcn, hit nidU \m Stifto vU Ict fiiMj. 
RfpubHf flcf#r9c 

— gtan Um feine SditrUMo «l^n «M In Mtf > 
^cumt Vtaffc eon erleftn, mrfi^« Irr irlfMikt tKr^Mi^nf (t> 

Ud) (9t)'u(t)f um otcUfii, 3?cfprbtTUttfl unb 'l'arKii;n ijuivrUrn h« 
ju ©ummcit i'un iiifhr alö 1(>U,IMJ0 ?irv<.J cntbaltfu. ^ir *}ior« 

J immer tcö ^täfittutcti fmb vtn 7 Ü^r SUJetgcn« on mit 4)t«» 
Icfltrn onöffiHIt. 

(Strasburg, 14. ^un. iDIc bifjifle 8(fa(ung ^at fl<^ et» 
boten, wÄ^ircnb brr ilBintermcnflte fit bie Simen leben Xag 400 
aMrti«a<bJf)M^,|il iitim «nb «Aob^ 4cWli Vlkslt ftM« 
Jir. mm C9»e li(|;D||Liet( unb JlitetofMc* «« Me t(»«eitr 

BfiTli^. ttm tinni ^nli^cn Utam ift («eftcrn bic ÜSelt 

OkÄm fii| |M<f(f^ 11—12 McfllMtl ktr tt^Mtn^mte 
n^bg , kcr aMTtoenbe SuAenbfreunb , ber ebb BlqwblKaneT. 
«V favi an Hnrm Sf^Ko^flribrn in frltirm 62. ttt«nlfa(r. 

— !Jai! i>o|'pij Quf ben St. iPcni^art' ift fetufÄiW(j* auf= 
gehoben, foiibern bie iRcgtCTHliA If&t nwt genel^igt gcffbtn, 
ber !üeT|(^Ie;)ptina bei ^ttfVm^ikt NB Ht tolttgni 
9Sö«i^ ntgcga^vtrcUN. 

BUtn, 10. 3nniiat, 9J«(bmitta.^« 4 Ubr. .tifiife Hbenb Ifirb 
■Atmnol^ ei« ©ieiirebuUftiu auS.Ui^cbfn WfTtoM , ani tem mifoe. 
liM't njirb, bafi Wenetal ©cbltcf tri ^^((taii einen MllfiAnbifitii 
eicg über iRefjaro« etfcc^tm bot, 16 Kanonen, 8 9)unition0> 
Ä«mn, tiO,(XKJ !|}atTonen, TO^ftrb*, 800 erf«iii(«K. bk JtrUa«> 
k9i M ;icluif(ben Roxpi unb toi^tigc jinb Me Drüte. 

SR«» »RiU|<«t, »ft| bn iuM|ait«nK IbnOn (Mif «HMt 
|(V «ri^cije« 9nMnftn» fri^n , «rt. «. 3«« 183?) brt ftalftr« 

El« Bijefenifl bft ?ombarbfi ernannt nab(n fcfl , unb tnift bie 
Bgefegenbeifen blefe* Sanbe« in teüiq Mh\bt):u\.T,;^t\ iücife von 
tCB grlctcii>ninifrlMr,tfu!;,^ru mit 'Sorbinien )h brh.infriu. 

— i'utje von CttiucTfii tcr f. f. Hrmff in Uiiaam litfera 
dm tranri.u «djilbetun^» rcn trin tUiUiht^fu 3u^anbf, in »elr 
<6en ba« cume l'.mb gcilürjt trir.'', trcju ba« ganj canbaltfdK 
g^tufSmen bcr Kroaten oom giiK\tni'idini ttcxpt aud) ba< 6tU 
ni^e beigctiAgen ^abcn foQ. Hn manchen Öitai lc|llä|M» fit 
fid; nic^t bamit, )u plänbem , fonbnrn |it frnolfK ih| InUdni 
«Ue« nitbtr, fo ba^ bie Ipättt M(l))i^M|fli XnMoi im tnm' 
f<(<nftcrr, »äfie Statten }iir aT(«lM« «M bm «tn|M^ rinr« 

cbnchtn 

Wlti, nai jie ni^t mitnebmen fonntni, toifb Krfiörtni unb tex- 
»fi^eten, fo eiaiiffen bif armn; i'ctvcbner fion beim ^icro.nmv 

?|en beifelben bte 8Iu(bt, um nur ibt l'tben ju rcttt«. Um tirt 
m (^UcOofen Ireiben brr Ärcitni ju be^ic^nrn, moSit man 
«ri^ftn» be« V7.uf(^ed bat ätanbie<^t untn ibnm cinfdtocn, 
nol bm >pr«dKMbf)en OmkÜ Itifcft« M»!« mtmuitttM «Kftr 
i^nen berridjen motzte. 

— Unlnu^bar ^rrfi^t je|t ^(er bie gro^e »nb«. Oin ab« 
{«rmattettr, fdyiafriftrr , sfitnrnbn grirtc. 9i ift Hütt ftiB, 
wie e* »erf*neile aBinterna^lc «It fU^ m Wnaen pjlfqen ©m 
irIacjM^tM0ni nnbffcnnerer «u^epSrer fÖHnen aI3 vcrberr^ 
MmW mir OfuHmnng nit^t in tfnbetratfir fommen , »eil fii^ 
feoki M< cfHtineten «nb no(b immrr ttfi^infn ircrben 
©torfe ^Jatroulflen bur*1»Teifen jur 9;.\dit)rit nod) immer bie 
ffiotfJibtt. J)ie 5g«(fteii ^irkn mit >Hcr . unb ^aifbnt auf: fuvj, 
an «i>tfi(t)t«m«Snsf[n , brn ÜJttfiK^ eined auflaufe« im Äeim« 
|B erbrilrfen, frtit f# nidjf 

— Ute brri ^(ifdjCfe be« drj&ctMaf^um« Deflertel* ^oben 
einen energifcben ^rctef geflen Ife iScIia{oii«))araata»i<n *er 
«MmbMltc tinsclegt. eie »e^iqMni, Mc tÖMlf« « (atfeolif«t 
gm« "rtlH M« »MliiitftMl^ wm CStMlc ttoiinfllgtc Meiben * "Äf JS»^«.*«! jf«ll*em «narifft, 

pemetftB Mc 9MU^t «n» »liMrfitR tem «eni« ha« Kfdjt, 
«•^ Mwf^i« «f b«n Bffentli^fn Unferrie^t (Sin 
Seat ecnir^mnt ««4^ »irb Mefer Sc^irltt ibnlid)e «cdjritte audj 
in anbtfcn $rooln}ni »eranlaffen SKan ficht, ber fattfolifdje 
fttcni4 mlicrt bie Baffuna nnb Änebauei fo roenia al« iraenb 
fte (lolitifdje a^Qc^t. ^ ^ 

— Dit f*f ne , in einfachem gtstfe in ber SSotgobt Ounu 
rrnboir crbiutc nfuf protfPantifdje «iri^e roirb om 7. b. VI. f*t 
i^ren e|>t»ütbirten Smil eingeweibt ucfben. ma» bie etKinfleli. 
Me «fcaeinbc jn le«er3eit, alt bca Da« bedonntn ^t. nicbt 
Min Iwnte, it MK a«(^ fai QtfOdttttfl fleflangen. 5)U SWauem 
tat nflKS Mi^ n^tfecn fi^ frei «nb offen unb börfen ben m<t 
Mutten Smtbiirget niÄt ft^enen. 
OI«(l(, 8. 3on. 2>er fler erfebeinenbe Crtctrnctjifdje Jlor= 
nn>onbent VKTtfiU fd^^nbe 'J^aiflfdt: .^n bem Örfiiblt ber 
flotb»e«Mflfeit , bie äiiürbe unb ba« Slnfefjeii be« Oberbaupte« 
ber fatbolifdien Äirc^ anftetfit ju cr^,iltc)i, unb bem b<i(iflen Ba. 
ter eine ron alleti nu^rren tSinflüiTen unabbängifle @teUu«g lu 
flAern, f*liH t.ui .Ribuitt tcn OTabrib fSrnrntlie^en tatbo(if4en 
^fn Mb Ki^icvuRgea Qnn>|>a'« d«» it«KBM| an einen 13. San. 3n (Sbaifettcatois |nb Mncfltf« «m eM 
R, wnH4*infUb Im Sotmffe fw «i>Wl «Rb Oi«Mra< JU Mimnenben Orir ~)it brtfanntieln', nm barüter tu Berafbrn 
»i» » l8nf»l»fe bie Äitlellf^M ^'briftenbeit wie td ißeftfrie*' 
bM Wf |$|^ In faiie belle Hutpnt.it »ieber einjuffftn ff» « 

-- Ikl ^«Nki »irb mif,utbfiU, bof Äoffui^ auf ftiutf 
mm »• 3'^«r_«»«niiat im Torfe Soto« ^ataf ergriffeB 
w.-rtfu irf "cr^5 ifl ttm futftlK^ »rf Jen beim 'fdjfn Sdjiojf« 
fePgebnltcn ivritc. 

iKeit^enbcrg, 5. 3an. 3){e 6pinn< unb SRafcbinafatalt 
brr{)(mn {>er}ifl unb ®Dbne in Oränivalb ift rin Stent Ifr 
Stammen geworben, welibe fämmtticbe Sabrif« unb tBobngebiubc 
fammt aOen 3Raf&{nen, Sonatben nnb iSinri^tuna«Äü(fen ver« 

litrtcn. JkiAJi^ltät^at*Hmi9f*t fteif4 biii «naeffiti^ Qk. 
i^mte, tttilr tiT jRcMllMMbiiem«ltt JtaH (^trftt, F(I<^ 
onorbnenb unb rettenb fidj )u weit unter baf brtnnenbe ©ebalfe 
wagte unb vm Hnem finMrjfnbm WnwH fre be^ben mtrbe. 

1?r«,i, 8 3an 'Man lAxint ilmi Cben ftfl mtfcUoffni ju 
fenn, ein flafifdjc« Ctllcrteid) anjuerffnnen unb bem SlavtlaiM 
Iii! uut irbc J^cinjeffion )u ma(^n. do (am gtftern ein SRinifWä 
Ttalbffrct, bad (eute ober morgen publi^iit tperbta »Itb« »oiuA 
fid> ber «aifn entfcblofTen bat# Veag fit eine {lutifi^ UnivnMl 
)u eifliten, nnb befie^tt, bal^allc »om 6t«ot( «ngcflelUfn ^re> 
feffoirn SmrfeTnnaen in bflMMtt CimMbr iNiflni «Affen unb ba| 
blc< fluf:erorbenlli<be Bojentcn in bfutftbrr Spraftic Iffrn bürffo. 

Ärtmitfr, 7. i^an. Mltninridi>iU iHnbr^fo brgrbrt nearr» 
Mnge SSftfliltfnn.v-n von tii,(xi'i 'lU.vun. »^Ufincnt fe^t frine 81<U 
(hingen beb«rrltd» {tu. Hui rine fricbltcbc 'ocblitbiun« bct vmm 
tKifi^lnngenen italienifibrn £>iTTrn »irb nur gerhige {Mf» 
nnnt (|ff«||l nnb «rAffeiei Jtraatfl binft« i« galt et m 
«Mite Umm, Mkc cf^ebli^oi »fnlMe |n liefern br|Hm 

ScrÜn, 3nn. SDU 3«n«<«tii*^4n Iftneffongelegenbeil 
^ gnen {»cttn 3«<ia einen nNibreu Starm von gorbrrungen 
oller lirt |eiaufbef(b«oren. !Da« in ber 3uaci'i<ben C?rf ining 
fvejieH aniie,iriffeiie ^xotert^um h,u in brn (jui garuif^ if i« 
Warbecffiiifrf« feine 9irt*er gefunbcu. (.'^met n>id> bem ?inbfi« 
will bem mnlhi,irn J>emcfniten an ben ?cib. — iPJaii fmorUI 
no<t) bi« iuui lü. bie Cetropirung ciwl 6trafge|rf.f« für bic 
^)^rc|Te unb bie »u^übun;) be« iierfa««fnna«re<bt«. Siil (SiMritt 
ber 9ted)t«(raft biefe« (»cfe|c« foB b«nn «w^ bei 
jnfbnb aufgeboben »ceben. 

— 13. " 

^tflbatcn, «nfii««««* ui ;3iiimffc tbt ««Kicf «nv wnnnnii*, 
(Srjeffe bCMnÄcn Meten. S^er bortige $o(i}fi4ref tet nlm'fa| 
bererbnet, baft h ber SefnlanblHng Mn (Sgbert Vaner refncr^cf 

politifd^e CS^efpt^icbe gefüb't werben fcUen. lUier !^riiner, bie fi<^ 
bett trafen, (ehrten jicb an biefe lU»rf(brift nicbt; tbrrm i8tr,\tm 
hcn foU^te bie 5ftafc auf bem l^u^e. tftni^e etlbntfM bTangen 
in bic ^einftiibc mit t)e)i.|Vnrm <&'ibe( ein uiib mwunbeten iwH 
iener politi^renbrn gaat barmlofen Vinte )iemii<b ftbnwr. 

— 14. Januar. 9aut 3Rittb«Uungen biexbrr fyit ba« fjleM 
Tei^iMc Jtonjfnlat tn 3a|Tv offijiel bie 36efAHRtnM<b>ing ergeben 
laffen. «bai eon 1. Jann« ob fetac «n<l«nbiMcn, bi. |. nM| 
«bentMe, B^tungen in bk giitilnt^eT ein^tfi^ Mb ¥k^ 
>bie »pmeUliMe M ÜmMi« «Mibcn bArfen.» 

— Ii. 3on. ttii Ibfn ^iei eingetroffene Seifenbe tMifb' 
(fern , ba§ bie bortige Srvijrfentn^ ganj gegen bie ^MprMiAtie 
Üreuficn« in X>eatf(blanb eingenomnten It'o unb eine folc^e unter 
feinen Urnftönben anerfennen »oUe, 

-- ^inbenbcitrt ('iferltn) iß ««f bie Hflt brr jh 38«^ 
männern rorlänfi^^ re|K\nutrn bcr Xinm te«|WMi ««ifhnte 
^cn tn ertler Sieibc gefcbrieben. 

— tia« aufbleiben ber gegri^en VBiener 9o|i b*t bie bo« 
trAbenbe Seranlaffun^f ba# brr UBicner Sog mtt bem fiblefif(|en 
iufammen,Aeflo^eH ifi. iB«n iSerwunbungin nnb ttaglüifefättea 
rcrianlet nod) ni^M« <|ln |re|n 0«Kte|| m. Wtn » 

Ir^t lu bcflagen. 

Ittt« •Sdylefien, 5. San. ffiel^c Jteaft mJt VebcManü 
bie ortro9irte Serfafnng in VreH^n bat, mb in «tUbev ttBeife 
man ben „freien ü'.ibtfni bei Ihltii »orarbeifet, b.\fÄr f|)fe(te> 
fclj^enbe i^atfacbrn au* Sdälefien, ivfldje (ämmtlid) einet eil»» 
jiiien ^Jtummer ber •• Cfcr^ itnn,^ " ( '>iro. 2j entnommen iinb: 
»^luf bem bei DteidicnbaA j^lr.irnen »iite be« Sharon Äfbrer» 
Ibofi, Olber«borf, trutrint ein Otjijier mit MM i'i.iun (!), 
nm auf ben friiber bort (ebenben |)errn o. SBittenburg ju fabi» 
ben. HSe ÜmMtn, 8obni , iteaer, fefbfl »eite n werben bur*» 
Mt nnb nUlM ne^inbca. tiel<te«b«^ Mb ttmgrgenb ifl ni<|* 
tn 0ckMrnn|«in|hinb eifUet — M 98. Sc» «. 3- eTfiatt.~tt 
in ^Irfilbcrg Dr. «Uan/ Mgembneter jnt anfgelM«ea»(«i 
HonoloetfanMdfflfl, fitinen Derie^ übet fein Se^riM« 

in Berlin. 9{a*bem berfetbe berei« übet eine «tunbe iftffnjm, 
beginnt eine fefar jabirriib in ber !8erfamml«ng owwefenbe 
batenid^anr geiiKiitig ju lünurn nnb ju poItCTit. 3>o<b gelaBfl t9 
bem an»ffenben t)rn. r. CiHavenie , treldjcr im Äreife bie Stett« 
eine« jioeiten ganbratb* übernommen bat, bunb einiir 'li^mU mit 
bem ludje »on bet Xtibüne an« bie i^m folgfarae «djnar reteber 
)tt befe^itbtigen. lU« (Siener feinen SBortrog gefcbloffen , tritt 
t)err c. @ei'oenib mit bet IMIage uf ^oi^oernitb gegen brtv 
felben «er, iDdl er a« be« C k n e m iWe l teennflebefdKnffe r«t 
1^1^ 99it nnb 6tl»nten «mit|en onf biefce 3ci(^n H ^ -DigitB«d by Google in bie {>«M( v»h Ur finTaaiHlHll tm flrft>rrnef. 3n cilrfif rr 
tBcifc opttrfstc |>m ». SrSvniil V*h friiu €4aar in ifcrfamro. 
luu^fn ju ©djmittffrrTg unb Äfibnif. {»ufctjbfrd unb Um» 
gcf)««b ift nidif i« *claiifrun«*jii|ianb frfl.ut. — ?auf minijlf. 
«ialerrfüguntf rem 21. Dty i\t ^if i^ür^urtirrbr in r r n Ti a b f 
«tifgctsft. ibfiti^abt i|l ntcbt in !{^rla)Kruiu)«)ußanb txtläxt. — 
e«i tkmt UAlCT(n<^Hii(i M ^iuU» b(0 XifdiUTinrißn« Watni^ 
|U StffiKfrMotf f in wi^tm man irgcnb wrld^c Si^nftfiiicft ju 
^il»ni.|lfflr, 9<il^ Dun^Mun^ von »m |)rrTn Cbcr.-9(r> 
uUlMUlitt Jtitttfc vUUtt, «OB SoB^tat», 9»li|iiDer*cfer ub» 
9Ö fR«wii Mtfni ««MM^t irartr, aiMaiMtt her |>r. Olfo 
8trc\irtftn<|«Tat^ mit fcinrn rigtRCa 9<li|lfn Mc %ttn bei 
|>aaic«. mba 3i(intr«bcrf litat bM^ im ititN^MC|ci «rrtfr, 

CvluTt, 13. Sic Cttok<»nfamml«iig tyrrjogc 
ItaMi «Ml»« ttac fftitir M Mc »«HoMlWiftmnfung )h 

^ranffiiTt trfdjlcfftn , f» mU)a fit Wf UrbfrrintiBimunfl b« 

5.mteÄ tamlt fTttärf, t»^ ('•n nnb |nMii fTblt(]}r< VMfMpt an 
fcie ^v>6f ^TfiirfLt'f.iiti'? offtfüt unb b«^ Vifuftn* A(M| |Bin 
fcbrrtauvt bfi* ^<■uff*fn ^Knct# nu#frffbtn mxtt. 

— 13. :T.in. TU bfuMAfn l^Tuiittfititf fliib nli> ^xo. (1~ 
bcT Orfrffamnlunfi fAr M ^txy^tJfwn Jtobuu ait tcn ttutU 5)?ön*ni, «0. 3an. !Pa b« (?raf ». @ic4 bi< Omen- 
Runfl jum ttilfii i'rSfibfnftn in brr Xammcr brt dtriiMrdt^t ntAt 
ani^rnommrn, feil f\ü'x. i\ 3» •R^'i» |u bicicT £tdlc tir.ituii 
itvn. — ylfbcn hiurijf TOuniticitiStranSpoTtr nai^ bjt o«!'""»! 
jn^oliiaM, bit, rou- fdjiint, tollfliinbig armirt »irb. — lit 

ÜB. dti-" , f<( k9 bqualid) bcT bn lM^Ti(<^a iKtgtr. 
Tun^ gfna^ltni Xnfd^ulbigun^tn unbcutft^rr @rfinnung4 < unt 
^■MttiifiMMlfc ia ^tt 6taBb Affitt« tiric Hn^a^ 014 b«|»U' 
\\%t SnUiHRbttSS Mf b«« Ik^iantrfic }u brjri^mii. S)rr in 
iia<^^ 9Bo4r ft^oN fctginnrnb« Sonbhig mile brr ÜltAftTumt 
«ottfonam O^cn^ bieten, jiA fibrt t^c groamtt $oUti( 
rtfrn «ri^Hj^n^m, »Ml t|fm 8«ffni Xi^rtf^afr fn 

— 12. SatitiaT. Äm fcmmfiifcai VUnta^ »irb Im birfiiifn 
@tab(^rn'4» ttfic cjfmtlic^c unb nOnbliilt 9)(T^anbIuno in 
GtraffadKn ^fpflo))», ipotti nuT gtmtinf f)ntrcd>m (Dtcb^afal 
K.) auf bn SÖ^clorbnunfl ^r^cn. — .$>cutr fab m«n bcn nf)fn 
XfnbuH cinrf bc«tfib(ft1*iif<|2f* Sri4tnb(aiSnpijf(d burc^ bic 
etabt lUifOi, Off brr Gpi^ ftfam» 3>iia|iof in ftiatm X«I4t 
unb nr^rm aRitsUtbcr M XltcM Mcfe* gi a« fclt t . 9>a« 

Mcfct art aic^t »trff^Ili^ laffrtoi IK crrtfldt, brrflr^t too^I 
MB ftlbfi; in)wlf4<« Mt ter OlHtrwf ein fo ac^tunflgeMrtcBbtr, 
b4f man »en Stitt btt untrrn 'Solf^ffafftn oni^ jmjü <tac kMl 
SRonuntt «nanofmrffrnc afufefning »rrnn^m. 

— (5infn Vfrtrcrrfufii (»intrucf rcn üicnuflfbuuna unb SfiinvV 
f)t|)UHg macti uiuer tcit butuirn i'ibrralfii Mf 9ifa4ridit , bnp 
StT(tKnffIb in ba« ,Knd)#miniflfriuni bfu;ffii tTfI^f:l mcüf. Ttt 
Slntrftnnung ftinfr ÖSefmnuna nnb Stfä^ijunfl Wäk frfrniU«^ 
ßffltnäbft bfn ©«bwi^iä'nitn , torldjt \Si/m «i«e nnmbt^rTtitfK 
|>of< nnb fRilitärpoitti bi< jun abganftr entArftra ßrOr«; rt 
»*K «n0 baniit rüie «ulfldit a^flcbtn, baf bit latjn »fflifrenj 
■it BU^ 9ntf<(icbtn4(tt nnb Ojftpfedt aiB^riMbt^bun.^ru 
f<| «MBfl^fB flcnilbiflt Hto; Kf«c — Mt «jRbD» «b^roTb- 
KtCnnaBKt o^^e Srrcbtnfefb Knnrn x»\x mt nur mit Ifianftrn 
Mflkün. 3n Ibm ttllfln ff^m »ir bei» ffricbnrtitt (Fitmcni ^1«!= 
fifccn b<n ritrfmfii i^arttim; In l&m tfl to« JniJruni pftfciiifijirt. 
Pt fann mbütcn, bafi Mt mititt pfr ^cll Xfinofrfitfn nwt ttn 
Sfäljfrn (bfnn birifv ^cpanj irar , brr beim Ifijtfii iMtiMa.^r 
Mbft bir flfm.ip(<^fftfn ^nffTprUnhenni totwfinfltt'i )u UHttrcm 
notl) fctu'e fiiMb.-.rrii ^^iad'tbrtlf but*fallfn hf|t) nidjf rint txlUd-- 
liäit SIniabI von (^(näißi^^ncn unb StrttnfTtrtrrB in bir ^.inbc 
bn Ultiamontatun unb tc« ^rn. ». abfl tnibL l^on i.'crcbfn' 
ftU> mibcB «wlb tBfüÄniBMn |m («jjfcB fibn itne Str^ltr 
ttijft ub Utfiilm, luMfß friBn Ridlritt fo un^mSbnliitrt 
Btit •MBloflni) Mcr U» Sridfilttn «1 |cbct Ixaimninc, mW 
bCBi ««lini Jtm1Ht«Hra«fffBNii bo<^ irnntr iw m<^t 

WB rabMd) miMrttn wir nUrin finc :t*flfucbrHn(| unb l'Au= 
irniR^ flfff* T^ffffn , n-iul unffr aSfrbAlfiiij jum unb im nrutn 
2*fut)<tliinb VttTifft, bann mag autt tftn b.i^fr. it*utifuliut?mu« 
■ani^ Uft)f^ttfibH^J^ anvKbÄnflt rerrbcn — an eine unt^e^nungenc 
■ab aafridjfitif i^ni^cbung unfrifr ScflitTung f^Iaubni ivobl ffit 
km 6. auviut^, unb fcitbm m.in wcip, »le ein SRinißrr (X^oa* 
^nvat) ftc^ bamaU fclbft )iim SünbcBtetf WUttc, nur fc^ 
Bnv^ ncbr. «flc« liegt ir(i aa bn Rammn — «ab ttic aüe 
fru^alK, um »iiffaai j* »crbca, {|t HcfeBBOilHt «ab «Btf^fo 
brn^rit. Son bot otWRoi graMoocB ^b arir cfoc nflfttit^ 
faarun^ Mrf« tttMrtr ai^t |U cMMttm} «in «b befanntci 
^>2^nrtt latiilt «MMoMa |(|«ffaii H tbiflB liccfir mc 
aMbfBfrib. 

— 9. 3an. Slm !Donnrrf!ag bcn 11. b. SR., fnbei |<cb U( 

ntf ejfcntlldjt Sifung bt« e5ff(^roi>rnfn»®n:i4it4 flatt. 

— 3tt bm bfibtn |}rt^projffffn, gfflfn l^ffcbltr, iBerlcger 
M «ürAbBBl« HBb OBbem tMxwt b(Bufrati|i^( Xnbdj, ub» juflrwfnbff «ntbe. ^ tit ip.ar «rtij,„ i'm' cSrÄ 
f*en ®taai«b«baet, Ne 3a «tr,,lci6„„ öaanlaffnnn?« 
mcflrn Die flrc&r ©taot«WMioib.f ,„ üMr., feftft |ÄbrlU 2 (.H)0 

ftpdu 1U,000 jl. um feine 9a^rtra in brr Stab», •mniittf« »aa 

t».flfn|d,flft in bir Ramoirr ein|utTcifn. Da« ftItW Bat 

i-^ll^ ^tniribn. rrwflrttn lu bürfcn , ba^ aU (^x\J, 

feVun a J„ «SSrT f fl'Atfinb'trn'5} p ra u «. 

I e I u n brn eintritt fn bit Äammn ablr^ntt. 

tcm ©rnrralral* Bu|'l SÄ^rOrfllcbdr boÄ 

KwmiiiaBfB »OB «Afcra uab granfrtid^ au ©traftbuta atae. 

Ä"? s^'?*^. "J* ^" '"^'P'« 3rit ?nt^7irt 

ISri'i- fif^ fir :«f»ilrrmi9 notin-eubtufn iiuiid air'tf» 
»t »fe fdilnimaf auiMubmnci b<t pvtitttkitn üifenbabB »M 

bifffn «nfraj ju ffinfm »ffcfcliifff. ^ * 

fammlun^ auö W allen C.fen bl«*Ln3^ i^b'JSS 
»urbcn ,n,ei Äbcrfftn a« bir brutfcbe »aZSÄMBlIn« aSS 

a^embentU^ {•«fef»«tl», beiin fie brürf« bribt au«, ba| 
«il i! I-Ttf , * ^'^ »r»«rb*frfiMt, Mt (bei ■ IttCf. fluT gfirr btr 18rr?iinbi((unA btr CSrunbrc^tt brä brutfibrn 5)»in», 
nKl44e «gpBBtag bcn 21. danunr näi^|Um ta »et 6tti*t^MU 

paltüabeB ^ f.x ?Vt> , ^ ^^''^ 9Ja*mlttafl|« vrrfammtla fiwit* 
ti(tf Wit.,li^tt b.^ mm SolWmrk«, bet awriiMMMuS 

■»3»rtbt*frr |>ofr«.* • . 

^ t 3. *«ci5Äb'fÄ^'''''f**" ^'"^ "'«'^ 
•) ©ffnnfl bei 8i<beil«ftl| 

b) ('töjfiiungliekei 

c) ©ffangj 

i) 3?orfra8 «nb CrfrSntng fctt (SHunbreAtej 
)t juntrf unb bIt fkb aaf b<« AA(n<nkk« a.* * ^ 6fabt jimtrf unb bit fk^ «rf «4<pfet »uf. 

«Mfft bru SKitdietcni bcr »«Utifc^ea fflewiB«, i»nbca alt dMarwfcn; bcn 17. 3anuat 18lft- 

C<). Ctnfller. (Boifm. ^ofrnfels. ÄUiet. Oogcl 

Diyiiized by Google ^^Üfog bra 23. raufrnbfn 9lonat# 3a. 
ifuar, SRorarM «in 9 üpt, in tet ec(>au* 
fung br« {)rnii f)tbir<<( e^nritn , Sitl> 
in «iwilai, »M ^ «oMg No>rla- 
«<r, UnSmtm ht M«|»fM« 1>te «af 
ttlütt{ba<b<t un» ^ng|l^4(r 9anH grfrge 
nen (BüUt , nti^ Hnrr ffiiffe asf Or^dmcr 
9<UR in bfr »orbrrn Sicfrnalb , rtb« fSi 
Äaif ei^afr^n, ein iüiftid Slor^rn 23 
Slulben oit^enb , unter fel)T vort^tl^a^xn 
Q(Mifai8*"> <i<f)(nt^um »n^eigrra läffrn. 

Qet biefn ®drArn(Mit «Ktben bie 
minb<TjiÄ^tArn ^aul Sio^rba^eroon SRiu 
trttfli^ angehirign OAtct, auf ai}itl(IKi<t(r 
M», Aaiaibai^ 8a«n , wth^ imn Ztic« 
Ihgifirt (bb , aebfl einer Si^ onf daeU 
|rA<fft 9ann, bei 9uben(a>fai» acbn S> 
tb^rina OrSnÜbof) unb (Efebctfi (bfrn, imi 
Otrrtel ^orr,(n (nitiallcnb, «liF a^ipm 

ßi$imot5t, SSoldt ftlttWM^ b<n 14. gebruartiifß^in, 9?a<9' 
■rfttag« um 2 U^r» fm ®af)baufe jum 'jJfäl: 
icT^ofe in gipeibtäifen , »erCrn bie autf ber 
|la(Waj^f«^ft bor basier bcr^orbmn %ii>t> 
mit XlfOßiniHM f ckCB ^(tifiimbni •ntnb« 
Pltb, tuMit b 91c», 6 biefW 9((ittH be- 
Ijtl^Rct Unb, ntfr frbr borlbeii^afttn 
VCbingnnßfTi nnb auf tan|3j5(irige 3atilung>» 
lemine, 5ik}fnltium tirrilriiifrl rrrrbfn. (3*] iB«fattntm0dbunf|. 
^V^MOMtfi«! bcn 26. 3anuaT uab Srcitag 
tn SO» dawMc ndibß^'" « o° i'^"" ^^^f" 
XHß fbCMrt tHdji« iO tt|r, auf bcm jur 
MfMe Clfli#(Rfa<^, ftMHMil (Infrf, ae»6' 
IlljM Mnbfft^ofe; 

■nf anpfb<n ber ^nxtn Oo^ann Sefb 
sab tBÜHm J^auflmte in Äaiftttf. 

lautitn, al« proutfonfctit ®vnHfe btt gal' 
Btmafft oon ^utn unb itompagnir ; 

QDcibcn bie nacbbeseiibneten , ju bffagter 
gaOitmaffe grt)5ri^)(n Wo^iIiargegen|}dnb«, 
«af 8org, JU Sigeni^um vtxfa^t, RimfU^ : 
gr«|e unb flrine ^ixitn Ml OtMcr, 
«bn 50 Bcntm 8ftef(|iM>t> «ngcfl^ 
> low »M iibene dntefMMi, 1 ffno. 

AtnmrflMaf#ta^ 1 ttar4«MWWf 1 8<ri>tct 
< Im^nea lan tu*« mb QNnlabcn, «nf<b<e' 
benc Hdergerit^« circa 40 Sentnrr Stvi'^^ 
frr, @(blan.^m , \^n\i Stt^dn unb 

Ibeilö Xafftn; 30 Scntncr olirt ijiffn, 
1 J)ejtmal»aa3t , 2 eifftne övlinber, 1 
■ JlunfelTfib<nf(bneibmaf(b(ne , eine ^ari^fc 
aller XreibrinKn,,! glafÄoWfl, Vn* 
fibiebene mef||i||m«i*'U|p|mK'-M 

' ' . Jki ia.i 3MMr 1811» 

.. muffen, 9totdr. autf brm 6<tlag Co^berg, na4fi4iaria-'4Mi« 

fcriimenre, öffrotlii^ txr^eigert: 
16 cKt^i !9>iu|1imai(, 2r Jtl«(fo 
Srt • « »r » 

iltfNr vm»* ^^tÜn tm. IIK« ttR» 

• • fVi»' • äai.i iint) 

8'/, • «MM Vrditf, 
1500 (t<ku flBAn «k iorfn VrAgifi, ■ 
ISO In«» i»e». j > -.5 

fUUdbo^ 0» 16. JWjür 

jBtljlpNMi^eraaf , 
I V '^'.C^ntibcr. OKHwcKb brn 24. biefe«, große» PoFal . I^ol^ftnttritns tR (dcnuinbei 
; Satbrni^. 

SntitwMl ont 24. lau^bcn V^onatt, be« 
8)?prgett» 10 Ufte, werben in l«c» XXUftfb 
nacbßcM^c 6ol)foritmeiite; oif bot Milgr 
»ieg, ifffmli<b mjieiaM: v • ■ 

700 tiuttn tUScUin, , . 

4 N(b«n gflH»<ilhWiM. ' 

8a btmfefben Xage, 9{a(tm(tta))« 2 Ubr, 
inl»c» Contwig < au» bem 6ib(ag tBeinoafb: 

10 ^Srt^^NtaMt, br JHafe, i»fl(bc an« iu 

TO p wiiWui l K iii rM t t nmttu lönnrn, 
WA SMUi t«4M ««»mtm 9*tit. 

4 '» » . , «Ai« Dil» 

fiicrrig, 

7% K ri(b(a g(f4*iiitc« 6(t<il. 
IMS »i^cn IBtihn, an 16. 3anirar 1849. 
JM QivMnnriilmmrt, 
pvfbcriäam. [2'] (9fmc(iibf'.^otjüer|leii}frunü|. 

ffrfitog am 20. louftnben TOona'rt, be» 
SVorgcn» 9 Vtit, n>nbcn in (oco SKiiidlai^, 
6anjlag htn 27. ^mvtx 1849, 

tWorflfn« 10 Ubr, ouf btm Sif>. 
marftt in 3«>eibrü<fen , wirb ber 
untfrjeifbnffe ©trtd tfbotr Pier braune ,^)fetbf 
ammt brm gu^rgcfc^trr , ncbfi einen ZtUlf» 
fdOMgen mir bcri Deelen unb eifBOMt, 
|(im baarc 3>|(iiaa, ocrptucni. . 

I 6 t • « 1 1 X>tt%tbunq von PfTaflerarbrften. 
Der WMUUlß »0« »ifr bi» fftnf Xav 
iMb fiiMbnlwifr il»tI(«fanbflein>9{IaPR 
»irb bei Unteneitbnctcn, Uebeme^met ber 
'&n{^I. ftoblengmben- Neubauten 6l. 3ngbett, 
n afforb cfrufben. 'Tli^trt« über bic Hu<fuj>' 
rung unb bcn 'pxtii fann bei mir eingefe))ea 
werben. 

6t. 3aabctt# ben 17. danuar 1849. 

^«•ci»rr, Inbitcft. Cie (Blinbigrr ber 3cfrt>b 6 1 a ( t r t'fcbnt 
(?H<ufe com Ärrf^bacberhofe »erben ringe« 
laDen, bi» ndcbüen i>pnnerftag,b<n 25> 
btefr«, bi» Sld^nittag» 2'/. Ubr, in (BafU 
»aufe iun 9fW|Clb9lir bi|irr g# (injnflabai^ 
um }u befKmmcR, wann mb »ic Mt tmm 
mebr att«gebrof(l»mm 9tü<^ wnw«|ll 
ben foHen. 

3wcibTa(fen, brn 14. 3a»Mn; 1849. unb 3n(hum(ntAl > Conjert , in Itofino« 
eaak, VM|K «wImP cintobet : 

Sniiu« {>rf. 
NB. OMaM Conjrrt, in Ut Cubfcrip' 
t{on»H|k auf ^utc ben 19. angibcttct, ijl, 
dngmtimcr ^tabcntilc, onf tUtjtm Die infeurn Bei^btotte angejekiltyr»» 
büMiB be» Xrompeter«8orb» bc» «bcwmfei 
fR«>Megim(nt» l'rtningen finbft, eingrtrete* 
HR lÄibernijfe roegcn, crji Sonntag ben 28. 
bieft» SRonat«, jiait. 34 «Mrac 3rb«rmann, rann« Rratt 
ju bacgog ba iift (ftc nU^U gutltbc. ^ 
»«■{»! S«M^ «mM». Ucnnifcfjte öeFatintmrtdjiingci». 

Inb frben DonaerÜag fir Mr OtWbC»« 

nnc 3|r{>eim , mittelbad» , ^engflbacb, 

öocfujfiler, Rimfdjwfilrr, ZU\)otnbai>, 
Xrtauf<t)ti\ct> , <,ornba* bfi .£)frrn ©(fr. 
brauet -pb. ^jrIc^rjcb ecbmtft in ber ^r- 
jtimer i?tra§c, (üc fcie übrigen Ofttint, »ric 
bi«5er , bei 4>rn. Sßtinwiri^ @. Ä u b n (n ber 
J^auptffco^ )u bejicbrn. 
3trflbrii(ffn, bcn 19. Januar 1819. 
iCcr lluofil^uO ^fe l^iolForct' in». Htt ttflietm & 3aauAt ab^n »P» ben 
i<i(|lflrn IRdrtmtinc Mrgefi^fogc«« Bufon» 
menfunft jut CMjjnti^ttng o»n 9)ertin»ange« 
(egenbciten anb 9Ba|^I eine» 3(ntr..<au»f(^uf> 
"e* für bi« tJfo'j' roc^fn tcr a n 21. 
lau'enben ^on-lt fiait jinbenten ^tut ber 
Annahme ber in Ära'i gelrettncn C^runb- 
retbte be» brulfi^en !B»l(e» ni^t an ben an> 
beraumten Tage fonbern bM SrnMc M| 
mct Ocidnc genif : 

M. Januar MM, 
iBvmittafi« ao Ubr, 
iR t ai to üi mti B, in (Bafl^aufc jun S^wa' 
nen, ßalt baben. 
3»eibrü(ffrt, ben 17. 3anuor 1849. 

Cicr »uäfdjug. [3*] grirbri^ aRBdet, 6anbgie|rr, aai 
CraPwcacr Stge m<^^, N l(i> ffloN; 
^tt« unb ^ortm in «cniMlM aab W 

rflftn ^u bfjifbm. «u«b fana laflUle fltf 

freier ^?anb reifauft werben. 

9il itaii Qu» 6 faun ein mbbltriea äim» 
nur, rtHI 99$, ftgleUb bt|a«eR Mibe» 

39oo» (fat Hn «oa'« mMlelbM.' 5ip(ibdl(rm Mm 18. 3ami«r 1849. 

Dtr 3enrtu ö«<Kn, 4 ». Ii fr.; *»m, j », 

13 fr.; 9tt9. jaeiteHigt — Ä. fr., iittrd. 

2 A. 32 fr.} ev'rl4,2 R 5i fr.; efttj« 
feru, — «. - fr-i »Hifri, - H. - fr. ; Wifaj. 
fni*t, — II. — n.; ^>ater, 2 d. lo fr.; Crt* 
fen. 3 I. — fr.: •twieMro, so «iioar. — |, 
W fr.; ^«u, ijt. Ii tij eiroh, - ». 50 fr.j 
Wtiftbr»», »y. Ä'ar. Il fr.; «ornbrct', 5 ftur. 

14 fr.; » JH«r. lO fr.; i Ular. 5 fr.; ©unif«. 
l««!Br«b,8 *«T. 18 fr.; M D^ariUrf 12 i«» 
I fr.; - 0*1« Wl«, P«r Vfin» lo fr.; «üb« 
ijifO, 9 fr.j Jt«IWfif<»,8 fr.: 1>««it««lWf<» lO fr. j 
e(b»«in(«rir4, I» fr : - «er, 1 »»» mm» 
dilbriatl » fr. , o»«rj4trlt« 4 fr. 9m$ I W- 
20 fr.« Ontttr« l Mtv^ 40 fr. 3ru^t< unö i^robprnff brr ©r.»öi 
Saifertlautrrn pom IG ^anuiir iM9. 
Ber 3entneT fflaiitn X (I. Ii n. ; Äcrn, 3 1. 

— fr.; »pd^ffm. — (U-fr.; tprU, $«11 fr.« 
«er«, 2 IL 56 fr.: ^«f»r. 2 «. U fr., <tW«ii. 
S «.55 fr ; SBrrfrn , - «. - fr ; Hario^tr. 

— «. — fr. ; eiiifni, - fl. - fr. ; ©ol«iirn, — «. 

— fr.; RoMfaanKii, - «. - fr. — Jternbr»». 
\ KciT. 12 fr,; prmifiliti* ürot . i'., It>ir - fr.; 
»fl^tlt^l^, 1 Jtc; -i <' 
!S«ii ben in fall «Uni eiuNrii 3ui»>4'« rüNili4>ft MAimten, ttn ber -JUttU 
iinifAcn 8«culiAi «u ^üen mi5 von virtrn 6attitlt»*9rb»r»*«« tf 
ntmairten Herme* nnt (fKcmifern «mülen aab tnvfftMmen 
(9plbbevf)ctf4en Hai«. HSiil«fl. pfiteiitli trn 
CSolt^ono > electrtfcbcii 9lf>eiimati0inud Jüctten 

k 6ift<f mit @(»r«n(t<:«iii»ri(iin«| i 'HtMr., (ldrf,rt enttm 1 Mibir. 15 C4t. 
bllt ^at 3. I9nitr» XMifnMHH in iJweibrötffn rnnia u'i'l,''!'?'" M'" 
SiaM, e.ii»r. Dir ftbacdf Ä«» li>tiM « 'ptilfTjf! Wotbberfler i4rii 
Sciftii »fci«ii rbrnmatifcf)«, oirittifrfie im» UttWft U^^rl .Kirr .in, ai» : 

Üfi'fJt*!!, <*)rrt.M «IIb .t>J!»m<h, Ijhiif.^mrnfii . Ohrfnilfi'hfn , »iit|l> , tRuitriH uu» EaiM""«). 
(*^iirtrri-iKtii, Jtrdiitpff, V'Mf''l">ii, eitUllPliifiit, t>jrlh*iitiffit ll. f. n., . . 

ig WOt>l (» liffanut, »a| H« m4)l irrn« (»(»rahitu mi »rrKw |)i4U(bt uiiP fiuP "ä'"i'''"*Q.r,„iV 
«OilKMfn er*«tftr( 4iir«mmen)c«rfl(cn . oiteillriett «rfibranatn nii> InleiO 3'" "'t;* 

wibr Mira Swrtt&naMtt «e«*ietc« «er|««ii an» alittbi»ar«»eH «ruirpnf»»«' 

•Tii .nit^ft für trrrii 7Jilnii*frit im» eiial|et|f<t W» «trTbft^ «ItdMbaHnl"» 1» atoae« flaURt* 

lidien ^RiftfrLisfii ü'*tU nuttttiita. 

Cu^r I>a mciwe Sctttn bereite t-irlfjHi it.i.lhut""""f an^crwe^tia 

werben , fp bitte icb bataaf {h aOtttu. »uft jrM,«^. K l'***'»*'*^J* *??,'? *;tyi*j 

»er «ttcffeite brn £ «. »fterr. «»Ter ttiib bariBaiiVCB Ht freies BfrfURbt 
Z«ni»»i<| frAgt. 

3. X. ^ofM^eril«« {n Xntnvmt^, im Cbern»! 9«rftbtilrr, TS? aib «oiag bei liiiueir^« Digitized by Google für 5fn fäf etfüiia!i% potfk uitti |{ntcrl)a(titng. Nro. 8. 11 l<JJ. 4.II^S!9Bn9UI WPMJ 

grettog, 19. 3anuar t8/i9. <S t m a t 0 f 0. 

(goöfnwifl.) 

3« na<]?bfm dlotbano brai Jta^tamriftrT (r< 
rdbinffflfii «ffjngfnrn, bl» In b»in fcunffdi unb 

oaf kfii Vtarfiio nu unb brürflm (Ijm f(l)n>fi9<nb 
Ytr ^tn^. 9tHr <ionfotti un» ^jgano fdjlmen mit 
<Brn(irin »rf^Sfitgt f|u ffVn, »fnn f!f ff Jim l^tf 
nniffkaltnng fott, o(ne ibrfCt nung «u Mrinbrin. 
ttimorora fimnie Hinigr« erinftrnidi au< brr Untn« 

Rbunq birfrr ttrObwlrn VublltiDrn. 

(«Dir (ttnforti, ,unfn flifft ^1 un« 

grtftuf^^t, te< eolf <^ no^ nii^t nif füi bir Sirl* 

«fttiriit» Wnr <9oflrfiaffrTunq «u0, nrin Bifonb.* 
(TBtfkrrir $«fl«na mii frnfrt 6iiniiii<i .«b^nfotrcitl 
Umu man M^MpIrn, ba§ b4lJtiab, tr<litf< fbrn 
gfborr« 19, m^t ftüt)n «ibniffl foS, alt bie tt 
bic t^rorir M ItbMrB« Hllb brt CcniVH0t4b((n 
bfjTtiff. ifbft TOfnf4), b« flfborrn wir», ^al flw 
%a((i])t auf Xat ititn, unb IreeA SpK ^«t tia 
^4)t uft tit SrHUfl!* 

«Qnb iparuB na^Bitn »Ir unfrn ßuftuidl |u 
ficoibn« CBi>ff(n!* 

rttit babni un <(tt ^Ufr nläft ^thitn, tvlt 
fU onjtBonmrn , al9 trii i(r 93dnlnl$ un« 
aijlt^ iutdiliKiftn fonoltn. $>fT itinfg (at bui 
%T(n}e(ra brn gtit^ afUtt. bir dirpublif (at gc 
^gt )»{r laugitB flfin(ini(t;itttli(L'r mtl rinrm 

BoU( aulUii. baf unfn« (Üruntli;« alt bic fHoi« 
ern «utfpraife unb unfc» %^<oiitn buT4> brn Ölanj 

bf« «Ugrfl tflJlflt».« 

rUnb Bit bau« UM«4t!' iM^n •iorbane bal 
C)»rt, inb«M rt Oasano »ntraudit auf bit €4)uU 
trt fleipft«. .lS«b( bfB ffioKc, M («in oob 
bn Imnbn raBtstctI* .0<^rlfl', liintlal!« rf»f fhi Jung» Vana, bfn 
SfmaT^d bifbn ni«)t brmriTt ballt — .fitnti«'. 
Ctft fprid; Irifrr, £u «rt^inbcr^ inti|^ , mdarnfflnl 
}u bffnb/n * 

,<&(b,' anitroTlftr 9iOTbano. »imn« bttfrli«! 
Su bliktrfl alfo bis ^uai Citaffotl Sag frV^n X)«!« 
nm Ädjrranenfl'fjng!* 

Unb obnr Um|lin»r ndglr rt fl<b fltn bir C4tri« 
Irrn b<S Junofn 4Ijnn#( unb la< bifTm no4 iit^i 
«oOcnbrlr ^ittuiig. 

.Oli*! W'O}'. oi'ln »b»»w Wtfnjo,* fjflif bnt 
SRatbrmatirrr, «nid)l f^lfdjt fAt rinrn Ueoefatrn; 
bal 911b brt 9ltim« ifl rf{||rnb. Sritlt Di^, S>*1' 
tun IB'fanq <u b«nbrn; unfrt gul«t (Simiiiofa icürb 
ibn In Olufif frB'H. Rrnn man (bm bIt b«)U 

,6ff gtaubfn alfo, Cignoc Siorbono,' fraqU 
brr War|lio mil brR>rglrr dtimmr , ,ba6 icltirrnlg 
■Hoffnung ^grn bfttfrn, balb in 8i(l|^ilt grf.Ji )ii 
ttftbrn!" 

,ei[ai,« fo^tr Wotiono, inb«n n ibn brlCrllt 
jeg, nill Scnrn rln äfr^rlmni^ anvrtltraur«, 
ton b/n mfln dtrfdiitf abklangt «ab bJ< 3briflr 
unb bal unfrrrr brabrn I9r<ibti<n, ab«i unirr bfc 
Vrblngung. (aü 6t( rl fliraianbrn mittbriUn ' 
,3*'ifr(n ©1« an mrln« SSrrf^jmlfflrti^rli ?• 
«Krin, mein bcrA^mirt fStrunb, iiti jicdllr nl^l 
unb tpiU Cl( aul brt Unrulir brfrrlm. 9lo4 in 
birfn Mo^t, brtpi bir &(^(o§ubT S^ölf qrfAlagfn 
(Mi, »trbni »tr unl a«l bi/frm jtrttrt gmitri 
babrn. dinr $rifon . bir unl rrgrirn ifi, bat mir 
Brilm, Ciridr unb Dllirl, n-'al irir braiKtrn, gu« 
grfirtfl. Vkx babm nur (Uti ClAbt bnii^iuitU««, 
unb bann laffrn nlr nnl In rin <Boot ^inab, bot 
unlrn on brr Staurr auf unl »aitrn »itb. 3n 
tpfnlgrr ad )rbn fRinuim babrn bmc bal IBrur 
grttMtinrn UBb |1nb auirt dttfatix. (übn fagrn Cl« 
ni(^(l an CiriOo, Cir mibm l^n glri^ fr^rn' vcIAc grfhrn in 
flung im {>afctt 
3urü|lun0cn )ur 
Kt4)c fl(^ bncit l^nt^fr^ll>^ ttt «präfifim uii'b UmtTptöftfifn. iÜJie tttinutft, 
•«tbfn ff^r ticlf ^rüfffttn S?c«ia ¥^iliVV« ^itttr in brn Itrnji 
'«Im nnb nur bitjcnigm Mepuhlifiinfr bcibtljaUrn , »(l(^e Wo» 
t«rtm brt Crbnuiu, unb Irtuf blfffiu 

- iffT i^rnötcRt ttr 9i(t!nbiif fi^rhif jidt mit trm 2t}i«l= 
Pmam in ©rjuii iiuf tit Itri btr SRiHipnalrofamuiIuna »ctju» 
W''a^lf||^rn Rnnbibattu für bif lüjfpTiSfitrntfArtfi triftäntigi ju 
♦flfrfi». »prtrt brf^Ipfffn, bie Ctilan Ipattct, ?amariine 
tufanrt ju bfjti<ljnfn, unfft ivfldjrn bir Äouimrr jn ro.if?Ifu 
Y^- SäOt Mf SEnbl auf ^m. Sarret, fo übernimmt ^ir. In. 
Um Ui 3u|lijmln flrtium. I, nir Man atf 

ba^ b«r fRtid)*» 

n\i Snii, nxldjc 
rn, cr^iflt brt 

loiptff^ unb brr 
^{rr^cTAfbrail^t 
frantwottr«. 
in(i M @rafm 
inbifc^Srn^ nac^ 
i^utifl tti tfli. 

Wan wtl^, 
<anrnftcina ton 
m t. l gtlfu« 
ri , obfdjen bii 
»arb, bcd) jum 
man brn gur« 
tbiaub (a fTrii« 

man auf eine 
d)t jÄ^Irn bnrf. - 
pi^c iti Mraie* 
irut, bal anrn 
juflÄiifliit^ i(». 
liibrn allrj mit 
'frcijrtt P^^irtf, 
tfc^nltirn frtjn, 
d^t uutrTri(t;irt, 
(btt nad) rincr 
:frrtrtT< .^xlfnft 
d)t i|l ocrmfgt 
nitb ßnif von 
impft iiuf brn 
IT Äonfrfficntii 
fein gmili^rn« 
flrorbnetrn brr 
nb frint Jtai' 
ilt trürten, gr« 
cn fdioii fr^cn, 
.11« bi«! 

•ir brnn »icbrr 
nmnl nlcfniutl 
wir Crftrrrri» 
*rrcl t^nn, alt 
Ptitrr, bir mir 
rn, btnnrn ivr< 
>ii^ un< in brr 
jfirbrr i)rri(f(ic(^ 
t »e ter 9<fi(t«ag, brm 
afcm, unb ilm rin rnijr» 
tcö 3>i(fd!rn fiit bif »^rüfun^" «nlrl^tf ; bann f.inini bit iUrr» 
finr, fuili* für trn SlUi^ntlicf nnr bit wbrmcfrnrifd'rn», trnrn 
m-tn brn l'fbtnifabrn abfcbnitt ; fiitrnuf trat bit minifttritlJt gür. 
fcr>\f für bif fiubimnbt 3"(lt"'> afnbfmffi,tftt 
t'rfltontTi «nl; tntU^ fam ttf wUntrtfiimmfTttr^altimff br* pol*' 
fifcbrn 9if<fctf# brr fuitn ¥"fff» J« ffn'rr Pt^t fdioir 

»odfrlnbi^^f 3filnn(5*tti»clr. äPir bubtn JttfnfaUl, fcmebf brnt 
Äalcn^tr," all ««ftrrr pclitllAm «.'inrnina nn*, itidt mf»r weit 
jum tWArj, nnr bi' Ärrtmung im Äaltnbei SBtwärta unb ber 
|>olitij();f ^uftftrom lüdtvÄrtl gt^t- mau nie !)>i))< Digitized by Google I, »«35« 

ti( nun» 

I fea< Uiltrtt aolfatfii nig«, rt niib eor Mm* 
•Min mm MKMbHnnL SM i» «Im tifn* 
fHk, «fai — titw i i lltauc, tar IM WM |W 

■MlWIg inlBBIHI. 

.9lftfl«t M rt fllf4r,* (bflit «mnfi ao^' 

Wnfrn»; .»it mAfffii feWn, km Valgan« miftct« 
9i»!|i|fr< aftwarlrn, rt« ivit bic *Hana9e kut4 Mt 
81tt(bt nfitn'rtrn.* 

,Ui*frf fJrouS ' li'f tJiJj'nt ®ioibano. ,6if 
fltaiibfn, bafi oidii ftt} tir 9Riil;f gibt, ual riiun 
9rOi«$ mai^'nl 9iiin, b-ibtn tirft itrrlbrn 

4«mn Unt 3'"- trrrtm gr^rnri, e>tx tl- 

fiAofffR, OMT «ttttall, «alt <iirgrlkrau4, »liM^ 
•U rill •hiHlfv «Rk «ia Vr^frlTw ^ 
MMf Ml! «Iit — Ht, Mt SHu iMnt " te 
ninit fflTllI»;kr«lHi «i» ta Vnftm«««!* 

3n bn l:(>ai trat dbMU Ht rdl. bii b^rn^mt« 
Hi^t, tivtx brr vopftglfMni Ci^aiaftctt brr itupo» 
ItfanlldKn Oiroolution. SRu^tg unc ivjtbffDU irai 
rt in eif iNiiif üinft iff iB»nJg<fäti!«n , isjldjf it;« 
r^tfuttttlsoU midjlrn 

UU« rt (n ttx Wiitr br< •ifAngtiff'« »nttt$m' 
mtn »«, Miti rt ffrbrn, u«» Mk lÜMt f# ilii 
itrrW um Um. %>«tt»t SüUU «Mt g«a4 f^MMq 
Irfidlrl, b«t •4mitl fttacr JHrtorr »ar H«Rm( 
tei fli|c «M Mü« fbaftttt, 
1s Itaril^if thVNftf Mit ftiNc Jt'M^'i'AvAwfi p w 
^« ««t lte(»ff<HM^ Mi(f4rA|». Wnr« rr MuH« 
mlgrfrlt vat. •du «igrPifei slta^tr «o« «nanl« 
D)t(4U<fe(T grrubf UHb rinrn (rillf^rn 6ioI)r. dr 
frrcTtr ^aa^nc unb VfgnatrOt bi( ^init tnl^r^rn, 
Wfltr Pf mit JJDfftn ifbftfKit. 

,9iunl' fidgic bfrs!t(t(ic mit {liKtnVcT Ctimmr. 

,fl!»tuttb«ili — )iim X»br/ 

,Unb »a« fisra^n utifru ^mfrtt Um K^Ut 
Inn man |lr nf<t)l nitnira.' 

JD, M JBnWi kMMk «l^t iMgt ... Site 

«d«. — fttta Vitrtf er^lji« — tkln 

•(«■bt ünlrt brr bfl»e«if4rn (RrglrTung 9tU, 
anb ®otrierrtT(t/t ivibirnb tu gjffubllf! — »ut, 
fagtr brt €pr(ialr eoUOutb, ab^r cor rnitl SBor 
Air, Wmbn, bin i<t tin «rU!" 

<llR laulrt erlfaSlruf rtfi^ütttrlr bir ffiSIdunarn 
br« ttrOn». Srbrt treiltr bnn grofm Sargn {14 
•Mmi, m Httt frinr «Anbc «b«« <C«i»«i ih ic l<4mi fdamCttMllft, ikitnfiWl 
iitl, la StaTirtmg friwc «MlUgmig irbra laten. 
SiBtrpU ^ngrgni fofte (Hn CBwt «nb brtvrgtr 
fd» Bi^l; frin 0(itt »at tmbrtmnbt auf (SiriUo 
grritktri unb aul frinrm Vntllt ferad) bif mlrmfir 
S(<Un«^ac itaum («tir bei S>«rtot UmtOt, 
fumi « I« frfaH «Mr. «•i« ««4 bitx, mi* «rairt ttntitbt* figlr bn 
S>»ft»r mit Otflbrung, bmn et ItcMr Vi«ari(< ub 
M( Ün rUiitrnl 4i|fli* iftaabrlt. .0. bb 
9«Nmi tO« •Ir tratf iImMW «| «I^ 
Inbrli!' 

,9k «rttoftaai firrffi« ni^ gt«bt 

mpW grtbaa.* nwirbrttr btr 9)j'(lr». 

.WafTrn Cir Vttttb,' fa^'r ^iitllo, ,rd4 bitfn 
n<ir CffT'n. Sontocii bai tinr 64>ii*t a^ffiiti, 
Ktläst irit an •(■! (nqlifttirn tMnlral 9lr||ca ttti- 
tdtn. 3>ir «OB bfn 'lUitlotrn qmrtmigir un» im» 
trt!ri<])nrlc JtJDiluljtion, trrl«^« jucb itt i(jTb4Bt( 
9iufo unirt iiatantie brr ortbäncMrn tR\^u «n» 
irMMMrn (st, »ntbr brMfrtbra gMMtM ««iiftgl 
MtM i|l rin irtätintrt mn» |ImIi 

■141, k«f rt wfrtaBrtfM« aitf«m M*frtota* 
«It Miart •«M« Mfte »M. Mm tiilaMt 
»ttb nitdi langr oulMribrn.* 

,3a, l Anm Ctc batauf. nrln gairr Sitilof* 
tirf '13icrn|0 9icffi, inbrm rt fitrtnbjt ^an) tirrgni<|t 
frinrn trirtrr rinnabm unt lir l-fir €trcfb( 

\nntt lici Art'Kttrlra Kirtrl flnitrn fcr^antt 
Vbft alt ob id)cn brifrlbr lugraUltf bir ifflmlr 
br« S>l<ttri< tügrn fitafrn voUtr, IkM Üm Mtf* 
U4 bir Xbüir la i»rr« Vafila bMim sa» |ii ||«i» 
4rt drit tr4lrn ria Of^bl k(E HgltWll 
Mik «<■ •oMilMMir tat Mnta ata. 
gttl'lt« fM«l* CltUla In 
4Mtil. bir ibm ährratt I 
na rr au(ti brfanb. 
»♦irr ifl bir flririfLiTr iii toxi HimhaH.' faqt» 
brr jOtjijlrr, intrm tr fm Siiir rinr ])rrr|4< ikbct« 
gab. 

(UfiSe ijfarlr ba« %^itibt* sab M: 

*)4 thwif (MlfaSr Ml «Mira faMliHi 
.ftinig «taftfmbrt. iNlftrr tat MU wb itaj^t 
.Rl^iit Mfi M« ««iMiMt alff «MPiiMtMl 

fliclfoa.« 

«darr gnibigrr Jtbnig!' tirfra Crrta unb (9riw 
HM, iakf« p M »Mtelaitra. •••• (|l 3tMl«! 
etrgrt, M|bt Sik ip ffMfb||ifi.f Mrii 
irtr grfrM, wir aios bra rb(m OUrarclel» vat un» 
frtn 9tugrn an 9la|lr frinrr STrgatlr anfgr^ftagt 
tat. B3lt ttfttifn rbrnfjU« brn Tob rtlribrn aftf« 
frn, brnn irit tabrn ba« grfibfiHll'b grfungrn, 
lal unfft Pimaicfa femroniti bat.' 

5)uff!' bo(|)lr bft Warflro, brn !Bli(t |um 
^tmmrl rt^rbrnb — - ,f}r fdjrinrn fl^ bat 4tltt 
grgibrn 4a (abtn, mit^ )U crtbnbrn!* 

(^r|aag fiigt.) 
r w Digitized by Google u Btrtm r.tl)»rt ■tti'iji 
4) ^t*ttt» mm. %iat Um 

»i»'m rt i^ia 
'iwtm ni Mr t-(i« t 

irtm «ifM f% tt^n hl" 
»'■MW ifnM Mt 
ft'j'» ««UN, (tiu B« ; ' 

iiri 'Snftd hdnn irii; 

Mirr tn t>Mtf rr« w*. ^i^.uj; Sri!';- iiT^'T 

»».k.^ ...a'.'. »"_■•*♦«, «t ©.»„II ,1.« mn KT WM« rr« 

rri mMtimhiU.' Im 
r M Itjlr l^u SrMMr Uf 

KitTtttm IIb M: .V - "« ."äB3 >?f ^^^^^^^^^ ^IZitttfiai Uti 23. (aufcnb<n fDtonaK 3a- 
«Bor, TOorgfitf ttiii 9 Upr, in t« «f^ou- 
funa b<« Sptm |ldflrfi( 64>ncitfT , SBirl^ 
in aRtltdb«^, {xrr tuüwig SRe^xba- 
4«r, ■«ntotm te feine auf 

«DlitttlMrr un» {>eng|ttfl4er San gdege- 
nen ®at(r , nrMt Hnrc fNrfe «f 3r|Kimtr 
Sann in btr voxletn ©irffnalb , ncfctn SWi- 
itarl i£(ti5ntorti, rtn ^Uttü fRergn 23 

Qcbtngunacn, 

«M »iefcT ( 
a<iiber|4^tarn 

rfngcfdel (M) 
Mifft Qann, 
rjiarfna OrfinM^ 

Sfrrttl OTorr.ci 
3-)>ie ixrpad)« Ott« b«m 64108 €o>(rrfl, nat^fic^ntbt ^fQ« 
fpitinraic, i|fni(i(t wtßfiaeri : , , . 
DO kno«« nev. 
OliiWiMt, am 16. Dawiat 1849 
1^ jBtoi de ®(daM|rr IR 3efni>( Staltn'fc^m 
^Meiite vom lNlf<(i4ub<r^ofc rmtm tinfic» 
lattn. bii nMiflm 2) o n n c r tl a g , t<n 25. 
ti(M, M <Ka«^miltafl« 2',', llt»r, im ®afl. 
(fjufr )um ^tdl}crMe baVirr fii^ einjufinbrn, 
um }u ixfhmnai, wann tnb mit Mc nun* 
mehr aa«gebT«f4*Ml »ll*«lt « t MB* 

fem foBe«. . 
Witi»o(^ ben 
miltaatf um 2 1 
icr^ofe in 3>pei 
itacMajfnifi^fi 

' md^t i 

jtnb, (2'] «er 

:Donnn^ag 1 
b(n 2C. 3anua 
Zage W»raeit< 
Ornwinbe SiM 

Auf Sn^c^n 

unb fSiit>*fm C 
laiit'tn, ali t 
litmaljf oon iji 

^IDfrbcn bie 
gaQilmoiJc gr 
«if iBora, ju (2 

' djlMfe unb 

Mm 60 3i 
>^ lOIM^ eiftif 

'"^'SM^IKII fvti 

benc ?I(f^r9ei 
frr, ii)ctltf ♦ 
f|>tiI6 lafd 
1 Sfitmain 
STunfelTflben 
alirc Zrdbr 
fd^icbene md gjJotgm« 10 ■ 
na(t)fi((>rnb( 0 
»i;g, öfriuli4 
2}' . JtlJftcr 
700 iuttm ffie 
^nVtUii tritt, um taSutdj «rf«b««, f*T 
Mf « Hr Bfrtcfntn trct'fn triil. SfTt un» njlauni'. 
i«1ffk«ii «*mfn bfr G BbarctOnflfn , - unf«. 
tm Jrlbird'n («brn nit, ta§ jJ* m4nn»r, itlf 
MOiill mb «KUbl bui4 Ibi i^'fübl iut Unirt« 
id4«mi bCtfii •uftufrt b«»«" t'^'d'" i»fl"> — 
ffnbfn »It au* bfi Ha«« «BüiH 
e^mftling. *rtt ». •^frtl»9 , brt «dy-y 
mufSRlnill« roat, ttS^wnb Wim ffinrn 

«opfftf truibf, ». •4inftUna bet IW 

InM tift fötene Bau, tfjf'H 9an<< »I4nr da 
dkg brt ffiUnir SJfmchaKf bUT<tfrru;t lütif, ♦r. 
». «((BfTKns, bU Mtfbtbnit Sfntrdrcli;'!«" jl^it'. 
biT fUie Öltl*»ttumn iur tüfpcftiicn bJdf, «vo 
«I dAÜ, b«» ««rt »« »iiUrliiüdfn, Ut für ta« 
bcMtf Ae fBirn Muä piiu t* »tirtfuag frftic, 
«Tl rt bon »tn (toiiM»li*rtdl Mnkt WtU. - 
*|i«tt t. StmnHna. »ft P4» «0* n»l td« !•»•• 
W*n 1)41 ton bfW ©otwud« bi* ttmoHei «« 
üDien uu» an TriiiflUnb — bfifdb« 
bm Jfji auf <u mann (Biitn fflr W» )li mwOt 
,Hü6rnM1f ®icjpo»t frinfl OJatfriMbi«.* 
rtira bit «lioinif |>inH bJlVn 9mi9int, 
bamlt »»fdjmW'tiflen wlUt 
«Mubt «n» «djuiicaufcn, «ift-nttum t^V tl« 
ibS irt 81««'»'«^ Xauffiibt ton Samllitn flnb 

«ft.» »« btabftii fbnwp! •laubt « bur* fdne 

'^^imi unb bie Silrnm« ^umanitii dfldn If 
'»>k 1« tt«Tl' fcmnun tatf. *tlff , rr(*n*» 

|*|lt il»« lapfft« <l5Kt'la' 
jilit, )u b»n ^Irrnftn ajjfnilutfl ob« 
(Bifn Itoble« unb im tlrf^f« 9ttuU 
tooia*«!? — Wul bo*! ffii« «nnt» f* dn 
6(tm.tlinp bin* fot<t»f »ftübtuna U^tAtnt — 
feiU I " ^an?<nb«t reabm, um blf In 

fc« taumirrrnbm IM»"*" »» unl«t*Ü|«u, 

lliiBt 3bt »oa brt» rttmdlftrn «une«»iQ9«wWb»ii. 
im %t» MrtittMfli «diNMtelllt. ^'«'l'' 
SaimM rr^— %4 (« M »u to i«»? bm trgi a 

rNdc .1 
rl r»ir( 
it bami Ut «0» »matt«« bot «11*^ »«» hMlW»«» 
mU flwm »obl dntlublTKn 3i«*o bfgmVK «** 
Mr#lMfb fM ibTH fAnftblt^rn <ümatb 
|rilMir'4MM nnb 9tmt*t \Hin bor. 

fttift. «knn bort» t«»rt, fii |l» bww* 

fltbfffm tp«tbfn. «llltrtt bi« 55 
M bat«' «eI«Unt b»n SBnratb' IBiiiMf«r«% 
anb fB*Ib«n »»tbfli bif wirb« «rfüm« «tutfl fdj»a 
n krrra »ll!»n, um bamit Ib« «Mellng» fdr bi« 
OslnbdMnna brt »t«ibdt in Unfl«n bflel;nfn. 

fiM <• HrU« mit bft Btdbfit brf ^^ctfr« mtint. 
Wt*tt» * »W«« «wri«* Wn«« ♦fO« »ncd(t' 
<,n «ilb» »fitraa« l»»««« Vn ftbcfbiuH ni^M 

nüvn, »ril ni(»f ««V« •!!lJ£^"'ILi"2 

rcJ» «furfajlanb arflfn Citil ^ÜE? Jt 

toff.lW im «Ii* lif? . '«« W 
fauffn itMfiie Ritt tfbatf «in«« anbflrt 
all flnifltt ifnt.mfn.airn *ab«n ■, '*^'^J^ 
B«ff<m »ut fBifb.ibfxft'Uung »ft «tif SJ'uifWmiM, 
MC •Abnun« b«t WuitAfn ©Imä*. »tf i*« »«« 
tat «yMbntotM-n «oi>t«f an.,filJn *ft «*ma* 
«V»^i«-b«* itM« Mmriilng'S «&nbr b r un* fT«d)ft *Pb«i 
W 0 n n i 9 fo 1 1 i fl e Ä . ■ 

Dif 'liffftnLMfn 6t»iiitfn dl«« «H WidiwWtlt|l» 
«fcm «nl.vicfrlum, MiiW" »olflfntf »aW'n, ^ 

Sil bn <Iln«cbnrf flf>"fl.«,». mU (l.n,*la« *n 
Wtom «mifK*«, 21 400 000. c« "l«;;'" 

?3lT«b-Wf »hWto» b«t «Cn, 125 OOU <K»0 

»d 50000000 »««n ■J^"'» 

6103 rnai.f*f WMIn» WfHiMbn»« f»tiifl »nbim 
».„.au*r , .cn .cn,n aUdn 4000 «»f;'!!;«-? 

II w» «utrrVM.-n, h<Uufrn fl* a.f 225 000m 
»Dito« 1829 .r..tV M« «fl« a.tr..baLn ,>*'^ut 
«2li lUb «•* 2000 «di«. tr.t'Kttt. 17i»0 

5:a!?**TÄrS. bie d«!' J2v»«f»;;5^^^^^^ 

15 146 , t*t ü?^. • 

blf dioiwi«« 94*8W, w rnorfij, 

7V4 » (i(b«a Ad^nittcn e<b«it, 4MubM, 

0» 16. 3«iMr 184». 
IM afemmKiHerant, 

|>otbttbattm. «ar 28» iMiftnbrii WMat< , br« ^^yiiiy cnM^Mini u w*>v*M v^<*-*w< <•'•' • 

aebriirftfn Br»« W«Vm7n>S«««. a-rtihrien «rfaftriiiiafn iniM :Sf'(» (iHnniafii BfiMmilf rr i 
nubr beim Svri ßnabtct «««(bfrttn ««r|t«ii nitb aWl'w.irM.uM liruMrpfUourn übn t" ''*f ' = 

S?«rafdiaft fflr tnta TitmittttU unb eM4|lt((it « «it» Mffi «HcIMmmMm» l« ■««« W«M«t» 

lidKB 9lit6frl(iflfti e"»«« 4ii()4«(l«6fn. 

**** '09i^^tVaCC in SavnOtvf 4, im Obcrf^lL «erAbtiirt, 

it. Jt. priuir. 8abnf ron ««tro »i4<inttiW« braiMbt Vit Snb M«ni«ntli* f (. i;i 'i'''r Oigitized by Google 
N' 9. 15. San. Vintrc htn ftin «wilenben grtmb«« Ifpnbft fli^ 
bm aRa«cafnM<, Q^tfonMct btx ^tpublit tJoUota. Qx ifl «ort 
(dam (iMMmmmt nad) !Dni(Mlanb stf^itft, um Srtrcff« bir 
bntlAra ««MNnb«iiin§ Mc tuhmtlKimririt in kHtMcit tt(||ir> 
naffli oiif fria Satttfcak in IcirfHi Mi» Sviktrcttuiiflni n elRcn 
wtitbrn »rr ;Rr)ouMif IMlvia unk 3)nlflMMk aft}uf(l|flf|cab«t 
|)ane<«rfrtraö ju trrfftn. — tStHMn gf^Srt )n tn wnbwn 
Sütamfrifa*, Mt l^on unfrrrr ©ritf fcwoM bfjiu^ltcft bft SliKusrtn» 
ttuiBjj ali 4'ttrfffö unfm« ^laiiDel« unb uufmr 3"^"^'''' 
ii-iSliit StaC^lung OfTbienf«, Iriber abfr H« jf?t nc± ni*t ciffun = 
trn ^abn. SDaö boHDianil'c^r @ouocrnrmrnt ifl tcr bcttlf i rn 
IhliMiibcTung mcnd^c 9Jortl)(i(r jii QCWA^rrn bereit, fe uiUrr 
Mkra »iO c4 «nbinMid^ madirii , brutftttn ßinwanbcTnit 
(fac 50t^TC(|e Sni^von attni Strucra unb llbi\abrn )u|«f{ci>rrn. 

— 6(9m(Tl{«a f0t ia fem t9m Xlubb rrnArt ^abcn, 

nadycK, fo ^obtn \t1^t bit Ätgirrunflen ba« 3Jfrf}, fii^nUfTrrolu- 
(warn au machen, nnb fit »rrbtn ju ^^fbvaud^rn inffnij lai 
W ivnttgfirn« brutlic^. 

— Rütfl WfllfTnitf) ifl mit bfm «nfana blffc* 3(if>Tfö tt>if« 
:(r tu bfii unbrf(titffTtfi\ i^lljvmif) tcr (^infinifff ifinrr S^omÄiif 
Jot)anniöljfrj< am M^ün (jurfti-ii, it.tdjbemi tct ■iciiufflfr rtttfjif» 
hoben »orbtn ifl, toeld^en bie bcrjc.^licf) iinfTmifdif •"l(igifrui;<5 uiu 
Itt bem SBsnoaab« Mtftdnbigtc lä'icutrfctbcruna iai 'iXäu i)oii= 

^arid, 14. 3an. ©ifinu Jlbeitb ftug tine fe^r enifle 5ta(l)» 
Ti<bf P<1) JU verbreiten an unb trir iiuttu fie ^eiile in tinem bet 
SeflieTun|:i*bIiSttct befläti^t. (3» würbe ficti um bie 9lbfenbuiiji 
ftaer 2>iei(ion ton 7= bia 8000 5D?ann nact) Gicitareccbia Ijan» 
bcin. (Btttnal $cttt iß, wie tcir vnne^men, mit einer bi)>loina« 
tifd^cn VKfPfln nait S'Alic" braufttagt worbrn, u^eldje auf itnc 
Xro^'l^rnfenbunft t$(V>8 k*^^ foU. Orncrol $t((t foQ so« (rt 
Beoieiung mit Der VDHWA^t Mvfttcn fr^n, %xltin cfecc Meg 
1« ma(^<n. 9Ia<^ bfn ncnrPra SrTiÄtrn aüi ^talltn bfforgt man, 
ba| bit ajJifbfTeröffnHnfl ber geinbfelii\feit jirlf*^'" Oepmrid» «nb 
Vicmont unt^eiuuiMid) fe« , unb bafi gtonfreicb fiii^ ((|iM|igt 
glauben bi'irffe, mit benaffneter 4?nub ju tiitciveuirfn. 

— Hit i'cr.bencr ^Vi'lij*' ^" 5l3avi»'cr luiefülirlirtie Je-- 
tail« übtT blc fatfc^tn ÜKoteu ber l'onboner ^itn(, beim ;}a§l i>on 
Zaa jtt %AH ffdflt, gugcpcUt. gAIf^er ^abrn it^t, lole tt 
iltaiA, %tantrriit )h einem ttt |>aii|>iabfo(t>Iäf^r fftr bit <Sr}(u> 
fbng l^m tMTbT«]}tTif(tcn 3nbtt|lTit «Htrifebcn. 

— 3>R JtoniUtMliontl mtlbrt blc tKnluaft k« »nwittwrlfn 
hiUr4<ii (Srr^^rr;co(n @ttt)^aNic (SBirMr M f^rmatiorn 
OTo^^ei)o^;e jtarl) tm C^l^fi'e 9}aHon((I, reo fit bit {)onneuTe 
mad)en (oU. (lud} Tufour, ber Stfära^fn M @«ubctbHiibf< 
anb frflberc l'e^rnieiflcr ^ouid ^lapcteoil QAMq^flc'«, tf| mI 
öenf Im Glijf-e 5iaticual einiUlrpffen. 

— Tie (>bc(eta isütlKt in tille unb in «e iimp in fc^rerflic 
4)tT ^rife. t*efonber4 finb ti bie betliiUn $roh'tarier: 'Viertel, 
ttfU^ vcn beut a^ati(d)en DTa(i)en ^timgefudtt wtrben. 

— 3>it 9lalional«eTfammluii(| ^at am 9 b. bit SBo^t in* 
tlin f^cBopattt'i (3ter So^n bf4 atttn 8utian< unb ^nbtxt 
(Sanitto'«) ttmptfn, mtä nt|«ct Vümvtm&^HUu im ttt 
Wa^l torgtfAOtn. 

— 3m SDfiniflrrinm btd 3"""" arbeitet man on einer neuen 
tnl^mn)\ ber iJrnffffen «nb Untevpriifeffen. Ul^ie verlautet, 
wrben fe^ir viele l-i.ifrfteii l'cniö ^lUnlii'V^ wirber tu ben j;itnfi 
Ittttn uno nur biejcniflen niepiiblifjni'r bcib^^mliew , u>el«^e Wa» 
w«Ua ber CibnunH unb Xtrne bieten. 

— 3>er ?l?rnübelit ter l'Ic^ubliJ fi^ttnt ft<b mit bem l'iiiii. 
fferium in SPfjuji fluf bie tiri tcr iRaticnaitfifammlung vcrju- 
fibla^enben Jtanbibaten für bit !Uiie|>TAribrntf(baft »tiftönbigt 
|«^n. <?0 «MTb btfe^IojTttt, bit {>^. Cbilon Vatrof» tawtrttnc 
>nb Shifaare ^ bcuiiiinttt, Hnttv »ticken bit JtawmrT }ii »Sbltn 
|at. ttflt Mr Wim auf ^r». $anQt« fo übniiimwt ^x, S)u* Zottlon, 9. 30.1. 9t»affnu«| ciici 2)««»ffl«a 
tidt. 3n %dit tian tOttxap^iii^n !Df)>tfd»t, mtld» «t^tra to 

unferrr €tabt eingetroffen, ifk tint groft Seivtaung im |>afcB 
eingetreten. ^CRit ber grü^ttn Gtl^ntüt »trbtH ^uräfiiintCll ^tn 
^eivaffnung ei:icc Sam^f^otiUt bcweif|)rUigt, »d^C tocit 
^lltn mu^, itufftn on ^orb )u nehmen. 

Orficvreicb* 

SSitn, 12. 3oA"fl'- Unftt SRinißcrium f«n, »ie man an$ 
^uttt Outflc BKii4K(^ barauf aagtttflgcit 1f»kt», ba^ bei IKnil|«> 
tag ntcbfr iitt4 Sien iwrlrgt Mirbe. 

— <£){c ^üter be« btfannltn 3nfHTfltntn(|WtMM 8c«l, »Cb^ 

auf 3)efrbt bt« ruffifcben Aatftr« (onft^jirt Mtbf«, rrl^ brt 
wffifeb« Wtneral e>ü ft(ruuift) jum Öefdjenfe. 

— Der gelbniaticbnUlieuti-nant Sörtron ^irabow^ftt anb bt» 
($tntTaImAjor ajfoiin nui ^'cftb finb a\i (i)fffln,^on( l;ieibeT,^ebtmi 
»erben, um ftd> cor einer Üitlttäifommiifiou ju verantitjorle». 

— Q6 ^tifei/ bfl^ glei*jritifl mit ber C^tbebung be« örafen 
SRabt^fb )Bn t»tt}08 von (Snftoüa bem gürfien SBinbifi^rAQ nat^ 
«fftguitg btt «ii(|at(f(((ii Snftttttftion bit «nltHnnji bf< *». 
tri« tlnt« 6rno|» tvn tricblABb* imrba^t fn. Stau »elf, 
baf) %&4t fBinMfibgta« , «f« rl«- 9*Wnmt WMitnfMni ms 
»eibUtbtt ©titr, tintn jabrtlanflrn ^rojef mit brm f. f. %Utht 
mntn ben Sfltern feint« !L<orfa^T< gtfd^rt Ifat, brr , obft^on Mc 
i^'hxc bf* gemcrbeten {^cltfierm »ttbtr ^rrgrÄeOt teorb, bc(^ M« 
':i<\icl'ti'nl be« jtIAqer« entfCDitbtn »atb. Stun miO man btn mix> 
ften burdi «UMebeTAnfri^lt U» ^ jH flttW %dMuk 1» ptlk- 
bigcr iS.'(ik nberrnfdjen. 

'■J— 1HU Sfd-mrn mufy.n »vir jvi^il'C» , bnf; man niif eine 
Vöfuug unferrr Jtcnflifte, wie in $reu^en, ^ier nldjt jä^'Ien barf. 
Sir ^abm feinen grcf^trjigcn g^vfltn an ber 3|>i(t btr Segle« 
nmg, »ir ^abcn bl« ^tM nod) tin 8Tfl*tnis9ltgimrnt, ba« anra 
@in^fifimingni Vracrolc nnb WatMAOt }ugäng(i4 ift. 

@olbaltn abtt, {nmal mrnn fie f^nätifl^b. glauben alle« mit 
miIltfiTif<^ft Girtngt ablbun gn Rnnni. 9At eftrc^rtt (5^artt^ 
wenn wir eine erhalten, wirb bemnnd) fnnvp }U|^cfcbnltten fe^n, 
wie ein fflerreidjift^er €olbntenrc(f. ©inb wir trd^f untetric^ttt, 
fo ifl bie Gbarte Mnjifl ftrtifl unb bie (*runbre(bte nacb einer 
abermaligen Sfvibirunfl be« ^»rrrn Unter ftaattffefret.n« .^^rlfert 
nrnerbing« rejlnnflirt irorbtn 'Tc[i ajTodntion^rcdjt ifl rctnu'.'^e 
biefer neuen Dievifion aufSiufl rebujirt, bie ^xc\\c wirb fl.tif »on 
btr ^clijei bevormunbtt, bie 5?atlcnalartrbe fcbrumvft auf ben 
leerrn t^tgtijf jufanmtn, bic Oitit^btred^tif ung oUrr Xonfeffioncn 
ifl brbingt unb bit pfrjBnff^» 9rri^ft wirb bur^l ftitt gtnngrn« 
be« (9efeQ in @(bu( genommen. 9ISd»tni blc ftbgroTbnettn btr 
gjntionnlrerfammlung, bit fo ftlr Otflrmiit nnb ftine Ä«U 
fftfrcnf fA»n?inmcn, invtfrten fle birrber fomnien ; fie Wilrten, fle« 
^eill von ibten *l>brtnicifien, jviürffilnen ; jif würben fd'cn feben, 
wa« e? brifjt: «Ccflerreid) an ber ©pife rcutfcbfanbii» 1 

^Öljiticn $rafl, 12. S""- tvörtn wir bcnn wicber 

terbammt, tie Stufenieiier ber SRcrolution nc* finirni nicfiviuf« 
burdijumadjen!« tief biefer Sa« ?fbru=3lrnin, nnb wirCtfteneis 
c^er tiMinen für btn SngtnUidf MtrRid) nicbt« ^effere« tffm, al$^ 
in bitftn 9iuf mit «tniKnMni. Wx jinb auf btr ?tittr, bit Mir 
ftlt nnftrm troriA^rfnen IKin Ifnangcflommt« toarm, llnntn mc« 
nigtn tiSoAtn fo fieißig »itbfr ^rabgeilirgtu« bat un« in btr 
itnt nnr notft wenig ^v^^ff'" übrig bleiben, nn wltbtT gt(iifl{(^ 
nm nl:m ■J'.-bin iinv-'I-tur ti C'rii war e« ber 5Kei(t«tdg, bem 
m>Tn toi» *{)jTat(f](tb .■ftMiiütiiirenb" abnabm, unb tbm ein en^e* 
n-ö 3,;ifrtifn für bic ftirnfunii" anlejtte ; brt.iii t.-,riu-n tie iu-r« 
Clin, fifilirt) für trn ?lu,unblirf nur bie rrtfmcfvatifd'in.i, tfi'.rn 
w.'.n ^^■;t Vibcn9<abfn übfciiniti ; Mfriiitf trat bfe mintfterifltc {\ür« 
fot.-e für bie flubierenbe 3"g*^"'' afnbrmitM,>ftt 
l'fflitfnfn auf; rnbli<b tarn bie i.nnverfümmerter6altur,i bnJ polt» 
Üfditn Ktdjtf« btr frtft« fJrefft" «nb aan ju guttr Peft fdioi» 
MflfkAnbigt 3fftnng<it>ttbott. SPir ^attn fttmfaU«. fncobf bei» 
«Afenber, al« nufrrer |>olitif«t« SHItewqi MM^^ tMt «c|r »ei» 
»m Kfiri, nur ba^ bit INlH«"« *» Äattnb« MmM« «Mb bar 
fflit<fi|c «»fiilrMi liUMit« flU^ Digitized by Google ttnearn. $t|}(, 6. San. ^ntt fn4(« vH rfi Vof«^ 

ftn, ttif BCTlautrt, ®raf Hnton -Sjunr: imb Dr. ^ii^miinb ©a^ 
pblx <\cfän^tid) rinftrjoarn »nTcii. Tu ^.\u|»f(^ulbtraflcnbrn ba« 
(rn bereit« HTittlircc]; biirc^ rinr (^ltid;t licfflC Vllt«ri b«T 
gtrit^lUdjcn UntafiKtunci ftujgfmiAri. , ' , »' » 

mdbren. Ärtnnif r, id. ^a». I^rr S. 1., tai 
bft SelMfouPtTanirat it» — vntaqt wcxbta. 

— 11. 3<""io^ 35« 8ünfrtau«f(^UB Ifat brn jiotitrn 2^ff! 
bcr JtoBfKtiitioRtorfHiibc Unü« »«Ornbrt, »nt »Ixb tirfclitt te. SfrUn, 16. 3«mtar. I*«« fCni.iI. Cbcr r ÄemmanbD brr 

Iruptcn bat bif „^i'ürfjTTJ unb ÜJautrii r 3'>'un3« , trMflirt fcn 

Jtvln, (>■ ^«ft.^ Kn (i|(Ti(blli(^rn UnffTfiK^unj^fn wt^tn btx 
'^I»tf4tlc, mri^K Srricgitng bcr nationale rTfAmmlunct unb btr 
Ihifiraf |UT @tfurmr»ri9cniii(i ^rvoTdcrnfrn ^abrn, ftWt (< in 
w^inn 9U(< aUbt. 3* MjM^Tf fi"b eaRaOc unb (S«ni«b«r 
tN^((^. onbm ^avptoftitatorrn itilMM, bie 3)rmoIralrafA^c 
Mn Nr Dtoffl ffnb fafi fämmtltd) qrflobcn , unb argtn Me fllU* 
t^Mtt btt Tbtinirc^rn Ärci*au«fdin(Tc* btr I>fnicfrntfn ^nb blf 
ttftrn bttfit* qff<b(c|Ttn; wn brn Jlbflfctbrtfffii an« «nffrcr "Pro» 
»inj ifi btS if^t nod? ftintr in (»friAtlidiiT i'frfL'Ijj-.ma. 

ißem 'Shfin, II. ^^n. i)lc Slusiuaiibtrun.uMiiri flri.\t un- 
ter ben Afa'tiiculi u'n trautiam JJerbÄltnlfftn ir, rtiinn '^ricr.v 
ni^ rTTfi^fntrn (>Uabe. Don allen Selten jJebt man jvomtlien 
vnb )maT bir rtrlüen unb wp^lbabeHbflen, fl4> jut Kbfabrt rüflen. 
Sei allen (9efd)äft$fü6rem von Xni»cifun(t<baTrau'< jinb !lnme(> 
hni§ni in Sülle c|efd>efien , fo baf bk 3<>^l bet ftUwattbcrer in 
Mfm ^altc idciit eine ^Mt OHUion brhtaflm nntt. ÜBcnn 
mmii MMttttt, ba^ nur Mrft 9futf fle(rn, Mr bfm Vatnfanbe 
in l^rtr ^etfon fonwbf, o»* in ibrem ?Permrsitn bfe beflen WilffI 
rat)ie(en, ba^ nur bie ju ^mit bleiben, bie ni<i)t« jii v*erlieren 
^aben, fo mu| bie tio4 Unfrtitilfflaen jtileet ou* He 'ffinnberluft 
erflrctfrn, »enn unferc £f.i.uJm,innfr nid)t in jt(^ ariden unb tie 
tlr|ad)(n bier )u beben f!it<H , m'.tbe dm Rliw fl iriüt taabf 
übtl btm SBcitmeere bet^C'Ifcrt ^iabcn. 

®ro#bcr)oatbnm Neffen. 

S)fttnflabt, 10. Sanuar. 3ur gcier btr (^infii^T^n>^ ber 
v9runbrt<i>te be# beutftben ^öolfef" labet nun au* ber bicfku 
ISujoerein feine tWitbürcier ein Tu- w^ti-r foll ab.^ebalriii tt'ft = 
tcn tsonntafl ben 21. ^an. ^u 9(uerbacb an ber if^eri^iiragc unter 
VcfMg unb 9iebc unb merben ftil) bie ÜRtt)^Ueber be« 'lUreme«, 
fe wit aQc übrigen Sbeilnebmcr eon bier mit bem erflen SSor» 
g(nba(it)ug( bort^ia begeben. IBit »ftnf^en, baf bie Seiet red^t 
i»fiii)tft «Rt bvt bntUtta 9t«ti«aalfa(k( anocmffcn «n^faQcn mint. 
WbaWbn tfl «9 ^irr imr M< 9KabcrNlt, »rf4cr bk Vcjiniittnf) 
«nb bie Ocflcifterunfl be0 SRSt) nod) im Serien lAtl Ifiber i^ 
bie IßaTtelleibenfcbaft fo ncit «^ebieben , bi)§ man mit biefe für 
?l!!f ciiilticjtn ©ninbrcdjtf nit l^nrififadjf trtra*t<f. J"!! "PH^'l 
WAttn ÄUe bobei, trugen i\roiie Jlcfiubni unb Imh.icu fiIrn[aiM< 
Salinen lum StnjieT ^tnau«, alt eb brr onnb bti baitKluu liil 
M für immer bcfie^ft. Wit nutrm Hu.v fjnute man \ntc^ \iinn 
b&m<dt erfennen , ba^ iBiclf nur ,iufc ^Wiene jum böfen Spiele 
motzten; {ie bitten )u lan.K iiittne Steunbfd^aft mit {enem 
gtittb« bti beutfdjen SJoIfe« unterhalten unb alte Siebe roftet nid)! 
fit Mb. bie fiuft |iit änfecctr, Mamcii iia4 «nb nacb 
Jene Snitr i^rc flemo^tr Sfnratte «mberj |ie ^itcn vnterbef ei- 
nen palfenben SBormanb }Mm 9lüif)uge |(fnnbcn: SMiIrtci unb 
5flnard)ie, ba« ©Arecf.iefp.nft, molten jle fibnatl bem SJoIfe eor. 
Sic fli-aMtinni tabunt alle 3fuo, bie ci.untli-.t nie rtdit cvfwutit, 
warum ti fiaij cicirinccn, bie nidjii! hitiltcii aU^ bie nailjm.ujlu 
(ben i)anbeU= unb @frofrl'ertL''cfunpfn unb bic babcr leidMaläubifl 
flenuft b&i Uebel für bie allfint>\e go.'flc ber a'?i5r)bfU'e..iun.i Ifid 
ten, obne )u nilTen, ba| bie 'Di&ijbrnrviuuA eine naiurnotbwenbivte 
Solge lanfljabrtger Unterbr&dun)^ war. Mit 3i"icl in ber -Büvtc 
fUb iniAtffebnte nad) btn SI"l<i)(öpfen ber ä>)9{>tif(4en Sflacerei, 
fo feinten ^ M futüd «adi brn alten SuftAuben wo feine Srei>» 
^ «KIT, ober h9tb 9r»b. 9Ia4 bem $aOe Sien« ifl bei Kücf^ 
Oang mä^tig geworben. 3)ie fdmarj^rot^rflelben gähnen finb )er= 
^eilt; feit bie vrotfit Kepubltf« crfunben, b^brn bie Srfntibe ber 
iRuht um \(^c\\ ^xti« tai Stotbe nidjt mebr In iljvcr beutfdjen 
J^ibne; fic ttajicn jeet fd)i»arjiielb. SScblan, aUc, bie ti treu 
nub ebrlidj meinten mit bem v5d|W«rj = roi6 ; flolb, fie mfflrn ftdj 
OfTtinivU", baniit bie grei^eit in ben Wrunbrecblcn feftcn (i^nnb 
unb 4<otcn iifiiMi;ne. !Die i){>.'ili(-n ituucn tonibcr.^cbenbe StiTcr 
ber Subt, bie ädjmarji^elben |lnb bie blelbenfrn geinbe ber grei« 
^elt; ^ttbe o^ne grei^eit ifl ber eMige Quell ber Unruhe; in na= 
tunut^MCttUfl« ^rctifdmirfung erieugcn bic 6d)»aqfl(lbcit bic Otdlaleil, 12. 3an. Unfere 9tefl!trung ^at bicQnnk* 
n4te M beOfilUi Solfe« aU naffauifctrS (»rfey fMij/M. 
3^aterlttnDifcbr«. 

TO untren, 13 3an. lern ©cifpiele ber SReidjerätbe. bic 
fUb f4)Bi> f"' me(»reren Xa^en fe^r jablieid) tfitx cinAefunbrn b»' 
bn, finb nun feit gefiem unb corjefirm auÄ mr^rtre Hbjrorbi 
«cte Ml« IDbeiba^fTB, ^^nabcn, Sranfro unb bcr S^ciniifai} gefolgt. ®!e triniien Ininra^^rnbe ?fa(5rii5tfn uUr brt fn f^-^ 
ren .«frei en berrfcbciibe etimmuna. ÄU bai'ptfäcblidjfte Q?eTat»-r 
la>Jun,i ber Unjufrifbentitlt wirb We finanjielle Ueberburbuni) br0 
l'anbr« burd> tic un.\ffirure ü^ermebrung be< |)eere« bftei^net, 
bei n-ddjrr ma.i ourrf unb 5?ufen ebenfo»rni(t ju entbeden vev^ 
ma<^, nli bie nnautbieibli^en dotitn fener 3cberaann flar »er 
(|u,un fteben. i)ie)u fvmmt nod), namentltt^ im ObCffanbe« 5a0 
fieii^enbe TOi|t>er9ntigen über bie aO|n b^ufiaen Ctn^MiHfinacB. 
^em oott birfer 8afl hUbn Mttit geMicbnm, m OffccrrtA 
«minibra XMc Qatcn« »iik bo« 9tfM Mrftm »»^t ««^ 
fn nK^fler Seit brf^leben mtdn. •fonhafirMgen KadtrK^tes 
jufQlgr foO namlitb-notb vSOiger vftaji^iiruttS" Unoacn« eine 
btutmbr 9f)r<ye{((if(he t^r^retmatbt \<!b an ber (irfnjiinit von 
^reivni bl# Saljburcj unb Sitjiubinfl aufftfOe«, }tt beren Irftr« 
biAer irrfemplimentiiurn man ireM eine enifptedjenbe }(n).i^I an« 
te^ft bfutfcben fReid;?!ti;;i\!i abcrbnen mafl. Cb ton (Mofen 
in Dlmüo eine Slnbciitun^ biefer ('prntualitÄten erlfielt / mi|^B 
tvir nidjt, boc^ bejtveifdn mir r^ , ba Itcrfiedungf - unb (Sntlaf« 
fun^t^jeremonien bie 15 ä^iinulcn ber taiferUc^en Subir«} molfl 
au<fd>lic§li4 in 8Hf)>rud> nabuea. 3>od) aud) onf intrrem IBtit, 
Ol« ». <Hafrn befa^n, fönnin tSitt^nniic« an« Olmil «c«^ 
WHMAn irfatgen,. rat «nfent «M a|lM|ilfe UflefanMe Knnni 
beten Vnilltlcr fr^n. ^te «nfblt, M Hne «OwIfTenbeit ber 
DNnlfttr nit^t not^ioenbig fcp, wirb bUt von bem iHtn${id;rn 
^räfibenten ber franjoftidjen iXfp iHtf uiu'U -in^r allnn »c^ 
rrrbient — wenn anber* ber alle ^t^raui , Uiürrl Jutltni . unb 
.IpuTiiT^bifufle mit Orben ;u bejablen, nccti 1:1 («i;ttin,i 
rt|'(J)cint bemnad) bad fKitterfreu) btt iiltror ultramcntancu banx. 
Vtgation^ratfje« am trfiuHOi |ircffltantifd)en i"»ofe. TOog bemfeU 
ben aud> bie Sonnt, »tebec einmal reditgläubiLic ?uft gratbmet 
lu baben, bic ^ü^feligfritrn einer }ir(imaligen Mtift an ba« faif. 
|)oflaaer aufgewogen $aben{ f» Wieb boi| m<| bif cr^Antott 
ytA^Hm t« bA^*t», baf «an bort par MI* Me bmifActai. 
fcrtrone ni^t begehrt» beten iBergebnng an dm Inberen aber 
anA niilit bniben »erbe! T^ie Sntd>t t>«t be« in naniten 9ui)rR 
©Alimmften ifl bamtt befeiti^t unb in ba« im rtnlMsiia unb 
Sommer bicfe^ 3'-^bre^ mit taufenbfarft^m C^cbo n?l^■^crl,^eltt JOcrf: 
»Seit! C.u>trfirti, fem ^reufjfn mrbr! fann man mit ber fl.inen 
llarianic; »Krin einia I^euifAlant« nun brrubi,it eiufitmmcn. 

'äö ü t jb u r >i , Ib. januar. Cfin i^ripatbiief au< "ilfürnberg 
facjf. Ter Jtettrnfleg ifl t^eilmtife abjeritTen, btt (leine ©t.fl bei 
ber glei|d)ban( fpntlo« otrfd>ivunben ; in btt cbern -JtreuH'iiTt 
tlticbica bic gentc an« bot 2. StMfr, bct &fit$ift»% Mk cUi 6cc| 
bereit« t^tt man 6—7 flnMni« kic ertraaftn (rfm. 9rtMaß 
blitf iH ft^oabetbaft» «a« bo« ttafTet in tobtnbrr fBatb mit Hü 
fottAtriffen. Sdiaft ftcbt man Me Wenge, $ftrbc le. — fBel(ben 
Serlufl m5,ien bie TOefilfute haben ! 

gfalv ¥el einer (^elbfammlung für bie ^iitlerlaffenen Äo« 
lum*, njcl*e ber 3<clf#rerein einer rfilsif'cben sitabt be« 
fcbtcffen hatte , iifaubten bie mit ber Sanimlunii bcr Unfcrjr:d3. 
nuiwcn \Pcauftr.i((ten bafl ^aut einet 3<rirticn um fc ircu .;ri 
übcr.irhen ju bnrfen , al* berfelbe ben Äuf eine« frcuetlnnrca 
-PJannc* in Rniprud) nimmt , unb mit Ölum eine bobe jKifüen 
lUtheill bat. 3« ibrem citö^trn dtfiaunen mürben aber bie Sam«« 
Itr mit ber barfc^n ürufentng obgrwicfen, et »llje felber, icJt 
er )u tbun babe, |)(sm ftb M^t fein tRann. Ocliräge bcr Sit 
Ünb aOrrbing« Btktbt bti freien QiSen« , «nb e« ifl mmaib 
bcretbtigt , be« in anfli1nbi<tet %oxm Sblt^nnbcn Setvitfe }n 
maAra. ®enn aber Gine» in bie 3Borte feiner Sblebnung Her« 
lefenbe* ober Wertn.^fcbiecnbe» flc<vn bie betrelfenbe t?frfcn If ;t, 
wenn er fni;t: 'ölum iü nicbt mein tDiann ; |o faaen wir ibm : 
atlerbingS ^Inm t|1 nictit bcin iSann , benn Slnni i|l sla\ fo 
wrnig ein TOann be* Weibabel« ali< bc« WeburKabcW , et i»t ein 
Wann ber tcbfen Rrei^eit, ein 3Sunn tt6 'i<ollci? ; ba« batet 
nid)t bUt burcb 'ffiorte, fonbrtn burd) bic Xbat, burd) |)iniiabc 
feine« Vebeii« für bie S^cibcit bewtcfen. (Ibra batum ift et nid)t 
bein Wann. Sa bifl «bec ma^ ntt^t nnfer Otann, b« bifl nn» 
wttft ni««eT fein ein BTann br« Sollte. 

3 w e i b t A if c n , ben 19. 3onnat. Tat üppeHatlonlgtri^t 
bet $fal< bat beute In €a<brn gegtn <Sbt. 3inn »on jfaiferflax' 
fern, wflda iv-qfii '.InitsJbeleibiauna fle,^en ^\u'ti;braintr ttn'it 
et in einem crfeniliiten SPlotte jjrenjenlefe C^t^euuiäcbtiqfcit unb 
flu ba« afdjfltaue fltenjenbe Ungeteditiilfeit bei $Un<*:äi^en $« 
Jtn'tclluniien rcrmarf, mit einer (onettioncDcn Qtcfin^ntlßiafc 
lU'U ?u't '.M.'ci'cn brievit Wae, ein Ulftctt gCflBt, bfl« fAl biO 
'lifii;! vm bcrt"[tt <JSid)tiareit ifl. 

Ta« Ülppenaticnegetidd bat nÄmlld» auf feie Olnrebe bei 
appcUanten, bog na4 btt neuen (Btfcbgcbuna niu OcfibwtttRC 
übet bntü bie Stfff* Mtlbtc Qfi|c|ai |v ftfcnnen ^aben, bat 
von bem etilen Killtet gcflltc etnflttt^il «I« intonMWtcnt et' 
loffen. onfflcbobew. 

(Meten biefe« llrtbeil bti bU etMltii<9<lkl b9» Rci^tfnitlrf 
ber Äajfation eri^ritfen. 

9^ e n c fi e -Si 0 <l^v iäfttn. 

granffntt. J&alb 4 I>« «»t. l. f. i. b«« ««t- 

wnif« ooviKciil^fobetfKuii)!: •iI>icOfiibc be«Rci4«*bcc|a»»' 
te» »iib eine« «ctietcnbcn bentf4>cn 9fititcn||att|»t( fibcttia« 
•itn», »Hibe fo eben mit 258 gtgcn 211 etimmcn atigeBo««en. «itcct. aiCttlMM. Digitized by Google I>«f<lei9eriinf cn. 

SRonla,) bfn 29 3ann« 1849, SUwrmtJ 
taa« 9 U^t, ld§t tvtr 3afob »Küntr, 
3uBiMniiann, jn («nfm fi'auff auf bfm 37?61f*. 

auf mc^Tii^ae 3«|llcnrfM» 1* 
mfMaff«/ «WS , ^ ^ 

1) da cbfSifier« » auf gcba^im 

t>»«MrilaA 8 ^rtmor 1849, 
'ÜSSI ta <Ml^u{e »um 3ipd»riii(f(r^Dfr. 

auf nr^ri&Hoc 3a|IMäta« p «f|nl|Ui 

«rrfltlgtm, aU: 

i) «in iWi^cdi^ft, |U am 

mii SrdItT, GuDung, vefraura unb (Sit- 
in , ungffitft Vt Vtnan 19 8titt|cn 
0(44«, Mim Nr a*r|#n «r* 9) 1 «tKgen 3V, SiRttf 0aitni Mgal« 

tMg uilb Otaufcr SjmIL 
Onbr Odrtrn , a>rf4r mit rblrn CbD* 
tdutntn unb Xraubm brcßantt ftnb, unfi fii^ 
buT(t angrnrbmc irarmt l'age unb f(bän( 
Huencti fmp*>l)lfn , fonnrn au^ in gftign«- 
trn l'ocffti autfflfboifn irfrbtn. 

3i»nbrüd(o, bcn 12. Oauuar 1849. 

64uUr, 'Jloiic 
'29 
1j 
IRontog bn 
jnaar 184», Wer. 
td 8 U»r. )u Siti' 
ob, tm J, a ' l« (frb/afffrfl , nerttn auf 
»n|3(^rn bn ::jiitnw unfc Ätnbfr b<it*T (5i(n 
bf0 ju ifinc? mf)otb«nni Sdrrtfmannttf 
SM^ian Woffr, folgrabc Vtobiliarii^gtn' 
pdnDe, auf Sorg, djfniili^ »rrfrigm, n4nli4 : 
1 taax C^fni, 3 1 Kinb, 1 )Kcr>, 
ft 1 3«|(M«<i»* fiO Mti In- 

tt§d», 40 3«»tn<v tn, 390 «Mnb 6It9», 
t WMI^ 1 8A8t> f 1 mribnf^ranf, 
M^eAlraaf, tifitr, eiQ^e. ecttang, ®(' 

iNl 19. Oanuar 1849 

@t§arr, »«tir. 2 t € i t a t i 0 n. 
AMOfrlia« bot 15. gcbruar 1849, 
■Mtios« 2 Umr , ju 3miltiMn, tai 

\im tamm; 
Ünf flafkini aar tfoto an» Crtcn kr 

;in 3dmttlt(ni wrTcbtni <EM«ilf 9HHi»p 
fBalff, fcbrnb Cotfer unb (Rifabribj da- 
ttertna Satter, n4mlii|: 1 ) ')>HltbP SBoif . 
6tiiMaia4(r; 2) ifrantiifa unb (iltfabri|;a 
fBftf unb bmn (S^rma^n 3o|>ann iSatlbtl 
9U&t, @4ubnMArr, aüt ^Tn in SwiiiMtv 
«M^nlofit; 3) ®u0as ^^to^9^ e^ulrr, hl. 
HqirfiaMdr i/a Sombifttfrn, Mbetnb 0(0 
cmaaattr Sbiwlfraiani m ItiKrlca Carl 
IBelf , etntbur, frft|cr |a 3«ttiMni «M|ni< 
mi, bermica o|iie tcTanattn S0|a* aab 
■atoit|oli«ort , fibir »tiiftn Carl ffoe, 
X(«taiiM«r(ülft üu .^mcibrficfrn . o« J(iira> 
t»r geßttt woibrn if) ; 4) QbrtfHan €tä^' 
Irr, Jifjrrn-, ^ii SIttjobi rcob bafi, intenMR* 
rentfr Wldabij^rr tin^flrrr 'DJitrrbrn; 

3n i}ofl(itbunfl urf« llribttl« M fönifll. 
e<|trf<flrTi(tii0 5n>ribrücffn vom 27. Of- 
tebcc 1848, auf ttn @runb dnr« (Erpnim' 
M^M vom 9 9tD0(mbff lr<48, bcßdligt 
bvik Unlta ixff((b<n (BdldiW oom 2l. 
2>tyiabR |ine|}, fo vi; auf bm Oraa» li 
aci OMigaif^rftitf anb girarioatellri «mn Wt b<m ({r^n brauftrojiten iitin. 
ri* drfntT, fintAl. Sfjit(«no'ä;, im »tnif 
fi^f Don Bw'blüdfn, iiatbbf^ftd'nfie , ^uni au<grfpro(^nfn Unij>ftlbatffit mt^tn, Jjffnl- 
(i<t in Cigtnt^um txrärigrrt, nänUiib: 
1) (lin )u 3<«(ibTiifm in bcr ^anbourr 
Qielina; 

2) 49 Dtiimofrn (Üartra »ttt Hm £)ttnb< 
^utf, mi( rlfrbaii*, grTfflfn auf 3n>fir 
btöcfer ©ann , rtttn fptU^Tf Qalmut 
unk Anwalt C^tlcffa. 
Dir ecbingungra brr ^txftiamma finnm 
tdg(i4 M Mlwy ft tatim Um* d^vfr^a 
nKTbca. 

n 19. 3taaat 1849- 

®f§nfr, 9Jctdr, 
SRontag bcn 22. laufrnixn Wo- 
nat< Oanuor, ^a^mittaa« um 2 
U^r, im ®aftbaufc «um «j^fäljrrt^ofc 
ba^, vub .&rrr ^bilipp Kit^m bo^irr, 
fria (n b«r gru^taMtft^ra^c be^irr, nrbca 
Dr. e^uld 
loat, aiä . . 

vrinhtaaoH nib 8nna*a , aatcr fc^ »ot' lauirrn. ol« »roviferifAe e »H fc kff fkl* 

iiimaffr von ^uin anb lt«ai|Woair; 

rrbrn bk na4bf)d6a(t(a, i« lifiglfr 
gaOiimaffr flr^dnocn |)?oN(iargcgniMafe^ 
auf 8orA. ju Ctacnt^m m^dgnt, adaffil : 
|re§c uab fldac 9üttfa unb eidnbrr, 
cirta 50 3Ritnrr ©»lnfi6>»ot) , ungrfä^ 
1000 etiid irNn« Surffrfctinrn , 1 §ttim 
(trnmfHn'afifctnf, i 3Baf(tiitiaf(bin<, 1 groitt 
itra^nrn ^um *ju«. unb litnlobrn, mWt* 
ttnt arffTflfrätbc, jirca 40 Smtnfr Jlup« 
fft, itirile e4i(an<ira , 1^4 «fjff(n unb 
iM« Zaftln; 30 3rntnrr altctf Sifra, 
1 X>ritma(nraog( , 2 rif-rar Sj^rinbcr, 1 
8tun{rlifib«af4nnbaiaf«iae, rinc $til|ii- 
ofin ZfdMoara, 1 ^f4«i|ng unb 9ttt ■ 
fiHi^e aitfflngnK iKirfmc «ro^ara CafH^ In ja. 3annar 1819. 

ffliffffn, mit. ^ 13*1 4tp(;'5Rfr|Tfi4fruna. 

tteto|iiiei'''iiriBWwf ' SÖbn* ^^^'^^afl 23. laufmbm 9fonat«, 9)o4' 
Mm. Moag, Oraant. 1 Uhr, auf b« Jtanjld brt renigt 

_ ml 8nna«a, aa»«r fc|r , "«W«, »«b«« nodlejHilaclt 

iMIboftm OfWagangrn unb auf langtilmge .rr'*"'«*'*^"* i,fifaB|»fcv- *(|ml» 

3abiuagMc»ata( > Ißgrnl^uai pnidgnn 6i|mel}(, 9lotdr. 

(rn 14. gfbmar aA<||l(ia, fltS» 
aiiNM« « i > ttlf.j« 9tllMßjm yftt' 
)fr|bfr fa 3vfl'l'l'ii t Mftbca Mi w# Iv 

9{a(|{afr(nfi|afil bcr ba|<rr Mr9»rbn<a gria« 

[ftn f|>i(tppina ffrbtn trrrfllnrrnbni (9runb> 

ftücff tinifr ffbr ooribrilbaftm Qetingunorn 
unb auf lanpjä^n'i^r S'^blungflrrmtne (u St' 
gentium iiftfttt'rtfrt trnfcfn, ols : 

2luf SrofitTutffr Sönn. 

1) ii<| mfldgnt: 

8 tid>MK 95«a|llMaif 

IS ljr<t<iif „ 

Kl«fitr ^40m^ 

l'/i HfbfH 
tiso hiirtifttf SBrBru, 
IM fl*tnt „ 
Si (iiktnil « 

^ iMtrbllM«. 

(M ilMit ^ Ms a 3an»ar 1849. 

tgf. (8t9ai<.t>irtrtfoa, 2J 4) 3 Bifrlfl adtr unb Oatfrn «m CEonf 

»ig« SBe^. nfbtn ber 5{iaufl<;t ual|(2>] |)plj»8BfTflri9»r«npoi^ 

t)afnrr tbffmann. . I Kn 2. Scbnar (ouftnbra 3a|N. 

' ^ 'M^^ VanaittMtf aai 10 Uivr, w^rbrn in brr «e> 

«* Wmtmmiillm,amm Ms Oa# aMfaIr Cwrmfrfait, au<ber«n ««aieinbfaialb, 
an» bcr ClMiir^. rfoTgetibr ^olttnÜMMt« ~ 

3 Qitrtcl 13 >Ar «n ?rt*fn. ü«^ mf^rigtrt: 

ang, nckn Ben ffir(trTi(anb, bna (IKi> @d)(a9 YDoIfebufcb 
tfrtvrg unb brr €ri(rTfcabn. 13I ficfcin 3)«u|Ianiuit, 41 20 g^nibfn «iffT am OrM- 
ncbtn Cm llirc^^cf unb brr 6) 7) 8J ÜBoiff 8*^t^( 3ma)o.ai(n, Ur usb SSd^cim 3afob, «aufUaif in Jlal;fi|, 3 '^iftid 
mrr 3Sf g , 
Qbaufft=t. 

53 3)iritrl 2 9{uitrn f^tfrr jai S«gf1gf', 
fang au4 ou' bfll 
flaa «r». HSa^ 

lai Mm QrtH jmmnt, »rt» 9Hl(p|p 
9Krb(raafr aal SItiib« (hnfrr. 

Huf tlrbniurr Sann. 
1 WcTfifn , Mutten «dfr im Rlujr 
flffljn 3n!f btOrfrn, riflf fübtiuni?, nrbm 
j)antrl CHr^Iba^ brniDiitttn unb €c^nd> 
brr Rranf, 

1 Worgrn 2 Qirild Bdcr «n brc {>cni< 
ba^rr etrofr, mtm 9nUi tttn» 
unb SBittvr äOri^iagcr, 
€(|ai*ri«, ffalfr. _ 

DirnPag btn 30. (aufenbrn Vlonattf 30^ 
nuar nnb bir fd^rnbrn logr jfbrt'mal um 
2 Ubr "JJjcbmitiaftfl , in brr ©tboufunfl Srei 
6oiiirimrif)cre fmn Sax\ @)ufiao €((äffrr 
ba|i(T, mirbrn bir oue btr 9}aiti(aff(nfitaft 
bf Ifen mfioi btnrr S()(f)atiin Jtot{»anna 6 1 u if p 
unb au« brr !DrTmö,irne • •mMtafdaft. in 
n>(fi|tc fie mtl ilmn Slraunnc grlrbi (tat, 
baralftnbc IdMgMc (0rgfn9&nbe, gegen 
gbülUcc dollaag wx^nuM amrbcn, M: 
«la ftmv^, da 6rfrftdr, dae JTomcbr, 
ftlfibaf^ränfr, ©nriobfn, ©riiung. ©fiiiit), 
Sfdbnng unb ^ritmdgjcugr, Zttt^r, gtütrlr, 
ftö^tngerdtbf^afien , «£aiilniraartn , Jtar« 
toffe(n, C^m« unb anbete ^^en. 

C<|aialie, 9toidr. 

[2'] lB«iminttn0(|>iinfl. 

©onnerffag b«n 25. Oanuar unb ^xt\\ag 
ben 2ü. 3aniiar nädfib'n , au j'efcfm bitfrr 
Ia.,f l'Jirflfne prdv« 10 UJr, ouf bOB jur 
e^Wmrir.bc e>[d;(nba0, J^aaiMli 8llf(|, j|e|i> 

«uf aiif}f|»rn ter ivtrrn Sfbonn €ei6 _ , 6<»i<U et rht. 

fl(mwhlf CNicr' nd Wdrnnfcfm. 
19 (Üben Oaugimiw, 9r 4W|(, 
M H K Är « 

I ntftrn P«ii0amm, 3r • 
IK „ 7>«ii(IAininr, ir XIafb 
8 Mrfen 9lii|ili«liR4aiaM, 
t ni»ea |Hla|«nKk 
grrnrr: 

II. Camilag brn 3. Ifrtruar, Cwaiittog« 
um 10 Ubr, in iru ObnaiWaB. ivcrbca 
ttui beai 
fidgerl: 

©difrtg Peter»n)a(^. 
3 t\i)f\\ teaiiOanimc, 4r Alafft^ 
lao fi.fmi „ 4r ■ 

(iit4 10 .iri«fltr f cffrn 6*mbrtj. 

CInaricfaa, Ka 10. 3aiHUur 1849. 
Sai tNhrBcraidlhraait, 

SB e (f r r. t^^finfinCif .nplu'fittfiarrmia. 

Aiif ben 24. 3anu. r (. 3., Sonmtitti 11 
U^, iprrben in (cco (hfndict, au< befigeai 
@rmtinbrn)alb(, ei|Tag Cbflotb, aoi^folacabc 
f>o()fori<«imle Iffratli« actflctatt^ oU: 

4 ti4(B amMnnat, sr titfit. 

I »otDdi 9)iiDflanm, 4r Xiagik 
1 «Itlfrin » 4r - 
IS rid>ni StatmerltMiea, 

9 hiifficit „ 
10 TB ijfifdf, 

I «lafttr tiKfccn «»f*iif(f<n Cdifitfiori, 
85'/« „ , ?!ni(iritic i rrn 3" ii. bl||(b 

700 |<Hdi«n Drllrn niil (Krinacn Tn'inrin. 

Im 15 ^ünuor 1649. 

2>atf ©örgfTTjwijiframt, 
. k 0 6). Ucrmiflt)te j5cgatintm ad)un«<n. 

3ofol ({»lliag Mft ®lt>«ro^d lat 
a»uticrf(|i»dar, fanatf 18 3un«a, Mir nee 
i^iB ol^ ja Mchafn. Digitized by Google \Ul fdnt go(f<I flfffnft! fionttaulia 
iimintman« , geb. Citnbaum, if» 
«nt 19. b. Wt«. no* 3iitite loncjm 
Cfibtn fanft an« tlncm fÄvoftguprüftfn 
8fbfii gffcjifbfn. 3^f Huftttttn untfr 
un* njflt blt (Srfi^cinung au9 fiiict 
bffftitt ©fit, i^>r X%m unb «affcw, fflir> 
fcn umb ^ulbra bie fpic^nibc Drgfoit' 
tidunQ. Ckfcntt fc|^ k«l attbfxltn on 
bie eule OfttH«,,Me iSxtUilft SRiittcr, 
bif tifwe ®((»mrflrr, bif gcfüblMÜt 
gRunbU aOn Sttnfi^dt ! Un9(ra(§({(6 
jMtttt fiti^tcii fiMtinitiiittcdiim. 

(.©<frr*ft^jiijiin,T vtf IH49 Hu« Ht «(«rtNaffi 

3ufo(g( (tnri tm S(mt<>6(att 9trp. 1 (»to 
1819 möfftKt(i(i|(cn äScfanntnaci^Hng btt 
fönigU«» Kciknm« Mm 29. ». Rtf., IBCT* 
tm am SUatafl bn 39. k flltt «n btm 
t «Inltai |lcfnit(TUii0*Ml9e 6«t $fal| bit 
JbiifrHpHni«liflcn bt« birffririflrn ^kjirf« 
btfJnItie bfridjHqt , unb fpnrtit tirft Ätrllt 
am btfaatrn iajjc tn leijtcr 3"f''i'M über 
Mc tfflitigfrit btr von tcc cirjtU(t)eii lliitci> 
fnd^ungJfommffflon ba^itx gtiitndjtfn Hui: 
fprüt^e, fo w(t übfrWfi'on brrmnlfrfcTtigtfn 
<k^öibc auf ^ieroit« anarbtii^^tcn 9U((ae 
MHenrn gcfa^cii 9tfmnt , unb itn Me 
Aca» Icttttc ciii0(frgtni eciafmmn. 3Mc 
eifiitiora »c« »irigL oMlni ShfhittnntA«« 
Mt^r« RKTbttt in btm OebÄubt bcr t. JKt« 
flierunfl obflc^nUcn unb beginnen be« 'l'ct= 
mütao« um 9 Ubr. 

wirb bifii iinbiir* unter ^jinweitung 
auf tu- Vi. 3 ! iinb .16 b(i $)cer -- ergnn-- 
juit9«=üSefffe« jur Sffenlfic^tn ÄmnhiiS gt* 
bro*t, bamit blr Iti^riUgt« «MifMbirtm, 
berrn eifern ober IBormfiiibtr, iwntt jie t« 
für Mt^wniMg nw^lcR , fii^ TC^tjcUig in 
6pf9R liBiUbni N««». 

3««iliMM, Int H^i. 3«iniav 1»». 
Staf fMfi. ernibfcmmfffniat, 
g. 4) 0 9. 4. in m m. (Sin OTübi^fn oon 16 3abren, batf mit fd» 
nen i^licrn von «frila jurürfijeff^rf, fu((t fU 
ren DienfJ bri einer |)frrft{»aft ; neb^ »eib. 
iii^et arbeti fpri^t ftegut gtanjofifib, ßpanif*, 
Ctma« Sngftfd), «rabif« anb Seutftft. 
Krc IU«tuttfi crtbeil t ÖJr. ftjci| 

[3'] fim liMi SMbftr ittm „Rranf. 
gm» 3wi^, WM» taidbe turrfi in 9rantag ben 21. Januar Sanimuflf in 
Crntttteller bei Jtarl j) of f mann. 

. ^^r^- OJV»'»^*»»*«, Unb mcbme 
turifhrtfK unb «nbaeSBctfe itt^iDigeniTtl. 

fen )u (anfen. 

8äcf f7© (^0 1 1 TT^t guten Jtfi^bnng lu 
»erfaufen. 

[3*1 D^rienidcii fBp^nwigcn <a bem ®iabü 

6 «fr bal^ltr, wcf^t bccwafen grau IBUtmc 
Hertel, Wf ^men Äifffemiri^ ollen- 
»ribec unb Oierbrauer J^cing in >pa4t 
Jäten, — »«ben Wonltj;} ben .5. Pftbruar 
bieff« 33&r*, *JJj(bmiüag« 3 Ubr, auf btm 
CarrtenntifJframie, miltelfl Söerflfigerung, ben 
9)7eif5btrtenben, in rin«« ORbcrtMäcn S>, 6- 
»6er lubrig« ^ MI fll^«H 1849 «n, 
ibrdoffea. 
3«aM«i|, bn l& ^tm» 1849. 

9«l OAn«nM(|kranu. 
g I c n t r. 

ttifcgiant. . 

flu MMMtn Iber pi imCmiffii: bH «dp«'. 
M« «M«. SM Wtnt M fllolariolltf^lft 8en ben in aQen ?änbm (e rfljnlttbft befannten 

• 6lil( Mk 0cbrau(b< !lR»fifHiig bif.« (r. u«b Hdrfete k 2 fi. 42 fr. babe (4 fftr 
3n«{WWni iMb naacbuna bm {mm ttr* 8«ltl bofifbft ba4 afleinioe drpM ikberaebcn. 

Uebeln oQer Irt. al*: ^■•«iiif» Wi^V« 

itopfgiibt, (8ep*t<. unb ^Mmt^. 3a>nf«mic|lt, jDbtenflecben, ©ruft-, Würfen- unb 
l'enbrnmej, »lieberrri§en , Ärdmpfe, ijfrjnprt», e4(«fl»iiAftit , ^^»riftUt >c. 
nnb laffe ^«M aCkr wettern anprrtfung iM Mm «Mm IfBairift ftItM 
««ab«tt, bca 14. 3aiuua 1S49. «^-w 

aCj^ 3cuaniffe. 

34 litt tfM ifN 3«M M MliAlt, wn^ e^rrjni jii» bMwHbii fos« fai ben 
9M(frn unb la bk tS^MUcni ouibr^tcn, sie angemanbtea Üfiitel waren er« ofglc»« , fetb^ 
Sampfbdber rmmtni mrine %^min\m nur auf furje 3eit bannen ; nun (Arte iü) von ben 
©ofbberqer'ftben 3t6<umoti«mu<- litten , f* fjuftc mtr eine fof(be bei ^errn Ibonia* 3ä. 
ger in lijnbou, (egtt fit um mein rnbtetf itnic, »eil ba ba 3ibmer| btftiact »«r »k an 
linfen Mn\> Um wut, tn» ^ tto» ^ % «0^, «fM fli«|lff»m e^Mqm ' 

li(b \o4. 

fBirc bOT(b biefrtf dengnif , bn« i<^ bcr 1Ba|r|e(t artmt luib mit brat |r^tni _ 
«pl w < » fc ^ Im 4 3«Mir IS». 

Oalmtin ^ornbrrgrr, ©irtj jur Tfafi 

Dem ©«trn Ib«««< 34«« bobier bejeuge i(b ber Sßa&rbfil geireu, bo§ id) menige 
aunben nat^ «iilfgLing einer Solbbetflet'Kben Äbfumoliimu« Äelte »on meintn 3obn» 
fibmerien bcfrcii r»ar; unb enpfebU bkfc ireitev au< iOBi|)0C( U(bct|nuLUii§ altai itan« 
n»(Ub< an rbfunuiiftben unb gt4li(<bn IMtfel Mbpb 

ÜORbwv bm 27. .Oi|^bnt 184S. 

3. SiMbttm 

Sergnfigen befi^tinige ii^ btm i^eim Zbomatf ^jrr bin, ba^ m Me 
fraft ber ®olbbergrr'f(ben galoano^electcifiben 9i^<umaiiMlii44hMai an mir M tiwitf- 
ftben 6(bmeT)en, fowo^ in ben Oeinen af« amb ia .bW KtlMI, M IWlIDil jal. mI^' 
empffbk Mcft «ctin olka, b<e an Mtftm U«bfl MbM. 
8jinbaa, bmt. Saarnnr 1849. 

<rt>r. ^«ffknonn, aWt iSrrgnüjm gebe i(b bi^rmü mrinc »oOfie Sncrfennung itbcr bie VM ^nta Xbo« 
na< 34gec b>«^ g(t>->^ten a^("Ono*(let<rif(ben 9{beu>na«o>nue Sitiun funb; bt Mir bitf^lbca 
f« mk mctoer grau, »oaoikii üatcln, bic fibntO^ uab bc(k WOvag gfgni Me fbi^. 
ictfi^bflea 3ab'f(|wvjfn aMi|lM» 

3(b ratbe ba|e( Mv «■ Mkfna OiM tm» »Mkt fÜiMCr MtMUe mm 
tMft ju peiwttfni. 

«anbaar bca t. 3aaaar 1849. 

_ Karl rtaab, ffaufmann. 

34 fttl fo bt^iig an li'nb«nm^ nnb €(r4«n {n ben tüften , bo^ icb batf 9rn lin« 
«er» 3fit ^ülf" inu§if unb ctle attgewanbten ^Ktltfl rrfolgIo4 blieben, nun faufte vSf mir 
bei 4>etrn l^pmas Jdjj" «n« Oolbbergei galoano-efectrtffbe Mbfunatieinu«. 
Silie . m{i)e ben auffge^eiibnet gümltgen (Srfolg b^te, bag t(b augenbl (fitib Vinberunf) 
peifrürte, unb wenige Xage carauf war ta« UebrI g4n)I.(b »et[(twunten unb iß (babei ma^ 
i(b aber fagen, ia% i<b bic .fteiie foriwübrcnb tragt) feitbem nicbt nnebrr gefirnimen. 

3it> crfnOe nur eine fleine ]>antbaifctt g(a«n bca tifioMr bcr «rfvano ffrctttf^ca 
Jtetten, iabcm iib biefriben ber S^abifcft |itMi Mai MbcaMw f4flhai MNM oayfc^ 

8anba% bm 2..d«a«ai la49. 

Roufffiot, Siltmc, Cafirtbr. 

{Refne %ttm war fibon feit Idngrret 3rii mit kaufen anb Vkaafen in ben OM« 
uttb foiiar arft {)»rtn|n|ca bcbaftit, «» liMc ira| aitlfatb angrwinbiei nilnl aMi OMf» 
4<R ««atei inf flaiaibni b(« ^erm C|«aa* 34«k bobitr (au|ie arir bd bCMMbc« 

eine ®Mbbcrg(ifi^r 9t9cnmatitfmutf>ltetic. aKiar $rau legte fie no^ Oorftbrift an, im» 
neni^ AlttNbcH n«b linlegung iji f«bon Cinberung ttn^rireien, ' naib !8ei(auf aber ron h 
Xogcn IMC ba« U^bel gdn^liib »er(<b*vunben un» xfl bi«t iV^i nitbl wieber gefornmen. 

Z>iefe4 be^eu^e i<b mit bem grbitea iBecunä^n bcr tBabibeu gctttu unb nutbr afle 
bie an jbnli4)rm Uebtl leiben, auf M(|M awWnl> SoMfolaAlCl aafmifft 

tianbati, ben 3. danaar 1849. 

i_ * 3 C e f fe n tlicbed S^uflnff. 

Der U«tcr)fi4aeic Mtt M iai dnlcNfe bte Mbenbcn «cpf^bcit für 9t*^i^ti ben 
v%braaib bcc fagenaaaim « bl e r g wf^ben aalwaa-ifeetriftben iltti n. m Xbomoa 3d^r 
babirr la^abn, 3«bem, ber an rb^amatiftben dabnfibmer^cn letDti, aur « Oer^ficbtle tu 
empftbim, bHfftgenb, bof er mit ber 6en:i(uno einer folibrn Aeite gleub naib rtnift» 
^lunbrn nambafle l'inbtriing feiner auff^rorbrnlidjrn Bibnfctmcrjm «Hp|anbm N^t 
na4 4krtaaf «oa 24 ötunbcn fitb flAn^itcb baoon bcfcrit fab. 

eaabaa, Im 11. ^mm 184Sk 

\V. Kraug, jrrifgörommiffar. 

3(b bfjfu^e bffrmft in SBa^rtitif, bag icb ro:ni.<f Slunbtn na* »nlf-viig fiuer oMs. 
bergtt'fcben 9l!>.*umjit^rajÄ=Äf!tc ucn ben »üublei (utirlett 3it)ii'4)i)K'.;tn bifnti rrjr ; unb 
empfeble biefe ff titn , die bei ipi.Tcn Z^onu« ^ö^et botHcr )|t ^4bcn jtab| olUa itoin^ 
wtlibe an biefem llebtl leibtn. 

«anbOH, bm 12. 3anuac 1649. 

ۥ Smi; ttRtmaif. 9wt Mb SffUg »CT 9. ktiuifi^ca 4M»<«fc»< in diMikA.fMk Digitized by Google ,1 ,vrNf •i'i nur H.jt, irrl*, f6,nijU{ ti-i,i 'Sj*, 
|n «m t<U nl(u4tttrt diumii un» tan» 0« «tn.ui 
fantrn 'Hfujifin, <t iiuj ®fnrro»uiiif.-iai u ic . ^ltl.ll »ar ; J'' 
i it , attm i;^ ' ta Wt n'i^trn rinrn m(i flslknifDi itnoDfr. 

— 'Diir(6 fdun ©mf bffjtl tfiTrlb« trt 3Ba(fc«, 
AbjutTctin, unb faum (atu tl4 birf« «ntfrint, oit 
n bra Clod tvtalini, OImmH aMUmhH ■* 
i(a untrair. 

■ ,Cir (Inb flrtfttrt!* rW rt mt, taWm n b»B 
Vtrfjlrr mit tirftforungtii ätftUuftr. ,^Dit ltdif 
Blf^t Siuflt irttb nlibt i(ic itftt mllncn. 
16k »IffM «c* »H» ttentt HhPi«, te| Uff 
M4t fo Ifl4t H«r! «Ir «rllitl fMt Im 
in bft «anb MMiit l<) fai bat Craftl Irrtrn mk 
mit e^Iliini kNtM, Mia «aa Mir •««»»• 
MitfU« feM »MI 9t 91m 9tMi§m mmnäißm 

»ftAf* 

.•itiKa« im — (ii;fa<in" — (»otlfrtr C5i. 
iMTofa, lr<( rin Sann, Wr |ilö|(i(t atil (inm 
SraHur tmaibt — «IBtt ifl bn €4)v^tn^tt, brm 
i4 mcinr Sni^t, nrin trfetn «nbaahf* 

franfli «i((6 ni(tt, bal |«i MtAtflA; 
■kt 14 h«M «( fdi laaanadt Mk«fit|K«c 
3# IM» 9«i> «if t IM SU ««fMt M (M|K 
Vinn ttm Orfrrtinrg na^ Oirti, mn IBini aa^ 
naUanb, Ml ffallanb na4Rom, »en Rom na4 

mrind f)lfn|lrl mit bfr ltibrnfd)'>fili(]!rn '^rnunkic 
tung für 3l'r( ®ftfr »nbiabrn fSnnrn. tBrt 
i«b(t nft'n Sor^uno t^ntx iint Ottn buifirn 
•ie grirli fr««, nl^ in Opnubauf« )0 finb««, 
«nb trttit S>(ai, bn «f^l mni^ftrnl rbm fo fait 
od Ml aDirftiibfrK! 0«(f rla Du^tnbaal iibt 
«l^ fte W* «fMUgn. anb tlara lUnt«, 

rtftoff«. 

•Unb im If tR llcnii,* fragtt Claanfa ff* 

f^{btn, ,b« wir fo «tfl Unftffiinnn^ unt ?tf6f 
joflt, b(m alt mtintin iXdict bunftn unt t(n 
>tfiffn ttia?' 

•34 bin itatanbodrra , Turj{(jia TOiniflft nnb 
•rnrral. 3*^ ^abe 6U ^urtj) am ^of« b» Jtll* 
firin gcft^, unb frlt itum Xagf gt^^ (i( |« 
3(t(n irAtmßtn SeTf^mn. Vt« Sic ail|M |b* 
b»ibit» claiaa Wt^mt» ui^ma. lal^ Cle 
■k ta dB «*mf Btawr, »b »ttkra tf bett 9it 9muH tflt^tf brm Vlitfto gAtis bU ^anb 
unb f&^xtt itin in rinrn fldntn Caltn, W$ iWMt 
fln frlrnblbtl TOa^l auf^'iragfn trutbr. 

marofa ^laii jtr <u ii jurnrn. de Irgif blf .^anb 
anP« ^fr<, um tatif, bUfc i^m Hs«nltA<i(i4t •(• 
tntt itint 3)jnr64irf<t nf|«MUbll. «|»(|N«4 ttll 
tHiam in b<n Vn|ni: 3)iff ®rwec6ftei^e(t 

mt(r ^fctiufti rr;ru.)t trir>ni, um f( {» 
f|AiiSU4«t flnb fir fdr 3«brrmjnn, unb »abtf IH^ 
^rW bif QBrtlfabti bn a)&l(>r in bfi Wra^f, H* 
bft QSUiaiti^fclt anb tn bn «BablMItrii tfx I 
bnftian. 3> m Ctaai« Itr«« b«M Vü^ 
olr ^maniff« in bfffMtni. mf^r bfr 
fn| n* fif<m Wanpm VvMtMkafli 

VUbt 9vuMm§i «im CtPlf«, fr muf bat 

mb nnangnlffarff tt^mlM« ff«n. 3rbc 
f^tinfun^ ^ft Biifit ifl »4^r a»ta*f(M »im Ibi 
If|un,i (irirt Sf^rnlbumt unb rin ojfrnbarrt Wa> 
i^riff nittii n^ir in bir gtbAbrrnb« Srrifefit Irl lt> 
bttifii, fonbtin au<^ in bir SrnbHt SViri, ircltt 
ibm 9r(«it tu srbfn fltfonnrn flnb. 3rbrt 'lRni4 
[•a bir waromairaf 9nitrll (abrn, frin Satu 
raf frlnr rignr Qrifr «rtfeli^ nnb frtat 3«bn 
nk (tia JNtMtaf wM %n itMMt anb mti 
AaHtallfa «abrm ■nf^ik ta VrrtMmi bri« 
1« blrfra. Ctfr« HailMMHMrn ebrr tBcb 
b<« t(3){<|frl( btr Cfntrfnni («vermunbrn . fo i 
(ff jud) Mf (Ir'riqr t'i.frt ItJiUffU vfrb4n 
unJ tjL' Pirnnfn ilr m^tt Utiif ÄtMl'Cialic«, 
H( rfCt):iiiun,5 in 'Ämi'rii.l; niTimi, bJ^ nut i 
»ifff 'l'ft'onfn in bttfilbtn auf^tnemmm unb ai 
gririiff 'Ätiiffl in b*»fflb»n «ttfrttl4t vrrbfa Urfrtl 
Iwaait bk %iiti(«i{rriil«ti«B cen Otl tn Du 
een 9tfWt 1« 9t{Wt unb nMbigt QuI«,; 
•aalta Otafgic tatka |a nAfTm. Sabct 
iM* Slafir o^nr «a«at|ai« tM« »ui ft^t 
«ab bn antrefatraaf brt Urfbartientfrlfit uabj 
VtMttflffAitflit^rtil nur (inbrtli^ flrtpfffo, frj 
f»ran»ifn mit bcn SBoncpelf« unb Dritflff 
mrl(t( bif Sütftfn bfn « »rftffn b« 6t4btf aU I 
»»bangfafn «oftn für ^fvw- tur- flitifl:in.vn f«l 
trn, unb bal Sfflljallrn batjn iji unfijttt;arirtj| 
1Mtionalf4iMiit;rT. all an |fbft anbfrn «« 
funi. Qrf^ia ämtd Ifat fia« B<Mf>«n'off*>^l i 
ffai«(i «Btff« ftMl, «n «am ar-' 
Sor^rSrn, bal 9maHMtißMt MMmi (4 
Orbnung) unb b«l Vaffifa« «fl lclsAgr(< 
9Baatf bf'trij'n (ii wellfn, rtnen ml0U4f 
Jtxtit iu ^itbrn, btn (lintrilt In brnfrtbrtt alf < 
BBflfe la rrfttiorttn unb auf Poflrn bfr viEnl 
bifffi «tflff« «trtrnbfn bm «rwnm om IXon» 
untre tt) ju «nttrUrat ®« »iib im «t«?» 
(«uytra n«Brn. rlnr 3""^ i'miM rin Ui 

bagtlpira fftr bir IRoralitAt btr bitin 
tnMnBi««a aab fftt l^t« 9mnhtit\<l)iami 
9M aa% ahffMBt «oflMt Atn (•''"< , . 
«MMMaa toM a14t m »tc QmH, } ^« 

fitaa« «aabra gi^t, a* «<#t Mf «atfjjt J-^^. 
tat M, fMbcm Uc iM^t »MC 1« JtHÄffM 
Digitized by Google 
^ ^Nt Mfl 6'l^''^'n< rr tir 91ru 

Sil HfWl^ilung karA^r 0rtt 

«Mt wir Mit fk «I« 1H4* 
_ p Myfm. liMlini iM| «Hf M( taWflfrltni 
Krafi^ »tlfÄMni m> wrif Ur fvfriiwHfni 

SjiiunnrH Vt frjifBunifff fJlfn'o n/tfitlflifn flnb. 
üina nn ffrniVfe <6ffd:tli(t iu (tirjj flnbrim alt 
|i rini'n 6itiutiiifrr jl4 niftt auffcilkfn IrtO, fo 
Numint bJ« :Nr<tt (dftrn , ibm 4 eba 5 trbr» 

fg$ 9itU4U4 l» aiadilfn. Iliii 'Itrcf^t, rin 'it^t 

fauR i(M« 8i|tiil^ «m» uflk 
wu$t tfw fem Ami Ilm 9f» 
IftnHkn |ii ItaMR. Scr <to Hon 
rh «ijfrr okft rhKii tf«4tf* Niifir, Wffm 

Bilrij'tjit trftrti karin, fcaS fr bif 6aitf untfr» 
fu*fR (jnn, rrrldjf <x fauffn Will, etn kaR tt ff in 
(Hrrlraufn na( (ifitftfJlftiifn tcn fH;ro^t^r Wek» 
kftil fitrnft. Sic} allir ßunfif toi tif Unoo 
i^Mi utiA fcic lUtfftlii^frtt con jrbtr brßjn* 
k Iran Isar rt noi^niRklg , kir CDaorc |it 
«Nia HAH Bi4>t krtre^ni fc^n koUk. m( 
intc flf^tn ekrr taf4 «cM« 
na» 0»M 1« iTiaalatl a«l CiMidB^Mt 

, ebne kaf d tat Vfifnigt «Irt VfffiliM» 

ftn.'r 0i(kr ka^u («kuf. SHr VUid tum «lc< 
kt( 3!>ftn, bit KUnr nnk •«kanfra finft 
unk tif (lifoIi}( toftbfn fbrnFo »fxfdjlfkfn« 
(r»n. 'Su« fcri flnfltrnguiig, ktt 3fk<c in 
(>v':irt mi4>t, unk auf krr 'äit, ittc rr kit 
lug bttrrik), srbl kif tott kft a>fitnkfR 
>Mtflrfi^rif6rn( •(ivrtkroiknang von ftAfl 
Mmaa» f^vriU km Icntamw mc, 
1 mit Qdim Itfka gk» alt <ati«ff(l« 
fMi, fMkro K »hk 1» mOi Orrtti«. 
•ktaif ttar flm^na«! 9t» t^, »ai |(m 
all ka( aTftfmSfifgfl« nfftflnl. (ta* gflk 
ItWlft« abft ift fflnf 'ixbtUti\tf(S)iai\^Uit, 
kif tBafcl Iff Inwfnbunfl bnfdbfn fittit nur 
fctbü unb ffinfin Vnkftn ju. SBtnn rin Ra« 
itin.ft) btf ^ialDtn ni(tt rrnibitn fann, akri 
»loffft fotiiufemnifn ^i) gftraul ; fo ifl fcla 
itgtc (Sruak loi^ianbrn, i(n karan (tNbtm 
«a«M. (U «itk MMW^ ttai e4Uf it M>« 
d»- <lat il f #«li» mn»v** ■* «• »M «tat 
••c krc Snamana gmtM fiqp«. Sfl^ra 
fBotlfa^MiiBttf fan« krr Cbut mel^tn, 
n fr SU tinm Vlmidiin Mjjt In batffl 
MsWn, «k« S>tt kati^ nut VUi unk al^t <hM kett klnbtn, unk ku k«tf0 $it nl4i r<B»d 
rinfaUfn (affrn, in iDflmm 8fkfR irmaU rlivaf Id« 
brtl i\t 'fiürfirn rnfrTtfgrn |n npütnl Ok» »raa 
n faqt: t>u bi)^ «trat fin fi^isfT Anaftr, k<t ni4ft 
A obfi 5 3abrf n»t^ta ^Ittc, an rin» C^fi^ria 
«in 8ta|bt diif(|ni |a (i«Mi« alit 9b f«il|| luA 
«afi fte «Uli« iMi»w, Ii 9 Me «MK int 
llaiM, «»4 ite MkmVifMWiasi »idrtnk tmc 
3rtt (rirtara IB %ttfalf Okrr unm tx fa^t : 9» 
klfl rin ixnH unb qiWdttt Vtitd)*" . obri r« 
fann S>ir niifet rtlaubt tvtibrn , WüffB oktc ^ank* 
f^rubf auf btn ^IVifjuf an^iifrrtli^rn unk Stinr aU 
(rn Vllrrn bamit <u finibrfn Y Sfliik 3mank kra 
Sricti< \tt fü6ttn Mimtarii, k«$ kutife foi^' fiff^l* 
UAt SwaBflIgerfATifttn kit Vikrittfrafi kri 9ÜU 
onrnt^tl, frla tSoM^ank rr^fr^t unk kri $auk«ril» 
■«« utiatHkitt »Mt mvk t§ «Rtast «M M* »N 
(aMaifNii 0rihA( ktf 3Mrfli§iM|iNif dwnM* 
IttiM t«f kf«i t«Rkc »nWitn fß mtnt, «r% 
n«^ «1^ kit ofT'nr Xb4tf«4< «In 9tm|i4<a 
Vuqrn, baf in allfn Sinbrrn, no OfnDrrkfTffbrit 
fingrfübit iroTbrn, ktr (Stivftbf&ttTftk brr Ct&blt 
in Abmafi^fnbfr ®«if( fli^ q^tcfitn fjiiit 

X:ir SrreiftkfTri^fil frft b<n gl^l^fn an bic 
^ifüt . ti< ifita gelA^rt, unb ttiibi4< km Unfi* 
kigrn, M) na^ (inrt ankff« SB(f4)Aftlflung umiVß 
Men, fit kU fc ((KT taugt. tUf (SrnnkftrlMt 
MtMltt t«^ Rl^t Vi fMOMHUK fPfaMt*!, ft» 

•rta pr niaiuiMii ik. vm V(iaiivtaa( it» 
)if««n •aw ifMu t«, k«f d» «niwifHiir flaitaag 

|a (iriaMi •nmiltvriae km«f tHlf»^ mtto^ 

tnik(t)Tt {rkrt ^alibaTtn QrgtAnbunfl. dl finnra 
unb iTfibrn kt^balb nl(|)l mt(i unb ni(])t nrnigtc 
(kforftkttftbrnbe im <anbf ff^n , irfil tu 3^' ' wb 
drnitjruns bfifrlkm nidjt von k(i SBlUfiit , lonban 
«on ktn 9r^&lfnl(f■n akt|4ntt(| ifl. Sie (Btittxb* 
fcfi^it vitk tfinta e^acikR Mtanlalft«, ti» Xlf^* 
Ur |tt nmW«, .»«rb n al4t |aR| «akite n«b Ulli 
Ha« «tlak« W|« lat, flaktR Iklcrttillt 
lloit, f* Urb«« ff aar Wr tnfUtHttv 9of«t ^ 
km, 6i6ningfn lä lta(rani|<fliinkf nu v^eTtiäKn nak 
aueuifltf<4lfn, nil^t fit (ftror(ii(ringrn. 'Ibrt Ulf 
ffnntnip unb ©oturifefti h'nb<n ^tti bif ^atlnitfi* 
gfn (Srgnri irbtt jiTfcfinislafn li^rf(|g(tung frQR. 
3)i( jturjfl^iiftf'Ü kft Otflirja^I baimt katrf )■ 
<(ilf( unk bif DuadfalimUn kct Untnuftatn aSit 
^rt SftUitrn krn Wi^ltn <B<ni(Tft<mann, boa kct 
QfiWfc M «Uatl RBk MB b«t aciMflRat hrH 
StMfMtaag M VrHiAuü« «i|tlal||^ Hf« |k 
»eOrn. »(I(fe( nut tt ftlk^ kunt V((if ank 
f4il<niitf<it, knrct fcie fTrir^e Vrwfeuaa uak kac4 
bif unbrtinbnir datvidluns ftinrt iltift« ^tkriio« 
fii^trn Vftmag. Sri f«gfnannif Sru«! kri Xa^U 
tal* i|i nichts all finc «oa kra fTanJ^{(f4tn St»mß 
muni^ra gr(i^(i(( (tfttnk«n< V^raftiHt SBft«|ilRg !Dtr 0<nlM tintx fblfi -"■■^ 
ftint gatftt jjffetirt! luiiuiaiiim 
ptnrairrtnanN , flct. s> : t u t ü n m , ijl 

«m 19. b. Wt«. iiad) Jalnc KiiuiMit 
l8fib(n faiift a%9 einem fdireerivfiüftfii 

«*bfn flfft^Ub«. HufutUn unter 

iin< iDac bit <lrf^dRUiio «na tincd 

bffffta »«It, ijrg t BM o. 
Ifcn nmb SJuP' 

Itic tme < Son bcn in aXUn ^dnbrrn fo rö^mli(^9 bcfaantfn 

U5olM>crger'f(i)(n (Baluuno a!leitro'HI}etfmAtietnii»r]|rtfen, 

* CtMkrit Oflraiut« anvrifung k 1 |I. 4 (r. ni» fldrrtrr I 2 fl. 42'fr. »a6c ii( f&r 
daxOiMm ttmgtbuna br« ^mn 9hr, VStttIt bafd^ m aflcMie droit Ibrrockn. (^m«<«T{)jlii|ttiij 

SuMge finn 
1849 mSffcnt 
föHieli«» 9trgi 
bn an SDUnUtt 
L •ftnAro lUlc 
iUnfMiftfeiillill 
b(|lR(Ht) »trtArt 
«M fttfagtrn 3 
hit 0ü(Hflfrit t 
fu((unk^<fommif| 
fljriicte fo wit i 
4)t^ötbc auf \f 
mationrn gefall 
«M<it lehrte ci 
e«na0ni M 1 
Mt^t« wrrbca i 
Sitning abgr^l 
nittag« um 9 

(St »iib bir 
«uf bic S§. 33 

bra(bt, bamit bi 
ftrTcn Sltnm 
fiv wt^iNiiHfi 
6)»r9<t einfinbf 

(M <Sin ^ib^cn 
nen QFftcrn von 
Itfn Cifnlt W . 
lii^rr arbeit fpric 
ttmi 9n%nU, 
«uifunft r [3'J «Ron fti4« 
fvrttr SMirnoP grnttteftltr bti 

«<i ^. Ott, 
fetrt^f(|( unk m 

fcn }u (aufm. 

ttrfaufcn. 

kaufe ta^f u 
»ttUl, t 
»cfber vtA < 

^flbfn, — xmhii M ^toUiaxMl g(g<n bat 9ignitbum. QBn vn« 
Mofft bfD •(tnitb ba< lliftn, bcm €4ubma4;rT 
tel »(b<T, b*m •tlbflWfrt bal SRctaUt «titma* 
•M brr «anbei, b. t J(a|>ila(. •oiAwMt 
ü M( «Mit btt VntaMM, oMf^ftt «a» Ut 
«rtrft «Hb fcbtt Im NtM^bn Itrtife {m «t- 
bttt iturfiil-, rl in b«r b(fni4>ttnbt 9t(orn, irtfct/rr 
jut drtf niibfTfiQt, um In tttibrUttr Sotm (ur 
9Ilnicf)jfcSrf jurü(f(u|ltl|4tti. tSbenfo untfrlitgt tir 
Cruiitjtilung btr S-itrifm unb fcn SDtafd^tnrn fc(ii 
Itrlgin ©fätlfftn un* ki falf(<)fn ©otauiffijunq 
0<nn rine IBttt^atl fii) vrrgii^tit, fo bellt fU 
■tae 9»ixit, unb trenn la» l^ir^tug ftnniel^ unb 
IMitaiilii Mttcffnt mb BMumfei alt mnitßt Inf« 
««1% m 8(4t mb «(Mt (to MtMitM anb 
fllMiil (bjM^ii |tf grifft OHtbev Anm, fo tMk 
Müfel IBf(f|ett0 eine Äaftlne flenannt. 3» mlft 
%aixittn unb SWjfdjItKn in flt!<r Äiabl ober 9xf 
»Ini , um fo fld'tJjicfur unb uui »» u'oVlb<36(nb(r 
tt'frtfii bif Sniftff tftffibfn frtjn, Vit gtc§t 3n' 
buflrlt iji bei ibobtn, tv&uul bti fleinr (Mivetxb' 
jlanb feine Mobrun^ faugt , M iMeinflOverbe vei« 
b&lt fidf jQ ben Sabrlfen, trie bie J(letnmatbf<baft 
ium aeofni Cnrnbiefll , uie bcr JMeinbanbel j|«n 
•i«f tuM, ak M« «vyiik |k Sifnif«aft. flkof 
•«Milga.fiknf Wr trt», um wlUrr uim |r*«l 
!■ tunntn, ttnb au4 bie fUtaf^Mne l|l ein Vidtx. 
mf welibem ber ftobQojf bie 6aai unb ba< (lr;rug* 
nlf bie (frnle ifi. !Die Sdirlfen eerrdifatTrn brn 
Oeicrrfen bt'r !&rr6rffrrun0 i^ret QSrrF^eOiirj , bte 
®ütf i;ub 'öiUtOiffil trS OiotmatftiaU iu>5 H( lUt« 
lroblf(iletur<g unb bin 'Abjub von (^i^ciiQnlfffn, 
ire(4ie autetben gat ni<tt bctannt ftnii »firbrn. 
fflidit beT tunbettfle Xtitil ber uniStliqrn ^rirrtb« 
li^rn ®<aen0inbe »itb in Sabtifdi dnijcfriii^i ; in 
bra Slabeni alit, »• el o» iaktUtn Mab 9lar4<* 
MB febA. ba fnb a«4 Mr •etpctfc brt ttwiffM* 
(eft unb ber Semunis Mlf«ltni< ««b d l|| «{^t 
tin elniisei Selfbiel »«m •egentbeil befaml. 9ber 
9a6ilf(n unb 3ilnfle finb freilitb ebenfe venig »er« 
tTAgU(b mit (tnanbei, alt itie 8rei)ü<)lgfeit neben 
©ensttbÄC» Mnn r;nin Sinn tjifn fann fS.nii Jon 
beiben ißitniitiitn mufi i'jUen, uno tir buliii];«» 
^onbmfet baten ben 'ilugenbliif für guiqlii] ttd^* 
M, wmItalfM, Suinieung. «Ilbune, Jtunltinb 
fB^tnUH^ Wt ben «Ageleifm H«b bm «MiliMI 
im Im|mi i« bfmi ft |Wb ia Vranrftirt |a|iMi» 
•rattlMIMMi urt {(biC bON l^nen %H ein CtM 
•anabfttel Pergament au* bem Widllbe feinet tBa« 
Irrflabt mitgeiiad)! fie bo^eti eabttt unb foirigirt, 
einen mobdtien (iinbanb banim gfr^Ijf^rn unb bie« 
frl $rad^trrrini.''Ijr unter bem Kamen einer alinr- 
«einen ^anbwettl* unb Or w t r b e O r b< 
■■■g ffti »«BtHUnb Wv Sab« 1848 M ein* bellenb» Sranie i*m •rf^MtfMM«). — «nt 
hitifibe 4riNa| MffiiY fogunMif« 9mrAt-S>i^ 

■■N *]j*b W » fb iNiiigeT ongffonnen »et« 
b«. Ml bet IMb Unfrtet fHatlbelluni) flit au* 
ben ttotRcberbrn von feld^ erglH. SHan b^i nnin* 
jwerfmiflge IBelllmmungen bjtin mit aufäuumnifn, 
grrabf fc ivif m.ni cu* tun Ärrf<v fiii gdiHrt 
fljiiinl, ofcne betitalb baS ftu&eiite (Xllrft ui vet- 
geffen. 5)1« rigenllictff nut ld;n:j(t VfttfiiiaMf 'ilS- 
jidjt ber a(tt6areu SBetfannlung tfl aber auf ni(btl 
mrtr unb ni«« nwtlgff Irtnattlgeganaen , all Mt 
SRaf4inen unvlt(f«i |« noden, be« d»<M<aifta«* 
bei III verni^ttN, bic 9«lnfbMni |a bw tttnrn 
(iRMtütlf m «nb bnw b<» Bebitfniffe bei ganien 
lonbH In bcn %r(|lftueii bet «anbvetfet aufTu^en 
)n faffini. 9>af »enn ein fo n<a|;nf!nn^ea <BrclfFt 
tDltdifb jur 1lu«fflt!rung gffciaetji nftNn fönnle, bir 
3aH ber Scjciriniii^ und tir J^bit brr 'SiltLina 
unb be9 SlDotlftintif« ttj beutiijjfn Kinter Idlediur. 
bfngS ouf blf 6(ufe bei 14vn ober 15ien 3atr. 
bunbrril jutätfgtbratbl »erben müjite, boe begteifen 
jene lieute fieiil^ nltbt, nnb nmn fle r« awtt t*" 
giiffen« f» Ritbftt fU in bn falfibm «affnmf bnr 
dgM« flfff^ntn •liOnn« ietubigt batiier fm. 
§• Hl btebri niAli {« beflagen. oll ber VBfn?anb 
»on 3e<t unblBelb, irefttet an bie Veratbung fc!<trt 
t^ottettfn »ftfetirenbet weiben Ifl 

Da« beulfit »liuMlfum tat tnüt Tic^uft tri 
jfirfrMid5rfrtG)rifJd;fl.if3firii|; Dil! tir iiii:il-.(l'f n (Vlfidj» 
gltligfrlt aufi^fncuimen , all n-fnu i'. ui I rtl'ci lljg 
Hut f>lürftfL:i tut ollfl» Ä.'ifri ; I : iiLivq iifiitjiljt 
uc«*(u itatf, unb aui^ bie ilJubiijiilif iHtinl fB 
nidjt ber SKüte n^rrtb eraittet |u baben, fid) bamit 
iu bef4)4filgc«. nUtletmiU »natbct nan in Btaatm 
fHtt ctaeAmrrbatbm«« fUt g«n| StaiMlanb, «H 
ober bif «inieintn bentfdben Claalen iil4t ab;uUlten 
Weint, lebet fSr fUi unb «bm Uebrreinßtmmnng 
mit ben anbern nleber eine fcrfjiitfrf ffifirrilrrr' 
nung ^u 6eaib<it(n, n-crau* iultjt tir l^bfiidijung 
betvcruttm tinb, bjp baB (ifjcl bet jl* nlter« 
fytei^enben ffiüofi^e nur but^ ^*>^ IVeiveibfreilieU t*lb|<8' 3n »wiftn H«mI» f|l 

Mt nfft «ifib-Cb* wn einen 'fAbIMifli Mebtte« 

(Ingefegnet n-otbrn. fVt (efannte SSienet 9lä4t< 
ling, äNax dritner, €obn bei f. f. ^offirrei;irl 
unb abgeotbnetrn bei bfr beulfttm Ohticnaber» 
fammlung, beiratbete bie 3AbiK $auline SRari au« 
j?arl«uit;e, unb brt beramll iOlbMallll Dr. fiff BBfljoa ben ajtauttnglaft. 

MbiMw, «tm Mb Ceiüt m «. «nf«« k SwlbiMIta. mitti^e 3 übe ouf biin ©argetmeiHeramtf, miitflli Sertlri^friina, ben 
SRetÄbielenbeU/ in einen ORbcrwetlen 9», 6 
•ber Oid(»t%HI 8eH W« IUM< «0. 
ibettaffcit. 
dvcAcMnw In 1& 3mimk 184». 

SM eOMinMlfkrant, 
. • K n g ( r. 3n»ei mbll'ite 
1(1 &0raB(. B macr (tab |n »iiBirlben «Ol mWtt blf IltMrtolliftelfi 

Ceymann. (^r»cau<b bft fOfliRonnim ««Ibbcrgetl^ ««fMnoxfmriftlcn ftttt n. bei tbM«o« 3Jjet 
babtft »u ^ihttt, 3ebem, bet an tb'umdtifibea Ba^nfibncrtni Icibet, aufe Ocr<fi(brtc ^a 
empffiifen, b<ifiJ|jenb, ba§ tt mit ber «rnnfung riner folgen ftclic glrub na* «inüiea 
Stunbrn nam^fle l'inbernn.i feiner oufferorbenill^en 3abnf(boKrint iMlVnblll |*bc« Wl^ 
nai^ Haiaa\ »on 24 ötuncen fi<b ginitiib baMO btftrit fab. 
amm bn ll. ^umm 1819^ 

^ tt>. »rau6, jrrffrtöfommifFdr. 

3c^ bejfu^e ^iermft fn ^Ba^r^t baf i* W.-ni^e Slunben mä) anlf^ ' i^ ttiur ©ilb. 
betfletfi^en St^.'umitijmjtfrjrdrr oon ben füi(biftliirl{n 33t>nfitimcjCn t-ifrat njjr ; utib 
nnpfeHe birfe IT tten, (ie bei i>ata X^ooMl Oi^w botHR itf Me tJka Utaa^ 
totld)t an biefem Uebel Iribfn. 

SMboB, boi 12. 3inuar 1849. Staut Mb IMog bei 9. 9i>ti(F'|ib(» i» iwetkitb* Digitized by Google für Ifen 

]W' tO» ^mtai. ■33. 3aiuiot. t849. ^afpl«itoa , 14. 2)f). ^tbtx Skricbt «on Kalifornien 
^et^&tirU, bit Cb«tl>^<t>t br« C^olbbt^Tirttf fi(^ »ritrr ba« 
Sbof rntlang unb brtirrr natf; btn Otiten antfbrbni. Wan ar- 
tfiltt fcbon ir(t auf hntr ^läd^r Don mrbT alt 12,U0ü cnglifd)« 
CuabTatmdIrn unb mit Qtnfcblu^ brr Strna 9{ccaba mu^ bic 
flanjc %\ä^t mc^T altf 1U0,00U engl. Quabiatmciltn ^rtra^tn. 
3)if gicbtrn, Gfbtrn unb (SpprrtTfn, ntl<t)t auf ifiim ^cr^cn bit 
^ötft ton 250 gu| bfl 12 gu^ Diamrtft rmti^rn, njurjfln titl« 
tftd)t in btr golbrncn Unttilagt, con «((4<t bie bli^rnbtn Rix- 
ncT in brn X^&lrm abgrwafti^n finb. 

J>if nfucflf efHnfclf(^f ^ofl ^at witjjtigf Wai^rit^ttn flrtraAt: 
fic pfrfünbtn bfn ÄtfaU btr tinflffcortnfn Irupprn unb ben Um« 
fiurj bn rnrtliftbfn {)trrfd)aff in ^ffdjawtT, bic l'friitdjluitg ti.- 
nei Ztitili bn (Irmtc ton Wulraj bti dncm Jlu^faU o^tn bad 
<n>ilifc^c ^ai\tr; bit 6ntbr(fun^ cinrt sntrfdiroörunfl in öitlfutta, 
tcrl(tit bit 9{!(bfTmr(Iunt{ allrr (^UTC)i.ifT unb bie C^infr^unf) rint» 
inbiidjtn Xaiind über aUc 5l"cfifuni)fn ber Pump.inie jum S^tdt 
^attt. 

«u« 9i>ffif«>9olcnWii«^l b«« »O«^ AM WemrfnffT:" 

^it Xrupptnmhx{&it babrn biet no<:^ nic^t aufi^rbört. 3ii< ^Tilb^ 
taijt, fe fpre^ftn bie ©olbaten, ^ttft ti r\a^ ^^alitn. J»ie Jruj); 
ptn »erben ^ut gebalten, bie W^nunfl fpmmt prcmpt unb, merfr 
ttitbifttt ?3eife, o^ne bie vielen bi#^er belifbfen nb}iitfe, bie einen 
©ilbermbfl oft auf 10 ©gr. ^ufamtnenfAntctjen (Snerflifcfie ¥e= 
ffble be< Jtaifera flehen ba< bi^berige betrügcrifd^e Üicrfa^ren btr 
Cffijiert aUtt @Tabt foOrn ele(lrif(4 ge»ir(l |;abrn. 

<9ro#f»ritoiinien. 

8onbon, 13. 3an. G« miautet, bie ». 9}ctfif*ilb 
in gtanffurt unb fcnbon Wtten ba« neue tficrrei(t»if(f)e Snlrben 
ton 80 SRidionen Multen übfrnommfn. Jton ^ier foDen bereirö 
febt btttitbrlttbe Summen, jur (^injaMung ber etfien Diäte, nai^ 
imen abflefibidt »erben feßn. 

— !lu« bfu 4)rtfenfl.\bten treffen traurige ^a<t)rid)Un über 
bit go^tn ber am lO. b. fiartqetjabfen Stürme ein; t>ielt jrö^ 
lere unb fleinert gtbiffe |!nb lijeil« flonj »trunglilcff , t^til« i»t= 
^ranbet ober ar« tffdjÄbiflt »orbtn; in mehreren SöUen fam bie 
fltfammte TOannfctjaft um. SBeitere Sroueibtrii^te finb ju er 
«parte«. 

— 14. Sanuar. C?« finb Crieff auS litaptl ftm 30 '3>t\. 
tin(;etre(fen, »eldje beridittn, ba^ bit Beinbfeligfeiten jn>ifd)en ben 
We.i|»clitanrrn unb Sifllianrrn »ieber begonnen haben. EWilojjo 
fcH nad) liefen leeiern mit einem Wefedjte, »fldje« fiel Clut c[t= 
leitet ^ätte, roieber genommen »erben frtin. lie Sidlianet foI= 
len it?t Suctan SNurat jum Äfnige aufgerufen ^abtn, 

9!tl itüb, 8. 3anuaT. ?>tr 6ultan ^at einen German tr» 
Iiiffen, trelAer ftuct» ben ß^riflen gehaltet, §u ben bc>l<en IL'ürben 
rine* ^iifdjai tbcr l'cjier* ju gelangen. 3^te 5<erlrtutbarung bfei 
\ci grrman^ foU »on ben SKufcImännem mit SRutrcn aufgenom» 
ntn lEOTbta frpn. 

Stallen. 

*om, 4. 3an. lo« Ultimatum be« ^opfle«, mlibti fel>r 
Diillt Sebingungen bietet , [ebo* für ben gall ber !Uerttitjfung 
berffll« mit ber yinnafcme ber rc« ben fflroßmfldifrn angebotenen 
3nferpfntton brcM / ji«'"''»! jwar febr im ilerbcrgencn, alklo 
UMrfting^Io« ft^etnt e« niAt jn fenn. ler Suflofung ber ©iunta 
fdifint "bie Hbbanfung be« lljunicipiumö folgen )n toellfn. ai'e> 
lii^flene ifl bacon bie iRebe, ba§ ti mit berfrlben gebrc^l babe, 
tib }tsai in SKüdfic^t gegen bic ttibigt Qonf^ituante. (Segen biefe ^at om beftigflen unb grünblic^fltn Sologna btmonjlrlrf, 
ttel(^f« mit 9ied)t barauf nnfmerffam maäft , b.rf man ii(b auf 
biele Jöelie aud» um bie Äonftttution bringe , auf bie man lu 
grope eturfe ^alte. Q« bei^t fogar, ba^ ifologna eine »ropifori. 
f<be 3iegierun.\, aber ju Wunften be« %\pflt« unb in Dppofttfon 
gegen J&a« TOinifierium errii^tet babe. (St ifl nittt ju fagen, »ef. 
djen Schaben bie Iterjogtrung beftnitiven öinfc^reiten« btm Sanbt 
bringe , unb man bat allen @runb )u fürAlen , bo^ bie belitbtt 
abbanf»ng«mfthobe ber rabffaJen ^tJartei bie Wittel in bie 4>anb 
fpiele einen ftarfen etreidi au^jufübren, auf »dcbcn ftt feit lan. 
ger 3tit finnt. «ud) SWafi bot auf bie Ufbernabmt bt« @tnt- 
ralfcmmanbo'« ber Gitica «Hrrjidjt gdfiilet, unb 3fom wirb fic^ 
nadjften« bt« praftifdjen ^eitdfe« rühmen bütfen, ba| dn mo« 
berner €taal#forper au(^ ebne aOen Äopf rtAt gut eine 3tit» 
lang erlflirtn fann. 

©0 tböri<^t au(^ dn »uJbrucli in Cter . Stolitn In ble- 
fem Äugenblide fcpn mürbe, fo f*eint bcd> ber eifeme 3>f<<pctifl. 
mu« ber flaptfdien (»eneralc, hjelc^e bort bit „bentfdjt Ißafftn. 
e^rt« aufregt eTl>aIten, fo brüdrnb ju fe^n, ba& eine neue/trenn 
au(^ nur partielle (Srbibung nii^t mebr unwa^rfcbeinlid) i^ 
ben itrtlienifdJtn 8<Intiern flammt eine grenjtnicfe ^»fb gtgen 
bit Unttrbrürfer, unb bie l'agt ber J'ombarben ifi frdlit^ fo, bafi 
fit f<d) tigtntli(^ nid)t mebr ccrfditimmern fnnn. Sie furdjtbarPen 
«ranbfdH^ungen terp^anjen SRctb unb fcun^er an« btr Äfilft 
ber armen Kleinbauern in ben ^.ilaji ber iUddjen , ber SKuln ifl 
toUftÄnbig, öfff fe gibt e« nid>t, bie fcnftlfutioneflen Serbd^ungen 
gerbinanb« be« r^ütigen« werben ohne 5L!eiffre« porentbalttn 
unb bit lombaitifdjt ^ugtnb »itb nacb alter OTanitt unttr bie 
öflerretdjifdjen gabnen ffnjTenlirt « ®o nimmt benn bie au«ttnn. 
btrung »Itber in grc^-em SUta^fJabe ju unb ba befonber« bit mi* 
lit.upfli*ligen jungen feutc fid» flüdifen , fo erflärt fid) baraufl 
»Ohl bie unlängft gemdbeie ouffaHenbe ^«renjfptrre gegen IJirmont 
I?ie ^olltif btr C<fteirddier ift, fidj auf bie nieteren Älaffen lu 
fiüfen i jugleid» rüflen fle fid» fortreafirenb gegen einen ^>anb(lreid). 
Tit itahcnifdjen S?Iälter fircCen fon Witt^idlungen über rinjelnt 
Sd)anbtbaftn ber öflerreid>if<^en Solbaten, im QJefc^imocf ber fol» 
gcnben , jum Ceifpid : ein piemonttfer Äärrntr »ar auf bcm 
lombarbifdjtn (»ebiete angtfommen, ber blenfitbuenbe törenjoffiiift 
forberte i^m feine ^aplert ab, unb btr Äärrnrr fuc^le bnna(h in 
btr Sflfdje, ol« tin« ftintr ^ferbe fiel. Gr bat ben Cfjijitr, ibm 
ju erlauben, ba^ tr ba« Sbier »itber auf bic «ü^e bringe. 3>et 
C?ffijier ontwottele ibm bur«^ eine Obrfeige ; ber Jf.irmer gab ^t 
iiiTÜcf. Wan t^erbaftete ihn unb fubrft tbn In« @tfängn(§ ton 
»bbiafcgrafro, natbbem man i(>m allt« ©db ftbgtnommtn hatte 
Itann führte man i^n »ur Äirdjt, banb ihn an" bit Wautr unb 
fHe^ bit furc^tbarfltn fDro^iungcn gtgen ihn au«. (?r ^aftt ftc^ 
auf bie Änle geworfen unb um (Snabt gefleht, ba er Safer »on 
flehen Äinbtrn ft^. Sto? btm lie§ man Solbaten »onürfen, »ie 
um i^n |u etfdiie§en. (Sr börtt ba« Äommanbo geurr! unb »er« 
lor bn« SBrwii^ffeiin. 3>irfr fdjeu^Iidie ©cent »itberheltt pd> i»ti 
lagt nad) tinanbtr. t?nMid) lieferte man ihn betpu^tlo« im ho» 
fpitale nb. Serartigtr (»tfdjidiien taudftn oOe 2age nene auf 
t£o bleiben bie grauen babti, fd)ttarje Srauerfleiber, bie ÜRanncr 
einen gier um ben |)ut ju iragen , nnb al< man in Bergamo 
f er einiaen lagen ben »efehl ergehen lieft, na* 10 U^r «btnb« 
turftt üiitmanb ohnt l'atetne an«geben, fo modite man eine hi« 
füge brdfürbige ^Ruminafion barau«; bie witigen Sergamaffen 
jcgen nemlidi jn brrien über bit Straft , »cbtl dner ton ihntn 
tint toeifee, bfr anbete tint rotht nnb btr brittc dnt grüne ?a« 
ttrnt trug, fo baf burdj ganj Bergamo bit rtrpöntt italititifdie 
Iricolore Icuihtdt. 35ie SbatfaAen finb binrd*cnb, um >n be. 
weifen , b«^ ein friebli*e« Kcbtndnanbtr üalienif*er Untrrtfia. 
nenfdjaft unb ijflerrddjifrfier ICcmination in ber blci^rigen il^dfe 
\\(S) nun unb nimmrr rrjielen l(i|t. ^ai fibm ber !l«C>lfer ebbt 
unb Suibet na(^ rÄtbfrl^affen Wefffen , nnb wenn dne SBeriobc 
bagewcfm ift, worin «er btr Söegdfffrung ber ÜSaffca, tot beai 
)<frflhrlt«.!eewn6tfc9n be« SBolfe« aBe |)eerfäulen unb oQe geuer- 
fc^lünbf btr Äüniät unmn(^tifl »attn, fo fclijt wiebfi tint anbe« Google BtrCetf, in »fleftcr fin rlniiif* S?nfafIIon M« Bajonrtlcn eine 
(mtptllabt im i<mmt bälr ! 

5Rat(ant, 12. %\n. ian Hn 5>>.i tnffnrn (i* bw Wnltitr 
ju fllaubcn , taf; tv.nl lllbrrt in-* einmal mit fett öfifTrn*if(bt:i 
Hxmtt onbinbfn woUf, mn fiä> bit cifirnf Äront wifjufffifn. 3>if , 
onftfenlic^e 3<>W ^"r "'"^ ^ifmont flii«iv».uitrrtfn 9oni6iufcfn 
niitnIb(Tt< tigemr Srupl^rn fodm ^ufammcn ein -btn ron 100,000 
gürnn lilitn. Wim W auf (^infdtirdrtuniirn ron 'IDaffcn, fclbfi 
•on jivti StMWtn, ««4 SRftiknt (tcbtaiiKtt. Udwi^oiiyt Mbflr 
frlnc fltriHite doM !CB«ffm 1» MKrr inb oiU^ in Iw mNm 

eMt<(R «nM f")"- ... 

$ari<. Srirft ou^ Sonbon vom 1!^. ^an. nctbcn b<n 3»' 
iubXoiA ^tfUlpp'i al» (ud){} bctrnfliit). dt l\t(\lt Ubtniau 
M^nUktti -bk Snjte |^ni aOc |>pffnRm auf, ben tRo' 
4iflMi M triMcni an rrttcn. Uni« fttaM <äibm (bcs ^rlii* 
in) foO fwft dofAyrrn^ctt b<TTfd^tii. 

- * steil enburc). !Di( ronalifKfdini Damrn oon 9trurnbtttfl 
•talMl Ift lt»iii<|in t>on $Tni^it riiicit 9}ruta^r#»tinf(b gcfd)i<ft 
Wib Mtt bnfclbni fin< SMtfanttwft n|a(tn, ta tscI^Kt 
<(Mr . bnMl 9«ttH QhAamm ww i W Hb tii ttUhfr nnm* 
buTgl initR bM «iinlU|ni AbHl M CHltn ItSirid«« gcfl^w«!» 
litrb. 

©rifff aji« bfm'i)aflA wcllrn reifTfrt, ^nft btr nftßiiK 3"^«"^ 
M ^Tinjrn pon Ornnitn unbcUtar l^nDOT^fn t|l , tc\\i tcrfflfcc 
jid) nbfi luit^bfilctrniiiUT bartnärft.i ix<ft>ifTt , brm Ünini'cbc bei< 
AÖBiflt gtmäy bct Jttonc l^unftni frtnci lötubci« )U tMfagcn. 

Ocfl erreich 

Oien, 12. 3«n. öiiu IjuHaI, »cldjf am Selufl^fttaat 
^Ottbrn }u Clmu^ ^itlt, madjfc bafclbft Scnf.uicit. Sarin 
■webe n&mlid) btr §. l btr Ö)ninbtcd)tr al^ jtrerrri rrflärt, unb 
Am f« (»bf b'Wl'" ilfbonnrrt, al« j\r>»fn bif (Sirilf^r, b<i* !ln= 
tafkn «OB AiMben* nnb JtleflcrgM, bic Zttnnunti bti @<b»lc von 
b(t ftird^r. nr(cT Me 3iibfn • (Üinijlyatf ra warb trfnflt. b«f, 
wfnn r» buT^AtnflC/ bcc 3om bt« (tlRmeM Ih^ eben j» fc|e 
flbfT bif (5(iriftfn, <iW ilbfr bfr 3nbfn ait*fl(fffii ttMe 

— Cb|'*cn 3"'«n*itn unb ©itü*fe Mt f?cfani\fnnftmun<\ 
ÄojTiitb* ttitbtThott brioiifn , fo bat lirtj bicfctbc be6 no* nidjt 
bff»ntt\t. Pt foH no* in btr tccttn 3fif |«Mi ffincr UntfTb.inb= 
ler «a^ ^ari« unb Bonbon ncfdjitft haben, um bie botit,-,fn 9{f. 
gtenmgen nm ^crmittduni^ an;u<(cbfn. 

— 13. Januar. Dfn uitltn Sic,ic«"'i(t>tic^ffn mS Uu,\rtrn 
ftfgen Mjt flnifjt bntnru^ilgfnbf TOitt^rilunfifn. Äu« jnMrlnfll 

Icit ftcwAtbtirfcn eiMm wi^i baf rln Sctai^nnrnt untn 9Ia> 
vtfi INfc^fen «o« «tiictal 9em futiüfinfißm unb flT^ltcntbril« 
M^rrirbfn nnirbf. 9r^n1i<b(^ mlnbet ci^cbH^c 9AQc 92it= 
bfrfaiifn c(lmfi(tiif4fT IrupjjfnforiJft weiten flfnrfbct 5)aju 
fonimt nocb bfr iraurii^f Umfl.mb, brtf In trtftbirbfnrn bridte 
uutfTWorffnfn Sbrilrn Unanrn« troj — ob« »icUfiAl in golgc 

— b(T überilrrnirn ^Tl.^^rc^rtn bcl ^^fft» ttinbif48li| 8<m« 
(vnunrubcn auJgcbrodifn fi:ib. 

?6t)men. ^tnfl, 11. "'i^'f finlarn Tnacii trän«. 

tOTtirtr man 6 ÜDimrr Stubentcn auf bic $cflu:i() 3°f'P^'f^obt j 
ie fbinen waten iUi in Iridjttn afabcmifcficn Uniformen bei et« 
nee JÜltc m 20 Orab nnb ftbwcr mit Jtctten bclabrn. 

— 9» fbf ein 9">ulk{tt 91. |nr UnterMnnii mmm wer« 
ben, wctt bunt Benarn feftldMt ifl, baf (ic «m f^rrgDrin in 
brr SnnfwoAr btn Otajor »an ber SRfilm an bn <Spitit frincr 
C$Ttnabiere erfd}o{fcn ^e. CHt til Mc Zt^^lU dne« ^0l|geM' 
tcn mcamtnu tfimi tii« JJi-rf bie ','cr:ruilf*(|f Hrfunbr ber MÄtjretcIulicn. 
IWc.if Tie luvtbolfrri , mv^tn ftr biu^ (fiAaitbum jeber $>üttf, 
ba# träte *]&f'inb itbtr ffamiHt , Ifbnibidc (Sioentbnm ifbr« 
Deutfdu-n ftnn «ab nidflc ^ebrr mit fcUder Äraft fit iftrc 
hQ(tun<^ mt( DoOfMnbic^r '^erroirflic^unji @orgl trägen.«« — ^»f« 
fenttic^ wirb biefeU llntcTnebmtit «n^ h «nbeicn ttnbon bcf 
(ülcic^fliilnntcn Stai^a^nutnA flnbcn* 

Srri* fltöbt ^nmburg, 14. 3an. |)«ff(bfr, btr 9iei(^«a 
flrranbte in Xuiin unb 9lta)>rl, feine i>ffent(i(te tanfbn^ 
«wkbfT f«lie6rir{ tr laicb jiti;jiifk(rtn wb rfifeb« «bH«t«t^i 
nrhien «ti^« »n*«, km Ik^PMlgM«! tll|ir«fMt «b 

rinflagtc. ^annoerr, 11. 3'^"- l'^'''"' iiüil.infcnbfn (^Vrfi'^'frn ju« 
folgt, foU ba# öftere. Jtabintt fi^ in )BTi^||ton bejinbcn, »o 9RtU 
lesnU^ eine M>|Mttbiae Snnillel dngci^M |aten fott. 

€lvo0^v}Of|limM Reifen. 

SDarm^abt, t5. ^an. ^ic btibtn Si;^nt bt4 befannttn 
8)olf0mannt4 &rnjl @mil |)ojfmanii , Jtarl 3ob<»>n nnb Aatl 
Qenft Smil ^offnann, \o!bm tinm Hbbrud btr (iitunbTftbte M 
bcnt^ SelM in e<»> ac^ Xanfenb ttremploien auf edfTrib« 
|MyiR ncndnlt, wMun lefHnnnt nncslftclffUb «bgeftcktn ju 
werben nnb fo brr nnbemitttlteren JHi|Cf nnb nammtlicb ouf 
be« Banbe, In ^t^tn Mc Jtenntni§ ber Onmbrttbtc )» rrmoj^li^ 
djtn Sir Mnftt omlfttenb ju birfem 9(bbtucff: u'^t iifffnfuntifler 
taiJ Jkiti! lü, bffio ipentfler lä^t ti fich bniLun, bcftj olicr muffen 
bie itcifud)e b'fju fctjcittrn an beai :Ki JjK^bfwaf.tinui bfü 'ücSf*. 
£ic|e* SiecbtÄbewu^tfrpn ju ftötfen, e* j« ftävfrn tn tlijuj auf 
jrnt unDtrjäbrbarc unb botb fo (an^t turrntbaUmt ^ed)ie, ba4 
(<(igcntbum an brnfelbcn in&,)Ii(bfi nnavtaDbar ju tnaciftn, Mci ift 
ber 3iD«f groienivärtthUT Üuf^abc btr „@ruBbTrtbtt bt< beutft^en 
OolH« wie pc eon bcjjcn Seitreter in Sxanffurt nftinnt nnb ini 
OcfetKifMs wriwieft bcv OoUe gcbnten mnbtii. «»^n i^nrn aWrimif«, 16. 3an. Die Bnbt b>r bei ber ein»eif)»Bfla= 
fcmmiffion al« ein^rtrcffen onflemdbiitii ;'lb,(rcibiicten bat ^leftnn 
Äbenb* UHiiefÄljr 100 betrngnu \nn:c v.-.n |i Uhr fnibe iri-rcrii 
biefelben, »ie bir (9ff(bAft<orbnunc\ t^oridjreibt, biir<b ba« l'oo« 5 
ÜRitgliebcr jur !lBablle,UHmation#>!rüfun9«fommif^on bejltmmni. 
(Stgtn 14 3ßab(en foUtn Stanflanbungcn crbobcn werben 

— Jitr Äönig präPbirtt fledtm einer mebrftünbiqen eiijun.^ 
bc« Staat?rjthr< , in »eldjer bic IhrDiircbc jur Cvr.ffimn,^ bc« 
iJanbta.^^ uiit mebrere (^efefcutwürfe jnt 4<eratbuu;i fameu. 5)if 
ibTonrcbe wirb, mt man aud auler Ouelle reei^, einen ciiidue» 
ben abitefa^ten '.tJarac(rat)ben b(|Ajli(b ber @trUuH0 Ski^tra« ^ut 
Sentral^ctvatt cntbalten, »rffcn 3ä|nit «■» Qeinn.i |ccignct ftyn 
foU, ailflCMcitt )n ibtfritbigen. 

— n«# Milk nn< bieftr Sanbtod beiniicn, wtt wirb tr fi^ 
bentbmen «ttenilci-bn WifMMn 6ttOnna bei .{>of|iait(i , frafit 
fl4 WM, «ftee Scbee Mclbt bie «ntwoit HNbid. iSan bat auf 
ben altrn 9{o(t unfrrtr Jtonftitulion einen netten üa|>prn burcb 
ba< ©ablflefe? ^eflirft unb btr flltbt nun frtiliib rtwnfl feltf.un 
ab, aber man brau*I, um alle bie biird)<< ?lltcr sciurfacbten jRiiJe 
)U »iidcii, lunl) fiele i'avvcn; nur eituu neuen ?)ictf erb.ilt 
ianb uidtt, bj|,u faun man füt elnut..! iiutt er.nM'U,{;. :i iDaS 
man flevne bivtc, iilaubi man, wenn tö ein i?ltitrut cr^,il'!t, nub 
fo cer{l<:^ert man tenn aut ba* 3Jeflimmtiüe , bap bem i.'anbta,\e 
ald trfif Sctidjaft bie öröif nunj i^tm%idit irütbe , bet Rünij lajfe 
eon ber OiDtUifie, biefcm ^RoItmttanAert btr (Strun ;cnf(^aft(n bc4 
3attt« 1848, jobtUfb ctae StiOlon naA (1834 wurbc »iefe «wf 
3,200,(KWIJI. rdMtfMft)f <i« Opfer , ba« atwi| fltelgnct w&re, 
mangle* Ünfteanen }tt beTeitigm. iDie biuftfltn ^a}tct4i«fle 
b(< ^evm »on 1lb«I nA<b tlh^mpbcnbnrg , wo König SRar no4p ' 
immer «cjlMit, lafüm f^iie^en, b«| ftfa» WvHßn \ft . 
unb ft ffintr 3«i' »ortet. 

— iBie m.irt retiiimmt, (»irb Hlui iMctcn unferer 3lb-;frrbnf. 
ftn Jliiftanb iteuoiu-.ii.ti werben , mitei bei» jeftv^n 'iJetbälintiun 
ben (5tb auf bic iierfaiyij'i.-i in uiibibiiK}irr ilunfc ju leiitcn; <i 
bfirfttn in biefer iöejiebun^ tntereiHntt lüe rbanMunflen jwi|<l)en 
Ux Stbi^torbuelrnfammtT unb brm IRinifterium jlattjinOen, burd; 
»tld^t möfllid)rr 'iSeift btt Sröifnunfi bei ganWny* cti]>a4 cei< 
jo^trt wetbrn fSnnic. 

— 18. 3anuar. Ori btr fente Megenenmcnen So^I ber 0 
itnnbibattn jur ^rljibtntfcbaft tn bec Hanmcc ber Sbgeorbnefen 
ttbitittn bie abfolutt Siimmtumtbrbtit : 1. Vaton ». l'erdjfnfelb, 
2. QJraf {leiinenber« > I>ur, 3. 'IBiilii^, 4. 8«ber, 5. ötorfinftet 
unb C. Dr. Srteuü. rte crfit «tt ben nltnmonMnen 

ift bfmnadj fte(ireid) vieutla^un. 

— ^tViU mutbe bie ctfie {ffentlitbe (?eti4t*ftt(unfl in ©traf» 
fa(ben im (Situussfaole tai (gl. «labtgeiid^id ab^ebalten. 3» 
ben iUetbanblungen!, bie jrcar nur gemeine SBerbteAen, !rieb|labl 
unb 6rting bttiafcn, bringlc ji4 eine felcbt SRenftbcnmengt, ba| 
btt obne^in Mii^t fcf« ge((bonc6«aI Innm ben «4tcn fkf ca 
tonnte» 

KnI IRfIteffrnnten, 12. J^nn. Otner 9«n| ^nvecMffl« 
fltn QneOe infolge, babtn fanwtlilbt Stflriftjpolijtibebü'rben von 
IRitttlfrantrn bie 3'>f*T»i^'ion erbflUtn, SIeuperungeu polttifcb.-n 
3nbalt« au i ffenfliaicu Orttn gemacbl , Infeftrn fte bann etnjaJ 
polififd) Wcfät)tlubet< erbliifrn , ou* otjne baft ein flrafrtcbtlicbet 
I^albeftanb barin liegt, jut |)otijeilict)en 3lbnbun,i ju jieben. So 
iß btnn aud) jiin^ft vom f. ^anbgeritbt tl^inc^beim tin {Mcfix 
9t«nn messen (.^cliitfd) flefäbTliebrr tlru^rrunt)tn poli}eilt<^ bcflrnft 
worbcn. — 31kf[tn Qritujviifi iß biefe 3nf}ruftion? 

Sni ber ba^erif^en ^fat^, n. 3anva«. 9cv «nl 

TOoinj bafirtt Sttifel rem iTj b. , in n•eU1^cm ber 9rf<bluf be* 
bortijien ©ereetbrerein« auf tftiitübriinii ron iiffentltdier »Sertrf- 
luru\ beS CiUtrcrbitanbeS ejro.ibnt rcirb uiib vt-n etiuni ^djifb^ e^ 
riditf pon i^.irtimnnnern bie 'Jfebe ifi bat in luilcver "^Uwiiij, ito 
man ben ailgcmrinm iVii'f.inn.ien be^ (•»'Knui', itaubtf ntdit fremb 
bleibt unb namentUdj für öeujerbdfreibeit eusütjiebcn eingencmuien 
ifl, eine febr flute Sufnnbnr flffnnbtn. 'ÜMr roiini'tbtn ^trili*, 
baß bit SNainjcr mit ibrtr btfannttn Xnbriafdt ibtc f<bdnc 36ce 
ctTfolgen unb }u tintm fe^tn Stfultate Wwn wAllßttL\ bei mf 
Wieb bie Xa^cifening ni^t nnlMeibcn. ■ititt. Digitized by Google SBcnit Ut 9^l&U)>eteia )ii SwcAiidtn in mt^tmn Qlttttni 
hit IBcrtiiie brt 9faT|» mTi^e jl^ ton in Stanffutt ifftcl^bcit 
cimttaImAri9(T(tnc angrfitirfrrn ^«(rn, itt cina ^ftfamtnlung 
rinsefabeii hat, um Ux Crganifation m Irj^taivdbntrn 'Krt- 
liu« ßfmäi; ftiifii (Ffiittaloiiafctup für bit ^folj ju »äl'lcii iiiit 
fibcrfcaiipt i'fTciiiiäciiu^flfaftil'ntcn jti btfprfdsfn, gtfdiab ti«i; Uhg 
li<^ in trr Stbfidjt, ouf bi< Mfcbeitc aOcift btn be^fallfigni ^iitt- 
Ictt ivon'f»^" !Diiiti»ttcin ^njuücDtn uub itutbc 

%Qnytfj4(t<^ bur^i bie SDütt^tUmm bc« fc^t (^rennnttnt f^tlf 
otniMtiiitalicbci -^txxn Zaftl an« ^wcUTäcfcn fitnngtmUn, 
ttot »<(#lt kern <ScntTal9cieint (a gnnilfliTt bic (Sonititiiiniufl 
rint» iUmmtM ix bn ^fal» fcU ^(ts ni^t int ««ictec 
^(lommen »at. 

T;ii*trin!nc« •.'«n btn SBcttbriffn, »fittif dne allgeffltine 
Pcutialiüni.'ii iiimiiuU*" in b" !Pfal} bfflttenb« polUifcbtt SBcrdnc 
fcaifcittti, »il.uitte ttt DiiUU'fifiii, ba? eine fclAf i'crtiiii,iiiit,] 
b<n but<<i boä Ciftfl» tc6 tiitufMttft acfdjäftÄfübtcnt'cn iliiütcbanfiS 
•«rttett«n ©olf«t>miiifii uuraufltntbm ff^nlönnt, ta ,ir>uii)i\uiij 
alle itt&ftt na4> tinem ^^tdc binfJ«bcn müittn uub mit 'iicr. 
dnijUnA 9(0«, bU et mit bcm ißatcrlaHbt »ob! meinen , )\od> n-.t 
mr^t 9lo^ t^at «nabt jtftt. 6t j^offU bc§ba[b aud«, bag fein 
Qmf4Uit «ra flmrtlic^en Sertincu bcT !|)fal| fKubid aufgenommen 
»ftibt ; — boriH bat f«^ b« SRATjuneta irtAnf^t. iDntd) rint 
llu|(tde, tit iu alleterfl im Bneibfiiftr iBol^rnifAtte erfi^itn, 
roorn» b« (jffdiÄfteffibtfiibe !lu«f*uj jn 9l(uflabt fcwcbl W» b«« 
fötfiide btx onflfWrtfcHittii SBitfatnmluitq , ala au* cot bet 
rofflbffluiifl bei 2!!äT;omin« jn ^rcfitriicfrn mit tcm „aut 700 
üRitgtirbrrn bnlrbDitm" SotMeereine baftlbft, eint üiiainung, bic . 
fl(b in »a^rbafnniivi'iTblgcrllMfei»||nwtMQrilMmiii*M«tt(* 

»on Ifi49 Wifbfr^elt. 

Hn^t^iAti bei fcringenben 9}etbiDtnbigfeit einer iBeieinigung 
ttUa Oatnlanbtfttunbt, mU^ Stot^amibid^it b« <|c«tM(ni£ii' 
Micht f(T6f) in« Mm Tief, fVimnt »hr Mffr* «fcNicnbt 8(' 

nrtmrn bfr* ,v''''^''5*"''''''f''rr^fii '•'•'■'■('^■iii'^i-:^ ^ ii t it> r c r nur ir einer flmilcnTofrn, f(f||l ünfiMtcahcii Rnmafunfl br< genannll« 
flu4f<buffe< ünbtn, ober «bct {« QrtbAt^tictnnseu ee^en bm 

3weibtfi(fft !UJ4t5»erciu , bic r-etlfittt uoii finulnrn Mitfllicbftn 
bffl bafflbft beftfhfntni 'i'i>l(c»raciu!3 , rubetli* abn iiicbt »on tnn 
ifclfäi'fteiiu Klbft ct<t trffai Jiujfd'uiTi' , iitit tcm tct iUiiiivctfiii 
ffit feiutm Öeiitboi bei rct|d,M«bciitn a(}gcmetu(H aaatlfjtn^uwa 
^anb in ^anb %in^, l^arübioi liwun. 

3n brm rtfiCKV goik bUibt MMdi4 b» fltlr|»fTe{nen bei 
Sßfaf; ntcbt« fibrig^ d« »en nun Mi 4|(n CtetM» Seg {u geben 
»IIb bi( S(f<i(lb ber ^roKrting MB {M| <t« wä Mf boi flfi^lfif« 

fü^uiibot ?Iue>f4<u^ jjU 9tMif)abt )tt »4I|Clt. 

€oQte bad »ufttcten br« gefibdftffft^tcnbcit HM^i^U^ti ba^ 
gegen, nai bad 3Da forfcbeinlii^ere fepn maa, in QeifcS^« 
(iguugen feinen @runb baben, fo fcrbett bei SRaiioerrin bieftn 
Slu«fibni ^Itmit «Kf, ^(ift boiflbt« tn «flbc«, in mlättm gaHe 
ber 9t<r|»(t(l« te 6t«ib( imb f«ic{t f(9n »<tb, |Ac QnbAit' 
tigunj al$ iiiti^rgtunbet Don fitfi abjuneifrn unb bie Utfacbm bar« 
niltqen, nddie frtnc aj{itg(irb(t bejümmten, tbeitf ou< bem in 
Bitdbnicfdt bcfiebniben tMMMItiw fl1li|>f^<ttnif bo»' 
fclben ni<^t briiutretni. 

Ucibl unJ niu noA beiittfilgcit fittl|, feaf »Ir xnfcrc 
<SinIab«M i» QctfaikmiKii« in itaifctilinitmi, wd^e Mitsi^ci« 
b<t Umta^ntr bft 4hntiibn#tc I« Olii»cnii|«Uit «Ät ben Wm^ 
»»eine ju .Rtrdb^ei'nt'o'nnbm anf SoiUtte( M> 1. AR. 

ocifc^i^btn muibe, ^iemit »itbcrboUn. 

3n>tibtä(fcn, b«« 20. 3«»«« 1849. 

9m 9Umm Pt^ flUfftMrttai« 

OoOmw. Dr. IINiMiii^ Ar> dUF' De'r4t(i0e«tiJi0en. 

1. fBrfanntmad)ung rinrr Sx^an^d* 
^lU'rKn.iPnina. 

X)m 2. apri! l'^i ). Cr« 92ai^mittag< um 
2 Ubr, |u CEoni ni^ in ber 9lll|M4«rfung 
fccfl Sadbofar J>olOerbaum; 

?Iiif ü^.irciben ber ffmbrr nnb geben M 
XU (lontioi^ »etfebien @(biillebrct« 3afob 
^tebn, oM: ^Hmic^ %3ttbn, ei^iUlr^, 
bafdbfi tvoi|)n(afi, uab ftonfpitrn, vd4c ben 
IftMfM« ^uMft iM' 3 W W»< I » UM-««« 
'MB bdfflt iKiben) 

fBnbdi bie (t<Rni bettn 6<mbR(l>4Ri« 
ibotl ®rob unb drnrirlta SRaurcr, C|(« unb 
lidnr«(eyle, 31! (SoninMg mobnbaft, in Srfibiog 

Enommrnen, im Dtie auf ber Cflfmar= 
ng pon öontiiii,^ ^«Icrieiien 3inmebilifn, 
banb ben .^rri(^iltcb fommitituen uno ^ii .rl'vet- 
brfltfen wobnenben iftotär ®etncr, jiranfle. 
tDeifc »et^eigrrt, nämli(b : 

1) Cia in ber 9rmeinbc Q[onin>ig , neben 
granj (Biefea unb (SbnPi<in Srmar, 

Mb| Orfwww fci t bl i a w wi» yü«!}' 
garten, entbofimb 9 OqfiMlMi 

2) 10 fa\'üm «dMMb, mk iMm (8e> 
fammt.9(j{benma$ Wtt f C^mwiC mb 

49 Ofttmalen. 

Die C^ü er n>ec^erl einjcln v-ir Brri5ri|^t ' 
ntng gebraibt. Zitx 3t>f(bl<V >ii fogl(«b bc< | 
finiiio , uab Iii 9l«|fl|rtoi vii» Mit laac* ; 
lajftn. I 

Die nd^e 9<f(brribung ber einjelneni 
®iUaUdt, fo aHe bic ItcriMlaattni^bcbta« > 
guagea finacn t»Mi 3«bcrnwan l(t bcai 9» 
Pdactangtffommiffär eingefcben werben. 

3n»(ibtuifen, ocn 18. 3anudt 1849. 
j » ■ b Itt 

L Ottaantmad^uni einer BiMUff^ 

iBerftfiaeru g. 
©« 3. april 18497 .üormulari« 10 U^r, 
I« "Oat^tm, im (aibolifibcii @4uI|Mttfe 
oOba; 

«uf aeirtibea Mn UraM* Seoi ■mmk, 
f^b« {»aateleaMaa aafe 9loi(g«rbcr, fe^t 
ffyWj l lM i , in IMctff.illel fl^nbnft, ivfl> 
w Im •btofolen {»ablel in 3«eibrutfen 

in IrnMÜ befteOt b t ; 
tBttben butüf brn nericbtliib femmilttrten 

■nb JU t)ornbi(b recbnenben 91<iät iöole, 

folgenbe, im Drte unb auf bcr (Senarfung 

wn fflaU^nm ßcf - -- 

«cifc »crficigert I. ®fgen iLMti<Im SSeffer , Cdncnwebtr, 
frObfr )u iffiale^im »ot^nbaft > W «bwefenb 
nnb »»iK bcfonwoi OobB' »üb MnfntMH* 
Ott, etbnlbacr bc< §mnam ini: 
Cftt in bcr 0tfliMabe S4(«bfim, neben 
dbrifliaa 6ibm(bt «nb ®rmdnben)c^ 
flrir,)mr« (ittHttfigetf fBobn^ou^» 'tivo 
7 Aren entbolieno. 
Ii. ®eaen folgenbe |u fBatt^m »o^rnbc 
biüte (Sender: 

1) übn^an CBclftr, arfntfmann, f9 Slren 
tiefer ; 

2) <Sbnftian Sc^mibt, Scferer , 24 Hxtn 
'Adtx ; 

3) Oafob 9{ogel junior , Sldertfmann, 22 
Aren Srferlanb; 

4) D tnict VUfa. »dan, 16 Im Merfelb ; 

5) yiler Mmt, ttiM», 16 JUm «der; 

6) >bnR SM , Wutmm, 20 I«« 
StteifoNb. 

JMe ®atfr «erben rirjefn \ux SBerfteige 
rung gebraibt. Z>er 3uf(blag ift foflieiib be- 
üniti», nft cto 1Mfi0Ebil «rfrb wm Wß" 

Die rdbere ? ftbrdbitng blt cli|dllM 9ü> 
Krlilöife, {p nie bie !U>rÄr<geTang*b(Mioitnc 
een Mnnen x>0" 3rbermattn bei bem wipii 
flmniflfbmmijfiir c<nrie(r^n netbea. 

diMfbrMrn, bm 18. daawn: 1649. 

i& u b I e t. 

jwiffcr Wcnlag ben 5. gebruar nicbfibin 
jlJjM 9la(bmiitag« um 2 Ubr, im (»aü= 
r JäiüL boufc inm Somm babirr, wirb |)tnr 
Steuerboie ö r ( f et itft baWn, unitr febr MV« 
tbeilbiftrn 9ebngiw|M* fft 8i|nM|iHii 
ficigera loffea: 

1) ein laMifMdfgetf fBaMon^ ^ ^o"' 
fttben, fammt hinter nnb ^ebeni^rbdube, 

Äddr , Äiallunj mil Dun^jörubt mib 
t)p'bfrinii, neben ftail X oma unt Vii- 
rititina DäuSrttr, l'ii. A 'JJro 21. in 
ber l* ü)bauer|tlra§e babier gel gen. Die 
fee f)a\it (t|)net |1(b feiner l'ocie » gen 
)■ (ebcm (Sefibd^t, jp n»ie aud) )ur iÖe> 
treibung opn Oe(»npmi'. 
2} 75 iMiinMiai Mr 1 ISoi|n ttarlcq, 
mnmt&a, i« bir Oiifirfii. 
^ilcocB VHnf (c nb Anf 9cäf, 
eben anf ben Saifca. nalcn oaf bcA 
Sicblnffimeii ftoft.nD, mit 52 SlW per. 
ebtllen Cbnbdumen nnb ei-iener Slu 
«eng rten angelegt anb in 4 Rleic^c 
Xbtilc cOoAbfaic) (iaaePcial, a»e|H»egen ß Z^rr Stetgprei« faan gan) ober t^dbmUf» 
bei btn etctactcni fUfmi bleiben. 

«Ken tag ben 29. 
3anuar 184», iWor- ^. 
iirnt^ Ubr, ;u (5in 
c^ , ütbintTfr* , reer^ftl auf 

«ntteben ttx Ülittttre unb Rmber beibet <i\}tn 
bfc jii (SinöC' cttftorbentn <lct»reniannfrf 
äbdfitan ^JRofer, tol^enbe ^iobitiar))e^cn. 
fiänbe, auf Sorg, öfentlid^ retfirtgert, nämliib : 
1 "fiaat Ocbfni, 3 fiäbf, 1 9iiab, 1 ^^erb, 
5 eibafe, I 3n<bifibwein , 50 WaUrr ftav 
löffeln, 40 Bentnei f>eB, 350 <lcbn* 6<iob, 
1 SBagrn, 1 Sgge, fflfige, 1 JHi<bfifl|MRi^ 
Itüilbfnfibranf, Xifcbe, Stiible, 93dtung, 9t* 
tu(b ftutbengrfibirr unb fonftige fyatxi • nft 
Slferfirräibffbafirn. 
3K>eibiücfen, ben 19. ^cinuat 1R49. 

(^fgntr, :.;L-Iär, ^retioiHige ^rricbtlubc SkrAridterung. 
TOontog ben 1^ gebt«» 1649, bc« 
ftprgrn« 9 Ubr, }tt UalbmvbT, iai 0*6' 

baufe üum fflug; - 3n SBoOve|>ung rim* 
bur* Utfbnl beö föntfil. !Bejitf»flftl<t>t< ju 
.•^TOfibriirffn rem 21. i^ebruar 1848 botttp« 
lo.|irtfn miltrntail'6t>eic61ufffi betf fintgl. 
rtrieben»grtt£btc 'iöali-mcbt fem 1. gebrnar 
1848; fobann au^ Jlnftebrn ron : 1) (Sttfa* 
beiba Äiefer , (^e roerbe , in SBalbmeJt 
HMbnbaft ttitiwc be« aOba MtlcMcn Santn' 
^titf dbriP^an f)mmtt. banbcinb M Stut* 
ter uab 8«nnftnb«ia i^ mit tcntMloi 
erieugten Reben nmb ninberfibiig» Anbcr^ 
aU : SbrifKan . ÜVaria, QEaibarina, ^timU^, 
f^biiipp, l'puifa unb 3afeb Zemmer, aOe ge« 
ttciMoä bei ber SKutur wpbnj^aft; 2) frier 
titm ntv, Raminte^er , in S^eibrürfen wcbn- 
bafi, aU *J?ebfiitiormunB obiger aSinbitiäb« 
tigen ; ~ äflereen bitr(b unterwtbndcn tamit 
fpmmttunen lömgl, 9lot4r Öarl ®u«enber. 
ger )u SalbmPbr, bie )u ber j«Hf«b(n gt> 
ba(bt pertrbten ^briflian RRb feiMt . 

Knnira itBittn« brflaaÜHna gü mi a rt i' 
fieaiaffr gebirigcn 3annallllR, Bmanl» 
rer Ctannee, bet oMolaMi Slet^MaMglfft 
»egen 6ffewli(b. in ( B g eall — »ei(Magt, oKt 
33 :9ren 30 SeaÜlMI MRtalb« « 8 f»* 
^eOrn, unb 

19 artn 99 glllllWH Bli^fMl» Ii 3 

yarifOen. 

' > tca 26. Sonuar 1849. 
•nitrnltt^rt, 9(«idr.. Digitized by Google ^Agtverpac^tungcn in ©taat^iralbunjen 
M f. ^orflamtd SBaleftfctba^). 
.Dlf itttü) brn SM M 8M(<iatb< git{< 

S». WOMMl bMi flnMrbeiie 1. Saab- 
M MfvfRt 8iS^r(t»a4, Me Dom 
dosb, 4683 Xo^wfrfc cnt^oltetib , nirb 
ntontag örn 29. 3anuttr 18'J9, 
morgen« 9 l-tbr, 
auf brat (BrntinlHtfauU ju äßcirbtiti^bcb, 
unitc b«i im Ümt« > unb Onttaigenitliiiic 
9?ro. 33 M ^a^tarngti 1832 eot^luntn 
^bingunaf n , jur 2Bt(b<rorTl)a4iiMg grirm^t 
WmmMi, brn 17. 3anuar 1849. 
9at (gl boprr. gorllaint, 

e tn i 1 I i n g. |)oIjO(r|Tr($^ng auo Htm &tmtinit- 
ivalbr pon Obrrf^aufrn. 
8w Nu j M yaacw ri ltew wi t €m>iiiftl<ftiiii 
fM MP«itai «n dnuar 1819, M noc=- 
acii< 9 U^. in Ipco Oftct^aufen, bd CbiilUaii 
«Mg, noi^Pt^bc i^olifOTtimnitc »crfUigcrt : 
I. @<l>lag Sritrr». 

4 erlttt . 4r » 

ms tattcn 9oftii(iin«iiarn, 
10% Jti«f(tr inOitn |(f4aiu«i 64ci(bP<k 

1250 tll.lxn ®?Ilfii. 

II. Ö<t>Iag Pfaffcnbftcfjfrcif. 
S7 (i^H !8<uDriiAimnu, 4r Itxijft. 
5% JtMfttr «4rB •if4uitin eüdllflk 
tSO «4*8 8 tfifCTi»tKtii, 

9ta^ Wffer SrrPeigttung »erben folgenbt 
Mto, outf b<m Scmrtnbcvflllc »ra 6i|iiitM' 
fM^intf wrfMgrrt* -^..vi-^. . 

t; 8 riifecn !B«Mn>immc, <r XMfi* ^ .S nii 
3 kirfm 9iu((liiniiir. 4r » 
IS buitdi <nu9a»((«iiiitr, 2r, 3r itafe 4r xla(f(, 

lUfen, am i;i 3J'iuar I8i9. 
2>atf iötirgrrmciiinaint, 

^ fl t M y« [2*] 8anbflMH (Oorjmjifteinia) l>ra< 
ben 1. Februar toi^ntbcn ^fdlm 

htt ^etgtnt um 10 ll^r , im Ctatt^aufr 
go 8onbfiut)I, tmNn au€ Um bafi^en Siabt 

^ofiforttmenif, mctjibwUnb , dfftntUi^ MCßct' 
fltrt, alö; 
14 ficfcru lBaiiA4am(, 3r it(a|f(, 
IJ9 , 4t <• 

9 JtMfttr fitfcrn 6((titt«i|, 
5% 

11% w . KrapfM^ifri, ' 

J725 fitffra ^Bo^iifiiDf.-lhif, 
2X7 => „ ?fifn'rtv(luii , 

aOfö ^tolj on abfujrwfgt grtüift unb 
gut abjufabtfri. 
8a|lMii|g 20. Oonu« 1849. 
.u . . CHr,^erotd|l«TOT«, 
TO. (S tt ü e t. 12'] ®tmfinCf;^olj»frrtf^frunk». 

grcäag am 26. laujfenbrn Utonatd , tti 
aR«fg(iK 9 Uftr, iwrbai in Im Slimibai^. 
JUM« ejtagfo ^.g, 

U • „ sr „ 
19 „ » 4r „ 

4^4 JiMfIcr |<f4ui(tcii tuctxn ^ctidt, iili« nab 
. • . fnorrij, 
HK I» ti4(u . Affu mit 
■ fuorriij, 

1500 (iAcn SB}<U(ii mit ^axUw iViljcdi, 
150 tiittiru \Utv. 

WtMMl, am 16. 3aiiuar 1849. 

f>at Qfll||erm(i|^trami, 

v.^^^; ^ ® i) n tüi < r. _^ 

UlUlftl. 

Oormittogtf um 10 U()r, tccibcn in In (Sie» 
aitinbe Cixrmiffau, autfbcrtn (Slcmetnb<n)i)Ib, 
Mgenbc j>o()foriimrnte , mnfibirtenb, fiffeni' 
Htf onr^cignt ; 

.64100 Woifebufi^ un5 «i^tf«. 

in flffira Sfuflamnir, 4r Xlifft« 

Bchlag etrift. 
(Scmrinte Dbcr. unb ^JhebrntUtflU. 
1 3 (tAcN t)}«uß4inn(, Sr JtiaO«, 

1 H^ftni u tBMgtanv, 4r Jtlaffti 
S »irfen 9tii9(eltfl4«tlK, 

gftntt: 

It. Cooidat bn 3. MnMV, SwnttMigl 
■m 10 Oll, ta bc» OltnwfN* mmt» 
Ott« bm QoMtalcnMlIi «mb ClMitt mt' 

licigerl: 

Si^Iag Prrrr0l»al^. 

2 e{<ieii !Baii(t«lmm(, 4r J<i«(T(« 
180 fitftrii „ 4r « 
48 „ Sparten, 
9 „ e*4blö(tf, 4r f 
(iic4 tu Xliiltx firfrrR 64(ltfe«l|. 

ObcnUffau/Jcn 10. damior 1849. 

«mt, 
9 e d e r. 9td«t|ini mfmM« brn 31. ». WM., lifi 

eouctbrcp aufm ftoMH 300 @täcf 
Gparrtn, 5—6 Soll lang, 50 6tü(t Ralfen 
30 64u^ lang, bann |)opfenfttmfli^ 
pfählt unb ^tcfen vtrjlrigmi. Pccniifd^tc öefanntmacbungcn, 

JUt J&ppot^fat'®Mtt6ign be< 9MB<<>" 
<8emar bctf Sftcn, 9(fcTtfmann, wo^n^ 
te CmMK^ wctbn ^kmä ia It(nnini0 g«> 
(((M, ba§ (Eotf %ti\U^, ^anbcWnan«, 
»ol^Bkifk fn 3iKibrii(frn, »on Svangtf« 
onjii^CTnug, »«((^ tx gegen f^intn obgt 
nannten Scbulbner betTtetxn |>at unb am 6. 
Februar nä^ji^in, <D<Drgen< um bolb 9 U^r. 
im Crte Sonlfig m b<c de^ufung betf 9)är< 
genneijieT« unb 2Btti^ä aOba, fiatt finbcn 
folic, abgeiianben iji. 
. dMiÜMm» 3awMr 1849. 

im kfaantcii 8«(ak, 
Somictflag ttbenb 1 Vi%x. 

Der )luflfd)ui. 
L3'] 3at Uebnfatrt noi^ «orb 
tafltfla ftbct Hntnxrpn Hnncn 
nun wfcftcc 6it^ff<mii4(*# |u 
ben btOtglieB ft^, a»g(f4loffm «Mfta. 
9lttn( MAnft a<H< 

®(rbcr i» «tttiftr^M' 

epeper, ben 16 3anucc 1849. 

l'. 'JRetfle, epejialagent. t3'J SWan fui^l einen Wülefet jum „gronf 
hnrier Ooutnal", McU|«r boffelbe luerfi in 
<imfink K^nni «Nan bei 

Der netaffli»! ». OL 
[2'] ©onntofl ben 28. 
Sanuar probujirt ftcb 
3:ronprtcr«Qorpr 
M CbcMultgn^'atfai 
«niM MiHnni« In 
I etäblet'ftben SaifefVB' 
' ler Vfifung, be< 6laabtf< 
5 Ircmpftfr« S (f pban. 
(inrc i ^pcrion 12 fr. 
anMfl: 3 U^r. „3um Srften bcr Hrmni'» aib« Mc 61. 
Ongbcrler Sergmuflf, M tfSmm VKMpfe' 
rung einiger Wußffreanbe, 60mltt(| bm 38 
3anuir (. 3., im Saale bc< {Mn C^« 

birbt, um 7 Ubr eine mitßfjlifil^e Hofen» 
tn^ollung, »oiu \)i>\\\äi «nlabei 

ftnappf^Aflt'Wufineftter. brr £>af<r, bcA nur con "Probu^enten 

^rrifctc ^^c!lbärit!^f , ba« ®t-jif 3 fr., | «DfiHreo* ben 24 3anuar (Broßee t>0' 
Fal> un&^nfltumental'Sonsert im 6aale 
be4 ffajtn«. «aftas 7 11^, Mf^ 

ctniabet 

S>ct j?oniertfle&er, 3 u I i u 8 ^ e ^. 

®eltie« SJ^üncbner f^afpett) per Senrner 
10 fl. braune« 13 ^ , Ümment^aler ^iftttU 
«etfäfc unb frifibgetefiffnit ClMfpf^* IM Ii 
Iwben bei äB. »ctp. mir, ntbfl ftoft fe^Itii^ f>r)cgrn rrnbrn. WiHire 0 a tat ^ipn gcT« jii ■pftmlclbeit. Serii^tiguna. 

iro • 9t|rainatiim«< ^ itclKn, tic tn ^aipKgrnt ffti 

tic IlfQU. .^crr Il}i>ina« ;Täfl(i, im U^tm «Sc 
(l)iitlij;n cnuT.fblt «HC in Jii'mmi'.u'n tu b t. 

{u l)ab(a ßat, giik »U Vwaantat« au« 
«nftttn te« C«|nC» Mg imwW - M f»ti iinf. 
fni: k 6ifi(t, Mft •iktaa4«>llatDei inn j 
\ I J5 ft. unb flätfut 2 H 4? fr 3ii tfr ^ Wifter'i^tu 'iactbantluna III 3mu 
brU(f(U i(l babiu : 

Baltae, I« femme de sai\iiite an«. 24 kr. 

— une inalruction criminelle. 24 kr. 

— David Sdchard. 2 vol. *H kr. 
Rabou, ica granda danacurt du roi. 24 kr. 

— Alke d«a «eure«. S rot. I fl. 12 kr. 
Reybaud, lea deux Mar^eritca. S4 kr. 

— Kdumrd Hmgeroo. 5 voL S fl. 
FridoUn, le chfcn M kr. 
Saint- Hiütire, le (ambour da Wtfna. likr. 

1« veu«e de la graiide «rn^e. S t«L 

4H kr. 

Merxf, une con«ptr«tinn au louvre. 24 kr. 

.- la gutpre ilu Mi/iim. 3 IAL lft.l2kr. 
Beriket, le» »acr^«. 

— ftnri du rhateau. 
LoMTgnt, U robe et Vipf*. 
Anw*, te Mrehud dn nun. 
SovMtr*, Piere« Lradite. 

— tat valin Mira. S v*L 
Gon%alr$, Ici fklMV-jmgta. 
Sainline, t'«Klav« d« ftflia. 24 kr. 
2i kr. 
24 kr. 
S4 kr. 
M kr. 
18 kr.| 
24 kr.f 
S4 kr. i h kurbe-bIcM» S voL J 
I fl. IS kr. j 
S T«L 4K kr. 

uiio. S ToL 48 kr. — U Kslaroandre. 
Souli^, le duc de Guiio. 

— ai jcuacoM MVOlt li vtelUcaM pouvait. 
5 vol. 2 

— la lioiiue. 2 toL 48 kr. 
le meanier d'Augiltault. S vo\. 

1 n. 12 kr. 

— le fMi* de M. AntoiM. S rol. 1 11. 1 2 kr. 
Montkolon, Mitolre de le ceptivlM de St. 

Höi^nc. 3 vol. 1 n. IS kr. 

Bernani, le gentilhomme canipagiiard. 
5 \ol. * 

Uli beau ptTf. 4 rol. 1 fl. 36 kr. 

Roger de ttcauvoir, Safia. 2 \o\. 48 kr. 
SophieGay, le romte deGiiirhc 2vol. 48kr. 
Fifivl, le fil« du diable. 0 vol 3fl. Sükr. 
Srrfbe, Pi<|uillo AllUya. » vol. i fl. 3«ikr. 
Thier», hUtoire du ceNmint et de I Vm|iire. 

la »el. Ö «. 

P. d» KM, Otretht. t vel. 1 fl. 12 kr. 
~ Sanacraiatr. 4 wl. 1 fl- Ift kiv 
_ Pamant de la luoft 19 rel. 4 ff. Le bec dana l'eau. 24 kr ani#t'i ^00* tt. 3<ftf(^preife 6<T3taOr 
Sitfri vom 19. 3anuar 1848- 

i Ä, 5 fr. R vteffiln, - t. »9 fr. ; UBinterafr«. - *. 

- fr. 6fr 3(iir. ~ «OTnUrJili, S Kiii>«r. lijt. 
:<nnf<fttf« •rct. 1% «Hoar. 
fBftf, 11 «Olli 2'r 4 fr. ; fra» ^44» 

— DrtM'fiiflviiit). Ii' 'r.! ^»'''« 
'«l^^l1rr•^^. 7 fr.; KolM«'*, 6 »»•.; 
f,. . t.^,^.,.,|.|>"^.. Ufr. o*""» .1 ben »eil unb breit rübmit*« bcfcnRtcn ira» le»*!««» 
bcr(|ci'f4)en k. k. patentirloii 

ive((»e ein »onügU« fAttcK«! W»««««! fl'ä'" .^"Pff^'^J"'' , V' 

FHtdnb. »Äfte H f|fl7|u>«f<flgf1leßifn S^abrifp'dfen , i ♦ 
(Bebraattf.anmeifung, in rfe^ontM «KtPii «Ryaitt, 1 jl 46 tr., i!agct unb rmptej^U 
Mtfclben )ut geneigtn ttbnabmr. . ^ , , 

3. «leMtC« in ältcUrucfni. 
9lM| Mb lMi| Kf « Rtttfn^ l»H|b««lil in tt i mtMIw . Digitized by Google 
für t}m N'lt. grcic Ct«M Scanffnrt. Iiabt im Diopcmbn tinf Äutiriti 
de Nro. lO.- Of(f«<T IMB. 

{irR Ict^rrlrn k(« Ari<(t(« Stlammra 

3» f>t;a>»tb«briiB,ittn k<Mtfcirii Kant ; 
€o :i3ielrr J^OTtitan^ brcdi )uraiiiiiMa> 

Srtbrmt Sinn, an'iinfn« CMM(f 
tfin^ tr« &i>l)l|ianM WÜt kl ' >!* iMriK tHufit 1«« «(m ker Snua 

(frtarmfTl , mfinfni 'li»lf <frlMirMHl! 

Sa« iAiigft M JRfetn* M la^ Mr 

antftiteett, mttr ttalM« CüWlW. 
t)(< Srie»<s* |0fiiiti|«Hfai« 6<at 

anti t|(rtlic6«, natft fanftrn* Sifttmnt , 
VL-t ;^Miti|1i Jtinftt fi* «mfor; 

iDft alü^UH '0«(ln . Iii lu {4|innrii , 
VA niR alM OtiM «•(( 

Sit. ai«a f 7«|I"A t*< ■«ttH« etai^f • ' 

9a SUn tatt CfuMd. Ott*»*r 18M. 

S«U VB(i Sttttfiuttil' Ihk «Mmim - 
Ab« 9ri<»e mm »if Mut' «rfw«"«. 

eo ruft (in $nn» an fifeliitn St^ffai. 
S)(n (Minnti jum jiropn 9rittni<»(Tf( , 

9l*it U^ttK ilin mil frcttem einn : 
9( Mit)(, tri* an «catt «n» etim, 

«M IN*« «Mk im •fOtaa!' 3«. Stübc! Rif »«(6 nac SiiAc, 
(hbout a«f Qbci^i tbtuK« <]Si>itf Co Ifti' Ulk irtH* oRk wi(' 4EMiA«f 

Unt ft^Kilc fcr( )* bilrtc'm •IM|« 
Olk Mk(° kii kMutUno 8tMn« Wt kir kii'« CMclt an -C'irtea ftbUi , 
SMl Ga<fefamtcit unk Wulf un» tii^t, 

£m Im . bn ftUHk |(fiira« €«tfai 
Vin IBmt m4 fnfMr SM« M^i 

3>» aimain \ik«imf/lM MikumM, 
Ser fioMkUd» bn Otirintn Mt*; . fta^t' «oF bchin 9S(ge«, 
S«4 ^i(T fifeoR teilte 3iiif(ii ttitt> 
tlnt Tfitrn ^i'rt , k<t atoKfit €f .yn 
III ll«iiä< eaalferit lr,;)i, 
Unii »<ii<ii X(i<b Siav m» €4tviii(Mi 
_>i CiMciÄnfl Mc ttdi kM«) (bt, 
O* ■■4 «K Sirltai Cti^ Mafn 
Onk nia*4e fftMafitSf« 

9ti>« feiair (it in k<l Staiit<« MM, 
Umnn^t Pi>iu UBfiliftl tiefet 3»(l; 

0> Uite fütt<T mciiif Ci^rilti, 

JbtL ttn k« JtMfi'Mk ««Rli4MI! 

9» mit kft e«aiie Ctrctira rdctam, 
^ani^ft Vfkfn >tt un» froh Wfkei^'i; 

Co U; i\t Xiritie iin( tic lifetnca 
■«4 bcinn «ult Ixfo^ka fcfa! 

i( - «.«. C t m a [ 0 f 0. 

(S * l u |.) 
S)(t naffto (ntgrgnrir : f( i|l mir 

Mi naOiU*, «Ali«(« «tobkiwa Ml» P 
Itiltf«. «( «iltiiinsw Mifif Sqti Mm wiM 
Aiofl i it w^ M , rak fwloi tiWM 14 »ob «inrr 
VataH WtaaiT unk Shtaiun,* tern Mn gUitf* 
falls SrbroW ifl. unk flrtrnlli(t 6lttr iitSlc, aui^ 
atii kteft UaglOtfliilni j^rcn C<^u| Ai4l»r||iun 411 
»•Hai!« er JJifoIttB« of^M, 
-narrfninett itiif rfncit 

^ rh.ilten. 3n dntt 
^lun rine pcüftim. 

1 tt. , «rib tir Ö5t» 
3ui(fii(l)t brtantiflt 
ßcltT«bu(g oibucci- 
ri«Mg(t in 9arÜ 

• I btx titationaivtt« 
(T? für jt^f erjcii 

!l fliif tif freuiib« 
rüdte feint lötrdt. 
ffamrii ©cbu^t ba 
>o<( cor. Mit tta4 

r nu«»(5rti(jfn Sin» 

• bin ftfor'betli(^eB 
«tf«taftn bct tan 

• H ma^t fcn , bap 

«bcr fiiifii (jrc^tn 
• rt <Pari« lh\bc unft. 

i»c(fc t>abf. 
, btr 9tationaIm« 
ÜiicyrüflkfHin auf 
I ifiaf« 33 Alinea 

'{ in H)tn ^fiu 
«M^atrn brn ^xa. 

3?er|animliin(j füt 
«Ott» bfbauif, baf 

■ fid) tiftjiüniinfllct 
pffr Hilf b,-r Ixim 
ItitU fcpw m5>,en, 
«t erfcßiaitna bnr 
: Mriiini SofMItS 

nni fii;:!i 3ic 
i »trb, bit qvmU hit Itrlirunfl tt$ « in »IkmWMt 

»Irl nnb mit 

bo» irrtiti pfrlaf. 

crril« 30 ^trfontn 
lifirr« latent fpm« 

(ani mit Stnatlm, 
njc, <»all|icit Bit 
* Bkn mbTria 
fHi tfrll»««nbit, 
M iiCRcn 3atrr«. Digitized by Google 
Ik Im . I. 

tv t;' 
Google 
föc Wftfte, poefic uiiJ» «ntcrlittlfimfl. 10. »«■ im, In («IM» .rf«ir.„ ,2" f'«'. ,UntP kc« (|l6t (t g.m,, kl« Sic al» ,ii„. 
«,«ra mfdjHrn kl, «4 tl««l(« 

.Tom u-ltk .u« Biflnm Mamm ank,tt. ,n(«r«n. 
t« k««<tle« „k ä, "■"« ««. »"ifrtagf» g„rau,° t|, :.J" ff* »14« 

«rt'nltitj, «rtd(tmlS unk '., 
r y Google _ II Mtn vrt 

t>nn, mri^ um) 
ti foal triw Bim, t 

"C II» >rri«i,tni, („V 

nn HWtn ••(t, •, /> 
>* in llf^t^t« Sini|b.< «*l".it* r*r"*" ^ . .w ni'iiiiv, iiBiu^ gilt »ri 

r l ■• .1» tiff Bit («nlffT Silmmr 

■lr.vr «"Wit;?; 

hl • ,11 • *** ""«««ifitf «.nlr Mint» ifii'm »II« 641 fu;.i 
mta ViitifM irt Ii) 
Ufr iM tat* tt (rM : 
it OMi<(tim |u Rnt« 
in, n In *rti|f[if Ä wnrt brltf« «ji.b„ 

•'♦'■'»». »eU*r(ng,i,«if ff», gut, 

»V ,>rf»„ ^^^^ fi**7 **^»'*»w>rtm Wi »Inn. 

S^oulfAlanb ^«t feinf @ff(t)i(tte! 

«»If- «6Ttl »tt, kB.« swu, 

r «4m,mi4 ©it „,fä«M. k,t Sni «m ,« 

«0,0. f.,^„ o,8,"j«,r„r 

(»■f «»18 J>u tttkl. mtt n 5>ir juruftr O 

•» gnrHnl unk ,« J 

Mn WH, ui iK Wr «B<[i Wfl fit 

.«» ,|^,»„ Ri«,«! »8„j, „ f « • 

,»« niit kd irirl. ua fit 0.9,ftrl«6 «,r4iAi, 

Uig ia»s,l,g»nkrll,ii )« »ertriffrat »«forat 

»I* f» ir»H Mwgm, 5>|t t,a IB,g jar IB>ifr,B.' 
f«4ft iinb mHung fc ff(t,c «er«,(,i4Rri iin» S<t 
»h», fo kfb,uim>, volili^it, CitUui« »,rf*a!rt *a», 
U^ tun »»n JMi, mit ttn gat,ii «jul»tti,a, Ot^mrm On» tn RMronfm iriifti man l» 
f**"' w. 
^in UmOH, «.(„k, ^„,„ o. l.» „u, .» 
"» rW" «it.! »r«.J, 

2^^' fp.n.f*,. ';„*",„«^;»^ ••ft forjfJIrtj (|(iN(«ni »ai. «ftt gma«« tri. 
»«•■«rn »<« (|»f*iiiol,f«f« ««rkfl «ri^lni li- , |im. 
Wi, »I. roti Hl "V,„,., »«»fr-f, i^t 

n-ftiiii mtrr »r« »Kttmaf, 900 i>1 I» 

l»n m lefNeOir« 5'/, Cmll , brr OfTil tc Uta 
la ««n« 18 DeUatI SO dmtl • iWt 37C62 135 amwotnfr, unli mtr 78"»J»f 
»«if*., 6 308 202 Vt^dn. «ibrfn u.i il*. 
»arf". 3 180 524 mn. 3 069 132 ^ 
un» «Dff,™, 1 143 3G7 «foTriKn «»Ir * 1 
TO'n*fn. 1 270 3S5 «loilf«. 1685 148 ' 

Iq7a ^Rol^cT.Ia^„„, 97 ow ä"„„c 

«i, *w * » 'Pf"'", »ttfrlk, m»„ »0« 

«f«"' f4i»g itnn, wi; « . .■■1 r:.s».T ht :«M« njii C^t 
■ -j,s hiüm, lA i,r-.. 

.*J^in (t«i,<h ii4. 

i ■""^ .5»« int tnh:: • 

I 7. ' "**"f'tfnllij, 
»>' , mir fra, „.„jj,,^ für t>tn I^R, iH 6<^MnUiig gerufla, Um 
WMtmuHmH Vn|m Otiten 15 3««. 3>*« fr''*' baten» ''a^ btr »dd'frfr' 

tMfer Wrt»»ffi««g 8*9"» gtbrj^u fnnt bebt äV.M.on 

niur i)TV|ilJi§ni I 

f.on ^^^^^ ^„^j^^ :-itfntli*f eifuHA br? f'I^rj'^rrrinl.) 

flJotfttrtbti * «r- »t »iiirtchm, um t'lfrnU 

W*e lm*tti1»attttii9 4b«r fci« it'iiif^fnt tcc >J}i\u}VtTfiHa )u 
•rtt»»6<>»nftfü6Ttt 'äWor eimon von ■'VxcfUu nrlttft Ut 
mtxytia» fc<t SBminf. fcit fcfm ax.njrcrtiu fid) an)it)*lflTfn 
fcftt«^ 3>«« bctfrlbtn cr^dt fi* fibcr ganj i)fut|\tlane, 
Ofiifrrf* «»«.^ntOBBicn. 3»«» P»b «iifaRge fcic ttmcfratifdjrn 
»tf. , ivtll jie bot SRIilKwta fit flw id« bijUiWlontUf 
S|<iovcHii>6J< «nb bif ei)»fHl«H«rlI«n, iwU fle tt* WiHHli|tt fut 
nnteI.-nohatn*e biflifu , ou6tror^fntH<^> )urtt«ft|fllt«lb «»Cftll/ 
Kg- jCjijtxftutn atft in nfitfftfr 8Ht flffdiwnn*«. etilen 
lii*^»" "'■("if« Idjliftilict) ^<\a ii'ert lnl^ tritt ttt „9t. dUfti' 
. •JT^filanfl", bif tfn IV.ujrcrtin rincu tuiittf\tnofftn tft 
iki'^f«» ttfBannt babc , mit ttm tinfocbtn JDintrti« auf taü 
MirMumm bfffflbfn rnlflfAfn. tSt fnü»>ft tfu llMuiicb tarun, 
tLK man, »ftl eine »aot tft gwibfü b«« auf t'f ^^fcW'fln "«f 
tcMcnoi^ »ortcMi Mc |>«ffniiiifl nid^t cfTlintn mvgt. iVit tcm 
Kjdftlftm« dM AHtfTC 6aat wkCct aufi^rtirn, bann ^<\u 

rVTimbba« ffp bft ^ M ««lta#, Iwit« ju frp aU im 
t- langtnrt ^^^l?', ba«lt M( ««W^ci tat 9h%U |uWnb barau* 

1 ^ 22. 3an. Wan ni'Mt: 4>r. ». CJamvtianftn BXrbc 
■ "stelle niei ¥f?DUm,itl'ti^!a ^irtufttn« bei Ux BfiitroIciflT'dU 
'*^?iVeafn. Äavrr: bcr Scuic\ rcn tprru^tn »frbt unter btr 
fraüaRfi an bic ^|>itc £>nit|d)URb« treten, l)a| eine Knifiii 
Qr 8w»lNit tcf41>ffitH(« 9inb«4|lc Mfgoim«« »nie. 

TO a i I a n b. 3n btr ffi^ftn ©nBOttung rinrr tfllbigtn 8t» 
nfWouni< fcf« ÄTifflt« IfvU btr ©rpölfminfl (btfn .tiag flf(ini ble 
C'ftfrifidjiftbf ^JfTtftbaft auf (ctf 'il'ciff nn ^fn Iiia. j^iitmari 
fcbttfllitutfant vtapnau hat ter Stabt *tctHia eine i^iiftf Pcn 
Ji^OOOO S?irt ouf.rUflt mni" JH-rt-cimlicttiinii pon iOaffrnbrpPf* 

antern anjelAtn nme ffHitltligfn Wnfit*. ^ta^nau er« 
■Wfeat anbett CtAbtr, jldj an t-ifftm »"cifpifl ju ftbautn. 

fialrtn«, 2. 3an. Ti( ©rflnfttnins bn 6ijiliflitrT für 
ibxt U»«WN'"«'fl''" 'i* P"* nÄmlicbt grcflatJcn , Sl?aaTfn= 
boote «Bb anbete e*lffe, bete« bic 9teaiet»nft bebntfte, würben 
con fJriBatlrntftt gteanft n«b (|ef<^fti JWetlliebßtfnlfft 
trurtcn in Wafffi tc" ftl*tn AnAffAafft. !ßlene«te|ir4ie , ftane 
tvnfdje «nb polnifdjf Cffijicte infituiten Me «(«AtUlbeten »eflt» 
mtnm. Sir bifiitMinirtrn XtV^fp» M« -CflUtni HfmfCB ii<4 
V(Tcit« an^ •24,0<H) liJnnn. 

3n t'trcTiio !>itte Iniii btr 9llba dn SRHffnbfr frjSHt , t# 
fr9 «m 9. i« 9ttoticI auf bcn Xünig flc(c|^offrn unb ba« ^frib 

fU|»iiMif ^«iirrcUli. 

«PatK. SHe mei|)e« ^Adet^rfenrn ooR 0«t{< fricm feit 
f(n(afn Sofltn; Rt bdnfli« ««f •emnbntng »ttWfbnuV BWbf» 
mnflcn , w«!*« fie an t^re TOdfJfr ^eUm. 6(e jllib iMgen« 

i.l,oti untet ficfa in blnttiu l^inbrl flrfoinmrn, »oW weitere bfT= 
Ibrn ta* tcbfn nt^fbüi":!. lif aViIitinbrbört^c b.it , ;ur bm ^Äcftin Düii i'J"^ ''OCtO ÜJfaiin tocUatni jur iicifü» 5)rt rufflfiHt @t|4äft*ttäflfr , ©arcn ÄilTcIfff , foO ftlnc 
Ufe ertlanat baben. gTanhd(^ ^attr fdt bcm ^tbniar nur 
«knAfMttAsn iB SRu^Mb, bcn OiHrtfll Üt 8(ö. iCieftt babf tm '.'un^cinbfr tint Subicnj tri Äaifcr SRifolaiii flc^abt, 
ttcMKt ibin vtijiAcrt, bafe rr bic iHfpuMtf anfrffunett unb tiucn 
^ctfcbafia natb $ari4 fcnbcn »rrbc, fobalb bit. 9tr)>ubli{ bullig 
bic ^rnrnnun^ Saoaignac'« lum ^{»Tiifibtnttn Sürgft^aftrn i|^t(t 
iHbficbt grsrbrn« brn europatfttjrn gricbCB |U ct^oltca. 3> 
jmdtcn Aubienj am 15. ^abt bcc JtMftT na« ritt» »»OjtX» 
big anbeit 6pta<be aef n^rt, gefaxt, Uc Oa|I 8oiuq)artrd Irtctife 
ba« S'tllrbfn bcf 9dM brr Ctroberun^t u. f. tv., unb brr (Sc« 
nrral 8t ^l" f« vn-, t^.i an niit j'i- ivfiii.5 iHücffidjt bfbanbdt 
»erben, baj; rr fut tttbalL' nitilliinn, inn ^l'CtrTtfbtttg abiutci« 
ftn. la^Uilfn Kibt nun tcr ruift|\1'c (>'ffdsift«(ti|gci ta VftiM 
am 13. t. i'f. fC'imlid) feint tt.iiTf r(tKnnf-,t. 

— Iii. Januar 3" ^" «»flriflfn ^ifunj^ bet Stationaloei« 
fammlun^ crflirtc fid; btr «Mnonjininifitt ^affi; für fe(t gegen 
eine Stninfirrung bt* Pjteftivtfftanbt« M (It^enben |>ceTt«. 

— CoHi4 9la|>olron, in feinet Qtnricbftiiiig auf bic fronb« 
f^aflffi^e Huffotbctung betf fpanif^ca (>off4, bvitfte fHnc Sntii» 
»iatflftit QU«, btn brilisen Stu^I mit bem niiffamen @Au|e htr 
fr.Mijffiftbcn Ktpublif ;ii bctftn, bfbtfit fitb jebc<b »or, nur nai^ 
btn förmluttn .'ir.ti- ti jti n ti-c [icil. SJalttÖ )u banbdn. r. 
gatcur t'ltuscr.iiif, ;>lita,t< im -Tfpartnntnt bcr auÄträrii^v» 5in. 
(lttt)Ui;l''"i'f" / ffi'^''-' f«-''!'!! nad) <»i,ift,) iil-, mit btn ctfcirCfvliil'cu 
Sötilunflcn für Jptiu vcn 4)atcourt , un)tun 4<cti"djafttr bei bem 
^avfle. 

— T'it fSltTeniH t 3?alionalti fraflt, ob t« »abt ff?, bo| 
tint in i^t^vcntn , 4?atai!Ionf unb Äompaflnien cin^etbeiltc gro^e 
ßfbtiuic O'ffflli'dMft bfftffcf, bif ficb btreil« fibet eines atofn 
Ib'il Sranfieicb^ ctrbrritt, i^ttn 3nittc(|>iuift in ^ari« baw.nill. 
bit VcftitiAting bct gemafti^ttn Sattci unb bic 9r|i^na|aic m 
aOn wttbtfgcn «nb (tntTdalidjen SteHrn }ttm dnetfe ^br. 

— 19. 3an««r. 3« ber bfutirftn Sißuna btr «Hationaltfr» 
fammlun.^ tcurbc bct SntMg, ben @tbalt be« lUijepräfibriitrn auf 
4S,(XI0 grc«. )« btfUmtttn, m\X 516 GtiMiiKR yi^R 33 ango 
n c w mrn. 

— 20. 3'i'i«'^T. ^Die 9Jatii.nunI»-afantmlLni,^ in il-tcv Iicu« 
rtcien Si^uni; ron bcn ibr J?ori\tfd;lagtnfn ÄanM^aIcn ben ^tm. 
¥ouIa» (S^tturfk) mit 417 Stimmen ium SBiejtprrtfibtnten bei 
Stepubltf gtrcäblt. Soulay bantt uinätbß bet !Bfrfammlung füt 
ba« ibm erwiefene Scitvast« Mb ftgt bann : »3d) bebaure, b«| . 
eic mir ben IBorjug ««r bf« MbcK «nbcnt benlbmUtCB 
bibatrn grgrbcn , »OB bCM« bct 9inc ein Alorrrit^ 9(t|UhR«r(t« 
@tntrnl, ber Stnbctt einet brr tüd^tigften Äämpfrr auf brr Xti> 
büne ifi. tBir gtr{n<) aber an(( Immrr meine Jträftt fei^n m&t^en, 
bif mir noch übrig Me bfii , fc ijotcbe i4, fit ^iir ^Jcfcfliijiiim bfi 
Stf'uHif rtnjunjtubtu. iSScifail.) 3* l^trbanft mtincn !ijcrfd)Iacj 
JU titfcm bohtn ?imtf tcm 5lli\'i|lbfntni l'cut* 9Ja|Jolfon 5<piia« 
partt. 3(ta babe in fdncm ^rt^rn lefcn (önncn unb (aiin Sic 
vtiftcticrn, bAf er bte {>«|fRl«gni llil^ tillf(4K> ^M, Mc SMaf* 
xMt auf ibtt fc^tc" 

Situ. Su< Ärfmfffr ftfabrt man, bng bit lertiriinn 
$. 3 ber ®tunbie(bte auf folflcnbt ©tift trfolflt 
bc«sorrccbtf jinb ab>ief<lMfi'/ bafitr fein »tittrt« nbtl-'bip!em ror- 
liebrn ftitb. ITtn SliiManbcrn (oU btt Eintritt in fftcmidjii't^» 
Iienfit nidjt ftnrrlit U'CTtf:i. 

— 16. 3>in- töfftcrn iprat^t man biet ftbt »iel nnb mit 
^ffiimmibfit bavon , ba| gürft TOdttrntc^ Bonbon beteit« »ctlaf- 
ftn babr, um dnt Seife na<^ fdnen (gliitctn in Vi^mcn «antn* 
ttn. i&ic a)niitäTunteT^4^mglfDmMif|ion ^at bmiH 90 Vctfonra 
eciH'«/ tnltit bei Ormorbung bc< fttlcg«m{niftet< Satont bn« 
mntlltiit {{nb. 9)n eiflcntiii^e 9lSrbrr, bet Staun, ivrl^et Mt 
Z^nt MObntbtr, ifl no(b nicbt trmittrlt. 

— 3« bifftm «ugenblirff btßnbm fi* Ungarn mit Äroatien, 
■Slat^enirn , ©iitfubÜTiitn unb btr Wilifiujirttijt , Walijien mit 
feinen «nbAiirtfdn , fca« »fttrrddjtfibe 3tnUtn , SUJitn unb "ein 
Xbdl von iKtffaöft^rreitb, beiläufig j«>d iDdttbfile bet Wo«at(^ie, 
im «clngetungOiuPaBb. (»lA(fli<«r< beginnen bc« nnicn dabtc«^ 
€0 »rit «attm ftfc ci «if» 1» 34» ^ vom 9nt|cii f«^ Digitized by Google — ^MhiaAriAtni \!timam |nfofj)r, $«lrn Me Orftrr« 

rrivtfr iriftrr ntfbrrre ©ctlappfn bai>oit<;ftraAfn 14,000 Wann 
ou* bcr SBufowina finb »n bfii poit SPrm l'ff*Mi»\tfii Iriipuciifrr|i<< 

{rfiofcn , um «f(\fn Mt Ofilmritfcrr fffttfit. P# iß tat tiw 
fbeulfamrÄ 3fi(bf'i, t«* "f* <"i ^fbruliinci flfwinnf, ba in t>tn 
offljifllfn WatJpertfn U^cm feit finf.vn J.mcn initiier rWeneral 
f^fnannt njirb , eine Ü*e3fi*mniA , mdi^c ffinfi<rof,\# <t\6 wciULy 
bctroc^tft werben borf. llnffre 'i^tllt^iritn-t^ orbfii i» bii'ftr 
li^unfl fe^t foT,ifälti<t )u ffirtk. 3!a4) Wafreatt fcinn Wacbt 
iitf 8cm: ber polnifdte Vaifffe — »er 9UMi — trr ^Rfiirfidi.' 
iriU^ — brt Ornrräl. 

trümld aii*K9f&fne 9fii(l»rl(fit mit, ba^ n«(% vi'nifler fiacificiTuna 
RniviTU« eine bebenfenbe fflerrelitifite .£>eer««nmcf»f fitb an ber 
Wrcnjltnie v>cn 'Prcgritj bi* S.iljbitrd unb Stbärbina nuffteHcu 
»erbe ; fenicr b.if; vcti Clniüfi ati? nn 'J^nncrn bie (^rflärun^ er- 
folgt ir»', "tali in.Ti trrt ^(var fell'Ü bie bc.itfdie Äail'etfrene 
npülft bege^TC, brrtil iücrßebuihj an einen Stnbcrn aber au(i> nidjt 

ttiifam. Ocbenbntfl, 13. 3an. dbrn erfahrt max »o« 
dncit wVtAliitn, brr arltmi »oti tRaab fam, rl fri^rn InOfonia 
mb itay«><T (4—5 3RrtIcn von (icr, Ir krr SUdttung {(tfien 
9a(it> nrac 9annnauf{l4nbr an«flrbTo4>ni. $rr <n (SfontA b«iite 
ju.rfi flittArfunben ; ju feiner X^ämvfiiniJ wiren fc!e in Äaputiir 
Ucutifc-.i Iruppen Ärirn ben crflern Ort ab.u'*t(ft »orben. itaum 
»lucu fie fort, fo fTbobrn f^c^ — bie ^lIu- ivtrb mit 'S^flem be= 
titfben — bie ^Maitrtii in ber Unneienb .Ra^nii'iir^. iPer s^orbtn 
cripäbnte ©eillli'in- fti.fi jiriiMieu tcn hciccn «.cnunnUn Cneii auf 
dnen iiaufen reu etiua ITHH) berfflbcii, bie mit Anitlelo unb 
Wifianbeln bewaffnet (anbere 2ßaffen b<»bcn fie ni^t Bt^r) (»fjun 
Raai UAtn. 2)a« (ingcfütitc gaftum , In ScrbinbHUg nit b<m 
»«4 viw Mcr blc ®timm«ii<| b<r SanbbcvSlltntRg htmttü »mtbr, 

8ntfi0t, H« bie SebAuptuno }n rtcbtfertigni, Im| 9a)t|itatioii 
Ingarn« ftlne fo ii.in^ leicbte Satbe fr^. 

— 13. '""^ »nrbe bie ^auptftiibf ron Siebrn- 
bÜT{(en, Älaufenbur,^ , rcn ben 3iifur^enten triebet cmgenümmen, 
«Uli erlitten bie (. f. irui-pen uitfer bem i'efeblc be^ Ci^eiirr^il 
maiOT^ fflarbener bei T"ec* eine in-Ilfi.hitiiic ^Vicberla ie niib reur^ 
bfn bi6 ©iftri^ jurütf.u'fAfat^en, u>o fut irfi bie aefammte W.ictif 
ber Äfliferlli^en fammelt bie an rfi^nlfitem "Wiliidr (aum 12,011'» 
SWann ^or( Jfl. tit TOa^tiartn fetbfen in Siebenbürgen unter 
fecn Aommanbo bcf : (»olnif^oit OditraK Qcm, bn rnil)tt in 
ÄBien btfrbliatc nitb »(f4(t t<ii atdin »ra ftUnn Uurf^xtdai* 
fett i». 

— C?(nrm (imid^tt jnfolctr foH in Offh dn Jton))1on qt' 

gen b.v? Vi'en be6 gfirilcn "^^^in^i|■(t^l^Täb entoerft unb In 
tcffen uiihvcte ^etfonen serijafjet nieiben fe^n. — Der iöauu« 
l^ortjicb tP }ifmlid) unpäfjttd) 

^reübutii. Die „^Preftfrur,vr 3'''«'»!^'' p«"" 3i»n«nr 
entbäll nun iPÖrlHcb foffienbe f'cbon mebrfart) erwÄtjnte ii}reflama= 
tion: »%n bie !Bölfer Ungarn«. 9(i(^t genug, ba^ ber Sit' 
ttü Jtoffttt^ itnb feine ^clferdbdfct Ungani ntt einec {a^Uofcn 
Sßenge |eoii fjoyietgefb vberft^Miint {- »kft ««Hfl , ba| rr tt 
toagt, unftrn flrtlriliami itSnffl unb f>rrm wm Mc flanie aütt' 
(Sibfle D^naflie in fernen f^SnblU^R unb Ugtiif«ften VlAfaten 
)u fd)mAben unb ;u entweihen, unb bat in Hne« 9anbc, wel(^e4 
ol# ^elfpiel ber Irrue für iVin .\)eTrfdif ibau* ^\alt, cntt'IJoet er p(t> 
nitbt , fo wie bir in allr Icmitate muv c|\uiCifii id-recfendfont» 
miffäre, bie bur^ bie unerberteften Wittel tetrcr;firte ^öiiH-lfetunv; 
|U Scbanbtbn'f" auftuforbem, tt'eictie ae^en einen frembtn, bnö 
9anb ebne Se*t tetr.tcutfi r\eiub u;ifrl,\ubt wären, ge^rn bie 
Xmpptn hti angrfiammtcn t>frr|itier» aber, »eldje in bai$ tanb 
Immen, um bie burc^ bie wüblerifdten Stebeacii vmfa^trte Orb« 
«nnfl, ftnfc nnb fltf<|U(<>ra Bufianb »irbct citt)ufil^rrn , (»nl«« 
«nb f D^vmll^M fM. eir iM«|ni t* im Ugra^afien Udtf 
mut^ bie faifeTii(i)e «rncc bf< SRor^e«, Staube«, *ß(iinberung 
unb söranbtev^un.i ju beftbufbigen, »Sbtenb biefe fdjeufeficben 'V^tr- 
bredjen eiiniii unb allein curcb bie ^Vcbtileiibcrbeii rcTfilt ipfrttii, 
wctcn bie faiferlidif Srmer bei idrem Un^niufcM aüfuit'albfu Cic 
tranri.iflcn ii^elfj^f ni:bff, uni nur barübcr von ben armen, \üx 
SJerjwetflung gebrachten C*inwcbnetn ÄKigcn unb iöefcbwerbcn uii» 
terbreitet tcurben. 9Jidjt jufrieben mit biefen etbÄnblidjfetfen, 
betböKn Snbwifl itoifut^ unb feine .£)elfer«belfei aud» bat arme 
fBolt mtt 0IC((ln«^Tii^tCR , al<: bei Scbwecbat, $re|buTg unb 
SBii^cItaifl t »0 entnebtt gm Mn ttcftn^t ßatt fanb, obre aber 
lle ftcMICtt aef4(aflni w»% 1« Mr Sht^t Ar|a0t würben , um tt 
bur^ biefe Sägen }ttm Slttfftanb in 9t<ifftn gegen tle faiferlidte 
flrmee auf)ufln(beln, nnbefilmmert um bie traurigen folgen, welibe 
batf Xefultat eiiu.? |\'!ct)' n>abnfinnti\en ^He.^inncnd nnUen. 3''' ber 
(iä<i)rc(fen«foniiir.iTir "Kaab , Jtlernnber fiif;'.e# , ^[u\c\ in t.IIcr 
ia ii>ci( , I inir.itlitbc in ;H ,iU' ^ini'uf.Kl.nJene i'in'rätbe ecr« 
giften ju iv.iUcn , an weld)' fduerflidier ittat er nur bard) bie 
(«j^nelle gludjt bev SRebellen gebtnberr wmbe 3" 3lnbetrad)t biefer 
in bct (ä)e|Ät(btc aQer 3ei'eR unerbörten ;c(b<^nbli(tifriten, erfliire 
Mt fjittmU \!ubwig J{o(fntb , fo nie ben ganjen l'jubrtfrert^etbi' 
Mift«ini4f4tt^- nnb fämmtlid)c buid) fie in bic Aomitate unb 
6tilMc au^gefenbetm fogenonlcti WegiemngtffvmmiffaTr fAr »»• 
g e I f r e i , unb befebte alten 3tti1lfe((ti0nrn unb (Semeinben unter 
Idjiverfier ^eraniwottung biefe rln^nfangen unb an bie nAv]?jic 
SHilitärabtbrilttng au6}uiiefem. 3f"f# welcbe eii fen;io* >i'a,\en 
foUtcn, no4 ben j^erin^ilen !be(ei)I bicfe« revoluiiuuattn fluofc^uf« fe« aninnelimen , ober bnnfetttn foTft» |n Tetf»«!, »erben -mn. 
nadilidjfllcb f»gleicb Panbretbtn* (tngericbtet.« 3etie Crtftbaften 
«ber , an« weicken uiebre (Sintoobnrr feretnl fi* erfubnen , von 
ber faiferU(i)en «rmee Ä»uriere , Sran^perte ober einzelne Rcw 
»lanbanten (tajugreifen, ober ibr auf wtW immer für eine 9lr» 
JU fdnt/it , uerben ber Crbe iilei* (K"i>idit. Die Ort<tciftetfe» 
bürtun mir mit ii'rrm Ro]>h für bie Sufre^ler^flnng ber Shi^r. 
Hauptquartier iKaab, am 29. ^ej. 1848. tOfm BM n St» 
bifc^grae, f. f. 8elbmarf*oU.« 

«aiiMen. Xrafau nnb gani (iali}{en |iab In Stlngerand«« 
|uf}anb rrflart unb ba« Qtaill>R<ft MtraO Mirfünbet. SBr^balb, 
«a« bct 4)immel wiffrni 0i|lC'f«flt, q« bk (Sm^granfen b«' 
iinemer nateeifen ju fönnen , ber «nbere , iteil 8em mtt feinfit 
OTagnaren elniiefaflen fen ober bort) mit einem (Einfall brcbe 

Ifemberg, lü. ^an. ^tuu fom eine Cffiaifete aiia 3e« 
retb mit ber '^fad-ridit , baf; Cbetftlieutcnant ^pTinii(C<felb mit 
einrir. 'i'.iMillon (yrnuf.-iton, einet rivifien ^Uarnia nn^ Zirfo« 
»icb nnb i^ülfc bro l'anbfiutme* bte Uniarn nadj tinem (iegrci« 
«ben (JJefedjte über bie ('»Henje jururflUtt'erfen babe. — Sin ttt 
nolbanififcn 9tnit fbuibtn Jtofafcn nnb M ntfMc 9ti^ mtt 
brennenbrn Sunten. ©tuft^iart, 10. 3aniiar. Die 3efuiten ^aben In Wür^ 
temberg itrunt unb 4*eten .vfa^t. Süuf @(b(oß 9Jeu=It.uid^bmj:\ 
bei 3'iH tft bie erfte 3etiiitenfd>ule crrid^let irorben. Xtf Unter« 
ftfieer bfr 'Suitalt fiub 511m .-lovifn Jbeil bit cbetl.tnfer ^ifarrer 
ber iniiflftn adMiIe, mit beoi i*vih' beo »xiniiin vcn ,;lnl, ('i5 
fctieint , bie 3'f<'>(tnpartei bat bet und ben Anfang mit einem 
}nieiten ^eibnrget XeQegium gematbt, ba ber Aanton iRrnburg 
t^nctt für inmet verfd>loffen ifl, nä^rcnb In |$i«n(fnrt brt Ana 
trag, Me 3efuiten an« 3)fHtf4(Anb |a »ettamni, iMbt teMfgitig. 

Ulm, 18. San. ^tt flatfet nm 10 Ufr wntt bct «m 
ben @(bifft>orfat!cn f)tT bcTannte OberfHinittMMt 9. VinfM^ I« 
einer Äutf.te, ^wel Stunbei; fi-iter bie an ber 9Rr(rIei bireft bn 
tbeilL^en -^clbateii unb UiUfnMfijiere be« 3. Seiterregimentö in 
iöagageuvi)irn pon irainfelbalen »on biet h>eggefübrt unb h\S 
?or bie itabt con 50 iVann 3»''i"'"i' begleitet. Die Urtbeile 
lauten Bon ü iDJcnaten bi9 5U H ^abrt flrbeiiebani». 'il'ie iiia:i 
bort , fo bat i\ liJinfroip tJ SRonate ge(lung#f}rafe befommen, 
colbat VodjmüUer, ber Würbet be« jungen ^aaa, fommt 6 ^^bre 
utttn bie üallioltit, bie flbctgcn foHen inm gri^Kii Xi^etl |u gr« 
Unglfhafen «ntcr dam ^abtr »crartfcttt fc^ 

{>obena<perg (in finTtembcrg), in 9n««nr. ^RttJ^» 
politifi^en Q)cfangennt gebt man fcb^ nn. Wncr, 9fl>icn< . 
linger, iS »egen eine« 3«nM mit tim CtbÜMMdie in'« %t* , 
beit«b«»* oerfebt »erben, ©in «nberer, Warnen« Woser, i|i, »eil 
er bie ibm aiif).ie>iebene 3n>'in>^'?'i''beit nid)f rerrid trn ircllre, enl 
S Inge in 'Jirreft »lefeft, bann 8 Xaiie in Jlrtefi bei 'li-ajfer u»b 
©reb all' um ben anbern lag, bann 8 laiie in ruiifflarre^l WMb 
ie^ flc^t i^m bic iktic unb bie firügclflrafe no(^ bcsor. 

«Wannbeim, 20. 3an. Die Jiertreter ber Stabt TOann« 
beim baben befanntltdi utit aun':ir WaicriiAt ben Slb>v Cbetiie= 
ricbt«anDalt if^rentano jiun ttften ''J^ütgermeiflcr erroäblt , bie 
Jteflicrnng bat bcm aüillcu ber 9Kebrbeit ber ^öä^ler ibr SPcto 
enlgcgtngcfcDt. IDct IBabl ^^rentano'e ifi bie Qefl&tiÄnag i»tTfagl. 

SR uneben, 18. 3*tt. Der birfiAe SWäritjeretn wirb morgen 
an ba« (^efammtmititlietinai eine Deputation abfenben, um ctiM 
cncirgif<be flnfprubc i« ibcmi<bc«, in awUbn bie «iifengc ao 
IMU »irb, «nnm Me btiUftfcB «nnbic^lc M ml a«4 «14» 
publijirt jinb. 

— 19. 3(itt. Vergangene 9a<bt «HR** «t bfr Mf bem 

^Uemenateplab ereidneteii itatuc be« 9ie(bt«gele^rten Jtreltmapc 
ein attur ilanCaliimiii^ verübt. Die Statne »nrbe nSmlieb con 
iinbelannter i^.inb mit einet a^enben ghifflgfcit überioiTfiu 

— Die jä'Kt beii rtun^en von CetfitK^en ^iBaUentein baufen 
wieber »ie früher, eo fcbcp ('iner berirlb n einen armen Diaun, 
Sialer »»n fe<b« «inbeni, in Müden nnb {)interbaupt mit ödjrot. 
Die @<bttlb M «rmcn befianb batin, baf er jid) einige« tteiflg 
^olte. Ku« ftttf einen Oeltinger Bürger , ber mtt «inet 8Untc 
auf bem gelbe nnb in ber XAbt ber 6tabt laitennbctte, «mibe 
gef(i|offen »om ^an«b«fmei|kT bf* gitflcnl 

— «rc^e« Hnffrben erteam Me ^ cin|mnffenen ei«ni 
Drurfbc^en ^e^ WeniLMwi brr berndjfijläl WA Sfontei. 

— l^raf («iecb bat, burdi ba« wlebci^«lt an i^n 6W*J|* 
fudjen reranlapt, bie Stelle eine* erfte« ^MPbOltcn bet Mmvet 
ber 3{eid3«rätbe ^ellno£t) übernommen 

— *l5rcf. gallmeraver bat C.r. ulrflf^en 9?ifcten etb.niten unb 
ifl bereit« bei nnfirm «inlfitrium um bie Örlaubni^ eingefcm. 
men, benrclbcn tmge« |n Htfnt, «nK i(m bean «n« g«w«tct 
fcnn foQ. 

— a)|e«{(bwig bctBnfH««tn (at beg««ncBt bon ber «e(b> 
len ijl ncd> nittH Sjftelll« gcmwcben. S>««eg(n (itl M im /nf 
li|d)en Äaffeeban« ein Senfm« b«4 ttt*en^Ib nnb 6dwirl ge> 

biltct bab.-r. un^ iiIiiMi ^iVifiitieber ji^blenj jnm iß^Mlb bei« 
leii^cn würbe Jlbccfai l^cu-^matci eott :?icuburg gewäf^l« SM« «Rf(> Digitized by Google unttv ber tic ^fiiU" tie It'äHsflfn finb, ehs« 50 ftatf, ttcrfam-- 
mcfl fiä) afeivcibfttnb I)r{ ®mähU (Manr Siranbr) uiib im bancr. 
^fc. iDic 3at)l onii>rrrnbcn Hbgrorbnrten ^at 13U mtic^l. 

— Unfm SlbgcorbiKtcnfamtncr fc^cint brnn bod) itfftx }u 
ft9ii, «(4 t^T 9htf. ^ie ScfüHl^vgt«, ta| bic ultrammitMC 
9aTtri Me aVato^tÄt ^tn l»vAt , fMcn ^0 «M «ntcATfliibct 
cTiricrcn, uiib ivtnn nii^t aOr Jlnjcic^ni tTfigtn, fo bavf mon mit 
fPffttmmtfifit flnnfbnifn, baft pd) ble SWajoritSt auf Stiffn bcr 
l'daiiU-ii l'ffiiif'fi. Unter bcn »ttfdtifbencu AriTfiioiicn bfr libr« 
ralfu '■^avtfi j^ibt ilrfi etti Weift tcTfi'finlicbfT ÜVilff fiinb, btt bof* 
fen läßt, toi) fit fffl jiufamniruf'nlrcii n.H'ibcti. (^ificiilid) ifl ffr= 
ntx , ju bcmcrfm , mit tit iibfru«ifvitiil't l^JfljcrUiif tn ?(^ll<•cr^= 
netrnfAmuicT tit 5Re*(*»fTbinblidjfctt brr ^poTlflmenKSbffttiliiiTf aiu 
Clinwt. 3n ftitwn ^bcH 68 Sbotcibnctc fo^cnbc Qlrli,):: 
WM% kcn SMaijlcr b(4 3nMTB iAtx^tbtn : n«ttr}(idinct(n 
Wflcntnrtni bct ^ritcn Jtamnn crnätru brat L OtaaMminU 
{htlnm «ffltnib« , b«f ff* b« Sttfofinnfl^fib <it ber tttbrr)(u> 
qiinji Ififtfu , «n bfr Hncrfcnnun»! brr (SiliiciffÜ brr 9lf(*<flf» 
fr^f , lucfctfonbfrf bcr bit (S^tunbrrdife bctrrfffnbrn, bi'burc^ ni<S)t 
Mbinbert )u fron.» 

— 20. 3an. »fi bcr •Ji'afil fccr bcit-fii ^r.idbcüti-ii au« brn 
6 Äantibotfu b.it iitb Mc fltouc an tic Üit ü'i iiT\''li^f bi\' 'i}ov-- 
SdHia^i gcbaltrn unb gr^rn. ». StT(^tnftlb )um etftcii, (i^riif 
fecgiii(tt6frg<3)ur iKiii |i»c(tcn |tr<|tttiitttt bcrÄuimer btt 
Vb$(»ib«cffR ernannt. 

— 21. 3ai|. 3nballlid) bti gfflrrn Hbcnb« crft^irnrnrn 
9n% x mm t Aber bU (SwjfAung bti eanbtagi« Ik 3aiK 1649 
iHrb ftfbe MVgn m 2 U|t iiattfinbrn mb Nt iMhiia bie 
^bronrtbr ^Kr. 2He 4Mffiimia*f<^ll4lMtn fnb bie «III«* 

flctrni^ffn. 

— Unfm btutfdif'ifbol'f'if ©fmtinbt trrgrößfrt fl& fort 
unb fcrt. <B<bcn ifl eine ■Summr ron unfiffäln "J'.'/W.iO jl. jwt 
(?'i-b,uiun,i riufü (^UMtiClhiufi'i^ vrriMi'bn;, r.:\t bcr iPau bcf-- 
fclbtn bcrrUö niil tnv iiivliftii; vnibial'r btiilmicii. Pinfiirnlcn 
ivirb du anbetet i;cr.Uniti^v^ ^'l^^'^I »ut Stb^altun$t br<9 au« aUtit 
Otnctnbcn unb Stänbtn fiaif bc^i^mi 9pttt<bicnfl{< bauli^ — 3n S^olfle bc# m 12. 3«nuat eom biej^gr» SffArjvrrrfnc 

Scfa^trn Srfi^tuffeff: an bat ba^rrifcbf 9R(n{|}rrium fflr ^rn %an, 
Itf c* bii jum fffliuffe'fn Termin, trn 18. h. W. , bic con 
bet beutfibtn 3<nlrali\»wnft tni ;Kfid?«v^efftbIattf t'ublijirtrn Wrunba 
tf(6tc für iöa»crn m veröfff'lidjen iintrrlaiKii babc , finr 3''*eTr 
|>eUatton über bie ©nlnbt biefer UnterlaiTuni; ju. n*tcn, über« 
reifste «m 19. b. Äbenbä eine au*'bcm 'liorftanbc bt< Siminct^ 
Äbccfnt l)r. SXiebl, (.'<m. MpKer, '2*rif tf lUtit , ©«Ijimon, 
Ül. t'nttii uiib Artrbiict, ?lu6i(liiif;i:iitiiltctcr, bcrtrbente Sepu 
tation bcm üWtniftrr be« ^n""« tit fcliicnce I'inlictuift: 
•an bat bat)erif*e i'!k!iimmrminiflenum ju SRiintbtn. 
9>ui<| M (8infiibxUHg<gefc^ tM« 27. ibtt, ». 3. bic 
bentftbe Sttttnüiuwlt bfr Onmbic^ie Ut bntf&B OtOrt ixt« 

3>n nUnmofc fatm oie S>nrtr4<« ba< ««(tftenit 9tn^ 

rine< freien Solfr« grübt, feine SBettttfet ^ben btf uro^tn IBiibr- 
britrn, auf weldjen einjifl unb «dein eine bnuembe ®tant«»erfafi 
fm^ beruhen fann, ffirrü* beurfunbet. 

iDurcfa biefe SHcurfunbuny? b«ben bie (Srunbredjte be« beut» 
®oIfe« itire 'Hillfornniene retfatliibr ®iltiiifeit crlaujU- 
<S)leid)mobI bot feie f. b. ^Jlrgierung bicfer Mapii« chari« fon 
Irutfiblanb bte ftnerfennung fbaffäcbltd) oemeigert, inbem fie 
biefclbe neber in brn gcfe|li(^cn OTgancn errtünbet, nody bie id) tilmih', Sie greifen in bic Äompttcnj @<^ri(te flettian ^at , icflc^c jut 9?ern,'irffi*iing bet Oninbret^te 
uuetlApIict) fiiib. 

Iile f. b. SRf<)ierun(\ bot nlfo ben Stanbpunft bt4 fltcAr 
tti mlaffen unb fidj nuf ben ber ÜJenjfllt gtflrOt. . 

S>HT4l^ bcn e4m bcc bca«f nrtni VMn nnb bic offne Sn« 
brftbmrad mit ffmribillfni 9«tif will bte Scflierung bat fBo 
fen btr 9TUttbtf(!btr bem 3?clft »rtlöntmern uub im ?ln,icrid)fe 
bc< flauten ffiolft* legt bnt SWärjmtin bf'flffi'« bit enffdjietcnfie 
SBerronbrung ein. 

SBir rufen bie (^^Iffdi lebte »i[I>r .u'bilbctfn 3iölfer an, \n bcc 
gfUitrn, »obin etf fni'vtf, nein rtn,- IJCiiierunfl utCbt ben »jlfftttK^ 
aH«<\el>rcd)enen ^li*iUen beP iu lfcC, fcnbern nur bie ©injJHjietunr 
gen ber JtAliinrte|i>Dlittf börte uiib nir n^nUcn fem l'clft jcbe 
^d>ulb b>n>vetti wtnn in bcr nädifien ;^iifiinft 2)(utf(blanb , fiiUt 
bcT Segnungen bti von ftinen iOcIfe gefd^affcnrn SN||pi^t0jH|ia«bc# 
jn dcalc^n, m bra t$»l9Cii lo^er @cwaltt^at »ctbfaittt. 
3« namn M aRärjMeefai«. 

!E»tr ^um»^." 

£Dft ^ieranf ertbeffte Wntiport be« Sminifttr« e, Deisler 
lautete ungcfÄfir fcltunffsninfiff : 

irWeine .t)erren ! 
ber StAnbe ein. 

C^d f}ffit jrbfm 2!ereine unb Sfiiflt«angeb6rigcn ba« Sec^t 
jti , ^>.::iiciKii uiib t'lnfragen on bie SRegictung ju ßcUenj be§« 
b»ilb tinbc idi feinen Stnflanb, 3bre 3)cuf|d)rift entgegen }u ne^is 
wen. 3"« Ufbrigen fei>en Sie jibtrjcugt, meine ^>erTrn! ba^ bie 
b«9crtM< Stedlrninft mt^x al< Jcbe aabcte bic (Slnbclt 
3>«B4f4Ittttb« »III, ftOrin wir f$b »erf^Mrncr Knllt^t Ott 
Mr Utittrl unb VSt^t, jur Oinbeit |M («longm. 

Sie ^uMifoHon ber @runbrr(bte fann ebne ^InnHOignng 
ber Sti^nbe niciif grfdjcben, »eil barin eine JlbÄnberung bcr (Per« 
frtffung liegt, ivelcbe ba« Wlntflerium in ben 5\aU fefcn fann, i'on 
ben (iiänben in Snflageftanb gefct^i ^ii ivcrbfn. ■ 

Pfftlj. San bau. i^on hier fmb jrtii ?lbrf|Tcn mit me^« 
ten Snufenb Unterfduiften um *ieibebaltuiig ber öirmerblfwl^ 
nad) granffurt abgeaanDcn} bie 3>iflenb bfcHger ®tabt unb Ximm 
^ebnnfl bot gant be|0Rbet4 gegen ba« Snfbeben biefcd ^aUabiinKl 
protefHrt unb forbcit bic ||a«i|C Svgmb bnr lßfal| auf, i^rm 
9cifj^leb }u folgen. 

0. niiKc. snamMtilii^c aitkaficw. ^ttx 3u(iu< $)ti, au« Sinigbeim in ^l■r ^ifal^ , ein bn7- 
nungWoUet junger iUcIinfpieler, bat in bem Äcnicrte im Äafmo. 
[ante tabier, cm 24 b. IH., eint joMrritbe !l!erfammlung eon 
funftliebenben 3ubOrern burd» feine »obigdungtnen Seiflungeii 
trfrrulid^ überrafdjt. Sicber^dt unb Q|(e»ai|btbtit in bcr 93ogeiu 
fäbiung, Keinbcit ber 3nlonation ouib in oerföitAUtbni iDopixU 
griffen, ^dt^iigfeit in St^anbiung ber 64»i(righitrn, «imu«^ 
unb flcfibmadvoliet ttn^brutf in (ScfauglfMbii ttigaii b<^ er nicbt 
blo4 frin Snffrttmfnt mit ^ertigfdt |u bebanbeln , roRbem au<b 
Sinn unb ^n^li brr corgetragencn Tcim^rrff flar unb beutllcb 
)u (/itf)öi ju bringen pcrftcbt. So entfdjicbene« latent orrbient 
bahcT frine rrmutbigeubc üiiierfennung, »eldie ibm nadj jebem ber . 
brri perfdjiebenarlitTCii Ikniräge von ©rrlct unb fittot laut unb 
rcii'lirti 311 Tlcil ll■:lr^l. iiirj\en ßünfiige "lUrljäftnllfe bem an* 
ftrcbenben Talente bic görbcntngtnittcl an bie^anb adbcn, »dt^c 
ben 3iingct bor JtM>|l «ttf «ii(»»ll(r 8a^ |kt iRclM^a^ führen ! Ocvfleigefttngeii. 

ÜMtag bm 13. {Nbnwr 1849- flai^mit« 
tog« um 2 Ubr, in ber et^fvig bc# 9Hr> 
grrrariAet« unb SiribC« ^im IMCC bbCa> 

fcorger ;u j3ubenbaufen ; 
auf ^infjeben pon : 

Ii *lKj|}talrna JE>erTmann, obne ©ewerb, 
wobnbafi in ^uben^aufen, S<ittn»e be« ba 
fcOHl «erlebten Waurer< Knien $of), fcmobl 
in eigenem 9lamcn, M oiub in ibtet 9i^n- 
f^oft «U gcfc^lubc QvniflNbcrln Ibec tbre 
niaibn{Abdg(« ntt lrai|Ulat fftmgien 
i hUi / ftatntnt: 3afeb ^olt. fliHbaniru«, 
^argorctba f>o9 unb f.itx &ofl. bte bdben 
fettm »bnc (Stmrbt, bti i^r ber Dtuiter 
»ebnbaft ; 

2) 3cbjnn ^ifcb ^^of^ , TOautet, »obn= 
b-it in ^^Libei:b.ii:)(n, alo TtebentMOmnb ber 
cbgenannten TOinbnjäbtigen ; 

3) gouifa {;pfi, irbiA unb OkWrbe, 
vobnbaft in Subenbaufrn ; 

4) Sari t>ofl, etnnbauer, aOba wr^nboft ; 

5) gncbr ib 2>abf, iStcinbauer nnb Stnii' 
tai, usb beffen ttbcfrau SlaabftiCBA ^liif 

iBcoMrte, b<ibi —»iiI wO e«bfn' 
^nfea; 

C) (£atbarina &oa , Icbig wib «|W 9t- 
aNTtc, oSba w»bM)Nii(i »li'irb turtt un:eiftbvirben<n Carl ^tbrno^e, 
fönigL töejufenctar, uobnbaft in Swit'uf' 
fen, bt(T)u fommitiirt buttb Unbdl bee fiil 
9<<iTf«gend»ie bafelbft »cm 29. ©r^ember 
184S, ablbninngabalbni ^ur ^Z^rrfingerung 

«nf tigratbwii. b(B iMM Kotbloft bc« obgc 
ttMMcn viiMmi tiMli M t*r )Uer. 

megentfgrmeinfibafi in mtlUDä a mit ftimt 
ob^monaten 9Bitt«e Wogbalena ^rnmann 

gelebt bot, grbörtgen 3ra"'obilien , ml(l>t in 
einem in bf t Oemeir.be »ubenbaufen , neben 
3abfob UKmonn unb "SHufifui Dübl gelfrtt' 
nen tir.Pödtgen 5lße'biibiiufe , fommt 3''brb6' 
rungrn, unb fünf auf (frnilmnter iJ^nberbau- 
frr if^ann gtlertcncn tdttpidt, )ufamni«n & 
ZagmcTfe 34 SfgltMln CNt|allnib, biMcn, 
grMclticn »nben. 

txa 9rbiBflitiMrfk iß bfcfirr 9(r|Mgrrang 
fann tdglig auf »er lnti|talB bü ttnia|li^« 
netcn eingefeben werbe*. 

6ibn«()e' 9Iolir. iwelcber fie mit ibt<m ^bemanne gelebt pal, 
j berriibrer.be bfme,ilid)e ©egenftönb« , gegen 
(jliicthare ^^iMung rrifhi'grrl »erben, alt: 
ein Jtanapf, ein gcfretdr, dnc Stomvb(, 
ftfriberfi^rdnfr, Seitlattn, 8rltung, ®etü(b, 
tfeibung unb fieibnp«i||eugc SDA^ ^Uk, 
ftficbengeräibfi^ofK«» 9« iU I» m m n , 
tpffdn, D^ma mb utm 6«|tt. 
etbnnlie. Äolfc. 
Sicnfag ben 30. laufrnbm Wonat« 3a' 
nnor inib bie folgenben Xage jebr^nof um 
2 U(c Dla^mtttagi , in bcr Sebaufung be« 
6oitlcraMi|(ctf ^on And 9ufiav ^cbäifer 
tabiec, »tibca bfr «n« Nr 9Iii|^affcnfib«f> 
beffen eer^erbrner 4f|fgaMaiflW^at<na iS 1 uif 9 
HHb OM ba S«n»oM«*0««riBf(4aft, is {Rö^lra«lOrrf}rtjrruiia. 

Ztienflag bcn 6. Tiäxi njib9> 
bin, Worgra« 10 Ubr, »v Z»al> 
«M«ma in bo 8MHt, M§l 
bie fBitwe bti bgfrtblf nnfittrn «MOcrf 
3ob<t"n 3unfrr ikr im Dorfe T1i<tU\(^> 
Wdler gelrgene »ÄfiMe, fammt Butfböiten. 
beile^enb in einer »IVablmüble mit jm« «Kobl» 
gdngen , einem 6(bÖlgün,^f, einrr Üdmüble. 
gtrd migcM Wübl ' unb Cffrrtomiegebd: be;', 
(SHittn, äiJieffn Unb Ärfeilanb, auf mr^ijäb« 
' rifle Sabiungtflermine, in Stgenibum tet^nn«™ 
i tßegen ber 'Jidbt »iefer Diirfet fann ber 
({rwerber auf eine bebeutenbe jtuntf(b«r|l 
rtcbnen ; aud> fann bat Xtiltartf »craibfctt 
werben, ba bitri^ ben Itt Ii Me fU^ bcr bn^bbWybtfwgb an fioOgemcalMi. I, Ii« 90, 3aunr 184» Digitized by Google i5)ol5-^erfTfijfriinflifn. 

I. TOüt»c4 bfn 3l" 3anuor firaffnbf« 
• 3a&r<, üDfiltag« 1 Ubr , mcxten in brr (}'t 

mtinbr €anb, mt ttun (gcnxinbcvalb, fo(^ 
gcntc i;o[)foiliWRtt, MllMfIflll 
»frfleiafrl: 

6<f)lag ptttt&malh 

31 fieffrii 'BjiiiiUiiimf, 4r Klaff«« 
51 0 Cptirrii, 

12 • eUM«»*, 4t XlAife, 

II. Z^onnerfiaa b»n 1. %tbtaar , SJormt» 
taq< um 10 U^r, »erben in trr (^cmdnbc 
@fie», au« berrn (Semeinbrmalb, 9erfldgnt: 

6<^Iag tnrtrrwalt» 

IS rl(ti(ii tB<aiifl<iinni(, 4r JCidffc, 

275 n Vanwviittt, 
1350 tiicbrn Soliiiriiilaita'n, 

I'/« XUfrcr ri<trii iii t rici<\rn 04<ilM|» 
SSO kil4(ii mit rui'dii >ILt 

Ift 22 Haimar 1S40. 

2)aö SBür^frmcirJerjmt, 

y f 1" fl t r. _ 

fd'] CMfmfi!iBf:^o(ji''fr|lfia<'ruiij. 
(Icfitaij b<n 2. Sebruot 18«, trd >r?or- 

?cn« 10 U^t, ntibcn ju iBcit i bait) nat^' 
(|>(nbe &ol}fprttmente, öffentliO), iXi^c^nt: 
1. 6ct)Iag ^cngflbflrgf 

3 (iAm Saiitta iiitir. 41 Klaffe, 
'/i XIafur tiiibf:i 3'tr(t(>l)> 
'/« IT «41(11 £t>c<rM«> 

% 1. ^ » " 'r'^KWa* MlrMit- 

11. 6(b(as Xt^irrgoctm. 
S luAn !nujMK<ti»ri(, ir. sc mb Sr iMfft, 
VA SMtre («(bm etbtttim, iH»rl4<li 

aoiwira ^fücu mit ilvuren VrA|tta. 

III 04>lag <t>Htn 

13 ritrerii l'vji rniiiutiiac ^umtu, 4* ItillK 

12V« SKfitr rithru 9ri|<lb*li. 
SO bnAen flBeltea. 

. CnfÜitaNoft"» ^ 30. ^Muor 1849. 

XM tMrgcrmd^tTamt, 

^ a 1 1. 

fV] yiititxhtxiadf. (i^otiwPriAtrung.) 
itiltivo^ bcn 7. Srbniar 1849, üDtorgentf 
9 Vitt, awrbcn ja 9Iicbetb<xftfli^ nn^iciiH^' 
wtti ^MjvcHmnttt aat In kaffin 9t' 

Bixlag Wtunntt. 

go tiAtn 9<diiiUmiRr, 2r, 3r unt \r Jtl>ifT<, 

I ttxttn <Rußh»i«ftim>n, 
17 5Cia<«r («f)rii (34ciu Mit VrdtclMII* 
«' » t-iifni » » • . 

1350 a'mifttxt iE^tir«». 

«■»■4 tan 20. a^iniior 1849. 

2>a0 S3iir|}crm(itirtamt, 
J£> i c r t e < (2'J £)l)CC»tr|l>a4. ({Ml|»R(M«tung.) 
nittvoi^ tM 31. Samrar 1849. Vtorani« 
^alb 10 U^r, ivnrbrn ja Dbrroiiirjbac^ btr 
nadf'ort\ti(Sfntun ^ot\\oxtimtnlt, aui bm 
©finrinOcitafbc oon 06rrvärjba4« t^tvMtt 
«iiij^bielcnb »erfleti^nf, alt : 

»1 6<l)Iag rüifffntl^al. 
SSV, JtUftcr 6u(b(u'«(|.^iiiiiru cäit«i(fri>i(, 

1«'/« M w , H Vra«(ii»M(. 
« mlw eanfMiiai, 4t Sl«f(, ' 

Ck VIgfcrt bfn 23. 3inuar 1849. 

Dj< ©ür-i'rmriflfrcimt, 

Ii b a n b 0 n. Donnn^ag ben 15. S'^ruar, 92j<tmtltaa4 
2 U^, im 6t4bl(aufe basier , ScrfidAfrung 
ber 9«8 n». 3000 5000 nii^t dngC' 
Ugicn «tet ni4t «ciniertcii f\ixAtt, mit bm 

CiaUfnift w4> M« jm 13. gctniftr fiotu 
flBbcn fwn. 

3»eiteai(nt, bcii 25. 3anuar 1849. 
Die Pfrioaltung 6fr iLeit^anffalt. )s 8aBbflu((« »ccbcti ou< bm baft^en 6iabi> 
iMlbc, 6410g (Bnibfffg« lUMbiKrjrii^nfte 
f>ol)fertimcn(4 wilMMl», 4ffmili# 

gert, M: 

14 ntfca 2iii|l4mni(, ST SItSt, 

-"^ „ " 4t » 
9 Jtufmr Ntfui ecbeitftorii, 

S'/< w ■ Vriifld. 

37S5 ritmn Qobnrnpfdblr, 
2)75 „ 9t(tr'rW(U(ii, 

aOt« €>of} ifi w muinMy (rMI nb 

gul «bjafo^cn. 
SOKbitl^ 1(11 so. dcMMt 1849. 

Do< ®ümfTntfii1cramf, 

m ^ n \i t X. [2'J «ARbflulI. (^eitvcrfciftecttiig) ]>M' 
anftaa bra 1. grtniar lai^bcn 3a|ii. 
IX liw t H i t wm 10 Mir, ta etoM^aufc Ucfinifü^^te gctaiiHtm <u|Mtngcn. 

$Befanntmocbnn(|. 

Der aac^^e^enb [iDnalificte Oofcp^ iilrran. 
ber 9lobin(t, ©erber, autf >JRf^ B't'ürttg, 
id b(0 jRru(l^eIinorb0verfud^d brf4iiilb'{ii unb 
)mI üi^ ädern jlnfi^fine na(^ übrr bie franj. 
©renjr auf beiUft^en Soben grflü^Kt. 

erjt^t betnnac^ an fämmilii^e ^olijei« 
to^drbn be« dwtttvidM bie Huf' 

forbcrniig , gcgni bmfitncK fa^bn vnb 1)1 n 
im Oetretung^^ae bet Rntnrjci^ncien 8c« 
birbe vortfl^rtn lafen {u »eOen. 

dtonalement. 
3offp^ airranber 9?obtnel, cjngefä^r 38 
3abtc all . 1 iWfift 74 Cfniiintlfr flrp§, 
4?<iare unb 2(u ^rnbraunrn pon brauner J^arbr, 
6tirne boc^, ^Utjrn braun, ^al eine ablcr^ 
nofe, protjoriinitrien 37Iunb, runbM fitnn, 
WiM nnb eine blafe <9ffii|»fatb<. 

BmibtOifen, bca 23. 3aiim 1849^ 
Oer t ^wütpttUmMt, 

*Ä Ol iio r , gutjl. 

5u>cibrücfcc üoifeocceiiift ^ Uct* 
fammlung in ^iibcnl)iUifcit. 

9l(ii|0en atontag, llbenbtf 6 ll^r, finbrt 
Bk wiittntliitt iBoiMmtind • iBecfammlung 
tn 9abtn6auftaf ta CtICBiCf g(t1i((n 
öaale , flatt. 

Sa etnt.^e belr^renbc SJortTj^e bat'ei ge< 
Ratten werben, fo labet man bic Ortdvereiot 
ja biefer Serfammlung ein. 

3l9ti^ra(fen, ben 24. ^anucr 1849. 
1 er ^ugf<tu§ 6f Oetriw. 

©ämmilittc *r?a!!n(.taft bet Särgertsrbr 
if) etngdabcn, brbufi; einer Willigen ®e« 
ratjiun^ , beute 'ilbi-nb H \.Vft, (m OMIIr'' 
\^ta 6aak ctn^uitabeR. 

9«MiOontf>ltomnianbo: 
f b. I) f i n 5. 

Die SRetbnunj} btr armen Unter fiü^ung«. 
anjiar» pro 18"/,, i^ rod^renb 14 taaen 
auf bem Siabi^aute 5U 3cbermann* Sinp^t 

Bmtbriufca, ben 23. Oanuar 1849. 

Ooi Vitgermrtjicraint, 
Stenge!. 

(2T^ä7~OTinfIr7ä?äjäjin faufi nun wie» 
bet Öafrr, bo<b nur ron Probujenten. 

„3üra ©eilen bet ärmen" flibl bie ©t. 
3<ig6(T(er Cergmufif. bei gt'^QM« aHitieir« 
tung dabcs aSufiffrennbr, iBoantag be* 28. 
doniar I. 3., im 6aale bei IMM €br- 
^nbt, um 7 Uftr eine mufülaHfil^ ttnim' 
tet^aUung, woju j^öflii^ einlMit 

^. donntag» 
<aaw>f«baf«<'Wu(iH(frcer. 

öe(rt gute ffattoffdn, per 3«ntner 54 fr., 
ftnb ju (»jben leijmu 6lubau0. [4'] Slit Cl)ur||((ri(icl}rn un2i Hodtfcl^ni 
pramtm-Sirliungrn 

tirlea bff^mai llJltflMu.•ll^f tftcnifure neirinn 

«M: Ii uO.UUO, lli.tHHI, &WH>, 1 * SIMMI, ,^ 
h IO(M». * jf. . lawn: 9liMr. .Mi.lXK», 
I}a00, 404>0, 9«M>0, 2 ^ i-HIO, ) k i«M>0, 5 k 

40U, 10 • 9uo i(. «i« |um tn, ^cbrHar 
rairu man lieb «'am emidibUHfl tt* 4 it 40 fr. »ber «»/, 9lihli. ?Jr. ßi f«r et«! ' 
(U betten nidiiuuuii l>ei ime brihiiliim. 

«iiiiübiiiit' 'iMJiir, IC ivK I. 3. 3iebaMMiff(a 
erbAlt jeter ibfiisuiviuer. Sü' i ' ^< t « «tf 4u f « r 
gCNicfieii anflenicfuueii ;KJ^clTl. 

3. 9?a(t)mann unb ($:oni|>. 

JBanqiiiri» in IHaiin Jili Jil>ri!i^ 

(Singefangen : ein ft^warjcr {)unb C*Sl>if )• 
Der (ftgentbümcriwOr flfH lfl8Mll| H^M 

bab-ct abholen. (3'] 3>bei 3oa bitfe aTIabricbe von gon| 
trccfenem ^laitibiic^cii', iPiriibautn. ober ma» 
jien'{)oU tpciben )u (aufcn gcfutj^t. Oerie' 
flCt I. «. f40MMf fit» .^(jTi ffiaijenbirr an^rjapfb 
ptt G4oi»P«n 3 fr. , bei 

3afob ©iertratirr. 

Bei Untrrjeiibnetem , im 8inbfiiiann'f«ben 
eobefl. f!nb feben gTtitagnnb etmilag frif4<« 

Gielttö TOündjnft ??a§pf«b P« Smtner 
10 fl., braune« 13 tl , iSmmenl^er Gi^nei« 
^cifafe unb frtr(l).,rmätTate €lO(f|i|il(C Pnl |B 
Men bei äß. äBerp. Sfr Unurjcubnrteii x^TSSTCSSSHS»^ 

^änbtn, auf ben "tarnen „Diana" b^rrnb, 
entlaufen. 2>et Ucbnbtinger et bäh eine 9C' 
Ipbnung. S B. g. golette. 

[3*1 gdtbii« Stiller, €««b|ic^, an 
iftwIhNiiif Än* m|«Mk> N w> IBel«* 
bau« vnb ®art«n jn vemriMleR ntb M* 
Dßern )u bejicben. Vn^ fann btffelbc M< 

freier ^>anb tetfauft werben. 

OtifTdlutb bei ^oui< ^erolb. 

34(«b lllbttf |a« bm «itticri |<l« 
nrl IBorber|»auffl, gm} ober l^nliVflfit« |«»R» 
mieiben, fogiei^ aber bM Opietii |tt i«|i(bni. 
aud; fann «Mll NM (toim ba|«t gegiftis 

werten . 

~Sr«lenf<|, »fbntaft >n ber ÄaiUft afee, 
bot 3 SlMa« I« wiwirtbra, fogU.i| «bet bi« 

äru(]>t^, l3ro»« u. lüfir^lMreifit Oer AtaM 
5n>cibr{i<Km i»etn 25. Sanuar 1849. 

Der joitntT «Bat|(n, 4 ü. 16 fr.; X»ni, S II. 

— fr.; fSnft, jnsiireibi«« — i. -- fr.; »ietiei« 

? - fr.j ©reu, 3 Ä. 4 fr.; t^pfU» 
fern. — d. — fr.} Dinfel, — «. - fr.; iliMit». 
fraebi, — (L — fr.; ^^a»tr, 2 (I IS fr.; «n» 
ff«, — (t. — fr.; (Urunbbirn, 50 Itiltflr. — IL 
48 fr ; *e8, I A. II fr.; ©troh, - H 50 fr.j 
•ltt"6tr»b, 1", Rur. 12 fr.; «onitrcb, S Jtl«r. 
IS fr.; i «lo!. 9 fr.; l Älsr 4 fr ; (9(mii(t» 
I'* arl!^ 5 l'U-.r i'j fr ; ta» =r.ijr 2!3(il, 12 2e'.b 
1 fr.; - C(b!<uiltu«, Vfoue lo Ii.; Hb»- 
ileir«. 9fr.:Xa«M'if<b,8rr.tJbänmflf(if4 { 
«A»eimg<i|lb< 12 fr.; — Wtf, i tmr «itien 
fl4bri«rt « fr., •bfrjibri|l< 4 fr. Wein, i £if 
■O fr.: WiieNr. % WHawwwt 40 

:frui|>r> UTtb 9ro6prrifr 6rr 6raO 
Saiferelautern i>om 23 3anuar 1649. 

Act Scotner 'J^at^en 4 I. 19 'r, : Ktm, S (. 
3 fr.; *eeUfero, — «. - fr.; 6peU, 5 4 17 fr ; 
(Hrrn. 2 it 5S fr.; ^a^er , 2 «.12 fr.; Ixt'r.t, 

— Ä — fr.; "ttSrcfen, 2 4. 20 fr.; K«it»ffein. 

— 4. 45 fr.; Äinieu, — #. — fr.; «*Ihi«ö, — 4. 

— fr.; «CoblfJonc», — g. — fr. — f«rBbl»b, 
J ««. 13 fr.: vtmSm** 1". «ar. - fr.; 
«JeiWrcr. i «ar 8 »» 3* O^cntcd aud Sn^etbrucfctt 

emvgebU fei« crge* unt «liriiitae« Drpot ter «u<b i'ibcn «iif hieflaem <VU^ 
lill|«i(ll» Mlllieiiha't b<rjiiii[en iint rrvrtlfn 0»l»»evg*« M«> 
wa*it\% r - 'MS.- k. U. pulentlrtei» 

r-'-^E^ (»rtltxiiio'clccfrlfcbcii «»lbeiimatl««ni««Äe«eii 

Vfjmr* » Stürf mit ÖJ.braiit^.'JIiinieitimi i ZtiU., jlitfere «»rte k l Ifcir. 15 6*r.. 
,^ i»n*e M« l>t*i<M bei»4br(eg( nn» •omigliASf ■•'M'f» 

flii^tifil»« OM» r|cnwatifct»( Uebel aller Art flir», mcüber t<b »feie ipMbCft ■rrrtirtr Crftb' 

iULifii iiiit gitiiitljie SfU ti'lT' oeabifler l«rtte imb g'aiibwflrMiier Dripjtperfciifn f.'riul'a»" i'» 
Siartte »III. ?ebe e4te 6o(bbrr0er'i'(tie ^Ihfiimaiilmiii Helte ij» iii einem lt4it*eir m'hi ifrvoi". 
»a« »iif ber SDorten'eue tie Äirma: „T, 1 (*i d I 6 h e rge i" nn» tuf ber WiJrfieite »rii Ä K- iderr. 
«bltr uat »4« »iBappni tix «reifii 'äet^iftiM lariiewip iriat, »»rauf «enau ^u «(breii 
IHtie. »a bu •oIbbrrgcr'|i1)cii Xetieu tereit* »lelfacb natbgcbilbct unb ubermciltg «ngcfanti«! »erbM. JDmt nb Sfiiig ber »»itci'f'^ «■«bnulfwi in jiwiltMH. Digitized by Google [j"«,«™ ^ 

hl Ittmi .tmt- . 
tt OtMikfa «Ml nt j 

8. f a»I(n 
ftilKrr, ^»^'. ■ 

«lun u NTamln ■• H 

rtn. tj« Im ■>! 
>//r'> nton. fut 
7 tttHt. 

I M D 'il ig tu: 
im M» Itrlmk ,, 

Nrr ti4 Cll I |u fc. . 
IUI Saun Mu v^fi'- 1» SrwD» an ^m. hait «taac. 

(»M ita ittn|<iii4ra.j 
»ftt (•■II ei«a,i 

hü? »•» «■'» 'n »'Ol 

l«r*-rf?-"* '•»««" 

«"«ruticn «») „ffU fit,, •I. V." '« *" «•'*<"' et. 

«In «rillf« mdttfllrn. ' 

Boll»«!»« in rtsf «;uMi»rr|l4t Ut Stttht 
fimt e«H/l, »!,, »(, f« ,(4«»., rfairm J«. 
F't Httiintt bnrtHl luT <IK«a> .n_fu m . ■ .. tiMMI. >j 

MK), h k 

rrkmar 
f« 4 .' iuit r Kill. 
I aanj 
T ita' 
B«tk> SBVi|liir|«rilgi , vti\tn in tti»^n anlfdltt letf 
Wn nim«, »fWrtftn« •ri*Uf**flni ffrnntn» Wfji« 
■l^m ^»«»»pftlit aufflcncmm™ fr«¥rB, imH« 
(4on Ifcttm 9a«(«n r«4 ijfnMfcIgt flu», fM »■ »»»• 
fttutB «n» fhnm Wfff«*"» Olt |i) fii«nl, fo b«i 
lr»t QWit|laH aul «trfdiirtcmn, im 'Inrn «T«M 
3n»iiHTlfHTri8 gtiiBtlilfn ♦anfco-rtNr tr|l((rR finnt» 

t)»tf4ilrtfnfn Sti«ll(n »infl unt »fffclfc«« •an^ni, 

kit aflf *«nt(Ibm »ef»»«" i'terllm unk tifftitfn 
Qotttrttt a<a>ffrn. S'' Irlritllbtnr aütttn uniri 
k<a mtigllckm tXT BBrrr|latt nnglil* f'M, ttn 
tt«ff Un9lf:4b«tt iclt« «in» *etl4u(lft». Äiaft in 
StA^nlldMl, f> mit ffr v»a tm- 
8, eiaac unk (itnm 8"»«*'" »nH«n»f« mlrt, 
wAtkc iia^ daign 3<<t, v&fctrnb irrlftrr klt <li> 
llibung bii 5liinf4»n »otbiitllrn Wüikt, «Of Sr« 
trllllibnr girl* fun. 3t»rt wüiK tai Mfftl totfi«, 
mit frinrm liktlttlotn madjtn, iral ifca fetlUkt, 
•frrt kolk «üit( man at* kii SSfiiinigun« kii 
tcticr au4 fcilmiUigc tBtTtinlgung btt SikQrfnlifi 
iiBk BtTgnftgttngm |)(iteTg'^n Uit: Tit 
tallficn aflitni aui) mit i» k«i Orrtlniguig kna« 
fta nak «fitktn kit 3infrn kft ton Itnfit (ngt^r« 
ktnrn JtilpitaK k«||l(tta, irrl^t ä'iftn f^nrn auf 
kcn 18ikg(l «rnsitligl vAikm, «krr irHTktnIH« 
nra Vat^KI <n Um •ncian (jbra, fek«lt fl« nl<fei 
an4 tugltlit jBC 3<tl fltktllrt gr^ditn. fjoU 
uflibr klt $ilMt-3ntu|liie la Kaffr <BTktltj<Vt 
unk %tMUt la klt grm(t»r4<i(il<4«n tBfttfliMrn 
aufgrnemmm |u it>rtrn »(iliini)>n iink bit Jto«* 
(nncnj klrfrr HOnFftitlrn n&tU faictttar gtnug 
fcpn, am 3rkrtin<nn kirft 3ia|n4tn< tln>lilun| 
((fi(ftDtii ]U I<ff<a. tB«« ka an »Art« mt) für« 
|(ftt «tri llngttrt 3'lt kic »(TtiB|rlit 3q|utit« 
wtftbirlnkin ank tt> Agalatttn) k«i trt ilikc (tn* 
K(g|lli(>n, netUit fit lc|l iHttnil.* 

Um 3t"» i<> i<l8<"i kat i4 k(< Cotiit «nflaiK 
tra (att, tslO iä) Viuta kUfflke Vii(tlnanknf(|ung 
aaA DiHnri Vi»ain mittiiUt». ^Sifljlt kti Unirr* 
«timn unk ktr SabriFjnttn, «ilibt klt <Si> 
krltei aa^tUrn unk Irltrn, tid^r Arik gotftfiir^m 
unb km Xiglefrn k|<il;1(n, aitt ti kli [Rrgtcitino, 
kl« «al nnlSUrn 9i<'ti[ti<lia kllbni »Aik«, ntti/t 
tu Dd^lg« Ikrik rat ktr OiiuBiIlifirrlKn, blrZtkWtt» 
grdt^, tu Olotflclfr unk tit Hiitt giir, tit URl 
ftlbd Hinfitrn ütft\n nixU. ata unl Im Snfaag 
|a IflUa. Sirllrt irlirtrn »Ii UB( itnfrr« trllrc 
frlil iritilra. Onin D'elil^airnkr Sirgrr ani |(t 
iiairt Ikrit «nviKTaara treOtra, «AibtB wir klt 
SiaftB kofir iti<^Itn, abtr aiiil bi/^t. 3tbrr 
fiot krnftlktn Sc^n, ktnM^B Vniwil amVtnInn. 
CK 14 t<4t otbrnfllA Ott aUtt S>ltl na4ba4lr, 
tum mir Dirfti unb 3n>'> 'a bm Aeof, nat gt» 
Dt« ttt Ci^r <^pra4, unb ka lA Cft ftt rlata 
4rfi4ni Wann (altt, ktr ku BtkeltK Ka(((aft (Itll, ft min 14 rl 3(Bin Fagra. baai« Cd aill 
■It «<n(t(«B, k«| fttt 114 gtint tatra Utk baf 

3krr CtganifatlM nBBiHII4 )bi VuKfit-rung fem« 
nm (ana. On atlrn Dlnvira >c«Urn irlt rinankrt 
rl4tig «(TjlrNii. CIr iroUrn 3trr OrganIfaltM 
fit aOt HibtittT, ank ka «ir k'r^rlkf fti ft^ 
coilitll(a<t ballm, fs glaakm CIr aH4, ka| la 
aOrn Ctikim nnk in aOrn Srairlnbnt, wo r* Vi- 
kritrt glM, biif« P4 ktrtlrn irrtkin, itir %rtrit< 
grkrr )u Dtt1,>ffm «nk l« kU nrarn VrkfillgrhB« 
f4aftrR rinititrrtrn. Otnr 3irrtftl fann man «t4< 
4Url aaf rinnai Bia4<a, atri klr Vii'tdr, tia 
9i{rkrnfrl4tn unk klr Dialtrt irrtkm aitt .taak an« 
Irgra mftffm, Bat In j»rl »krt krfl SatlTra »h* 
klr Sa4t In Ottnung f on ^abrn Clr |I4 au4> 
iknirgt, wir »Irl Srlk ki^u grtkrt. um aOi 9f 
Uiitr. aUr Rar4ln>n ank aUr« ^lititfgrtitt , aO* 
Ctelfr (B taufrn. kir fir itkr Jiakutil« nii(ilgfa»f 
3iti olaukr, kn(l Tir( taurmbr c«* lRi(lloii<n tr« 
Itagrn ma«. fDrn« 61/ ton ktn ■Rrkrllrra f«irr4»a, 
fo glauftr 14, bakrn Clr aB4 bI4i TMr wrqrffra, 
R-rI4r für kl« {ankrirttr »kn kl« gnfm •rank* 
kr|l|rr tat Brik graktn tt«l VllA^rn, k4 Clr kl« 
9k04t feattB , XIrfr (trnfo ja krtankda . »Ir unl, 
kit mir ia ktn giktirtn uak ffirrfAiitm aikrll'n; 
ktnn Salt ndf H, 3(nt tritirn'n b»4 irmlurr, 
aM Dil In kra Bakrltrn. 9it Viife, R(I4( 
ia(lirt4rr flnk, all Ktr, mäfitn Cl« kabti »»4 
klr groS'fl unk n«fB(B tantfiairT n«l< auf 3tr( 
tKrftniina at^Bira, unk ^( mkiU irltkrr rialga 
taurrnk SRilllanrn trltsfira. 

l>ani trkrntm Cl< kif man Vfitt kr)a6» 

|rn m&gtt. B'rnB au4 kle dTBtt no4 nl4l k« 
ank bic t^arrn ao4 nI4I l^t1fallfl Kitt«. <|f 
tc&rbta ungrtiurr Camarn «CTtBf4ir8tn fren, 
ttnn nrnn 6U nai 4 Vanat« lang IJ Slltlianni 
Vimrn, 1x^14« 25 Coa* lSg|{4 «rrbirnra, Krm 
Iota autjatilrn, fe (okrn Clr f4sn «Inrn fluhcanb 
tcn mrbr all 2000 Wiai»nin. Um klrlrt gan)« 
Silk rallrtrtn «n fonnrn, Mitbr ftln antrir« Slli« 
Irl ikrlg, all klt fakilftn, klt liftrlKgdittr, klt 
njf4larn. tit 9tuntfltl(ft itnk aOrl Sukr^ii fit« 
Brn ju n teilen, lctl4r fit lr|l kr|l|tn j a(<( r* 
f4'iRl Mit, Ol* irirt klrftl Wlttrl nl4l gan} t^t» 
114, ank airnB Sir, nrI4( kltfr S>lngt k«fi|<a, 
l(l digtBl^um nrrttrlklgra »cDlrn — Dal mir gan| 
natatll4 ja fr«n (itrini — f» trüibt ftln (Irintl 
Olalkat «nlftrfrtn tfl glkt au4 n»4 anktti 
C4irlrt<g((ll tin|i4lli4 ktr SRiantt, Brrl4r tl« 
Oirglitnng unl in tti «rftm 3rlt juc ttitung gr(<a 
tclU. £1/ lllnjigm, iiiil4c tlRt (Btifllall, tint 
gatiil Ititin unk tln eaakgul, tint JRtlrirl f» 
ktBliitr4aflm Diffrn, flak ©[t, «rrI4t fit la k*«* 
ftm lugtBilii! »i|I^B. (BroB kft DJtgltrung k«. 
Bit tnflngr, klrfi ttuit |u (mutra, ^nktn 9it Digitized by Gc 
©Dnntag; 28. ^amior. ffreie Stobt ^ranffurt. 
19. 3a". ""i'i Dnnimint, bat $rrufrit rincn ^r^frl 

Mn 30,0Ü0 X^tin. , »rld)cn ba« [Ketd}«mtntfichum bun^ ^{t^> 

ütt^fHrt, «NU gw|c< ftnffel« mo^t * 

— 23. 3an. 3« bct 157. 6{$ung bfr MTfaffunggcleiibtn 

9ftc^«i[>tTfamm(un0 umr^c «on riwtr KnjoM SRÜglicbn btx 9ir(t|: 

t(ti tfr Sdiliip brontmcif unb ton tet iicrfammlunfl angenommen. 
8.Jcn ^tn abj^orbn. (©rtjubcrt rcn JÜöiiiflÄbcr^^, gfßcr unb 
Ärnfct«? oui l'(ünt6fn iji namriitlidif Jtbfiimmun,^ utirr .aUt 
l^nnftt t>orbet5rtlten. 3" 3jf}icljun^| auf trn iflbfnniniunä,*mcbu« 
pfUte bn 5ßrÄjibrnt brti Äatbr.ioncn vor: 1) Dautr bcr Uf6«= 
Iragung brr äßÜTbr bt« 9i(td}»obfT4au{>teä, 2) 3Jert^obe brr äßa^i, 
3J rine @c|NÜ«itll(fM|Rmun0 , neli^c im 9?inotitäM:>@utO(()trii III. 
ali §. 5 bMmtra^ ift (Struno^t »hi(| beibc {)äuftr im gaO be« 
Zobe« M fi>(ctr|aii1^tt<). afUm Sfjic^uno brantra^t bft 
VrAfibtnt , »on bcm geringfictt Vtaft btx ^riiobicität (fin 3abr) 
«uffleinrnb M« jut RrbHAftit fcrtjuft^rdtfn. aßtirftr kcan 
trii(it bivuvifn , jiictft übix fc.iä ^jrinjip bct (Srbticlffit nbjuiiim. 
mcii, . i^iit ÜBflrfct« ianlras^ !>radjfu Ütö^lcT von Drla,'!lBi= 
Harb, iKctd)rn«V(T0rT, vimbiä u. Ä. , gefltn btnfclfctu 
i|.Uatt?net, t». ^Jinde. X>i( ^Mbiiimmun« burrti ?iuf(lfbfn unb 
Siffiiblribfn tfi jwfifflbaft; ci^ init bfmnadj mit Ätimniiftttl 
ob^tfiimmt wxt mit 270 <\r.xc\\ jlii ältmmcn bcr lL!fltf(t'fd)e 
^Intta^i lUiamcntmtn. ric butaur üDrfltnontmrnc Jilüimmuiii) 
4bcT ba* aJimctilälJ'nuiadJteu 1. il^rblidjIfiO «tgab mit 2(>3'9rgcii 
211 ©littimtn blt QJtmcifunfl bfiTrlbfu. 

iO antt^itttr lalwm g4) bn HbfHmninia «nt^altrit. 3n ^t. 
|i(|«n9 a^f bUfe HbjHmMmi Mtbo 8 tttfllwnflrn }u ^roto 
MI gegeben. mtite aitinoTität««Oul«4t(ii »iDic äOabI bf« 
Ita<fct4 gefdfifbt auf Scfi(n«)tit« (Qülii^ , HRittrrmairT, ed>ulrr) 
würbe mit 413 gcc^cn 39 Stimmen »ernjorfcn; bnö brittr 
iVinoritätöiiSutadUcn 1. ©a^: «.-Dicfrlbe ( btc lin'trf t bc<S 3{ci(t*= 
pbcrbaupteö) toiTb jcbt«nial auf 12 cintm btt SReflentcn 

^6n itreupen, Cfjler«i(l), iiauttn, tsadsKn, i>anncm unb lBüt= 
tcrbcr,^ liitrttaiieu (i^aif, 3'", icllfampf) mit 442 grgtn 14 
Stimmen oerwotfen; ba« 'äNcnoriintdflutadUe« JV, »Imc 
9i(i4i«Dber^auv( »iib auf ü ^alfxt oetcdijlt (Si^nali 4UfiUx t>cn 
3ena, ^ einen, fXcb, SBiflaib. WätUkt, e«mMngll>r Sc«, 
^«tixeiiwi, S>fftBolö} ntt 264 srflrn 196 6Hwflini vcfworftn, 
bn lirtiig «es Srnflfbautr: »^M !8M)l bt« SeidfdcbrrbiiivteiJ 
tllM(«|l«lf bTfi Sab«« alt 305 flcotn 120 St. »evromfcn; 
bir lätMg von ©djulj nu« Tiarmilabt nuf finjiii)rl»ic iPabl 
|«Tfitf|tiiomtnenj eben fo ber antvaj< i)i>ffen'«: iDie Cfnlicbci = 
tuttfl bcT gtaae: th fin crblicber Äaifer ju »A^lrn Up, ben Urs 
tcäblftn ju überlaffrn. 4)iftauf bemetli acfiobtr: ba buT<b .bie 
frlifame «Uianj ter crbfaiftrliitn l^ntrci, bcr du^crflcn ?in(fn, 
bei Ultramontanen unb fpr^iftftitn Ccfterieid)er ein Stft^lufi nrr^ 
^Klt ujorbe«, fo mcge bir ^ad^e an ben Sluiftbafi iQritfgr^n. 
«(fclei nwicbtit: bM »<ib( «lac (Stfola fcbn)* «aa ncflt 
mit bcr n#ro iir«M bc« OitMRfi fortfolntt. Qoflt 
"»nrtf •« ta. «BctMiigl cill 0M«lt«t ni<'K wotbfn : !Da niinUci) 
Mt «cb1t«|lrit, rt9<ii eine Sa^( a«f brfHmmtt >{fit bur^> 
«e«, (o l,el|e bn? fiivirl, flli? baf; b,u^ SRcicti^cber^auVt auf 
ImiJiji «n.ifdomim-ii tccite ( (sidadjrci.) W. IVebl benietft, 
|*>»ttbe in fiiiii-m gall ein i<fittilu& mö^Iid) (ctin, rbc bie Un- 
Sm?"^'''"^'" Cffiirrfirf) beenbiflt feijen. ^>aTtmann träfll auf 
«tfberfffunfl eine? tieiien ?lu«id)u|ie« an üie SBerfammlunfl be. IWief t jrbc(^. mit t^er etftrn iöeratbung brt öntrourf« t>om »ViA*?. 
.WT^aitl)f «nb i»ar junÄdjf» über $. 2 (bat 9trii]}«ob(tbaiu>t fü^rt 
|n>^(I: fftaifcT bcf iDratf^rn«) in btt iii(^»w eiiuuifl. 
""»»fta« ben 25. b., fbit}ufa^tce«. 

■K r 11 U|c S>er S. 2. bc« (SntiniTfl tie« Vtti^ts 

''•«tn»: «SM ltc(4<Pbcr^itpt fd^rt brn Sltd: Rai* 
K^ttt ^ tf<»c». , i|| fMicB tttt 214 gigen ^ etinimen an< 
^•Wie« toorben. 

/ ^5 5?cttauf bft ^fufigtn 158. Sifcunfl ber terfjf= 

Jl^cbfitbcn SKtidiepfriammluRg »ntbcn f»lgnb( bti QaU S. 3, 3>ie Wcfttrn? be« Änifcr« if» am Sit bei Sei<^«tt. 
flierunc». äßeniflüciie avibrenb ber I^auet be« fRfld)*ta,ie* wirb 
ber Kaifer bort blcitenb icfittren. 6o oft fid) bcr Äaiicr niÄl 
am 615 ber iRei(tiSre»ueruiu^ bcjinbrt, mu^ einer ber dteiet^ininia 
|trr in feiner unmiltelbarni Umj)ebung fe^n. iDit StfiimmUllgCR 
übrr ben 6i( bcr dtfid^^ifgieiung werben finfm Wtic^^^ffeQ vor« 
behalten. 

S. 4. ^ itdfrc bqi^t eine 1Si»m»t, mUbc bcx {RciAttog 

att. II. $. 5. ©If Herfen bf« Äoifcr« ifl unverlcclttt. T>n 
Xaifn übt Mf ibnt fibertraflene Oeicalt burd) veiantujcriisfbt lon 
i^im rrnannte HWiniflrr auS. 

§. 6. SlUe *Jlc»)ictui\o?biinbl«ni)en bt( Äaiicr^ bebiirfcu ju 
■bvcv t'*irih;,,fi;t ber @f,ii'n)ii'td)iatnii vnt trciiu^rtiu? fiiicm bft 
SKeid)((miuifter, n.'el(^tt babitici) bie 2}eranti»ortung übernimmt. 

SCrt. III. S. 7. IDrr Jtaifer nbt bie »olfenfi^tliebf 9}Rtrc« 
tung bt6 beutfdien 3tri^ unb bcr eia|e(nen bcntfi^en 6buitia 
au«. (Sr fltUt bic »eitb^gcfmbtcs snb Me Jtenfniii aa anb ft^n 
ben biplomatifd^ctt SStiUl^ 

S- 8.' S)cr Aftifer ctSart Jtricg unb fdilie^t ^rieben. 

$. 9. S)er Aatfet f^Iieft bie 93ünbniffe unb !8tTtrige mit 
ben ott<»SrHgtn Ttft^ten ab, unb jnar unirr WitniTfung bc< 
9lfii^«tafl«, tnicirelt biefe rcrfaffunii^mäftid inrlrl-.iltrn ifl. 

§. 10. ?llle lierfr.ic\e nidit rein vrivaiicdjiluticn 3n5alt*, 
tectdje beutid)e ')ff(iirrunflcn unter fid; cbcr mit auÄmärtijien Äe« 
gierurfltn nbidjUe^en, jinb brm «alfer tut Xenntnifinabnc . unb 
umUnx bad Kii«Ms(tKfr »ütci beträgt iff, |m «cltttkma 

^. 11. iTcr Jtaifei beruft iMb f^Ilclt bca Rc^ÜA*; er Ut 
ba« SKfdjt, ba« SBoIMbou« an^ulofciL 

S 12. IDtT Jtftlfer ba« tttf^t be« OcfetooTfi^Iage«. «r 
Abt bk giefr^gcbrnbe (9(\oaU in (Bemrinfdbaft mit bem 9{et(i)«tage 
unter ben »erfaffungtfnä^gfn $f ftbränfungrn au«. Ott orrfAnbigt 
bic 9tei(f<«^efc(,e unb ctlÄpt bte iur8oO|U^ng bctfctbf« 16(^01 
'.yercrbnunflen. 

S. 13. 3n 8tTaffa*en, ircldie jur Sufianbicjfeit be« SSeidj«. 
ficridt« ochircn, bat bcr Äaifer ba« 'JJedit ber «egnabiguui] unb 
itt.-,fi:iilf iruiiii, io itie ber Smncfllninjj. Da« SJfrbot ber (?in» 
Icitunji ober goiifefuiig einer ein}t(neB Unterfudiung fonn bei 
Jtaiftt nur mit Bufitmmuns be« Stfi^MogM friaiyen. 3u @un« 
flcn einel Mcgitt feinet amt«banblinigm iKntrttetItc« ftei^tmb 
nifltr« fnirti bcr Sm» M mtüft ber SegnabiAxng nnb etraf« 
milberunf) nur bann auäiibrn, iMnn ba«jfn{gf |)au«, ton trelcten 
bie Slnllaflf au«grgangtn ifl, barauf onträflt. 3» Ounpitt 6on 
?anbe«mintf{rrn (lebt i^m. ein fclrfiri< iKrAt uidt ui. 

«. 14. a>em Äaifet liegt bie il^aljeunä bc« SKtii^aftieben« ob. 
^ J^. lö. ^ ftoirir Mt akefflfpixg Iber bk bcNaffRClc 

§. Ifi. HrbcrfjaiHJt bat bcr Äaifer bie 9Iegferung«geiMltt Iii 
allen ^lltfl^lcj)rn(^citcn M Meic^« nad) TOa^gobf bft 9)ri<:^<verfaf« 
fuHiV 3l!ui fltbcn al« Zri^tr biffrr ©fiolt bifffnigtn ^tcbtc 
unb ^ffugniffc ju , »rl4>e in ber ntlc^oerfoffung ber DtciÄtec 
RHiIt Icigcfegt mb bi« Rri^ltage nii^t ingeiviern ' Sonbon, 17, 3''». -^i« Stürme, fc(e am Irjten OTitfmoc^, 
^DonnrrflAa unb grettag im Jtanal gcberifi^t, traben bic ocwaltU 
gm gortififationcn ouf ber ^nftl Sllberaep , tpclcber ^unft tint« 
großen Ib'il ber franjBjlft^en SLü^t be^frrf(bt, »öDlg }fTf)»ct 

— 3u ^Dublin murbc enblidl^ «eftrrn »om (9kii«^l«^fe b«r 
OucnecSBcn^ über bob >•» bm ju (Slonmcl bcnnt^cilten etaaff« 
gefangenen 6. OVcfea , Steagber , WStflnsb mb O^noljw» 
etngtirgte Jtaffation<grfu4 bie Qntfibeibung gefSOt. 8ie lautete 
eittwfitbig )tt OuBÜen btr itronf , fe bab brmRa(b ba« autqfm 
fpTodjtne Urtbeil bft Äommiffion ju Clonmel in Äraft cctbictbt 
— 3>ic SianbPiftungcn (u bcr (Sraffi^aft 2>oion boutni fott. 

. Kf«, «( »cflU«! »«# «ix Digitized by Google ttnfrri^anfn in bn »aitn flrifrnn M. Tit »IBnif. 3*8 * Mn%i 
fea« biftifi^ttUe 6*TtlbfB M %<av9** , »«< «rm 1. 3«"- NHrt 
Id. 3Mf (<intfriifuiiiT fiiic« rC'wii'*cn Ifufiiffunseiatt't« wirb 
«(4 ein Jlft cffnirt l*:iirOii;ii.i l'(ji-idii:i-t ur.t Jiti-r, tct tiuiiii 
nttmt , n\t trni ly.iiin oirfoUfl« ttd.irt , |? icif .iU{ iHr, 
irrlitie jene OTofirr.irl "ctni ,\rrHffn, üicrt'iuvi «4 nii ttn 
SRrAtrn tci 'P.^vitr* J''' ivtlllnbrn ?iirf>fn i'CT.Uitfni, trmfclbfn 
l'crrtfC '.Ht'.ill;n |fi>fii. -'lauifti fctnmcLi ftinr rcr iinb ©f. |>ri« 
Itgbit fdjlif^t mi» ttt jui'CTftitMliitfu •V"-'ffM"»fl> 8)«hl>r«Bg 
»R BMa (tttbcn ju rrimni. 

Pfrlln T^it biffiilfu JlJUlti taiballin nci^ niijjt* übci Mc 
iI[<rTfüii(:,iu-.i,\ er (^runbicd^t, (Arr fit fi^Ubtni ba< am 18. 3»>>- 

500 Ott« »•» tt(fini((4n wvHftni mntcii. 

— 21. 341t. abm li^fUtt (mtt tavra , t«f in 8«Igr mr 
'S>rnm^«ltraai SS'^nf*«» J> ««ffai«(. Mi(c«t »•(*« Pi», 
Miiniltik«, tu 9* ta km SotiscrfRttn&uini fltan Mt 9ir» 
fafiin gtf «mK 

JtSlR, W. 3«R. VBIe 1lR< von mrbrcrrn «ritOI 1ailH^ 

31(111 MWTt«n ift, fit» «in «rtitlrriß fdic» |fit Un,\rifT 3fir im 
«»«(ii<b«n9*an-fft , re»tt — fMiMl »ubrlbaft unt icit (fitfl 
ftatfn «nJ iv'^J'mt!!, V' nUiilrn — Kcd er ttnrn iriium gt* 
ftat't l'M £ ' rtt-it mit ui:f -ifomtiK'i, cCcr i«i\ufttn« mit 
riO ariüd! £:.I^.ll(n, t.ip frlb|1 tlne XiiRilte ror Wfri*t flfji> 
gm iinb btdi-iF! wnbtn. Gt IrdwiBtt R4Hli(| fcfni flitilli-rifrcii, 
^irifdjrn tf '. Pdiirfr.itfn uit6 Itiftn fty'l |R dnern o»(amnirii 
ftcf^ mit ttn Wafftn in bn imut (fbRiRin «ab bi( bMM 16(r 
biittcii, flatt tu (itii(j<(n, ibxt (ÜnDCftn ttRi||(f(|(t. Soruf »Ar 
tbtWnfe t<nR«()«ftni m» Mc ^ bol iMUI* üubWÜ« ■<< 
n«n ItnifRn (fHuHtt. 

Sflfrdtsrf 2a 3fln. «Mir ü t«r IM||I. 9m|iMe 
•OrM^rte erIasmins<Mt |» mUmfn ftc^iiR ^nln mt|C 

wmHnivilfV*«* 

SRün^tn, 21. 3«*. m»» btR 3 femMran M tmbtao« 
(Kti J(be (in(n |moTr«gtibfn gü^m. Qb St^ |«t «. Übel, 
Mc eiHft IBiUV M äoiinm v. en^nfrit. S>»tt fi^ri b«< 
QiS|lMua ObR>tn>ra.<9rr.*9Ut| M brt 8iafra llinbn 
mb 8«T|hii(ifl(T nitlrr ven 3)amM. Srntium bat rincn 
QntWHTf itinti IBivflnutini; unb frnrr Slotulra t>or,irlri:)t, biirdi 
bfrtR Untcr}rid)iiMng bit aKititliftItbaft rnvorbrn «irt. Wihrtnt 
Mt 9{t<bl( (rbrnfoU« »i( totlc ^.ibr^rit M tonßiiulionrarn 13rln' 

nUtt rpill , bie ?inff «en ibrm SprfAfiii ron ftufbcbunq 
riiicf tiirtl-lu^httui 'llfif^iffimii , fotiftituirfiibft iirrf.mimluii.i u. 
f(irad) , l'.Ut t.i? .Ifiurjiti ftfi nn brm ^ortt.iii tti ifnf.-.iT'.iit l 
rtiif Ttinfm fonl'filulicuf'.lfn Scbfn. Vri ttt ViiiUn Vdt<n Ht 
Sjiitiupfäl;ct Mc SWiijoittit , c< flfbC'rfn )U \bx nttr nuiti Tipus 
tut? auä Cb(r-, Uiitcr^ unb iRuirlfiiinffn ; Ht tRfitr jäbll ibrf 
^itgllrtYr wi '•Hittn' unb Cbcrbastm ait aui ttx Obctffalj. 
3in 3nitTuin (inb bit mriDcn 0rHriNb(>eraMlfH , |. S. Mr «Ml 
nuAibuia, eubllUt, tanb<btr(|, ambcrft, SBätibiirii a. S, Str 
iAMt |i^t «iric Zaimtr, iR «alrrH rMrig «nb foaiyrhilHft. ^* 
Snirin» |at mtlft |laa1«ati(aitif(^ Zaft aab altb, «fliR (4 fi<t 
fiitr ntffdftirbrnt Unabbjni<|j>)rfit nnd; rni)M unb Ifnf4 »abrt, in 
Ürlrat b*n nu^i'cbla^i {^rbrit. Ttacbbtin ^(rd^fnfdb alf |)t.^übnit 
btßfitfi^t mar, iitttit tr ttt ÄamiBfr fiit i«t in ibn Rrfc^tt Sfr> 
troucn rail bfm ii*flfB9fn, bn^ fr He UrbcrjcuciunA bfflr, bnfi Mc 
ISajiTilät ibrc Stimmrn mit Ibn, uidj! »Ci^fn iViiirr tlf jiC'iilu-b« 
ffit, (ciirciii wtcifn br* iliT^iiiifi' , b.ii! tt Viitii-Ir, finjrriltul 

l^iittn. ^it iitttt 6>tt ^c'.ltc '^'L'i)ttiti>-^i liit ^te^TAmm ia ganj 
mif^ltbnfr 8<iflu"0 i'>'''^' ' " " : 

9Sroar'imm bcr SJinffn 
in tri boiKti'iUni l^oUi'f imint r. 

SMt i'infr fltllt fcLifübt (Stiiiibjü(\« ibrci! i'roflramm* «uf: 

1) li!clfi''<iii'.ir:.inil,it, — 9lUr* fiii tat 4)Clf, unb bUT(b b'>* 
SJcl», »frmi«fljl aUifiliAct ^ütritctnnj triTflUn, aad» ftlan fifita 
malfU f»lAli4 ^^raan aUtx 9.V«r) eiraa0nf(|aflni» MBlUia« 
bi(u tttfättuaa aOti Sltan'Sri^^uNt)«». 

%} Stditrit aab abifril 9(atf((|(aab<, — frlat matUU Qra« 
tralifotlaa^ ba||r«ni «bcr Jtrifli«un|| bcr tatlf^ta Hri(b<a(i*'l' 
unt ttnbrbmgic Unttrorbnuui; brt rln^tlnrn brulfi^cn Sinbfr un« 
trt birfrib< in aütn 'IWilijItiilffni , in brurn fol(bt< nfoTbrrlicb 
ifl, bamit ba« fltmrinf.imr bfuff*» Hatfrfnüb ftiflifl nnb 
B«t Wt^tn, blübrnb nnb c)lüvfliib im ^'iiv.-rtt atxtt. birfrm 
3RK(f<: brr ?!ubi'.t>ium>i tiiifi (.'triloiain ttt Iflbfi ucd) fo ff^ir jtr.- 
flllitttitfii Tniri.W.iiibtV 

i) fi(nluiU<n an ttm rariiiibfr,$f iinifbinsilfT (VIfItiiiivj btr 
• '9runt'ti-ct)it ttf tdilftbrn "JiDlft.'.. in allen (^injflft.iiitfTi , fclji 
IiiS f.uit ui 3?,ii'rrii unb »roji in tft 4l*cilc , bap tat ia bcn 
förunbiccbtcii iMrtribrtc «14 b«* flninflftc Wa^ b<r ^oIMnO;» 
flclK, ndi^t« fon>.ii4 nrratt^, ia fdan SSfjit^uN^ obn »tnaia* 
kat werben b«rf. 

4) 9t(ii«(1)«lt«R9 ber bn^triftitm StaaNwrMbag. 

5) nbfaiTunii rinr« nrncn ¥«Rbrall^«grfr«c<, aaln 6i4ma§ 
frei Acwi^ltcT !8(rtrrlunfl bcr Xitifc. nmürttjltang br« MÜnti* 
ban(;<g(f(t|r< unt Ütifrnllifb'ti' btr Sanbrot^i-'rrbanbtnn^c*. 

6) {XTbrifSb^ruKA ocu't X'tiltiftf' unb (4c:ii(inbrorbnuR(icn, 
fftr Mc I AlMra Itnifr, 0(4 aa^ für bit ^falj, unln }B ^«ninfcltgnnii ht* T-rinji»* ttr @<lbitVfT»<inail(| M fioTr«; |b. 
n.ii'.i fiiu- hiabi (ciiui 'Jicrftjnbe unb STfrittfläa)! »iwt in tn 
bijlaijcn «uSKltnunj |cbcn Sluf'cbwntirt brmnimbrn iinb biir* 
i.nni.le>> ÄC'HiiliebWttn nnb if c.i'i::(iin'ii:fiir VfibctUtAfn Sfi^ei. 
muntungj i&i(brrunv| b(T Ccfffiitlifbffit bfr I^lihifr.'r «nb (^f. 
mc<iibr«<itmH>Itan,v 

T) «nifttnunfl «Uri i'nf(t)n.Tnbunaen im ei.ialJMmknitf ■ 
UrtininbernnB bn Pirllliftc , btr «ppanagtn unb b*r lu .irtifirn 
«tfolbuaaen «ab ¥t«i»onf»» *Je|tiiia«Bg von blofrn fii-iu'iiritfr. 
nr^atanira, luMrfaBbat mtaiaMaalrn, IIbf6affuii ) oiirr ührt. 
fliifßgra «Mbn an» 3<INtat(, aaaitaMi^ btr »cf«nbti4),ntfn unb 
M ö«a««t«f»rt ia ffintr bi«|cdDrB gar«} fttantrliina «nf 
m5fllt<bU« iSermittbcninfl b** irtrn|iil|| MHMfiadkb lu craoiit. 
fiTtntfn ftfbnibrn ixtrf* unb Örfffuiig Hat« «nj^ ZMI« M< 
ftlbtn turdj rinr jwccfmälig gtoibnrtr 'iiflfjair^r. 

6> l'intufituui f\nf{ bcu £tfiitrft.iiiin i.nH if^«t SfflaU. 
•»gfb«rift«n ciitivKditiitni, uiui* ,iU<iit .u:f*(ni ©ffuMniMnn«, 
infto'ortbm fi-'i'iii,v «L^iIl^(nll•q fro Vi;i;itr-- uiib 'M, ii-i ri ftni«! 
,jr'';,. , tu O'fKJf ül'ci i.iun, ^t'.il.lii, 1*1:1 ,-,iin.riiifi;i im» 
Sltirv>(lrtfbüljt<ni itttmiiibriuni) unb t!)ki*ttflluii|? Kl ».iliprftft 
unb ülufbtbunj tt« jtlttnrrtbrrblidifn Vsltcf. 

1») abänKnina ttt tMi^m^tit^tttt ju (»unffrn bcr tda. 
ßrira; unbfbingtf Xhinbfnbfang br< «ranlifatr« ttx RufVbnnj 
tcx 9ruballa<i(R, Mtniiitn brr gatü« aab 3«||»Ar<f|(. 

10) Si>r»rniR|) M «dtriMat«, bcr «liaMitt aab br« {>«■• 
btU bat« bit (»ffrtgtbaa«, baH« »tigult ^tm^^im^n anb 
»nllalitn , inibffonbnt bun^ V(nM|aiaa| «o« IMtclUgltB «a» 
oatb'unbijitn. 

llj aNrgli^fte «ÄrfotÄf filr bic arbeltfabt «taff« unb «tr. 
bf1frtttN.;\ Utrtt 3>*0inbr. 

12) 3<"<(l""«ft<* ü*ffff "bfr tat Wffamml^Unlfrriibr«. imb 
t'tji(buiirtff«efKu. 

t^dhtbang aUt« äioranßrbrubrn mit an«tBban| «Ott gtfct< (Untrtjfidfnfl) 

8mr<bltT, Clrtlu.nirr unb W<iftwirt> ou« ©dfffnbrtf | 
(Ob(rfr«n(rn). ■^ut txnttx, <^rlt>ataiann au* (jtrwünCrii I 
(Ual(Tfr4n(cn). Äai^ ttorß, tfraicinbrcorfttb« «a« (SiArn. 1 
b»rf (UuKtfraalm). übclpb i)*b(, ÜkiiTUtiitifr Ma ex*" 
Kalt«! (Vfali). Kfia^rb 3> 0 ai i b i a ■ , «at^bteltr taa Mb 
|fnaa iUntrifraaba) 3»^anfb 0((|«rt, Vfontr nt Wiu 
iKiai { Vfaf))- $rtrt ($ 19 m n n n , edt^tratrilln vaa flranfnifMa 
(itialj). tfrcM tjofrvb Sillwtbc'r, |$fo{tii«l)b4n»ln «ob 
Xtona4 (Cbt(iMnfrn). Ißdtr (itrlbtTt, prct. tUfamr aen 
t;>inbau (Uffl(j). VubBii^ t* in f r, Or , 9tt<l<ityt»hU»nt ntii 
Ib'IcilSiivctlct Ciifrtl;). lU'ilivp $i>>(f, i>.inbfl»uiiiiin vch Rat. 
Ifrvl.uilrrn (Uffllj). illiKVt»^ " " ' f / ' V^atl. Unt '.'er. 
iJiutibtüctrn l.'($fal|). IJJIIlliJiy i)tlitt, Äiiioall "c;i .vuuffnttal 
l^'MfAli). l'roNbor» ( n f 0 1 1 , ifAri^rrmrifit'c \wn v»tun{irnbaB> 
ff 11 ( Witttlfranffn) ^bilipp e r >' , Hr., \>taU «tj» ton 
^VfutlaM A {1. (1)fal;|. l;S)cero| «Martin {xrrlrn, Oirrtninn 
von !b$inbbady (WltKlfraRftn). 3<!b<>nn Jt « b I , ^Ifniürc«! 
t»on tttii|b«i!| (UntrrfraNfcMi. ^tfUipf Kef)l%tpp, Da^. 
b«f<»n»anrr «aa ^apM c Vf«i|J- jitebriib A 1 1 b , 

Oir^trawiRn »aa tfiitn (W^lifc 9t \ )jRi(b«H A r A ai 1 1 , 
«»uMbtjitn ««a ttH«a|afn (at w ürffi a Blfai. 3»tanB «unffl, 
^mtinb<VDTDrb<T v»n 3a(i»b»tb«t (llnirrt'*"''") fH(xit, 
Dr., ))ratt. Mrjl v»n iNeftbauptm (S^Cbwabfn) ttbam IVälirr, 
Cftonem t>on «rrbarb^brunn t^JfnIj . 3nxia\ t! r f 1 1 , tinu\\. 
ülbtef.it i'cn Vambtrg (ObfTfronfrn i. IWidinrl rttubridj 4t<ir.. 
bvirbl, Riiufnwnn *en Oicufi.ibt n i. (llulrftfauftni. ^obaen 
:H l (i! I t r , ibitrarjt nett i>tfiijr.-:t | lInKrfr.iiifcn). Wufliip 3tuh. 
nfi, Or , pr.ift. Iftrjt vcn 11)1 "llcbtl cObfriranffri ). (^brlflcpl^ 
£ Iii f t r , Ülrnitlnbfrci ftdi, r ■. : » aru(b'«NlBi)fi> ( i'i'HtrtfranftBJ. 
Jtarl ^ (b n r t> f f , tjanbloinmlifanaUadunc ven Xu(fl (ipf«l{). 
gtbfl <3!(bluab, Aaufauiaa v»u 3m»xx9»tt ;3#n«bm). 3i(« 
Bit) ^Ofopp, ^awin^ »aa Orb (UntcTfrantm). 9t«ti| 
eiiitt, ^cf)l>altrT »MI liaagrafclb iWittclfrankn). •rorti 
3at»b 6t«(fiBgcT, L KbNAU 9«n BTanttnib«! (W«!})- Xarl 
{)«iar{4 XrS§tr, ttt/m an btr (»(Wfrblibiilr *«n WiirnbfT^ 
(üttHtlFran't«). Hb«« nit(<bf StotbAf'btr unb OtaAt|h.it<>. 
roi^ Den' VaatbrrA (Cberftanlcu). Älormiln 'ii'äAtfr, f. 
votat »on IlfAafenbttrg iHatrtf ranf tn ). öaltb.iior Ji,J n i b f I , 
(). Sff<bt«Tfltb von Xtmpita (äebirabfn). Sobanu tönlj, *irt. 
brourt von Wtlbti^bcim (UntrrfrantfR). tltim 'i^txyptrt, 
StSntlflirfr »e» Srnbfll • • (Untfriranfm). nrtrbriil) ü'illitt), 
(. Mbvcdit ccn ÄriUiffiillMl CUf'il))- Äranj Äail löimmft, 
s2titlvcri"tor.b iH^n 'i)(fllrtu1j(l.iM (Untf'ffai'''")- Job.\nn Jftl« 
hobti, i'i.m ton itrru)brr>4 CSIfltbnbaDfni). aMi<b<)rl 
O^ntfruiiitttr von $)i!fhfim (UntrrfranfcN) 3«b ^'tx, 
W4j)tflTat«rAtb »SR Wcuüdtl <ia btc Siid» (UBKrfnialta). <9»liK 
$rfia^, Sabrifanl au< Obn>!Kc«wi( (ObrrfraHtni). 3a^. (8«. 
l'«ngj|ttt(, «aafaMaa m» tNUaiwtifitT aa< {xrWniif (fWit« 
trlfronfta). •altllr» «(affffl, e«iftn({rbtr «a< ^rlaibrrd»! 
(0«nfnmlni> •(•«. Vittt, ^Mbtfitx au« $f<ijffrb»ftn 

— 22. 9itt. nnffr« Aammtra irar^ (rvtt nit feiger, ci 
Knifll. Stbt rrflfnri: KlQfiHf ^crrrn 9td(I^Wlt|t uab Mbgrorc. 
nttf! Der jw<i« i'mibtag ift ti , ttn (rt> ffif mtintr Tdrciibfflrir 
l^uiig frSjfnf. Xi-.am bat bcr crftc ffiiic irid)ti,\fu Ätbrifcn rcll^ 
rnitt i** üaab, ^laubr i«^, barf niil Jufrirbcn^ril auf bicü Digitized by Gpogle V^ewtt }«t«rftH*it, n<4t©«<flf* 1(1 in Wffmt hiri« 3e(hf*iime 
ttcf^cM- I^* »rifff »mintarttn «itffSf jiiib in« Vfbfn 
«trrtM, in «»«fübnirj btfirifffii. tit Hsfiiflbf Ktü« 
«cmUflUf« if» tt, t<il b«ioiiBf«c 4l>cil fetliiiWfrrfn im real-rrH, 
»cW»"i«ntcn«n 3nlmfft M iöelfc« , mdU ««fcnun? ttjjirnb 
t<s «ufett^niitäfii t<t 3f>»- - Relflf«»« WfffffiHirurf« wtxttn 
3t!tH« MTflflrfll njtrben; J5i« »orfltf^ritbciif« 9la*nKifun^fii abfr 
M< SnfKnban« btt @tiiat< > Oinnabmtn , tutnn it>(r brn 'Sl«nb 
bn eni««(«ufbtrlUi5unA#fa»ff fir bit 3jhi» |si.'j-4(i urb 
jS46__47i fcit Ucbctfii^l bf« Äla.il« • CfbütfniiTt« unb btr 
{«<l»*«ttl««t*«»ini>hinfn r in Wfl*" b«* 3alilf"lc"e "UIi" 'fn- 
rar dttlittfn ift; t;Ti («.|<?voTf*:.ia, bft Äa»tl4l. unb (*m^ 
fcmannSfUft bfitfiffnb; ökffeentreinf . b« nU,umHiK brrtfd>t 
JL»<4»i.lctbnttna Vfttffftnb; WdrljtnliriiTff , blc (»<ri*t«i'ctfaffuii9 
t(;nif«Tib, refpttiif» Iininum ttx ^uOiü imb btr «bmintfltfllion 
«nt CltifittBBfl M ?!L^tait(il*; Öntiuntf tiatt ^tf^ttiflfarftff» i 
Wt1ftt<m»u»f üb" fttuTtb<ilui!,i bri ^Str^V'ftjirbru la bn 
iiWji fffffj übtt bif C*ff<b.i*t^lM^lllll•^ b^r btibm «am-- 
nmi bt* t!nntla,\f*; «n f clt5«!l"ii''fjf'>» ; bit Ülffificn br» 
(*fiiirinbftMfi« ; tu ■^ntüsn t(* rifiiift*n«Iaafnfl»i>jc< ( bic 
«(Tljicn bt« ?fti«bTaW|ifff»»« ; fin Vxin , bi» *ilCM"9 
Saamtt brt 'Jl»!*«™*! bffrrfffnb) tin ©cl>» fibrt ÜWofi'Xlc« 
^^n^ 9}cr(aininlyi«4'ni Ö'f't P<m>c«bmMiifniiin ; W»l>t 

üin bit Wrrt'.ilnillfr b« 3«**"» "fr- ^tun Örnanripation; Wrfc^ 
i^t.i.ni Wuf'auf »■* *ftvillittn«fl jum (?Tf»?c btr biftbci prtur-: 
faclttca e>rfiti.ibiAun>i unb Scfttn; (üffrf über bcn jNrIi(ji«n;< 
tcriitl ttt Vtmttt\&ir\^cn ; 9tfr( dba bit ^rimall) brt •i.Aah 
itira; «rtiJ «»btrtn miiibfi *rtoitciib*n tStit^ = <'ntiTilrffn. 
- iun mit Dtvifmbofl babt i<b bic bei mtintt Ibtrnbcfiti' 
trtbttittn iinbtiiunfltR orbalttn unb ivtib« f« ballen, al4 
rrj.itrtuiicxUti ftinif im (Stillt unb in SIhnc tti t2.itifc.iTuti{| 
rtitrttfii: bitit ift bft 9»»bbii», ttt **cb<n, «uf Km »ir fttbtn, 
tt-n mit ittdM srtlaif^tn biiicH. CDabtbtit niib tit <^iii*bIo;)r 
ninntt iKtgitning ftpn »nb bleibt«. 9ie*t unb flefe((iii4vjjt ^iti« 
btit fcB btttfebtn in 0ebltlt bt« @taalt« n>(t bti Äit*f. Tie 
tlMciidiic Bttbt iA mit aQti ttx«ft btflmpftn unb iiblt b>ibel 
auf 3bt( SRitrcirtniid. MDt btHtitbtn Stimmt btntAt bct trang 
na<t einet IcbtHtttiftio», ba« otfanratt Ttntfiblanb umfaifenbtn 
(>iiiiguii<(. SHuit mii btrcdi bicft« etiibtn, unb rtctini mit 
Jbiifn bejft iä> Uli [Aint Jiel )u tnti4tn. lit «tthmtnbift 
neibtnbtn ntutn 0)tft|t unb QrTf«i{uNA«abiinbtrun4tn foflen an 
(Sie gclaRAta. t^a;trn trnntt aiAt unbrtühtl bltiben «cu btn 
^tüimtn tti 3'i'- 'i"< i'"'' '■' bitrtn £^b fS ii'. mrni<f 3<'>i>1' 
nlB feiner ebieibartesi, bitbtm, ttcutn 0tHnnunA. VHe^< btt 
inäd'tioe au4 fttnet febiimtnb fiint ^anb übit nn« antfirtdtn, iim Sinifte mt itm VtUt ftine« fSiflen etfeiineit in Taffen «tnt 
ben Sffiej, bet aUein |U baiietubem ^file unb @tgen fü^tl.« 

— 22. S't"»*'- 'f** J" feiner 3«i' erinnrrl man fief) in 
Wincbtn tinr« |o1<trn ^ubranit« ]u btn (SaUcdtn bt« Stäube« 
baufc« R<it bitfimal. Jliid) bct untere Saal war fo j)ebrflUf(t toO, 
bai'i wun nidjl ebne einiiit TOübt für btn Stinin unb ftin We= 
foliif burrtj tlijtnbt Unifcrmtn unb fcf>n>«rje 'Xvdt eine ^affe 
niii<t;>lt. 6e. Wa|. Ifl« btt^bronitbr lan^ifam unb fo i>crntimliÄ, 
bafi aud» ber rnlferntrflrn Iiibüne (tin Vout eitginft. iPtfonbtrc 
'.tietpniini; Iti^lt btr Rinin auf bie '.^»Ttt, baji er bic bti fcluci 
1 tiroubtflei,iun<i ertbrilirn Ü^rrbritinniitn flc^olitn babe unb fallen 
tttrbe. Tie ilrrfünti^uno btr ?l!if;i<bunA bt« VcU« marb alltiit 
mit l.uiJtm J*fifrtll bf^iüfit Uibet ba« iter^älinl^ iöanern« junt 
nbriiun -Iyutf<t>l>'>nb (tfielnl ba« ilublilum me^r (ine beftimmlcTC 
ßifiiiiiiii) unb ttntn n>Atmrrn Xvn trnioittt ju babtu. Xiit 
borauf be^kuilidie StrQe am Ss^Iug btr Ihcenrebt »nibe mit tie< 
fem €din>ti.\tn anfutncmnicR unb man ^örtr barübtc nod) uiiS'« 
rtitb bei i?ibf#leiftuu!^ ber ab(\ct>ibntitn flil(lfrnbt aber frllfame 
üdloiFrn auf ber tfallerie. I^ie bolzen li^eamien unb SiobJtffijim, 
bie '}tri(b«rcSt^r, bie mit^lirbtT btr llnivfiMtäl in f(rclti*ft>i Xala> 
ttn !t. iratrn In <|rpfitr anwfftub, barunttt bit Xbon= 
XiKmtr, i\ Ärmanlperfl, gütft 'KadtrtittB , (3raf SJatTtn^tim it. 
^r. p Stbcl lag im fiftmarjtB Sr.i(f «tiftr ttn ftbiieorbntttn anb 
ber ^uUH batte ifut auf bie [in(en iBiinfe gefübrt, ia feiner Üa4>= 
barfdtaft wrbiere (Vtifllittie , mit btnen et fttti ntrifl unlrr^^iell. 
?ll« ber Wrfie in ber alpbabtlifeljtn Crbr.un^ ItlBtit er nniS btat 
IßrSfibtnIen unb !5it)trräj!brnttn jurrft btn C'ib ber 2^rcuc ttni 
Xv»\^ unb btr 9}erfj|TuR^, unb Iciat .(ttblt bat fo (r^fti{) Wie bic 
fttniAc fltrafen: i ct> f^iaifte. Rütft SttQerflcIn war wir jt- 
n>i-^n1td) K'itf) btneiflidi, unb »fr fa^en ibn mit vielen Sb^ieorb« 
neicn, nnmmtlldi mit tir. ÜBifltd), [anftc plaubecn flbwefmb tont 
nnt tin ?(b>itc>rbneteT , unb nur einer cdu ben Jlnn,4ftnbtn li<it 
brn (!>ib nicbt in btr j)emC'(nll^cn %etm geltifict, fonbern blo« 
rinfacbc« Aelsbni^ uriban, ntii ti l)tenni>nit ifi. 

9I$ür)bu!r,i, 21. 3<*n. &tfinn 92ail)mittaft lourbe in einer 
lUoK^rrifaminluni^ , bie von bcrn fraafifcbrn 10Dlf«rrrrln, bem 
Sinirjvrtein unb bera ütrbtitttBtrcin baliitr au»stf*titben worben 
h).it , fine Hbrrffe an bie baurriid^en itoKepertrcrer in Slhinitien 
befdjloffrn, in ber jut treuen geltbaltunfl bet CSrunbredift, alt btt 
fcrlAuji^fn (Srrungtnfc^vift bt« 3l2ä<)c«, unter allen Umjiinbrn auf« 
gtforbert wirb. • Rllrre. s(r«iinHrt(i4<r 9I<^°'<<" ü e r H etgtrun gen. 

II. 9efanntinad)un9 rtnnf 3n>dnjA< 
^Vn>eiafrua<|. 

SRofttag brn 26 Xebrnat iMO- M Sor> 
mitist um 10 U^, in brr (ikmrtnbe 9lKt- 
bellten, bct tQirtft Vaun , ivrrfr'n butt^ bei 
rmaaittn 93rrß(iriening«fommiff<tt , 4Xrra 
ffoidr IRartini ;u St. ;)Babtn loobnbaft, 
auf Safkbtn Mbrabaro l^eoi III., ^aii> 
bMutvn, in Blieefiilie) vo^nbaft , ia friset 
(lt(if*f<baft al« Sefftenir v»n IMtimt 
CAvcici^. 7ai)Btr, ta Stieomendcn »»b«« 
b«^, axItbfT brn flooofaien itarl OoDm« 
«a 3a»<ibrücren ja frisem Sntcalie auf^rfii[lt 
bat. q/tutr 3»bann e<bi»rWtbal, SibRiicb, in 
9tir»in(B|^en webnboft , na(bbc)e»bne)r, bevu 
fdten «Bitebi-igc unb auf bcm eiMmm^ 
tw tut i*ol,)fticT eaanr griearaea 3«ii»c. 
bdin, öffmili^, imc»itn*i\* ««rftciarri «rT' 
bra, namlub: 

1) ciiDa 3 Xoittvcrf I DrjimaU tifcTfaab, 
in (I fartrOn ; 

2) o»a 49 Dtiimdn Siefen, <n 7 fcts 
leflra \ 

S) 1 far<rO( Gdnbcrg, tiaa circa 3 ])c> 
liaalen. 

e<M»i({4( 3nniobill(R mcctca rin)dn 
aiMg^bMn anb (MAcfcblagcn ; ber iA 
fp.4lri4 bt^tiii> unb iritb ttta 'Jtai^atbM 
an0rn»inmtB. 

£i( adbcTt Sefibnibuni) bnfefbra , fo 
^<r Oeriirtgerungabrbcngnngrn finnen von 
3cMrmann bei b<m tJai^ngermi^femaifäi 
tiagcit^ flKTbrn- 

jBribräifei«, bni 28. 3airuar 1849. 
I>ft an»«U bf« brtrnbmbrn tjritt: 
_ t)9(|nar. 

■efff S^ ©MinnHag bea" 1 5. getrtior 1 S49, 
JCtuI 9Ia«aiitiag< 2 Ubr. ;n 3nxibr{lif(n, 
<lJ^!il im ®<ifi{ioufr jum l'amm, twrbe« 
iMAbrftbrirbrne, jaai ?la(^{ajfe bc« \n ^ivti- 
VödtTt ortlebttB ladderf fbiltpe SBoIff ge- 
bittgr 3minobüien, ber Unibeilbjift« wcjfB, 
in (fi))tntbum mfingert, niimlul : 1 ) CEiB \a 3f(>l!ru((en in brt ?antau«T 
eirafif flcbrnber br(ifl((fi,{t« SBobnbau» 
mit DeDrr, Suü , iTfiicrinj). tlang: 
taut nnb tibtigm Hubtbötbrn , gelegen 
iwbrn Vfr^i^rr 3)aleniin $if^n unb 
ffaufmono Qiolino. 

2) 49 Cciini.iien i'iotlen «brr bem $ttt<b- 
bau» , mit (Sattenbau« , geleiten aaf 
Bweibritfcr ^nn, nrbrn f^tpp dal 
nutf iMb Snoalt @lafrrr. 

»et HCT, 9I«Ut. WonUrt ben 29 
3anuat 1>'4». IBor. 
3i t^rne 8 llbr \a Sin- 
DO . tat vaufe bc« ifrbioffer« , «»rrCm auf 
nnfir^tn ber SSitinc unb Ainbrr bnbrr «fben 
bc« tu I{in6b srrfSoibtntn Sliltr«manne« 
dbrifhan ÜKcFer. lolgrnbe 'Diobiliarj.^ri^fn' 
flanbr. au( iPcr^!, rfffi Uiib »oflri|^ert, ndmliib : 
1 ftaar 0*f<ii 3 flübr, 1 SRiBb, 1 »ptttb, 
5 ei^fe. 1 3ii«lf<bn>rtn , ,M) Di'allCT fteir- 
tpffdn, 40 3entner &eu. 350 (SIcbunb 6lr(^b, 
t IBagrn, 1 Sjige, ^'fia^c, I ftleibrif^ronr, 
Ilütbenfitranr. X>fdK, &i&Ht, Sttiun«, (9(' 
luib. jtiiCbeTijiefibtrr unb fonpigf &üat • unb 
Mtfergträibi^afien. 
3ai«ibtä(ftn, b<n 19. 3anuat 1849- 

«egner, «t«4r. 1D?ontag tm 5 ^rbruor nfil^fl^in. 
"Jtai^mitiag« um 2 \3\fz, im ®aA> 
^aufe ^urn l'amm ta^itt, n^irb .^rrr 
6ieuetboi( Jc)(lferi(ti Ntbier, unter (<|)r »or> 
tbei]Ht"< ^ebingangtn , )u <ftg<nibum vn» 
^etdcrn IdjfiB: 

1) ria )i«fiiticftgr« tSebaftau« mit 3Nan- 
färben, famnii ^inirr unb 9?ebtnj)ebäube, 
Jteller , iStaClung mit Dunggcub« nnb 
tiDlberinfl, neben JtatI Xioma unb ÜMa- 
rianna ^in^ntr , Cit. .\ mr«. 21, in 
brr l'jntiauet|)ro§( babirr gel gen. i)ie' 
fr« Vaae eignet (Iib feinrr (^a^r nv'gea 
ju jebem (Seftbäii, fo nU «udj )U( föt- 
ireibunii «on Ccoiiomi'. 

2) 7d Z^t^mjkn «cer 1 SRorgrn ®ati(n, famoit (Sijrtcnbau« , in ber Oii^iriffi, 
neben @rorg il<in(:rr unb Sari ®tiif, 
oben ouf ben ffijcfrn. unten auf bea 
SitbtriffitiKg Bc^tnb, mit 52 w 
ebriien Cb^bduatrn unb ti^c tr @lu< 
mtni^'tten anstiegt unb io 4 ftlrii^e 
Xbtile (Duabralt) cingcfietnt, wr^negea 
fi(b Crrfelbt gut in imi t>ilftt t^dn 

Ter 'Sieigprrf« fann gani ottr tHhMiP 
tri bcn Sietgetetn fttbeo bleibeg. 
6<tmolie, 9?«ldT. 

WiiiipMt bea 14. S'^cnar Biitblbrn T?} j4> 
mittag« um ü U»r, im i^jfibaufc )um <jD>j(> 
jeiboft in ^w'ibrAcfen , «erben bte au« ber 
^JiaibUji'-nitbafi ber babfrr t>rr|)o bmen ^rdu« 
Irin rbilipC'a lieben bciTubrenben Siruab^ 
Piiife unter frbr eorliieilbafttn ©tbinguimeil 
uiiti auf lan^iäbrigt 3'>bl«nfi*lenBtBC )U <H' 
gentium mutigeri OKTben, al«: 

2luf Jwiibtütfer öann. 

1) 3 eiertel Mifrr asb (Barten am CFont' 
loiger lätf , neben ber (S^uff^e unb 
Rainer .()offmann. 

2) 2 mmm 3 lüirrld 12 Kttl^en «der 
unb Si'fe om ffitßrr, neben bcm 9*j(b 
unb brr Qb'»'ff<!e. 

3) 3 lUicrid 13 Tiatbcn Sifrr am Ccrt^ea« 
fang, neben bcm ftfribenlanb, bcai iSü' 
termeg unb ba ScUrrbabu. 

4) 3 Üiicttel 20 atuibra tldcr am 3v^i' 
■KT !B(g ; aebrn bcm ftirt^^tf unb ocr 

5) 3 Oieiiel 8 »utben Bifer int lODgefgc 
fang ouib auf bcn ^tuiittn genannt, 
IJiaii '.Wro. 178a 

6) 1 'JWorgcn äBir« ^trrm itl«fter, mtt 
im füfien Siilbl gmanai, ncbca ^bü<PP 
9tirbcraun unb 9Siii»>e tmfer. 

2luf 3it)«»tiet ßanti. 

7) 1 Viox^fa a.*)',, 9iut(cn «ifrr im gln^c 
gegen 3aicibrlj(fen, erfie tlbnung, neben 
Daniel (Dcblbai^ bcDtSciiim unb S^itnei« 
ber f^raaf. 

8.) 1 Worgrn 2 »irriel »tfet an bei S>»^n' Digitizc. •■4« etraff, nttm SmM 
-(■tu» SBiliwt 3B(i^in^cr. 

ifStaifofi tttt 30. l4urriitvn aSonüie 30- 
i)nr unt Mt folgnl^^l itt^tmal um 
■t UfK Ka^rnttag«, Oer SBc^aufun,) Ixe 
gnilmwllirt vint M •■#»• «^«jf» 
tafiir, «HflM Mr M« Mr SliM|laffiniM<f( 
kffini m1MmT<^(satMtaHttiiaü9tadf 
«R» iM tci emaiiien' • •nMfaifiMt. fo 
tMl#cr |k ■<! i^nrn dfmnnt gtkh >ai, 
>mi)i m tf Inwgttlc 9t^6ntt, gr^idi 
gMiltaK do^laag wiürigrTt irrcbrn, aM: 
ita Maaapt, fte e^fmijr, «nr Roaebt, 
lM»(bftf(ftr4nff, Sflilabm , t'ftnin^i, (flftö*, 
ftlnJi^n^ unb l'rtttrti^(fit|-,f, Tifitlf. •stüSIf, 
*ui^n|jrr4l>((|)«1tca , «raUKtltiiicrtn , Kur- 
Iiff4ii> Cliiit an» anknt 6ai)xn. 
wi'. 6 1^ m 0 1 j e . 'Jfciär 

i)bII1 ''•'*"''"'1'<^ - l'fef' V-1 3irtihflcftn, 
L im Wofl&ii'.if; jni , rtritrucftttoff, 

Miber ba^irr, nucblwft^ricbrnr Ommctiltni, 
«ttf nu|tf4|ing« Ba^dnminc , )■> <£tA(iU)uja 
wHbiAtni, alt: 

'liflumL 

- 2) 1 WtutgtB ■■" , '.'Jrnsl Ci.virn oia gaj. 
Kitt*rg , ^iirrihuiff r ©armt* , titUn 
fiitlTTi^ ur.b 'Kjurfr l'jraD 

bduiiKn unb XrAubcn breflan^t finb, un^ fii^ 
bttt(( angmiinM mariiK l'aA« uab f4iM 
4bttMl cnqifrtMm , »nnrn au« <» tH%|N> 

^doMibcütfni, ben 12. Oasiiat 1849. I>M»afl bCR C. RftruoT lS-19, IWaitmit- 
teafi 2 litt, im iSitibotfaulc ttt fcicun 
8i«btaucT< 3,ifcii amtpa ju 3irtibrüc!fn, 
M(t gHfi>n(> ^Jorintr, ^dcnibiraer 
»4riHt, auf »cra M VltcMi aiiMI^, 
•BMsrrii: . - .. ".V^ , 

WO WMrt «MI Ul^'6Q itiGt ta^. 

-j ' ' " ' Sparer, 3tetiT. a5cnnn»fl« bm 1.5. (^tbnwf ri^flbiii, 
Wcrfirn« 9 U^, in Ux (^tmtinU «lfd bai^, 
«üiJrn tif jut efrfi)finfinfi4afl K« ptTtior- 
tKlld ^(Itr JBfrinrt unC bctftn aüJtirf 
ftat^atina JfinK ^rtifn,if, 'ik ni(ti itKil- 
kar ftfanntt Ommcbiiitn , L'iüctbiKtft SSan- 
■f, ouP i^MfflilBm mingcn «wrtKi», oM : 

«a {MM) ail «4«», CM M* «M> 
in, Mft 

47 OnfoHim Itbr unb SSal^. 

JB Siacnt^amnr. b« Mrgfflaumra 

Vtttnc »M 9tia aamrr, t» dgcntn Va^ 
nn unb aU QonnaiibcHn übn ibrr JKnttr 
Clifatd^ unb ©«nnrr, W^rgstttba 

SBennrr, (F^au b« Octunn JScmtanb, 
SUfbrr, unb ei»f<r aM VifhfnPfrmanb über 
bie jfnannrfn SÄinbfrjabtym, 9}e|ina äßnt- 
HCT pnb eiirabrtba !iB»n«r, bnbr giif 
jitirig snb »Jne (Slruxtb , l'fetjfnannit in 
CbCTWirjba^ in EiniRfn, bit liJieltLilr ^tin- 
loi^ <■ Ut^Hm, aUt ubri^tn in fllf((b«4 

'"£2''«lr Im Ib Mcftr «4<&c gcrit^tri« 
«MMei SMwMitaioanBtflir 91*i«t Sitü 
MVjMfaW. M »m «Ml Me Strlitigc. 

fMMhlMI, Mb M. ^tmat 184». 

^^^^ ffiitfl, «ciär. 

|2fJ Obcrttüriba*. (yslAPtrBriflcr-jna.) 
BWiiwo* ta 31. Januar 18411, iF?cr,!rn« 
HjblO. U^r, »rrbtn )u Obfrwüt^ba^ Ut 
Mt^ml^Mta i>»Uhttintiitt , au« bfm 5 .. > „ . iOi«, 

•v'/. ... „ TrOjfltiPH. 

b) ©(fclttfl jufillig* «rgrbniiTf. 

i tiOim 4i«iiiU«in>t. 4r K\»fl*, 

I kiiibfii 9li^tliian, tr , 

5' ; Kurier »iittni 4ci4niltcit 64ri(t»l|, 

2'/'t • I. . 9tta(lktl|. 

ei. OngbcTt, bra 23. 3inuar 1849. 
3>M tMrgfTfflriftcrani, 
C M n b 0 a. 2'] fflfmeince .noljvtrllnatrunj. 

^rtüa^ txn 2. gtferwtr l&iO, b« URor- 
A(n< 10 U(r, iwba la QMtriba^ «m^- 
^c^bc {lolirerlfmnilr, iffnitli<i|, KtfMgnt: 
1. 6<tlag ^mgftb«!^ 

',/. Slj'trr t»*tn f (bnili^U, 

'/. iMitti. ««(««a. 

II. Hdjiag Iblfrgarffn. 

S bl'*cli J!:i(..>»KtH::li , It. Ii linr ir Kl<ft, 
1", tunii tii*'ii 6ilxiibe-l|, *itiiniitio, 

!>iO Hiitini SBdl ii HUI \\itftn iptiljrtn. 

III. @4[a9 (Z>0<r« 
13 tuftti f(irrr»ni<i» 6n»»ta, ir SU|t. 

IJ' , «Mflrr Pl;'tr:i fi U 
V.' til.tdi 'Itcl/i.. 

(Dtf^lWn^ufcR , btn 20. 3aitaat 1949. 

i' r I a C u n j. 
Du (Hlaubigct itt in i^aQimrnl4{u|ianb 
»ninra Dtdilwr f^lfp ftarl ^^aiimann, 
ftaufmaH«, in fima{t»t »»bn^aft, nnbm 
eingab«! t tfwlhn M (blniit^Mra AAt) 

TOor. 

tM t 
»at 

b«n wxatiyUfntim Itmmi^ix , l(nigli(b«< 
9t^rilarriib4fraM«r (a«, in f>rrfon obrr 
buTib tKmOniäiiiii.iir lu rrftbdnm. um 
mii Sriifttt »icrbjnbrrl üit iiitliij ttt V-iii 
uU^tftii\3d)S tit brcitjitic t.'i|i( b(t naiti 
ibi-rm ü^jibünfcn ;u nnrnncRbW |HWl|ort 
\(i)ca cpi;bifcn {II üiixwä)cn. 

SirnbTüifen , btn ntmiKn SoflV 44'' 
jrtn(uflbr(i nran unb virrjiji. 

Oft g'illinKntl'ltoinniifrir : 
JTBnlgL 9qiT(<atrid>t« :jifr'iTer. 

^i||t^^l■l'rl:^■-l : P^It. 

»i^ut>ma(b<r (>u lionfl bat nulf« iX«, brn 
3tT. )n 1 9. 8 fr , Cbnu'i «a 48 tr., «u ecr 
faafm. 8ii4 Hnntn bd Mm'rivn «nr! i:ii:qr 
t'rnie k!o;V<, (0 nie au4 ;tcT> - eingab«! , gUulMt MK iMbnityMra S 
44Mr»atMlBt «M w* aitifi, brt 9 
«i« IM «Ü Ulr. Im 6<(iinHtfaaIe h 
KlMlinMM t4iinr )u itaKibnitfni , ^ ifllMAil Im M. Imc» ixonat«, 9?a4r 
arfNoc« 3 Ufr, Mf Im 6iabib«ufr , wirb 
bif 3afrrr<m|miiig Ux tin^aniali pt$ 18*7., 
ab^^f I, w^tt bic 9a(«b« brr 6<(ii|bf4(iitf 
^ ' Bcrbra. 

I, tn 26. 3<miar 1849b 
Da« !0UTjrnM<fWM«t, 
e « c a a e I. «o)U0 aMdntwmnifimnunMuttbfil. 

£uT(| nfiüdi M tMtf- OriTilifRMW 
«u dnxiMMw «M 25. Snitar 1849 , ttntc 

M(0atmmming svi(i|ni ITaib^Tine Dir 9, 
(S^Na «OB V(t(T Qarben, Ücinrnixbtr, 
in {Mrnbail webnbaFt , fic c^nt (9n8ftbc 
bofrtbH tBcbnbafi, (iiirrfc 'tt\ unb f|rraieb»« 
gdMRBtfn S^nanD anbnfrii«, aufgrfprdi^rn. 

%itt iMlliÄ« M««>Ufl ; CeU niar. 

DftitnigfM ^cH ■ fiabutmiri , aicl4(~br< 
it^ n»(b ni(bi JUT mrfnan^ in b«« >lViliiiii< 
■Wasiaiin Artan^f n fonnifn , Uttn 9taiii{s 
abrt bftfiia bn t<i CifcnCmir ficmmiiiic« 
aufa*|Ciitnfi (inb, lenrtn am (rai:i*ia|j 
bra 3. ffrbmaT, ©eiwiiu^o 11 Ubr , im 
■riuniiitbaub« rinfinbea, mn iimlalfii^niK ju 
20 3rnln'i i" viinpfani) |u ntbinrn. 

IT] .^Bt UfbtHabrt n«b «ctb. 
*»i!^bT I - •owtifa ßbft Änlirrrpm tinntn 
WBKSm mn i»i««n ^lf<wm4«r, la 
bn MUfltfa ^rrtfoi, ■bfi f .Mjfa vnlix. 
9t4)(n «B«fnfl midM 

g. 9. 0»()ba4cTf). > 
Vit»«! u «lunAi^a.) 

6|(|ci> In tft 3«BWK IMSb . .11^ ^ 13*] 3nH 5*0 bM( Stabriibc »an nut 
irotfrnrm ^ainbul^n«, Ombaum »Mr af«" 
fitfl'{>ol| «fibtn «a (wfin atfu^t Snliü 
». tW. f«a» B >at 

13 ] Ji tittiinn 3Boinuttirn~lä' btm'e<«M^ 
bauh ba^in, tttltit Nraalea Ifiau OülM 
Wfrftl, bit ©(ften »affnslnb Sollen» 
tticibec unb iöinbia.in dring in ^a^t 

ba'tn, — ipfrtfii »Kenia.) U-i S. I^fbiuai 
bitif*) Jfti'*. 5?4(b:i'.iii^mi [i lilic , auf bim 
J*iirgfrmeirt<raniir, mitldii IVtflrtaftiinfl, Kn 
i'Iftrtt'ii-ir-iKn , III fii-fn anbntenirn :u tl. 
obtr liiabngtn iv(in, oon IVubarli lä4U an, 
Abnfaffn. 
3<rrtbrfiiftn. brn 18. Januar 1819. 
Da* S9üt^f!mriii(tami , i&ur^<l. 

3m tttaft « ir brr nfUfu t<ex- 

ilabt ffnP fbtncr i^:t< |»fi mbMittt, 
icfliriit b •li^t'^Ll^': -limT.rr ui crrmif b:i, 

.r.Ci b'i '.'l r. .1 1 : ■' r I : i i . ,, . : 'i 
tut nMb nnb MmpttMUtV .«wbrKrl<n ai»««iMi*iitu« 'ablnirr' 
1V««<r ■** llaaii. In flrclMa, M ••14 (* Itfuw , ut t' m«! ndtfr ca mii r'i lt^(rrJ|<1ull^r^l err»i(c ati« «aNrn, au ÜnU^ta H<»ria Cdtrabtii. 
M( I .r^.r^^, re,iUj|» Ü •t(|(.aa|iBjMH|, M«M aBM fMMB SMhutfB« 
S^itrifai e<r t>mru 20. Itu ||ta|(T ««b «»IB». abMlaUM M MftMMBMrrB Jji^j^ 9?id)t ju übctfel;cn! 

• ^" ""m"' •<■""<''« «■»«»«» Can»!«, fbibrn «II» »fr»il< in tt« OJerciiudr* 

'W<M^ll"l^'M' -fii i,j ,1,1, rcii ^fll «.um t^.i lJ^MlhfB C*rl«M ra4 a<pr 

„i'crt'cMcrtfii H()euniati«mue' jll^lcitceii ' 

i Stuit m>- .11.«« Iii D.n\i„4 s.> lt.. ikxUtt SS fr, auO aaai ftufe L I. IS Br. BMfB tlMMi 

Xo>f' , ülll^ , «iMt. UM( S ifiiiiii, <<»,if,»it , ^Mi an» BntirTtiBfmB _ t t l i N l it MrarilrArn. 
*«ib«ti|Mi, 6..1KU ll't «cajuViij^^i ^fll Objru. flrall«. «Mm« biB «laMiwr», (»utHrtHfin, 

"iinäiibiiintii II I. lt. 
' t«r tfirni 'Ii- 1 1 p 

br«uct<it, mum «int »rttiiiifti ^rafAirf li/r' NräifrrV.tfiif'n *TrMn"nrVe*'n[('r' Niil? Ä'»« 
^»ailiufl« «trtic «II» (UntwarNoM Vwttnimt i. itat, jfma^M. .»riibr«M(|,u ti< aMM«« 
^'""m'^i/".''''"' K" 'ir ^mll 9ltt»lii»f,u u,i» •),i»itrk<u a..b, 

?.r«« Ä ,f 1;' „ " aar B««, »ir iSiilMnr w aMn WBrbigm 

U7il(^rlm maj-iT unö iomp in ©irilau. 

Df« ?lfrr«ii IBSilb Wufr mir Sc-ir «11 SrtfUu Jtn'ilire vb bi<rnii «af ».iiijtn . tik 
'""l"»:" Pfffnl Hfl, 'Hnfunutifiml '«MMirr hi;r« ihrr irff<rlli*oi 'S<i(' li tuii.un 

IMI 3l(i»I uilb KSriiulKti I., ■ShniniiiilTifii ual» rhf unullf.tfn JCitae(<K nul ffrlol« (otoH m;r 

Klufl af»r.iiiitl , a.6 um c'i - - ~ • - . _ . " . -- ^. . _ . ■ 
(iir iS iiMiK'iii.» «nlp'J^;( 

Ich II t, aimfiitiiciibt Jjl 

9ii»<»<rs bei OrMMii, 1« Scinrtci 

St. 21. @(l>urig- 

(. «irt«tl. ml. €<inilal».C^in, MWUiui jirulkiia ml :Jll>Mnl K. 

5Esi( iftnn «ffiifb. »Vacn unb S»»i». babra Uiii«i<ii»ii<icu «il tiii»iii iUflrT t»»«f 
•«rtfarrlin tHhtimiJinniii« - «bUiitr bflt«»[, nrl4< fi um b« i»ni bercAiiM« tabllf» 

»«»«iriibiii «bf«» (rftbm laKa. I» iMBb ar (b «B« HilKr «mm» tt**« «n»r<tltB (nun Tftr 
tu bSI'tll. 

SwibrMni, ia Saauar U49- itaBi BBb Mbi Ir ||«itiiY4M Digitized t)y GjOOgle m 

mftiiWti Potfic unti ICnt(rl)rtltung. 

Nro. 12. Sonntag, 2B. Januar. 1849. 97ot btm Dtalrt rlntc nrlniii ftaB(iff((ni ClJkt 
«rfttt'ii rtlirf 24>i(l nif»Ia« Sitlfi uni mit^K fei* 

,34 webru In bta nir t1^rl^tl:|f^ , ttni (((n 
SRinuIrn soi trr Statt rlnfjn grlr4<n(n tanttauft 
■Iii mr'n" 4'>>''il<'<'n unk <ia>m ttarttt. 9t' 
^txn 'a^(n» na4i 10 U(r tifli («n diratrt {u !Bf<rb( 
«er mflnrm ^mU unk kdt um cta 9tj4iti>S(t, ba 
II vorauttlAtliit in Haßtcfr ktr «Mtt frln gntri 
Uatdfooim'n nett fiiiCdi (6nfir. 34 (i<R)iUt( itm 
fiin« Sil« n-ln itnrtfii {cg iat 9Utt in kin 
ftl>a-, ttf Scntr, kft fiW (fnikk<l 1c*T, Uti fri« 
nra W irt"lf'><t jima'r iiin^tii, kjl Itm 

an^dctrrtn ntiiitf , oriic^ iin Olfj« 4i!rin unk (Ina* 
t«ll>t Slrlft^ unk Ujtr <ut 9tu[t HU briTelkt 
)ui gnc&tniiA'K BiA(|iai!tAu»kr mitt cgn fI4 
(itfüllci. ^Iiubltn lit, l'ritir licniüiUKil Ufft ttn 
Ungrt ''4)liffn, att fonfl itctl , ka Inkrlfrn Clunkt 
au' Siuntt frrqln^. eint e.g ttc Sttmkr )uiii 
SBoif<fltia liU. füidiUK 14, cl inM)l( (Itirat 
j)UA<!t«^<n frpn, unk i)ing nj4 ftincn 3imiB(c. 
Sur mein Slov'f'n "feil)!' ^tnr Halicctt ; 14} bifattt 
tu X^ilr un» fank ktn gtonkm ru^ig im Stllt 
Itrqtn — «in tocl. 34 vetf^lofi kal 3liuai<t 
UM» mit» U'tall klt 'Hnjeiue, irit k^t (Rtfr} fii 
rotf<*t'iki • 

<S>fr Waltr r^oklt na4 b ■ 3itRturilcn(rl4l'C 
uns (incia 8t|t( unk br^jb (14 mti tbnm na4 
btoi .O'uFt >t< 9lir«lit Diclff, um ttn 'Il;.3:bi|)jnb 

Vuiiait 9tittii. t\t tUr iii b<i> Kumtintiancr 
Bar Dtif41of|mi ißlbifr taii» »cn e4lülT'l la k<t 
Xaf^f unk fti4l.' lU kfoi Sn^iurticnlit^lfT. Iii 
aar alfo <injtn(itrinll4 iRirmink iu Um S'mmtr 
|«irff»a. Btrmb« Uli im «-"»i Ctunbta rT<oIgl fr^n. Dir itlrlbfr, bir rr {rttajrn, 
Ia,]cR unribrnlli4 auf brn Clä^lril vnfllrut, oll 
iiit II fL<b f)ifL\i iiulg(}og(B, irlt <in Qimükftrr, 
brr tt4 ni4 lRu(« fr^nt, Dtt Kjotrlfaif Ug sii' 
(et b>ni itcffFffm. 

Sit Irrjlr unitTfa4tm b'n (rl4<ijm. (U ni( 
rin f4(«T, IrbtnifiSrii^'i Aitvn, brr rlma «iit« 
]ig 3a|)r( alt itbn ■ic4>'' Von riiir iuStin (St* 
Salt irar frinr Ctinr ju mtbrifcn, bit •(|l4'(;üj( 
br( letlfD »arm rutij unb f4iiirrilo6, all fti) ii 
caf4. «tn« Ycbrifami'f au< brn tcbfn ftrf4'(brn. 

Sir 'Hn\\r rtriiitrn cintn 9]risca<4l'>g füt kir 
UifJ«* bri Xttet. 

3n brm Dljntrlfdifr fanb |I4 ir«tl<'rrtij(fl rinfge 
Krtbirif4< uns rin 9trtf. Vuf tim !Kj4iilif44r>l 
Ter btm 9iUi Ug lUr unk ^Birfr tri 93ftfl»ibfarn. 
3n km taf4fii brr auijoagrntn ftltlbrr fanb fii} 
rin 'taf4'niirfT'r iinb rin Siü(f4(n 'Sir.tfjb4n. Otic' 
0rnl4 abrr fanb |I4 (tlrrat, ba< ouf kir (lntbtd;jn.| 
(Ottra fonnlr, nrrr tri gfrrmkr gnttTm f'V» (('u' 
a)ii>riaf<tr, fiin »ti/F, reine 4li(|Tr. 

Sir tti4nain irarb auf bir Wairlr gr6ia4t uiit 

bott ;iir 64au grUilIt. nitaijnb «fannU llu. 

%m brill(.i Xag« icaib tr brgcjkra. Sir ^ ni'i' 

la|vn|4afl bt( tDctflotbrarn waib in 4tii4lli4c 

Setiraliiunti omginnrn unb brr ganjc g.U ia ({• 

ftni(i4in iBIllld» bif^nnt grmadjt. 

• • 
• 

nifofat Sibirr nat nt4l frd (rlirbt brI frinrr 
9)a4baif4ari. Hr (allr n^nig cbrr gar rrinni 
9!rt(rtr mit kroi Cilki4ra unb krtfrn dBinotr.rrii ; 
frln tBrün icar rinjt. nro nl4i m(iriif4. (fr mar 
fünffctn Datirr vta ftinrr 4riBaib abircfrnb g" 
arfm, 9)irDanb icuütr abrr tlgraHi4 Ire. 
birfr 3tlt Uäv'tt fl4 atlnlci lyririr (fr fgOir 
trrbfiraltri iiritrfen ftpa. foUir auf aanfldill4< 
tSrir« Sia» ank Jtfnbrt snfcrin (abm. ««« Wlirt mUlett im bh Mao« iwt hu. 3)1»« MMirt. T^, ^umUr<x. 

»'W. iMn .SnUai lyitifi« „Ba, „„ „„[„ 

■;»=»»»„ »IT 

'•t u*""r "** »"^ '"• 3>it Solibarirai t>n SWlt«, i •rirgmfrit M fr<(g(/tig rnvirl , fMM M OaW 
Ut ffitit, tDrnn rl Mnc Vroltuilti miU «iM, 
»rnn alli lRe«<it>ii in 'Brlgr. im 9rnuffr i(rn 
Wt<ifi6<iiir(tlr Ist' — S<il 6<tl>it(trn uat 6A(n« 
: Itun »«t rcn Itbrt URfrii |an(( Xiinft unt uafrti 
trtrntrMIcfoiitu um f<ln ^j« iif!n , alt kl< po- 
litlt'^rn KtdiUtaat M uiobfrntn Srlretiinul. Wnii 

»ixtn («ntitttiitBiU in *tt Orrrllfitjft , icU im 
Cujir; >f icjt unl «Ifinall ttnUbjium, taS jrWi 
(rint itittitiattt SHT SBattt'il mätt. tut ijl lr(t 
■ ««tilin; tir 3r>l ^'Utilti cciOoti unk jUtn* 
: (4rii. krt tu^r« unk tiu|fl nn> oUtt i'nrt Aunfl« 
w (i'lfr. trwn S<i>i4'<« Dian tanill ktn trulra |ua 
» rrilraSrS«! Wt ffidiirdtttll maitlc, tat <in-n !Ktt 
: krremiiea, t»n allr ^c'>it'n«lert nidM irirlfi <u* 
, Rlbra (innfii 6rit fl4> M« fo^raannlf ctiilifliti 
CWir rlnoial fc in itrrr WjdttrU rrrrallun, (tl(<n 
titai tiffinm 64)niil<il<r airlii 3>(t gilt it. kaf 
iriT >ra Vuit kabiti, ki> SAflnkiniic teOrnM 
)a|hrlfnt »tr VaQtiilliiinlnrt «uai {trajlrt ^laiol« 
ftimtrm . 9)1*1« (u f^turn , alt M> 6<l^r^rlt . ni^l) 
tu (Acwn all Dal, iral anttriKti üiiral ift, unk 
rlw Slikifjlfar an 4>'i>p( unt •lir»mi roitunr^nm. 
Sic SmBlifiiAunij unirrrr Q'oillfaltca kt^rkt (o* 
Uti >n V'fttiuag vcn *0'« B^llifefa ank ^If^nt, 
taVii»Bk«ii. tra (IfrfunWn Htft kana finn Mt 
kiiii:« Cdtf brT ^rifrftt ^rilmk Mal)*«, »«aa 
In |Tt%Uii^«9«Tm »•* kitrrr (aiik «on thum« 
kt«%Mf>rIrM« akSTrift. uak kfn junflrn Jtn»l>ia 
nt 9lj)tni Kaum |u( <lnlf<!iuni| gfgrkc« bat. 

SiJ ti ka« Utit, ki>« trifitirinkrn nu(if QWr 
<< laart n»(b ii<4t ir«lv krc fttaut um fii^ : et 
Vtruifii . Ire kt< Stnitif Ittel ^mm «ea 
•tiM •a4t(B ir|t kern tUclft <in |>i<>riu4r« StoU 
ttfa karAbd Itlra, i»al eiiw ento»it(c IBtrfalfuiig 
t> ktkatra bak«; n Uit n<4) Ot^riititt, De ktr 
Sunani ton k'« Cetil'« rinc« r«t<$itHlie«tU«n 
Äilirrl anirnTirCrn irrttcn) ct Ut' na* Stalitn, 
Mo Vi QarK fe rrtauli* mkli;!, »'i kit IRtfoiai« 
tHhtkuKm k<l .«iaitl)«Un( Sttlfti' wnib 9nk-, 
<T Mr aa4 giiinfirlt , its kn !9e«igfoii>£latl 
4oi irirn<(. ka| Ui Kvuklifaulft^e Sem felrtn 
4rtii nrbt nUt, alt lrk< anArrt , trenn tt kir ko 
■obtltftfec 9iin|trttn ktrlUl*! luk kta Xaeien bti 
*|Ul<ii Bragi mit S^Mignul COiikiI lin^nut; 
* HHtt tuA UngUnk , «» untre kf n Sretllramet» 
kie %t»fkil ktr Deltl^eitr kfveriitt, unk 
^ Rrrunke kr< »nirn IReanrt nlifel ortnlidKi fc«> 
iBfTkm , all unirt krai 6tlbftbtrri'<b(t alltr 
'<<4n , kcai SttOoietet Suiecal im 6ion krt But* 
h tak Cikiftnifnt4lt ktl gcfasimtra Sbcnklankel. 

SiWtall kirftlk« Weib, kJ^dkt eiicbtn kii Crlbfl« 
"kliang , k<if<lkr Jtautif jiriftfrtn S^^iin unk Crt»n, 
**«»U ktrfrltcit 3ri<^ni krt 3cll ' Mai irtll ktt gtai« titlbrll ia Itttifn liigl, f» fA(ri krt ri4« 
llg( )n|lnll ki< Sütftrn. fie ballen luiaainra nie 
elae tjJbalanr . keteB6|!i|/ ker gioke Qtat ifl. IBa» 
irrikra kleRilleaen kUtdkt !6olUl( befolgen t Viam 
(U ni*l Uel ailt iDri*>n 3'4'<> "ok Jttaarn klt 
SlitkeiUiiie k'i MMfebmen krt'eitecti. aenn fe bic 
Cobtdiiili, kir iue Seinke b<>nrb>ibeii , keiv&bTta, 
trenn Ae l<ken Sieg kei gielbeil, fck et ia fein» 
Sm 6ütin. Cden eket SQrfttn eirctblen, (u ken 
Ibtlgen BiJitra unk jeDru 'Sotibell für ibte eigenen 
3ufliiike aulbtulen, vean fle kie Saefee kei (itciti« 
(«llon all eine nniMtirlle begrei'ea ank beiteiben, 
fuij tirnn fr nie ktiireeiiela, fe lanft In (lutoca 
ibiei Safte niMt eine (Üjfli ejfen, unk nit fabeln, 
Fe Unge in ket alten Vitll re^ ein ecUneif kit 
!Baib«t(l, nc* eine 3ainibutg bei jiptaitnel lebU 
C« 3 ) 

Wauni(ifallige6. 

4etT » Olnete »etfitmlcte el nifti, k<n Wtrill 
fe eft auri 'tat>et i^ebtaditm, fe efi trikeilrgun 
albetnen {bericuif , kte gleuiifte üibebung fcec 
VBIewt fry kui* BiagMtiidiel unk t>elnlf(tri Welk 
brneigeiuien treiben, aberaall kcn krt StibAnt 
in kie Vrrlanmiung )u fftleukem. ^ert C 3>eulf(b. 
in t'ti'n eieignl^ocUm Xogen ülil{ibeiil bei keiao« 
häuteten Vttetal in >S>lrn, bbtle auf ket 9aU<tw 
k<i 4)4ul(f litte kiefin IBotRUtf kel eklen dtiitelt 
B. ffilncit uak fände i^'m fsfett felgenbel Ceak* 
fftteiben |u : „Vn ^itn iNllteT ken üiaile! lU 
l|t mir nie tekem tDoltlfieuiiAe flingfi flat. k«t ki* 
^atiei ket Svnafiie-Verlbeikiqet in ket Vaul«rii6r, hl 
k«im IKcibtn Cl« einen gUn^enktn Wa( rinnebaen, 
Mn WliKl ffteat. kui4) ireldjrl fle t'ke QJeirietbe» 
bnng »eiMAtlgen lann; gant im Ctrne 3!.'iet 
let belieblen Sit in 3btet beuligen rtnigli* Vt'nf. 
nekc ble glotteiite OFiobrieibebung in (Dien ka« 
kutit in ket VIeinung bei ^ublifuml ttibtn, 
i*i A4« all kut* un)aflf4-»elnifitrl üetk tenet« 
gerufen, bcjtittnelen. 4>tt Unlrt)eiitnele, brt bM 
WM batte, an tiefet Betregunn $MI tu baben, 
rinntr )bnm bU UngegiAnbele 3ttet Srtautbung 
auf'l C<t[agenb|le kui* fit^i anl kii|iT (Beiregunf 
gerettete gute f()»^fibi(|e WWni beneife«, »rail 
01t, 0«' nillet, nl*t nnlingf kaigetban ünn, 
bai Sie fftt l'bf vtaMiftr elnktingliftt «iiaeiKOb« 
tnng nliti 3u(r*nungMblgMt genug b<>bm. graDf« 
fntt I n . 13 3anu» tS4». Deulf« «i« 
OieiL* 9Ran i{l grfpaanl, aal ^i. », IBIaif* 
antnetlra »itb. 

3n ket teftnnttlrn JtiiAeagffeilf^ft |tt 6 rauf» 
fntt «m Wala b*l i» krt •i^uag eem 9. krifrlle 

fkuiU'rfle* nePctMifite 9tiiteT genagt ;a btboitb* I Digitized by Google ntim Dani(( ©ifnftart b«n 30. laiiffntfn TOonat« Oa> 
nuar unb bit folgtnbcn lagf jftfBmal um 
2 U^r 'Kaitniitlagtf , in ter iBcbaufuti)) M 
eaiüttmtifUx* t^m ftati ®uf)at> ed^Afffr 
ba)mr, axrben Mr au* uz nad^laffnifi^aN 
kflien oacjig«6(nrr (E^aattini(äl^arina 6 1 n tf 9 
mi bir StoROBm' • Qkmdnfdtaft, in 
iMl^cr (k Urft t^rm dnnanne gcUbt (at, 
l^mfiinYnbe brwfglii^t ®«g(n|)dnt)« , gegen 
g(ci(^6are Ballung vtxftti^txt tvrrbtn , oltf: 
ein Äanapr, ein ©ffreJdr, eine Xornobe, 
fiUibftfc^cönff, iBftilQbfn, ©fiiun^i. (S^ttö*, 
SlHt^inn unb t'rtbn3ri§^fii3f, Ttf(l)c, eiüblt, 
itii<b<tnjtriU^f($afleii , )rattifTrcaaren , Rax' 

S((molje, 9loidr. 
jDonnrrffai; brn 8, gebruar 1349, 
9?a<5mrttai.]6 2 U^r, Swo^rüden, 
ün @a|l(»auft jum ■imibrütftx^oU, 
fd§r 4>etr apptÜaiicn^Äftictieratb Vln^uft i>. 
nöber basier, noi^bef^rUbnr O^nnobilien, 
auf mr^r jä^ii^e SoHtRwtt p C^im^ll» 
»crßtiaern, a\i: 

1) (Ein i»ei^diM<^ 

Vit itifbi« t 

tw, nngff 

brauerei. 

2) 1 Worgen 
Knberg , 

ecibe <l4Hr 
Humen unb 3U 
bui(^ angfmtm 

In wofm «ulA SSV, Jttafnt iH^tn •inwimi <{ibait«U. 

b) @(f)iaa sufdUige t^rgebnifTr- 

SVi Hufttr biittoi nctttniiicn €(ft(ittiol||, 
2% „ „ „ <ptüa<li>»H. 
Ct» bcn 23. 3anuar 1849. 

Ooi Ciir|i)rrnieifleramt, 

S a n b 0 n. IJ;'] ®fmfinDc i;tol5Ufr|lriacrunrt, 

Sceitag ben 2. Scbiuai 1849. M SRor* 
flen< 10 U^r , werbni )u S«üc«b(Mb na^ 
ßt^nbe |>o()fertim{ntr, 6ffrnll{d|, Mtjh%trt: 
I. S*lag 6rngflber9. 

5 fiitfii 'Sjiiiljiiinif, 4r HIftiTe, 
'/, JtlJftfr buitfit ^(tfithon, 
',, „ ei(*<ii tertscitlioU, 
■/« » » » SfAuhiA, «iifträctia. 

II. 6(&la9 iE^trrgarten. 

5 tiidxii 9Iit(4t(<tiiilt(, ir. Xr mt Sr JtltfTe, 
t'A Xia'ttr »Hdifii 6(b«il>i>li« <tt>ni(b<fl< 

Vi » IM(4l>»ti „ 

63U »iKbcii iSfürn mit flArrrii VtAtdn. 

III. €(t>las Oftfte 

13 fitfeni fr>iTrMimiiji(ic @tJn«en, 4e 
U'/t Jllafttr ritfcru |)Til|ielt»t|, Sien^af) ben' 
lOSi 2 U^r , 
©ietbrauer« 3 
ia§t ^Jtrr Jrif 
baftlbf), auf ' 
vcrflrignrn : 

600 «ebint SM^BM 9 Ut 
tvcrtcR Ife ine 
ttnes y^Mv 1 

ffatjarfna 3e? 
bar (trannie ' 
ntt, auf SiflCT 
OHn {Hill« 1 
ten, unb 
47 2)e)imal 
Z>ie ^ftt 

Cfifkldl« unb. 

SÖenner, 
tUeber, unb t 
bie genannten 

ner unb Slifabf 
|dt>ris unb d( 

Cberwüriboib ' 
lanb in ill|t 

ITA. runfltfbebäignil 
mtfaliel, I2^j0bfr»t 
9?itiiro($ bei» 
10 U{)r, 
na^mjew^nete 
(Beaeinbevolb^ 

« IflMrtMlIt HM ftnnn frlK" kuti^ bir S'l'nns ftbr ««rfSIfttl wot« 
ben; ^tt %rmmr brfintt flib ni(tt In 3''4l>tauf'i 
»Ic allgtmrln vtiitritrl irotk<n , fonMrn M IlnttT» 
fnAunglgfriitt «on Dtünfirr fealrc feine •((und im 
Su^ibaiift, fofK (ein anfrrrrt Vera! vortianbrn \n. 
— *ftt 3:rinmf unb We ibilatn (irfla'n jjoliiifitfn 
•rfarflfrfn nxtben aUetblng« in bfm birflgtn 3»<t*» 
baufr brtiniir, jwffctrn brn rfgrntffitrn 3d4'ifiifl'i>; 
fKifl bie itviritorl, an beni« Ittt •efAnfiitfifeilnr 
Bi|m, fftbien ju mbetn 6tntm, »il4lc 3i4illii« 
IM vm VufhiiUU Mnwn. SoO Qntetfnftnnfll« 
RtfMt im iiinllet bUt ffl» Citunge« il^ Im 
Su^^tbaufr, nfe bn ebenaf« all 9iefrTrnbarlHl (Itt 
bffttl&ftifl'e QSfntfr fo breifl (t{AHt. Tonfenn in bim 
rint nnn\t Straft lang bason rntfrrnt gffrqmen 
5iquifltottau«fljfciubf. 3n \H\im irttbrn audj bir 
9}fit)&it atiarbaltrn , lu bnun ^r. Tfmmf unb bit 
übii^rn (Srfangtnfn buid) C<l}ilctra(];rn obre 'fluf« 
ftb'e bin unb {uiM imMücritit irribcn. 3j r( 
gtf4«(tl Me« ftgat to «itti^nli^Kr Bu^ttMlUeU 
kM| M «Hn, W( iri4t (K «tanW pH, wHalUß 
Ml Id SIfc fncnnnerindo jg pdn. %mm 
IR. tuHb H «ItR biet (ingtiToff'ntn llc^rl^fen IM 
Jtrcife Cbroini^ rStnrtillt unb \nvc r(nf!lDiml|) tum 
9tsr«Tbnrt(ii mä) ^rantfuit gemi^It. Uiit linirti 
an«, baf Xtmmt «uf bitft fBrife iiilb awi tnn 
Bttitt(«ufr roDtmt. boff<n a6fr tTcj} aUrbtm, ba^ 
4e. ». SOfntff rccbt b4lb ^u fcln«n ntfpTQnelit&tn 
CtMdfiigunorn ,9itk%i m^ea ailb •«^riae nA» 

ttra rT«&bI> ft<l> «on tinrn rTab|li4ti> 
lufleiit, brr fih;)ll4) In Srdln in bin Qotfl« 
■Atbefn br« itbnifl« ßaUfanb. S>ie 3>e^iiUtiwi eiaei 
tflabflnneinkf nw gilaanmi, «« »w 6r.nalrflAt 
bi< SnIMetaasfR ibm Serut aicbefiul^ii«. 9(t 
|le irb«4 1« be« Jtbntqe ddangte, f4<rnMi ifw» Ci» 
b«n(ra auf gani im< Vnberef gni^itet. Sie »Aar<|l( 
bO( oOrn 4>liiDeR Mn b«r ngunbrtbaren Cdb^B* 
tfil bn trtüd)>li;lrn 3)fOiDi|rQr JtainadUa bur4 
btn itugtnfitfin iw unUxti^Un unb t'otfdjK unite 
bet 4aiib rr^i8 iiab linM, mo bal gt&iilrfn icofrnt 
sab icie |i« «Ignttll^ aulft^t. ,3a, i»,* wuiuU 
man. «Seaurnjimnirr (aStn fc^oa oteC S»i|} in 
bic 9«b fiMtMbM/ iwb 4M MUf rfa «NC 
dMg %mSm* bw ««iMiM i - i N Ulw 
»MdidMea eehantRtoft }« IMIMN» «W'Mtf4lii 
an.«« 9i«iifUU Marlen mwMi. Ji Cb«t(oiten(ueg fo«« Ii 
Hilf«, foltl dnc «MMiMMdMi .-i« 

^ I I ' ' ; ■ babtn. Wontag ben 29- b<rfe< 9lonat4 , 9?a(^a 
mtitofl« 3 Ujt. ouf btm ©lattbauft , mirb 
bte Oa^rt«re(bnung tci WjtanliaU pce IS*'/«. 
abae^ÖTt, woju bie di^ÜCC kiC <l » i|IH | dM 
lUbm Mfiben. 

ben 26. 3(anar 1849. 

e t c ■ 8 c L (armenfacbe.) 
SuittS aub finem (BAtertrc nnungeurt^etl. 

»«Hb tttrtMf ^ M"<8l- 9rirrr«gerii^M 
)H 3aM<brflAn wm 25. dannar 1849 , tmtt 
bk (BfltettKnnnnfl {Wifilbtn ffM^arina Sie 9, 
ejefraa oen ^eter Carbon, Ceinemwber, 
in JE>oTnba(^ nfc^nbaft , jte e^ne ®'iMtbe 
bafflbil »ctn^aft, fincrfrttö, unb ibrtm eben« 
aenonnlen <S{>emann anbttfeit«, auöflffproi^en. 
güt tUbttfl«» ttu^jua • S 0 U m g r. 

"©ieieniiSir^«» • |>»»biUf«»en , »elcbe H« 
im nc^ lüibt <i*<i>O*0 ^ ^JSiIüdr. 
^«flajin fl^nyti ti wy, Mm Www 
ab« betciM b« bor 0<fmiM«*lmmM|iiMi 
aufgeiciibnet finb, (önncn üi^ vm CmPag 
ben 3. ^rt^^uar , SOorntllag« 11 U^r , « 
^iln)ACb<iuC( (tnfintien , um Sinla|f(^(iie m 
20 3«ntnfr in liinpfan^ ju ntbmfn. •(a<9 '9* «b(t b(( OrT^oablangen fii|lin«Ni ftaalMl. 
(lAT)ttn 10 6oI^ai(tt mit ManFf« CStfÜi fa bra 
Caa( nnb vrrttifbrn btc ^nnxfrnbrn S)äl Ifl bit 
iDI«ifj!lln ^TOflnrl frnifn ^ttxH.' iDon »rrm ahtx 
tir *fltift»5ung <u l'o'it'n SrutiiillAlrn anägrtt, tü- 
vcn oiai) foigrnba ü^cri^anii irlatn, bri un( auf 
Kf uftabt • (lbrr«n>jlt'( bnldjtrt mirb. %\% birfa ta|}i 
(in Zttfl ber boit (Irb'nbra pomrarifibrn CanbM>'bf 
naA ^aufr enilaffrn R>nrb(, (Irlt ein aiilab)irb<nbef 
Ofliilet ben autaftbleibeabaa eine flatcir. is«l4t 
Bill folttabcn HBottra HM- «VoOl 3be mit einen 
•tfalltii tbua, fo gebt bin unb irtf«M«(Kt bie 9T«fffn 
bei •4nbH«llfl, bet ,3fitDnj|(baae.* 9>ir Saab' 
tteiTnAaner obrt anin^crtrtrn : „•'Sdii (aft«n unl 
bean bi« fhijltn gitban, baB »It jle idf^latin 
ftOraf . 

3n ffinem fBotbrnSrltft an tle Vrtfilet fagt b»f 
eng((f(tit dVailiArnfütift .^arnfO am Sitfulft: 9uf 
bfoi ganffn Äcniinfnt (ai man dinf gtc^» Urbt» 
ters&'fcmaun : man (,<ai bir OUiil;(t(, (alfet 
8i r« 0 I u 1 1 0 n < n ;u macbtn, «ciQjldiibt.] bigiiffr«. 
9«n alltn Sfincn Xtx 9?rn''<b(M( finb bit 
tairt\(^un* unb bie »'trmuotigt't'* bir f^nmRni 
unb 4<iät)i(IA|len. Ut6(tli§l fI4 eine AoliM |. 
be« «««tfRlai «Inrt iUniMlia«, fr lÜU fc fyitn 
naHwMblg bitt UmHim iM bi lUam elaei «aoaiA. 
AM mIcIbu 3« bea ■HtM Cfaiini VuTora« iti 
UnHbM« bet Vaf(|rTe«lbr<l »et fe^ira aXonoic (^t. 
folgt. 9in bet Aantif 1(1 nidji ttnbf. (Ii i|i 
nur rine 3(lt tt% lBi|;rmf(bb)>'rn< cot SBitberauf* 

naljmr tri ^rinbfriigtdlen.. Siuf 

f4cu t&iücrt fr|' i« gto^e <6tffnuae: 

„(jin Wtinn tlio^d. »«««i mfr, fagt M fbbt 
X(f ttfltar Stacbl rrfiarft «.oii 7ag |a j|a|M Om Aarolinrniafr. 

(18. doMat.) 

Attittc 9»|fnM4 («taiidtf mir bie aOiII, 
9l(b'. Mb ibe f^^iet' aüt «lu« (itt: 
9Ii(fjl Du iii<bt; ein UM »ci flugt« fllD, 
iDbie ^aS. f«« bniH* Mea aiie. 
9iebctfi4 <f* Mifee ^pbwi iMiMitbt'bM SfiliM^av« tU«T («f 1m| bfafin Mf ailt aar! •.«itIttW Digitized by Google 
1849, CcttctttUi) ifl 4^te niN^ eine ^tf<^ QuK^eliiuu^t 

©onbfr alten Wrfnjr im nnirn 3a^r. Tirfr JJiif. 
ItHtUBJ «IUP ft" tfutfitc^ Jii'idjümiuiftfrf.im reu fem i:ftcr=. 
tcl(^if4<K Jfat'H!"t:f trrlu'ilfn lalTnv ÜI'it iiliicflitc rcutfrtic ivcr= 
tfn (m J.il'ri' l'^ll) iroll iikIt fpicbt ^iotfu ju nlfbfii babcn : 
»l'iii;!'!'; i'f K'nt ii)c 4^un^f^mad3t,« — n'J^.inmi ifl 

bfutc nocfj tifutfrtfi.' 'l'imDctfmactit,« — »^jannorrr ifl bnitf nc<^ 
^tutf-tf ©uiittfmin'. t'i 11. f. ». (ti1{<4( tifi^tjmalO 3?if SBortt 
^brn tinrn siclföpiigen AaWuctffiDii. 2)te iUoUefniminit&t fcc« 
•eirunocnf^aftnitfl^rt'' 1848 ^ Icgrabcn in Sronffurt, in ^tx^ 
tbXf foitoi l«(mt mm.fir «rib 1« Jtrcnflrr not Me bearf^ic 
ffatien, in allrr Itim«^ «nft UiittTt|Nlnif|f(it, criicijt abtmof« 
ir.\ 1 tiiifii ' i'iÄctitfn.« Sa* rcftaiiTirie , um ^lut abtriiial« 
n.ii) ciiim,-,! .icfittctc OfftfrrciCb, 6. i. bif (otlnKtvi^n^babel'ur.iiUl)« 
» Öiii:i^:iuii1jt I ift UM.^cr ütintitiq. ^fineii f.liaMrj ifItcM Rrttftrj 
Diautcl, [in (^'ifiiMr.ti tf? ^laiiflaftfcticn Crti'iii? , bif Vi'ivtfiibfrff 
i^ftlidftr, rc;iifiilu]ii JiatienalitatCM , uiuiiifii r/{)fut( iuhI),* Mf 
tnitf<^ (.^rblätibrr, nie Mc italtrnifdxn >4iT0t>in}rii M ^xotoix- 
fiiM Kabt^tn unb ein beutfc^t« 9tti(l)4minif)(rium nia<6t Wlitnt, 
hit jteSlf äffiUiontn Sf(riTci(fcifd)tr 3)fu»|tt)tii tinjuopftrn , fctn 
r^cmaU bcutfdsrn Kciifciinanici mir frinrnt 4>rä4)tittrn %aamt 
^Jiiiili^ fa^rrn }u (a|fai. «Unb fdOl bct flUUtitrl, f» n«| a«4 
— ferr bcutfi^c itaifer «o^f" fBMte «M, «fo (n Wt 
nwg Siltto |U dcnsa — »ir iroUtcn fogrii ju granffiict« att«> 
nfm. Olwfi^ - Otfi(TTd<t> l^ätu ficbfitid) Ni<>>ie grv^f n Mr 9o*> 
tBirfluni< liiff« fflnfö {>ait<mant(U, brn bie antrni fnif; -, JVtl 
licncn tf« "t(«t)<ticn 3ici(bf<« in totvlMifuiuufni jiai-.LMialiiau'; 
fd^roinbd (fn^jtn btt ^iiplomatfiij nm oaumc fktijii^altfii titfbtfii j 
^at bcdi rcr trfuifl mrfcr nl8 virr 3'l^"■^fbfn^t■ll f.üibliiin bcn 
rrblic^rn iinb trblicöfntn bcuiiibcn inir^nir itlb)"t tav'r:i Ui^i. 
txrnnt, ta |rnrt JCailrx br^ ^cT^Ortlictjcn ^aujce <oom tcionfrnbtn 
£firon( Sratfc^lanM itU^ , um |id» auf brn Xaifrrt^ron »tti 

löttr b«« ^au« in Olnüf ftic ttn rini(i|(« frafd MÜMialM 

M aMttfOTrIbnrtMni SnuMftnoM »amic crwarfni« infl<<. Slber 
Nt Ambcimad^t , re , bie ÜRo^t im ^inibr! 

0imbrf cffrnbftt nid>t in fiiifm brt bfutfdsrn !Jidtton , c.u> tiut. 
\i)t Orfiirrndi nnt fiiuifütlolTni ; bfutt ttifViJ ifi ja i»C<l"imiut.. 
»nb '"eine C^rrnni^ctu'rt aftoni'taiinianl.n ("itjni im fouffrän littt^ffc» 
nrn "r .'.itMirt , hmh r.'r.fi iii.tt rii.;lir irariim. iliidu üon riiwr 
bciit|*fti i*untrfm.»ct)t ic:U C itctreid) »iffcn, fontcrn ttn tintx 
(ficrrrtAiidu-n, flacifcb uns\attf(t) italitnif(4tbrulfA>tn in (für ober 
fttini) 2>CHtf<blaHb. üe ift bic rr^aurirrt olK .£)au«: unb ^of< 
mr (4 jt^t nidtt »ic in ber iammctvoUrn igÄriil«!« 
rifaHctt«9fitebr frtte it)i«ti>rimrT ju nDtTbcn «ak IttlleRif^c 9)^ 
ifcr^oflr in SenHUrfanb ju rntfc^äbiflrn flibt. 9*4 VKt 1Ni|? 

Unb Iro nSKfidjt" ftcbtn bit ®adifn ebfn fo fd^linim , wir 
JU itncr ,-^111 ^Cl^ franjöfn'cb=ru|Tif(l'tn lii-lfermarft* baffibj}. Jinda 
latnal? tcfcnnirtf man bif bfuti'dif .-|f«tiiili.'frfiiffunfl ; aber tif 
Sfboftctrn bicpcn nidjf 'll'flii imb rublmonn, ieiifctrn 9iapt>I<-on 
unb nUtanCrT , mit rutl bcr Waiierii ll^^t^Icn i\t .t^aii.v'ie. 
JtunWUcb laot m twiftfr C^nmadit unb tic (leinen r/!lii\id^tt<i 
fliirtjirtiii ^nDt tircf-en 9{apol(on. i5ar ti nid-t ein «((,\fmeineT 
Ä.iBi|?f bfiirmmiidjet Wrlüfif unb {)ab)iirr, rcUt) fl« fdsmactrpllfr 
;]an-(beu[t^(rit, ^'»intcTlili unb iSmtHk, $trnfitii ^rgrn CiflrTTrid), 
^^iiafHt ^^ta fCynaftic, jtAbinctafani jtoMnrr, Sonrtränitäi 
gMcn 6eB»rrani»St, oferr ni^t M «fllM, M «mm, jnTifffnm, 

Snutl^ni? !tamit rfPnrric^ »irflid» Ccjlmeid», S^acrrn, ba« 
rt KfbTo^lf, rcr ihm flmffrt nnb ^reufcn «nftfinbifl arrcnbirt 
Imitr, fantte man bie alte '-l'ftfoiTmi.i urtuirftiirjt JE>frnrt* er- 
f<^^f!len bic IVäd'te be>« fSbctiihinPifi tiiib neue Ärcnen niif itx 
SU'iinie ':cii tr rf"rtd'l,\nb(> ttefilcr (^rr.ietu v'Vit , iru- ein .<;"•■: i 
Mbjt nnifte bnnuilMm 3ufl'i»be tejetdmet bat, unb juleft mit 
ben »yuiib.eiir.-.rtiini« einei jfrfptittertrn red'tioffn Waticn bft 
felitfc brutf(bc S)unb , n'cldjrm mirber Crfirmicf) bnitfd) ifxh' 
jibirtc unk Wt 9unb brr ^abinrttr, im ^lA^tinfl bn Sourerilnis 
t&t 1848 gme, »U un« tekfiafm »iO, Mc Qkbgciitt^t cTpIff, autrtnanbR in faOcs. 3>e4 iirin : Cfmüo ifl (nitc ncc^ eine 
b«iitfd)r 6n«b(<aia(^! «nb Vef#b«m ifl oucb »icbtt ttnc, rntafo, 
ncn bie ünbern, mir brr ':<?r;ija!iTen^unf4 an Mc lürii^c, «Irla* 

ffliflmiid)rnbr Ärmer rntm l men la|;i. 

2.t\Uv. .ill'j, trie ■^criAiTiinci pon ISiil iii:b bie franjffifd), 
ruffifit i'rnijiiitli iMmrifrtifii ^^ntr^nrn brr tamaligcn 9irri>lutipn, 
n'.l■^^ uiUfTf fie:,enii\utt,'cn ^-öerfajTMn.i« = unb (*tnl)rit«Wf^rn jut 
fi^ftndirn, birgmnl unn>ibrnufli(hrn 3:iif1(uni) 2»rttif(i)(aitb4 ur^ 
firarmonifttirn , groft< unb flfinmdC^tigrn AabinfMc(fif^tt(ri im 
übriDblribrnbrn ||<Utgen (MTcnftf^tn Xri^c ffi^tni, »bft foU ba« 
bleirrne 3eitaItrT bfr »l^nttbrtnl^teii Mirbnf^mf S^r^f übrr 
SB« 3)«|itfd}r, bfl^ r« fp f^rint, wenn 9l«tionaI|>a ila- 
»ent fn granffuTt frfbfl, nrt(^ Mtfrrtr ttünf^unjt Wft bir i'fier»' 
relAifcfif 'grtd!f in 3fn!ien nnb Unaun , ten ^cbrn brr ^i'n;ii> = 
na Ii tat unb te«i lourernnen bruticSen Üclfrö vurc.tljfn viU (^(H , ■ R-fr (inb „brüte noc^" ^unbtduntrrtbancn bet bcnU r. «faßt ^tanrfitTt. 

23. 3an. »ei b*m »oTdtfkm |h (5(m bn (9f»Qrttfdcr 
Wr.djtfrrrwrfer* {lattflr^aMm SMntr mn*e Mn fern. c. 0«arni 
toM<nb« XeflH ou«f|rbra«t: »3,* «abf bir Cfftre, bir («rfnnbbri» 
AHtjuMngn auf »le «raMtihlc, ^ttptrr unb i/crftrbrr brr Vt\ 
^1^^* •JS? ^r^i^""* Cr»oIlm.\*r..ue iid) hier rcrfam. 
wrti |«brn. Wii^tktxi Qnn«M Meilsen fortbfftr(;tn- bamit bft 
^irbr erba tm »cctc, nwf^ct ^nSWtn eine Srtutnt n)£ dn 
ÜVburniifi ift.« w.»..yiM MW R^ 

- -'ö 3'in- UllCT ^rC .«rtifrr* ii^tt «^-crbfn toir bn»te 
cinui, '^brr tcu Äaifrr baju indtn wir rcr^tblie^) Knilid» ba 
M> iivcitr fefiuui bie >^H-)|Vuuni,;|i tci rrflrn nae^bc-kn; Ott MI 
t,-.l tu fiiiui bie ..faiicilcfc jrit" :Hic|CBfd>ritt» BOViubt babrn — 
in n-cldcr Jiubtunji , jri<it blt fä^fifcbc Xammrr nn» He Wrfcr. bann nidjt mehr ein blri^rr I'ima,\o,unl«rni iVnn, tcx (nrd) einiat 
4*rla0rnniflffrfl5runi\c» vubäiiivfi n?trb. 'i^nimebr irrrt.n tami 
bif OfinifUinntcn burd) ibte .Kanir.nii ji, rinrr frafi^ciicrm 
Öcnbat vfibiinLrii, alt ftr tiifl Wt|ainn-.ib,ui# }U ?«ranf'"!itt ta 
bilt.n vfinuHtie. (Vftnp iriu,rU bir l'MiKmität, bif (^rlnsn« 
biö vuii-niidtin ^bcrfemn.rn«, tur in trm ^e^lf(()<a Qollr Hbir 
Kcmi tu «rtCif.ilr X'rincfraiif früft Irnitim witb nnb ton b« 
iUltulid.ai b'cnf.ilifn auintbt, mlOitn »it bruifcben tutt cl,n 
ilut (jcberdTH »rrben, nit i^n «•nünafTn : ttTnu ri h,nl 

be» VHdfler bit «drMr ffir Otbnnna t1n^ 2kifv'm ^ f f 
Irn, Wfidif f!f tfrflrbfno rrn brr nltrn Vraimifdf enrr treten' iWiit 
i|t «US mit Hefer. ^^e wirb freiüdi Mnn nc<': thai \: nwf 
nur Jcb nn^ V'flr» wrtiirn unb ibre 'a.Vibnnbs-tni >irü'; it Tv'p'ntV 
I.v b äu iTülff nifrn, Mr rMtti|d>r« nu(? i!ff„a " '.^ 

I rfuii .mc ^ cm-, ;\frr fir nHr;rlr bdnn niratnM 

im cuüutcn ^ulfe, rcTen ^Vrbrbrit f,r W«f e 1" { TJ* bJ 
wnb jtt..r nnr nod» , (cf.tn fir jtd> f,rbfl g„m Ivabm Ä^nfli: 
tiil.enallömM« »tijunAt unb txhbt. 3« CrfJareut iß fir 
utniKB« fd)cn brnlc wieber weit flrnuj, jfnfrittf ticUf rrJf ^ü ^n !i- 
^^V^^^** J«riirf£»ff<btittfn, Im» b.-b.nrf, „fernur 
(Utrnt fhM »rflrnfnffO, br« »fieb^tarrtf ni Är.ni.-;,- fo Vr- 
brntenb (ieOelArrf, bof: umr fluflffnn,, tcrritc flnro.vcr fifdu.Mf' 
nl« bo# X'cmbfljbrmnit 'Jvifrt^. ?(urfi bir 9fciifn!n>-f » brr brli 
ton r>in fenifdrn $>rtir;'tfta,'.fcn b,-,bai in b.-r Irjtrn {dt l«-Jiiifdie 
ri(b!ri tn aVriuir bv,^i,-,-fn ; bcd> ifi re nc* :lnt ffir fie fich oW 
rrfinr.id) rin natnenbe^ frifpirl ju iirbmrn iinb Vit fbrem 
iHiniipf aud- ibr Sd ieffal rcn brm brr faiferl *rn Ärafftnii* 
in ttfnnrn. Wfd<tr t« oiidt fär bir brntfd<r »allonalMri'nraw. 
Innd no(b 3Ht ft«n, bte fo leittHpt nnb f^on ^aib an« brrAan» 
Itcurbm Snttiatlrr für Mefr WMm» brr bmtf^m VeKtif »ie> 
Ht nrn nnb fi^n yi nsccifrn« n» ni^t rfnmi Sit^nroilc bir Digitized by Google Uttcnbc S^at jiijuwclfcn, hjcl^f fcnö beuffc^e 9*0 ft»» iBt |tt 

— 25. 3an. 2>ct «diilocnDcfrr, (■ iHlfllnn« U» 9f 
iäfiufitt Nt KfU|i»nfiraradii«o 8- dmiMt 1848 , Vftfünbrr 
in btm ^tute CTfc^icnftien 10. @tü(f M !lldi|«|tf(^(atrrd a(v^ 
e^tf. '<Sin<((irr (Irtifel. üOe Sffnim^ni epidbaufrn 
fnb rom 1. Wal IS 19 an in Qan) 3>nitf4taiik Sff^Icfni mb 
bit ©piflpaCbtiirrhri.if iUifi\ff!Dbfn.i< 

3n tft l'>- tfr '.'trf. !Krid)i^in-rf. Ü'nid) btr 

fKilforbtutc ßiiltiiimn von ^i'n^i'Wi.'n brjiivilict) tciJ 8 bi'iJ 
entrourfiJ pom !Scl.t?cl-crfiau^'!r : »i^lai) mfliicr ))o(iti|'(J}tn Ucbtt 
«ugung flfhf nur fccm ajolW^tanft bn* 'Jitäjt übn Jhricar uRb 8tic* 
Mn ju^ mril {der Rxiti nur mit brn Arlfttn t(# unb 
in bcffn S8e^ otffi^tt «Mibni foO. eic Wilsum brn Seirat^ 
wA ift StthBtifmis M Sri^ttaflt« W bcn NHMbcNtcnbfttn @f:= 
ff^= unb ©tfurrfrflflftt, nnb bri fintn $ff(l>(uf, brr bif ßvlflen^ 
bei Salion ffibfi auf bo« gplcf ff?», wofl'rn Bit bir Witieit. 
fnng ber SJelf^Bcrtrctn iiueütilioficn ? 2tr haln-n ffibfl bei ber 
Sfntrat^rwaft baiJ Me^t brr i>Jit!i'irfim(T brl RTiri\ mit Jrriebfu 
fÖr bic ißoIf^srrtTcfunci vjrt'cd.iltrn. Tic öffciilltdic SSir.iihuuj 
toirb bic SWaffcn be« ^elta eeu ber D^oI^)t^'ftl^illff^t bti Ärtf^rö 
fibcr}eugrn unb für benfelbcn bffltijJfrn Slld im 3''^" 1793 
ber {n^foltfc^wetc 9cf4»>u§ be« jtoneent« : ^b«^ fiyatnlanb ift ta 
• Gefaxt« unb Uc Sn^nblun^fn barüber Mannt wtrtra, wuiht* 
Im M in ndnec (Mimt S«icTf}.tbt (SergMbern) »on 2000 (Sin^ 
VO^nmi an rtnm Xo^e 80 gKitfinii^e. iDir ^entine @rnfTat<on 
iP nc(^ btrfrlK'rt aufopfcrun.^ fli^i^. Tiid ber Wcii.urftic außi 
fd)IifßU<^ jugciBCnbftr Sicdjt brö Änc.ic« nritbeiiS iirfet .fianb 
in 4)anb mit brm Jt^imitiUlprinjip unb ber ÄiMliiiLMi alirr mo= 
nor^ifcticn 3"ff"ff'" 2So in fiiiem Jßiiiftl (*urcp«? bi-mcfra= 
fifdjf JKfiiun.K« aiiftuiAien, mllr^fn jjc burd) 3"'"i'f«'"-"'it" mi= 
terbrücft. iDuvc^ bicfe« Äfd»» »ürbrn Sir bcn gürjlcn bai SRitttl 
in bit {)anb fleben, nidjt bieg bir bcmcfrati)ct)cn grti^citrn, bie mit 
ftoüen, fonbein aud) bie (onfiituiioneUea, bit @ic wplint, »utut* 
TOttcn. SDann wetbcn wiebrr bie iingen^icllni tiÜttfdMii^n 
MÜMt taci^ beutff^e 31ia^t flcfübtt, bur^ beutft^R ^i^d)I>i() bie 
&tm hn Wrelbfit iiitberi^riiampf» unb babur<b We Jfnecbfunji 
35r«(fd)Ianbi? rcirbereitct nierbrr,. ?ic liabrn bnnn bir DJfpttirion 
ber ÄinigrciJc i^un *Pilliinj, inuMia ull^ V.ii'j.icb ;u cvTimTleii. I^fr 
ßrepe gtlC^err bcä J3'ibftunbctiiJ \i\<\[c in )>nu-i;i (^itl; sSinnen 
50 3<>^"n wirb Guropa fofacfifcb ober rrpiibUfiutiut fcijn. (Sa 
f4icint, »it flftien am iSoMbrnb brr ('rfulliuuj jener ^rop^ejei» 
bntuy. ^ai ab|i}(utij)tfd)e $(iii}{p fir^t itixb ettiitpctt ba im 
C^iucn üon <Bt. ^^ttttibux^ , inani|r cif^mfte b^naftif^ ISntts 
tcfea BKrben jicf) um bcnfdbcn [äiMm, «nb von btit ^tca »ir 
«infll itirumfl (lefleit bni Oilen }tt crioaiten. ZxcL%t* 6lc n{<^t 
kwrtft 3^" 9ef(blü{fe ba}u M, ba| bit 64nerlraft ^eutfi^lanb« 
bic fBaHfdialc ber Aofaifcii ftllt, unb BU bic SBctiDÜnf^ungcn 
Ht fitU^Mt Mf fUb lolcii.» 

Xurfei. 

jtonflantinopeli 3. San. Kol 13. ». DL ttu^ lt€a: 
lonif im 9«}a< ga ft a»i ta fe| dsc »(«Icmnbc gncrMninH au«. 
61c »CTic^Ttc in 5 Cinnbeit S36 flnbcn verf(b{rbenrr Wiriit, 16 

Prlnerne SJfaiVtjfne , 8 .ttnn? mit bajn l^f[H■rfll^l•r (^.-nlr unb 
JDfuft^obetn, 3 ^ärferricn, 2 latcrntn, 8 Äaffet* unb eine flciuf 
Xtoft^} boi fTänfif<^e QuaTtitt blieb «crfibent. 

!Conaufürfl«iitbümer. 

Sufnrff}, 26. I^e}. Die Spulen 6ier iinb für jeft nb^^fi 
fdjafft, unb tbre VpFnI;i,'.iert ju Ä.ifetitfu für Me ir-pin:ii fcr bei« 
bcn Stbufmädjte iitntirfialtet roorbcn 3)a* bcfanntt Äi>UC|^ium 
€t. ©abo ifi ». e. bermaltrt eine iRujf(nbfrbrr>\e. HJlan ftbrcibt 
*ra geipiffen leiten bie ätevolution oud) bcn 6d)ulrn unb ber 
ciRflCWonbcrtrn fnin}öfif(f)en Wetcbrfnmfeit §u , ba^er bie fttxinfit 
tUfmi btt 6o(bateR fflr bie i»ibliDt^efen, StnfrcR, SafkiiBcntc 

3talicn. 

3r llRlIaRb ifl ein meifmürb-Qtd !DdRt «f«ffm, n»eld;c« 
beneitft , wie oAterlid^ bie öjhtreicb f«j^: tttg^Ri böftt bcfoiM 
ift, bafi i^rr Untertbanen ficb amufiien. 3)er 9tlai lanttt: 
f<])Ctnt in biefer Äomctjoiajcit bie trufniiiid beu Ibenicr* ju brm 
Onbe bie ®emütber |u jfrjlrcufn , um fo paiTrnbrr, aliJ baJ ^u- 
bltfum an fold>e ^eit^nü^unj^en um biefe 3''!irci<irit .^eu'öbni ift. 
S^rmjufolcit b«'»t bie f. f. Iflfi^ation fitb mit ^cr (»kmeiiibe • iPf= 
bi'rbc iibfr bie li^tilc ju Litituit-^j^fii, mö^ddiü \i)neü eint Oper 
in lacene ju fc^cn. SlUe 3'>lj'«b<t von ^oc(en ivetben an.icbalttn, 
i^re Kbonnement« ju jatjlen, unb einen 3ul<buf! ju Ictfirn, falld 
b<r <iini(ttt«)»rri« bic Untcmc^muiifl Rkdit bedtn foQtc. SBenn in 
9ol0c einer Dctlic4eHr<bm tMUtif(bcn 6liatHinRg M Vublifum 
ba< Ztcotcr sR^t bcfuc^m «iS . ntfi^rc man bcn llilbrwf einer 
mit fierweifen nnb Strafe anjufrbenben C8rfinttun() erblitfen.« — 
Tief) Slftn-.fificf ticnt rcrtrefflid) , bit mefjr nW rufjifdic 'iSeife }U 
djarafiaiiiun, nvMitit ber alte riJfrrrirtitfctte *4Ji-''l'3f''fltif! bie bcnci« 
bcnStofttbe nWefammt^TOonavrtjiiu bi\\lu(fl. — l5ui Jiui'brudj in 
tcr ßumbarbti |d)fint übriAC"'' "al*!-" bcinnjuilffaen. Jictbuns^tn 
jn»if<:^tn ößt^ern unb Wililär bfiiinnen btrtit«. Ülnf.inflc 
(iefed Wonatd brad) ein foldjer Streit in SKailanb aui , in R>e(< 
dbeot 8 bit 10 'ürcnunbungcn oorfamen. 3» ^rei.ia bi^'^en 
M Ic^t bic Ocßcncii^ bcn gaucn 9Ia||l^at cinscfpctrti et ifl 
an« «al bcc Mt nMtfn, mit »rtno^iRe br« etoMfdrcdlcv«. 

aal ber tombarbcL SIKc^n, fi^rriltble %D^S-t »on Kngrifen, toel*e jwifdben OcRftreit^crn itnb tf.ipflTfsficn nn 
btt 48mijr ber efgationcn fintt fanben. Diabtefi» bat ütarf» 
TOn^reflcIn (freien bic in Waffe gunebmtnbe au«TOiinbfnim nud 
btm lombarbifdt^tfnettrtnifcfcen («rbictc trtitifffn. "ißtr auf bti 
Slucbi »ertretcn mitb, mu6 ebne iiHiiftet^ jum iTJiiitar abgefübt» 
ivfrbfn,'6nt in elntm^ btutftbrn ÄfAimtntt ju bienen nnb »irb 
«tio 3t.i!ien fatffint. ^^c•(cl)t, bif }um Sienfte in ^clbc «ntaua« 
lic^ pnb, wrrben in bcn Spitälern ucrwenbet »erben, unb ma 
aucb bif)U ni(t>t taugt , toirb bcn (SioilbebiJrben inr kbiiafttmi 
abrrliefcrt. SBer in fttmbe «riea«bicn|lc oetwlei ifl unb nijl 
«nnertaft {eine« beW»m»cn Xcmft« pttM^tt, mirb, nenn cf 
in bic Qtovalt ber Oeflcrreii^er fommt, nie oW iM«i*RCf«MHKr. 
fonbera al< tioctiPfTrätbfr bcbanbtit Wfiben. " ' 

JRcpublif San Marino. I>iffcr flfinUt, aber and; 
teile f^rtijlaat (Surcpafl frfjtint ben 3f«Iitncrn jtiflfn ju rcuaen, 
biUi er niiP?futIfn ber fltinllt in Stallen |cn. (?in t^rlajj btriJJa« 
licnalrcrlanimliinti, befttbtnb au« bcn HoIfCtribuncn unb t«a 
jwci Jtüiifuln, bnlirt i»nom ^. 9Jitofe 1848 (23. JDcj.) unb unfo* 
rer ifpubltf.inifcbcn Jiera ton 6an TOarino im 3abrc 155H,» 
futbiilt felflcnbe SeMmmun^cn : ünflatt bc* berfömmiit^fn wirb 
ber franjuiifdjc rcpublifaniftbe italenbcr eom 23. ^toDember 1798 
cinAffübrt, mit Sorbe^att bcT flfte umb 8einli<^te{tni ber tttiliatn 
recbtdläabidCR StcUflio*. 3)tc Steflierunfl bietet aOen ^emben 
jej)I{(ben Ofanbmlbrfrantnlffe« Scbue unb ewige 3ufltt(bt. 9ix» 
fler SWiirtino OTatfri, Cntäftor be« Staafiifdjaft«, begibt iiit) naä^ 
ber etpiijen ötabt (jicuii, um bcn Srciftaat in (^ireolc SHomano 
JU mtretcn, c\tin<'inf*'if''i'* niit iöür.ier auffantre Saporrlli, 
:{<ctfd).iflrr ton Sau IfJariito bti btm riimilcben »fjarlamrnt unb 
lffrf.-,|Tuii,-;<<ratb, unb bictot üd'l bcipajfutte iWänncr an, unter 
brm 3^itel ilalienifc^ (Sobortc, jur ^.iertbeibigung bcc italieaifiben 
Unat^lufislelt. 

9tepttbUf t^dttfreleb. 

?Jari«, 20 %\n. I>ic 52 3uniinf'"rgfnttnncti, trtldit in 
ben Cfttfaniini'Tcn lon Pnjnre faptn , ftnb auf iu'rcrbnunfi be< 
^rnfibtntcn 4<ciiapavte frtiflflafftn worben — gafl aUe olüff'i 
namtntlK^ ober nirbtr Stint, dttsone unb Soirc, {inb fo plö^Ii^ 
Actliegen, ba^ bic Uferbcwobncc faum 3eit gewannen, ba« ^tim 
tbigfie ju retten. * 3)ic Scrubtc au« ben Departement« laute« 
füttbtttiu^ — W trieb «M «mit tNxMert , (SngUnb villiie |n 
einet 3iiin*<vHo* ffcMfccKtf In bcn «ngelegenbeittn 9tom4 cm, 
woUc aber nicbt felbfl fid) an bltfcr 3ntfti'f"fi'>n bttbeiligen. 

— 23. 3«"- Snt ÄonffTfnjfnale btr *)Jationalvfr)iimmlunij 
«nffrbielt m.in nd) beute piel neu einem odjrciben , wrldjcd btr 
^Sriuj von C^iinino nue ;)iom an feinen i*etter Voui* "JJapolfcn 
ftetirtitit bvibc , unb recrin He Drobuu^ eiitbaltcn »nte , bap er, 
Wfun ein ftmn; iiidic« .V>fcr, in Ufbcre iiiflimmung mit Ceftcrrticb, 
'.u ttc tömifd>fu -ätiiineu eauütffii nnirbe, um tif temijfrati|<l)^ 
iöciufi^utig ju untcrbrütffu unb btn olitn 3uft<»'>'> "er J)inge wie» 
^etfctvJuf^e^en , gewijfe ©riefe »erSjfcntli^cn werbe, bercn Rani* 
roerbund bcm {»anptbct^eiligtrn , bcm ^rfujcn Soui« 9ta|>oleoB, 
ben grottcn 9ia(4t^U bereiten bfirften. 

— 24. %\n. SMc IMicraclUbR Uhn auf« Steue bie 9cm 
betten cinqeßtUt. Von bcc VKRtliiAewcbe linb b<ute in gotgc 
bnppn nu^erorbtntlitbc lOorftbruniifn qffrpjftn Werben. J)tu 
S^iirffrn jinb ailf Solbattn , bif mit 4*o(ff» umjui^tbtn t>trflfbtn, 
}ut !öerf:i|iim(i qfftellt. I'te ÄnftiftfT ^l■r JlTbnttn-uiriiihiiiii fei« 
Itn, wie tä beipt, nat^ btr <innjcn ^trcuiU tcr ('''HieC'C bcbantell 
ncrben. 

•— Da« SWinifterium ifi in Sorgen »e.un ber Äubb« uub 
(ifbtimfn ÖätftUfcbafttn. Stit mebreten «Sacbttn bur4}ir^m {larb 
^iiatTculOcn bie ®tabt. <jic{iem würbe wicber eine Mn bcm Kc« 
praieniantcn 3ol9 brAflbirtc iBcrfammlung OcRlrafMtt nnb Xo« 
tionolloniiccl ittc Veteeibung foiialiDift^c !0a|fniD «nfsc|«bCR* 

— 3>ie ^a^tie^r: Cdterretd) rufe bic Iomt««Mf4<«rnctiav|B 
fcben Vanbftänbf n id) IPitn , bat \)itx ftbr übntrafdjt. (?in ft trl 
atlefeufi^ "iVoiAtublatt . ba« frubtr ba« t)auptorgnn Dbilon»©flC» 
Tctf troT, äuNert firti ü'-ff bicff f^icb^pofi folcienbtrmagen : n^m 
^lu-unblid, ipo bic stHuifcltr Jlcnferenjen tröjfntt rofrbtit foUcn, 
ui ti rtuffallenb, b.ip Offttrtcict), .ilridiiam um fein :Ucrt)t ^u be» 
(unbtn, bic lombarCifA-Pcnttinniid^fii Vantfiänbt na(^ "i^lttn ruft. 
Slber wo flnb benn bitft t'antftänbf ^ lötr t)AX ftt ^tmäbltl 3« 
toeicbet Bett fanben biefe Deputirtenwablcn (iatt i Davon iwi§ 
man in $atl« feine 6(fbc. 3m 69tgenlbcile brrrfcbt t)itt bic Uc« 
berjengiing, baft ba« lombarbifcb'ivnttianifcbr ^o\t feine4MC§i fß» 
ncijt ijl, Dtputirtt ju roäbltn unb nac^ iöicn ju f(bi(fen. 

(ftcnf , 15. 3an. 3>ie .Dtcneirc« bc Sota gtontc)" «erben 
nitüt crMdnen. Der Vcffaffrc, ein intrifluanier (Rngcr SRcuf^b» 
fdifiut ben 9rofpcttu« «RC |pRbli|flt M |RbCR , na RRR M*fcn 
ober |fuen Sentrn, bic botlR -loml URm w irt Mtbm folttm, ein« 
(Sriblumme }u erprrffcn. aufccbc« |at bic ^icjlftC 9>fliet fho» 
iptft unb iBui^ untcrfa^^t. 

9leucnburi\, 2). 3an. (^efltrn wiegelten bie ;T?L^na[ifltn 
burtb (Ürlb unb Sdjnap« cie n*^b»v«i»nierii" (ein Jbtil btr »io» 
btrn ifolfc<fIatTfJ jum «ufrubr gegen bic b.ilfbenbc Orbnung 
ber Dinge auf. löie bnrcbjogen bie ©traficn unb brüllten: »!«•: 
Io roi! siJalb tatn e« )u ^bätüdb^citen unb man prügelte ^it berum, 
bi« bic licTbcigccillen bewaffneten 9tc)^ttbtilancc bcc Sa^e ein 
ünbr mR<bitR. S>ic|c bcfcbicn ■ bann ba« C^fof anb anbete 9f» 
feuilii^r «cblnbr, «m rScr «DCRimlitatCR Ut/tffmu Q»r Digitized by Göpgle ?a(^aitT=fcc:fni.t:'3 ''^rottt b-:r „Rppnhliinin npiulintdoiV ton gr? 

:oM|Mfiiicn SItmnitafg. ?Bicn, 21. San. flu« Ungarn Mntr^ratn »Jr ^nttc, bafi 
bic InipPfit frr« Sanutf Sftlfl^ii^ Me ©tobt ©jrjJfMn Mf^t ^ft» 

tcn. — Tanld (5htir(i,in rrcfetfr, Souffintr am JhcUtr )u 
^tfbuti^ , Itjurtc vprgrflcrn wuyn ttuSfli^rr Ilifilnahmr an btt 

— 3)tr ^cumnfur btr Srabt ÜBttn, StltntnTfdjan '■Hnlbfii, 
fßtidjt in einem feiner »gretbeit unb CrtnitniV rttlMiicuttn 
Jttif^bäUttin^ fe^T ungenauen barübct aui, baf bic $iobcn tia 
nc« int^Bienben beileien @eifir« in btr i^auptftoU M4|«r tac4^ 
a«4 m4 «Mwfjdn. 9Ran frant mit <SrM"ni, »t* ecim 
fcct f entttuHoncOt atarfilaia no^ wtfanitt. UrMsrn« 
^at (5).\Tafifti(Hf4 ftmufl 3*»« >tffri6"' nicfit« ^ertnnfrfiJ er- 
regt, cil? ba^ @eTü(l)tt ilfttr Wrbtrfflflen cflerreicbifct^er Inippfn 
j],-j][aul't wetten fi"* ?lrmc Cfftmriitfr! f(J wirb fiiA ifft 
viel rccijs.^emastit uiit bcdj fiiitct in.in fcfeon einen @I>uiiett l'Ct= 

ÄtemfltT. 3ii l"" ©igunfl am 17. 3iin. erfolgte blt ab= 
ftlmmung über ben url>rünflJi(t)f« J. 3 wnb fubrte ju Slniuibme 
foIgcnbCT 9tWä^t: nflÜt @t<inbcdoonrd>te finb ab^ef^afft. 
SbctilKrfeftittArtt {tfllid^cr iSrt »erben vom '©tnatr weber »trltts 
tni «Ml anerfannt. XHc fifftntlid^en Ürmiet: @taat<Mf«|lc fnb 
fit «ffr baju befäbiflten StafttMÜT^eT flieieb juciäncilic^. SttMftll* 
ber fnb vom ßtntttttc in (^tri(bien|}e unb in bie Sanbw«^r m4< 

JfWfeffen. BuÄnatimcn toerbtn burd^ befonberc ®efe$e brfKnmt. 
Ix Efffiititrtcn JIiij^tidjnuniKn ober ©flobnun.^cn bcreittiflt nur 
pfrii i litlic iutCiriitl. Äeine !lu<jeicbnunfl ifl tererblicb. ami«* 
IM biiifcn lücbt aKt Kcff (fbrcntitel oerlicben werben." 

(Balijtrn. l'cmberg, 15. 3("i> Untct ben Otfanfttncn, 
Mr bat Htxpi bt« gelbmaTf(^aa(ieutenant< Otafrn 6d^IM jvi« 

e^rn itafcitati unb Qljptrie< gcnadtt ^attc, toaren 80 9rmber<)er 
fabrmiftr. 6ie CT^iclttn (cibrr 25 Gtoif^eitbe (!!) unb würben 
mit Cr«foTt( ^ie^er inflrabirt, um foglefd; tu bie SReginaUtr rin* 
gereift unb naä) bi>(|mif(^cn gefiuni^ra abgefd^icft ju «Okib eettin, 2i. 3anK«r. Bmrgcflern fri^ um 9 U^t tarn rin 
«it Sfiffern belcibener ^at^tvagrn }nm ©tnnbenburijer übor ^tx- 
rin. ^tl nA^ertT Unlerfudjung cntbecften bie €teuerbeaniten auf 
tirfcm SSac)rn nidjt tvcnigrr «Ai 36 Btnincr ^niort, bat eon 
btr SBad^mannfd^aft fofoti in Scfi^loft atnemmra ' »urb«. 3)n 
Mig(ri4 MtfKi^' Bv|*taMmi foO btrelM <Vf1MRtaiffc flemoefit 
Hn, mtAt «if Mc 6]NR Mtbii^Hda ICbfcit^ fdjlie^en laffen. 

— Sbit i»ä»o(f. B'ö-* bfrld(ift: Der frübete ?tb.\eorbni-te jur 
?fr«n!fuTtet Äntionoloerfammlunin unb Stebafteur ber iNrferm, 
Ärnolb Kuije, »rricbet von ber *^Jolijeibebi5tbe fdjon InnAft reri 
fplj^t njirfc, nitil man ibn re^jublifanifcber Sejlrebungen für »er^ 
t,W)ti;^ hält, iji ooTCjeflern bierfelbfi in einer in ber 2>orcitbeeu= 
VxA^t belegeuen ä&o(rnung, in »ct(i|>et n ji4 mit mti anbeten, 
ron Seriin umkfam -^erfonen ^tMU^ «nf^t, Mi^fM 

Korben. 

äi atibor, 19. 3an. Sta^ ^eute bin itoftlbwfMMII Mtfni 

ecinc a»enA( ittcift in 0«liiicn iafmi^) «HR 19 auf 5 
itMn cingebrunflfit. Vtm rnDttftit M WmHn in gtMjffn 
to 9olfl< trfftn brn allgrmeinen itrlrg. 
Qtelfan, 19. 3.in. ©oTflefiem .ifl ^nl«!n hier burdi» 
,^m\4t unb bireft und) Dreöben ^efai}vtn, um »on ba mit 
la^, bem ®An>a<jer ÄcfTutb'«, nndj !{<ri'iiTcl ju flehen. »JJiiKfi) 
bat ^Sb am 4. b. Perlaffcn unb loncie ^eit in 3*Irjien fronf 
(trieben. 9}ad> feinem ^erict^tt lann fl^ Aoffui^ noe^ SRonate 
[oii^ halten, obfllrid) er niHft ^eft, einen Sieg |u crUBit»fcn, dbtx 
bie 'J^adiricbten über bai 3ufammenf(bme()en feiner Sniee fc^en 
ligenbaft. ':i$ut«fn'« Q}utrr in Ungarn, im 3ßeTt|c Mn 1'/. 
SKO. «ttlben , bat 3Bin6tfi^(1^ all bujl^jirt erfifirt. 

Jtolicni, 22. 3anu«v. Sie km»(rattf(be ^artrl $at In 
t« heutigen Sßa^ifebladjl bicrfetbl» tJoUlianbivi <[t[\c<\t. 3n «neu 
9 tB«|lbe)tTfen brflnqen blo« ihre Äonbibalen burd) , tbetl<* mit 
ungebearen majoritüten, fbeil* nacb bem hnrtnnrfi.irim Äampfe. 
Sie meiniflte, fotbolifdje unb ^PrcufteniMrtct hat nicMS ^levfttet, 
aU bie Cbte unb — einen jabmen ilL'nhlmann! l'dif ^cll iintUe= 
oenben lix^tn unb in (S^Tenbrettjlrin ^at jid} terftlbt @eifi ju 
rrfenneri ge.Kben. €cfft|l Mc :Solb«IW ftÄtm llt<tl ttm^ 

Sricr) 23. 3«n. 9)at 0«K Ht fn bm gtlhTsni Oo^en fltnwj« W» ^fli ilc^ fluf etne »urfcffle mm föt oI 

bie€<«nai», Mt man ibm an(jet(>an, für aU bie (SbrntbafHoMt. 
womit mon ibm bie BulOiien bielt, mit bencn man Ib« im Wii 
gen SRrtrj bie fie(jTei(t)en ©nffen au< bet Aonb »lalttiiTte <»n 
ftOen 18 SBo^lbejirftn ber Stafct Iricr N intffiatifieBS 
tei mit dMt ttRiiflcn flu«n«^iiic »g«|||iiMgftai «bin. 
Tungen. 

^C^Int, 22. 3««. 4)fttte Pnb bie HttviMcn ui bn bcm= 
nScf^fligr« SoMverttetunfl ju aerlin bobi« abaebalten ttorbea 
unb CBtf4{rbM MlM^talic^ aKtgefaln. 

eci)))ia, 18. 3aB. Sic av< SBiett ge|U<^tcicn Scmofto. 
ten StaÜ^, wii^ntt, 8caxf unb QngfSnber, welt^c ^ier ba€ neu* 
.ttrf4einettb( ^ournof wStc °9Bienerbotrn'< rebii^irten , h.ibcn tte 
SBeifung erftalien, 9ei|)|{g unb Sacbfcn binnen 24 i^itunbrn ]u 
Perlaffen. 3>ie beiben aScbafteure bed äBiener Etubeutenfurier?, 
!Bu(i)^cim unb %AiU, ^aben 2)eutf(i)(anb ocilaffen, inbcn fit eine« 
(^inUtbnis brt Or. (»nfei iM^ HiwrtMmcifAi ftUffiau. 

ClbcntuTfi, 14. 3an. Itnfere StantSreiiierung ifl auf bie 
Sitte CctS laubtiifli) um Siieberfdilnflunfi ber Untcrfutbuni( flfflen 
bie Untvrcffijierc ttfiien brr bem faiibtaiie eituie rc tdjifn tU-tiiioB 
nidjt eiu;VkV^"s^f"' 3'" GSeflenlheil trurbe ge^en 15 Un(eta(n|iere 
bie (Sj^ejialuntcrfuthung we^en SKerlepuncj ber miliiärifcben flor» 
men erfannt unb ben meinen von ibnen ba« Urtbeil Derfünbet 
a>er Ijpcbfie SaJ ifl — an bet 6pi§e ber qjrärit>ent be« Unten« 
offijietveTein* — ft^ SIBo^cn unb bet geringfle bifi 9GB»* 
d)en XmH. SHe BctHTt^cfftcn nnbm ptua «ptfUOxtn, H ttM 
ibnen aber tsenig beifcn. (Sin gelbmebel, brr in bet (efeten SBctw 
fommlung jnr ©urndjr bracbte, ba^ »o^l fein Untrroffijirt M 
Sßerein» in eine *.i<afiinj eintrete, bie in Soiße ber Unterfutbung 
in bem Roxfi eiitftebfu roiirbe, tmirCe cieflern »cn feinet Sunftion 
einfiiveilen fuöpenbtrt unb eine Untetlucbunii flc»\en ibn eingcleitrt 
(Sin iaittbtfttfl bti (General« ^cbt ben Unteroffiiicivcicin gäni« 
lU^ Mf snl »nrttctct firiw SBicbtmJHfanft* (Seifinflrn, 19. San. Pin erfdjütternbe« Unfllürf ifl über 
nntf f!crein<<ebrc(bfn. 3n ber mflcjfenen iJiacbt mö) 11 Übt 
bva* )\rurr a\ii, \vc\AHi unaufbaltfam um fid) griff unb tro8 oU 
Irr Sluftii-niiundcii brr iMiIfcIeiftmeen 7 |>äufei jerßcrte. iDteU 
l(hn ÜKcnfcbenlchen finb ein diaub bCc8IoiHMI ^fW^n« SRaB 
|ejt lUciba^t bei lütanbjtiftung. 

WtaUtl&mbiiM. 

!Bom Obetlanbe, 22. ^an. Pntben ®ie ni^t, wenn be« 
richtet wirb, ba| im glütflid^en S3anrrlanbe llnno l>4fi nac^ 
(fbrißi ©eburt nocb Orte finb, wo bie gubrieute einen '^uStn 
rerjcllen müjfen ; benn eS ifi bucbflÄblid) »Ahr. I>er Sö'itanf 
ron 3nilolii''ibt, auf beffen @rurtblane ntdjt etwa bloi (^ablAd^tige 
icuit, fcnbern aucb bie fönij^ltcbrt^ bv<i)ften @teUrn rK^tcrlil^ nit> 
IcbelCen, ipxi^t in 92to. 273 »irflid) aut: 3ubett bqa^fen 9om 
licibe Zranftio ju 3Baffet 7 ft. , (h Sanb 7 fr. , Xonfumo 8 tt. 
IV. Pf., effit« 8 h. VL yf.; btt Sabtnipeibcc cnMititii Me 
|)älfte , ein JK«b bet Metten t^rit Qtipa« glntffi^^et finb bie 
■<>b 9tn. 274 tinnittrlbar barangereibtm Aalber, weil fir (jer 
6tü(f burc6a»0 bM 1 |)f. rntriditeu, unb wäre bie bortifie ^oü» 
rrhcbung nidit fo fretnofifl , fo würbe tMfllfictit mandjtr Sctiffet 
ober glo^er bcrfuc^t ^ri^n , ftatt bt< 3u^"ii<>Ut^ "At^ ber nädjflcn 
IKti^e, Jext bet JÜUbet |k {reifen. SitUT« I>ttT* bie ^ermittfuun bt« ^tnn «eorg »ifter, SutJ. 
bänbler ju Stteibrürfen, jinb mit für bie ^»interlajfenen «Robert 
9lum0 bie weitern rM((bbi-tri<i,^e jugefommca, «wb bün^ wlA 

an ihre 5?eftimmnng lU-irivben ujcrben: 

I i *lfott brr («rmrinbe Ätrfcl. 5?fiih,-iifrl . . . 7 fl. 113 fr. 
2) iSon ^errn (S|d} auf btr äüald^aufcr WüijU 2 jl. 20 fr! 

^ 'dufnmmcn 9 fL 53 (rT 

Sraaffutt, 2ß. Januar 1849. 

S a f e I au« Sweibtürfcn, «bg. jut 9lot..SftfflmBaung. V ttiie iQetutxQcn. 

bmtt !na(^mitiag um 2 U(t unb bie fo(- 
gruben Za^t , in ber a9e{)aufnng betf Gatt« 
'nrntHuxi ^iam ItaA <Bu0a« €<täffer b» 
^ict, wtibm Mr OU« icr 9ta<^raffrar(^afi bef= 
|(l'9er0OTbfneT (S^egoltin itoibarina 6tu(fv 
nb 'flu« ber ^migtn« • ®eme<nrd)afi, in 
l>e((^cr fie mit i(»rrm Sbrmannr oetebt bot/ 
tetriU^rmbc bimt^jAM ®cgenf)änbc, gegen 
fliii.i|liif MefMiat ein itanape, ein iS^freidr, eine ffomobc, 
ftffibfffi^jrdnfe, ©eiilaben, SBrftung, @etü;b' 
ftleibung unb 8ctbwci|iaiie, ZJi^ Giü^k, 
i(ft4enderdi^r<^>fini# OatAhmaen, itot' 
tpffda« 0|nrt nA «nbete 6a(p<n. 

Ci^aplje, 9Iet4r. c I c t t a t t 0 n. 
©onnerfia^ ben 22. {^ebruar 1349, beö 
äRotgrn« 9Uto,juftubcibeTg, ia ber KSob* 
vn% bd ttiii^ wmiB C^hM} 3i 9rt* . — ■ .. .^^^^ ^^^^ 

}tebung cinrt UctM« bei »n^. 9t\\xH» 
getiil^iD |u Bmeibricfeu m» t9 DM I84b{ 
— Sobonn auf betreiben von: I. 3afc.i) 
Soffafy, .taufmann, in SBrucbmüblbauj 
»o^nbaft , oXi t>ro»tforif(^er il3oriiunb btr 
minbetjdbrigrn Ämb^r »ob Slifofauf «Sie. 
«ti(» fraget Ihämet, in ftflbetberg'ircbnbaft, 
Je^t aber in $daiment«)uf)anbe unb obne b«. 
rannten ffiobn« unb «ufentbalKorr, unb bcf« 
fen wtlebieii aflen (ibeftmi CHfoktb« dtfettf, 

i) um»a, » «iMi«M) iiiiM% Digitized by Google S*) CUfatct^ 5) VtnmHH, mb 6) flVa« 
M^^ nft 'tm Annrnreifete (r^üafligtfr 
Bf/ »rld^rr brn ^^^t^ofül^^ Äarf SBoB 
tw 3B>t»brii(fen 5U ffirirm JlnmalU b« 
fittit iat ; II. ji'tpann ßf p. Kaufmann un6 
SBürfltrrati^, m c(t!Pii{nlxra roc^nbafl, in 
feiner iSi^tnfd/aU al« gpnbir crr gaUitmaAFc 
tcä gfnannirn TlMau* €trgriji, Ocflaglrr, 
ivclc^' n^cTR Hboofottn auguß "i^rtrl 
<R 3»d(rnibn ju fUnm SavaUe MrOt 
N ; III. doMtt fkqttlll Ocrg, Hn^L 9lO' 
. lir, fn ^Mlois MfMr <n Mm« «ftra' 
fMk oW RcytAMun mv: 1) do^onn 
l^toft 6<fgrifl, ^antmsi-dmmi«, 2 ) 3:bfo 
twr ©ifgrift, e<t)vtintr , unb 3) Jltfolau« 
€tfArift junior, öi^imiier, fci<fe t>tf< trütifr 
in Rübtlbnn n>obnt)a\t , jcgt ohne befonntfn 
SBo^R' unb äufmrbJÜdort, voOi'äbrigt Söhnt 
ttS flenannicn 'Jlitelaui Bitf^tiH unb brfen 
fitbciäit mUbitn Sbcfrau Qliiabtt^a ^cjfsfp, 
llitM(agt(,Bi(|i4ef(in(naii»allMirOt|rabcn; 

Kbtb bittet utttniii^iNlni Iw^ ontcffi^t' 
M I tofra N reil tommitrirttn »nigl. 9{«ldr 
4bKf CaMnAcrgtr )u ISaTbnio^r, )iir i^tnu 

•mii^iM HMrbnibf n fuv unil^iiibac «rfiäitrn, 
«uf Mtetterflrr (ijfmarfung gttcgriMl ^» 
■omlittt gff<trit<cn. unb jwar: 

A. Hion bfm bfn cb^enanntrn nnin 6ic-- 
fln'S'fi^en Jitnbtrn , laut btr jimfi^Q t^nen 
imb ttt gallümajfe i^tti iöat«< »ergmom« 
Bienen Slb%iliuig «ncrfaUciMii, fic nnibetf- 
bat erHdrttn «flKttoofe, cntlnttmbaNtf foigi . 

1) 3 Zasnwrlt 53 3)C|iMtai IdlRlM», in 

»»Uf ^aneOen, vnb 
3) 3 XannnU 19 Sqfmfn ttkfMM», 

in 10 funcütn. 

B. äöon b<m ^iir Giulfr^^tnifirfiiaft tcS 
gfbfl^trn yiitola\iä oirgriti unb ferner 
»annt »nttbkn «bffrau (fltfobHba ^cfrlf^ 
fic^öriflcn für uni^tlbar nfldifen äSo^nj^ouft, 
fammt Sube^ar, : 

6Mt. », Wan'KM 60«» 83« einem |u 
tttfOttg jk^MtCtt IBeln^aiife mit 
€i^mt, euäamn , ^ofraum , *^lae 

' «Hb (Borini, cii9«Unb 32 tXjimaitn, 
bcarrn^t bm^ ^ii|fr ««» Mt 

l>aö 33.'t<n|5ni§6ffj Jtfgt auf bcr Jlmtd- 
Pubt M UnleTjctc^nrtrn jur iSinfitl)t offen. 
Stlbm^ ben 29. 3anaar 1849. 

Oaiteabergcr, Xotir. 

Samftart ben 24. Rebruar 1849, 
■gJJJf bee «at^mittag« 2 llbr, <u !Jlieber= 
berbad), in bcr iBobnuni; ttt Sicqut* 
nalen; 3n >4}ot[«ubun^ rined Un&etle be« 
fMgt 6e)trfOi)eTiibt< )u Bmcibiüdrn oom, 
5. 3anu3T 1849; Sooann auf ^Iretbcn 
vc i: 1) 9tut|iing, SbrFrau »on Oo^nn 
&)cl, Ktfcnr, in ÜRieorrbarbad) ««tmcnb, unb 
Qe^tttiR frtbfl ber c^ü^r Crmdtbtigung 
unb ®fltRafmdnf<^o^ «Ngo; 2) (Sl{ ab<iba 
SttffiHg. MttiftM. irt %'cberbrTba(b wrb 
ncnb. SBittioe b<« cid^a t«?rtrMfti i'Uffrns 
Slnbrfa« SRufüng , biete ali l'c^ ldtia ibre« 
«Wannt«; 3) frier «uffinfl , ärfrrtr, aUSa 
U)0!<r.^aft, a(o cut(^ Dai5 fönq!. ^rifb<n«ge 
rtc^t SJI^nic^&r tcnannirr jt.iialor ml hoc 
ber ^i:ti ru<bt btr grnanntrn ^^(ifabeiba 
Xufftag; ^lütcB bjr«^ unier^itbRticn barcb 
Kliitiite« UribeU bomit fonumittctc« fönigl. 
fUmSt Qmeniagtt tafMlbiMtc, M na^bc- 
filtfcbMe itiMMMItr SmcinfS^ft {tciftbrn 
0CMinlrm 9rMafet Vifbrtof fKuffiM unb 
bcr gfbacbltn ^Ivfra [ «btl |t4 befiiiMtcbt 
ÜBobn^aue famiiu ,^J^ebör, ber Urtbci'bar> 
feit njr.^fn, öifentlitb in Stflentbum ofrfrfi,iftt 
»tröfn, ali: flan-'/tro 24G, lim in 'Rit- 
Utbitbiftf jicbcnbrd mfiödtuti iS i}\lta\ii 
mit ö4>catT, ötaU, 'p(a(j. ^ ring, (Smfabrt 
lub aOcn 3ub(bit , eniboltenb 35 Z)r}tma- 
Ua, bM^nit biii# 34f(p|> 9b#aa. |>ftBri<l) 
3iM «IdMlir'iH» Wiibraa« CkUr»^ 
'k, bn 30. 3anuar 1849. 
««ttCR berger, iRoi&r. SmmoMKar'Verflrfgmin«. I botii «nciln dmumn , ott SKlMtiiiinib^ — 

SotTntrftafl ben 22. gebruor 1849, bt« -ömmHf* In Homburg »obnbaft. 
iöoimttia. ö um 10 Uttr, »u Mübelberg, ini Homburg, btn 27. Januar 1849 
brr *il!cbniitig tti mixtbi TOartin gcbüubt;! _ Cerg, 9toHc. 

aufwnflt^n cpn öenn 3oMn a3ei§, ^ür- 1 [2 j *Jheberbfrba(^. ( fJoUoerflelgming.) 
ßtrmttptr unb iJjutmann , in ^«icuniberfl ; >D{iitn;c,,j if„ 7. ^bruat 1849, SRorgentf 

^.i..,^u .„ K.*: 9 y^j^ „jjjjj^ JtebKlcxk^ MMbbeid«« 

nete $0|)|fNüiM«e, btn baPgn 9^ 
wMmMlbBBNcn, vtrlletgat, aM: 

2Utunnrr. 

90 fi*fii (?<auiMBiiaf, 2t, it ull^ 4r Äfaffe, 

17 JtU'irr fiit'^ii e>t>Hc> Mb 9r4i(lbell» 

S/, „ l'iifrii M » ■ 

I35Ü atmif^u ta^ilirii. 
iülHli^» ben 20. 3(inuar 1849. 

'tat Sf^ftrflcrmfiftframt, oo^nbaft, tn feinrr ^igtnfcbafi nie befiniti« 
m fSpnbif btr JfaUiimoffe bei 3hcolaut 
eiegiif), frfllKT ffiämer, in Mbclbctg ■o^B' 
bafi gtocrtn, jt^t befinnmi wf« unb 
auftniboltiori, geba«^icr Seif ^lu cnnd4» 
tigt burib Uri^ bc« flnigl. tie|trMgeriibw 
)u Smtibrüifen vpm 11. ^m*wc 1849; 
äSirb burd) untertdcbneien butib eben an^jt 
fujitit« Urijtil tarnt foramiiliiten föni^l 
9Jotär ßarl (guittnbergtr ju SUJalbmo|!r, 
)ur ciffenlli(ben Scrf)ei>)erung in &grnibum 
gc)($nttrn von na(bbef(biicbtntn bcm gtbdtb' 
un gjUitrn 6irgrt^ jugc^^örigrn Ommobiiien, 
Jtübflbci^ 8aaBC#, ttuenobmen »erben bt* 
mrtn «wtbCR, «M «n : 

A. Den btm ^afliien (ei ber |n»if4«i t^o* 
rffperü^f btt goßitmajft beffclben «nb feinen 
fltnttrn tr^er (5|)e votHCnommtntn Sbi^ei« 
lung anfrfaUtnfn , in et|Jer (5^e atquiiirun 
jmmobilirn, nämltib: 

1) 6 Xaqroerlf 10'/, Deynialen äiftrlaub, 
in 13 farjfUcn; 

2) 3 logwttle 50 XJeiimaUn äöiefenlanb, 
in 13 yrMOrn. 

B. Den bem gaUiten Qitff^ Mg45ngrn 
in feiner }a>etten <if)t oc^niliilai dnÜMbaicn, 
aM: 

>. 93 tle}tmalefl aiferfanb, in 2 9«r;ieOcii; 

b. ,^9 „ aßtibf, in 3 "ParuUtn; 

c. 10 Aren 7.t Stntiartn ?l(fttlahb, 6<^ö 
nenbtr^fr ^^annef, in 2 -patietlpn, urt 

d. 121 Dtiitnaltn aßifi'cnlanD , in 3 'J^ar' 
.Jftlen. 

VM»mi^, ben 30. ^wuat 1849. . 

•Bttcnbcrger» 9Mix. Ucrmifc^te gcPornttm adpiingcn. 

Son {>frrn ®t . . . basier »urbe ber 8e« 
rrag «on 1 iL 24 fr. )rbi Qciln bn Miifl« 
rinbetbtipa^r«8BfMl bM tMrgomditHwtti 
übergeben, bcffCB in#H^ Iftmit tnlnft 

angtictat »ixb. 

äikBMata, bm 2:<. 3Jnuar 1849. 

Das äBür,5frmfiftnaT,f, 
c t e n ;i f I. ^ Drtnftjg btn (1 gebruar 1849 

^.Bi'ii^ b-tö. werben ouf lünttebfn Cti 
•l)i:U-xt unb ffinbrr be< bafelt^ verltbicn 
Sldnrr« gronj 6i|imiit, fof grabe Wioluu 
gegenRinbr, auf Cwg, j^eniltcb oer^ei^ett; 
3 fFerbe mit ®ef(birr, 1 jiUMf ihl|^ 
1 irddiligr« :»inb, 2 tragboif VtMm 
fdjireiiit , 1 iÜJ^rn , 1 ftleiberfibranf , 1 
fiuvbcnftbranr, 3 bcl}erntun&l eif^ne(fgge, 
»rrfibiebenr ^ubrrettcn. 20 £tüif ei<bcnt 
Difltn, 30 f'unb bani . 100 3e 'tner 
ftarioffdii. 30 jfiitntt ^>ru , 40 3enlner 
6trob, Ci)riu«, ^öetrung, Z^<S)t, Siublt 
unb (onfti^e ^au«' unb iUt/^i.t^\dt<i\tta. 
6t. Ingbert, bcB 28. danrnv 1649. 

mactini, Xetdnr. 2 i c i t a I i 0 n. 
aXenjlag ben 13. ?(<bnm 1849 , um 2 
Ubr n«ubaiiit<««» (H l^oiBbarg, ia ba £)r 
iMufund bei eirrbranrri {»mig; 

3n SBottjubung tlitb'iTc« tt§ Otkf 9t 
<itfer.fii(bie! 3rcnbr«.icfcn 9tm 19. 3anu«r 
le^ib n ;j 

aßi.c tor kern Ue\a fuinmiitirfen föm',;!. 
■J?i>iar z^iT^ JU Ocm>iirj, Wfgen l^llt)l•t^^at 
(eil, in vis iC'iibum »cnift^iert , M^enbra jum 
Jlac^jijiTe Ccr in Öomburg tcien <Sb(- 

unb vufer^ltutc 'J2i!dau9 ^;)aag unb dl fa 
btij^a Aleia gebörigtS 3'n;ni^be{, rämlitb: 
ein )u Homburg in ttt ^»tpan gtlegcoee 
SofübuK , foniaii 3iibcti<tbeB unb 9ttxtn. 
— 3}te SotaefTentea |Inb: t) marin tMag. 
cl^ne bewerbe, fBitiwe »en %fotairt ?etle, 
wm fangen; 2) (5iib''"'ia unb (Jlifabeiba 
5d>appf:t, m nP(!p!,ii ,•(• mnber von ben in 
Öomburi< ortltbien iiliJi::sten ^älob »itop 
perl, i^enififnfr 6lra6.nitiätter , unb '^lir^ 
^arell^i Öaa^, rrrtrit,-:i turib ibten 'Uox' 
in tnb 3 'bann öt^appirt. Waurer ; 3) Coutia 
jnb 'lÄa:ii^aag, minbrrjAbr^e X'wttx pcn 
iflbain unb bcffc« Bätve fkati* Unna 
etffieur, itfit (Ebefraa «en ^^nm Oberböv 
ftr, %<i::lriu*ii, «crINlen bnrib i^Tt genannir 
iSuiter, oU {InayCBMnBjteberia, unb bunb 9J,idifltn Scnntacj ben 4. j^fbruar, br* 
SRac^mitta^S um jnjri Ubr, finbet im Saale 
br« ^jcrru ÄCnu^ aufm »ilcoli«, )um 
SMfuU bcr Vn>tc<^uBg unb (Sonßituirung 
eine« VsIMbrreinl, eine Seifanntlnng flatt, 
n)C}u nan alle biejtnlgfn ^ürflrr ton 9Uc*> 
faflet unb brr nmgcgcnb, Ktl(t)c gefpanm 
ilnt, einem feliitcn SBnriac bci|atrrKii, ein» 
labet tu erfdjcinrn. 

«UlBtatWf bCB 2S. 3^i"«>u 1.^49. 

Wfi^rfrt i^ur^tr. 

Aommmbrn %xtitan btn 2. gebruar, 9{a(^ 
«(tt«g6 3 nbr, »rrbrn aflr SMeleBigcn, wrlt^e 
flcb biircb UnterfibTift aa ben |a gnuibca* 
ben f .i 1 ) 1 1 4 1 n OctBeTbc« tTClB« be» 

t!H■^Ii^\t bnben , unb an biefem »«^ItbAtigtn 
^r.ftüiite nod) }u Bttbriligen witnf<b«t. )ii 
einer frctinMi*rn Seratbung im StirVTl^a 
©omnifrlofiü fini^elnbrn. 
flbreUt ü(f eil, ^fM J'^. 3'^«"'" '818. 
Ctr rro.Mionictlt l!(uf|"d'iif?: 
©tengtl, SJÄrgcrmeiftcr. Kfi'nf*, 
9le(tor ber Oewcrbf^aie. Cinoler/ Sta« 
f4{aett^lbrlfl>n^ Dr. ^opf. 9i)?otbrftT. 
le prttufft , «potbcfcT. It. Sranf» 
©i^loTer. d Römer, pärbrr. TtittCTf 
BuiibÄnblcr unb Ü*uttitri;rfer. ^^^^ |2'J <Ein f .üanirnbraunCT ^übnrv* 
bunb, aiitlerer @xiU, fein glön« 
, ..^J" |fnb, langWiig, «Mife gfife ui^ 
auf bm 9}.inten „(j^ermain" b^tenb, b<t 
tieb peruufrn.. ©tpen tinf SBcIcbnung M 
3- Obtrlinger iti J>otnlvt(t> flb^u^iffem. 
(3'J 3»ci*3on birft "PhMiAe ron pa"! 
tCMfenem ^«inbui^m«, Ctrnbaum- oba Sifa' 
^(en>^efi netbcn v» fanlte gefMH* O'^lt« 
irr 6. fast »0? 

iTj Dfr*))farbf(lj|r«n~91ro. 5288 iff Pirlo» 
rtn anges unb ariib Hetmtt fir uagiiltig 

etilärt. ■ 

9ri t beebaib, Wrfff in ber i^oxupt» 

j}ra§e, ij} pnif* Obmet, per Pitx. 40 fr . «u^bca, 

IB. jK<itl«n6a<V b<it r n 3 mmrt t nicr th 
VfrmbriMtnbf. fAr rinr O^ipn . tB«tf«<<ibrti. Sru*t., i5ro? u. «flfK<l)pr»:f»5ef 9e«*t 
Kuffi Pom 26 3ftnuar 1^* 9 

i9 f'.; «i'U. i « 2 ff-: ö ■ .2 H 4'»»r; 
v'rrl.fjn, S Ä. IK fr.; -Ü-Mv:-. - " 
i^l. - f.-. .«J'IoiTfln,— f. V7fr.;'.\M. -.i,-i (I. 
- fi oiT Buir. — Jtoritirrf, =• ''.i-i 14 i .J 

»fef, lieoi» Ufr.: - i*-*«!*««'*' w 'i-J ' , ■ 
iT.fV, 8 ff.; Witrtkfif*, 7 fr.; Jr«!MI»f'*, « fr.; 
C'i: i '-1.. H fr.; e<>Tfin*' «.. 12 'r. r»T »Mufe. 

^ äTViV. iö.'^Jii ~i'i.(,<ii , « ai« V'P- 8 fl. 
V6 fr.; Jtoni. 5 «. S7 fr.; ©jr«, ift. M fr.; 
paftr, 5 II. 90 fr.; tore«l. — — Jrr- I8ia« Mb Aoleg bf^ «. ftitt(cY4fli OMb>r«i«(i i* 3«M<»(fi*"- Digitized by Google (St (i[3er(t|td)t(f Pütfit unb Knt(rl)altuit0. Xro. 13. !£!ien6tag, 30. Oonuac. 18ÜI9 (!|«rtff|«n4 1 

ginnm. ku ütl.it). mü krm XtiltTtn ed tiudi^t» 
tUtt %it icm rrgab K4. teat iniu» ii^lctl 
itstffn iß. 'Sil Vt g'niiucBin ^au«|u(tuiig . tl« 
abriDuI« ßjligriuntcn, (atl< «an <Kl4>l( von 4ak> 
fr<M(riirn ttt tCnftcibrntn inttnd. 

Sijtaat kr^aim tA< SJcittt »1 Ungfflaglnt. 91 
teil faq Madi frtnn 'fluiügc wai kcr Bi'Bt< 
Zbtnel (|«t«sim<n, tJiU liitcal giBcfTrn, ta»a 
%i> titUtra g<lrjl unt nat ktt a*t<in WotgrnI 
tut v^ontrn noiKn. 

So« <B>Urrea bttauDirU itt VnR'riaqK frinc 
Jttnmmi tu babra. 3>j| Wi Elniletbtnt rmt 
^lU'iiitt S-itr'l/n unk Acl> btl (14 gclijlil. fro 

UM ri fclftfl lon t<n 'Sdl'rn M SoUta IHiiH 

tfiuaf ka( 5'M(( vifAlcjlrn un» km Olaiif 
tarro In A nnlnifi •vl'tt l''^' 

ttn tc» »r« 3'i'tih(t< (litirc 

.41» fftriBt £ir< (rtrt cint^A. Sri SuK'Iid 
i9 aui i<t(ii gaQ , ia) tt »ut«'« Cpiil , tui4 93<f 

Mii 'l^irmi^tn gttoiumcu. tj< k, iu<ti ÜJCfjgc 
frinrl Stuctil, vli jS4 qtfUitt 3n Scl^t £fiT<ii 
tu rr cniirttfs rintn ei^Ugjlai btfomaicn cbct 
lutA 6(lbQmcrb gonbrt.* 

£<'!> Vidicung «ii^ult rbrn ftinr Unni^lidiffil. 

£rt VilRcrnl (iigK vtlln. ob rc ni^l Dl{f<, 
xobio Mr 'O^ulbilirtln gtfeanwn fi«. 

Sri Sngitigglr gab |ui flnliro^t: nn ki( ViUttkait, ^btt fBtvKuiUn \u ktfu(tH. 
34 sriiriaUtc illt S)i>< Un» |>t ift otgrtflfl.* 

Syt Vtlflknii; .fBl« rtnitru Cic iBit* 
f4(c<nbrnt* 

Vng«rUgln: ,34 (taa'l mir aiftt rintirn * 

Vil)l>ral: .3n IBoKt g<t< kd* tt'tAd't, CU 
(Iura in Viutat aiH kr( «aulUllrtln k<B tufu 
v»et» an km Susrlirr vtiübl nn» kana «u(t birfr 
auf bir £fil( g<(ita<6l, an tciarn ^tofm 3t)t(f 
OiibiKtml |tt tattn.* 

SiigfflagliT : .Veulit k<nii kl< Vnfliige gfgtn at^ 
au4) auf tat jtptitc 93(tbtr<trnf* 

fUiidkoil: .IlfiB.- 

Vngfflagin: .6e (lUibcnCit, ni4 Bat g'gra 
£j( jH Kii^diignt . k<fT(u i4) ktfitulklgl bfn. Kit 
man Qtriütie inl Veit bilngl, 11 aObifan-it. 34 
^jbf gflnkr • 

nifcU« Diktn (ptad) nli fs «l<f Stu^t unb er» 
Itimtnitrll, tt trat f« tb'ltit <iuf. gl(i4 »ilffint egn 
tirtlgti llnsiavung, KU ton 3ui(])t unk !B<iIcg>n> 
^U. k«t fi rlifB guir« ViMiuit matiU. WM 
(onnU Ibn ni4( bidJl lüi fttultig (iillca. ^ 

3rtt krganii tal 3">g<>t>rttÖT. 

Stt ttirt» brfaakrKti. nii 9t kii Kfiii« gcfunkia, 
frtan. ka( M bei kiKii tulgtabung 6|)urrn r»n 
ffirtAlllang A'f'lgl Ullin. 

3>ri Üliilfa 3uirflin itfaant« «a, Wf kcr Ort» 
gifift« filB Siukri groHlrn unk g^b üiit kU IB<«« 
llllliilflf M Üirilibirn 'au«runf|. SjR kttfdbc gl« 
fvirll (abr. .f)'Ulr 11 In 'UbcrM. <r \n) lin Idkra* 
|d!jfl6l«tc( , »tflintigrr Wann om'tUn. Vuib 
luftf IBI Qtr'dli'lf 'OK rinrt ill^fuIunl), kag |lt 
fiiirn bdonnra«! SMann \ax 9)-i(it'Milun4 iicibrn 
rbnntm frpta nsd; (.i^f t>* (U.KtJti'irt iinai(<gll4. 
QSsit (tmai vriAblm Xlifb)>aCl nüikr krr tUMfioi« 
binr kclt l-tcn'cat lln in Itinninl^ gtfrfl tabta, 
Un clnrn Cflb^iioik ftnni aaUT trlart Scklnjang 
gcka^i ntibea. Digitized by Google •'*' ■<•> »..Ufr ».m„, nuV.. e..u, .*f„rt. »" 'r.,.r„.,4, «Sling,,-^,. 

•«■« 3.(.i,. w, jh.f, .^iji, ;;f 
y^ 1 <t pirii ntc in« Vrflitt unk iii ^^t »rn C<t^l-f't, mli 
«iiit bi>l rl«rv4l fBunfi];«! • Jtian tu crrlrlbtn; i4; 
1 fe&t't it anivi'fnt«» qriruii 64innil><tr Slriirntr 
out \tn M<i crfra iNifftn Wlltn tili aiigrnbliiflid). 
t4j m'i 'inbiiiiifr'a. icil ^ iifiLflunA it-irc 9Rli LC, 
■ V-'-it nnl Supitft, In kit «trilf Cliflr n>an>t.n 
' miirm u«t »t> «Ii krc eitit>ii JtUffr tn ki> ixii 
URI «iTiilc-, ■■! S «tcr 6 Sidntdfn tiilr 14 kiifm 
CJi^vl kivTH IuIhü, lutUU ni(tl anlrr 12Ciak 
■nk kr> 9Bl>e '« ■>«Iü( kit (efonoilsr im Vrrlfrn 
.*b<TtTcffrBi', k»B Ulir 14 au(>id(flii6 nrnMin'it'l, 
bai nnin km n kU »litw Jtl<tf( SiatilvoirtKin 
( ViB'flr IVratlrtf trr kjkilftrn nnt tr(|1(4)in Aan« 
Birm unk kft Wjtigiial'Qrr<<inalun| (14) kiruRkm; 
tt karfiin Vitglliktr kn hnftn Crll> Ukn, kic la 
^Uirn fl^tiri »»(t cinif C4;ut grgra kir glfnmigi 
HUu tita; linifi 9tri|trtuii.4<« ink 9lrki(iaal« 
l Iti bf. Uli*' nitfli'krr kri OtitlB« flrgrB XliUf 
I MUntv nt WC mk^l:^ rta MJt tr^irtinkr BiitflrB 
if( nnk ^fMnn siii ftitiecitünk4;rn (linn auit alltl 
|j( ftt'ta Inm; — (1 iriika^nkiKfter», SFlionlic 
,^ ank kfijliiftti, fin gan^rt Stukil! — 34 befff, 
ta >->f tUt rin M4'< Va<1eicc>9liiicl kit 
il ^rtrra kri »tmm Scafrl rrbaiairn, kir ni(tl 
j kic Stittfl k<ifB, finin !0(>i| in kti (isrIttR ok<t 
^ klitUB jtUür |j kr)]t(rn ank für ktf Bolgf , ank 
iniT iilt, iit ffiigm-jt! lifta krt kfulfdxn (ln>n> 
gi kalinra in Sinfrr ivtr in 6iMnmrt mit (kUi<f'aftrcn 
|jt HS") grrtli^tn icrikrB finnrn iint dofc («m Cifra, 
y («ntr in tSinitt rine SiiOsmjil« iii lit %iit bj< 
W«; rii nuitl Qfrik ebrt «Ir fdlrt Dtlit Bilk 
.k,' saA |r|i (<ien, foirir 14 glaukr, iai IBintrr auf 
f krn tnia^i^nsagtit (Int Cttsb-Untttlagc tcromintn, 
^. aStti i4 s«ii niitt. ob tin Wiiif<t), kii auf tti 
j »l<ti« Bi4,Bf|ij(, fitti, kti «iff» fo ol«( einktlngt, 
g. <(l ria ticl Qic(. — llllt«tni k»4 »Ic ^ntrn 
„' ©fm«fiiini uninn 3'H *'» ?l«8»n Bult »ffaca, 
snk f/ vtitfii lintta, kif rl eint nennt fol4<t 
»<rr((r Jtljfra gibt, kle fit) aa4 otnt 8irpublit 
«il {ti4iR mt)i Kikfjfrin lafftn unk kol ^artt 
tat* tn ixman SRiinunf^tn linkctn! 2!a» ettln^)firf<tif SBurfflefctio^. 

91 Sa 6 (II. <Hia 20. 3jnudi notmtra unfMc 
eiaaKatiifla. mttmt 9tfl(i)(ittt)e , ioti Ctiatl« 
briBlr Btk O ü|ia( >inrm !8<ifu(b mit eiriRiril « 
Guif^rfitci M. Ktltt» In kern di'fl^fB «J^akof 
tuf^tg'Ut Iii $1« JRiritiii« tciift 3«6tWr-itji' 
litiftfnfuqtla aii (triiSxrineiAf'li, n^(ld;( ftc 
kBit iJulvrr 'ttalirn, abrr fo ial4 (flnlririuiuktr, 
«M aan kIf JtuiirtB «iniiUiB $lc 9ii(blr\i 
mttivt .v'<t*^n. fk kl< Qafta lffj(mi trrrkrn 
rjnn un« Ir iia4 «Uta iNlittimarn litnrO unk 
Irlib' |u flrUrn i|) Clc rittrit $anrf «oa kcc 
tcfomotlir. !Cirfrt Itiibl. aul rinn Samtiliutblnt 
firi juliiikiarnb, riar (ifniir dttlbr »es 3 3'"'* 
art d^rirlibt msi fr^i gtt|(t CAniUitifril un IV 
1!4lir, trili^ Irf)'" >uf 4 9ii(tl0'i<i>tfin liufl 
um k«eui4. au4i kri bri gii^lin •r(4>'i"kid''l'> 
«er Utbif'B un» 'flnfriffm grfti)|t ift '£ir tin< 
kitbrnkt C4'it< r^l'Ukril ktr im SRIiirl rln^rl'glin 
Viol'fiUc kui4 krii SugalftK'un) mli fBiWiunU 
giing (il )um 9tankr »rr 6<t'il'. ■» ti" 
tu (Htmai^tiit Ittfr !RI4lanA irtmrfrit. Sasll 
atlr Augrfn na4 ktt Widilung kr< du« grn-ot'rti 
Icrikrn, ift nur rini 9t&4li4Ml kri llntn>r<4)ra* 
für kiifrlbrn gcUfftn. S.i ki(f<< (Igmi^Amllitr 
Siiniik , ittlitri kuiib mi4iiitil4' ^Btirrgung kib 
Qtrf^K'inblijfrli krt !0utvrt-llniTi4tlung rnrl(tt, 
fnüiilin ffib, Kir rl (dirlnt, vrfrntllitr Setltfilt. 
S>(r iXiitfiici «nfrrrr Vulrtigrisrfrtr i^ (ItT gan) 
«ninirbrni ka^ri fjnii ktr IKiit'ung krr grUIru» 
kriirn SPiclrriUr rtfiallrn gkri in {(b/m Xugrnblitf 
»nkrfj'rti irrikrn. Srt IlmSank, kai bir Jtugrla 
f» 11*4 binliirinankrT griroifm iBrikrn tiniu:i, 
all naa nlO, iiirk klrfrm grgrn Srurt» 

geortcr In miin4(n S^Btn krt Innrnkung rnlf4l'* 
kttun iDoii('il vrif4>>fFrn, ndmrniti4 tfo >t kiiiauf 
anfooimi, rngr 4)iffr ic. ju Vril6.-ibii<rn. QAc SUntta« 
fugfln fjun kit Sttngung lail Olrnfiirnrtafi grgr* 
Im ^rtkra, unk r> kikiftr kirfr Vil krr ^ntrrn' 
kling Mufl^ri veirommra, all bur4 Santif. 3><t 
!8rttiib mit Sampf »ttk isobl nur ;ut Orittrlki* 
gung k(i 'SiljB unk ;am krt OatntM'r kii 

unl 'flnirrnkung flnbrn. dl ifl akrt t« rrwattm, 
iai kl< Wjftlnr au4 fdi giifftr Jtallb't auf 
3)jiasif4i|frB «ulijrfAtit nrrik/n fann, ffr finnir 
naairnitl4 brI Crrf4(a4icn kBi4 AantratTitung 
ibtri itrg'lftratlU »nf Siani !Ountl ria fur4tbarrl 
3ri(litunAlmilirI dbgrbrn. Hut fidt'ten iPioktn 
mit klrfrm 9(l4ef, D'r[4r bui4 (Int SiililStrom* 
■ Iffton vocgrnonmra ucutkrn, gr(l triTet, ka| 
16irt Suliüttung Mn Brf(nlll4<* tlnkrtniR mr^tr 
fBlgfgraSflit S>lr Äugrln njuibrn ükrlgfnl na4 
rlart rl»a 200 Su» rnlfrtntrB StitIctTOank gr« 
f4lrub>il, kut4botitrn fir unk fiittra in kIt tüd* 
n-itlllirgrnkrn JtitUnbt^n. S>lr Vtijitton kr( 
ßlilral liri kri krt Uiigrätt^rit krr itjiirnlrir 
Oirlrl (H irAnfArn ibttg, krt Virolg fdftfl «rat 
tia friji üuftirbrnfttOrnkrt. Saft gtaurnrntgrnk 
Iji ka« Infrrnair <brtän, n'rl4(< kri krm (finflii« 
uia kr< tDamkfr« unk kri 0ril kri4t'anl4trn 3n- 
f4a'un4.irtJl|!ra tri j>tttplaltr rrirgl tcitk, unk 
bat rifl min, nirna krt ti4flt iBtak brI C4irungt 
(ttrl4i ift unb bri StHpf aul krm iUn|4lui ^n- 
aiitjrlaf^ n niib 
d by Google ^ ^atoba, 5) SSorgant^, mk 6> WHßl SmMoitrtorVerflri^frnnci. I >er«i umtiu» C^rmann , oM ?DKh)otmunl>, — 
IIa eicgtill, «Oc gnMrMotf tn «fi6d6frg| Donrnfton b«n 22. Miuax 1849, b*« J ammilKt) in tomiurg iM^n^aft. 
«^Vncnb, «iB «rmmeAtc brflüniJ^tfr) SBeim«ta.i« um 10 U{>r, <u ÄüMbag, in, Jpcmbura, ttn 27. 3anuar 1849 vnr epntif (rr gaUümaffe M SticoIaiU 
£tag(ifi, fiA^r fträmer, tn Mtcltccg 
bafi gtiMfra, jc^t o^ne Mmmmii Safii onb 
Kuftiit^alMort, gtbai^lct Sri^ ^j|u cnndi^* 
t%t tm^ Uitbcil tw« r9n>8(. 9«)iTM^(Tt<t)t« 
)u äwitrürffn Bcm II O^nuar 1819, 
3Btrb burd) unta;nc^nMen buK^ tbtn ar..je 
^'uturtttf Urttrcil bannt fDmnititttten tömnl 
'Hotät Carl @uilfnbfrflft )U SSalfctrobr, 
iiir iftniltcjxn !Bftfi«i.^eruna tn vV^i^nUtuin 
g()(^ruifn oon not^bcfc^ritbrncn bcm gcbatb- 
t<n gaHitfli €irgri^ jugcl^örigra Smnobilicn, 
AüMtc^R QoiUMif Kiilia|WM« »erben bt» 

mrifl WnCRf iM VM * 

A. 3)cii »rm ffoCUrn M ber jnrffitm <N 
nfprctii« brt gaDomafft btffeibni ' 
' ' ' - IT ' I ^ V<M(k>*M*'JV UUl IV Wyk f ^1» ^ V* » y# III 

inaga:, nxhtKr bcn atpofaifn Staü 'ücÜ.\tn <ffiobnung M «Bblj^tf «Wurtin ©dj^mbt;! 
mar in aujribcfltffn ju fnnfm «rnralie kt- «uf jinfktlwn von 4)trtn 3»Jami Sßti§, ©ür 
Peut bat; II. ^obann äBf fi Aaufniann unb " ^ . - - . 

IBttrgennd^fr , tn dtböncnbcr^ rorbnt<iM/ in 
fctnct (Sigcnr^aft ate ^^nbif trc gallitmafft 
flrnannicn Plifolau« ^irgrij}, ^flagtrr, 
>t>c((b' erflner Hn Sbvofatcn Iluguf) frtri 
in Siotibrdifea |u fUnrm Hmafie brflrOt 
^at ; III. 30^11 (kiptfß Qcrg, UaigL 

19«^ oM Strprifniftnt »w; 1) dobann 
^fot 6ftarifl, ^antmi«. Gemmf«, 2 ) t bf o 
*jf6i*griil, S*«incr, unb 3) ■'JJifMauJ 
ÄflpriP junior, 6jbmncv , tio'f btfi tiu5)fr 
In Äübelbnra njobnbaft , iigt ohne bcfanntrn 
!föobn<unb auffnlbalidori, rcfliätirige Söhne 
bca genannten 9JifoIauö Siegtitl un6 brffen 
(fibaätt witbien «befrou Gltfabetba ecffafp, 
SKitbcflagie, mlt^ fnne« Sawatt b(#tlU babcn ; 

SBirb bunt unteriii^iMMi binr^ onaefä^r' 
IC« UrtM bamit (omaMiMi ftaU. »oMc 
€«l •■llenbfrgr — n ■ « " 
IMm Setfiriaeriii 
«crieii^nei »erben 
auf ffäbelbergrr 
wobilirn ßeftbritti 

\. Öon bem 
griß'fi^en Ainbet 
unb ter gaOitma 
«ttncn abi^eUin 

1) ö Zagwrrfe 

2) 3 logrefrfe 
in 10 faxi 

B. aJon brm 
gebat^ten yiitela 
nannt verlebten 
fle^örigen für un 
jimimt 3ubcbör, . 

Mbdkrg 
ebener, C 
' unb (Bartei 

begrenjt bu 
6tfa§e. , 
Dm iöcbingi 
{lube bft Untrrj 
9t > »erg, WoHr. 

flermetfler unb «oufmann , in etiiönenberg ; ^utvtc^ ben 7. ScbtMc 1849, fll?mieii# 
aein^ft. in fetner »genft^aft al« bejinitc 9 «(Ibn t« .WebirtcibiMb mMbbejei*- t« .9VKbfrtcibiMb mt^bcjeii^« 
Witt {»rtifwlfiMMie, «rt brn bofgica ®e« 
«MMaMAunaen, txrftetgm a\ä: 
@(^lag Ultunnrr. 
90 riAdi ?^JuaJinmr, 2r, Sr UR^ 4r Kta^ 
I fturrn ??iitilM;l;^ai«ii 
17 Itunti- rL-tni te4dl> ab 9ti«(lbt||r 
^ /t ,, ^Ilfrll w » ■ 
l}äü acinif<tl( !&iillrn. 

20. 3anuar 1849. 
2)00 Pürgermnßrramtf 
^ i e r t I c i. Ucrmtfct^te I^ePan»tm a4>uiigcn. 

8mi |)nni 6t . . . bti^ vnnrbe b«t tle« 
tra^ oon 1 fl. 24 hr. |ra fkirn brc tfeio* 
SnMt tHbcflcnntWcnnBic 
fktfM» 

bt« 91 
bcrbad 
3« Ö 
föni^I. e<)iTf<)| 
5. 3i>nuar 18 
von : 1 ) (Soa 9 
n^d, Sdercr, i 
eret'tm W6$ 
unb ®iltt<gfnc 
SLiffing. fldeti 
nenb, Sütive 
Snbreatf 9luf1!( 
laJJjiineo; 3) ' 
tVO';:bafi, alis 

bec Miti ni4 
«uffing; Ißiti 
matiiM Urtbi 

fd^iMiM Ir ni 
gcMiwlcni Cil 

bcr a-tacbttn 
Ui<cb;il>i>u« fair 
feil wf^tn, öjf' 
tvecDen, aU: < 
berberbj(t> |icb 
mit d4>eiicr, € 
unb allen 3ubi 
Im, tMccnir bi ti\t Clnrnletceguns in durob' (At unl bitfrn 
^inn (inr jriilang viUlg aul fetm OtbAdJini^ binau4« 
flrf<t!o6(n. <![6»>rl- Jtj»r ufitttt ftit Jtutjrm auf 
trm e<bIo|fr üon "Smirifr; bti ftintt tQnrunli ka» 
fiUfi faotc bfr mit fcinrr iBefflOtoraoinung brauf« 
etagtf $rifcft unter 9nterm ju ibn: ,Cic ivabtn 
ba* ttOm lUM UU flnbcs* — ,0 «ein,* «iit* 
MiMt bif Vnli« i^Mt SinM f|ffiv fhRWlbM'f' 
Iriib btf VI ber tun fit mM» ttflNwiL« 

9I( 9rlra, b«« ffl fefne ffänffir nrljl 9tf«Tg(, 
im Sd-fofff Jcn *2!Dif-t[ff, ftf!?rl! ju* 94 SPftfenrn, 
32 SVjnnrrn, rfini fo tlrlfn ^taurn unl 30 Jfin» 
ttxa, fr tat üinr 5)?uttfr. flf^fn bif tr flit) ffljr 
ftrfriifitg ^flftt, f'tnt tict Stüctr uii» ftiie vlft 
grauen, bfl {14. "Jlti» • tl • Äatrr tai ^wti SbOnr 
unb in?ti 'Ibdjttr, von Irblftn i|l iit iUrrr mit 
bem Cobne feines SrubrrS crrbriraibtt. 

S4( SfAMB Mtlaffra nie bal ^niierc bee 4>ar(m6, 
ftf tOutm W •(«MirHHi , bftifen tirt feiner 9tannl> 
)Mk9 Sulritl flcRalten. 3n>ei Sairb« (fPiatcflottn) 
finb mit ber 9Tsiel;unA «ikmaitlitfeet Jhabeii bit 
»fha Jeauftragi. !Die SRibdren lernen »ebet (efim 
ne* tfttftfe'ii. gefammte S>elra leb» ftnferP 

ftujal, UMt> 4000 8i Du-nail'* reii^fn für a8e 
ifere (B'büifnijTf auB. Stiini vcn ibien WIrglIrtrm 
bejljt S3/tm&,jrn, nur itx dmir felbfl b-t au( ffi* 
«em tDattrlanbe einige taufenb gtanfrn miiorbtatbtj 
beffmua'odrXt ttwrMl er fid) au^etj) RDbllbil^} 
fb Abccgffb K bei feinem Vufiruib »on Vau, »• 
ft in bflihi mgebraat, ben Vrcbiser von Ct 
flintia SOO Vt. («s ScttteOimg «n Wi «nneii. 

9le ganie fanRIe lebt 1» gibftet •tlO« ii«b 
Surütfjj^c.unt'"'' ^{>*'el»ifabfr flebt ftflb um 4«d 
Utr auf unb rtttaiii im •ebete bi« jura 9(ufjang 
tti 6cnne. Xagliali* um brri Ufr 9?ii(bm:iioi)« 
«iitiaitet ft mit (eitifii btci äSiübfrn nn tyui'in- 
fitaftlidjrS ®fl)(!, >rc>auf fUit 'ikiUjun? aii8 ttm 
Jtptan etfelfli. SDie übii.ie 3'" bnnji er ntit «ejeii 
«ab 9Iad,<»enfen (u. Stob. ÜBafffr unb nn tinji« 
«el jrtufadire «critbt bUbeu feine i&gU4f Mift, mit 
ha ncinllc ttafaH ibie« f|imllinigne*fl l«|llmttt 
ibn «um S^flm. Ct gebt nteBoU aub, unb nttfitf 
bat itn bie Irb' «(tmilafTcn flusen, feiner Qut1td> 
gt^cirnbeit cnifagen. Oergefeenf rrl(t man feine 
Sieugierfce, um ibn {um 99efu(b scn Wcnumenten 
un't flciitn Offltutfn iu iffllnimni, i'o vfim»b et 
aud) ttifcrfub btt SR'lff scü ^Jau na* \i\\\tm if(}l» 
gen ®fPimmung#eit Itbfn "äl-fleitfr. il&inn iit fifl 
fr&te, Cfle»y er brn In iln ISrlnaMibtu ju anlnot* 
ten, O'ütbe et mir (inr groge 8<'»be madjen, bie« 
fei fb gApIiifee SranFteid; ju buntuantfrn uüb brn 
, bllh« frwttofen tu banten, ttfddjt m i fo bfUiUite Centeife ibter 8nuHbfA«ft gegeben baben^'^ abet bef 
fenlar, bcflc« 4M| iMMit tf, tHHI WU !■ M|tt 
ttanbctn. 

Sübetf. Die in SeiDtiq terfammelf flewefen/n 
!Pborma;euien babrn befebIcfTen, einen dbtenfrai} 
auf bal <8rab bei am 7. ttuguß t. 3. »rrgetkeira 
gtoft« Obenifet« Serjeliul nieDerjulesrn. (M 
m bap fta 9mn/timn an« «Iber bejilmmt, d» 
fo »lef OllKm, d» bk IBetfHuiiI«ig «iitfiM 
(Abitf. nnret 9m «11 btl, iMl#ir je|i H« «« 

Cvmnallnm Untenitfit In ben «IMI Cvra4en n» 
tbeitt. bat ^a^u etn f4}bne« •eWttt flrfdrrfeMi. 

, mit ^olbriun tetiiin auf ((bwar<ein Watcauin 
Afbruift, ale Scilciafel mit bem Ubirnfran) an tir 
(d..v>rircbr <nrab^mif ber ■Mffni|i4«i()niii|ifnl« i|L 
(BflbilS dtebt«! lautet: 

3« ben iinflciblicbm Xtani um 9rr|f]ive rabrnbe €linif 
Winbci aii<ii Tmiiiblanb gern Wiiia btr Vicbe tiinHn. 
Tmn ibn liebte bic Vinttrt9i«tiii, ant kci falrtjci SdUcier 
Cdiln« fit liibelab |iieM wr bem btiin|Mal«tt Cab«* 
^■lb(ei(b lebete lU Iba bal ^lf^l^■a^^ kttiofafaaMaJIiftfle, 
9Mt |b» |> Npn.bniit, MtKignb im Ihifm benabit. 
9Mb (c bnM* MM bMm. «to <iüwbMtt9(M<( MrSit, 
Snra* IIMIfrt Mb nHift ItaMbtit «hUb« m flif. 
■Nc ftamuAm 9tt ili^t «fafK «^f« «Ha«*, 
Catfi' CT am «idn «ab MnaQ Omlta btajMM benm; 
IBaa inbiclNaMbeiltiB f * tafrel« bhtet in eiaffhdA 
Sa« M f<i>bU4 leifÄt» (MM f« ber^ufti.i<iii> Iclt, 
ZbatetbenCleiHi^eg fbnb. 9a tnlirif »et j^rioobe ioi ii?» 
Uu» in (et Watter SibsDÜ üab et brn ÜifMiuj jurütf. 
€<bflNbra beflattct mit Xbr^"") ben Crib, duropa btflagt i^n, 
■bft ba« 8el|faef^ii4l irren bevanbeiabn Saal. fHit-flfinunii (SiauSf in 99er(in würbe, tt'fil 
et ein cbUjjfailiitf« 'i'lafaf bei (Stenrtal ». Xtümen 
aba'rlffen. in ui-t ©ccten 6(rafatbeil terurtb'tl». 
<l« ergab fld) bei tiefer «elegenbelt. b«( ein Jtaai» 
metgeti^K'Vjf'ffor bcr Vngelet «n mb 
trat au4 bn JtaanKtierh^«fr|fw «. SWfltt M 
b(t (Iflnrifi^ Verbanbfung mit ber Vtfiamng auf, 
baS er an 19. ttovember mit feinrm Sreunbe «ctt 
ffiolf bur^bteCtabt ge^aagen feb, mit ber befttmmten 
HbUdjt, alle llnaffi^tid-ffiifn ?u bfnun^iren 'Hud) 
eine ni(^t üble 9lebtnbt{d}afitgung fAt (inen Jbamour« 

gftl4ti*S(Mfi>c. 

35j! 6etii(5)lg(f ^öuSdjrn in TOündrn, in 
U'tl(bfm bie l'cla äMoniej itr llnweien trieb, 
Hfl;t JU Dfrfauirn; tS werben 30 000 d. baf4r gr« 

fctlftt Tatfrüif tfl urar l'öttjl ptatblrjU b'Tg^ 
gfticljtft, af-rr uiii;i3 fidu •tibaflin, 9iu4 wb Mag Ni Riltt« ta Digitized by Google 
1849, Sobtenopfct. Ißttit' um IRiifttx'S ftü^ct^S^tcn ^ipS,- 

gncb( Oottce, bciftc Ctaent^utti t 
frflNal U« •tnlficlllbc ^»clc, 

£{r tt-j iDoblihini-: ;p[1id;tcn gftn ttiüllt«, 
Staub uno nabt, uitfr wit launtcn tbn| 
Gflnft unb f)iU unb an)>iu<^U9, bcfcbttben, 
txtun i« XwMPf uiü> te&((» CtiNni 

iffiarme B^btc, bt( im Hugc (baut, 
glicft j« SMt «nb 3)dnet Gbic nicbtt, 
U«k tau ^n}(n «ielrt Steinet 9rüb(Vr 

C!lc9* ef« f^tnMMl IMt nta«». 

SHil JDU sengt fii?* et US M(r.!> T^Uiiljaif 

SaiumbtT btiiit Grj uub SJJainiclfinn j 
lad »lidst Snitm, ntcfit 3irgcn9ii§ »»»ittCt^ 
fJicbl tun ®f<bftl tiffct 3fit (liittat, 
Sei* ein Ifiifmal tidbe Xcia. " 

«aU^ fwV, fciH^ct £i«iiim 

€ ,<? , !L _ ^Jati«, 21. San. m^t rernig« ol« 7 6*1ffc «rgni in 
Utftm aiiflfnblicf ftflfIffTtiii in Sotbfaiff, um im fniifc tc^ nii<t> = 

fitn Wonat« nad) Änlifcrnifu ju fnbrfn. OTf^r als 1000 i^.if. 
«jtfrt foUtn fid) (jion gcmrtbtt bnbni. 

— 3)« nOorlai«« ttid »ifftn, btt (Siffnioi S?ont« ?bilt|.ip 
^abt cm fcrn ^rÄjttfnttn btt Stjjublif unb btii Äcnfrilprnjibrntfu 
Hn S^b^bcn.gcrk^tct , ttoritt rr brtbruntr, ba^ ftinc Hbfi^jlcn 
T(in fcijdi, unb b«f (T fitb nit^t mit ))oIiHfd>ro (dtflcirscn^ii 
ttfAffni torrbc, lornn man if)m gtflattr, na4 ^anfrtt^ jurfii^iu 
1^ltm\ tt ii>iinf<:^r nur , aU outrr VtiT(\rr in fdnnn SBattrfanbe 

in Ifbrnj n mlongt nidjt bn« Si^lo^ Pon WcuiKn m friiiem. 
fnffirt6flft#0Tff , ttt!d)f# JU nalif iti ^axii fei), lontcni fn« 
'2cl)[o^ Pen Dlanbrtn in bcr Jln^'trqnc; rr inib ffinf Söbnt irür« 
fi-n bft ibrfr Äiltffcbr nnct; "nrnnfnirf) einen Ptb bafiir Iciften, 
bflp |u- iiiif alle Knürüttic auf ben 2hron rcrjirtitrn. Ter m(5ot« 
fätTc* fiit;t bei, »cbtT bcT l|Siäfibrnt brr Ott)>ubli(, no(^ brr $räa 
Ubent b(0 9}linijHml9t6 |ake MrfH fMfam e^Rttm fe^b 
brttiiffK^tlatt. 

— «• WTftt^t fdt riniftft 3rit f«f» Wn Xad, «« MwMm 
«t<^ pmdtt nOM, iM »tfibfn Mit ftiitn QnflniiTt^ 
prit tmnnnlfmt ti^fm bn lebcMflK^flni Htt iiiik 6r Unflvrj 
dHrr unb jc^cr Crbuung gcjmMat »CCbm« ««f tJcftfl bnt 6^ 

ti-rte flefcbleiTfn roetben. 

— 3" fer Si?un.\ ba TlaHonalecTfammliing »om 2.1. ^an. 
It-pte ber ai?intf)fT be« ^quCnmitigni diun Strirag nit Sa^trn, 
tibuii {'fxxiiftünc^ einer ßifntafa |lvlf(^ StialtatgubCSpt^rt, 
jur Ci^eiKhmiiJung oor. 

— 27. 3an. £D(e Crtitttiunj (Irigt mit jfbrr Sinnbf. 3)0« flvR 11. f. ».) mit folftntkrr iprete|l«tUii fßi/n bal lllul<flrfr( unb 
Vntraf) auf ©rrfr^sunj btr WhiilkT In Snffacirfianb: „3n St« 

»iaunfl , bo^ baö SRedit btr 9.'etf(iBtni(iinfT linb affceiaiicn riw 
naiaTli(^r0 9ir(bt. Hi (tbrn ptfitiPcn @{[((( coibrrpf^t unb übet ijl; in (^msi,iun<^ , boft ba* Pom Miniftetium htt ^Sfibratrn 
5orfle(fC(te ^efe^ ntdjt jiim Wit-icnTtanbc bat, bie au^übunfl biefe« 
Secbt« 5U Ttgfln, »ic r« bie lirifaiTiiufl nnfdjreibr, icntftn ta^ 
f* baffelbt ouf flanj abfolute ü'eii'c uiiterbrücft unb banim ba« 
fpumänt sl'olf feine« n'idjtiiiften poliitfcben lierrec^tc« entfltibttj 
in @mäeun((, ba^ ba6 ÜRinIfiertum biu4( bic btofc äiioTlagc bicv 
\ti @r|'e$rd bit Stifaffun^ uub bir natäfH4|rR ttt^ftt M WttUm 
M«» anftttift: (»rotrfiiTrn bic UntcTjtiAnrfcn mit aOct ij^sni 3» 
(Mott fff^brn jbraft grar« birfr« 9t\t^ snb »nfangni von b«r 
WaficnalPfTfammlunfl , bie TOinifter in Änffaj',rflnnb ju rrtfefrn, 
n?fl(tie blefen ©taot«ftrfi(^ onfjufüliten n>a,Kn. ^arid, 27. ^o« 
nuar ($^cl)\rn bir UnterfctiTitten brr 9lfb«ltmil in UtUm 

fratlfebe« 3cuTn«lr unb i'crftibrr brr JJInt'?.) 

— 9iationalPrrfn m m ! u 11 n. läu^unc^ fem 27. 3on.) 
^on 1 Ubr an umgaben ftiirfe a'iilitdrmaffen int Qidintt. 3n 
brn llbtbrt(un$|rn ober tuTeaufnlen (rrrf<^tc (ircff SJenegnng, • 
benn man K<rtf, ba| 10—15,000 Gtubcnirn unb tßroIchiTicT iüem 
0i|und«faaIe jufhümrn, um ^t^tn ^crminifT }n pT»(r|ttitn. 

flCB 3 Ute lUbcttR fid) im @aa(e ^tfi (larfe ^9np9t» , ivorinf 
bft nMcfR CtottNthfidb flennt iCtuH int» peM^Aftn @cfrtU 
fdtaftf» ««tlonbrTt »orb. Ädjfjig («Iffbrr ber öngctRen l'itifm 
babrn Hnen JInflafiraft ((earn bn« 2»;ir,!!leriiim enOrcrfen , ben 
aud) WarrafHanrr uulerfAricbfn. iL^iter bcrt man, bnjj von 
15 flcipähdeu Äemmtff?on^^^Iie^etn (icti 11 flrgrn ba6 Jtlubaffrt' 
au#i>Tad)en. (»e ntnfite ein il-unbcr .\rf(tifbrn, twnn b«4 UfaiMf* 
tium ebne ©türm nu« biefer .«frifi* rntirtjlgpftf. 

— 28. 3an. 3)tt iMnt^.tmt rtflört, bo^ mr^t aU 20 mu 
glirbcr bir grbeimr Slbftimmunn i>rrlanflt bal>m. 35ae 6frulb 
ntum ij» un I^alb 8 ll^t brrubrt: Stimmrnbe 760} fix b(e 
Jtommiffios fimmn 418, «rtcit bitftlbe 342: «bU SrinafiAhie 
W »enwif«». '&bni«8MHR ^mt «uf bfe IrftÄne jinb brijo. 
nirt Im MWUMi »»Utf bei Winiftrrium in «nfla-^eniftanb --fr* 
fr$t nvAtt.a» CHhmlfAfT »iif: „<Si Mt bir 3tr|>«bltf!-. lluter 
unbef*retHi*eT 5»enc:^ini!i erfelgt bit Vcflt^ bli'RHlni«t 
auf ?ttifl.i,v|iuflanb brr ^l'Jinifter. 

Unter ber (*Aarbe repiiblif.iinr , »el*r Hi Winifirrium o«IW 
?ui:.|rn ober wriiinfien« eilrieb ber !Wi>btI>inrbf umiiifAmrhrn A<« 
tcnfi, betrfAt aroftr ©ä^rwnfl. ü^ae Ifl rint nrut OrtDitlrrvoIfc 
am ^Jarifer ^)cTi<pnte. T-trfr ©arbr wiib niibt nck is bf« 
ei«bt grtaiTm. Sic bleibt tn i^ren ÄafenM«. • 

— ©tl «^«nflarnier ia brn ZMaUn fnnb eine !if;tit 
S*"S?fJ?* •'«^t|«f Äoj>ftftt IwWaMüiwbe, jjrotrftiric ae^cR 
bic anfUfmo «ab lic»rt«Rffat{ra bctfrlbcn. « «Trctht 
»erbcR. SBirn, 21. Sannar. gdt »lei^ern baten »ir ttirber Ifi'/ 
gu6 aSnjfrrbplje , bic e-^icnunfn lul'ni unbeireali* im iEonaufa^ 
nal, unb tt i(} ni*t «bpifeben , bie a\iiui ttr nnlicjirnben SBor« 
ftrtbte Pom 21'ajTet befreit werfen, taS nun unrbcr feit 24 6tRR« 
ben aUr tief.rn ötragen bebceft. ©efabr fAelnt nit^t bo , aber 
bir H.;artfrr(»fbnnuflru finb ouf lanf.r ruintrt, 5 f»rtufeT M 
ubric>en(S ibiiliS \d\on riuflipürjt, tbtil« bem (Ünfluta nabe O«* 
ftern rtüb einmal teteber eine DinüifeMtne ! (§in »rmeinrr be« 
Äejtmentd ■Drutfd,mrifJrr , im Oftrtcr «cracflnnnen, tourbe beim 
^iVfbcR iniitl »r^t im @t«bt(|raben) erfdpfien. 

^ 7 •*S!*J!I*.*/L^ 3"""" «rniAireifc 

WR cfncin (äJefc^t »ri eaorHof , wo bie Äaiifrlid„„ rine bebeu- 

icnb« io^lafMjDÜUn crbaltta ^bcn »nb in ftolac bcfTtn iU 8 . v,^J^\?^^'I^- i?'"- 3nf»nif»fon«terfaJr.n Araen bir 
pcittlfd'rn linbre*fn xft allmihalben bcenbet, unb bir rlentlidkra 
'i'crbr,;,tlti:i,un fcllin Witte gebruarf br^inneB. ^^cr fRtUrt bnt 
etrurc <ieg,n itme a^rrfeeuufl in anfljgrßanb «atiffen iß bc- 
Tftt< Prripcrfen. d u # r 

-j. ZJ^J' anfloflefammfr nnfere« A»f«riibM M «ifcmi. 

■19 8<fltt« ^ tm ». etf»» InRotffMib p bnfctm Digitized by Google 8. 9r (9(fangentn, Me fi^ <n itm bittm 6(filll(}ri| lc|li« 
f 1$ baffclbc beutf morgen fröffnff icortm. 

@rp$^er}pf)tbattt «Reffen. 

35armi1abt, 27. ^an 3>ic fifuHt« teitjung btt jlotjttn 
Äammfj unftttr Stäiibf rtlcfj tine Sccnc, tvic pt btxtn 9lnna((n 
li«d) niC^t jrigttn. (Sin ^icvtra;^ ^t^ Slbg. 3if manlagte bic 
Slmmtng btx @<tUticn unb bcii plö(l|(^rn Hvmilibtn ®<4luf| btt 
9((nng , bic auf nätbfltn Wontan otrtaot »nebe. 5{>ic tooflf 
fibrr ba« Obcr^aa))' ü^tutfcblantd , b. 6. 1nwil|(ll «B Mt #Di(c 
bclfdlai |u ftcilut, »otAbn Snirj^t ^tla^ni, war on hfx Xa^ 
«fVTliiMff «ib «efonfoltr thir ISiifierrdcUttrrCiffbnaiin, Wiefsr, 
itt)nt, ^)ilIfbTnnb ic. wartn bi.i;<f(tfn, kfoiibn« Itbbaft aber, itic 

SfWpl)itIi[I), $)m ('r jlnfl fo wtit , lirbrr al« tiiifu 3öf}cn 

^rjJfn übfT 31 bfibf6alfcnf frffn unb ibm eint rctdjr Ctftl- 
lifte )U flffccu, tcn altni 2?unbcijta>i wtfbcr tirrauf^iiirfinf^rn, rcr 
l^m nifbcrjufnifcn unb i^^ nnjubttfn!! — iatürmifcbfr V'lpi'lau« 
anf b« ftart btfrftfn Wnlrtlt. -Der ^rdfibcnt: Tic (ijaltrie 
mUb flniatrt! Sie douTualißen ^aben fHif in bat! Bureau )u 
Miffigen , um Ba<^^eT wicbtr |imc(afra ju »«Tben. ©iMna 
tu fuepenbirt! a)ic 9oInk Ictrt fOf PMf M (j»e^eit bn feit tcm 
b^tni 3i('f(^ 6tHTac bnt tavct anwc r<mb«i , mU weiset 
WKbc bejei^ncttn OTbnvnjiilwadkii nnr )&<<enib. Vta» it<\thxt 
in btt JtammcT SRiirfimhmf tas ¥rffM? brc^ *lUiftrfntfn. J^irfet 
icbant ober unb fd^lic^t enbüct} auf ibm ^cäupctic ü>ün|'(^c btc 

flfftcrtMif<|>ef. 

Stimmen, 24. ^an. 3u )toinmijy.urR ju ben Si^un^ten 
biefci iL'aubiaj« t^at Otaf. bcc Itvii^ ernannt: für bat Wu 
miflertunt bti ara^etn bir URinißerialräti^e t>. iSejofb unb IDarrn* 
tergrr; fflr ba« 9Rini9eTi«m ber '3ufli} bie gtinifin-atrnt^ Wo* 
Utoc nnb 9tini)elmann} für ba« Stiniiiertum bt< Bnncm Mc 
SKiniflerialTätbe ». Penning unb {)AnIcin{ für bof SHnifkrta« 
M ^anbel« unb bcT off ntlU^cn firbciic« bic SOIinifteriarrAtbe «on 
JKtinf(t>rob , gr^r. 9. wW «nb Vftnfrr; für ba« ginanjrainiPe^ 
rium bif iHiHiPfriiilrSt^e Dr. t». Sßanner unb Dr. afdjfnbrrnuer ; 
cnblid^ für ba* Äricg^minljlfrium brn Wcnfrallifuifiiant gr^rn. 
|>etbr(f unb ben t^fnfralVfrwalmn.ieibircf.Lir i\ .öabel. 

— 24. 3anuar. ü^a« flcflrliK a5ablfr^^^bni§ (lat ciele feule 
(rbr übtrraf(J>t. (yf f.im ibnen um fo muraMiiftfr , alt Strifio« 
tratie, ttltramontaui^mu^, ii^ureaufratir, Üklb< nnb iSeRicrb^arii 
Pofratie genieinfam flCt^rn bie ^infr orf.impft ^atfrn, (ble ^atf 
tcira WM, ia±titftlb, StiAn uub 64>I»ffcmrifUc temakOb 
a. f. f. fswcK w einer Sbitt!) mb bo^ imtnlcMn «Hnmi. Wttn 
m| U«| trafnittcltt «1« vrffit bcv kffinm Otganifariott btr 
Cinlrii «nfnlni. 3>« rf «btt vffft e^^naiifriibt flibt , fo 

Inm frtili^ feine«W«,\6 auf einen nadjf'altiflrn Sif.i brr i'infcn 
^rrri^net toerben, pfelmtfcr \i(bt (^^tMinibrü ju betürd)ten. Qu 
icünfd^cn iß bringrnb, bn^ (ir iiol) frhlciiben yfÜljtt ■bflMlitCa 
trii untifnüfllid) auf tbrfui ^l'offcn nfcbetnen. 

— f\t aiiriofratfu u!iC' Ulrrimontanrn flnb »üt^ttib übfr 
ble 8iberaltn, namtrithrt) über bie '•Jifiiljrr. 9leuH<f) »urbe 'Jladjt« 
ba* auf bem ^romeuabevlat; bcjtnbliCbr @tanbbl[b Jtrctümatett 
Bit Sitctol ftberf{)rl8t unb boburd» ^ä|U4 »cniiRdtrt. Jlug« 
cif4UK i« •tttHen Wflni^tnnt S«}blatt, — 64n| mb «roll« 
da Srtifef, ber bie ^fäljtr Xbgeerbnttm Mib&l^tl(ilf, bftftit !Ban* 
bAllfMU« bedangen ju boben. bie Krrittnain^d^e (tAi0(ato< 
fifc^ 'IBei<f)eit bie $fä()er noc^ niemald bmltjrt f}at, fümmcrt 
Jene 8eute nid)W; fermurdlid) reirb m.in in Äurjtm in brn uU 
tramontan^arifiorratifc^rn ^M uttern bie 'Slfuiflfttt ju Itfcn tefem = 
vcn^ baf bie fJfäljcr StbgrprtMKtfu bie 'Xi)ürme bct grautnfird^t 
gffb^lcn unb in iljxtn 'Jiotftaldicn vfibor^rn baben. 

— Sn 23. b. würbe ber IKi-bafteur btt >@rabau<«, !Be< 
c4iont, ein aKttglirb M iWdrjverrtn«, i<rrbaftet. !Diefe 9)er^af< 
tWM foH i» tincm Mrtifel be« «on ib« rtbigirten Statte« liegen, 
»eil cc Uc tinnage auf VtaiejiaiMeteibiguni) begrünbet baben foO. 

~» 3Me Sisfc aufertr SbgforbNrtenfammer, »riebe bcnlW bie 
StafotitSt gtfltn btt 8lt4t( Ifia, kcit fl(b unftrem 3RäTivcrtiii «n« 
gefcbloffrn. 3tb(0 ^RitgHtb bnfdbn it|lt M bt» StfriB 
natlicb fine jLiq«*btäte. 

bei für ben ben mi^tig^en angrfetfenen iraeiten igtnaniE) 
Ilu«f4>tt| ßait. ^ifr bal (b4c JtaKbfbstm hu MidM 

fRb Mtt * bcuifbttcO: 

8t(lt« ef tnttiu S«t|l btt ICbfHwmtnbtn 131; «bfolute 
brü<fen 64; fobann von ber dt(d;t(u : :lbinnel 62, gornbran 42, 
$t»«l 42, gebfv 41 u. f f. 

Sweite« 5frutin. ('rnjSl»» : ♦actiüler mit Gf) unb *iBin. 
in mit t>7 rintimcu. IbinnriJ fjattf HoÄ 54 ic. 

^Jiad) mit t a = @ t n '2Qa^l bei britten nu^fcbuifed 
(fit bie innere 'iJenoaliuiiiV) ©leid) beim erften ^Sfrutin erbal= 
Ml oOt jtoiibibatn btrSinfen bie abfoiutc 9laiQrität (C6J; ncm« 
litt: WaUt 68« 3hl äBicbter «on jlot^enburg 68, 68, 
Oelbttt 68, SSiftm 67, 6((KU|iff 67, ler nh^ib 66. Die 
JtaHbibatrn btt fftdMin trfangfes; ». Jtcd) :>i', gerabran 5^, 
, Ct^tUtvI itinimcn u. f. f. 

— 20. o'inuar. iiSajfi ber aSitgiicbei für ben 4. iaue|(!|)u^ bei Slbaeorbneten (Staatlfi^ulbm ittxX SoQI Ut fMKomtnlnt 
133, olfefait« aRc^t^tt 67. «cni^ fhib ftanifi^t Jtanbfbatcn 
btr Haftn mib M nrit btrfflbeu •cttliiigtrn flnJen 3entrum«j : 
StEder mit 69, Uro^jer 69, .ftnnni? fiS, mdncx f,s, ecbnfe» 
67, ÄleinbitnH 67,.9lo(( 67. — Ärin Äanbibat ber «eititen \t>ie 
fid) nicbrr grf^lttit |attf), cifongtt mt^ «f« 59 6M«Bini 

(^cxtttX'tn.) 

J^ünftfr 9lu«f<bu§ (für ble Cef(^n:'fttfn wr^ni 3*crUhunj| 
mfn(Tung«mn^iger »ecbte.) 3aM ber abpimmcnben 126; abfo« 
futr l^airritiJt 64. $lUe jtanbibaten ber Stufen ftnb ntxMU: 
Falbel mit 63, 8tttb«cr 68, {)tiiib «pn Sranrrnibal 67, Or. 
Waver «on gto(|tM|^ 67,. 67, Otf^«* 66 nnb ä»- 

fepi) Äobl 66 

— (Ile ^rMm fit btr fMMmnt.'i €<bneneT, oi« ju 
erwarten ßanb, ^aben {id^ bic Parteien gebilbet. ^ttUrb n,^; teer« 
ben no(b mani^ertei 9SSed)fcl im @iti}clneB »or fit^ ftc^ifn , Im 
@an)cn at>rr rotrben bie (9nip)<en mUfßtat tlt titm 9tmib|l0m 
bleiben. (H flnb beren foKienbr : 

1) 3^ic IMiifr. Sic jÄbit flCi^enmartia 49 ÜWitalirbtr, niSm- 
Üä) (5 au« ber $faf), 13 aut Unter-, 8 au« SRittel' unb 7 au« 
Obetfranfrn, 4 au« xSdjwobcn, unb 2 au« Sieberbanern. 

2) Ütai linfc 3entrum, au«^ bic Sterftioit 64^b«SRalei;. 
(Dr. giaicT l>Dn Stofbauptcn) grbeiicn; ct»a 16 ÜKrfl^itbtr jjl^ 
lenb. 3»if*fn ^itf" grafticn unb bct crßbeicic^ncten finbtn bet 
ben gegenwärtigen Studfdjupwaljlen fortwä^renb iUerfiänbigungen 
fUtt. 

31 Ttn« »3entT«m.« in 5lß{Tni(lbfeit ba« rerfjte 3fntniBi. 
(?ö jiiMt 32 Witv^litbcr, baruiiter namenfli* TOinifIcrialratb ge- 
be:, $'ür;^frmfißir «priibrn» , SJM'pfat ®rie«mniet au« 9ifuburg, 
ISxa\ l^f uiriihr>^ , 3iVa|3nlrii!^ratb Sioßbatb , ^rof. Scbeurtl, unb 
i:Domfn)>itular :i^inne«. Huä) l'ercbenfelb wirb biefer graftic^n 
beigeiSblt, obwohl tt — »ermul^liil^ bct ^rÄfibentfAaft ««e^rn — 
fein ^regram« untttititlbMtt tfot 8«b btn SRitglitbtm ^nb: 7 
AU« 9{icbtTb«9tnt, 7 üut 94mbcn/ 6 oaf Obmafini, 6 «1 
ber Obtiy^ 3 •»» SUttilfnMftB, 2 UsltrfMuitai, 1 iml 
Ob^rfranwn. 

4) I)ie Setzte. S^ic 3a(f brr «naffifrigen biefer yrofticn 
ij} un« uitftt bffannt ; fte utog C{r^(n 25 betrac^en. 3bre IWit« 
gtitber flimmfen bi«ber immct flcmcinfam mit bem rtdittn ^tn* 
trum. (Srfl feitbem bie Süerbinbung nitbt jum 6iege fübrt, (djein» 
eine Scbeibung fiatt}u{tnben. (Sin $rc(iramm bat bicfe $artei 
nodb nitbt abgefajjt, 3" i|>t gebören Htel , Cfcttfamp unb b1« 
meilJen ©eiftticben. 

Obtrabotf bri G^btotinfurt, 20. 3an. SBoigeßcm mitbt 
btm B^itm bct ^tflgtn Oit«iecbc folfltabtr I«iibgtfi<bHi<btr 9t« 
fMit ttijhKti •etf^plu». 3m Mtemg: 1) ^ Mc Ortfiottt 
)« Obttnb«Tf tm €w«iitat bt« 26. Ib*. ». 9. «Im Otnt^mi» 
gung ber Ort«« «nb !DiHTift«»^enjeibe^crbe bewaffnet an«riS(ftc 
bem Stöbert Sliim \n (^ren , unb wä^renb eine Sammlung fü« 
trlfrn ^)tnferbli<bnifa I'dt fidj ^Ing, cot ber Ätr(6e unter Äncrb- 
iuinc\ militärifdjfr I rimtrjtidjirn an Spiel unb ^a^ne fintabirtc 
unb btcvld bit SRfbc cintt lötbrniannr'j au« ibrrr Witte anbiTte, 
roel(^e, wenn fix, fo wie fte gcbnicft oerbreitet worben Iji, gehal- 
ten würbe, wa« fteb annehmen lä^t, riue fe^ auffatlcnbt $artr(« 
na^me brfnnbtte; 2) Mc Ort«mc^rm (ebiglid) jur t>anbbobung 
ber 9tnbr, Orbmtng uab 6iibet(|Kit berufen gnb, al« foldje babct 
aOcti $aTtci|i«c<ftii ftrmb- Htttm vfiflt», unb fl(b i^rrn OxtU 
unb !D{f)rirt«|>o(i}ribf^8rbni bi illm ifttn {)anblungcn unterju« 
orbnen baben, e« ba^er 3) «Utt i^lMt atrbtn fann, wenn bta 
Obernborfrr Crt«nebr cigtnnatbng AUlrilifte unb fitb fp tpeit 
riTivi^, ba| fle an einer ^ßortfi OTAuifcfliitien lijeU nabm; gegen 
l'oltbe fib«'" «erliegt, ba^ |!e burii) l.int^frit'tliAe ilctfügung rem 
9. Oft «. 3- iregf» (njeffen*) (YKiiqcr alu^ ihrer Witte in bie« 
Tiger @tabt jur Crbnung ermahnt n^erben mufite; 4) e« unterließ, 
bie 'iffin^I ibrer gübrer ^ierort« }ur (^enebmigung anjuieiaeni au« 
biefen (9rünbcn lotrb «om U 2«nbgcri4tt Gc^weinfurt a(« !DißTift0« 
^olijcibc^Srbt imtfAgt: I. Sik OiMvt^r oon Obrrnborf wirb 
»eibttMttlbb i|Ttt cttMlgm angtmtfTtiuti fttpraanifation aufgo 
ISM, M Min hättet aSt flBaftRAbnsgtii btrfclbtn )u cefftrca 
unb |l«b bw aii4 bct (Scmeinbe ^ Jtaffa angeftbafftcn jwei Xrom« 
mein auf bcai Ormrinbebau« )u «erwabren. Ii. Deren Oberfüb« 
rer Sorrnj genn fiat bie Äi-jlcii fct v^'ijeilldjen Siprunlerfiutiuiiq, 
rorbeb'ililictj ielnc? ilJrqnfffi? .^fiien tiH'u immer, ju tragen, tscbwetn» 
furt, 14. 3anu.u l-'l'i ir Tuiiit tntereiTante SUtttfUtf fnbtC (n 
ben gturnbergcr Jturier ein, ein äufge|ü«ter. •) Idif ttr{(ffl bdaitbcn »4na, Uf ■»(m twmailrt rinr« KU*** ttl »<i 
Ridfckc dani KkrbcikenMdtftftc a(m(üifiiw(il<<l> ">'' ''<"'* ><* 
C^wiRfinM •toHwelt Ux^ Mc Cubt Iimwuii«. _ ^ , 

• Ol «liitr. xwwMPilim« 

3weibrü(fcn, 1. gebtuar. epcbeii ftc^t »W €«llt« btl 
!8oIM»eTcin« folgcnbe «breffe an blc MTfaftHM^cnbC 
«erfammlung nacb granffurt ab : 

S) c u t f 4) e iU r t r f t e r ! 

3^r ^bt (Suib gegen einen erblid)rn n^ic ^gegen einen (eben«« 
(Ihlgll^btll lüiftr crflört , bafüt brutfen wir (£ud} bie ^anb, unb 
aOe Acbte bti#bt V(Ut(»tm , bic M^tc SolW^ci^it luib bin« 
urur gröftert OtfrSIgimg btt fttfllKbc« 9vm4(t «wOtM, mtb«« - 
übereinfltmmen. Die betttfc^ @ef(bi<4te (cnnt fein« 
üiU=jtai|cr. Unfcit (ittPorbtTn traten aU frtic4 9}oU auf bie Digitized by Google M9iK itt tk&, fc tonrm «m ntf^ninfl brr lliHvn m ritt 
ooOfommrn foiit)R&iic< SoK unb lanßtn ftd) nti^t rrfl aud brm 
Su^ante bft Ättfd^lf^oft otlmÄ^Iifj jur j^rcifttit empor. 3n ah 
Un SPttiobfu bcx Wffdndjte war i^r fffftitlic^c« iKrcbf auf bcii 
(Srttnbffl^ reiner 25cilf?fri.-itdt flfbaut. Pin irlrfithKr ihril bteft« 
oraKcn SRfdjtefl ifi bur* Purtn J^cfs^Iu^ erhalten. Jhr babt 
abcT aud) t)trburd) bei ^ürbc bct Station, btn SlnforbcTunsrn bei 
EBrmunft nitfptoc^en, unk fAv Me 8*l|qKtt ti« Oiigfi^afi btt 
bauen %titbtnt grstbcn. 

3)<r Stürbe bc< ({njtlncn 9lcnfi9m nnb um f» nt^r bcr 
lanjtt Stationen wibtrfj^TiC^t el, CMm nafe 6Bav« dcic^ etr« 
nbt )n nitTbtn; bie fliößten 1m4H§#m Steinte mti frctru 
fSoltce (i>nntn nimmrr @rbgttt Hurt SamUU fts^n. 3Rit bcT ^tx^ 
nunft ijl e« ttni>tThrJ(((n(f) , ba^ ba< {&}o^( obtr 'Brbe eine« !8oI< 
It4 ton ber Sanne bei i^n^aUd atfjänflcn fctl, baren, bap ewig 
bit Qcbutt entfcbfit'ni fod, ob ein »oIf«freunbIid)er ober volf«» 
fcinWidKi, tin wülcn« -- u:ib .vilit^tü^tigei , cbcr ein fti)Wad)er 
«nb f|fi(le*atmet ^JtTTfdjer bic ©efi^irft brt '^K^lfcr Itnft. 

Unftre ©tflner termeinen bnT«b bie ßrblidifdt bcn (S^Tflci), 
U( @tlb{)fu4)t unb bte 3B«ibIfämpfc au<)uf4Iirgrn unb babur«^ 
(ine ®ma^t bcr Kubt unb Orbnung ju f(|}af en ; aQein wit vtx* 
ticifm flc «Bf Uc deMidite; birfe {«igt, bat bit Unl(ii«4ung ging, mtb M rix «Wl*f ©oT!«flrifeI nur bur* «RrPoIuHon, 
bur^ BütfletMut bfffiti(<t »rrben fanu, icibrcnb jctfr nidit crts 
H*f Snbaber btt ©taaWgrwalt, foUtt et |tlbfl|ü(^tt(if, oolteftinb« 
lidK c^ciüric funbg^, Mif Bdfe »m| »raCfi kcc Ädt 

enifi-rnt wirb. 

^ii'nin tinr i:;u^ .111* üb€« »Irfc (Surft »cf^Iüffe ju btfloftt« 
(laben, fo fmb toir bcd) mit bitfm tioMt^ubm. iöc^anrt «Ikc 
batet, unb Ia|t Qaü) buK^ (eine 9«iic(gelv|(bc btt «vifMnitai 
pber brr Ünfl^minner bcirrm. 

3^t bobt ni^t bic dntrrelTm bc« ^aitfc« (»«MbitTg, {»o^cn« 
»Hein, SBittcMba^ unb b<r 30 anbcn i>tm{tx )u »crtreten; 3^1 
labt eine bcbtre nufpabe! S>a< ganje bentfilbr ^olt \)at (Suc^ 
au« feiner Witlc berufen, um für baO Solf ein eiflene^ i^ant <u 
bauen, ben lempel ber bfutitben grciiicit unb (Sin^cit. ü)ad t|i 
(?ure einjiflf "lufviabt; biffe erfennt, mb tifiM fit — b*«» Ullb 
nur bann i(l ba< fQolt mit (j!uit. 

^^SI^ESS5i^rr'sWhgrTOtjM5*riiigrr^ TOorflfit 
9la4mittag un 3 U^r, o^ne Ortoebre vor btr ^obntmt) hti Un« 
trririäinftcn ju i>erfammr(n, um uiiferm rrre^rten SRitbürger Dr. 
-:);id)t(r, irddjcr ali pai^ivd iTIitaHeb ben ftd|c> bcr WttCtM 
»e^i angc()ijite, bit legte (Sbtc )u bezeugen. 

3>M VotaiKtfllS'^ominanbo, 
p l). 6 t i n^. T etgerungen. 
[^M Ito^bM mnnif^r bte oan;e 9a|iilliife »ra 8nbto{g«tAff " 

(OTannbf im5 bin {»cinburg mü fluttiahme btt furjen Sirecfr 
t>on 7?eußabt Hi i^ranfrnft-in tn ©etrieb flefegt ifi, fo baten »ti 
Jiir fftlfi(ttfrun(j unt> ykublfimigung btr ®ülecoerfenbunti bie (5tn 
ricbtung fietrcffcn, ba§ bie burcb unfert ©abn gtbenben @üiet auf 
1 unfert «J?t(bnunrt mit Slrfaitfiibreii fluf brr nc(b niiSft in t&tttki ge 

^y.^^ä^ nommenen eireife beförbcrt «Mrt«ii, T» ba| am iämmOU^ 9iUt mH 

Mr eMK 9toau »on 8ttbwig<^afcn tinb 9RaR«|efm lif m4 ^•■»■rc, «aai^ 
m sanie 910m von cttewig«))afcn tinb Vian 
irttfcn, 3»e(brö<fen Tr.^{rcrt fiberne^rafti. 

a>a fAt Mr awtte fiegnbc 8anbfnu(t nnfcm OAttrtflMl imTft 
icn »oben, fo Men flc bie (»emii ®iii«t»rrfrnbcr mb Cnyfbuur !■ Qcnlci* n ben 
UbeHu m gM»fff>» W noaHtc gtoiblftmdf (gmgcn in «n«1bbt. 

^(mm VoMibcn Wfa bie anjeigr, baf trfr unfrt ®tittr*flniii<Ib(>dit(au in 
----- a ^ Mm. io wditt <HtKbcMuii4«.0tfib&ft auf bm Sa^ntof in Suta^bafc« bt« ^rnn 
ftrev unb eermiee rtyMU n m* b« «cna «ftl# m» d»tll (i r ftitrtragrn babtn 

eiblif §fi(b mat^l mon botouf «ufmerffam , ba§ ber ÄDbfenlron«i»ert t>on {yomburg 
natb granfcn^ein feil bCM 1. daauoc bicfc« 3abt« im (Bugt ifl mb oaf ficbicnb^fm 

liWMM. I4M. ■M lit I V^dHag ben 19. ^rbniar nfi^fi^'n, Kor. 
pn« 10 U^r, in txr ©fmftnbe Hßtsetlet, 
•erben bie ben Äinbern be< Oobann »Wütter 
»en 6efba(b unb feiner »erlebten gtou Snna 
Il?aria Cetfer jufltbörigtn 3mmobairn , fli« 
MtlCT Sannes, »cgeti obfoluter 9}pt^nK«Mg- 
Ut, auf Ctgent()iim »crffetgcrt racrbcn, nAMiA : 
u^«M Sirfe ooH 18 SqiBNdai; 
>.4 ZagiNtf 42 ZkaioNiiBlIifrtlsnb, h 
Die SrcfMgmmg f»ef«Wrbt auf «nSrben 
brt 3obann SRüIIer , «cTcrcmann, aii Söor- 
««ab öker ftine mit ber umannien Serftor« 
1«« (rjeugten fecb^ (hinter : glifabtlbJ. 
99><mn , ÜRaria Unna, Rarl, IVaria unb 
>«g«fi aWQer, in ^Uü'rvtt ibreö ^;(ebcncor 
unb« 3obaui {)arj, Maemaan, fAmnulilb 

** ^ ii (BcfQlg gfdibüii^ befiitigteit ga* 
>8ci(b(nfei Mir bmi bajtt fpoi« 
f. Jlirtflr «ILitef} pon ®lif«fa|lei. bei 
wm aa^ Ut Ätrfltigerungebebinaiiifft lu er. 

*ßt#fa(Je(, ben 30. 3anuar t849. 
Sief, «Mfc. 

£p«neriiag bfn"~22. gebiudr~natbnbTnI 
Worgen« 10 Übt . in ber ©nneinbt dblin- 
im, lotrben bie )ur dbfgemcinfcbaft betf aüba 
«rflorbenen 3obann tüpenburger geböti. 
jfn Ommobilien , megen abfofutrr 9Io^i9m> 
JtgWl, auf eigeni^uffl mfletgett wtim, 

Qnb dn 9Ma'tim\i fMitaNdcn, 
Ü^rfvcilrtcS^inger Qami ber 'äJ^agboIena ^Üc^rlgcflflg, ißfn (Bnvctb, 
unb SBitime bee genannten ^bann l'iQen 
burger, foroobl in tiaenm S^amen, wie auib 
oXt SormOjiberiR ibrar «kr Jtiabcc äRotbio« 
SfHobet^, AMKrtM anb ffbom nnb in 
Ociftfa M mm»» 9i|nlata(r , «einen 
»cbrr, iii W rte ii mm iib , olc jv t^gen 
»obnbaft. 

6p^ann in befolg geri4)tli(b befl^tigten 
5aniiIifnro(b«-©ff(blu§ »or bem ba»u fonii 
mitlirten fönijl. •Jfotdr_Bir^ oon ©lirtfa 
fiel , bei ^fm atidj bte 
iffe lu nfabren jinb, 

SBtejl, »Jlotdr, 
[2*] Wititeod) ben 21. gebntar 
Wmrgen« 9 Ubr, Iä#t 3obann 
^ Teirr l'am))el in tJau^fittbrn 
^u, 6«rob« (iitunbbmi, Sdlergarb^tAaftm 
«Oe emtB fllobilien , bann aM| 3 Jfe^r 
unb 1 Mitb Mf 8«rg. txißrigcni. 

«felblM, bn 31. danNor l»i9. 
«IrH, 9?rtar. )u iwr^Mditm , gelegen i 
bcr 8örgetradl1rrri gtfib' 
baib, Aanien :Dabn, ge 
nonnt gauncrbof, ftbcr 

300 Wotgt« grof, be 

(hbcno in «ifttlaab, flNtf« unb (Metra; 
— bk Sobn^Ailiir, etaOntgm, Cibcniie 
Z«dtfN»fB«bnnia, tknnerei !c. befinben 
(ti( «fr ta bcUni Bnflanbe. Si« @forgt 
fönntf hat fflut bejogen werben; in SSetreff 
n wtgenibUR b(f *crb. (BiMlablifant, 

|2'1 ©finn'nbe^^iol^VfrfTfürning. 

SRittmoib am 7. gtbruar iHia, bt« TOor. 
gm« 9 Ubr. »erben in fcco .'Jieberauerba<^, 
Mi beffrn ®emeinbci»alb . Si^tog lufiUige 
«rgebnifTe. naiMk|Mbe ^t^^ßtättm 
Seigtrt, aU: 

4 eUbn i5ai(UlnBr« Sr-ftaffk, 

1" • fr „ 

- • 4r „ 

1% Jtlaftcr (i«cn «ef«. €i»citboli, oubrü^ia, 
27} fitten Steiffnrdtdr, 
23 erbiltctt 

9»HmiiMm 81. 3anuar 1849- iSrPnnntutocbtmfi. 
Donntrftag ben 8., foge at^ien ^ebrnat 
Wefe« 3abr<, «Worgen« 10 Übt, imben anf 
«cm eargermrifirramie Wilicfbaift folocabc 
«ibcÜtR unb eidnHcfcrtn^, |vt Untnbol« 

al bor tmionolftrale mm brr Orbeimrc 
bf« DMcUOrim, bfftefli^, an tea 
fficniglhuliMiib«« WtMm: fl. fr. 
SDIatctialHcfcmng , Qcifubr unb 
ltfcinr(b(agni, orranfiblaat )u 307 40 
b. SWWeti, l>ur4[ldfeii, 9lianm 

i,Wiaiifi|. iu 45 57 • • 3^3 37 
ficr taWMMWi« Iferibtt Aura jeben 
tag auf bM W i y wi ri lteiH cii«i|c|ai 

«ttbcn. 

IIHttd|«#, b'H 1. ^rbruor 1849. 

Z>a4 JBürgermeijleranrt, 
C <b n e t b e r. 

~l>erniifcl)rc gcf antitin a(t)»ngctt. 

Cie e)Mirfoffe.8tt«bnu«g sw 1848 Ucgt 
MH beute an, »dbmib (fair« VtMMW, M 
Dcbermanitf Iii bon «liBmMt|k» 

oaMIofalr »||ni. 
SVribradai. b«n 30. Oannor 1849. 
Dtt< Cftrggrm etgeratnt. «SteRgcL ^ - -- , .- ,, larnm'ulf , «scnnloa fem 4. 

Sct^cigtrung gffibic^t auf anßc^. bcr übsigea lOibüiAungcn beliebe man g(ti aa SR. |>aa« in j)abci$M^ [2-. ?!artM(en «Sonntag ben 4. gebrnaT, bc4 
9frtcf)mtttagd um jwei U^r, finbrt im 6aa(r 
be« S^txxn JJönig aufm »Zit^eli«, lun 
«rbsfc bcr Scitntccbwig mb (bs^ituirung 
daci evllfwnfiii, HucSnfMmlung (latt, 
tMlH »Ml alt bicJ(Rlg«alJiT8Ct t>on mui=. 

mb bfc lliiigcecitb, In14k gffonnen 
finb, einem foli^rn Hcirinc MlKtlltai, cfai« 
labet )u etfcbfinrn. 

mm^, bn 28. 3anuar 1849. 

tW cbrcre 4)urc|er. 

«n WtflHtb bc< «n5l»r mi« üti ein« 
bat ber btefivifn Älf{nfinber=?<ew br^ 'ititiaft 
mebr err ga § grbfen jum @e fibenfc gemacbt. 

Sei f^rau S»««f, ge». 6i(wto7 Rnb Mit 
BB« an Sleunftr^ etcinfoHoi, ctfk Ona« 

It., Mb aMat 26 fc. .3^ SBobiMg ifl 
W^n. m^nbm ttt« m bir ftarleHnbr. 
auf öerlongen Mft %t ^utaKimM 

in« {)au« brinüm. 

glKMv m Digitized by Google >T{J\ 13'1 3ut lUMJ^rt na* J.'crt. 
1^.! L^- Sliunifo öt«r Ärfirftprr fctintn nun wiebtT 64i|f'>"((Äge , ja 

«"KT ta «n 

6|KMr, bn IC 3anuar 1849. 

e. «etflf , — fp^ttn. 

et dngicrt, b(R 27. domuc t«49. 
2>fi I. Cvlllfi Qk (iwigtr 3rft wllT^f r(n ^anr«f^lalMT 
S^naiiM, mft f(|mar)fln OrlMitf'ilurttr, 
«n rinnn unt>fr>]nntni Ocif »mwitrrlt. Z)(r 

Viattuii mtt ttUäit, {tU^ tnn Mn di, 
arnl^um, (uni^^urtiljllM. fw IU9RC k 
«oui« Semmel) e. t Sin( 'J7?r4iaaif von rinrm IBagcn i|i |isi< 
fc&cn tfiRce unb (ixn^atiUx vntott« gtAOR- 
gen. Z)rr uiUil)t ginbrr ivirb rrfucfei , lit' 
feite« flt^rn eilte gute Srlo^nung, be< 
^■•fclauct <■ ttnttmittt atjuft ften. 

Warnung für tTTuljlfnbffiRfr. 

SBtr fiit) , naiti Cft ;itl i>uUi l'iilljlfii in 
Rianfrticl» , fia)t ^fT ti«h«ria*n ÜJlUfrlbtuifl, 
(S 9 1 1 n e e r maättn U^cn miO , wcfi^, tiri 
\c\itix ^rtflcSung , fr|^ (mpf(^i;n finb, 
taen bei mir , um nit^i (KOrtUt )u imfifn, 
nftnMi^ vvBfsmiivnKii au^^lug ttMun , in- 
MaklMnNl liM itsiffm Sfafot Oiat» 
«gtf m>O i|# i ii Ifini'll wmu, jctem 
Nrbera Am BÜ liMi pM UM 
)u finnen. 

Qltftmengtn, am 31. Sannor 1849. 

972 a [ I ( r. IXt am 2& 3tiiiiar jb 6t SDgttrt floii- 
M^ÖMt nutjlMir^ Unibiiittct|Mfaint0 , (um 
Qejlni brr Snu>, Ml Mc Summe ton 43 

H. 45 fr. etogttiaii^ . 

^ 121 «Ii liN ri iUM MW t^Met. 
Kw^ HMi» aMRis «(«fc, frh giin 
lUigUt i«*' '«"S^Mg, «fi^e 949« unb 
cuf Ccn 9lamen „(Bermatn" birenb, b<>* 
wtlaufr«.. (9egfn eim Selodtung an 
3. Oberliager in {>ornba(ft atiutirftrn. nem tn 445 9Ianifeerger 3>(^)ig: 

54 19 77 27 

4. fc. 6<la6 ber 118G. *H:irtitrtr 3itt>ung. 

! [. 13'] S« iS ein guler, fo(i noit 
nSi" 'f tum) miKT gifigel vernieKen. 
llÖiS^ Öfrff,?fr b !PI faat rot'i tu' Jfi'b;r.'ti l'f'fr bfi 
rvn i'rihl'iMiprdfr fr- 
ludtK bii^Tuiü uM< ;Ku(fjab( etr in 
^IrDCII ^abciiDcn '^^.iilu-r, ba ict) i'rldx, 
brtufJ Oer üiiferti^UMj <itKU nrucn Ca- 
loio^a, be^arf. 

jur iBnubiAttnj »effelbn (o&n< 
$cf% II XhiO Mmmi Mnc IBäd^ 
«bf^cbn iMrDfR, 
^ncttrfltfcn , om I. ffAttm 1649. 
9. Sttitcr'rdie eudjbancImiJi. 
^üt ©teilt« unb 
Seugttiflen fcl B(e (Jiol6brrf;<r'f(Stn ?ib;umi;iuvmu« Jirttm unb ©(traui^if.'flncDfi» 
fung ä 1 fl. 45 (r. unb ftäTfre » 2 fl. 42 fr. fann t*, f|ttu(H auf btr 
rtctm mir »äüli* »ufcmiiiiniNn gunjliatn 3eujni|f« |ia, aOm beut« ets« 
O'Men, iM(«(K an ncrriftn ibeumoiif^n UeMn alet Sit Icitn, aU: 

Sugenpue, CtiiMt^W« ft w # lt< | W t » iyBI ■» QraiKm in bea 
Clmn. QntR', SMAito Wk CllAfMHf, tHMcnrifm, (Atmung, f^er}« 
Hoffen, Sitlanofttfrit ic. unb fhA bitfelVa in 3vHMin M J^. • - Cdt )e(n 3j^m Ittt iif an 9tbrumati<- 
mu( , Rtl^et ft^ balb in ün JIrm, balb in 
bie Situltern, tolb in b«n Siilirn unb balb 
in t«c .^Mfteii au*b(^nt(, i^an; bn'»nbert aber 
(ill vSi ff« bfra Ifftni örjrijjir an Mefem 
für4trrlt<bfn UrSrl , u-^b rf J.uitn (i* aaf 
mfirtn tfit;r ':\\r}:-\ fo..ar i."irtjifiiipfe ge 
bilM, bu bit iKtöVr nncis £jubrr(irü ^aben 
moibten. 

Durd) ünlcjung einn (äolbbctgn'i'iitn 
9tb(umaii«inu<>jt(tt(, Nt |<cr bei ^rn 
tboma» iinft infft, tmflrtttt na«^ mc 
nim Cmbrt mMMM CfnlcniBg ■«■« 
<ur4icfH4m ClftMf)n{ im^ mom bcd 
SB«4w wnt (4 0fa)U4 v»n bemfefben be^ 
fub, «1* (ttiif» liBb »ie (9i4ifnöpfe sei 
ftbviinbeii unb tctne Spuc ne^e bavon |u 
fe^en. 

X)ur(( biefr« brr S9abrt«it jCtKW 3nV' 
ni§ wunfitc ii^ bl«$ öbnlii^ ft l> « » M bM jut ^cihmg iu ((ti^cn. 

20. Oaruar lai'J. 
JJiirbara QitionUbrr, 

Cl' '1 i.i . Ja.. t.T....i<|.rt. (g tut pculu 9ni4t*> .Brod* u. jjlrirtbpreife ber Btaot 
iwibxüitm pom 1, 5cbru«r i»49. 
' iOer 3(Utiiif SBn«in, ) (. lt> fr., K^rii, s K 
n fr.; <1«(I . i»eit(iW|f — (I. - (r.; rifrrri 
bine 1 4. M ^t.; epcli, S X. 6 rr.; «itm 
fem. - «. - fr.: thnfif , - (I. - ^. ; «.f* 
(»■«I. - •. — lt.; ^iht, J (I H fc.j «rb. 
fn. — (U — »r.; •tbwWii, M Jtii»ar — «. 
4a ft-i ^M, iL« »r.j eerib. - iL 50 fr.. 
■M4lrM, 1% Xi«r. IZ fhj tnabnb, i «igi 
IS fr.; i tljr. lofr.j i War. 5 fr.; '*i-Tm,i». 
trf '^Ttt.I Ki|r 1) fr.: M« Viar ffiti, 12 Im 
I fr.; — OAi'niirtfi», r« Dfast in (r ; Rttb 
drif*, Qfr.; K'»IM>ifi».8 fr.; 'Ciiittni(l(lfiiit 10 fr. 
CAiMimflfirit , I - 'r ; Birr, I üiitr iiiilfT> 
fjbrlitt ti fr.. OblUilti ig;t 4 fr. flBciu, > Sil 

HO fr.: iBiincr, 1 HiMtranw U (r. 3m OnJenffe brr In^<Tl^fn 'Krrf*frnt baft 
ii) mfrf» filt wpfl'ibtrf, rrrnüicb rrtUrrn: 
ba^ id) butib brn (iirbraud; ('n^r i^HcItb» 
gct'i'iben 9)beumaii<mu» Rrtic, bie i4) in l'jn 
bau bei t>eTm V^oma« .^iger Für :^ )!. 42 
fr, faulte, natb etn^a tu iagrn akn\Ut) wn 
ctMm (Kfligta 9tAdniwc|> unb gta^i^ictt t)«lfi' 
r^MT«», «• Wl4n Ifabiia «1 fiii bca 
IfgMi »nfdr <■ ftlr |«|ni IMm m, U 
frril varbe; unb ciabfeble bieüc f» 
Seiten aOrn, tie an dbnli^en lUtdii 
'Jtufbecf, ben la 3>uiuac iS49. 

3arob ^oi»»6lfrt. 

34> betesge brr abrbeii getica , bof K 
burib Anlegung ctncT 9eibberaetY4ni üfbeu 
mit\iwi^mtt, Mc <4 «M «ma tlcma« 
Jj^er Iii CmbM MC «hM Mf 8(4ra ge- 
fdufi unb fftlbem frinjgn ^be, trau mnifn 
fü(ibi<Tiid<«n eeb«R|n> r MtUkimVtmlant. 
ü.ln^liit b'freil warb«; unb baftf mi* ■Ott- 
rr1i>biet, dbnli(be Sibruina l'cirenCe auf bicfrü 
ISiiblinle Stabttal-^itlelaufinrrriam <u maibrn. 

SilfiBhi 4^^., b<n 1 H. .^jti. tg4!:i. 

gMm fl.ä<<^» DlfM^. 

Qelerri^Mr t(|(»<ll |<nnil Kr fiMnnui 

anb SBjbrbe t gemj* . bat bie <9i>(bberHeT*r 
(4«ti gal«ano.€iefteif4<n 9i^umiti4mu(-itet> 
in, mUit 1M> Kn Wtt/n ^Mfi> X)«1>M be4 bargetfi^ea 9eeibefer< ftftni 

ijarl ©♦urer pdh Walbbrim <iir (hperiiarn. 
liriing ttbetgrb<n ir:".Jrri nnb, 'iit' rbcu- 
fflalif(|«ll unb rnriM'cn i(iC<n alt rcnüi^iidf 
mtibam nnb beüfiä'iM brtrirffn b^t" - 
5ei flmmen unb OTuitcrn abrr, wrlt^e bie^e 
Vetiin wäbrenb br« Siiilrn* inifcben bea 
acbulicTB uiuu«geff9i genogca >abea, Kbe* oUe« HKtalri iiir«((ni t Wi WMl . li« Rt lH# 
>bre f»clM<|ifii» aMnA* t*(MU>(fiMf|( 
«traft Mt (44Mi«« fmfliF «f M 
{»,%• inb ülcrvnifviirm (uruifgebalmi (abea. 
(gefertigt« tonn bei|ijlb biefea in feiacr ci< 
gentbamli^ lcilbdili|M> >n (ia|ia btfttot» 
be« IRiiuf M ^ l Up a SMm Mfoil 
empfebtea. 
SBien, b«n 3. SBÄrj lfri8. 

(U 8.; Wot« pro«p(f RoMi. 
ZsMtr Mr Wetiva aw» tfbiratii* , wjlt 
#rr »er 0<*ait(Mi|e. ffiiaHeb mt mmm» 
Mm laliimt aab afainiiiilir flnfiiant 

«e« ifem «» iMi Mm füt müm 

^rau f tmuv ntti «a tvytMnnini, ivd^c 

butcb frin'« b<T «letal mgewanbin flHtMa 
ivriitirn woOten; (4 faoDc M<<r mt ehM 
14 Xogen bei 9ra. Zbeata< 34|^et in fan« 
bau eint Qieibberger'fcbe 9lb«imaiinatt>>ltrut, 
meine grau bebiente fitb bcrrdbcn no<b Scr« 
i(bii't unb trrnür Stunben bcrnaib prrfpürie 
fie ^inbetun^, njib aibl Xagien aber w«t ta4 
Ucbei ii<^^il"^ t^nfibTetmbn nb MgfcBlB 
nubi WM brr gefontmen. 

3nbfm iib ben Crffaber Mefer tHM Klfc 
nn ^ili4|ka Sanf vt^ptH^t, mtttt <# 
«I* m Mir «lanM Mtartr «rf 

7<iVob ^oiier. 

3* Wl»tl*»fii[ v.-TP-liit'ft, Hf an W4>l. 
obrr WbrumaMmuo Vtibtnbfn au* btrhri tirn. 
ttj. irr i rr ;u babenben (.«oltibrturr'iitf« 
*tbtumau«mj(!:ftfltfn aufmrtffam tu nuibcn, 
nii bfin IB'ninfrn, baf i<b , aa(bbtm Ub eine 
St;m mr,i,\( Stunben onAelcgi b'titr, 
btbeutenb i>inb<mng meiner finbieili^en 
renfi^mer^n, beüelmib in: Caafieii itnb 8raM 
(n , fai Obm|t(^ uib in {KBitMiglirct 
nüVfuMbai iKib«, m» m# Srriasf vm 
vc4in Si|Hi fliliirfi^ bOM« btfcni (»ar. ü 

I I utarfÄ^ baa«« btfcni (»ar. 
Im aoTamt 1849 , 

9*9t% a^er. » — n~-^ Sietfa4( ^Seneef^fthagCl Wiwrflfhc ■{* gor MMtun^^ , bag meine ' 
9?Jenraali<mu«--lfeltrn «Kbrr ibrrr fferm , np<b ibrew Ißrfrr iia* , ir« . 
% 1 g(pj fjpj .Irbnliibffi' i"'-^ iC'^rn.j-iiuf-i It.jf jTi.ituMn-j.i .!iV>itti! cJer - 
Ä^tumitiira ii-Smuleilen baben, meine fidtci; jinc naib 4K'ni|tS pbpn'alitibri! is^runtiAsfcn 
fi.M'lruiri, unb btiie nur biffeni^en al< ä4it beiratbien , bie ouf bcr SöorCctfcitt ibcr* ■, 
(flii« ituineA Staaten anb auf brr IRüilfnie ben St. St. ößen. H^lct unb oa« SBappM ' . 

bfc |Mn «mMbt Smmrii Mgi. A. A *f Ml. «oMf «ra aMMCOllB. SBmI Hb flMag bct kititi^ Digitized by Google (ßtfäfWc^ Potfic unir «ntcrljallimiT. (Sau jhjinina(gef(^i(t»le. 

(S u 1 ■ I ) 

S>ic «I)niinr Siliamiiii« in toi WfMaiU 
%ai f(A ftumrln ua» burl SSiiritfirl tu 
tfuitiife tut», all M k« IngiriiitK |l( nl4l 
^liic Vmnfn foUrn. Sit iiilUog« i'^x^' '■> üi' 
tum S<r.tbB(« lrl4 'Iniai flclnin, titlklAt Mi> 
KifcliAn ttinoivt« ; tx ttt k«l ^iuft (&((t unk 
fynA «Ii Ualfi Ctlanr: 

.tili ilfi M ti( 'ericcirc aQc, kU ain grgcn 
tut Bml 3fu#|'n«ul(ag(n Btifrn tut) nl4l 
(iwi Ueirn ton jSriftKtl auf ml4), nnt brt 
«iilli^ e«itiei, km kri k(l((c3iug< gtftttn (a), 
nriiiv M auf kU (infmtftc Sit. £a< (lln«igt, 
»0« «rfa Blit csflirgt, iß a(lo, kay 14) 9la4)I« 
<a Bftwa iHniii 5iin<nfr «(Biffn kln. Qci kiia 
nngUiKitrii SorfiUr iii* tdl la lllfm fo gf^an« 
M/. tu unk 9ir4l << vori^ttiirn. dia 

9ltife*)tx liitit UB (Inr ^tikrigr — gaflftri gt* 
ttUn tife i(a Okeai^. Sui4 (lata untidiili^ra 
3u'aU nslit kiifrt jNrlfrnt« am aakrtn SRorgm 
Uit flifankd »tti^liitt kit Xgdc ant na^c 

«tt Utw,«'» M kft ©flötk«, wlt kal ttift( SOI« 
^«Tctkt. tnatt 14», kurftt <4r «nkn« («nktln? 
Un» ttt ttrit «nn^^r grfltit midi! tHxti, 14) bin 

lvff(iu4i| mclnci lNI4)ia Im IGoiaut 
3n»rf |rnU4t aiii dnc 8i(l(ctt4iung aul Oljngrl 
an Srvrifrn hbul«tqt. 'Ju* ni^t fln 64atlra 
ton 'Stmiit (eil <uf mir iaftfn Unk (jl min 
nir ktti 9>I<|lin;i(yug'ii >nijrDrniirü|i . krtra 
«ue>j«)fii mi4l irto4) la Dt dia krlaflrn feantdi. 
fe iriU i(t für mit tiata £4lu|t<ug(n jitU«a, krc 
■lA seOfak« {««ifcriiotn Bilk.' 

SVi flaj.nist( na(ttr birt riar Vaufr unk fit 
14 *6»t«a UM. flH« aU meUr ti kra dinktult 
rirliirt Sku Wtia^Ka. Sitffr ni«tk tut (rkfatcak g«nug. tln C4ii|' 
ItBv >a kirim tBitj'M <Bt (»naU kol fe^nt 
lUrl tkKfeir g>f|i<iaBl unk ntugiftig. 

SMtU* Siilft futt feit: 

.<Dn rin<ig m63ll(tt £4u{((ag( i|i mtlnc fai*' 
Sirrin. 81» ir« wrf«icunk<n — JliimaBk ira$i( 
um Itiin laltal^aliicit. all 14). Vuf ntla Vi« 
Wii b'l j{' 94 i« 'IX'" 'BiftiBifn Sititankirn ecii 
mit krA<k<B, uai k<i Um flit I« lang« aufjubitttn, 
tu ki( 6>a4)( «ui (Bd^aneluni) Mar, Ro jit |I4 
kaaa rinilnetn Islitc. 34 für^irlr nimllit l\U 
•4in.-a4)(tit. Smn mrt kAigK mir kalAi, kof 
mtlnc gdnkc P< ni4|t iiriTtkii eut ttx tiftol'* 
tlilta, gri'B ml4> ouljuftAmT Unk nrnn au4l 
S>al niitl, Hat kie ilUukfitafli^Mi, B>'l<i)r krn 
Ktliili4)(n Or|4ltitU rigrn iR, f!r nt4,'( viffriim 
RnnfH, in k/n »iflm fUfitiifn unk In t»n 
fril4KB nii kra 91a4>kiill<ut(n ilnt Stngc (Itinii 
UmfiSak< katiaitun unk f« da (üi tic Vn» 
nagt lu fliinnrnt 3 »t fjan h tox *ni4>t In» 
tra uak, unkdnt sea Itktnt Sinrluff'. tl* "'i*' 
ttatiitirlt (igrn.' 

aUfl »at njlauBt, JUimank itu)lf , n«* M kj. 
|u |j.)m fcOlr. S>i( am BUifttn VititroVn un» 
SilfiMUfn gf^rgt taion. ratia kn Wdaung gc 
»ifrn. nifolal !Dlklrt U»t ktn Sietk gtndn« 
fitaftti'^ rail ktc ^aultilttiin soQktai&l uak kann 
tu4> kirft ici 6(it( gtf4)«fft. Unk itfi f«ait klrft 
all S4)u{ifiig< aulirrtin. 

dln a«(tl4iil6ott mtlkrt« ir|t kcto $ti|fktnt)ii, 
kaf kiift Dtn'on fläi kiaugta k;iink( un» sotgcla» 
kcn tu mettrn väntdir 

Dft tptiüttni uiUij^iK kirfrn e-gtlrrn ui.k 
blr ^JuiUli'tln Irai in kin 'fl-ßtinfMl. HUd vac 
lu liibSft Sranniia^. 

Stilktn P« k(B Iii« gririftrt. <Tii',It( dt ginju 
ki< SBoiUOt linrt na4)t wir Ibi ^ir. 3bt Vul« 
Tag« äugte krn Ii(lcn Socifrt nl<krtf4;(as"<- (fmtt, pocfie mit mtermtmg. Itnn «uirnitjjtltit. 4l4 1* m^» . 
1 

I tn Ci4>ll|tr»fu»l«T «1(0 nin ao« riuitl 
kl «ort III» Ufu kl« 3r»jiii 

Su ^ultlltnla anisetutr: 

.3<r«l' tnlnil la SHm«.* 

ei«iU(i»furai.t: .Uli» I^c llabtrt iim tarn 
l'krimal !>■ C*ntr)t* 

äfniKn ift tbi Mratrm Jb« au« Wt 

1i«!ttf( • 

•lMl»pi,f,t.(,t: .«.tt 3ft Mifii XK« f« 

•niritittiia'' 

intiUtttn, uk i^ai « im au« bi in» Ki«!}'- 
3'ua'»: .3a.' 

«»aiJupfuHiot: .11,1, ti,gi etjMf, 

tritt 0.ffn.ii «0,« ««tiirn »„f j,, j,„|, ,^ 

S-ajl«: .3«. rt litgi |a 

Brt Mcfn »gti,. »4,,,, »„ t,j,n,(,„ ,,. 
»m bam e<titt {u «oMn 

t"!» 3fii|)ln rtiHuBimtr. 

litri etunWn ml. "="l»n* aar 

¥4«« itt.-.rm.in Urfi . 0 »u'ir|uaa. »«MfH, irb Urfrt««a(tfn Hdt mlllftm nnari 
«U( IBic»,n «(ifin Bit, rai ria Citiiirn, iri 
Itn »«t flfUijc krfitiirt, nat »bi« Orffnfii un 
*«ill»*<n (Init lUt («lArt»! raan. «n» »c4 ^^ 
Wfan» (14 la Imm ßlaiairr <itif«>a »«m ti«it 
«»» »rai Jmftrt Mar Itit. *i. 1lulfJ^r »n *ial' 
Uli'tln tu ut Klitffl «rlött, «uf kir tftriabri 
atjle* an fi nru<buii Bitgr aniitatirK "(if : .Ji 
f« ll>|l (in etiuar tu — 6(ttl<a»- — »itlff 
<rtf rmitf 9, nlti aulirrritni . takri* »rt «na» 
tlHit jaftnaiallilic, , — aih wct k«iiiia4> rlat 
$Mi ivll«n t<m ti^i, u„) »,„ g,,«,,, 
Itnni e4i4iira araif. 

,3* iJlii grau« jrSht. «mirn» Mr eiein)) 
rtBtjr eiunkra auf|,r'|' ».t. krgjb (4 nl* »11 
»I» 3nRruriioiiltl«irr ua» nrtrrtrn tnü^txfUn- 
»l»i« I. kK «(«tlluai »rl aai|ffl4airB «.* la». 

«utrii »4»ra „„ t, 8'a*ft»(i(Ui rhu« 
»cHrrtiri^rnrn «ljat(ltl«f rai»,tfi . k'fl'a «.llf. 
»rlr itat a-aju »ra »irtnfijrn Sitiiira «rbri nui, 
Mn »rt 3ru,t jrfrUn fn. To,», „j, 
<I8«' I«. in »itfrin efHanfr fantra »It »>r 
»rUMifr fir »j« la tn «(»nuati »«• flaurflulra 
|Ja'l»«t«ttt «rtbtfftra • 

Brl tirlm Wailra tc» trt CuaMritfurmcr f 
la« eg« llf«r, ua» 1,5, »,« «,,„,, (u,.,^„^ ■2^-« ♦^•WNlW »W e«tltn Hfli rvtHn hm 
' "It , I4t ttvn 1 
luk. nn C ^m i 
il flirlrt» rMa. M) Irti 

'■•'.■>l (lIMl tj' Nr itr» 
i:t ^tifr lamnrrk'llr J 

f in — »rtffijw — 
ulfmtm Int« tn i>| 

.1 — !(•» «t tniit « 

J'tiil Olitfii» Ut Iftt 
|> «at. I>(ik 4 mt 
. in> oirttrin •«t-.ifr 
H kr« In^rdun M M 
il *• kB fitMrln f 
i'. traf rMirifr, ♦* 

tu. Sft. Ii *• 
4Mttr fjun rs >< * 
;> fit eiuilpchntii •> dwT'l /I •««"•"II'" i" 9.. .a„ 

«Sl .7.."*"" ™<*-i.», »i.n» „ ^„ »rirj ■.'"^ix- 
Uit,„i„^ «1 »*' Bilm tri trMi. 

» „.b «,„„«(„ ,„,„ ^ 

Ni, bl» tmtit.u mt,M, H,uH, ,D, bi'l, 

*ri>.|lf*,l|,n. k,, kl. «i, ... '. [3'] 3ur tkfectfdN nai^ »oib' 
ilmaila ftbtt ftntmrpn Hnncn 
tuiQ wieder aifftvtxträßie , )u 
fem MMtn 9)rttfm, aft^rMIoffm nwibcn. 

Wien liMnift ttt^m 

_ rtcr M «Udihuliii. 

€)icy(r, tat 16. donvor 1849. 

<p<f<iiitt«i<Mtwnia> 61. 3ngtcrt, b«n 27. 3ai)aar 1849. 'Jiox einiger Bdi nMirbe rin tanldMauet 
Zui^mantH , mit i^matffn JDffMirtii|itttn, 
an rinm unMoiiitni Cm tart ^Mt» Der 
dnlwfcE M iRtHMli* ta erdi ^traben 
ÜttiriCMlBM ccMt, ftftlcil. (mffl frin «H, 
flrnitiun, jurfitfjuerßatlc«. IM SU|m k 
CouU Si^iiiPl}e. i (Eine flRcd^anif oon dnrm fBogm 1(1 |vb 
Mcn CM» «ab CinüiMlcr «oInm Mm» 
I>it (riOlt>btTq(t'\<S)tn Hbrumatiemu6 Sftt<n unb ®rtrou4«'lmwi' 
funq < 1 (I. 45 (r. unb fidrfrrc k 2 fl. 42 fr. fann k^, mifm «f Ht 
etcfrn mir fdgÜ^ fnfonnrabcn g&nfKgrn 3«tdniffc • «ft« wm cnt« 
pftMen, welche u «mffrn rbeumotifi^ Uebcln oSet Iht fHbnt, «M : 
®eft<((tf', ^oM» «IIb Saipnioe^, t>anb«, itnfe' «ib %n9<\idn, 

Sugenftug, £!(rrn|t((tm, ^rtl^Srigfeit , 6ouf(n unb eraufm in ten 
jD^nn, ©ruft , Kürfen:: unb l'enbeiimf^, ®lietfmi9«n, Cä^mung, f*er|» 
Ibipfn, €(tiii'loftjfMt !C. unb fiRb btfftfbrn in BnxibrMcn M • ~ 

6 uit ttte «Küm Aqwilfiuit Iftifit i# eioftf Mi Im «Uoi mk tüi^ 
29. SoMOC 1849. I« , nd<^ |t(^ Mb in bcn flm, bolb in (Sari eAürer Mn tßolb^ jur CilKChHm* 
Me 64n(Ktn, balb in bcn awtftn p|) |n|^^jg||^||gj^|||,pBibtn ftnb, m M ^* a>arn 
9BcT ft(^, 
Sranfreii^ , 
Syliabcr 
folibtr 

ImR tcf Mi 

■MHVIII9 w 

bem Ui buc 
au« !9lie«l 
bifbern j»a 
}u (innen. 4)ie «m . 

ae^abie m\x\ 
8ffUn b<r 
fL 45fc. « 
verfaufi 
3. Oberli Kfltern 

54 

4. b. @<t>im 
l 
ttnb Wt 

Jpanotn tia' 
bebufd Der 

gefät^r II 

jjlUffct , ^il 

5ip<it)rü(> 
6 l».t «irf 

friif^r , — H. 
frn. - - 
4» ft-i ^tu, 

15 »r,; t fw 

2 fr.; - 04 
(Ifif*, 9 »T.: * 

6(^rrtinLflMf<b 

» fr.t tBuitct «M Wnibl aal ««tUn: f>lc «jIlHIHgfrtt, 
■it wd^ct Mfm Siilc inmiln i|r< Untnw^ 
■lURini «ulfAIrfn, «tcnit «n Ml lliflfaliHM«. 

Rtull« bTdifern jnfi in ilntr QBpbnmi (tn, bnm 
OtirobntT lu ^aufe marrn. Vlner btr SMrbr rtAffff 
»Ine flrrpi 6iiH}iitr famtr.t Uninfaj un* 9Ut^\iSt 
uns trug jlf ton ^anlull (lin Ditnftmibijfn fomin» 
tmiu uns fdjtdC Dicbr! JJiffift Da« fl»tl aWr 
b«B Utitrdgrr gjn; unk gar ni^t. tBib&4tig ttigt 
n fein* flf(TfitU4( 9afl feie XifUti« binunttr, oI^ik 
MI4 »«t (Inmal antuQogfn. fU^renb tfffrn i)Ut 
ftla Aamttab ttm SMtn|imAfe4(n »ItJlc^U {u« itt 
M( ntt ftaM ^InuMKübtn Sot^mg ^M. nb 
•Ii «r M niMnt, nta«t «t M bo^ sm| 
tl( nbtbfAtSrIt, um einig« f4(f4rtr fÜlf AlfT btn 
bfifrrtn Xon {u na(tirn , mit trtlibtm bol 9llb4ra 
nun un I4i'lt' S5t<ff uitftfdjütirtliitf'iXube, 
mit ifflittr unifff 'Siiihi ibr ^laiituftf bftifiSe«, 
tfunrufcfgl nun bfn übtlgtn Itfil irf bifFi,)ni '|3u. 
bllfun« von ^u Xagr mt^r, unb fiirft Untu^t 
(al fl(t in ben Itttrn Xaatn orrbopprit, ka nun 
«Älirr« b*f unfrtt 3n4tl>Aura n&^ßen« diu br> 
IfMkakt CnH^I von Sltftm tnünffen irrtben, »rll 
M MolINltaM bi« (EBobUtat bi« fotlni «iaat* 
Wttra nrilMm •ifrt«! In «kttiff «tr 91(1» «14 
brn fdjon SSrruTibtiKrn Kufemairtt f«fnt «IIL Mt 
bffi (tfitn Wonatt br« 3a()rrl 1849 wrtbn l«%fC 
Xbat (üt unfftf Siree riiir fftBnt, brnfn-öibig» 3«li 
f(^B, bfnn in bid'in fctfi SRanatm gmlfffn flf ble 
fSori^rllt trr miltrrm ®(fr03(6ung, o^nc f(bon 
»en btn Kj^tdeilm }u leiben, tBt\<t)t fpitri bie 
Offd^norenen iifnrn {ufügen nerbtn, '^ii ütite 
tfnil^ltanfabren getsabtt nSmlttfe brfonbtt* bcn 
|MUlMi| irugmnbnt S>itbrn einen enfdjiebtn ft* 
■itaeffltilt^tnC^iiI« >n<4f( mit bcr (Unffttnmg 
krt9rf4irMnMnfl(ti4<( F»|(>>if |talM|lMllMi mMi, 
bag babui4 bft «rlMl k*r Sidc M ~ ' 
iingriuin «if^vert wrtbra kftifle. gmidn ircrben Tcat«. Qßon birfir anvrrfifetnlHi 
forbrrung n'"9 fi' 0elßtt(tr, b(C 

K(i4jfnrra^fn uns bat 9(folge entlrrnlen jicb enb. 
lictj, (ti*ifnfn obfr um 11 Ufer Bieber, »eglciH 
Bon rinfm 9)cIij'lfcminifFit, ber, all au<b auf 
felnr tUoiilrOungea bal XliOl nlitl fle6|Tnrt xewxit, 
bajfelbr von einem •4Uff«t aufbrei&en ll'ii. Dif 
ftt ftanboilf« «nftritt W blf Itff^e (lniiil|uM 
brmrgrrnfm «Hb Imn all ^ia«tnb«« 9tiflM 
bleuen. )u irriger «iMnll««« fMiafffllHl UfMt» 
8«natilniul t;inrtiffS ' (S(n efn'nt(üinti(firt 9aQ in.i(fH in Hamburg 
gro^rt 'HufTfit'ca. Set am 13 3anuar Vfifiotiirnt 
iDirrftor bei bottigen Ciatll^eaUiO, 3ran tf^pttjit 
0aif«a, falle am Dargm le« 16. feterllii» br> 
«Mal HMlMl. B» inM nelenaftung be« 9tt* 
Uüiimi nnit «itt am «aitdfettnbMi ünb Ma 
Ibl^ »M «et <t(aelliit«r« •eaKlab« ftfla« 
miit, Inbem e« fl4 b«T4 Sefument« ergeben, baf 
ber Serfforbenr jAbif^^r Ksnfeffion ijl. Ceine n&ife> 
flen 9reunbe, Ja bie 9rau felbft («c tfn!rrli§i brei 
unmÄnbtne Jtinber) ba**n 9li<t;t« von btffen jabi» 
fftrr '21^t^lmmun9 g"""?'' 'r umi nitl)i ^um öbri« 
ßenli)um Abei^etieten unb bo4) wuib« er «pnCiabl 

fkt «taM «laiiltem s^alim. 9(» 91^1111*11 |att| all«laf. 

See €(6Hb)*n flavi afUinc 

!D<r bill'l il'm auf tit 'i'tiiif, 

in ivl-atri Cfiii 'i'e'.U 2*ri>i). 
Sei eihu()eU lü v>)nnC-tl)ca, 

9)«nnöll)ra ablciiit. 
Confl >i<l)t üü«lil<1anb «fetal. 

Scia, B<in! Der fnic ^aaktl , 
einiti 9ntf4laa» ^ aleia! 
3m 4MnbeI nn» im OaiAH 

Sliijl «.<Ue Snil^eit fet^n. 
9teil;ant>(l lA »«anclbea. 

aiuiutribrr, iftr, W ©Olt! 
Ceiiti jci [ 'iLiobtflan» »lete« . 
€i>n|i maifei tct Cloai banttatu «In «tt be« r»Mlo nltnuRNtanm Vawrtilmnf 
iH am 23. Saanat to flIatBi a««|«Ml lM«bf«. 

3tn >> ti ttr ftreng faHotlWen 8roa (Urb ei« 

{Ptoiflmt, fln aller j)fn|Ionirter •laOmrlfter. 9m 
genatintm taje, 3SotflMi« 7 Ubr, fcate bie V\<i)t 
bcerbigt imben. 5>er »tciffl. ®fifl!i<I)f, ter 8fi- 
l^nnagen unb ba« befolge tjii?n jJa' fingefunten 
■«b blatten vor bem ^auctitore (ej .^aufrl. 
tnnggliuMfie «aurbt^errin liefi ba« .&au)}üI;or, 
MI «Un S«tM«n0e«, «14* bjf««". »'U P 

langH. bat £<i4c brf •r»ie|lantrn bur« rln ^ 

lltfcl^«, bat in rite f IHne ®c|Tf fiitri^ 

1, S>aut aab «iiiag «m «. HilUi *■ ö«»cib»4*i«. Ca IlteKen ble ^eteien 

Iif« (r!fii ticin6<!»riaiiM, 
Ml« ,\in-. td Ulli » ;">'rKi(jfn 
Xtt ((Niidxn tltatrrlauM, 
0(r}(il)'i ana. nxiin ntc 

3br vatci«t'f4<n ^in'n! 
9M« Maaniir Watb |k " Digrtized by Google für TSm JV' IS. 1849. 9rH( Chiftt gmnrfiirt. 

25. 3*n»<ir. Tit Untttfuitiiiij «(«cn Hf übArortiirKn 
Bätliri'l, Ö'» "n" anOero 6rplc«ibtrangc^ 

f*iirty/rii itbt i\ixm ISatt en»(i<fl«n. iSa« tic bui Hbjtottnc« 
jni tufrtlfl, i« »all« übtT iljrf ei^ulbleliiltfil f4»fill<» mtfct fin 
^nxifcl «t. tif ifflJflungfjfujitn tpitrn>tf4«u ltd» untfrrlnaii. 
ta, battn \t tfroirrlf» Jfua an«jtfaAl, «« «uf «iltung 
■if «B SftÄ««» rinij« taruiiltr, btt t<x t)cbaa (!><|cU|(%aft«= 
flaiff «njfticftB, ni4» ba» bffJf Ji4» irirft. 

— Xu« AttItT CufUc »iTb nilgctftctU, ba^ im HafltdAc t>CT 
3fnttolan»alt in fcuttvcel «"fe' rampffiliif« roii )t 550 
ip?trt<haft unb IIUO Icnnrn Irofifäblnfrll, Biitbin bfm fltfjiun 
bänifitrt rampflitifff bfbnitfBb fibnlfära, anfttfiiuff »orbrn flnb. 
3)triclbfn futittrn iii ic(r blt Wamfn »Kcabto« anb if^Titannlci» 
uub f|<6cTlcn IMT Caiiard ntnia - packet line, tintx ttn b<n 
Djmjribrei ^ üiBici, M(t<i»t blc SitTbinbHBj;) (»tf^tn Qnglanb UHb 
Si'crbamttifa ■nltttallcn. 3Jtm ftriifkinfn nad> UtxHv i» tU 
Htm bfutf4)tn 9Joitürtaffit Ht iBctänbtniijtn b«t«n potgmom- 
mrn irnb<n , nd^t nC>tl)ig finb, um |ic für tta &<ttxU^ btaui^' 
bat }tt nacbtv. 

— 25. 34«. Her »Äeruf brt bfat SRcabt«« bow 1. 3«n., 
etlrt 73, rntnfbiiKn Wir, boft Writtrnlil) bfi b« «aAtlilit ron 
fcfT gcbTuanttolutioii in frauhtl* btH gianjof« b«» llnft iU^rin« 
aftt avtutitua iat , um fit buburc^ son btr 3n<<rcrRticn \a 
(Suaüta btt Itlembatbti abjubalttn. (JJit »C ^J. a.-3ia - WH 
att< ttfjttnift j<Tfunbfit>if< für Itn Crminifttt birj für tint Jtlr 
lun^ltiiK; inbr^ bti tintn Kttiinud) i|i AUr« magll^, ttutuin 
aidit and) bitf r) 

— Ctjung bet «ttfaffiiB^flfbfnbtn ÄtlfftlstTfammlung rom 
30. Sa», Ia>n«ctbniinfl tft btr OnllüTirf »Ötttäbt btt SJttfaf« 
fung.« 3M( $j. 1 bt< I) btjfclbrn (auicnb mit foljt: 

Art. I. f. 1. SM |(brm MrAtrninK«irt(brtl tritt btt 9ttf(l>f- 
tagj faCM (t niAt (eben bttfammtU ifi, cbnt Srrnfung jnfamratn, 
lu bft Jltt, »it tr ba« Irtlt Wal jufaimntn(|tft(t Bwr. I^tt 
Riifrr, iptldjtt blt mtflitrunn aattitt, ItiiJft fet brn )i) flntt 
eifuni? ttrtini^ttn b<itfn ^ySufttn bt« Äti(b*tart« tiBtn C»lb auf 
tit 3ffi4#TttfBftuiifl. ittt Öib laalft: »3* («bwirt, ba» «rii^ 
tinb bif 3ir4itt bt< bnii{<btn 'üeWtt jn fAlrmtn, bir nd^ivct- 
UfiuBfl aufinbt {H ttbalttn unb fit dtiplfffiibaff ja foUjIctirn. So 
SMbT mit »Ott btlff.« Gtft natb flflrtfltUni öibt iß btt Äaiffr 
btttditi^l, Ätjitrunatfbantilunntn pcrjuntbmtn. 

$. 'i. !Pit 9iti(l)«bfamttB ^abtn brfm Bntttlt ibrt« dmlt« 
fiTra (fib auf bif 9ifi4«t'trfa|Tunq ju Itlflra. iCa* Sinjtrt bt-^ 
Hiainl bit IiitniJljranmaHf bt« Äft**. 

^ 3. I>it ätrpj!l(blnn(( auf Mt KtlAJettfaffang lelrb in 
btit btijrlfioatcn mit btt iBttpHHtung auf bit üantKrttfaffunj 
Kitantfit unb bltftt tftanc)tit»t. 

Btt. H. S- 4. Äfint ?)tftiiniaung In btt BttfafTund ebrt 
ia btn C9ffr(tn tint< Oinjtlflaattf batf mir btt 3itlib«rttfa^uug 
in ieibrif|>tu(t) |»tbtn „ , , 

^ 5. C?tnf HtnbtruBfl btt ättgitninalform in tintni <*in» 
it\ftaatt lann nai mit ^uUimmunfl btt Äti<t«jintalt trfclotit. 
Sritff Juftimmunci »iu| in btn filt Ütubtrungtu btt Mtiitejttr 
fanua^ rftJff*rifttnrn gormm fltflibtn BKtbtn. Urbtt btt l'fT- 
aiirircrdm^trtt btt 9{ti<b#mtnif)t( »itb tia btfonbftri 9lti4«gr|t{ 
fifafffiL aßuibt flngtnemmtn.) 

i. 3n bft btuii<)tn 162. ©tjuag btt rrrfftffun.v 

attrnbfit 9irl(b4ttrf.immlBn^ nurbt bit ü^ttAldung übtt btn 
CntBMjtf »©t»Ä^t blt »«(ttettfaffung. fotljtftfl. J, 6 a(|o 
(auttnb i 

Hxt. UI. %. 6. Sbänbrtitniiitn in btt Sitiib^ttTfaffung (ün* 
ntn nut buf* tliif« SffttluS btibtt ()4uftt unb aill jufliqimuBi) 
bt< 9ttid)«obtt^auFtt« ttfoliitn. 3" "i"" foldjtn »t|<ii)«& bt- 
baif ctf tn jtbtm bft btittn |)Äuftt: 1) btt anrofftiitfit rcn trt- 
imfirn« »wti Dtllttln btt Witalltbft; 2) jiwitt atflimmuncifn, 
iwiicbfn wtlitn tin Stitraum fcn »tnifiRtn« adit laatn lif.ifn 
muß 3) fintt Slimmtnmtlirfctlt Pen Trrnii)iltr# jiPfl I'ritictn 
btt anwrftnbtn SWiffllitttt W jtbrt btt itibtn Rbflimmungtn. TOtaerfiSKtta^ftn. JJitftm ^Satajta^ mögt fclgtab» 
faffaii; gti^tbtn »rtbta: 3u btn BbiabttHntitn in btt Ktl^C' 
i rtfaffunfl bt6atf t»: 1,, 2., 3. (»if im §. 0). 4) btt 3u|iim. 
aiuitg iti 3ttid<<cbrr(aupttf tanitt b«n In btm $atajia|i^ 19 
Ut 3lti4#ia9f« ftfiatflfOtm StfArÄnfuniiin OtO. ^. 6tmcn. 
Witltrmaitt. «.'igatb. »tb. gdtültt. »äH«. Äfmrt. ©dittintt.)» 
»uTtf — unb }»Bt btT tiflt €at butd) namtntli^t BtfliiitmBng 
nit 2.'>9 gttftn 1% Siimmtn, nnb btt jBxite buiC^ Sufilt^ta 
uab €fttnblttbtn — angtnommtn. 

Ätonilabt, 6. 3art, ©tfltrn Sbtnb finb 2 ^nltt Äef«. 
(tn, 1 SataiUon inffilAtt ^hvx uab ü jtiinontn mit btr n5t^{> 
gm ÄtiiÜttitmannfdjaft unb S?rfpanming aaf btm 1|$rtbta( angt> 
fommtB. 1 taftlfdjt« 3nfan(frifttgimtiit ifl in löaltni unb an» 
bttf Barff Slbtl>fllunfltn taffifdjtt Äasallftit anb 3nfantttit mit 
«anoatn in lirgotn'*» u. b. Otttn tinmaif*!«. Uafttt gaagt 
(»tra|t ift alfo nnl niffif*fn StuujKn btft^r. 

— 18. 3«n- 2^'' Uajata unb Sjfflrt bominirrn fn ©ft. 
btnbüriim, babta ba* ?anb bi« an bif Dlftriht btt Sadiftn Innt, 
uab bfbtit)*tB, ba fit im Btüft fen 6Iajiffntiir<( |tnb, btn S3a§ 
nad) Ungarn , btt übtf »nnfs-tiunnab unb Stftrt < Xc ^t\il unb 
bei iB«tob in bit ©btnin 9!lttttun((am« mflnbtt. KOtm «nf^ein 
nad), flibt e*tnttal 8tm ttjt bamlt um, mit tintm mci\Ii*fl ato. 
i<n ^>ftibauftn butdi blt(tn ¥aji roriubringtn, unb Äpffmb auf. 
{uarbrntn, btt ja ftln {)«ur<(|u»ftitr Kben in »tc^=2Gatbfm 
btn loll , »a« nur 4 Slattcnfn (8 SDJtiltn) fon Sarob Krgf. 
©oDtt ib» blt^ fltlingtn, fo ttürbt bat ßnbt btt Äampft«, tetnn 
«libt bot btt ibntn gtgtnübttßt^bta gtCJtttn «Ka^t jurüif. 
oft^tn, in ©icbtnbüigtn fttpu. 

3t«Ii<«. 

gitaptl, 16. Sanuat. 6« jiifulitt bitt bo« ©tra^t, baf 
btt TOfttft Dicffi'« in fjtrugia »itbtt ttmorbff »orbtu ift uab 
ilvat toa btrrtlbtn ^anb, bit i^m 12,0Ü0 Jtronta al4 $rti« brr 
Ibat au«}abltt. 3Van »oUtt i^n lo« nttbtn, icrti man fttn« 
(SnlbüÖHngtn fürditttt. 

— (Kabt^fp ifl mit 0000 mnn ;>Iptlit^ ton IKatlanb 
nufiitbroAtn. Utttt btn 3»"<* tiff" miHlÄtiitbta ¥fwtgnng 
»itb oltl gtipTodifn; btan ^itmanb Mti^ tvobin bit Xrupctn 
bffiimmt fmb. Cinijit ttrmutbfn , Äabttf? btabfltbligt , firti in 
C<Um3rfd)fn (ilC'^li^ nat^ SJtntbig {a »ttfta, um bafftlbt in iß^^ 
)u nt^mtn. 

$ati<, 25. 3nnuai. |5tutf ^Pcrmiltag »atbt btt Üf>)ltU 
mifitnlongtrS in btt »ut Xuptot trifpnU. (?« »nttn ttm« lüd 
SKitglitbtt anirtftnb. 

— 25. 3i»»aT. Sti »TOcnilfut« tn)^4U btt (Jtntnndu. 
gtn CO« nidit wtnigtt a[» 55 nfutn ^Jraftfttn unb llnitTjiräffl. 
ttn. €it fiub mtijltn« attt !.<tamlm anrtr i'gai« fSbiUpp- i\t 
örbiftttung btt Ct>fiejiti<iit<blälttt gtgtn biefi erntnnunatn ift 
ft^t gtc§. 

— 26. 3aB. Obt btt Sl»arj|<bBt« itx^i(%t — Äa^rrn »Ir 
nadi btm Kotum Ut 10. ©tj. — imbta Mt iPautm in 
SDJniTf trbtbtn , um auf etfiBung btt ibntn im «aintn Soui» 
Stapelten* gtmatbtta ÜiftfpTfAiiitgtn jn bringt™, ««b ift btt 
SNiufcbntt nidit gtfaUtn, uiib fd)o« fditint anfrrt 53ropbtitibuna 
tiB)|tfrcfftn, btna bit ntutftt« miltaglldif« ?Joflrn mtibtn uii? 
^utt ftüb btn ambtudt »e« ÜJaot tnuntn^tn im ©üttn 
— au9 ioulcn fem 21. 3an. itfäbtt man, baf 1,-)00 «u«! 
wautrttt auf btm «briftcpb (Sflumbu« na* Rlrtltt rinarrd'ffft 
»erbtn Pub. «rm ?J,ip(l Ifi ftint «tbt. »u« «Igitt babtn »ir 
!yt«i(bit bi* ••- '■ ' - ■ "'^ 
Xt^gan«! btt 
4)amcb tCB 

bit Sictlf ntib'fl'Jtabtt« f(irt)ufpitlt 

— 2« aauuat. ^rt HnOagtaPf grgfn ba« !D?intftfiii,ai 
laatft : »Sn *tftad)t, baj bit nntiitpublifaiiifi^jf ^olilif br» TO. 
nipttium« |i4 buid) rint {janblung »n btn J^g 1,3,, g,,^, 
|1 Digitized by C^^le ft) la hat M dUm, tm i>»«f«inMliL ttM wu 

^^^ IMtt tta ptUtifM KtAi <|, M (n Mc «nf4> 

6 na bR fnini&lirAni StimiUf il>AcMrielwn uab fenFafHit ifl; 
ectTttdtt, »af Ii« ka< niniOrrftHH t«T* Im «tn i|« 

am 26. 3<>i>- vori^clciitrii OrftfnttwntfB äftrt ntterbraifunft bti 
StinH rtacT ^anMnnü f(l}u(tUi (iraiacbt ^t, wrlcbr cinr offtntiare 
Sftittiinfl (vinlition flifrinir) t« Srt. S «nb 51 ^tr 'i'rrf.if. 
fur.^ lO , in ifcfraifct, tai bat aWinifterimn I.iut Htt. Cir 
Itfifiiiuii;,; für ftlnt fjaublun^eii Pfnintircriliili if): v<'il.<ni\fi! 
tlc unttni';itiirtni IScU^vfrttelfT tit Üttfftun.l tft TOinifitr in 
Bnfl.ijjrjupjn* «nb Ihrr 'l'rrutl|rt!iin,^ bur* (|c hiu<» QWr «»- 

j^Muax l»4',t • (.^olijcn tiic Untniftriftcn.) 

Dttt, 25. San. ®c ((cn van^hmni wir, mm iMBt lin 
diu ISdition in Umlauf ft(en , in mdiba tu 9itll(art( itttirf- 
•nfaa«i »ttV, M« f{a))eI(on in (^mkrlrtcn tn nffni ||noIu= 
Hpr tmUUflt, ttnft «AH fdjt »icfdi» jirtnlln ImM In <in- 
tin ^tptxttnntn. ffirnn bfm fp jfe flctt in Orfftflnag, 
■m< niA* bn Strafriwi linoft pT»|»|firi^ («t mfe wtt Omni, 
M( i« tcn ecflftimilirn flcbSrrn. )nr SBaraimg bkntn idrb, 
iMUI bai anit jlt fftr ibrrn Ucbttmutl) bü^ nnb itl4>t ia» 
mn nnArfhaft tftjtn unb Sa!<^nmt'nn|\(n brbiNnn »erben, bmn 
(« burfte Mrfe ^ttition mit ircnlinn.« G — 7 Vtinionra Untn.- 
Mrlftta aMffABi axitan mib aanuntliA Mt SahUiuU iatarf^nn, 
Ml Ilm « tnUmm MUktff ftyit nB^m. 

355 f tu. ?lm 31 ^>in. ttmt^v■ ba< arme ®f»« mh Hnrm 
futdjtbatfn Ct',!!! liiiin.i.uiAt. l'i.iuiTH und C^lrb«! »i(bfn t<r 
{l(fc(l»f(n (Arwaii, (ilitr WuiKi nutbc nit i^rc« Stiabt in tic 
£onau A(f(fel(ubrrt unb in brn @tn|ta SImMii tra Im ftÜT' 
jrnbtn Waucmrrf crfttlai^tn. 

— 25. ^mi. i'ifbR btr e^nt CdiwfrtilTfi^i trfpl.it.-n i<<-- 
fefrung ectt £uo«>^0b trfdtini (eine 9<adirt(bt au< Ungarn 
ktt Üt m «riftm in^rtstcil, «M Mt »nr^» M |cMr früb 
«f^iaiHtt 17lt RfMMIidB cbra mUscttdtlt : »«| btt in ^t. 
In^iK MlfiMiiittc «minlftc IM^Mm bn ScMIni gefafit bat 
Ml «nfnlfAr Knm o^Ufm. BdUtist Ikb blr|, fo »ilrbe 
1Mll|1m* ferneTR minnini WniVR^iefen nnb nxitmi OtAnrln M JMlUi in jenem Sonbe ein 0nbt gentadtt verini. 

26. San. lüfftm »arben M>ei VhnaMm, bie fidi an 
bell OftobcreTfirtBiffen betbeiii<|t t)«tttn, <rfdi«ifen. — 64inmilt*t 
3)ilnif)cr /otlen int l'nuft b(« bfutii^fn tttr mor^tjen laat« in 
SBitn einitfiirn — i'ti* b(c i-,tihi >i:ih^<ii Äuciii.^c'vitlct ^ttfc 
iicn »utte »Mfirlcni Abcnb, nnaefäti um ^alb D U^r, airi(b)el'<<\ 
Uli! bcm fmj|li«m CMw m tiniU4 k tnil m ti « Oibbeben 
jx.fpürt. 

Ungarn. 93(05, 03, ,A>iit- Stotnrf ''.vi .uflnn rrn 
bta aa|9arif<bn Ürulipen unice '(Jcrcjrl Olli Uibirnaji^t aRci;< 

Äwb na4 lincni Mlifloi «««»«liBiHt Mc Oi|nfici<j^e 
•nMtitii mibm fifn. 
tll4(tm ittmf (ct, 20. Smumc Anic fl«4t ^tt brr 
flmaHai ÜMflir «tMciit. «f Mc tln tiu)i«imnic «ti^ 
fin«, taf er,, ti 9qit|| nf f^lr bi»cirfK4c Stwifadini in ben 
aii|icri|ii|ai tn|ili0n|cHiii, MtfoflM awibm fclr, bit flfaibi rr. 
STilftn. 

I^rol. nie riet fromnie Sriibe ebet rrii^r giommr H ^irt 
no* flcbfn m.ii^, frfifbt mau bacan«, baft im ^'i!*' '''^^ *" 
iHij'vIr;; :;?jo] , in ber S)i£}e|e ©riren 3i«, in trt rcn 
S-tiriii 121, un6 in bet SaljbBrjjfr 2li neuf änffnn.ifn, mtifi 
}il tt(iiii6|cn 3'Ofrfen, «Ott ttx Äiqirnjii.; iifiKl'nüu nrifrii. Vt- 
le^fnct man M auf ein boib ^abtbunben ^inau« , fo nicb ba« 
tnn Xfial M« um e<bner be« OiiM Muaf «ciMM fcyiil 

3« Sktlin »arm bi« jum 24. f.ton au* mrbrfrn Itrllfn 
bCT »eaaritic bie SEB^blfn i<fann(. Tit 
|r m^Ut bie Siortcnaljrihinn, nad) bet tt i"o fifbi: m iuU'Cim 
prtm in 13 m brn 21 OeitrCrn Me iSaMen ctirefr.nii« au«, 
1« 8 (bafmaMi in Stm bn Scripten unb Vrru^rnocmnei 
fa ifam inMMtt la «nnbnbmi «. b. ^. al^U Mt ilbmU 
■«til «IC Mc liUflc btt fBaVnluii n bn %iflni{ 8t«a& 
fn» «. I O. citif«i(bcn UbeTAl; fciMlC jfatl nberfe^ ia|l> M 
V, tcr »AblniJnnn mh bcmcfrtMW« 9ittaii« mb «uc il« 
tl<btc( ultrafcnfenMttv; ia QillhiR |t^lt M« Mnefrnltf« foRffttn« 
t)«neile Partei «nier 34 iffi^^annern 27; in Qmaani Unb nn« 
tft » Jtanbibaten, bie |u «iiblen »aren , 8 enl|«bieben bet btma» 
(t.iiiiib (iiiiHtnnonfDen l»ienar<bie ju^ftbane ernannt; in "Jluvrin 
tat Uc Icmoftatif mit 32 ÄanbiPatcn flciifn 7 orfi^ti tu 'HUtt. 
fi.if tlnt )V.miii(li(ijf rem Screin fär Üclffruttf bi:ii f.^itftt^ 
tutlcndlcn >i)rrfin bc)fid)nftf 20 ai'jblmiiinfr tuidi.u(''itiirnn, 
ob^leid) bc» yntrlottuir iletri« opponirrtj (n M,^,^^l■V^n^ fielen 
nuib 34 äif.il'lfii aa«; vtn ben 241 scUjogfnm Schöten 'Iii jut 
äiol{«(iartci, Ul jtt brr ber eefriebigten ; in Stettin ( iro eb na(b 
bei „3>eutf<ben Stefnnn" }a &blAftcreicn ber i3arteien (am) b«l 
itt 8 Snbtita bii SmMm NOfMiiMa eciiegt, in 3 ift bie liberal« 
hmiltMUti V«iMi «ntFMrtn In dcbcrgemiibk gtoxfen, 3 «t> 
iMk m4 mMatmli bi «oimM Mn «ra ben 10 (SncilUni 
Maib bo KmMm «■{ üi «ic««i |it(i Mi 9oUtp*xtt\ ~ ben |t Oelltnbra 350 ttaMmSttnen bertfM 200 bet {(daca Chtf 
gegfn meinen bie f^l. 9laitrr.* In ©re#lan |h|» fi<t bie Ißar« 
iejini liendii^ gIcM ocaennber}; in ^b^teltenbars jlnb (na(b brn 
»ÄttL 'NoAt.«) bir SBabfen g.iNj in («nrervaiivem Sinn an^gc« 
faita) i« ^n|l«a b«t ben „t<erltner Ka^ritttm«) bi« 
Sinfr bie Cberhanb^ ta fNÜU bot na^ «aen 9ta((riibten bie gea 
mäfildt < (enfütHtieneOe Partei geruAt; In ^.linnu (in Stblefint) 
bie (onBituHoiieOe. Wa* ber .E<utf4en JIO« 3i|<.« finb in 
Sterbbaufen bie 'jSablrn ebne 8H<nabme ju (^unfl^n brr I'cini}« 
fr.ifir; in S.in,»crhaitffn fldnj rabifiil nu?,^<f'tllcn. 3{a<t) bc» 
><c;ci, .iliv ftiit iit r^Hlt^^au btt it^iHfn HAm ju fflutsftfn bfr 
Ä**|tTPattDM nt/tfniijijjt i ip ?ita»<enbnr» 3b CcnftnaihK «ab 
2!4 Kkaibiatai) la arflai« 10 Annfcnüfi «■» 88 SkMiatift 

TTt«ben, 26. Jan. Trx aVtnifter tcn ber Ufctbicn 
ftflättc ttutf in bet (troftn .(f mimft, ba^ fjmmt(l<br ?Vini(J*i 
ibte ('titl(i)üin.i beim .Rini^ tinvjtrfttbt baben , »eil tifxn 
aSirtfamfeit S<bwirrii:|(eiten rntAeAen^Oten Tirfc niitbrUnng 
ma<bie «roven Qlnbrutf. Sic StinilUr ratferntcn fl4. Z\\(iixm 
nrt trgtiif bat Üflon, nm M ^bltfBH bnr^ fiiac Sermntbung 
|n beratigni: Mr amgra )h rr a w lift i «aAcfrt b« SUginung, 
»ab Re feinHittlid) ber arunbrcAtc in tbui grbenfr, fc) CNaab 
ber !Dewifü«n, niAt bie Jtantmnn. va% ftben finf fmiibe Sa» 
flimenter (cn|5;inirt fenen, beren jwei in PelbJts nnb bie ilbrifln« 
rvn S'dilelieR bereinrillra foOtn , wirb Im itnblifnm brbunrtrf. 
(fbrnfo, bttj brr .'Ji'niji ebne 'i'?cHttf,t(irn btr «inntreAfr nt*l 
iinfifmiicn wcUf; iiinvriirü^! iI.miK rr tinrntivltllttf fliiftrbiina 
ba ^rutallaiien , »«bnitb au(^ mebre fläbti|4e Jtpmninnm i)*it 
briTclfm frörben , artt fUaic 9cvtl|li^MI aM|t iHiriaMiiia |a 
(önncn. 3a CmMcllmfni fab aa^ Mc Ckabtagf nttbln g«aj b» 
mfcäM aalgifMIia, aab la (kia ge^cn fegar vsn ben 2« 

Kbgeorbnelen |iMin)i4 b4efrr 9ii<fitnn|) «n. 9o* benfelben jiiib 
nntcr Ünberni aud) nciti umfa^fciierrr (Mrunbrrtbte al< bic ixuxU 
furicr, ferner bie ÄuH'tbuns allrr Cibfn aab «Miaiail , (• «ia 

be« iJrÄbiiai« Ifen (*ciiti uin.i.-ri . t'(i(b(H|ka aab Iminnl ha 
reite tm^ tarn 8äi#<a grnebmiiit »»rbni. 

tttttbtfitm. 

Jtaffcl, 29. 3aa. 9a4i«Mra oab {tafgel^mar, bie b«nt< 
TJorflen eintrafen, melbtn, ba| bic bärtige 4)afitin • Ä.iferar in 
jjlaminen fiaao. £a« ncner f«tt «a nrbirten «liUeii, u.\incntII4 
im :Kriibaufe nab tat ^f^obtt, |n fttU)a aub^cf irtin , bab" 
veraaglädt f««iMalir H JRiincbfn. Tic bin biiuitliini c!lttrti4iMtn StiibcatCB 
libctfiljiifirn iül^tnit Sltttfit an Me iiierreid)i((l>en (UgisrbBftea 
la ntautfurt: .... 

i)e«t|tl)e TOdniirt anb Ocilerrei4i! ^ 

3brc ent|<bicten beiii|<be lÄtüunang, Ml fit *M IS« 3*l"*b 
b. 3- baeanb a» »ca Ja,i lejun, boi Sit grgra Mc 3«« 
blo« «»UtfK^NMtfa «nbiabaa« |0ir4K« Cefterrei* nab bem 
nrutubueiabca IcaiMca «aabibOaafi »wteRitien , bat ani) tn 
uniet« IngunbR^ca ^iqea tagenunsen. ißfittifle Hertrettr K< 
iJolfr«! 'Xr|nUK €lc aaflia tief ,ufül?lten Hanl bin unb fetten 
3ie übeTjiaat baf mit ^ "''1)' be.milAen von ben übiucn 
ecul)*rn ^aiawa aar al« liebe «adibarn anoiefeben j« rontni. 

. ^inüfei nsoDen biafcrl mn, ben aawobuern ber l*lbe , t.i 
KlKiiuii, fer Jim. — '*'lrib leam ^*rei*tnertben abcicorbneten 
Aüf C(fttrreid), »cKbc ertlarieu, nur bar* Saffenjentait ftebrui». 
,un Mii bic fnlCHMIc tu willia, ftw^a nit liiaiit Neu 

A'ut »!if Äciltn anfere« 9eben* eon i>ermann# nef4ii4t 
unb von briti iTaube, wa bic beulfAe ;Jiinge (lin^t, ju laffdu SM«» 
(b.a, 2.'). .^an lb4a. lüe i*irttl«tf** ©labenlrofdiaft an bei 
biefijen 4ioiJ)i(l>Ble. (gcJflCB bie UairrWrifien.) 

— 30. 3nn. (XiTgePorbauag Wr bit I. auf ben 30 3.1B. 
am 9 Ubr anaeiette aU,wmeine Slfenili^c €jeunfl ber Äammef 
bei Äbgecrbniten.J I. SefannimaAiiug beb ('inlnufb. H. l'fr* 
lefaa^ bee ven bet 3lc|jiciun|j tfi Äammer ber 3iel<t)»rätbe ir. je. 
erteilten TOiididluii^fn. lU" i<oitr>i,\ über ben Xiud bet 'Pti~ 
|p^l^U[ trt fl.unmn tn «tucttitcteu ; t'a.itbun.; unb Sibl i^ 
frtijuiil birr-.itrr. IV. iU.nlti>il-.l!:i:i.i)^ über bic niiit triiliitnenen 
.R.tmmcr < Mit iltrrtr ntiC tcrtn Uil.iub' ■.f'^irtu- i t inn üblC ti» 
iüM tiwf ü'iüjliftrt' vif i tl■ll^(nIil■^un,^^ Äomnutffisn. 

^irfiibfrt , ^^^{| itx i^Viif tiittpurf über ben Ät«aM«trl^lbbcf aa> 
^^(! iitrt.tbrtn bei «uflage »et SRinifkr bet nAiMtca eiäjibj» 
4itTfaniralun,i nnrerjü^lKb Bieber «»rgriegt »ffbrB fei. RaffAM 
leab nfdKtat aan, ba» an ir bn la bcc X4«racibc «afgi|Ultni 
tilefttf atiaiMn bit >tR «agrflk^ |ac a^l fnbi|al ($. eafia 
Bi«a beafribia bb« MinHfia Rabiat 

•. Riiiti. ' Digitized by Google UerltcigertiRgcii. 

Dmnmiisg htn 15. S«*«« 1849/ 

jUuuj 9}ai^nrfttaa« 2 U$r, au 3ti>tiit&ittt. 
^^{jj fm ®af»^uff lum tnmm, wrbtn 
BoHjbffitrifbfnf, ^uni 9?a(^rafff brt <a 3ipd 
trücftn DtifrUfn ©äcftr< 15früipp SB off f ge 
liöti^f 3mini>btftfn, b« UntM'IxufHl »egen, 
in (KiAtnttium wcfMqnt. nhmUi) : 
1) dtin »u STttbrfldrn <n trx fonbaur 
■ Cttaft fic^enbf« brrffiSifigr« 93e^n(au0 
"'**Ä tfllfr. ®tan, ^offlcring, 2>ung> 
"" lant sab flMgca 3«b(4o(ttii, gdcgni 
wbct «hfKCc SdtRria snb 
ffasfmttan Qiclfna. 
2} 49 2)<ifaMl« Vartni »Irr bm 

^ul, mit (Satttnboud , (itUp,en auj 
3a»ribrflifer eoaii. ncbrn 'Philipp dal 

®t§ner, ?loUt. 

iBIrU) na* Wffrr 23ftf}ctgfturt8, im näm 
VUt)tn @afltiju|f, Iä§t Oafsb QJforg ©abt 
rdßfp. ^a^rmann ia Swnbniicfdi , folgenbf 

i> 6dit( antMe an dnrm ja 3miliM'= 
tt» an bct itatUftcai . adca fViipp 2) t'U Vlvtattt 26 9Iut^n Hin im 

feil |>afrTjtfb, äwtiixüdtt ©annt«, nts 
b<n 3cliann Sab^ragf^ unb 'jßtttx ffiilb. 

3) l't. Worflfn 7 5«ut^fn ürftr auf bnn 
6anb, Urnjtroftlfr iPannt«, nfbfn Jrkbs 
ti^f einübt unb yroftffo^ e I c i t 

TOontag Hn 26 a t t 0 n. 

_ . 9<bnunr 1849. Vtmaatt 
9 U&r. )u WoMri ta bR JBätNMiiiili; 
funj von ed^aliM «culcr} 
^|btr Mftai Nr giti nw i fi i a iiüi i i » bctf 

1) 9(wlfa Diwiff Itnb bna (ftKmann X)a> 
xttf 9{f*rr, «ld(T<r«ile, auf bcm ^tf^cr^oft 
trcftn^ft. 8(Qtnrr berc^H^ (^i^itgung 
unb (Sütttumiini^aft »«qm; 2) ®fwrg 
e.tcrrT, Udnimatm, in SBat^^aufen i»«>n< 
bufi, tianbdnb aU {)(ui|itvormuflb snb Mr 
Dcnannur Z>an<(I Stf4fr, ^nbclnb audf ju- 
dIci4^ al« 9l(b«n9ormunb (ibn Sbriflian Sraicf, 
aiiflberiätrHgtr eo^n bei auf b«« .^4« 60MMI in »oOjir^g tfmt lOit^iat M 
HaigL «(firflflcnibti ba^ »om 17. 9a> 
"aoi 1849 unb auf brn (Mrurrb rinr^ (fts 
>(ncnbrrt(bir« unb ScbingnigtKfic« 00m 31. 
3Muac laufrabMTdo^, mtiM Nr «aMf 
)H(bRetnii 9}cidr. 

ÖCTbfn Dor 4>rinrt(tt fflffnfr, fSit(g[. ©t. 
ItttonDidr, im ainiert(je von Bwtibx&än, 
binA M cornirdbnlc Uit(iril ^irj^u bcauf» 
•««al, BM^kin#iitle 3mm»Mlini, fDtafnKdn 
vnU^ bcR eb^cMumm Herfen. 
MMis »»n 3afrt a>nnlf outf bnn 9la4. 
laff< bcffbi itt «Rolvracr «erirtten OElKni 
i XHroitl aab ©orbara Siaubrr , ja 
«deratauc bofciHi, im Veo« anrr 
ab»tritu«g|i|ü t )t, ta «fanilm mt^ 

Mgert. ale: ' » 

1) 2 Xa^wrf 7'/, 
<n C l)ar4<llra; 

2) 5 ürjtnMlni @aTt(«{ 
SJl fiqiaiab Sk«. 
mä M^ 'H» 2. gftriior 1849. 

/ 9tfntx, Woldr. 

, ^»ffhM)4 bcn 21. Mm« 184». um ^b 
)0 VtoracR«, b Mr CilN>fiinB ^\ 
«ab tiaimami MM eicnn 

lltf Sslkfcs von . 

O 3M>aaiK« 6*aarf , atfrrtfmamr, wo^n. 
in ®nr<b<ufc, Itonton ^irmafen«. 
^ 2) ««i Maa ««»•«^ . ch« «fiberie, orncbtrn irabprnnM^n« Q^trUHm oii^lol^ 

3) Ixinri« 4Nfaa ua» btffrn Cbtfraa 
«otia «Hifaftft^a e^ooif , Mbc Hdtriltutt. 
ooVttMi INebfrtf|)auftn. 

4) 3«M 6*aacf, Mntmann, »o{»n^ofi 
in e<^in(tt«tiaufrn. 

5) Oobanne^ eHfaad, fiaertmtmn, m^n» 

^afl )U illiirn Taiiriicfiib , Senec« Couty, 
im 6faa(c Cbto in 'Jlorbaamta. 

f:} Zbtcbm etoad, tUatmKim, m^- 
^aft in ecbmilttfMfrn , In eigenem 9lamcn 
unb M ecvoOmd^tigta be« «bam S^oad, 
(Serber. «o(>n^ft b Ncvenlnk im MU««n 
CowBty unb 6taat 9in»>t|Mf. • 
W ©BW iMteriit «>i»>ec, Offenem 
nrgatNMpcr, »»M^ft in 8*miti«{i3»ffn, 
panbcfnb im Stmtn Wfftt @emfinb<. irrgm 
ben Steinten b*e berfflbcn ouf tat fßttmintn 
tti bur* llrUirir brt föniflt. iSqttf(Sfltri(^i< 
lu 3mtibrü(Ifn pom 10. Oanoar 1838 oW 
afcetfixnWö«»frurtJnfini obgeaMMM^ct.- 
btT« abam Si^aicf juftr^; 

Mftbn bur<* unierjrii^nrtrn Carl 6(^mohe. 
önigl. ©f,«rfinot4r, »«»nlaft (. 3mMllf. 
frn, ^ierju fommilrirl bair^ IblHM IfoW. 
Ceji'rf<9eri(trt bafdbfl moi 10. aagnU 1848, 
bie üM tcr 9tai^iafftafi(afi be« o^nt (St- 
WKPfa 64arfM0^ttrrn «erftorbfnui ?ibam 
|64|M(|(ir>l(r(abrn, fdramtit* ouf irfjmiitB- 
faufer ©ana flflfflenen Ommobitifn , reticfjc 
«n idn arffrftüdfr, jufammni 3 la^ 
09 Dfiimarfn rntjanrnb. unb jtrfi 23ifftn. 
Hdtr, jofamaKa 55 SqioMlea embaltenb, 
beflrfrn, ablMmgl^Mm, ntfii 
gert twrben. 

©Ol »fbinflnfgjtffi ,tt Mcjkr »eriM^g 
fann t4gi^ auf bcr aaiM|tobc M ttaitr 
jeiitnrten eingcf^ Mrbni. 
daMOtMn^ In 8 Sfbmar 1849. 

6*moI|e, SRotdr _ 

TT. .i I 3»»ntag Wn 5 5(bruar näetB^Jn. 
^Sul ^•♦^'«j» am 2 I^, iai ®a||. 

baufe jam 8amm ba|frr, »frb t)err 
«ifunboie Jbelfe ritb babier, unter febr vou 
tWbofien SBebmgungtn, ju «gentbn« w 
IJeigem Uffea: 

O «in tib(i|}((rigri ffip^n^,iii« mü Wan. 
^bttt, faaunt 4)inf«r. unb 9?«bfnflfbduef, 
«Oer. «taHunfl mu ZJunflflrub« unb 
tiofbfrJna, n»b«i Karl Xt oma unb Via- 
rianna ^dufn«, ßu. A «rp. 21, in 
bft l'.intaufiihafe bab<er geirgn. Sie- 
fen S:aiii tinmt iid) fdner 8age »rgro 
JU jebrm @r((bdft, fo nie aai| lat Ce 
trnbunfi von Ce'anomif. 
2) 75 ©ejimolen aber 1 «Rergea ©orten, 
fmm «aMMtairt, äi ber söifbirifft 
■«"« wa»8 wMfer unb Jfoil @raf, 
oben auf ben SBocfm , umm auf btn 
»tfbttiffiwffl ftpjfnb, mit 52 €iiid »rr 
ebefttn Obftbdumon unb »tijertr iSlu 
menfl^rtm anArtf^t unb in 4 f^UiAt 
Xbeilf (Ciiobraif) rinpfftfint, Wf^njfrtfn 
fi* betftlbt gut in jw« fpUjit tptilttt 
I4f t. 

bei Mi ^ rn g Hw a fieben blribea. 

©«bmotje, WoHr. 5) 3 Viertel 2 Sfnibea üifer im Sagei^ 
fang aui^ auf ben dlMOm MMmL 
Tlan.«Wro. 1788. ' 

6) 1 3J?orö(n SBtra binirra ÄloHet, oaA 
imjuitn «tübl graannt, neben fMUSB 
KKberauer unb SBiiiwe H«^ 

2tuf 3cl}einirr Sann. 

7) 1 RoTAen 25 V Stutben Mtttm^Uki 
gegen aaMibcidca, crfte «baaag, wIcb 
Z>anirf (Bcflta^lniSifHni Mb 

BR iicaar* 

89 1 nngra 29inltIM(t «n ber.Dimto 
ba<^r etrate, neben tMMM Jfenni 
uab SBiUaK SBeib<nget. 2 I c i t tt r { 0 n. 
«Kttttto:* ben 21. J^rtmar nä(b99<n. 
5«a(bmittag< 2 Ubr, ;u !Rimf(b»etlfr, M 
aSittb QhTiftian iBriQ; «af HnSeKn S«pt 
1) 3afob e4»iMi). H(ftm, fa"' " " »o^nbaft , fknmi Staacii «a» «M «Mi* 
«ber SormaaS Ic« nll fMiNr «frUatlMn 
*Wraa (Sat^arina ©aftfan erzeugten aM| iWltt»o(bben 14. ^ebruar ndeblibin. Tladi 
mitra«« um 2 Ubr, im c«ai}tiau»f jum 'JJfäl. 
jnbof? in 3wribrüdfn , itfibrn bie au« ber 
«o<bla|Tfnf(baff b*r bobirr mjlorbenen Srdu« 
lern f bii'ppma «rben berTAbrenfen ®runb. 
»ude unter frbr »ort^lboften «ebingunaen 
unb auf lanpidbrige SablungatfiNiw » (K* 
geal^um wrftcirttu »nben, aM: 

2luf 5nHibru(fer 9«iifi, 

1) 3 SBterief flifcr nnb dteMm m 9m- 
«»fl . nrtoi btr tiutit nb 

'Pafner {>pffmann. 

2) 2 Wotgen 3 Sfrrtef 12 «Btbtii Jlder 
nnb SBiefe am ÄloBer, neben bnn lda± 
unb ber SbaufTir. 

3^ 3 Sicfiel 13 iXuibm Hdn cm een|<n. 
fang, neben onii iriribrnlanb. Im (Wb 
tnirrg unb ber ecOnbaba. 
4) 3 iOirrtci 20 9bt^ «der an 3rf(i 
mt »qii «Ini bm tinlK «■» Kr Co^i 3afob 6cb»ar^ j 2) 
WffipP ffiefbmann, arfrrer, in 9?ict rraiirr» 
ba(b wobn^aft, alt %bfnoonnunb bicfei 
TOinbnridbriHtn ; 3) 5P?aria St^woTj, 9^ 
hau von ^cifob ©ut(fr, 9dn<lcatt, bribr ia 
^irrrdjn^rifrr triobnba't, l'c^tCMI tCf 
t|^eli<ben etmdcbiigung »e^rn; 
. SBerben bnr^ (Suffao Sbofbf) e^ufer, 
fdnigl ©e)iif«notdr. ia Bnmbrftden taob»' 
baft. bitju beauftragt , jmd |om berfdnliibca 
«(tmpgfii bcr »erBorbenen (Ebefrau S(b»ar) 
grätigen ®»bnb<u(<t, grlegen «u «Rinfi^« 
weiier, mit Sibeuer, SiaOungm, ©arftn unb 
fibrigrm BubebSr, ber UntbeUbaifeit »ege«, 
JU (fikjmibum mSrigm. 
3«Pribrüden, ben 2. S^braot 1849 2>ieafafl b«| 6. gebruar J849, 9?a<6mii. 
2 Ubr, Im ffiiriböbaufe brt ixrrn 
»«rbrouer« 3afob «mbo« aweibröden, 
IdSt ^ grieorlib »ortner, «antbQmis 
bairibt), auf Qwg Mf WU^nU^ 
uftfladern : 
600 @ebtnib €in| n* w 

tOffclB. 

6(baler, 9?oldr. 
©•nner^o^ brn 8 R<bruor 1849, 
Woibmiita.;« 2 Ubr, \u 3»ribrödfn, 
im ©afbaufe jum 3n»''"briirffrbofe, 
Idgl ^)err Äppeflaiion^genductaib äuguft o. 
K6ber bobtcr, nn<bbef<brirbfnt 3m:nobiIttn, 
auf tnebn'dbrige Babltermine , ju (figentbum 
cerßeignn, ai« r 

1) dtn iWfitiörfiqrt, ja Bmlbtldloi m 
(^rntlirtlcr 3Bfg< ßrbtnbei WUMmt 

mtl ürao-, Staflung, {)ofraam «ab Oa» 
trn , ungcfdbr afforge« 19 9Iut|ai 
^tiifyt. neben bll 0^*fÄäl girr- 

braufrei 

2) I «orgen 37, 5Mfrttf «arten om ^oB' 
renberg, 3nieibröder JBanne*, neben 
Oelmifl unb OTa^irer pjpjff 

Seibf (piittn , txddse mit tbltn Cbfl» 
bdumen unb Xraubtn brpfliin(i finb, unb (Tcb 
burib angrnfbm? warme l'.i,ie nnb f<bÄa( 
Vuefi<bt fmpffbirn , fötinfn ciu^ la Mbui^ 
«rn l'oofen auigrboten «pttbrn. ■"^«^ 
bn 12. 3auttar 1849. 

6«buler, 3?et4t. S^friieigerung etnee S^lxu\tf. 
Dienffag ben 20. gfbruor 1849 , t<e ^Ud). 
mitiaga 1 Ubr, )u fflalbmobr, im ©aftiuufe 
*um ffl iji; 3n öoHitebung ein»* UribeiW 
brB fpnij,! sf^f^ire^t.tr« ju 3»ebrüd« 
rem 12. 3anuar tS49; (obonn auf «mei. 
ben »cu »tn (JoaaieraJ.ffrben ber |u SBalb, 
mobr, obne Ha- unb 3)ea]enben), im Itbiaea 
«lanee »erlebten «f«Ufi|a lrautma?n. 

« ;.JL**'2?** Wf«, in 

jWm bmajwr malmaib , in r<üenen Slawen unb 

..J^^S?^"!!!^. ^ genannt imbenbea 
f ^"iSSSff ^"^'i* trouimann; 2) öbar» 
„j^*"?!*'" ' *Wrau von VltOad 
,tmn^1tttt, alba »obibaft, «nb t?e^ 
•mit ftlbf bft c^cUi^en iinnd^t^uag unb 

Digitized by GoOglc Oniergcmcinfc^aft ntntn\ 3j l'outfa Sänti 
Ufr, üffcrefiau , in RUimtmtiln ipottnbafi, 
SQüitpc M )u äSalCme^r »nltbtt* JtüFrtfJ 
Stktrict) Xraulmann, fit ^incrln» a» Wut- 
IM iBormflnbcnn ipni mit b<mrr(brn 
ttißuttm R<4 mmlat]{iM0(n ITiabc« griet» 
li^ tmimutm, tß9iam,td t^tmimA ; 
— nM tan^ MritnittllrtHla feMI^ ange» 
fÜNrttf llll^rff bflnin ÜMBHlfHMni töntgf. 

Iffitrirbme jum "Jtaiiblafft btt fl(ba4»ten (Erb» 
Icilmn (flifabetba Xrautniann B<^Örige 3Bobn* 
paui , bcr Unl|>cil bat feil m^tn, 6ff(rtli(^, 
in (it^cntbum yafitijjett n>trb<n, alc : -JJIan» 
9lre. 236, 237, ein ju 2BaIbmoj>r ^i^tnM 
|nid9«(fia« SBoJinbau« mit B^tt , 6iol< 
lunfl, 3ab(|»$r unb ®iri«i, mi^altenb 19 
])qtinaUa, ncb<n ^atcb limUlf anb bfin ^fob. 
ffiiOiM^, tan 2. gcicMc 1849. 

0«tteit(cgcr, notir. 
OMMtftall ten 15. Rtbntar, 9Ia<f mittag« 
2 U^r, hn 6tabl(auft bat^icr , SttfifttitTung 
btt 90n 91to. 3000 bi« ÖOüO nit^i ttnae- 
U§i(n pber ntc^t tcncuetlen ypf'^nt'i^' i"'' bcm 
S^cmrifen jebo<^, bag ftncn Senovation unb 
üiniefunf, ni4 Mim 13. Qdntr M' 
finben fann. 

Storibrüffra, bcn 25. 3anuaT 1849. 
. Cic Oirwoltttns i>fc iUi^n(la(t. ^y^nannt J^riunerj^of, über 

ftcpcati ia Jlrfalanb, äOitfcn unb (»Sarifn ; 
• bie äSobnbduffr, Stauungen, edsfunc, 
3:3,)lc&ncrrai3c()nung, ^rcnncrfi ;c. bfti-i^fn 

tönnic tat? ^•■rif'i n*r^^^Il; in 3'ftrcff 
bft übrigen man ft(^ an >i «J8H|tnij flairT IL ^ttb^ (8W(atrilant, [2*] (9niKAiAr<^o(}t>rr<lmrrtiii9. 

SHitn»»)!^ am 7. ^cbruar 1849, brt Wot' 
gciitf 9 U^r, ti>(Tb<n in Icco 'inKbnaunbail^, 
awl btffcn (Brmeinbtroalb , 6(^(ag {ufäUigc 
Sr0(bniffc, nat^fit^^enbc ^otifottiountc vtv 
Prigcrt, a(«: 

4 cidicn dSauftimnir, 2r ülaff«« 

" " 4r " 

273 (iitni liieiflCMPWr 

ttcntwij, am 31 Oanuot 1849. 
Jiat i9urgrnn(i|}(ramt, i>olbtxiattm [2'} fBetottntimidliHiiA« 

McTci 3a|nti# 9lw|ni 10 Il|r, »nbcn auf 
kern OlUaw m rilltwwte WmXbo^ folgenbe 
Vitoitn unb Sltinlttferungfn, jur Uni(r|al< 
tung Mr ffamonalftrafc von bcc 3i^<^n 
gift^c bi« ^Difbdsbrim , i^tMli^, an ttn 
jBeniflftnf{imtiit<n, ctrflcirtfri : p, ft. 

'Kateriallitfrrung , a3nfubr unb 
jnctnf(^(ag(n, oftanfi^Ia^t ju 307 40 
b. 8f Alfen. I>ur4)läff(ii , Slinntn 

«nbnilOciKUldtiii, monf 1^. tu 45 57 
Gumma . . 353 37 
* t>tr ffoÜenaiWag Wtrutcr fann tcbcn 
7ag auf bcm ^3ürgermnf)cramie eing(^c)^(n 
»fi6fn. 

«Ktttttbai^, b<n 1. gtbraar 1S49. 

Dal :0ürgetm{i|)namt, 
0 ^ a c i b c IC Cucnperciii in gipcibiucfcii. 
^te U* 4. gtbraai, flat^niitofll 2 3m Couff bitffiS lT?onai( fiiebt 
btr l'iebtifranj baa btrlömmhi^f 
CEon^trt <um iBr^cn brr Slrmtn. 
X>cr 9lu«f(l^u§ )flgi birfr« »ocldufifl 
bcn Wttglifbcrn M ^tiat , \9 mk ten 
übrigen granben btt 4M. MM WMß 
Kr »fa» b(c d((M orijMim. 

1» 1 8»mttr 1849. 
- if t r-^ »ir llü<f(buf: 
<Sel(kn, ^<ndri«, $orn, molitor, 
it»oma. [4'] ©ir €l)urt)flTircl)tn uitö Oabiffljfn 
|)rainirn-3ifl)uiu]cn 

but<ii tir^iHiiI iiachfolambt CtCruiriitt ©tutiiuif, 
JU: Ii. itO,ü<K) l,i,<UW, tJlMH», 4 ji 9(MHI, 13 
i KHXJ, 20 » 9«0 jf. ; ffrntr: JRHIr. »«.(MM», 
8(HH>, 4üüO, 9«MJ0, 2 • li«(M), S » JIX»0 S n 
40«. 10 A «OO K. »i« lum «1», Jcbrurtr 
■MV tonn man fid) (tarn iiiiirBtiiiig «du 4 ^. 
40 (r. »btr r/, 9(tblr. fr. Cr. Hr rinc 9)ufflmcr 
)« triMi SifhunAcn t*t mt bftVtli«ni. 

«ii<(dhTli(b( Ulint, fo vtit f. S. 3i(6an«<l<n(n 
»rhJlt icttr Jheiiufbrner. 9£ i < »( rver f 4u f e r 
4tBi(|(B «iiarmcnnmi Tlohotr. 

3. ?iad)m(init unb (Somp. 
gan^uur* in Waiuj am Wbttu. 

n?-<^^ V« fn ^MÖcfiitra unb b<r 
wi' Smgcgenb 0ffbct auf Qtfftontn 

»on ffmr'flaft6iHflpmTrn ic, gegen gettabn« 
It^cn 9{a4(a0, baben mtU njoOe (i(b an 'J2o' 
ItttiaWgebülffn 3? c t b g t b in 3tteibtütffn tcen- 
b<n, ber immtr no(b bebcuitnbc Cuminfn für 
dnfB it opt tatt^n ju »tratforbiren {w t 

PI Se|»re»'€ronfercii| in 

Tflittwoäf ben 7. gebruar, TOorgeni 10 njx. 

(Kn fu4>0rotbcr 4)unb mit »dfem SRinfl 
um bot {MW <il auficlaufen 

6 1 r a u b im SBo(f«IO(^. IttnjmullF in iSrndtDetfrr. 
6e ute ben 4. ffebroar bei St. J&offmann. 

13'] 9om$a(b. Vi 6tunb( 
9i>n 3n>eibrfi(fett ent' 
femt, b(fiet»enb in 80 
3)torge«li(hilaib, IG 
aRprgcn IBirfrii, et- 
wm ®arten unb ben 
neu errtibfftcn ffiobn; 
nnb Cffcüpmte^fbauben, ijl ju «frpat^ifn unb 
M femmcnbcn 15. tpitt bt^übtn. Stacb 
fann bajftlbe an ctwatge ftauflicbbober , au« 
ftfttr ijanb unb auf long/d^^rige 3a^llermtne, 
ptrFjLjfi irer ben. 
öfi tem eigfnt{>flmer 2». tt»it»\tU 
j^T:-, I3"l ©arl{»crotniu< ©tHair«, 
J'«iil aöttil? unb adetüimann auf bem 
ȆAiM ^cbtrmr^enatffr , ^at ncitbfotgfnbe 
(flülrr, oue frtifr ^Jonb, |u mfoufcn: 
1) Sin auf bem iStbmarjenoder gefrgraef 
fBio^ataui, mxia ein grofier XajuM ten Jtcaer, einem 3)0MPd|Mll^ uk IV» 

üKorgcs ®arifn. 

2) 10 SRorfttn ^iderlanb, auf ber €i^i»ar< 
|enba4 ficlrgcn unb mit itlcc angelegt. 

3) 4'/> ^Prgen atfalonb unb '/« Vlorgra 
nwt(ii# fnf4 itbAigt unb mit Hin an» 

4) jT^rgni tdertoiA, in bn ffoMnbft {lelegen. nit cicigfm Site angelegt^ 
•nn fe' ' " " ■ " ' 
twtben. 5) 5 Wergen ScffTfanb, auf tmi S^war« 
jenotfer gclegtn, itüä)c6 jum Z()rU ctn< 
gefdrt iji. 

9td|Kr( 9u«fttnft eti^cilt bei SigentHiMt 

felML ■ 

r3'] DiefcBigni notwntm Hm 6Mifr 
baufe ba|N(«> »ri^c tcMMlai gm Wum 
Werfet, Me fetten Itafttwirt^ Oi>Ifea> 
n» eiber unb eierbraun ^ein^ in fa^t 
babtn , — »erben Wontag ben 5. gebruat 
tiefe« 3abT« , ^taibmiitag« 3 Ubr , auf htm 
©Orgermeifteramte, rauirifl yfrfJrigfrung, ben 
>JU;eiiibineaba, t» tian anbcnwilea 3^, &• 
ob<T 9(dbl%H 84N^ MI KllH IStt OS, 
öberloffen. 

3i»ribrfi(fen, bot la 3anaa( 1849. 
f)a« Sargermeiitfr amt , Stengel. 

[3 ] «« i(l ein guter, foft 
flanj ntuer glflgel ju »«rmi ' 
«erifgftb. ©Mögt »0? ^a{l iDetne SW« jT« fcbcn flcft^Iifftn ? 
3u f^^n Crbfcn Kub >ba« jRintnti 
llnb S>(t »Me VrCgcf« fibon gcfcbnittmi 

U;ib fif in'? Ifftarnrnt flC|.f n:-:'i,u? — 

kioniab ^noU '^teunliKbea 6tcill* 
fo^Irn. nein« ju 20 fr. unb gny M fr* 
ptt 3fntn<r, mfaujciu nk im ®r«0m, |u oetfaMfm* li# ^ tt^ 

ftlbe Obmrt ju petfaufen. 

3<mmn tu ortmiftüiL [3'] 3n ttm ^otnbaufc M ^tnm 
rira J7 d «b >ü ^<'<r*«. bdhbenb «rf |»<i 
rjpfV"irn S'^mann, äUtofrn mb itart ||io|(S 
•IßfTfjWftf »c, !■ MHriflim Wt O^e» 

Wn mbUirtr« Slmnn, In b« «ammflToFr, l|t 
<u t«mi»tbfn. ®c ? fagJ fcif <Stp k. «L 1». ÄI<nf(t), trobnbaft in fe't ÄaiiejliaBf, 
Miltt gbit tiM .Sru4>t> im» gcob p uHt Mr 
Hoifmlautmt m« SOl 3aii«M 1849. 
Str Seatnff n«MM ( f. tr R. ; tM-n, 9 1. 

■>6fr.; «F^llF'rn, — «. — fr.; 6»fl(. 1" fr ; 
'«ftff, 2 Ä. 51 fr ; t>Jf<r, 2 12 fr 1 ^''T1, 

— * — fr ; ^^S^tffH, 2 «- 20 fr. ; forlefffln. 

— f. AS fr. ; ttnUn, — (I. — fr.; ««tMMi« , — «. 

— fr.; «»hlfMiiifli . — f. — fr. - lUii»i«», 
^bi)\t bea(t}teneiucnl) f üi: (i)id}t' uiiD HB ba £At atl«iiii4f 7>fvM fflr 3n>fttirä(f«u piib Um« 
mwtcrbirc iffiirffamfcit un» ^utfraft btrAhoKdi 

//««tfteff^tteii H^euiiiati»mtt»«3lb leite Vit'' 

vcn 9Bitb. Ht'Qcr litt in SBrrtiaii, k etücf mit ®(»rMib«>«inD({rHn« 36 fr.« ffirftr« 

bX fr. unt 4*n\ ftirfc l <•. 45 fr., beffutct Od} 6ri UiitcricIdHirtrm Citfclktu ilnt, ihrrr «ortutili* 

ij^tn hdifriititltn SBirffjinfeit mit», ititn »a\u unb itroiitf^t ^Hti(nmatt<mtB , ®i<bt, ?^(trfii(<it(n 

■iit ifDii4c(1isnei) «Urr Vrr, oi< : 

Jt»pf> , ^n»:, Itnie. uii» 8<>64li<t<', @tHittt', ^Hi> Ull^ 3ol>nr<tm(rjt(n . «mcuAnl, Dhrnl|lr(^(n, 
Äartbtngfrit, 6aiir<n uii» iBrauicM tn e«ti Ohtta, ^ruiX-, 9lil(t(n> um» intnntit, tiiiutttuiitn, 
Jlrimrf«, Slbmunjcn, ^tr\tttvffa. 6<bun«fi<)f<tt. <9(flibt<rof< «M»crc Cut^ikiiftunacn u. <. n». 

itntrr .e^iiinKifunj an' nttlir H» 200 3eil|Bt|t, bU i4 Hliili(|ai i« OMM« li«.likm Ccitiiwen iU 

«nprtMrn. 

SactbiMcn, In 3(btu«t iM«. itfljutia't II ^"1 Ott, iSuitbinber, ^r» 158. Citmirvur "Prüfung ikrtr *)filfraf( i'ibu jibrntn ptrti(fT(rl<ii £Rb<imiati<raii» jlMdirr ta 9<rftn S<il^ 
fRatcr iint iSo'f p. m SrttlAii. bcicitftu uit n«(b ^(>l roii mir «ema<bl(n (St fahrunfttu. t<rrimt(r$ b(i bart« 
nittiArii llrtN 9)rnTAlfli««, Man imn» du »ifcrMf^cr <Sl«ff n* OrMnbt tt'4t, bti »rldxn «brr bcr 
ciiiA*it»li(be !K(i| IcTfii« Nfiiitat ift, tf« bffoROcr« mrrftn. wl b< »er 9cbr«(« tcrfeibfii iWt m 
matfftai f<bmerUi«ft t|l, u»t tau aoAiMUM« lR(bauiittlU|a taltil. [• mMmm iHlMini* 
teil 9{l)<iinati<niiit11tUi(er cintr M I I hU m i mi mwfliUK% . 

Vdl««, xn ao. 3auMr UW. 

Dr. ¥>fmVul>fr; 
pnft. et«»t=Xraiir«i>V<u*i«rit. Xxa4 «ib JOctlBg »et %, ItttUiY^ «aiftnulmi » dmibiiita MMN Digitized by Google •^1 Hl ■Jrl* tiir4 H" 

b l ci r c r II ■ 

I «iiiKifiiN fr« < .In (Inf. <»"' 
••■*ttTJ' »'»I'"» I»" Irl- «>« 

~. nitil.li.li. n.a. . . ' t^m*-*, Pw^'i »liln, "^-^^ ni»l.b.ilr bn 9t«,. » ft um R« ; «IL », «'» * , WT'«. »»tili r«m.«. ir*, . »IIIS «« «linfn Vor- 

k^**« WB| ■.ll""' ■■"»'"' *»'« Sit". • K ii-'" • IT »(«. 

»Ol (lf:fn!(iiiiii, II« tfn Sfimf. Btr 
Ul. *n <|t brt XuirntKiirrfii. «gnn. 
fr» (ria Km 9ii Stlsrn ndwn Srininrn iifi 
9< aa ttnbf. ■orufn fooiat In untaratrrjljt 
V>Wi(ni »t Milm^l bil (uiiitf. mI >r 

Du i'llttia t4l. «»nd Su rl Ita «r»fii r R>fii. 
Sil tot »W« JVincn I.|lfn Xiitn wititV. Jtfo 
»lib tt ta* Srl' ra ^ufr jjQni, irlib n 
$li ept %n fiaU tnl'ittn Ufrm inb 9» Mt 
,1« Siiilit ^i, iil< vlit fit Drillt 3ut'»r 
fritini' £[/ fau ■« nwti mir »iWiiira, bgi 
£• |i( (u Billt gchiAt Ui, tt f>4i<" ''II ba> 
nur. bat Du I« lin Oaftm 4«4t,ll mtiH — 
|r|t fina Hr tlnlfi bim B'ua ibit Dlrbrifuifr 
Mirn unb bin* nil Iti'n ttinii, brfln Sitri 
£iu fi^, i«n([ii g>(,n.* d by Google mmS 

:)KiI ela» 

US 

Mf Ina 
im. In 

9. ftn Ii««« ItaK- iMifM» att Wi flAtata Mi 
SaflilMai Wl Mffai VacMi« iv ftapit frfaiR tti* 
Mftoa llrMnfMl M *m tUtm ■* f«ilr: 

.0*»t. tiMti! Cfll «mt ilik4ni* «I III 
Mnr Rriim« mtln — «mI M Itant* 

«enO * tirf J(»Btirg Mk («A km Qirnirtf' 
frfnt'rn tinirt rtnra Slria^tHfra ktr 8ii*t|lt«$( — 
.fliO. ti^tfl Du »tr ««tiitr »und >!' 

lA SntrTirn. dr rcnmi ein Slftai«ifif 
lind bJt ttc t»a< 9([ttj(( um Wn Vrl6 . idi (ut{ 
|l( grfrtfn, all n Im ffiiri(Ctiiiu''r in H'-tnt 
9a Ijl ^rnug biln rär unl S/Itir, und trtnn ft 
tralr «I6rnk (irr auf Sankflta^ ffia tibfil 
UM, fo r«nn rt IMt oicrgrEi k«l ^aal ni4l »" 
r«afrR (oirrn fliii kfai Cfltf hMl 9a 9Mt M> 
fm, Taaa^ Skia nit^ia MB C4mW aak tkak 
•MM — »IM «al« 
•M maf «Mair Wt OMglMn««, «m «n* 
" ai» «laalwtrfl Mr «iaM |h Mlaat 
IC Mail fi9M tMli^fiifM wu^ Wt Ort am M 3iU 18— kb 9t»n* krr cfirrn 
IB«fft ftririllr, fcnnlf Hitrr fr»n, ä6»raU trcLIn 
rr f.im, »en Km fSitfdliilvn 3i Jll6Bt^■t^r uttn \ii 
(titn, d't fili<lt4i tifrl6f) coigffallrn aat. <ltn 
xt'ä>n 9iS>m . ttn Hi iexitt fix tatltrr^lg unt) 
grtjig ti'llfn, WM »»B )>Dri ItttfillArn Wmf^n 
krt fIdAt« OkrtfdUrn aab aiU CtdnfB asf Mr 
fitAakIi(tftt Qtlft ttktgiWag'" '«rtrn. Sn «II« 
■laMlM «nta«! tallr |M fHbl* «af Ui tcftn 
•^aMgfa (MiM; tb «wra rfagtwAfa tetAm 
aak talk (otrt aian «an ((nn tat •iPintalf l(b 
nt l8<Tii(4;n>t ritaltrn. Stc fitir rfaif«^« flTU«f 
»at iar<t t»nt(t; Un iiAi Bitlwtn Mt ka« 
Tokr«uii(>ii «uigtftita^ Mik Hiuit aa* «m 

Ilin<m lun^en ft4iifma-nr. ktr la Stfimini 
f(( in teTi!,>,»t ouftult, mx d ff gfgaa» 

gfti: '.vo (! liitfim, ciiifif II reit Urf« n»rtl(*| 
Kttn tbidi UHU ((ibä la irfKii. »11 rt na* 9t , , . 
bei. fifutt et got, m am tninn Womtn (afrlSfj 
M» «lnTl«tttag kti tcitm «niirt^n nMfiin <tü\i. 
"■*■■«"* ■••» hnnti rt Hn UnidrcBimm 

n Oanaf» iUiB, Wa« — aiaa f»Ht« r* ni4i 
«louWa - «M H« ■* IHK mma ttutt ttt« 
•"r"'"' HaaftiW Wl Maiigffl StM 

IW'ifr Wfti «m ja f(6fn. ««a «aufnaan ttw 
lUr f«. Ur mc«t( kU «lariAtuna nl«i fr(n. Ja 
«tat icar il »taarn», in trt et.il)i ju fffn. 
»Inf fddx tt«t g<( ft,t,n i"(Olt, im» to itn rde» 

•rflifli in 9t nt*i («Mren, ^it n 'aufluv 

tn »nk't.i gioigrn Hn »ot tagrCanbiuit ju intfcn 
aak (;üun Qagtn {ut Mirtlft fiitlg ju |)4li(n. ktr tag, b toar « aaf kta 
am. aa» am hl IC to fitaMi W ta lW aii a* 
Mt Vn* Mf »rt »IkKta l km Um 

«a. ««äff k(n<4" teklmHIOt |a f« MMiC Ih» 
graSankf aaf Mrffa €nif ra — lt%t «am fi h 
iflr»t. all •! tt 3«trai«t(l »tr». Uak all %it 
!Rr\Unu tarn Xittt Um, frtailra Itai •«• tal» 
Irin« kir Wra^lrriiirn rnlii'gni', lu %nf. |u «nV, 
|u ÜBlgra taitrn ff? ftiti auf kta tlit« graiatti. 
S>ni Rrlffakrn a^rtfam »n mrtaiültl4r« Wrfi.lL 
l^n ttith tt (inrni Ortf feil, itn ivd Km- 
W»a kat4) *lr ^anU tit !Ha4ti(lUt'! rn^<n |>flrrn 
ka4 tauffu» antri» fi(tm tu Udm felmlr rli 
JU tiarn Bt>iikrnfe|l(. Ut fonnit tm (ä taa- 
ba aa M» «toMMag «Mt aMrr l*i irnkm. 
ak lH»r Phf kal »n M»(b «am 
«ac friaiT tiatRianffIcalll «af, vir |t 
ia i»nai li«la «mi* (tMtn Mitea, «•» iM 
(Rkll« g«t kai miU^ In kfr «lakt «afiaa |b 
Huirn uak ka« 3fi«fa ga», kaf k«l XttMirrifl 
krflnara fttlt, tilfi rt T'ln 9frtk la gtHrtri Hil« 
aa, aai kiifta JHiagni ja nilllirkta. 

Ot mc4lr jml Slantta »«II g'fabtra f>^ 
t'r Suaii trat ttnUn gra'eikm an» lAdtr tvctt 
aiil'M*f S(r,iJf4'nfcrii, all rt fl<i rUllitk 
ifViiii; in jn; iifi, tttt» «In (ungfl *8Mk flark 
uns S'rau ii^t.Srit, rihin iit au' timm *ff("tau« 

>in füS rir) |i::Tt Vllfft . tn fir';CtrT Älrironil. 

iitx otltir <! irn lancrti'iHlittu Hauf« ÄiHtC 
ITBI). 

J)4l ffifii, (reldjfl fluirr «cffnaiNI Mt, IMt 
an k<n IBigrn («tan unk ii<al k<a Mri^lAM, Ifa 

tm Wann aiu^unrtaini. »iK« • 

rlata int^ÜKkn «mata, kra « a«|t wrflamni 
kiifri 1k kakr ika r<a WM ««rt ital'«'*. ka 
H « Mf kft «ml» «alMlillfa. H** f " 
faf «fÜRin «ak «|f aaa ka. Haar ai«i >■'«<«< 

aak »(fr bH«, lak tr b«» « »»annrB 

fMtti. 

SHtt Rrürtikr «nnt «rt» »mit, H'f' 
flOra. I>(T Vabr «^«6 M, ti.ift- )u« »Paflrn 
urk iranDlf nc* Hnnal um, i^fim tr fcrr 
li;n.i(ii gtau »if *ant lum «HHI'K tmirUfr. 

?aui t!,inrn> trjtf kU fr tftni am krn ♦aU. 
uautnur Un Ifitfnll'vjfill^f klÄÄI i^H kBBÄ avtt 
94 unk faglr ingflUiti - 

«Ben, f«ti. rt »lik 3'*'* 
»rt liiairAaaa (»t» mtl ^It npOilSIMki t 
A*lf trtfH, 3aHa»l« »kirr aaMhalk |ltin«* «eiHrc für rinr lo 

tut» Xtrnaung , all na(b 4n.;a(t krc fluu brn 
krittn Stulltin brcoitiank, (Irl ktm Itftlrntrii rt< 

HM* auf, uak 0(1 (T M wBBiaaktf, f<t et b«S ■II für B» ' Silin» .- ^ hilWd _ B Ortnini «Kr IBütar«<irini 
* * >K M,. , ""^ »'IT'"«. 

■> B,.7! »f< rr«ir »fffrlk» 8». 

•""»tili!, . •'Iif'""« 6*aufi)(,l _ II, Ott. 

«.nf*,'." T"^' " * *" 3»» 

^' kl K . • '""•««•'g« iMu , tu «Btn >rld la ' /' - *'"»» nd'llr 

f '«'""unj lut Wt ffirn unk 

jui lUffr.Jl.itM, |„r,l,| ,„ avi, ^,.„, 

.Tl."?"* "* «"» «rt- 

bl, Mrilf, !Ilat„r„», »,f4l«,„, 

«Br Tt4lf«t« u»>Olmp(tn»irnflfii, irr[*f »<i( »rrltr 
■nk ralflf f,t,. b„ ««,f*i„(, „„„ ^ 

Tantn. tvtttnitbtnirn Urfiirlnnani tri r<ii,^iin 
3..H»fHir« lirtwtttn,;»!! !D,r emlalrtna« fihdtfl 
»Hl C, f,t, (, aj,„f4„ ,„ 

«foKilf ,itvm,rf OVf™. k(< idt «uf »ff «rt» 
rrfitfin«, in |(rr ni6rniii| rtaiu»r(arii am\ Ih 

Infurmt, tint tztUmn 3mt. 

,1>jl II «fiMU lit OI,frn Irr iHm SVr C«> 
liililniil (ftl alf«, u« Hr «M«, errlMlun« *n 
mut an» »Ir fvlqr Stllflljtrll M SrfO'i tT«u|. 
«utriijin, »u n'iif(ttfii gif un» Ml «Hl hen 
Xtlrttn §Uit (Itxntt t'H n »tu «f. iprll Wi 
IIIJitll«fii bfl Vlkr Ii« vrtinliTorlliit mj«rn fir 
b<l e4ltfr>r »rt ftivn »mtnttlltlhnii •»II 
in tlft <l< Xufciilii hr Urmesrlcii hat BMr dt 
■uf *ul b/ui nnlitliitni SttB, Ofrltitbni imbn. 
Co (lirn »if eoiluliftn nlf^lii 9eti in» Ut 
Wnfitt'rll Ulf. >nb r« N,l»^ im I»lrrr , bl> 
man nt^ Koif^m mitiK, Utfa ut* mt^ltft 1 d by Google @ulrtgmrinf(^aft ujfflfn; 3j l'ou(fa BiSttti- 
MX, naaefm, StktuuauOn wilnftart, 
M III Mmlr Mtfclln «afeto 
SncMMl zniiwM^ ImMAi* «tt |Rut> 
Mr n» «onntatarf« 9itt w» »mfHbrn 

turi$ unteT}«<^n(tni, buri^ o^g^ 

Wim Qclbra üamit fommtrtirtrn tini^l. 
ilvt&r 9llt(n((r<|(r lu SBalt/r^ctr, ba« na(b> 
Bf^Arifttnf jum '•J?ci(t>!atTc bfr >iebai^>ren Crb. 
lülü'fin ^il^Jbe[^)^^ Iraiilnuntt i^r^öriflt ZBobn* 
paui, btv Unt^ctlbatfcif wffltn, öffcnKii^, 
In QKgent^um mfidfiert twibtn, M : |)lan. 
9{ro. 236, 237, d« |u SBaiOtiwfe .lttnbc« 

es^ctf mttnkoM mit W 
g. Butc^ Uli» Oattcn, cnt^tent) 19 
PtmOta, atht» dabb Smfib lub bm «fab 
Jr, b« 2. fftbruar 1849. 

(Buttenbcrgcr, Stoidr. 
»*1 «clftfirtUS. 

IN)na(t|teg bfn ij. flffctuar, l'Jflifiraiilaijtf 
2 U{ir, im ©tüblbaufe tajjicr , Süctilfiflfrunfl 
bfr von 'nio. 3000 bie Mm nutH f'"«*' 
w§l«n obtr nt(^i «ntutttcn *}Hdnt<r, mit bfin 
Stnifrffn itbo*, bag beren Sienwation unb 
«inlöfunA no4 M m 13. gtbiuar ßati 
iubra fann. 

dn>cibtü(Irn, ><3m 9nft M(|M IVbnatt «tirbi 
b«t Pttbcrfroaa ba< I(frfi3mmli4ic 
(Sonjcrt jttm ©tjltn b« %vmtn. 
D*r au«f(^u§ yof^t birf(4 »orldufia 
bot SWtfflIifbfnj M Snrrin«, f« »ic bcn 
übn'ßrn ;^rrunbcn ttx Tla^it, tm, Sfli Wri- 
tat »IIb bet 3oui fnibaUen. 
dMÜlMn, Ich 2. gtbruar 1849. 

(M^ ^»riil», Jörn, «Mitor, [4'J JPir Cl)uri)r(rtrcbm un) tfiiücliai 
Promt«n-3itl)ungf« 

J?!'-'*'. * ?• **• l"" »»brnar 

40 fr. oKr r , itrhli. ^jr. Wr tm mummt 
ju Ii (I »eil aifhiiiigtn ba iiii« btrhrtlian 

«uifibtli** UiJMt, fe itu f. 3. 3i«(m..««fintn 
«rWI( itttt Zbuüit^tmtt. Sü < ^^^ r n « rf J u f c i 
tKUKScn aii«(nicf((n(ii ««ha ti, 

3. 9^a(t)manll unb (S^omii. 

fft^- ^ir^ ^BfT fn 3»fibrQdfn unbltr 
^ Uuiürgfnb ®tlb«r auf öfffionen 
oon «auf. urrb ^ifiapifiTfn ;c,, ßf^ieii aittr6bn= 
(i*cn ^:)LU I fJbcn iritl. _ggüe fiit an 4) fe« «ffler, einm ©opptljianf, unb 1'/, 
ÜWoTvien ©attrn. 

10 TOori^fn adcilanb, auf bn 6^»«= 
jfnba«t af'fgfn unb mit Stltt anafifflt. 
4-/, a«or«n aifaloab uob •/» «ora« 5 neran aderlonb, in Us JtsHMNkft 
Mlqini, Ott mifim tUt ««ifMi^ mlb 
tan W«i ii Dkfdt mMM» 
tvobcik 

5) 5 Storgcil SAtfnk^ auf bcm G^vac 
jcnatfR sfbantr IP» Vf^ «i» 

[3'J DirMatn Q*^gcn in bra etobt« 
bnafc taHict, »<t4e bcmoloi Sma fMMN 

•veibec M» «teto«» ^c<*9 in fo^t 
babra , — mtM« Umms bcn 5. ifcbruor 
bitfrt 3«Jrt. «aitmtiloa« 3 Ut>t, auf brat 
CflrflfraKfPmiintf, ntülelft SfrAr^trunfl, bra 
Wriftbtrtfnbfn, tn rinen onbfrttciifn a=, 6« 
obn 9liäb«afn l'({>n, wn mifyxtli 184a an« 
übnlojftn. 
BvcibiAtfca, bcn 18. Oanu« 1849. 
acf< 

W oOf {m fH 
»nnte ba< (l»u| 
^ übrigen 99rl 

fn flteituicllfet! I 

^ 

12'] ©eine« 
^TNtiwod» an 
gtni 9 Ujjr, « 
au< bcff^-n ©CK 
(Ergtbmfe, na, 
9ttgKt, Ol«: . 
4 tMb« fBftUf 
W • ' 

1% 'Ä(tt(»r « 
273 «Hbtn Sttlf- 

Coniwig. aic 
[2'] ©el 

Bonnrtfiaj I 
tieft« a^i^r«, 
kern ©atflermfi 
»tbeilen unb @ 
lung b<r ftantf 
^^\t bi« 
fflfntgftnebmfnb< 
«. g}alena[ltcf( ' Der Äoflfn« 
Zag auf becn 
toeibcn. (Turnpcvc 
{Msle Im 4 
n^, «agmtfaK flrlKtl, all M( fltv6(irft((e«i Sitett, «f<T gani f« 

IcSfnb unb iti' 53i3:Dimmi4 ibfiltnt. 

fodair 0!rs:u*'lif iji ii«t)l aUfttt )i>ib(tn&t< 
11^ . if) and; unnitf^'id) dl l|k bit «IfwtbfP» 
(tir bir criTud'irj)r Ubioi'irr' 

.'A6fr tit baif unt fcuid)Ju8 niitt feru^i^m, 
nt<tU ifi g(ii^Ui(trt, «If ]>j0. xeat <ug((iit ßatf 
unb unmigli^ Ht S>it foitab SirDuUif bat CtAtft. 
9ir ftaif fe P( au« aMt babenf Cic w«^ 
«IMf M» oam SttlWUni l>fbiAii4> ^ «(xbttlU 
•Im ttnlMfiif . Up» MmUm mik 0it^4fiM«m. 
«r (NM tH» ¥i i iMt M(Ml. bfiw 3iita«1N 
ü» fttai(i«ilth b«Hi 8'l»'aW«f»n ff «wflMffI 
Im Hann brr •mlbl(i)Irit, bn 4!«bTbflt. 3n 
tifrniiffllrn unb onmeTi'Bfn SrogfB gfiiügi hfi gr» 
rInAßc %i)itt\mtx von 'IQibibfii, um bm Snmiit'n 
tir Huflfti ;(u blfiibfn uns taJ .fefr» »u miflam' 
■KR. S)(t ganatifuiue unb bit fi«lbfl[u(tt ßflgern 
fhb in f(l6rn VrrbiltniR. 

,Unb »<r frltO d'ürrn <orliritt<nb Wn '^rb 
bei aBtanbcl. !Cae (itjjod unfrttr 3br(n , bol bjlb 
BMtM btm fflaau» •t>(ne(rati**, b<il» nnbr Um 
9«lt t^lriAWt«, Mb WIM bfm ,mv W 
MÜ'lt» HM tt* «fc tfeM*. Man ragt» bit 
Smotrali* II flffel. Oic UMimer bet Mtfi« St'* 
Jtnblit aniiciMtru: Dif Drmofratit |Ub wir. 9Ran 
)>roflamitl bit ab'clutr (Bl'idjblt bft <Jird>l* HOb 
bol fenpftJnt Mi: brt B'tl; Winnft crr fc- 
jliatfn fflfPuHlf frnim n unb fafltn: ^h^U unä! 
DU 'crtirätt'ntf 'lunvinunq In LinC'irr l'Cllllf, 
in un(tt<n (Ürtauffn. (n unffrn Cprat«. sen 
SBabtrn unb Sftifiti'm. Qutcm unb '£<blr(l;trm, 
i(bgli4)(ni unb Q«)iin&iii<l>«in — bot ifi«. wa« 
ttnftN iBtill^tili^Mnti o!)nmftlbl'9 nia(t)) unb bet 'o* 
«iakn 8bb«blif ei« Iteafi. tl|K ««n«|Rag. etae» 
9tm glMr te^l» (tim il«! ^n »aibf. 

»Co fange bieiit IBriivtniing ni4t auftbit, H» 
langt mit nliftt (U b<t Rrif« Achngto, tpowii freit 
ffielftt bif Dingr, »It fit fliib, In« 'Huftf fafftn 
unb blf «rtfiljiftfntn lllfnimif Ux (Sff»af<ball na* 
tbrnn rtdjtrn JBdlir nrffrn, blt IBciK bfi Ibrrm 
rrubttn Sinnt fjfTtn, wiib blf fod^tf iTifjuilif 
nKfcl lu bfff'lt'T" ('Cn. Untftbrüd.ii nitib nun 
g( au4f bann nli£l; abrr bU Oibnunq lex fltrfrll- 
(i^aft wltb fic nitbttball'n bur* !I>aS. »ul btr 
eejlallJmu« 'Jlbfutb«« unb !Ru(tiroff« ^al " 3« bbbn iigtnb rin 3)olf auf brn ortf(Mtbftten 
•(u^n bn intrllrtturRrn 'Sirbung jitbt. nnfomf^ 
Hilb pafenlleOl Me «bb&etung M XhttH »er- naAI&rflgt, ob«( ber Jtbcbct toltb, teol Mwd am 
ni< i'lrn ta 3a'I <ll . t'-tjätlclt un» unlrtlirqt banii 
finft 5R»nftt ron Äranfljflten , »on bfnfn ttx Tot» 
flatutmcnfÄ f'inr 'flijnung bat Nait brr (SritU- 
bungfmfll'Cbt unfrrfr 3"! "^Itb bft duallng cet 
jrtfm (Iltfliijfr b«t Kiiitc irfl unb b»r ftfUn, fti« 
f(bni Sufl nur ba< lltnafiliilidf unb CorgfifttgSt 
grfitd^l, unb in frinft M^tf'n OlrfldiKfjrbf Mf'nnl 
»an benttlH» bic Qfnwitrung bn «tubtnluft. «rbf* * 
fm «Inbft irlbitlf I ««Mh««! vnbm vm bm <«• 
Mn M fem gttingi» nnnng'nfNMn VMurnmffr 
MMbenmgm «1« Jtttit, Sbiie« » In Vn«i «ob 
anbnr bt^te Sntge ftrmtfA («baairl unb f« %n 
Jt&tprr nfdbt «ur nlÄi g'n-bbnt , bfffrni (n un^rr«« 
Stlimt tft vorfonmrnbrn HDjtirtunqATrdt'rf ircß n, 
fcnbfrn tt wirb foijat tif normalf 'Udebiinflinn 

nteir»i\0 aUiinffr n<Lni'n, bqp aiit fol<tf "Sit »rnj« 
flfnf 3n!ii'lbufn 5fl brn qfrlnqflfn 'anI4fT<n »cn 
®itnu)>fM. «OH afutrii unb (btenlfcbtn ätb«iBa« 
tUmra. Aid)! unb IRmnilbfln alln Vit bflnet» 
Ml «(Iben unb b^nfrl^'u vornebmli« Im nnngii 
tMtw «ICC tbugg MainIi»aM. «Cein |«im ijl et 
in Wf Ikgel !• feil, bic fl|ie*mtlMlft mb> 
bffTntt, b« b«c ihnfit »M|M4 M betgTH^ni 
ttngffrüenbHirn tn frb* brr Örttcbnbftt fruibrn , «• 
■nifi a6frbaH|>l für llnraAfrat nlitt uibf^m üon 
bürtK, rin( aU|iifitinrUr 'üf-dtiCrruni; in kirf<t -^In« 
fliftl <u It'ff'n Dip tJ* llfT *naaif auf 4Babr» 
beil b»tubf, btnrtei bif gtcfif 'an<«bl bfi an dJIdjt 
unb {Rlruaialiemrn tU-r flu tcibrnb^n, unb roit 
fdjnri r8 iil Jhtenfrn foltbn UtI fdinrtlr ob(t 
baurinbf ^tlü |u vrifibaf n, bat »obi irba %t|t 
ttfabrin, un» um fo mebr tili man tl 
bttgl«i4l«n itioalc anf »ic ttii fangen b«l <ni>» 
alinwl unb bet ildti%tlil oufMcttfam jn w»0»m, 
wefibe fW «rMMtoig Iii ln|l*i«m «Um 
»Ivff«« bevfefhi MtM. «onmilli« bttfii et fttc 
b«rgl(id)rn Sil»«nbt »ob 8»rtb«II ffti, fä) b«t 
«oUbtrgfi'fibrn eafe«n»> ef ef I r i (4 ( n 
lHb«uinati«mu3'lt<t^fn ^u bfbifnin , irflifiir 
buitf) blf «ulfadflfit iinfui^f »tbiobl unb Sur<6 
blf bfjlrn 3"i4n'lTf bftüijmtrr 9»4nn«r finpfobl«n 
flnt ßum 'ßifitn bft irilynbfn aSfnftbbfil ma(bt 
man auf birff« ÜRlttfi, n!<I<ti<« f<ton fo manitjftlft 
C^ctiin Unbittc mb »bUig t*k> nnfantfam. *> «). OMge *tln IM Id Xbaaal Slgcr ia 
nnbtei«|ti»(«* 1D(T«la3MiblMni|U t^boliian, Sch( m» SMog «an «. ftitice is dONibiM«. Digitized by Google für tirn 1849. 3rfi( 2t '*>t Xranrfiuf. 
27 Januar f'* ^" 

^CT fiM m inrUtU. Ki tt# KWnM roiWi nah Nn l<»tfii 
Rxoiifr» rfrlrim , «W* («*« X**«»" *<'«<1» fi« Äl-if**«« «i<* 
ftÄrf»™ Cri«««; f" «"'«»ff <*» Ä*»«''"! "nw"" t»" 
lu f>««f», cifiif« t*t«t»<|Ttt a»ft"n <Wci(i<n ti« 

«ttni ow »** «w *'■» ««♦ff« " 'f^'f" Wult«" 

*et(KT fln^cbu^l. Wt nui »tiiniilutcn .«uijf» »rrbtu an,v»>fa» 
^f^ rt {■ rri^fimltitcn. IfT ^s^^fl«K^n<l"1*lff »trlic^Bt It« S3« 
f<ti/iift »f* Äri**!**«; ri ntlhU nfuh^ laut, taS feint et>tcl. 
haitf Urqft al< ^^t Sf ii**laii t.iMtn ttfitf. X« fcijffiTn i^rito^nrr 

alt ta* «MfliJun *f« 6|J*fW. uUrln Ififc<r glrH (« iUdc, oUf 
McbT «^fr »(tii^rr 6al(Ultrn tr« ^rini «laiu, tit alle Stiert 
in ttt Äaf^tii« Nigfjfn in t<f»f^uii9 («tm. 

Orfkrirricb. 
SBirn. Um 24. um lO Ufri 3*ptiiiitl«ii# iwrk in brt fiitfl» 
Kf*rfll*rn 9(»|tNiij )u DlniH( iti r»rf4lcfffnrn XHttn tint 
tcttniiilltttlf iPfTfltb«iiil flrritcrttn. Tat aanjr SSinifiKrmm, hit 
ot(ammU »wtallMt ttr Clmfiffr »aniifcn n«tft «€610™ C»f= 
itcTÄlcn tfifi^iftnur rBfrreidMl*« H.UcPiti}fii, tarautcr «rof 
5l^«ifnbÄüft, ffBlnaiiMtfiitfT WrafMl in SJebmtn , nd^n t<Tan 
nuttt Um i«i4Ähuni tct Äolftt» 'ittil. Ofa»nPanb tti Bcia. 
t^ua^t Kar tit frf»i k<troliU4 fldvoitrnc «n 3)ittft( im tom 
btirtt|(^ < rcnrtinnifibtn Jti'iii^irridK. 

— Xft ^nfurflfnin« :i lV«|er €|ca »attr, foteir l'ria «tju. 
»«nr in ^JfÄfc, ■cfcin rt na* lici ©rlrjuna tuK^ tu f. f. Jnn)= 
prn, um «adiü*! lu tiltcn faw, trf^oiffa. 

— Um i' »Uli« tfT gftiititrr 'iimccnj SSil^ilm tx\<i)»\. 
jrt, »ftl rr ißjjfrn auf IXunition tfikcigm ^altr. 

— tri»n ift tt »a|t, tft Selxn mbKt unftra gii^ ift 
nMmniniit, |?»llti(*<r iricia*ti<niu« ift trr Wiarur, iin6 — ein 
iitn Dtaalmirf — »ülilt unt nttrilrt rr im ^imfrln. 2>tt 
f^dar mn iRtadidmcifc an ttnjtlnrn ValnMiOrn unb 2Bad)l()o|)(n 
tfrüK, (*äntU4 irie pt pnb, Offrrn an 2LM(tjrigfctr tc* iilAt in 
rrft« Äribf brt Cpmplonn unfrrrt fc(ial(n Äraiiflifi(#ju^anbf». 

^nb QKiad, ttbCT bnrn S^cnirtttilanA bic iffdiilldir Stimm« 
gom »lürf tiaiÄ i», abrr wt ir^rab in tiar iP»rftabl--ÄnrH»» (»rV, 
wrr in riarn »«IMbaaf« »iif*i, t« «firb atu|tnir9tn unb 
WaiirantmrnK ja bsrnt brfraiairn, bir Iba Bl(bt (Iva rrr>in(«iy(n 
bif i«(*fa }Uj«fnfpfrn, fontrra in uiiiritlfütlidifr ernKjiiHiA btf 
ttant na* brm ^»alft fiibrtn lafftn. Tat Unbcil iit b.i, r* IA|I 
fi* Bi*l »r,^Iäu«nfa , bir Ätajit aiu^ frljn, irir tt ;u tttiUn', 
i'BT* £raun)iatioarn? 3>rr Tr*ili*r IVaiin Dinbrt fi* ntil Üb. 
(Jim baeon ob. a)ut* Saartbriluni^rn , ^iu»i*t«nflf n y SBir 
t;abai brrrn lägli*, unb bic Dr^cibc (lagl t(«(b(m foTtw&^Tinb 
«b<T bm f(^i((4tcii i8dfl. 

«rrlln, W. 3an. Urtrt Ht 4tijrf*I4^f l?»rb ^almcrftcn'« 
i<n6*tli* bt« mit TAnfmatf abju(*Ii<*fnbfn grirbrn» Bfl'l ic 
thta fffl^rnbt Wiftbtilanfl |«: Vit 3tnfralgrwalt in granfiurl &. 
Vi. bat P* n.imit* rnlf*i<trn flwHgrrt , rintn gricbrn nbju: 
i(tUr|ta, brfTfn S^^fi* rtnr l'cilrrnnnng S*lr#irifl# »en t>cl(lcm, 
Wfnn tut) (brnfallt v^nr !(ln|*lisp on 3>Änrm«tf, i«itr. 3^i( 
frrufHf*! Srgirrunft, tetiibt für tta tluj^rnblKf ni*t pirnri.it 
fibrint, bra Riirj mit Tänrmaif irirbrr anfjunfbinen, bfatfi*ti>it 
«Uli in Bonbon barauf b>")u"*Tl'>i/ bap brr 2üa|frn^tnßanb vcit 
nrttra mlinacrt texxtt. 

fRiin*rn, 30. 3''" 3?fr Hbr rgrnttvuTf b«r Äamnitt 
bfT Äbiir»«'"'"''» (Entwurf: eiorfinqtr.SlSiUi*) Iflttfrt »Ir fcliif: 
•San rrllrn Walt na^t fi* Qm. f. SMa). rinr an« brnt nrurn 
lüia^I.Kfrf brtser,irrtaH9ent Äammrr, rbrfur*l«iTU trm f. 9iuf< 
fflijmb , UBi Hufflrtbtn ron rinrr (9rC'|t unb SlUAtigfrit, tolt fit 
■o<l) (rtnrn bap<Ttf*rn {'antragt Atfltllr tvarrn, ibrt fcini^tbrnfic 
{(Mriklftit (II »ibrnrn. Tat ttn aUtti t»a1>r(n S^nlrTlanbSfrrnn« 
►^n linoft tri^fiffbntr 3irl brr Ciniaung TnitfAlixnH auf trm rictttanAtn (n bra rinjrlnrn Sta.itrn unb rinrr OtfaaimlmiaRung, 
bit allr b(ull*ra ßlÄniair obnt ilueaabrnr )a tinrm (läftlgtn, 
a*lun,lf4(blflrntra S^unbffjiaatt unauflcdi* mbinbtt, na^t 
(tiarr '^tiwiiili*Bii|). Tieft« tctit ^itt Iri^l allrn tin)t1ntu €läis« 
mtn bit ^<j{i*t auf, fi* ftltf) t.Uur* )u btftätftn unb btftftigni, 
itif fit rintn 'i^n\ ibttr bifbtiigtn ütibu unb t^rfu>^iiiffc )ui 
ötiirtt iinb W<i*i bts OtrfaBimtvat(t|.inbr« aiifetbrn. Wur. ein 
aufti*itficf, ni(iji*t«lcit« ülniifbrit auf ttn nru nirneiiirn itiu 
gtift, i(>ri*tr <iUt £*i*ltn bti bäigtillditn (9tftll1*af[ tut^ 
blinkt, nur bcrriinMllii^r Uiittrottnung anlrr bit SbtfAdijfr bct 
(«uft. l}<aticnaitirif. un^ btr 3ti>t'aI-fnNtll ctTiiaA Mt 3RittrI 
i;riBib'<n, baurinbc 9iubr unb nad'baliiütn 2SJoblfkanb ttm bnit> 
f*<n !Boifr ju fi*(tn. Iit Äammrr btr Äbflterbnttin ptflr|)l 
babtr au* Infbtfsnbctt brn rrutfcbtn ^Wiunbir*tnr, bitftui 3abr* 
{(riff btr S^ttibritrn otrt 9ir*lr, tir aHm X!rHn'*rn rtiitc Au«« 
nabaic gtl^i-rrn, wir au* bti aUjtmttnm SLttCtiftlerbantt^ (i^tfc)' 
)r«rrafi jH nnb fitbi btr fcferii^tn i'ttfSnbii^ung ItTftlWn bm* 
bu (itft(li(1'tn Cti^oat tuigti^tn , wit fir au* ouf (9riinbrn bn 
JntifmA^ijittil bmii ifi, übrt bir jicrw brr i)trfinHjiaai| in 
tloorm mit ibrrm fonfiilultontlirn jtcnii;r in (in rtwaipic« Vn« 
j)änbai|i ;u irttta. 2Bir btKiä^rn bir anArfünblAltn iStrbrfftrun« 
gm aub MrfcTintN in brr Urft^Atbung, S^tfitattuitg, vStaalfcrr« 
n>nltun|i uiit (>trrr*ltafril«t'jlrgt, Irrtcbc bit fctlgt|*littrn( 3Bif* 
ftnf*iifl unb btr in ^clgt brr iRärjtagr »tTdnbrrtr 3"^'^>ib b(t 
(StftUf*aft netbiMitbig ma*tn , balttn abtt au* bit Dtiltrt «r* 
fMnIfCbr tHu«bilbM»4 unb ^i*fübTung btr QtrunbTtAtt , mit bU 
UmgcPaltung btr SlrrfaffuB^, im nj^rftanbtatt 3ntnrir.>t4 
SScIft^, btm ipir krtift 9tc*Run,\ liagtu ntibtn, iubtis »ir tbtn 
fo »rnig bi( S{*rii\rflt ttt füngj)>'n l'onbiagt« rtrftnatn al< 
wir dbti)tugt pnb, bap btiftn (Vrgrbni^r bta gtrt*lfn Si^'btru*« 
grn ttt i)e\Ut nr* nt*l gmüi^tn. 9(nT tlat 3iolf<r«rtrrlung, 
bIf Wflbrbaft au« btt frtita 3SM bt« ^IdW brn.>ori;t|;angra, 
mit brr Ärpnr bo« Sr*i bcr «nbtbingttn 3nitlati« (|)filt, wirb 
bm rtbabditn ^tett ctfütlrn, grmtinfam mit ibr bti« IBc^l bct 
€laalt« )u btrat^m unb bit pcifbitiilicbfitn SKittrl, bit )u ibm 
fübrtn, «ufiupnbrn unb jn bt1*lirfitn. 3^on brr i'fftatllAtn WrU 
nung gririignt, »irb fit mit 9iubt unb S^tfi'iintnbtil, abtt ou* 
■Iii Ätaff unb Onif*itbriibtit bit (.'riungritfilfnfttu ttt *Jirujtit 
gtgtn |tb( !Inar<(i(, gtgtn |tbtn Hnjriff, Von wo tr auij fcmmtn 
mag , rtrtl^ibigtn , bir ^tTTf*aft tn (9tft(t f*ti9tn unb ttr 
Itrenr tint «stuft gtlvül)rtn, auf bit ßt mit €i*nt|tü Tt*n(S 
fann. Hl« «flbittnbigr« iujifrr* ,Rrnnjti*rB bt« fonftituiirntUta 
ftTtn}it>« , tat V>. W. giri* un« in rcUrr äSabrbtit ftjlbalxa 
»cUta, btlra*trn wir »er {Illtm rin i[i(ranlitieitli*r« , n).tl;rr« 
Q>t(animtniiiilf)rriiim al« aujf*liffiU*t« Clr>)an brr Sitgitrung, 
tln »(faBimlminifitrium, glti* lbtil|j.iflig br« unbtbingttii l^tr* 
tiautn« btr Ätcnt, wir br« SJclft«. SBir tioAtrn für untiU^. 
U* bit X'ut*(iititun|i bt« !)itptäftntalii'.£«|}fin« bnr* alli Stuftn 
br« 6taai«CTgani«mu« , bamit an* »Ir btm ^cbtn Si<\t jtbc« 
gTtibrit litbtnbtn, gtbilbrtrn 3<olft«, btm 3itU btt '^tlbflrrgic« 
rung Immtr nötKr fommtn. 3>ir (Stmtinbtn flnb bit 'IBtlt btr 
(."rtrmtiiibtbnrgfr. Pmt frrtt Wrmrinbt« unb Ätri«vttf.i(Fimg, ritW 
frffrlt ton jrbrt läfti.itu unb btmmtnbrn *n>ctinunbijng unO btm 
UnftAtn unmvHI^" )t>taBitfnl>tTTf*aft , n-itb i^nrn gtftatttn, tu 
fittli*t nnb Iräi.uili*« Ctbnung )u fc^üKtn unb ibic Ibrilna^BK 
flm a'fttttl«nti(*tn btftfiigtn. t)tr aSc^lfianb br« gon>trbli*(n 
jilaffrn ifi tirf g.'fuAfrn, babrr ttttnnrn wir r« «1« tln( !^fli*l 
N« ^t.iait«, au* btn Sotbrrun^rn bt« (9rwttb|).inbt« bur* 
S*u( frintr Jlibtit unb butC^ IRajircgtfa, }u btntn tr ftlbO 
miiipiTfrn feil, |rnt S^tfritbigung ju mf*aiftn, bir ittra grbü^t. 
Tat )ug(fi*rrl( (5^rfr{ über bit «tlgrnifint ?an6t«btwaffnung ift 
tti*t nur rint Jlufcibtrung btr ?iA(li*rtit, fcnbttn au* bt? 
T^ctbirtiibigfril. Um i^rr Kufgabt }u trfülltn, map r<( (int voll«« 
tbümli*c , aU>UBirinr unb »ontommtnt fnin. 31) ba« Rrbrnb« 
.^ittr nur ib't itpdiiir*ul( , fo IP bit 'i<rraiinbttung tt« Itfltrra 
nnb fclgttttifr bit Ötlti*ttTung btt ©ta.it«laptn br« unftblbar« 
(9t»inn. Xit Übgtcrbnrttn mü^ttn glaubtn, ttt $i1i*t lüifb^ill' 
Icfci Cfftnbtit grg>n Sttgltrung unb Soll jn stifäumtn , vfltbm 
pt ni*l auf 9.ltiininbtmng btr Rbgabtn, (^infübruna tint« ttn 
^itmUh\Un U« Qinjtftun (iU|Vu^nbtn StctKrf^Prni« , 9üi Digitized forge fflr bit «rff{ttnbt ÄfnfTf, CrrfffTmirta f6«t BuWubt nnb 
auf dn Stffomjcff^ ihn fca« (^rji.:'n'n"- auf Uiurrri*iij«cKn 
'in allen ffiiifu WlUbrruimfu iiiiS .'lL'|>i;rii«i|fit itr '^In.nmnifTf 
ticbttn, unb ((}« Utbfrjfmiincj ^l^lrt .i;ii»fvrrd]f«, baji tieft ^irfife 
HUT butd) »dfe Q^nr^amfcit euat^.vr Jiii* , bl^»1^^^T^ b'i*«n|^ 
ImI ftbtTpfiiflt 3nftfuff/ »"J" "«'»i'ufl tf« |Jla«t«rai(»''rf(fiiteA, 
btfeiHgt, aUc ju bob'" 9')ü;\c au« brr CkaoHfafft vcrmiuC'at 
nnb auf bat gr^örf>u ^<'>l )UTa(f,]rfitbrt nwrbtn. (8». f. SRat. 
ioÄkniac, Ianbt«»i(tTUdie Qk^nnuB^fii bät^rn un< boflr< b«| 
eic aar (Snri4mi M dUM «i^lbr «RMinItMiii: «AT 
<StuMoH«<i«bhi Ccitfl «it ftnni finfMl^lAcn Drifjpble «vtmu 
o^fn ttftbtn.- Kit tjuimutb vnt ^Jtnsufcifna ircjbeit »Ivunfttn 

ttrHf>]ifnbf SBubifl gewiffenbiift prüfen , befnueni aber juiitci*, 
baf; eine ;iei|en tie S^iilim-mit;,; bet 'iu-ifalTüna scrfvAtcte 

t^tnfrrr;iiu;i,>| nnt bit (Sfle^utifjrit üierjii nidjt früber (geboten 
teurbe, 9Win\t btr !Wm5(bri,ie feinen <äcjien fuenben jum .lemein-- 
firnttt ÜBlrfen ^wiftben Scnic^ unb 8anbtag unb bierauf rettbc 
6«at ^trooTfpTolTen )um |)ril kapernd unb unfer^ beutfcben @e- 
fmmtoaitTl(rab(0. iSxo t 1Rc\. treuj^r^oTfamflc tc.« 'ttx von 
Braf. e^ittuA Ktfafitt Cnt wii^^ f oO jfa^^ tn «0(8 »cfciütt^n 
pRnftai nth' bnn •Mfini 9NltMRf CbnidifKiincn. 

— 3>{e Vbrrffomiiifllon brr Jtamntfr b«r frbqrorbnrtea ^ol 
In IfircT @(tuii|t ron 2f) 3an. bnt<b 6Hmnrnnt^T^eit bm tmi 
ben ?Ib|:ti^. ^mid) unb 6to<finger VOT^Itgttll VnliMilf Mit 
niwjtn OTetiflfaticnen angenommen. 

— 31. 3,in. .tieure verbieitete fitfi bvi« (SenuDt, ®e. Wa|. 
bn Äünifl babe fidj bereit erflärt, bie (^runbrertjle ttx ff, immer 
f/tt SBorIrtflf m bringen nn6 jwar fd'cn in brn niidjfJen J'.'..-rn. 

— 31. ^aru DU ultTamontanc graftion, ccrncbmUct^ buicb 
IM ICiA^((ni »SoIMbotru* »rrlrrrcu, forbert f.^mmtftcbc (»t> 
IKlnbtn }« rintm Sbrrffenflnmr gr^rn bie (Stnf übrun(\ ber »(Srunbs 

nnb gr^rn ba< (trru^if^c Jtaifettbum auf ^tntt 
t«^ tnnt tue, nw^e bie unbcbingtc (tlcltttiit bcr @ronbre<bte 
ti thiytn »(TtAiiAen , „ftenaifrr an Ba^rcM fklb^anbigfrit 
mb «B 9a9<Tii< ftBeblfa^rt" !D<efe ein|<0C ergMi»0 xtW Ifin, 
W M innnftt Srnftn unb ^hrebrn fencr ^rlnortn ipartrt ju 
«Hirnen. 

ßpepet, 1. fxfbruflT. 5?a(bbem unfere Staube bcinnbe 4 
Bo<^en in Wündien rerfammelt fmb, rerlaulft noü) immer nicht« 
MH ben ^Dahlen für bie 5?ejirfe ?anbau unb ®pe!icr.. will 
Utti fdjeinen, bap burcb bie fcetrejfenten aö«iblm(inuer bie eacbe 
tri UuitH. flUiiicning betrieben »crbni folle. flU Jtanbibatea 
tirt ms Mf Ic^t Wc ^mm 9it(a«Bn an» Snfcf ncRata. 

tlUUt. - Stetig ificftn, 2. gtbnur. Goeben flc^t oon ^tittn M 
Sciftrrrcin« folgenbc «bftfi «n Mc JtMUWff bCC Mgmbldm 

in aWantben nb: 

„5)a« -I^clf tfl mi'ibe üin tnS Ireiben berjenigen ^ottrl, bie 
fo ftbnlicbß bie t>oTmäT|U(^en HußÄnbe »iebet urütf twiiifibt unb 
bit envorbenen Sreftdten M ttalfl fB DClffnunb mim» 
wwtcbten firebt. 

«ftue nii^t leber (Mii^c nnb e< rebli^ mH Im QainfBNic 
«tncnbcJRnnn tnblicb bl« 9cbi(b Wflinai, •mm «r pÜfL bat 
«an fnbfl ta Qn^ern fovfc <n ne^ipetrn anbeten benifilien 6taa> 
Mb bmrit WmfM, bcm !||«((^ bie jSo^ft^atrn ber burcb bie beut. 
Mc staHommftaninfnn^ befibleffencn (Srnnbredjte tjcrjucntbaltcn 
nnb in 8o(Qe be« (Slmnbfape* brr 'J''rrci:ib,inin,? i;ar ju rnti|iel)fn, 
eb3(rl(^ bat ©olf bereit« ein njotjfcrwcrfcinr« pofitio flciVeliitt^ 
Äe<bi batauf bat. QSanj Tieuifcblanb rerlancjfe im 2l?Ät( eine 
fonßitnirenbc Wationafperfammlurtj mit fouceräner Set^toeUfom» 
menbeit mit flffrfqrbtnbfr ©emalt bifleibet. 

»Hai Bcrparloment rief 6tf 9?ationalPfrfammfun,i in bitfem 
einne jufammtn. SJa^ern folgte Hefem Mufe; e« f.inMe feine 
Sertteter md) granffurt; t« ertanntr bnr^ ba4 SabCitefeb vom 
J5. 9pri( 1848 bie Serecbti^uns ber üialfonatocrfammtnna «n, 
fcib^inbio 4kff^ ^ «ebn. iBos €Mlra kr 4tranc «wOic 
•MW imar onf btn <lcHnbfa(f b« Vetelnbannifl IMIen nnb 
W»i in ben ). 1 b<« 9ff(|«q»r»jdM nur eine UBabt jnr ÜOir»* 
PfrrtYrung bei btm drutfi^m 8un^r por. üdein bie Stam* 
wer bcr ?!b,uorhiietfn fhrit^ bieft in $. 1 j^rbr.1U^^Jten "IBcrtc unb 
f.uile biiffu .ißaM j«t aUgrmeinen ^euff(t^fn DolForertretunq.« 
2>er prefeftirte «runbfac btr iktcinbaruiii} war bamit abjiclebnt 
nnb bie ab^eorbneten ©anerutf er^^ttlttn glcicb benen bet übrigen 
beutf(b«n St.inime bie arnbung, bat gnfe 8erfa|M|4«m 
©enffdjlanb« PeflnitiD feftjufteUen. 

i»I)iefer pon ber ©rpuHrtenfammer auSgc^cnben Slb.tnberunä 
be« ^roirft«, trat bie etfie Xainmtr bei, unb b«< aiobifijlm &u 
fe| erbielt bie Unijl. ©anttion Aeiu »etninftldcr 3»rifff b«> 
iHtf b«| bsTCb bit ftgUIotfoe •ciMft Samern«, bie (lefr^gebenbc 
Wm üt jnt 9«riaimiM aneifniint ifL Sel<|eri(btict f)ef<bab an<b 
We SnMnbtonna ber rrfien tfummrrn be« *Öei(b«flefe6bIatle«, im 
flajliraingtfblatlc für 3?a»ern unb im MmtÄblatte ber ^f.ilj, fcarun 
Ut b«< »erftf ®tfr^, betreffenb, bie iterfnnbigunfl bcr ^RdiSflefe^e.« 

Der Ärt. 1 belTclhen fcßt fefl, baft eie 'UcrfÜMbiv;un,i bet 
S*i(^)*9efeje burdj ben RfKfcaPfnpcfer ,<cf4)iebt , unb bcr §. 3 
bfl& bie pfft>^n^fn^r Är.\ft be« ©efe^i« für ganj C'fUtf^tIarl^ 
eintritt mit ^fm JO Jage nocb ber ^tet,iu#.iabt in Jsraiiffiirt, 
cnblit^ befHmmt bcr Stt. 2,< ba| bot bctctffcttVc ftei^bminißer bj< 9cfe^ brn (S[n)cIwM«ni«#ttt nwr )imi Jvtf bft itWAtn 

lieröffi-nrlidHtnq mfttbetlt 

„ öl»r>r..^ t 1,1, u« unolMMI^^ (ff ^ a«iitf(^IaBb, 

alfo ■■iK\h pir ,*üvifni: 

1> 1;« r.rt■ul^.Il^. : ifid!« rWcfviif nbb.mat »on bct 

Pir6lifatiöti 6uT«b ^en ^t^dpftipcfer im Ari^ifrlk^ 

2) Bie örilit^ «er4ffe»««inw «Ju« oOen «nlhif auf Mt 

.Sßle f*nn man e« •««(• M blefem iPwmMmu «e^i«. 

eerbAftnit, Me Oinfabeunii bet VtnnbTMbtc i« 8ai^ nod) I.irfle» 
;n V rjö^ern, obtt farbiefefben brWitrln unb abiWibi-m ju tvolkn i 
"äSir proteftirrn ba^Kr feUrliJ^ »»t *eT gonjen beui|4)en "Jia* 

tion bai\<iic'i ■ 

1) Da» bie flcfce.ubcnbe Wctivilt ber brutfttjcn WationaU 5}*r« 
fammliitiq m ni Ära.u ,Ullilii wirb. 

2) Iiap bie J?,iininer ber «b,iferbnfii-n il.tj übetbnvpt ilur aik 
ber wra^e befafjt , ob bie von br: uion«! • IBwfamHhraft. 
bef(4lotfenen dtei<l}<arfebe unb (^runbTT(bte bei bäitfM^ 
niMrl no4 einer befonberen (^enrbmiciunft «üb flnfidbU 

jnn« in 9a9em |u ibrer eefebUiben Qlellun| bcbiifrn. 

•iBlt erwarten vieimr^r M>n Su^ «b^rednffni be« Volti, 
bo*^bi «uf ^« fof ottigen i^Tt(U|ai Qec8|M( (|nng ber «runb. 
Tf** befifbt, fowle biefe burtb ba« !ltri<b«flefe(b(att *Vro. i vttJ 
grfcbrifbfii i(}, tolr erwarten, baf 3br ba4 8tgebreit einer iNner. 
ilennuiu\ btiTelben üon (Surer ©fite ober irgenb einem Ibrtle bei 
©taiU«iienMlt al« red)t«wibrl>i nblcbnt. 

• Ä'enn man ftet« vcn ben 'itjlffvn Ätbtnnq unb ÖSfborfam 
per bem öefrfe t<,iftfrt, fo iil ri< ,nif ber nnbereii £tltc tie erftt 
¥|!i<bt »ou eben auf,, biitobcnbe ^)(<t^t ju achten unb fle fbiltct> 
)u oolljirbrn, fonfl füljrt niiiii vcii Cl>en bie Hnardrit ein. 
. •QenrtteT bea SolM! t^ut Üure MttaM bk 6«b« bt« 

nm, nnb baa awt Hl nrit ftw|1# 

'" Qmpfanodaiigrtar. 

$er nnteriel^nelc (at aM Seitra^jf |ttr nntrTfM|nng hit 

^intrrbdrbmen Stöbert Stnm'l von bm denrfnben: 9inibt4r 

\1liü,-!bt, ^l(iibfrbrrba(b , Dbtrberbotb , ÄlelnottnieilfT, lipniburfl, 
iKcfcnfopf unb Ä.u'bofen burdj i'erroittlunti be« ^erru i?.ul l'og 
Don {)ombur,i im Wanjen bie Summe ton Si fi. 21 fr. erb.ilirn 
unb biefen SJetrag jogicicb an ben |^ter bcßr^enben 3(>it<^Al'8ua« 
ftuß abAeliefert, f« l«|<B 9fanN(B CC «ICB fMtm b« f>«Bf 

SMafpnt «.'IL, 30. Somiar 1849. 

ffi. (»ulbrn. 

gür bie 5Bilt!oe unb Äinbrr Diobert Blum« , eon ber <8f» 
nieinbe GinDb 5 fl 7 fr. 'Scn ber Wcmrinbe Sibawjenatfr» 
1 fL 23 fr. 3>if«iiimen 6 jl. 30 tr. |ur äBeitetbeförbcrunj rn» 
VfnVt MvncKi. B* Mttete lfUt|0t tMttftn mirb. 

«. «ititf. 

H a 4» r n f 

(leflm^ai M fdi rtm (grabe bei 3. ffc^cv t840.> 

IBete^Ttc Q<rfaMini(««{I 

Sri aflen ^rftttflen Q8(fem , ira hof ftric Qwtt ofa baft 

fcftbariie ^^Jallibium ber ?J.i[icn arf*^ft wirb, ii'^ e« Sitte, aiH 
i^vabe bfcbiieacb'fttt iliiniu-r, nr.Oj tiniilter telij^iuier ^iJjlitb'» ben 
jur t»i(ien Jiube (?in^c>i>in3n;ni titrrti rfreunbt« SiunO ben Iri» 
but JU joUen, Oer tbten iugenben, üirct »uifopfrtnben |)lngebuag 
gebübrt 

6(bli(fet ba^er enger btn itrti« be« ^eioe«^ lalftt un< }»• 

fnninenßeben fymb^ t« «"f ^» 0"^^ 

— er i|l gebeiliftt tutdi bat offene (itrob eine« bn ebeljiett äXtn« 

3n biefen 9Ra«em ftibt e« feinen Unterfayicb bei eStanbc« 

— ba gibt f« Irinc ^MDcnwe ber Stcinun^, (rinc ConbtnnA 
bet Rciifion} Mir Pib |wit nac cin« SomiUc — a^Man um 
jtt tiaittia: 

[V.ffff Uli« trrinrni 
fciTiTit uuiJ iiH-nu'u! 
IBatum aber Mefc« juf'i'nnicuflv'mfn bcr OT.ifJett / 3P>inim birfe« 
^ScijUutjtn nab unb fern V Jil beun :?tu|)(torbenili4Kii .vt tjotien V 3i* 
eine ISarbe mcbr auf bem lirnbiffclbe be« XobCiS ein mifrl'ürif« C*r» 
eignif)? grabet niitt alfo. Dt« Siolfc^. glimmt ifi Oie öiimmt 
(^)oitc«! Mo ba« 'mt fitarinfam bkIb^ bn ^ bo* 8(t|lmHl| 
ftinen Arm fi^wer nitbrtgefenft. 

3bt ^bt gt^ürt, nKl<beii Wann biefer Garg nrnfi^Iie^t; 
tretet betvot Sb* '''""i " l^ture« Beben gerettet} bt* 
la^lt i^n, i^n,bet nicSa^lunA knid)U \ beuget (Sucb ^inob, bt|abfl 
ibn mit Segen«nflnr(bca , mit (Sutrn brifirn S|viaml 3b( 0"* 
btrn aber, beten ^au< ba« S<b»n"<f"<'' ^i^" ®«''*"* '«"f"»^*» 
gebet beim — trejlct brn l^ay. :,cn:n] , bcctj fo.it ibm , ba^ ber 
geliebte Ärjt, ber treue fixcnnt nubt fommt; ^a| tt ttffen 
Sluiie nldit mebr fcljcn untb. 

(f« flcbct tinc bunfic £M%c hi brn i'ÖIfcrii br« «ufiiflnfl«, 
Pen IRcnfrt^u-n mit bem brini I'Ukk, bie '^ttun Uiibtil brinflcn, 
ecH (it anfc^attenj fe glaubten bei una bie Aranfcn an bi« ^eii . Digitized by Google traft M midti, tvrnn au« ^iä)tnt «hQe ta Sfn^f nfaifkr 
emtnlMc auf J« bnaicbnMnrc. 

bcr «flftt öhitf« — ÄtJnem «5ft« Hnbcte; — rrßanct bif 
^oiib, fJrt« offtn jum Wrtcn, fo f4»et inrit jttin ßmpfonfltn; 
ttf f<l)lrt<if nidji nirfir bn« bf* Wanne«, brr nllc Ullflll(Ri> 

als l'finr Ätiibtr, bif töm ©ort uetfa^tf — liebte, 
^ixt n \(ni in )fnrn SÄumtn, »obin Irinr 3rflr grgan|\rn ? 
2Blt ni^cn e< nic^t. 3ßiffrn ift nic^t ba«(&rbibrU 6r< <&taubr«; 
»it foOm fllasbrn — Kffen uiib bi« )ur •tfflnin^ jUlcn 
fpicU fpliimb, litt« nfij 3Difn|d)ni litUn. 

3ß ober ftin i£Hxttn auf Srbdi mit brm Ir^tnt vttbnMm 

fett totem mwiimi irt SraiUicn, (mm er rin ^tUtMtt.WlA 

btm Ztht oJfltTunflrn; " *' ~ - - . et tr6( oll SorUIb tn bct ®rf[r jcbc« befttifltTtcn ittnacR ftrjtc«, btffm MitttBrrfd Xi^tn nai, 
brifcn ^n^lfynii^ ftyK »lib: «34 »« vii (tn 911 ' 

irif btffV«.* 

©0 Iffit ^fun {)anb anV 3Bcrf, Krbfittr in boi 
trn brt Sonrnbun^! ^tbtdtt ibn triebt mit brm Srbrn^Ägcf, bcn 
b(e grrunbf(^aft balb jum eiunrnbrcte umfcbafftn ivirb. Unb 
blt 5Rc{tn «uf Mi^frt* 9tab »trbm nidft wrflrbrn; fit wirb 
nid)t brr ciitttTTnibr M ÜBintcr«, niibt bt4 6ommrTtf »er: 
fcnttKbt (Mut mB fa ^ f |c^ifiif4c bcc S^o» M ^iauMü buT* bir t,a„b briTrn fa.u;;;:^L; "J;;V5«S S'Ä 

0er auf (Srbrn ti^cUcn. J,(lr .tei »ofUn Mrft öttE 
gu finem Srmprl brr (Snminunfl für bif fpfitcf»« »a(UewM| 

^©0 Wfnfc brim, griebirbrnet Snaabl «n-kcr M MmI 
*"«^'J ^r'^ WMttw/WBil »alRi.-. ani n 
w 'i Ä^"^ ■!» *« <»Wf*« ♦fiDf «nb 

br« ®rißt4 luglrid); pMi «fiter Im ffriin «kme imfi^iefm 
bw Ilf4e 8»"" '^'I» Wfnf<ten, M ©ntrr« unb br« ©e^ntd — 
telbm »c^et btr ^ifUio* »dji M «imnUfi^e« ^Htbm«! «m «tote Hnfml aRiiUvsctl ^crni Dr. fti^ttr« tfl Mc 
3b«e aiHinnt iwtftm, bcHfr»» «N 3ti4m bcr Sitte unb Orrs 
(teimg ci« JDciiAmI in mi^trn. Dirfr 3bfr fanb anaemrinrn 
VnflMia) Ii ftalm fonfri^ rine änjabl frinrr grruDbc lufammcn 

unb bff*!cffrn giibffrf^itiondliftrn jut iccfaug bCT JbPin «tl» 
jufielirn, bamit ^ccrrmnitn fidj bctljrilifini föiinr. 

3)it SiUtn Pub hiSbroib bra Saufr« bicfrr ili?e(bt tri fern. 
Itaufmana 9^i|>p Xbcpfo^n, bei {>in. «auf nanu &ouM (Sütn«. 
amiicr «nb in ter »UtaT^cn Sn^tanblnn« taf9rli«».v 

Uevt^etgerungen. 

(3M 9Ia4tenr ■MNW^ Me gaaje tBa^nfinfe «m 9nb»<«tfb<iff » 
(9t<ni|el«) bitf ©ombutg mit flutfnsl'mr btr rurjrn girrrft 
9tm ftraMi He gronfrnfttin in |9rlTieb flcffpt ift, fo bobrn »tr 
Jtit (hiti^tnana une iPffcblrunfaung b<r fflüirrtxtfrnbunji bic (Ji«. 
n^*«»« flftrefftii , bog bir bur* unf»re ©obn gtl-«nben (Bftin auf 
;aimfrre Strtbnun^ mit ^{rlai^fuhrrn auf brr nocb ntibt in Cctrkt «• 

nommmm ®trrifr bcfdrbrrt attta, fo baf »ir ftantOdc flffiMt «nf 

Mt eanjc »outt von iutwigt^aUn unb Wann|cfni M ni# ^•■»nrn, «nt»* 
»rfttfen, awfibrüÄen k. birtft üb»ni«bnini. 

l>a für bi* in IRiitc lifgrutr Panbfratbt unfnn Ofltmotm nur 7 fr. pt"/ bdarfAra. 
ocn «KTbcn. fo ftrten fAr bit btrrtn ®üitri)(rfmter ui« ^»ffaflK im «Li alfiifc ja feM 
ffficriqra eflnbfro<b»fn nombofte gtaibtttradtiamigm in liu^fktt ^ 

tLJtS, -^- ^ - - » "g^^'.^ * ■?* gtltf «ntite.gBtwn fa. 9?an.. 

SSJä gwrtei olanHNMs fuk Ica ««m Cytf« u» B»tm in MnnaMiB 
Mtvnnin pnvcn» 
64i«4N4.nm«t nm borauf oufmnrfTotn, bof b*r S^chUnhaniton tan f^mbut j 
^.j:.3anu ar^t irfrt 3aM i« glänze i» unb aufnnfmn 
Ä. ••«fiW« «• SiiAnMn ImM tn^ iqfgfa «citen IL 0(lluntmad)ung rinrr 
Skrfifigrmn^. 

*tofcn(J«d bm fffbffl unb wan^fgUnj Sfr 
bniac 1849, Watbmiüaiii? \ivn li^r, jii t?auf» 
tirc^m, tn bnr ffliitbeib«(;aufuna M Kinion 
Subrnböfrr , oiif i'tnftrbfn brr äi3itiiM unb 
(frten br« nu Slireiafifl mlrbrm (9lafrr4 
nnb tiAtntb&mrct Startin Qruib betf Btliern, 
CM : f ) daibarina mk« , brffrn SSittipt ; 
3J Cai^rina j^rut^ , Sitlwr M pcrbbim 
e^nOilfa« gUrteiil Simnnincr« te*(Ci' 
| W »tn urhM W» In 0ttt«fiM n«f nlnft. 
wn|c Im w ii Hi n<#n i lH i •taolMn CubmiB 
flW# wn 3n»ftttttflni «tt «niNft brürOt 
Inka» »fcb »er brm a\« 3?ft(lft^trung«fom 
■Hc craanntrn FaI. '7?ciär 'IBirtt in Slir«> 
lH|kl, (vtgtn bir IQttimr unb i^rbrn brtf in 
VM((ii(brn tppbnbii'l cirniffrrfn unb wrftor. 
bfarn Jtjjfi'tinfv^ 3ct'jnn Sbüin gibncalba*, 
cif: Ij fiaibarina Scbn^ar}, obnt @rii)nb, 
brfra ffiittn»r; 2) 9?ifDlos< €<^oa(ba^; 
3i !)9^nn 6d)»albaib, bdbr Waurn, im Z>oTf( t^affinb«n am C^rmrinbfbrunnra 
gtftflfnm finfJidiflfn lüobnbaufr«, |)lan.»re. 
44, ticiuö ?l c. 47, tnit etafl, ^ofraum unb 
boran flefernbrn fPanviortm, rinfrit« OEbH- 
fiion ®(^urr, anbccfdM ffrMri« f>»lliR0Ct. 

X»ffe Onunobifirn ncrbrn rinjfln efrflri:. 
?"1 c"?, ^ 3«f*faa iO fv^ieii« btpniiip, 
fo bat fdn 9iaibflcb0t M(|mom«rn »irb. 

pi* ndbfrf «kf^ittnng brr OnmoMfifR 
unb bh 8n9c^iig«brbi«Mng«a fönrrn 
»on 3itenwmn nuf bn amKfEute finid. 
9?oiar li-lffl in ©lirefoflfl fin^rffbrn wrbcn. 
Bwribrutffn, bfn 5. gcbruat 1Ö49. 

SB e i ^ ^mwHfßt Il> Olfonntmadtunoi einrr 

9[*frfJrtgcrunci 
Wuntog bfn 5. 4»4n 1849, Qotmitlog« 

Ubr, }u (Sin 6b, in brr 90inb«te(anfina 
oon ®forg ®rfinagrl; auf Dtltritea ter 
9eii((()iflmten ter In dnMibrAtfen wMm 
Stm WO^ViM f lanbb n , (^ctMfmen Swc; 
wn'|>rnionfl flntott ?rtfirr, al< : Iffaria 19 ■^Ifit^ca »oM af» } J) 3 afcb gt»nwf. CWobn^a Cbanbon, «rntn.rin, in 3ttribrüf 
In» Imn^hn CnlM tctenbra frn ffib aufbalimb, in ©ütern cirirmmr 51^= 

fi«u «on Sari «rnitno, '^riraiinann , in 
Jhifri »cbi'büft, unb fionfcrtfii, tcrfibt 
b«n urlfrjn(tnftrn »bcofatm Vubwtfl fBri« 
»on 3»ribrüdfn al8 «nreolt br^rOl babfn, 
tPirb cor bnn al« Srtftrtgrrttng^rpmim^ir 
trnanntrn fJntgl. 9?o<är 6(bi>(rr »on 3»fi. 
brürfrn gegrn bic tftbm brtf Mffcb<m 3 a. 
tob Wcn}nrr. gfivrfrnrr adMonnn u 

«P<l. 0 «MiM »«ummi tmn — . „ In « nr n gw pMi^rn ; 

5) CmltHna 6<t«4liai|. CNfm «nn 3a< 
fnl 9?avm, 97QbiaTtt, in ^wnlMl tvo^n« 

\oSt. nnb l!((trrn (ribf) bn rbrliibni l?Tn<d)> 
tignng unb (Bütrri^rmrtafibaft wrgra , |ur 
i(frntH(|m Sn'o^fi't'riftftgrrunfl brr na*< 
t»CT4Ci(|nrtrn Omraobi irn pfft^ritirn »rrbrn, 
•M: 1 ) »on oict auf fetm Sannt von (!duß 
orfroram liiffTfliifm, (nibolKnb jo* SBfbrnbfim roobnbaff ; 2) datborino SKfnJ«> 
n«r unb brrtn QFhrmann 9ftfo(au* i^mm, 
iMncnmbfr, in OPinfb BDbnbcfti unb gtg<K 
fvlamte brüte Sfge«-, ndmii^: ^cfnti^ 
6«|ind|ar> Idrter , in ^ngiMacr inobabaft; 
b. » Hi ini Hm tn 3arob 6i|nribcr, c. 2>anM 
3ftnnmMnw 6»w i lc r , d. 3af«b e^^nntf, 
et^mm, «. <MiA gMm, 6<^«|imHter, 

r. 3af»b Sofff ieiifor, Sttott, l^anief 
Xbrvfobn, i^rdmrr unb Sirtb, biefc fämmt« 
li<^ in (Jin5b tcpbnt ^ut i^ntlkten Sioong*» 
»ttfiriflrrunfl nacbPfTiriibnrier 3nimobflifn gr» 
filritKit t»nbrn : 
13 fon fr«b< auf bnn 8annr von SinAb 
gffrg'nrn ütfnßOifrn, enibalunb . 
mm 6 Zagnoft 97 ZX)inMinit' 
2) rinr« auf bM »ini[i«|ffl Qmnc 
ncn «ffrmrf »m 7 SciinMlcn. 
tk ttnnnoMHn «octen dnadn Mrihtort. 
per 3»f(btag i» fogM# te(lnM» Ml4#«M 
Ritt 9l«ib0(b«t angnooHnrn. 

Sir ndbm 9ef4tribung bcr 3mnobinen 
unb bif Onfif^crungtfbfbittgungrn riniira »on 
3(beTmcinn auf bfr ämt^fiube ttt VMfßi 
'Jtotdr 6^cr dngcfcten vcrbm. 
BMAcMm,!« A..9rtniar 1849. 

S c i <. 

f^mtod bcn 16. gcbcnor t848 , 9la<tnii« 
tag« 2 Va^, 1« CniVMacr. in bcr e«|aa* 
fung b(4 {>rrra (Bccrg €<^niibt, nxrbfn bic 
jum 9?aibli>ife ber bafrlbß (rbigerocifc ocr« 
(rbtrn ^btltppina 6(bniibi gcböriArn ^Ißobi< 
liargf^fnftdnbt , auf SBorg »»rftfigfrt , a\t: 
äBribiflnbuRH« ^tung, (iktu(t>, j^oTitttan«, 
1 ftonuMlc «m. fiilKgm |>aa«rotb 
• ^6(biilcr, 3?o«4r. 

9ogIrt<b natb biffrr SkrBoßfrunfl nnb 
jwar tn bcr iöiribfbcboufung br« .*>frm 
^»rtfr 9tobrb«(^rr, tttrbm bir tbmfaBe jum 
^aitfafff mqrnanntrn ^l^btüppina S^mibt 
gtt^riy « (Bättrüütfc, ouf mehriAbt^e Sct'i' 
'"in*» Stflfntbum orrftrigcrt, ntafi^^t 
auf tSrnfTn>rtlrr Sann. 
3 fBirrtrt «tfcr in bcr airra ^tt. nf* 
teil 1»iai>p Svxut nm Im Mbffnnli 
2Bicrt*l lArnlln. Mtew iiMtb» 
cateotf» 9r(cn nnb 3of ob ©(^mibt 
1 9mm 16 Wollen aPit« in bcr 

•cicr 9lobfba*rr. 

^luf ^ubrnbttuffr ?ann. 
1 33'frtrt 20 9?ufbrn »tfcr im ^Ut<if, 
nrbrn Wn-rKi gLtmiibi unb brm ©rg. 
circa 1 ÜÄorum flcfcr, «Ib Im ftün. > 
gflrbal, nrten 30^ tätaMm nnl( 
@forn f^mtbt. 

1 'J^'cr^rn 1 9fertrl Bif^ mf Im 
9Ba(tbo(b<rn, nebm Srieteitb 3|i||«r«nli 

3afob 4)op. ■ 

' r*'**!!!?'^'^ ^ Äir^cnfi^offnri 

8) I 0fnM> 16 9(Mten SM im VQnru 
nc^n 9mt 0 
«) 

8) 

4) 

5) 

6) • Digitized by Google ■auf Jirnbriicffr Sana, 
8^1 Siertcl 10 9<:iiVtn @Jtirn de» an 
. ."In guli^eflla^m, ncbfn fpUifv Vei 6t. SnftbcTt. iJitnftng bfn 20. gt. 
bniar 1849, nn 10 Ui)x ttt jücimitta^« 
g^@t 3«flPnt, Ui asivt^ datoBli 

Sttf 9n|)(^ra brr Äinbtt unb Qrbfn bft 

ß&. wAtbUa Ratkaxlm @(bUc 

10, Wttm M« 3al»t Luttermann, aU: 
1) ^ftrr Suttermann, $ublcr, fti^tt iH 
et. 3ngb(Tt wo^n^aft, {t^t n»^ Rmnlfa 
n'.n\if »anbtrt ; 2) Änna Suttfnnann, (S^t= 
frau Bon 3*^'»'"' Sninntt, ©djloffcr, 3) 
SRagbalrtta Sutttttnann, (^bcfnui roi ^iitcr 
Cubtt, IigufT, A) Hf Ämter bct ju St. 
Sü^bcrt vnkbfcn Äatljariito Siitterm.inn, 
<m Stbcn 'IBittrot ftfltr (5^c con (9eorg 
CaufT, unb juUft (5t)tfrnu bcö ftcufnll* 
«rrirbtcn 3"^""" Sd)n?ar5, erjtuflt in ihrer 
nfltn ö^ft, al«: a. 9Xaria 53autr, ^^crecrb 
Io4 b. ;3o|«iUM« SaucT, Sr^tenr nod^ 
miiiNnmfitt w% |((t ocitrrUn bur«^ fdnca 
iBpmMb ptttt iBMttmuMf ta%na, unb 
friiini XAmtranminb 3ahH &»nin, t*t* 
ner; oQc bkft )U ®t. 3n.ibrrt i»o|^ii^fl{ 
unb 4) 3'>{>»'>"'' ©uttfrniann, 6il>inirb auf 
beul St. 3''AbfrItr OtfftnrcTff iroiinhaft ; 

aßfrbfn tot Sutwifl TOtuiini, fi^l. 'iWotÄr 
JU öt. ;1;n,^bert »obntiof t , btrrju ,v ni :li(^ 
fcunuitiirt, bif )u btra ^RiicVlaiff tir (•^rb = 
la'Tcnii jf^ütigcn 3ni'nol'"'f" S'- J-'U'or: 
ter £annt4, abt^rilung^balber, c|f(ntli(^ in 
Qigrnrbum »trflcijm, nämlic^: 

1) <Sin nnilödisH, «B et. 3nflbrrt an 
^i«lniNcl|CT fltUflrnf I ®9|»r^« nit 

;,/iM«Sf l^vfraun vnb ®.utrn, rnt^al> 
tmb an %lMtnin^U 6 3>rjimalrn. 

2) 1,2(5 I>fjimdrn acffTfanb in 3 otiufrit; 
3i 29 3>qimalrn ÜSiticn in bcn giolaf.^' 

«piffcn. St. Suflbtit, jur pffnitl((trn SStrfldfltrun^ 
in eiAfnt^um bt« ju brin ^JJadjIafft bti 
etblaifftö 9?iccla ßr^örrnbcn aBcbnbauff« 
b« Uiit^tllbütffit »f gen flffdjritte», uämlicb : 
OHn j«ri0d<ft)tr0 n» ^ ^naberl an bft 
ffaifertlhaie ^ctttabel IB«bn(aa< mit 
€4«iR, etaO, defraim, ffm* lub 
IB<(fniflirteii , fntbadmb {m «H|n «n 
§UbHn'mm 16 Dr^imaffii. 
6l. Jngbrrt, ben 4. S'bruar 184*. St. 3n0b(tt. Iiiciift. "i; 20. gfbruar 
1819, um 2 U^t bti Siad^mtiia^«, @t. 
SniibcTt in beut M 0fli^(nuf|b(l 

G^anbon; 

Ruf Slnjlf^m bn Jtinbrr unb Srbtn bti 
IK 6t. Mtrttbttn itaMfaiaiint 

ob IBM, «M: I. Jtinbtr rr^tr 9(r, tc< 
{f^lt mit bcr i»RffMni (kttnbc Cmbfdb, 
atf: 1) 9aul fBoO, ftonfmann, ^aitbcfab 
für jtdb, fowlr al« 9?f5fn5crmunb bfr unftn 
gtnanntfn ©trtrubt 9öot( , bcs Jlbclpb unb 
ber SScttha S4n>ar$i 2) Warli» :^:\n.}„ <\(= 
wtxbUk ffiittwc btiJ i-ftlfbtfn 3''fcb äßoU, 
banbflnb a\i i'ormüntfriti ihu! Ill;Il^^r|,il^ 
tivjfn mit bfmftlbfn frjfuotfu Se^nf<'3c- 
^«nn tBoa; 3) 3obann äSott, Jtaufnann, 
^anbelub für ftcb, fowit al« Wfbfnöormunb 
bt« fltsanntni 3)ltnbtrjä|tivitn ^nifunn 3BoU, 
4) gtoAbalena äBoO, Q^cfrao von »reta 
|»0«<,ltf(3(Ti 5) itat^arina Boa, (Sbc= 
fnw Ma »C0T4 SHJciJjrrlifr, IRef .ur, modo 
6ma ««^Wlntabtt Satbarina giarf, 
flfw«Mofe aBlttmt jnjcitfr öfec bt« Grblaf-- 
fcT« »ifttia 5Si>lI, banbflnb jnätficl; o(« 
SBormünbctüi brr minbfrj'ibrLifn mit broi' 
(elbtn trjfUi^ttn Qcttrutc üßsU , unb für 
^ät, b. gmannttr (iJtrtrubf "iäoü, terirrtfn 
burdj H)un SptjialsoTomnb StUoIau« giarf, 
ecJjrciurr, c. ornanntn $aul »oO, d. 3a= 
tob SBoW Örb«, «. SHafltalfna aBt>a unb 
L "r ■*Sfl«"«Wrtw Crbrn bet Ptrlrbttn 
«arb«« SBoO; 6j 13.;cr ^cfcpb ©d^war?, 

, 'ST' ÄO^oi^ »obn^aft, bfnb'Inb 
Ol« »otmuBb ber nit feinet errlebtcn öbf. 
ftou »arbora «Soll erjcuaten nod) minbtr^ 
Jabn^fn Ätnt>tr asolp^ unb Sert^a S(D»arj, 
II bit üfnanntt ©crtrube SSoU, minbtr. 
iTbriiV Iftrer jweitfr ß^c , bitr tüertrrlen 
mt icbüt» ofc;n anj^ebein 
ttu^T* acfogt, JU £t 3imtett »e^nbaft; 
®ltb wir bf« «ti<WM^ Umm (•■nll* i^oliveriletgrriaifl <ii WunMmA* 
tunqtn tcfi f. gorftamte i^omlMtrai. 
«amilafl b«n 17. gebtuat 1849, Wer. 
Atntl 9 l^f» p |M«l«g, td «iRVirt^ 

üötbtt. 

Stevier SarNber^ 
e^l&SC DirrbmrnwalO , 6d)iogb(rg, 
etAcstnbirbl un» an sufAHism 
lergebniden. 

S8 (iitrii !8iiu(Mmnit, 2r, Sr Mt tf XNRb 

l »nmtilb«fiff<rit «kf^uilt, 

16 S««frer »u(tMn €<b<il)i»l|, 

SS „ fnorrla nnt aiibiu.tifl, 

SS « «rpta. eie(«rii unk (44)«ii 64«l> «■> 
6100 gfmirtbte mi» tirfeni KfifcnMflnu fSonlag ben 19. gebrnar, SSorocn« 9 
U^r, a« «tttflberlKU», bei 9j(hW#IMff- 
Kcvtrt 34aer«biirf. . 

einläse Bu<^nt, edysofiMii«^ imo S««it)rti(frrawg. 156 «ilifli 9aM|l«nw(. 3r, 3r i 
16 Xl«ti<r kttOta 6(b<iibi>l4. 
5% « w 4ii>rü<bii|, 
ftl „ ciAru, i(*»DKk, 
46 • »<MMttra, ai»ti4<l* 
iisa «fHiu<M( RnfnnrVfli. 
{(«■itMil, »19 2 Sebniar 1849. 

2>iU (inigL g<>ijlamt, 
<d r 0 grfilofl am 9. gcbruar 18l9 , M ''Slot' 
^ene 9 U»r, ncrbea in l«co 'iWtUtlbaib, (»^ 
o«m Qkmeinbcvolbe von fxiigftbacb. «»(bia^ 
«ßat^tiveite, »^(^fi^wibc ^«(jfntäMiitt »ct> 
^«gert, «I«: 

« <i(bfii itiiiiftämmr. 4r AulTt. 

S2 XUiiur titilxii gtfituiufa ert)<ii , ailig mit 
fimriij, 

unb fucrni. 

1% « - ^ttm. . „ ^ . 

9i)0 rii4fli «twiei nur 9*'ttu VrAirli, 
50 »At» yitiinmtUM, 
V «!rMIM<- 

am 3. gfbruar 1-4 » 
tOit ^rgeimnl^iamt. 3tocibruif er Hicbcrtaftl, 

SJic bringen }itmit )uc itenntnif bc< ^ttblf* 
f um«, bat bk 3tpeibrfi<f nr l^i«^ertaf cl 
aneanntag, ben 25 Bebraocil^ll^n , fllei4r- 
faO« }um Qe^rn bft Scmai , eil f|rvgc# 
Qprali Hüb 3ii0tiiiiiental'4loii)rrf, 
* i|jj„ TOagliebern, geben 

Jr. 6uf|fl , !^.in 0cljlfllfrfr» Ml 
C. Ärofff, «b- Rupiifntlja!, J. 
filulirnlpife, C. ßadjU. auf Srtlangen bieffr ©ärgfr tiom On. 
mer^brit"' Ormff{iftm. (Jnebfim ir, , finb»t 
tiätbBtn ©onntaß t>rn 11. gtbruar, bre 3?q(^, 
mittjfli), an trfitrfm Orte eine Serfammluna 
llatt , mclin bic i)(fprribung unb ben an« 
fttluf an ben pfäl^ üBoir^metn jum Bncif 
bat, nnb iro)u bic Snoobner geba(bter Oti$ 
unb ter Umgrgrnb ju jablreittiem 8ffUk 
eingelaben ntnben. gonlKger Siittii|| 
icirb bie Snfammfuna im greien abae^aUa 
nerbcn, in anbecn Sillfe fltcr M^nni 

Sndbfflcfrn, ben 5. gebr. 1849. 

(Der ^esirPtAutfitug ixe pfäl». Dir ®aTbtf(en be« Jfit^jea Qargeniiebr« 
SataiQon« lorrben bt'rmit rin^rlabfn, M 
(Saiajiag ben 10. bi fr« Wonai«, 9btnM 
8 Übt, im ©idblerTt^n €aiitf, ju fimt 
83tipic(bung ju fifdjnnrn. l'ubipig 64ra(bt, ein Itnabc von 12 
3abr(n, liti 3 3ab>'c an totaler Zaubfudjt. 
'j}ielfeitige är}tl(i^e {}ulfe »urbe angffpio<b<^n 
■nft a^ge^^anbI, aber obne brn gerin^firn Sr« 
{b1^ (inblitb nabm naa fünt 3>'fl^<l> iu 
^em Dr. jBaabrc in ämakmdtu, bcm e« 
\tUati, fo aau) (urift Seit, Mr Uetbra btefnC 
tiabc« in leben. Jkt Canbc ift oeIimI, tni» 
»»flf^nmrac« OeMr, fna« ttwni midiNM 
mcn. wo feil mrbrrrett M^I Ht 

ttnfljU ajüdfaU Dcrfpatt murbc 'Kinbf.Tfrflrflfrun^ tson >M p iralnrarbHtrn unb 
Uiitfttülluu.jlUliJtftul Äfr !8lii*il'JK< bflnni iiB 
Samfiagbcn 17. b<« (aufenben 37}onate 
gebruar. be« iHorgen« um 10 Übe werben 
bur<b M 6ArganKtiR«ntt6li(<biil(^im, 
in brffin Sw^MM, njilteffbifctaic M^inra 
turarbetlen unb ftatrriatlieferungen auf ber 
'j3lieeftratr, buri^ 'JRiaberMrfict^etung, per 
tjfbtn : |U fr» 

1) l'ifferung, B<tfubr unb Ältin- 
ftblagen von 377 ftubifmdcr 
ftaltrteine »rran((^(agr . 598 59 

2) Äfpitatur »on Djrtb diffn, btilr. 
^.'nb{n'lRaure(atb.iitniu2l ü I _ 
unb aieinbouetatbdien ju 46 fl I 

3) 8linan9(taPM«bdicn, |n 16C 
OnüMMittr tcit^Ml, nn» 

jn . . ■ . 119 31 

3ufammen 
ftoSnanftblag une 

tr [2 ] l^c^rer (Solifcrcii) in 
3ti»eibräifeii. 

'IRitlvo«^ ben 7. gebruor, TOwr^rn« 10 U&r. 

[3') DfT '})^nbf<|>ein^ 9Itp. 6288 ualo» , 
rrn gc^ng» tdA VamA fir amilKi 

erfidrt. .» 

Somba* 'i', ©lurtbe 
ton 3w''>bvü£ffn <! I» 
ffrfti, b:Mfb<nb in 80 
Wotgen fldatarb, 16 
3]lt»tgen Sätef-'n, ri. 
am atadcn unb ben 

mtmU^nm^' 

unb Oefonomiegfbäuben, i|t jn »«Mirn unb 
bi« fommrnben 15. aptü *■ *«*'*rjv ""^ 
fann bJiT.lbt an etnjaige « aufliebbflP« , »M 
freitr £»anb unb au« lanjiibr<fl* 3<»b««""«*' 
oeifaufi n>n^rn. f..f,t* 
Qfi bem Sgrnlbümfr <D?. eofenffl» 

bn< Utlrre. - 

a>a< «iiiiar iXaga,iB tauft bin «"t *8<t* 
teni iria Streb mebr — s 

Oflrm in bttleb'«- 
78.'^ 3Ü 
^»ingungen fOnnen l&gilrib bicrocW «ngcfebm v;r^en. 
TOfr*b«il|ltal ben 2. grbruar iBi'J. 

l)ai Olrgcrmciilrrami, 
a» i f <b »• Rufel POm 
JDtr Scatner 2 «yetjruar 
^'"''J. fr.: »rrfl, JJ. Mf«: Jrbffii , »,« f^rfJiii - 48 fr. ; «Binferfifr^», - it ba* Vm> .<...."Jji;> 9n< <i* bi* li.ttdT««» 9ii4bnnhni i« aMi»<M^ Digitized by Google iür Un 3 '19, 1849. frrir mttbt üranffnrt. 

5. g<fcT«aT, I/' , U^t. itx fcfui» »«rntnonrnrnr» ^ri» 
pbtnlttiniabl ntirtl vtn 400 Ctlmmfii tn «bj», €loifon Pen 
«önt,^f1^rr,l %i , CAfllff von 3fM S!), fftd ^Jä, ^. Simon 
Bon *trt|ju JtiT<t<tffn»T »s, t. «atc»i» 2 u. f. u 

ri» SflH M ftjifn 4iijfr»'i»it<nfr» 'JJalicttarftTfamm. 
lurg ni)>i( ^■lflcn^(< Wrfuttai : j.ibl tn €tlnBirntrB 410. S^r^ 
(flrr eitlf#wiq 2H>, Sdliil« «n 3«« 101, 29, 
Äir*.if^itrr 10, Icmmt {ttx >fuff )am fiflm TJalf in ^f» 5.>ri= 
fammlul\{^ rt|*kn) 7, rcn Wnblfrlb 7, t>. Simcn ron Srf«lau 
5, r. äf9^fnl•tu(^f 3, ^rtmolt 2 ii. f. it. «n t<x ißatl tr« 
rrritfn 4'ijf|jtÄfilfnUn nalunfB M'l S'^itaIlf^tt Sbttl. ^«ifufcn 
ftimmi» für Jttr<b,it(infr 270, (^trl 4M, rrrmcl» i, ^iJiillfT »on 
itna 3, «irfffT 2, .6 Simcn von VuHcm 2, Sirb 2. 

— 6. gctr «iif nntrufl »(< Wtnlfimalti« biil Cr. t. {>. 
t«r .ßrjbrqoA SltttbtcfTinftr am 27. Sanuar tridilotTtn , trn 
Wri^irrunorn in bmlfcbrn (.^in;(lf).iat(n fmit |u jicbrn, tafi Mr 
rrtViioiifcbc 3f»"»<''(l'»»'' rfutfdilmib in trfftn ciii*w.iTtl|\fn 
iPrrböttnitfrn Uintn («runb nirtr ffbf, rin AUyirmriiif« ^frttf-- 
flu^fubtcribcl in tm tfutf(brn (^injrlfiaatrn fctlbrfitVi V ^'^f' 
(cn, unb tabfr tcn 3Jf|\i(n»rci<n ^fI Oinjflftaatfn «nbriinftdir, 
tit «cn ibntn fi Soljiit M tuntcttciib\u\]rt rem .S. älj.nj r. 
3- trUfftnrn SJcrottrumiifn irittfr aiifjubrfctn. t<T di(i<b(minl' 
fltx M banttit bat t\<H Jlütitm«<t'ung am gfititnnKn Xojc 
feuT^ CirtnUrnett an ade bciiifitcn StriiiKTunjrn eoU^ojcn. 

Qaii«, 1. gtbr. SRan vrrfi^frt, bit 9lf<iirrann Mtr »on 
ifcrrn Jteniuln in Wiifilanb fftidjlf ül'<r bic Äii(liir()<n ftbalrrn, 
ttxldx in iUitm HatMvHidt im <i(injfii mfjifcbfn ^cii) flau fön» 
Criij tirfr Süftunorn fn>rn trr Mrt , ta^ man ftc nur niil brn 
un>irb<utttn ^cibmitunjrn ctrjUi^cn Imnit, U<\4it Stu^lanb 
Jm^^ob" 1*12 gcmadit. 

— 2. grbr. f<r 3iiftij«iiff(<iii^ brt WatioBalwrfammliin,! 
battf bicffn *otmitiaR <inc ÄenftKn} mit t>titn ttbnixSionin 
unb ©tnefffn In Sttrfjf ibrrt Hntiaqr« auf l'ttfffBnq bei Mini: 
Ütrium« in ilnnatiffianb ^n^'f^rn airbrcrtn !HftnrTn rnnt>,inn 
ft(b tinr frtiT IcbbafK rfbattr. 2)(t RB<f(hii| fii^ic niii rintr 
lV«|critä» ti«n 24 Stimmen ^rittn 4 bcn i^rfiMu^, fidi ba^in ju 
ctfliircn , bag ((in ij^rBiib cotbaiibcn i'rti , tUUn Mnirag in 
tiicbt )u nrhmtn. — T>i» 9if,iirr«n,i bat Um lltnirbnitn nadj 
tn iVftblufe flrfa^t, ba^ hin C-fffiitlidif* ?(fft ftatt finbfn foHf 
mi Httla^ M üuljuttaitt tn n'l'U'itT'Wrtclutipn. 

Bu* Alfen mclbft ein ^ntaibriff in ffriptnftngtnrr ?H«(ni, 
bn? bort (in Scr^tant i-CBi 7. J'aiaiUon, bfr fiüfcrrt i()ii(t)bruifCT< 
fltHIff £*M^ , f)aubu(l-iii(t rrfttoffrn , tpfil et fem SaCbtvrRm 
all' Sunbrwiti )u ben '£<lil(»ivtc) • {^clflrinrrn bcffrfirt, bit i^n, 
.inrrfnürbiti fitnut, kvitbtr n.iiii Tllfrn juniifgrfi^idt" 

PtTll, 4. itbt. {Sf,un tit jitojfdiTtt Sv'itliianf in 3'""= 
Inttn, \m S^irntr Cbttlanb, bat fid} bi« äKrbrjabI bcr boriiflcn 
IV vmtinttn mit t'iiliöitiii'.oi au»iifiv>f(l'fn , ctwclil (it frtnibf 
^vitli'itlUtxiit {tt bdiit bit tiomtui,irrl 70,lMli> «ranftn jabt: 
liä'ai i'.Kbtjin« tttfpicitfii frat. Tae X-:v\<U ift, 6btc btn btsu 
vr» CbtTlAnbrrn, al« j^cKt^tiKrl aii<u|((irn. — ^itr irirb <|f(ittiilb<r 
btr i^an^t^firlt•>^ tiiit fult v'^l'K'intifdjc (^tmtinbc atarüubrt. 
«il!miunfl4nfun(tiiim« iß ilir aKrtto. T\< -mintt 3t,v" »cra :il 3aiiuat 
1BII8 iil'tt bit fircblirt-m 5.><ib.iliiiiiTf, 
nfl »afatlTlii*« al j)f|iij,if[t „„b buidj 

• ""r lidfcliidifn Äciififficnu «il'tct, 

Icr Ufbcrtritl ccn tiiitm «titifllicttn i'if.iintnifft jum anbrin 3f. 
tf ni , bfT ba« 18. V!f btn*jalt ttttldit bat , f(ti<)<firUl nitt, tit 
i^rclrftantni ucn eiol^-.tbiihttu imb Ä*iil>ib,)«bru an f.itltolndjt 
(i'rifllic^t unb ««^ulltdin ttfTtut nn» ba« Suittbet bti <S^cb 5Bf«n, 30. San. 
bTin>if tint prrr. aitrcTbui 

tarA Wtldif tit tPditnnuni) 

rcvonntlifdi btr ftii.'.ffbiitytr ctrr iKlfcliidifn "Äcnfifficnu <i|tci^ ji»if<^rB 9l(6t(atbcliftn auf bte {(Dtl((blrnf)lii^(n Sttrfammlunjtn 
bti i^raulltutt bfiAiänft wirb. 

— I. «tbr. Pint Äunbmadjnnpi M ®cumiltBt# 8.=TO.=S. 
3L)fIttn niAl bit Untlijlif^Mt ttt (^rmrtntrratb« unb btr Miunb« 
fltiiditf in btr l(«tn.ibmt von .tiaueturdijncbunjitn biiindiilid» 
vtrboriitntT Ä'afftn unb TOuniHen , für btttn fttaflct Äblirft» 
ninjj ncäf tiu inmin von AH Slunbrn tttläurttrt u?itb 
Ii ^fbr. an trifft jcbt Wtmtinbt, in ttrtn tVjirf 'iL'aff'« unb 
aVunicicn «•fratfunbm »crbrn, tint ÖWbfitaft pcit lOUO bi( 
20,fKX) «. Q.raw. — Ttr ItiBiiu jur ■ßitbtrrtCjfBunu btr bie- 
jijtn Unibttfuäl iü bi* jiim iVovtmbtT ^inau»ftr)*obtn. 

Ungarn 'Bon btr nn(inT. ®t»n jt , 29. 3an. ÜMtUia*! 
b«T unftaTif<ttn 3''fi""f''cn if> (tlntfrotc)« tftnid)ttt,_ fcnbft« 
no(6 iitfl«iiwättli< ftbr btträdiilid) , ttun fcTtirdl'rnit fhüracn btn 
mafttiatifi^tn 3*aartn ou< atlt« ibtilta tt« Vantt« jablttli^» 
pttllriltid« ju, VcM oon ü-.irtlialiiiittit, i"tut(luft ebtr i<alricti#. 
Biu«, an btnin ti nit fttftbll bat unb bit jtfl ftn cfitnt» '5tlb 
rcr 04 ffbtn, jumal bu«<b bit Jlntrffniiuiirt btr .^cffiitb^Sant« 
ncttn tcn Stilt Crfltttti*« bit Vabflitr «iiitn ntntn gpotn 
ttbalttn bat, ba bcr Tiflaicr mit btittn i^änben ®tlt a««tfi<llt. 
Äc* tat bit macitiariKln £a4t 4 fVaTfc Stimfttc'ip« auf ttn 
4'eiucn, uämlitb in Cbtiuiin.itn untrr Wctgti', an ttt IfjtlS «n» 
Itr Xcffulti , im S^anjt f^tfitn bic ^trbtn uiib in 3itbrntüri)rn 
unttr 3?tm, bit p* immttliin nc* einigt SKcnatt t«iuiBid)l«<)«n 
fcnjitn , inttM |5e [tttm tiauvtlAIagt (oi^;f.Utifl au«ii;iseldK™ 
»iMtn. £d)on bauert btr Äonipf Ii fcIIt ll'cditn, unb tc* hat 
bit 3>>ljl btr m«fi9arii(km öirtitrr, mit Wufnn^imt btr DfR$ltre, 
tcttn viele ju ben Cefietttiditm ttftrtiiltn, tber ju< al< «-H** 
ucmmtn. @(iinDt tt Ibncn irit fit btabfitbli|irn, btn Jlrttg bl* 
(Bt (^li'ffnunrf bt« flw^\t in Cbtritalien , btr lratiifii<ein1idi (inc 
troujC-fiiibe 3»'trftnfli>n nai) fr* jitben türftt, flu*jub(l'nfn, fo 
ifl Ibre Satbe fttn(««'fft* vttlcrtu. «Soflar im Ctbciilurf^tt Go* 
mitat, unmttttlbar an ttr O^rtn^r Ctfieirrid;!« flutet man untti 
bfm ^anbccKe bie Itbbvifitfitn SempalMen für J^olTuib, inbem 
ncd) iinctli in einem Tcrfe na(t) einer fdiwarjuctbcn ilrtti.'t bit 
5<ojern ten Ttrinlor licdi Itbtn bitten, irorauf eine Jlbftilnnj 
imiitär fifcl'ien «mb bie jltbtn an.mibtnfien i'tifeiirn tt-t CiUt 
vttbafirtt unb n>tKfübitt, fo tafi man ncd; »ur iSiuutt »\M veii^, 
leat mit tenftlbin qtfi^tbtn ift. 

$efib, 27. '^on. Qm felifamr* Wtmiftfc von SIncifJ, ?n\d}t 
unb ^icffnunq töli f<il brei lafttn alle WemüilieT befangen, cfii» 
ttm tt jut mttt'i^lifit neti'otben, bafi bit .Raiferlirt'tn vcn btn 
Uni^arn au* Sjclncf Jetbriiiijt würben, liefen bter (>*crüdte um 
über bie Sf.iif» ber rri'nrrn, iiber ibr fitinellrf 4)<ran>il(ffn , imb 
man befiimmle f^tn ben Irt)», an ireltbtm flc ibrcn (>i'-r,>n i« 
¥<fli Sollt« foUten, 3>aft bie« bie «nb.in,\te Äojfutba iiljr tt. 
mullii,\tt, f« baft fie l^re i)äuvier titä) tm(!ortiu^Kn, Wiibreiib tit 
$vreunbe terCrbunnvi unb Wefejllilifeil ihre }*efifirjuiis iiiAt rtr« 
bergen tonnten, i|i lei^l )u tenitn, umfrmebr al6 bie firc^e mili< 
tärtitbr lliäligfttl Hnb tit bcfonbtrn Snftalien bcr Itriea^bcbC-rcen 
auf ftw.i* Ün^etorttntlttbtf binteuttitn. T'cr bei n-citem {|ii'fi)t 
3beil bcr ¥efaeun^ ^eftb« unb Cfcn?, mit et»* (10 »tiirf (*>e. 
fAüf , jcg i-,eftein unt vct;icfttrn in bcr ÜHidMuni? nad» Jjolucf 
abi in bcr fieflunii ju Cftn »urbcn ftHeunl^ifi SInfialirn i<etrof< 
fcn, um cintrftiii ben ^i'la; »or tinem Ucbtrfall ju id'd^rn unb 
antrteTfeit« tuTib Kuffübrun^i bcn .<ian«nc» auf ben 'Uvil^ni, 
^«fib iirflrufibcT, biete Statt in INciv<tt halten. C'inc Mm 
(trafen äl-rtna ibem iKilitirfcmmonbanttn | uiitcrjtidinrie llrix 
flamatitn «atiil atlt U<bcl,iefit\nieu vor ctiraiaen JltTavalt;itliiften, 
nub m.i(l!t bie 4^aueciviti"I'i'nict unb 3?üt|\er für vcraui« 
UTTtlict u. (. n: 15t finnen fiA beute birt-fien« 'Jin-O "W.inR 
'.PefoCmiU in Cfen H!tflb behüben, Jurfi •i'.'lntl|ili:Wr4|s ifi ftf 
ji'iili* i,ur nmiee ab)„oon>icn. 2o eben iriib eint jfrcitt i'i'rt* 
loiibrüde über bic SI'ciiaH Aefitla^Kn. ittiile ctet nioTj\en tüift« 
(i jii tiner tiiiftbeib.iiten gttiadjt fcmmtii Xcr Jlnioaiivi ifinH^bl 
nirt,ii $>oeifelbaft ; te niflfiffu nur nufeifi irtbii|W Unif^ünte tin« 
treltn, trenn bte lv:blbi#jlvUntTtf flicrtfirt'ifcbt Ülimee bei nedi f« 
lUc^tr tltbiiniadt unti-,;«lir!eT .f^anftn unterliti^en fcUte. '£<oB 
btr Kttfltl/iiu !ü((atun|j [^tt wu^nn (egai all« Ä-a^ifeft" Digitized by GäCgIe Un 5fFnttf{4cn «mlRii tibimßm f«^) ^ ^ «u^ M« jctt 
nfdrt rinrn üv^txmd gcHirt w«i*n. SÜr ftMifdKn 8M«kn 

i!t l'(fif>, mdü bi:r({i bftt einiTufi * Tr>*r»l*n<h»n «hit« 
bifaUÄöt« gt»4l)lt, JBurbfn nb,Kf«t* unb hn4^ toilTtiflC deomtt 
twwifitiiKI eiftft. 

9v«u|eit. 

9rrTin, 3. Srfo. Afr «tfA^nn (ndbrt Ne »bnrtf4e Ke* 

tuniicMiii^'iiit'fi-"' fo "'^t* brntflr^», aM m«« VA^ htn um. 

ßebtntfii Wrrüdittn unb bfii SRittbrilutififn oinfvifr 9?iatfrT »iKnitrn 
mv^tt. T'ai iRiiuflcttum ifi näniltd) btt Jlnürtif, b>i(? bifff »nf. 

ffeÜMt' »nb 1?Tr(;frfUKit?-'iRfd)t bcfrtjränltnfcft @cfiff unlft ti-n 
ÄMrnwärtifini Umü ntbcii i;iMi;!ifrt3 ff». 

6 a aT ti T « (f f n , ■*>. ipfbiHar. 4)fi bft flffttrn in Otlnxtkr 
MigmMBniciKn 'i£^M brr bni $lb()rorbnrtfn :ur II. Jtamm(r ba* 
U* Ate iSolKfituubt üthcT bir »ftd) fonfÜtutiontO« nennrubt 
$attrt( MnUft auf 'Sramltn, ftaufituttn unb (Sdbmäunein b(c 
Mt. MBßAnbfafltn b«»on ftctraflcnj beim r< »aubtn 
^rnn 9««^at^ Ixffe, SMoatt Xlottc a>l 6t. St|««ii 
unb t>m $farTCT {xtnren on« OtllvrIlct iH IKSMTbiictni 
flfroSölt Dfr frftf «nb btx it^tt Mcfrr 9t8nnR »ottn ftTflM 
4);tt^Hebft btr nufflflö^lfti 'Perfamnilutifl unb hiibrii ilinii "ßlatj | 
tia jum Ic^trn aiiiicnHirf btlMiiptct tro? iillcv 'liiTun>ilinU'MiiiiKii, 
5Bftldiimbunflfn unb iiiTfi'Iauii icii, ipofür üc nun burtt) fhtf iifuf 
SlBa^l tBobl tinl^it Isuti^iibitiiitu-) frhadfu b.ibcn. »Dfd Üolff* 
Stimme ffl 0ottt< Stimme"; ba^ i\-n hat ,irfproc^)fni ißirb bif 
RegimiHI baiiii ttottt4 Stimme anrrfttincii ü ^e ^ufuuft wiib 
vni btnmf •iilwtrteu. 

9Xün(4en, 30. ^aiiuar. Slni bcn buri^ T^tiniiicr 'Bei^anb 
bei Xammec »oradcgtcn finaniiclltn 9lo(tin>rtfun;U» ^titn wir 
Manht Kptiua IciMc: 3>i( Staattrinnai^men im 3a(re 18'*/«, i 
Ittmm 38'W9,0(M) fr — «fl« 6«e St«tt«f*i» (»eetifft, fo *e« , 
lirf ltd) bicfe(be am 1. Oftobrr 1847 «nf 126'478«000 fLl ba« 
il[(ii''V(Tinö<{rn bcr 'Sdxtlbtntil^tingAanflalt otrr mir 23'011,000 
fl. — Jaci i'uMft wirb torlAitfia nur mif jwti ^Ahu tor.^flfjt 
(flne fctttif «ilAiii-ifuiiij für Mc3ufunft abtx nccb nidjt in 
fldjt i^efldlt). liefe 4)iict)t.tnfun>^ feii iinbebln^it iuMhiiH-ubi.i, fa 
bei bcn Piniubnicn unb Slu*4'tbc« tielfiiAe aeubfrun^^en cinttetrn 
»erben, beitn ©röpe ntdjt pctfierbeftimmfn la(Te, foiiv-f-t )r,i<* 
bit ttOflcmfiuen btnlfAcn, ali to>\i bic Um^fflaltung bnr befonbe- 
tcn ba^crifc^en äJfr.AÜaiffe betreffe. — J)if§ auftercrbentltilje 
©ubaet erf^t'it ''""^ jäbrlicbrn «ni^at'« "on 5'7^'i,(X)(j fl. 
iDortttttct ber ouf ereibtiitlidie WilltSrctat mtt 2'221»,ü(JO jl. , bei 
Rci44icfmcfonb mit 800,000 9. Seat« birft )um IBoToud an-- 
uumwiK CSnainf iti^t fttt<Tci<^rn , fo mfi^tt lu befenbcrn Kn> 
blini d»tbl4t genomami IMlfeen. 3" Snü(frii(tic|:in.i btr 3n'' 
Mn^ljUttlillc (SHntrii ble CllllbnilTe no(^ aU crfrrulii^ betrachtet 

entwurf bf« Wn«nj<<fre<^f< fir 18*»/., unb l8"/„. !I>ie 

Irtbrfiic crbiutlidic '?tii?,-,,'br ifl jn 32"JO(,0Ot") ü. rer.inf4ta,<t; 
baron 'itaatäjAulb; ^iiiefnffr ■j'li77,(XM) fl. lilnun.ii'fafi'r ><HO,(XK) 
fl. »c. ¥enflon«falTt. Üiffufcabnbauf jffe 1 TOiü. (von fi-r'HKH) jl. 
(Srttaji btr troff neten ©abncn). — (Sinnabmen : bic btreficn 
Steuern foBen crboben »erben wie bi^bcr, ebenfo bie in= 
tinftcii Rttflaarn. 3)a« SctJo tj?lrb mit bcm 1. Cftuber 1819 
«ufarbgltn. 

itt «nfmtbentn^c Huegabe^^ubflet betrAAt 5'789,000 fi 
Bnc S^Mtn«« Mefr« Cebarfe« jlnb brfKmmt : !})ir fribri* 
(tmfnt mfe Mc ftcbrelnna^men iron ^ofttiouen. Die etipa fr^ 
Iciibcn Summra foOeti/ »ie f4>mi moS^nt. bunt Rnlc^cn attfae» 
tratet nrrbcn, wobei bn SUiliPn bcylgll^ dblfhi^ nl«! 
befi^ränft frnn foD. 

— 31. 3an. ftfot.itfr 'öortn'ünii befl ?JrotcfolI« jfUite 
bcr l. ^Präfibent an, bafi b>c in ber '^Jfalj ol9 (^rfapmännfi' iic= 
»d^lte, burcl) ©tellenetlrbifiun^ nbcr jum (Sinrntfm als Abgeorbr 
nete berufenen ^)erren (5briirtmann unb SRrtttarb uo* nidjt 
fiuvietroffen feptn unb rb.nünnnij^ einen «nnib ibitü Sui?blribrn« 
bem ^räflbinm mitgetfjeilt l^htUn. %li |ol*er rourbe sum mcb- 
rrrcn Sbaeorbneten aud ber 9l6einpfa(j ber bort angenommene 
ScfÄlul, ba( nltcieitb« dN OifaftmaRn eintreten foOe , an^tcAebcn 
snb fvbana bet fllntnig M ftrüffbentra: an bie (Senannten Crin» 

|K wcanlaffrn, unb ^leiiA« bit Vwibnong naut ttaltoi cialti* 
m iU Tonnen, Don bet Sctfamdsag MMfOrigt. 

1. gfbr. t)(ute »artete bic Xamwcr bcr Hsgeotbnrten 

in cor|iore — nur n-eni.ie Wilglirber febtten — bem Äontg War 
nnb btr ftönigin üJJatie auf, melcbe }n biefem 3»'^* t\;\tn6 von 
9}rimpt?enburg in bie SXejtben} bfreiniiefcmmen wnren. SSeibe un= 
tertflelten fid) längere 3eit mit ben einjelnen Äbgeorbneten, nnb 
bee JlSnij bri'ufle »ieberbolt Ctc i^cffnun^^ qu*, bap au« biefem 
Sanbtagt rec^t cid (Srfprir|ili(bc<l brrrorgeben werbe. — J>le l'infc 

iatte frß^t bem ^rnflbium erfiart , ba§ fie ftcb nnt bei einer 
Ittblcn} })itT In ber @tabt nnb antffc^Iic^li^ bei ben regierenben 
SRaMAten betbciligcn Dürbc. 

— 2. 8ebr. 3>cr VI. Ilu<f4tt| (firäfnnjt ber 3<ilMfi))f<it 
brr VntWIgc), in »fl4(v febet ber fdnf nnbere« Ilu«f#ftffe eine« 
feiner ISitglirber )h teAbtrn hatte, beliebt tmi ben ^enta SBiU 
ii(t (^oeji^ciibtT) , ato^badf i'BihHicih SdjüleT, tlt«iiitr ttibS«ibe(. B> €>(*^näBMTn »nrbcn gfiv&^t: StAtrr. 
V»Mf JtoU «V* d>e9R, (>fttNife nnb ^ein^. 

— S. ge^WiiT. <9t4uA»irHac au(ienjeui»en, bie eben von 
9MAcrg franna, leri^n nul "ffber MeSrjeffe, bic fiirjlul) bort 
ftett IwMi«, M| iiBerbnii^' hfx Htbermiilfi brr iolf.itrii bra bort 
gamifonitenben 10 >«fmib(Tm-,-,Ttniciitö in d^Uer 3eit nlU üireuien 
iiberlhffl unb no.1) übcrfteinl, b>)fi auf bcc anbereu 5firc ba6 3H(, 
nebnien ber berti.un l'Jilitärfomni.TubiiHteu all.umfinc (.yntrülluna 
b.fvirKrufen bat. — i'^^vA] i<iiifl,ingc mit biefem ijjerfa^ren 
OfW bie basier an bie i?inic , Srrifotp« unb üanbireljr unb bei 
[eetcret an jeben ttnteroffijier i(briftli«|> ergangene Ctbrt oom 12. 
B. W., wonat^ 1« Biifunft ^d SuflAufrn bk jux •i>Artb^cÄvMA 
ber pffettNUbcH Dibmiig lommmbirtt 9l«iMflMt tidr^^foinL 
ebne ftK|Ml ^icitt •f^nWit i« fiyn mb ver|crA<n,f<gc 3ß,Tr^ 
nung wn brr ilosfen Mit m bcr Scbn^waffe @rbraucb )u ina> 
djen, befugt fe^n frU! 94 nn% wirfdd; broljenb aii'?filun bei un« 
tn Innern, ble «nor^lHen milfTen ^vUS fübmi, bie :tr,^ii-mn^ 
mufj, wie Cbtlcn 'i'iirrot, einem (^ktralulrculi frc ~Hotbcn auf ^er 
iäpur fi-iiii, baf; i'erfil.^ungen erlai|tu U'ettrn mu(;ini, tiir.i) luelcfK 
bie perfönlidw Freiheit unb ba< Beben ber «taatiSnn.ul'öri.ien gr» 
feibrbet finb mie not^ nie. fcbtint, ba« man eben burt^auS 
bei mi aii4 ivtlwn ^elagerungdftanb maebcn« '»ill. - O^ne mit StiOr<bwrigen gebieten tu laffen, n-ie fot<be» bei 
TOittroe Äulenbadj Pfarrer Änmjjf in einem SSeridjtc nn bie 
2taatclil'jif f .-Ulli.ni, briuiie irti jur itciirr ber 3Pabihcit ur.b 
bem "iU-iiptiitii'u iicmöfi, baiJ id) im bifüuu ©Ijtte tom ;.^iit vo» 
rigcn 3>^brcJ i\faibcii habe, birr '.Vad;fttl)cnfciJ jur Äinntuirt, 
worauf man erfebni ml\\t, ifohrr meine, feiuf<t»eg< au3 bet l'ufl 
gegriffene )\orbcTuiu\ bitriititc. 

3i« fctii 2^^bxen 1S12 unb 1013 (am Cwtr Pfarrer St. nadt 
Hornburg unb forberte meinen Wann nieber^olt auf, oereint «it 
i^m bei ber reformirteH iUrcbenfibaffnei bobin jtt vitfe«, b«i bi«> 
felbc Ibnen bie ^umnu aulbe|ä^y müätt fit bt% bribra litbtii« 
f(b» 9f«nein Bneibritfc« unb ^««bwg Mübt. 3ib gebe l^in, 
fo »fit ra mir not^ rrlnncrfltlb ift, bie eigenen flSoitt M ^ru. St. 
witbct. 2Bot)t, bebauvtete er, »werben bit ^»errcn »Äapenbüdtl« 
matbtu unb ni(l)t gern mit bcm (^clb brraneirü(fen , ba fit ;um 
liorwanb ncbmen, bcr gonbi feo burcf^ bie Äriegöjabre 1T92 unb 
17115 fcbr bfrabiKfonimen ; bo(t) bai ill opap, Üctttr , wenn 
wir flagenb auftreten, fo mu|t et uni werben.« ÜÄcin ITj^um^ 
ber brn SrieCcn liebte, ^attc (eine l'^l jur öfftmli<ben Äl.ige unb 
liffi bif Sac^c ruben; R. bodt fitilug 8ärm mb fcßtt burd), 
u'.ib tjit nun felbji 6i^s unb Stimmt bei bcr i8((u>aliuu|} — ein 
b.i n.iU^ V'iitbtrifdjft bei einer tefcimirten (Sid)ajfnei. 

'jiac^otm fo {>r. St. ttat 3icl feiner ^Bünfc^r erreicht, ft^ie« 
rc tti armen iStttttA in {>omburg auf einmal «ergciftn lu babei. 
(^tft bai 3a|c 1835 fo^ i^ «itbtt bie exH/mtUt infctrt 9Bob« 
nung IctictCR. nü^Rlc et baw*U, tt frt|> vieSeicbt Vta» 
watbfen iicx ftinfr fri^ Hu^fageY <Bciuig, et tarn. IRtiR 
Wann brari^le bic fllebc auf »benem,1bittc 9*tbeTung Shin, fnij 
cv ^)in. St-, 1(1 jeft benn nuiiti mibr bti bcc o.tiffnri m.i. 
djfu? 3'1? bäite nun meinen ^Xürfftanb fo nC'tbi.^, ba entgegne« 
tbut 4)r St., »ja lieber i*eiter, Da ill nidjiiS mehr ju be(»mmrn ; 
id) ^lätlc nie gCi^!aubt, b.t§ bie l!,rnta(tiin.\ nod) fo im 3iil(ffianb 
)et); faum bie (Sifi^tuüiintf tifsrinirict Seite fijnuen berütffidjiivtt 
wti'beu, ia fogar biefe noc^ nid)t alle unb unitr anbtrn @tgta< 
fiänben autb 9ttufjornba(f), wo man bit notbwcnblgittn 9te|KiTattt* 
Ten Hi(|t Mtubnen fSune, uub mir Sut^eraner müifen oon lebe* 
b« |nfl<P«t(*. ^ ^obc eine entfe(Ii(be Seiwinrung an^etrofft«, 
bo<^ m» Orbuwia (incingtbroilt, m* «u4 bk ibtigen WiMlica 
bc« ttObncRb mxiamn.» S» Imicte bk ttalcr^ltnng. 9m 
{>r. QfaTKT mk ftaum bicfe S(u<f.igen }U ieacr VcMiaag, btc 
Sie mir burt^ bif 6ta«tlbe^örbe )u eröffntn bfc iBOMgCi^t 
fiiirrni: ?ie l'ntbaifdje Äirc^e ju iiombur.i fi'.ttf an bit vc^Mt' 
intrte Sdjaffnti nlt tfwaö ju fordern gehabt < oirtb BIc in 
öt.tnbt, biefe Xbatfa(i)cn Ängcjidjttf btr 'ü'elt unb mir gegeni'ibei 
)H Icu.vitn'^ (So fra.v Sie auf f^bre unb Wnoiffen ein 'Weib, 
über ccifcn .tiaupt mandicr 3uirni i<t}cn ,^c^o^en, beffen Wctädjt« 
ni§ bcd) bic 'iht^ ber gillä!>li unf> geflArft ^at ) Jtönni« 

ein SRunb noä) rebcn, et gäbe 3engni6 meinen llBorttn. 

So will ich nun gttrofi fprtd^tn, wit icb e< ttor btm !Rid)lei 
aller 'J{id>ttr brrctnfl orrantmoTteu fonn , nnbefdramrrt um bai 
fpöttif<be edc^a eine« gcivtffe« fanftn ^tnci« bcr blcjigen Jtlr<i|r. 
^olfl gfaubt wm, bic fMft UMft iltc dnb werfen |u (onnen, 
ba man oorgibt, t9 Mge jur Gil^erlMIug fir bic SBabebrit mei* 
ncr Sorbernng fein fd^rlftlicber OnseW vor. Ootll bkrübet Bat* 
gcnbe«: JIn tlnem f^töncn TOorgen, ti war (nn natl^ btr SmU 
nigung, wanbfc fic^ bcr bamaligc icfan, [t^t vfaretr I« Stet« 
genbeim , iöebet an nicinrn IR.itin mit btn fflorten: „?iebei 
ÖfTt ÄoUege, geben fie mir bod) tbre alte Öt folbungÄnorm , id» 
braudje jic je^t jur 9tcgu[irun.i bei neuen ^ßfarrbefolbuiuun." 
iWcin Wann, arglo« wie et war, tetdjte ifim ba« Slatt, worauf 
jebcm Jlintie beutlicb unb rtrftänblid} ju Ufm a-ar: -»flu« bcr te« 
formlrten Smtibrarfti Ädjoffnei i4()r|id> 50 ji • 3ßir baten 5f. 
ter« um3urü(fgabt bc«9lalie«, |)et« neue (3ntf(bu(biguug»gtänbc 
von Seiten 2ßebct«. 9Bir fa^en tt nie me^r witbet. - au« bcm 
ft>Sten licbevoOca Betragen, ba« SBtbtr gegen meinen TlMn 
beobaittete unb btx )c|taeB Satblage bejAglieb meiner gorbmiim 
|u i^liefen, vitt bec Oft nit^t ferner |u criot^en, wo^ fUf Digitized by Google biefe? iiitf*uffclac S?rAttTf(n rcrinf ffcdt* tm. Xlnb gcfeft ,111 A, 
bai blinbc C^ngtfäljr f^ättf fcldjt« in bff 9?a<^t bfr 'l!m5flTcii= 
heit itWtubtrt, fo balu i(S) nnd) fbtnfnfl« tritbtr an Sf"^« f'^^'f 
flBoTtf ton 3<i^rrn 1812 unb 1813: «SSflin nud} i^rr alte 
Befoltunfltfnorm ni<bt< von unfern Sorbctunn trwA^nrn foUtr, 
fo t^ut bai ni^Mj in btn StaMcs htt eufhn« (It^ «4 t(^cn< 
fatti , ble tri Jtta^c oor^rlcAt torrteii nriwcH.'' (in 
iCBcTt. 7\m Stritbt an bif Staatöbt^STbr fif^en 6(f mft fcfbtu» 
ten, 3ii' iiid^t jwtifettigcn aSann barjuflfdcn, barauf blffrm nun ffucfilrrÄ !' "a^Af.?* o?^ 
Kr Ulf-,,., »x^^t ta " "^"f unumfloftft«« 9ßa hrfir it nur ^«'tjlfiif''* 
Ufr fiotbfnii 
Inianct. 2lu^ 

fa»o^I, «I« ».n 36"« ,« erteil ' bn, ,?b ü"cf Äffi Uer ffcigcrnit gcn. 

grrütm b<n 23. gfbruor 1849, 7fa(6tm'l. 
taft< 2 U^/ |tt Wrtfrjuttbj(ti, i« bcr SBirtbtf= 
bwttfnna von 3ot)ana jublet, tdgt ffrau 
IBiltM lt. Silitr von Snxtbrüiftn 3000 
e«M «tarifllic »AM* »(«|<J« 2>iftn<( 

(9cf nrr, <Roidr. 
, Wor4f D< 9 UtT , SU emt , im 

ifgiiafr'f»« SBnUilwfc, Mit 

MH^jim »fcifer, fMIcr w*«nw. 

0aBW von 6anb odestne 9fCi)f< mit 
{»ri 97abIi)änDn] anb (meni S^dfgani^e in 
tio^tm @(ftttrr, frbr f)cräumi))rn unb fclibm 
SBcbn« ni^ Orfon(>mtr>@)cbäub(n unb )»d 
(Sürfffl — Mf fcflcnanntf ttuif(^mü()(f — 
nfbft mr^rmn .9J?cr.,f:i bif ribc umgcbtnbfn 
Uder« unb ^itfenlanbe«, unter annrbmbarcn 
Ocböigungen , eigrnt^nfii^ vnftriAnm , fo 
Wie iui4 bo« bd b<r SRublr btfinbtk^e fflrrt 
«teer Srimfl^Ie unb orrfc^tcbrae« «>au^ol}, 
wMi Ifftm @rgfnfidnb( äbfigen« bitf )um 
Z«sc ^ 9)<Tfi(tflRung au(^ «tf fMer {kino 
MOifl )u rauftn ^nb 

CoBbjluN, bcn 6. ^(»ruor 4849. 

^ö^ie^V, 9Iotdr. 

[2»J Wtmtinbe !irf*ba^. (fy^ixM 
getuna ) tfrritafl btn ^tbruar 1849 
Vtat^inütagd 1 U^r, »rrbcn in loco Sllf(^> 
bcMt, au< bem ®(nw<nb(»a(b< oon ba, fo|. 
fmOe ^oliiottimratc , auf 3n>litq|^Uantn, m 
m WK Xlarta hiid^rii Vmarlbdi ton •* |«> 
II. e(t)iag .^ufälli^re iSracMi. 

»1. « Sr „ 

U w „ ^r « 
15 fl«fcr« „ JT un6 4r jtlaffe, 
80 . „ 4r JtlaiTr, 
f BauJoUaf kti.iiif, Ir Jtlafff. 

IS ntffin EaitiVJr rrii, 

IX XuficT ku(t(n (sttciibou. 1014 au» fiotcig, 

S ~ (i<b(ii trb*nrn, nitt f^rikarfü. 
<Mk<W ^ 2. fcfrnwr 1849. 

Sfli Oirgcrntttflnantt, {joli'SBrrilrijrrun^fn. 

9h ttntrn ongf0tf(n<n jnr IMtcgcr 
■cfPmi eiMnaitcra gcMrlfln (Bcmeteben 
anbcn an folgcatcn 1^ ntt^dfüiMcnr 
telffortioMMc, arilMMMi, a||kMlit| mgei. 
gm, al«: 

I. Sfontag b«n 19. gtiruar 
3a*rt, OTor^fn« 10 Übt, in bcr 

64iBg Jundenvolb: 
H iMlai S«ni ttüb r 

o . «»Ktitiire, 

18 Sur'frr i>ii<trii 6(t(Ub»l|. 

(I. a>ira0ag bm 20. gffn« InfeRbn 

SMbrfbcrg, 64(ag 
tr (idwu -£9111^41111», 4r 

MM «alter InAai e« 
y« • <l*rN ««mbtM. 

51 citt(n 'BauBamiuc, ir 
lU ftcfcni , 4r 
tt > 6p«rrfn, 

fy« tMtcr (i4»(n M» 
Ttfl|fHiK| III. 9J?(ttivo4 brn 2t. gtbruar loufrnbtn Z)urib Urt^til bt« föni^L tHrihWaiihiif 
3nbr<, «Worfjfn* 10 IWr, jn »röiffn. au« <u 3roriWW«n vom nfirn gMcn« a4MteM> 
b(ni bafigcn (i)<m({nb<n>a(b , Hn^oc AKcftrn: btinbrn nwn «i(t){g |at baMbr aU 
' " Ä^«' ^«geri*l üimbn*, bcn S9b ffi/jlet, 

1, rifurii „ sr » «rimcr. in Ctrinbot^ trofnjaft, t>oii «mt«. 

«CMn in ffatfwent^wBanb crflärt, bcn Srfl^ 
ynnRbcr t?rr'Tn;inrf j^affirafniC »orläa^^ 
auf bcn ctn unb btci§i,^ften 3anuaT attt(fbn' 
bunbftt neun unb »tcr^i^, Xog btr gatH» 
mtntsrrfldrunu , frfj^frf t , brn föni,^[. 
airfetictifr Sifjffr juin SjOnncntefornniipc 
unb ÄaufraannSfdrr ju iJ^ünctirorüCT, ftanlOB 
SBolbou^r, )un ahmten ttr »Wafft ernannt, 
rnMttb ocrfa^t, baf btc gnOit mm bic !luf> 
fli^i bc« 'PoMjfi'StMte |it €MBbai» ge* 
JUOI tnoten foU. 
dMlMifcn, bcn 3. ifcbruar 1849. 
Rur ricbtiflfn 9u{i<ufl : 
JDfC Wnigl. Öqitf«flrti(biiifctrTfi6fr, 
Vtittcrmaptr, Untgfcfcbr. 2H0 .. _ 
59 » eMrr'n, 

e^&acnbträ, bcn & gcbruor 1849. 
Im ftiBCrmf if)(rami : 
tnx »bjunft, 
jriintf. |3'] Ufn IG. ttfif« IRoiiat*. br4 
um 10 Ut)r. tvrrbtn 4U Wl^riffl Wi bm 
6(l6(af| ©roftnmalb , auf 4)Ng M I. 6(9> 
trabcr I. 3. / »"fttigcrt: 

l ftai'd tutdid 'i'a»r 

S itÄaw UtfagMiiaMM« 
( •«Am nubbäimiAra n» 8 {««gtDttbn» 

2H'/, .ftlntUT hidicn edttilt«lv 
6.'.'<!,i 8nuf !ji<<llMi mit flatfra Vllgilt 

fil.'jO „ 5?o! i'fiinan.i'n. 

Da< iiclj fiyi obtfi 'firenftfeefbad» uttb bem 
9tingii»eiIer^of unb iti frbr bequem ab^ufo^cn. 
Wti«te, bcn 5. ^^rbiuor 1849 

Jm Qftrimncilknntt, [2'J In &iMfh«( bw 13. JctaMc» Sar» 
mtitaa« II mir, «rirb ta AMnigMiAt |n 
3»ribfMm bit IMft^r mr 80 JR:iftrqi 

Sucbrnbi^U, autf btm ffirfclR gor^e, in bat 
Wüiidr>Wagasin ju Crn^ifer, an bcn SBe. 
ni fl l hi it wwbn i, in UTm» ge^m. 
[2'1 Witfwwb ben 21. l^f^ruar, 
a''?i>rgtn* 9 Ubr, läftt 3obann 
^eter l'anipel in l'.iu?fir(t)fn 
©eu, ©tro^, Wtunbbim, arferflerot^f^^aften, 
aOe Sorten Sncbilirn , bann auct; 2 Jtii(te 
(Mb 1 Slinb, auf Sorg. orrDdgrtn. 
CUrthM 81. Januar 1819. 

Biefl, KpMr. Vaniiif<<)te 25eftfnimii<K^geit. 

4Vcfii«bcit 
rine eenrictk mtb cht amgcnrt trintucb, an 
|»H Odm «qd^ntt mit K. B. 3. \mi G. It ij 
Octbcl fann com rtt^tniä^igfa C<igfnf^ü= 
mer abgeholt tvitti-n. 
3»eibrÄ<fcu, tcti 7. gtbruar 1849. 

' 8lil|yr»eiAr'aml, 

Stengel. 

9?äctiften Scnnfa^ 9JaibmiMafl< 2 UJr, 
rfldt bte biefige ©ürflcrnxbr, n»rnn t* bt« 
Sßitterunfl rrlaubi, auf bem l{m|CR)pla|e, 
mit IRufif, jum (frertierrn on<. 

SDo« SataiOoiM'ßominaRbo, 
9b {>ein9. DuMb Unt«il btö tönigl 3te|ftf«geri(bt< 
)u 3R><lbtü(fen com ern unb bcti^tg^rn 3(t* 
ntiac at|^t)r^nbuntert neun anb oicrji^, b>t 
boffefic altf |>anrf(tf>ifTi4t fpre*enb, ben 
granjgouTnitr, ri^uMabrifant, in fiima> 
fcn« ipobnbafti »m Süu«iocgeH io WO* 
■w M i Mto » «ilUit, bn a«ätHMli bR 
tjfmwg bc« SoMmoM «mlAufig oi^ bn 
otbt^ntcn 3awmr oibttcbn^nnbnt neun nnb 
»ierfig feftgefegt, ben fönigf. iPejitfiflericb»«. 
«feffor l'dio ;|um ^aUtment^fornmipr uab 
ben (fluriJD Dicbl , Äciiiftnann in ^trmafrnl 
jum fJflcnifn bft iTJoffe ernannt, enblicb per» 
Wrtt , boö ber i$aUit unter tie »ufficbt bf< 
f5nig(. f oli^tfromimffät« in ^irmafeai 9fß 
PfDt werben fcll. 

3»e«brö(lfn, ben 2. gebruor 1849- 
giir riibtt^ra au^jug : 
Oer fta<gl. eetitWgcnibMfAnilft, 
tRtttftmabcr, Untg(;4llr. Scgm (Mroalimg bc< ^unuflkttf 
Ü bH SMitdr. T?u,^a{in bitf onf v 
Scftwntnimiiutig fnn öcu abgrficfrrt »nben; 
ber 6irob flntauf ifi obnrbtn ringr^tOl. 

!E>er Untct}ri(bii(tc~ jinbft |^ WMnla^ 14 fir dMn 

^Drittem, f fit bie eicOc bei jepmmmbaBlc« 
ber 9fir()erme^T, fflr rint 8dge a«b nIMrt 
X)enientBrn, ber biefe« (9rrStr(^e gntrft aal* 
gefagt ^at, ffir einen 9)erIAumber. 
g. Scbmibt. 

otTpart>ttn, qrleiirnin 
bet ©Lirjftmfiflctfi Riftb" 
bacbf itanton X)a|7n, 
Mannt gouner(»of, übet 

im OTotgen groi , bc 

Der 6ing»rr(in. Crpbn«, giebt an fonui'*'^""' i^atilano, jSiefen unb Odrtrn ; 
mmben eranlaa bM IL Mrfc« 97onat«, ' ~ ^ wtobA^frr , gioaingM« giiwir, 
übraN nn 6 B>r, Mn guiaebeietrn Jadlöftner aßobnung, »rrnncnl K. IcfiMM 
ÜMcM* HHicr. Jum »efien ber Ätein.j,^ j« 3n«hwbe. M «Mlli 

«nbft eewiltattlldt eine «cfang^^robuftion, ' ^ ®w Nbgw wrb«; In «tmfr 
«nb bilttl tnn «inen reibt <o>Irrictfn !Prfu(b '^"^ öbrigen DtbtimuMCt Mfebr man fi* an 

•mtM finb auf bem 6taH|)aBfe unb an ber " — *i - - 

Äaffe ju haben. 
3»eibtütfen, bcn 7. gebruar 1849. 

jCcr Dorßanb._ 

UBterjriibnelcr ecfldtt >tcaBii Nr 9Ia<b 
ritbt, bat man »oliliMm IMcbe bol 
ttt »<Ac, flr 4bc MMc (rfnnbcne, 

y^Wy. yw tn wM fBitin in STfin^fn jn 
bCCMn|t^n. Seinen gftnben <um Xrop b(> 
QoNt R (i<^ «oM »nb flffunb im üretfe bcr I, ben 3. gebruar 1849. 
■ «g. 9}a)»»leon 'Jien^tont, 
JK«ii«t»iii »et 9b4i*f«iHxt. ben (^i,)enlbimer 1. >crb, ®la«fabrifant, 
in ggfreur ft er bri goarbrAifen , \\x roenbew. 

«clUirc# JUJI 
lliU 13'J ^rtbolonUn« 
SBirtb anb a ihwi w a 
6i»w aqwaiir , |at 

® fiter, an« fitdir ^aib, )■ wiMknt 

1) Cia onf bem 6ibnMi9eaader «efegne« 
Oej^bau«, wwiB ein grofer lonifool 
Pl^ bejinbet, mit einem flroprn ^lfn?öIb• 
lea trßer, efaitm DD^jprl^allf, unb t'/, 
QSorften @arien 

2) 10 5D?or,)en ürferlatib, auf ber £(ttrar» 
jfnibatb afftBen unb nui Älre arpf f^r. 

Z) i'U 3K«cgM MuUM «M»b '/«.W^" Digitized by Google SBitfcn, fctfc^ acbüngt iinb nfl Üb» 9». 

4) 5 'Dforarn Slrfcrlanb, in brr ÄoWw'f» 
flcle^tn, m t fitiflcm Äl« angflfö», unb 
fann fcjr Ic(<^t in äBicfen »trtpanbtlt 

5} 5 SRoron a<frt(anb, auf tcm 6i^wot 
jrnatftr |fi(gm, Wf^t« IHÜ läi' '3)te 0nvS(iifU||t abtnb« Unterhaltung ioi 

aujigrftgt. . 

[3*] <fl ein ^tr, fd^ noi^ 
(tan) nracr SIm |b scni"" 
SBtttf flft ». q j. jwf 
l'itbrvtd SSolff, 6i|ä||te'/ftl ctam 
(i)arten ju tnlAvm. 
eium, ^ tiNegnfc 

ju mfaufirn. 3tt »ftfaufen 
riuc V^ßänbiac ©V'fjerti^l'abfn-Cliuic^tuuij 
im SBcTfafi birir« blatte«. L2'l 3in 'ISatljlri'i*fn ''J^bfiitauS , in in 
©iUvijlrciBf, i|l Crv or!t!( €lccf tifflftfiib uii« 
2 .Rammfr, Äücbf unS Sl"fi 

4(r, ormittbrn unb com 18. Scbtuar lau 
frsiD;n Satt« O, ffgfailt l» tf|l»t««. Mbr 3m fbftnad efib'i'itfn hi b« 

InJiTafit , jlnb im ^;r<itrn Stcifr jn-fi ffiet- 
nunnfn, bif <in« auä jivri S'!""'"", Jtüdir 
Ä<Q[»r unb fej-fidf r , tif antfir üu8 rinrm 
3iinmft, Stittt, ÄtU« unb 6wi<l>'t IirHftfnb, 

«ab»r«« b«i «und 5iMtbru(fm vom 8 ^tniar 1849. 

»« Stntner tBflilfn, 4 H. 15 fr.; torn, s (I 
S h-.; Okrtl, |i»»ireil)tgt - (1. - fr,; pittrei 
feilt 2 I. « »t-s6»i'V* 5 6 'f i 

frnibf. - 1. - fr.; <>«'tf. 2 « 3> fr-; «r'' 
fcn. 4 II. - fr.; «rHitbiH, SO Jtilwir. - « 
48 h.; *en, Ijl. l« fr.; Otrrt, - (I. 50 fr. 
iB«itr»», IV, «Ur. 12 fr.; «»nikrob, 5 Rl»t 
U fr.: t «Iflr- 10 fr.J 1 «Ur 5 fr.; «rmMib 
U»!Bri»t,S «1«. l'J fr.: ba< ?>aarW*if, 12 8«' 
S fr.; — 0«b«(>>|l<(f(b ' P" Vfunb 10 fr.; Änb 
(lci(tl) y fr,: Jt«»Mrff*,8 fr.; *»mai«l(ii(* 10 fr. 
€:,iPtui(Är.f<t, 12 fr ; - «irr, l«tt« KlU/. 
aj|>ri4i'« G fr., ebrraitirirtff i fr. Scn» 1 W- 
ao fr.; »MUr. I tlloar^mm .tt 

SeriAtinuna »om Januar I8ID. 
- tnitia« 2 a. 24 fr.. 4rnlii,u 3 ft. IS fr. ®«botni würben im £icj. 1848. 

£rn I. @«ilidriiiii w> 2>aui(i *JKflO(r. 
€d<u(:iiaitrr. 

I. «rdliaibc, i. «tn 3«rok 6iAbl(r,.9icrkrautr 

iiub fiMMMIb. s. 

11. «iwiff e. ». 3ifM«llMlll(T. ^mMNmum. 

I}. I^UllM«. 

17. (Siifakffba, I. von 3afok ^>*4rf, Zaaner. 
17 a\arM'Plilli>wii«,t.D.3<ifi)b8rttii(f, 64H«lb»r- 

20. 3f''P»>iit«, %■ wm 3«f*b V«"b. t»o(»iUi)n coa 

foroeurg. 
(turtcb 8(i(ir«lr ^ mr Sritbiül yina«un, 
«cfrrrr. 
31. (54rt. 

25 @art Bri(»t<4 « 6> bM CblMfM CtNiibir, 

«rfcrtr. 

2'i. Jafet, 6 roll ^»t9^ JträmfT, «Po (ffr. 
26. ^llllall«, l. DOM Corriij 4>9l)l, «afrir. 
28. ^ügbalrtta. Z. con 9l>rgUu« 6>miKrb«iC(r 
SO. Sari iSrirbri« emirol», 6. m BflOtlcb 

€a»er<t9ft, S)l(ibi<bii*i(^ 
». «kor«. ^^^^ 
«fjinini (inb im ^rj. 184& 
1. 1|)||iU>»iM .«rr«. i» 3. alr, tt|l|* ^ 
1. enrabnba Snnrr, S2 3. 9 iX II t- S6< 

frttii »Oll ©amneJ 910«, 6*rftu*r. 
». W«rM Ccroitiea, 5 Üi. Ifj I. «lt. 
7. StrtiiiAtt» 'Mtlbad «fh ii 3- 8 91. tr Z.«(t. 

10. ««reflmi «Onftcrr 7 

nilljrifr. l'Mrrrr. 
12 r-itcr,! 3afcb «Jihr, 61 3. alt, 

12. ücii.i.i Sifin, 41 3 •••• <«t'4- 

13. eil nbrlba 3rrf. 3t 3. 6 fX. «t(, »bl«. 

11. S»jraar(tlid Rtlirrl», 40 3. t iX. IS Z. «U, 
äU tiipc rcii ^(iiitift 04iini, ®d)ll(l^(r. 

17. «iiiAtalrna 9lilf, 66 3. 6 «. oll, l!*tfr<« M« 

3arcfc mmruh^iin, .^Jiibclfunub 
17. darl (»ii>iM . 6 1K. alt, ^ MM . V(kr Ort» 

foi, ®£biifiter, ltM4. 

21. ZoH«(l<uri, nriHilbfa (9rr<Mfml. - 
2«. 1»<»fr 3ohaiiii SBrrifr, ?6 3 «f. v*f*n- 

27 •faif'arj'ilfiiUfr. 5) 3 oir, I^^tJl, rori «>crnta6! 
2H eiirttto etnll:o^ 'DaMt, 71 3- >!"■ '.^i^-iü-Kit"' ■ 
23. 3ohaii!i tp<t«r iprrrBiaiin , M 3- S» üJi all, 

€it)utniiKh(r. _ 
2$. ;^iaiti (Mriti, 8 3. alt, €. Mu Cubwi« 29. aüiilJ aJJjjtJlctu £(tA(fr, 77 0. «tt-,fBldm 

von Ü<iii ^ibrccti. Ci)(ri>(r. 
Vi. 0*tTt enbKi« 3>i(ian, 71 3. «It. V«rMir. 
Ja Vbtliwiiui CMbariiia ectirTucr , 30 3> tt* 
SUmwc ««u 9tif»Uu( Kortni. OcbMffitr. 

SmM^t b«b(n fHi im Dtj. 1848. 
Den 5. C^'ora 3aFi>b «cnl, Z'Aiur bea ülbdn* 

kokrnhrim. tiiu Cfamlnia Wrirmaui. 
2t. '^4fo^ffl||'frfr, 6(tllfl^er, wit 3BifpbMia€( 
l\. ^ritttiil) ^afo» -Viif*. mit 'BatkartWii 
Snciktütfeo, teil so. 3'"i<Ar l(U9. 

Scr CiMitMbibNMr« . 

e t f I • 1 1. alt', S. MH CiBton Vcbrifiibt br« Cuiirianbr* brr j&tabt ®(bor(n ieiir(<ir : rhfii(t>( fftiatm 

«tfli*» T)Ub(b<ll . 
■ncb<li(b( 99 
IS 114 82 I 
IS \ ^'ItoTiitt |l«b: iKdiM. VnlbMn n ) 

wribN^t • M » 17« 

Zttiattnrtm W M4 

ftiiftm iMrbrn m<br «tbnoi . . , u 

Ijjifli itiirtm ,Tr(*li)|Tfii 52. 

ffifOorbril flll^ mt (?llltüll^u1lq . |0 

WaiirrM uiic €(t4tlatb|l(^r . . t 

9ltrcfiiflf>fr 5 

nraUfiK, (9iitt- unb Jttaibbufttn U 

£iii<«<n|>i(«t un» «btibimi . . tS 

UtffniuAr ... .... SS 

6<tiiii«iIuB • » • SS 

fBcrfe«riuiii( 1 

eiiihAfim« U 

Drtanif««« MItr 1 

«■isrforb«Mil4rtlil||liMlH0* . • 

9i>ibr t 

XrrM S 

ditaf« 9 «alKifltt !■ SMjbrMni mI la 3 >nuar 1849. 

liiMl(t«ab*b(4mi( , 
€i tilget. iDic triravtftf neue (icnfiJiiiaticn Der SL. 9.. patrntirtrn ® e 1 1 
beraer'fdjen Aalrano-elffnrifAfn SKbfumaiiJmuf X^ntr - iiT fo eben 
finarfrojfcR, unb licgni bie beflrUtni (^xemplart jur ^rnrigirn IIb« 
^lofiindi bcrrit. fRft »irfrr ^mbnnf m^n% iii «mfe wtebtr rmc 
^rcße ilnjabl Cer gün|TiJi(Trn 3'"^n'lTf «"f Süteftt iiber M> ht\\: 
^ früftigf SLiirfiamffit Oer o I D b e r 9 f r'idjen Ä. i!. patentutcn 
Sm^iimatitiinuj'Jlctten, von bcnen ti> nadjilebmo einige f^lgrn tofTr. 
BwcibrAtfca, bcn & Scbruar 1848. 

3 e II fl n i f f e. 
Die %tt\xim Scfer bei 
mrinrr 8rit>biMiotbrf er. 
üidje id) bicrinit um ^{ücfgabe ber in 
ijcinbcn l^abenben iöud)cv , Da \ii foicbe, 
bf^uft ber «nfrrtiguns ein«« nräcn CSa» 
tolrat, bc^a^f. 

S5iJ jur ^BtcnDtjun^ beffeiben (obn« 
^efäbr 14 ZagO Umm fmt «ildxr 
«bjfJieben »<rbni. 

Bivfibrürfen , Den 1. Jebnitir 1849. Um ci<clfii»n(« ftlfrfdjt« wn rtm in b«T 

Ofiit M* i« bBlwr ««Inn* j»cli<«»« (t<in«iid<n «I? 

esfetönÄiitiSf*^^^^ 

V« fübrt bffl Tiifl: 

Simf paragrapl)€n 

lUer 

aa» ibr 

«Ben 

7i^oe ^»ilgarD b IJrfi« : tiicfitii l 1 "1 fr. 

<B. nttter'i'ibe iSut^^anblang 
fi TOc*?u. Uffflbf n«f f»lilif Itfttf trijt, «äni« 
1 tifi<n €<bnifiifi' toielt crl'lirbcu ifl 

X-rr 'A0v«rat i« rci-M itinirriit) un» bi« SaUia« 
ni(ni>9iiiu >• Iritbi ar<i<bciiri. tti boa b(Haiti|C 
Zr«a<ii b'iUlbtu cnrdiaaf iiidii b<'li(lijit. 

illi4bflbi*frbüii( IUI j^r'jOjtbum 9)«ffjia, Mt 
19 «er ins. 

^. Cbffr u, .'SMitHubfjljrr. 
IV'hrcrc 3Aftr< litt id) «n fceftiorm nrr»(*irt>ru< 

wiTtw fT'cljlpe rui.t «."fii oiif Mr («olb. 

Ivratricbrn «JlrJiie «Iffnujtcii 'l(ti<iiniaii--iMi.'» 
rtiltfii a fntfifi'JHi qt»!*.!!!. it^nfir iit un i.tn 
jii, initrf rariitib ui furjrr 3cii uou uuuirm 
U<l"l pciillai'rioi bc'ifit 
'.lBl(^ba^(ll. trii B. «rpf. I8M. 

»ada» 3n«i, X>r»iii{r»T ktr Hommt 
tarn »erjwtbuw W ajta. 

J'if a«lMii» ♦Ufirifitm JtMlrn t*ti fTVoifb-r ki- 
iii ZariiDuiio hatf 1* äfgra nrrrifr» 3jMi.r,r m 
gtilifiiffii , IC nie fltacB (bre<'i(itrii ^Kb-ii" •»Ii*. 
mn> nur r." ,ii,ilht' . i (!''oI,it aii.K vfiit.t. 

Htuf äutuArr 'Br^b^tiUiia bf^fiiT'! b"* 

•TiRwa. «ca 15. 3'i«i 184». ,^ 

{£rii.| Or. 'R«f iiif*ii ri r f r, 

»rafiiuVr Jini imt («.b.m.t'.'Uit. 3ib um» Ii«»«" • l* ff'*' 

flrftrir«« Xfftf m mrinmi frdni|i<haft(ii U<b<i 
in tfii 'Sfiiifii, miKrhait' trd tat , ai«|li(b bc= 

it<it iTJurK. iillC ^u■^■.i^<ll b.lUu* oiipirbl». 

Bt««1 «Uiwtb«» . «•l.'«a«l«r, in 

Ptvananii tt iatogra 

«Kit «PfTumUfn ii^ hirimit fc: ILisl.r, 

brlt ti(ni.il>, Kill tie lu 3uliu» ÜJu.ifJ t«liif:, ^a|; 
ut pon bfii f«t I4ii|(i(r S«t •« ObtMiai »«r 
(pii'icii ffbr btfri««« r»«iaMtif<b»B etmcrtri 
tm* «iib4ii»»ii tintr Ooi(b<r#fr iftbrniiu 
litmu« . RclU f(f»Mi lU* wri":.'" IJA'ii aiiUli* 
btfrui »iirff , uiib iraft <* «Hil» ^"l^r«l ih*( ti' 
a(Tin«ftrii 6(bmrrt(ii ni'br ecrfpiiti habf. 

3« Um bilirr 3ftfiii, b«i «ii 9llifann»*wiie 
IMNI, »icf<« liiUifl' nitb rinfaitr iViiul Olli'« w9» 
(«»Nbira. _ _ 

_(8i»aib lt»(b. 

T*<ui timii Jtarl 2 r i>mi ^ f ff c r , Äcmi-.iiillui 
«II <U$«*t"»f 'II . •»f|ii!<r ^ » rirpiM* brr «olct-tr' 
f4<ii «ii»4ti»= Hitinii*.ii 3th<unwti*iiim* < K<ilfii 
für ba» *^r»ojthiini ObilM, »«<(iiae td> hitTaiit, 
bis tili»* TOftiirr <iiib^r, ns«ti»<< b< II Winter B»»r 
l«br an ©iü ti« ©(bmerjtii flfluirii b« . »Alirtii» 

rff^rr^ Ca D;r @ 0 1 b b e r 8 * r'f*fn aa«t|>i>rf)|7 primleairien i(<t« 
ifiL<J2L* ten bereit« »iXfa* nttd»9ebtto«t u«b fwar, »m Ofl* TJublirum 
rTM^eTunter fal,(*,in, Dnn ;}fanm. „ % S. ® ' ^ '"^ ' ^ * ' «Ä/*"* 
«leidjflinaenDen girme« aubätboten icfrcen , fo »oUe man beim ^^aufe bernrit. 
aer Äetten Acnan b«r«ttf a«rM, ba^ |eDe 5*tc V ^'^ 

elefirildie 9i^eumati(Jmuö Kette auf Der 9?orDerfeite ibre« <£tui0 Den Dlomen 
£J 2. ©plDberaer", nebft Stngabc De« *Prti|e*, imb auf b*T 9W** 
ffite Den Ä. Ä. öfterr. «biet unb on* ® ap!»f ■ b«f frcun «ery 
;fl«bt garwowi^ tragt. {tmt Mb ««■S bff |l»tt(t'|4<B i^v4fi>i*Ann ta ^»Mbtwbii^ Digitized by Google 
Mäii 
Nra» 19* 3. 

3«^n 5if)rt flnb ffU km rratttm lufttltirn 
»rrgangfS, (n ÖrM^tnlg M au-lfni f!nb bir mit' 
flrt^riltrn 9tntbtni)tiUn ixlof^m, WUnaab g'btnFI 
mtbt ^< 6infl'[i<ttrtrn o^rr feci <iit|l8((n(n unb 

IM Im Wr ftHra 9>fttittr 

Ih — nm fifm lMke of tat ~ ifMlM — MI ttM <l Inlnc iwiN fa bt« mm» 

Mcfr« .««Ik* bat drfOM. UM Crcfufttn« 

IBrufi 6(Irit, unk ivrnn r9 null! brm &(tlrn 9tf 
manne ni^^l tetfil ift auf irm frfirn ^an)» unb er 
ftd> tmntrr nad) brm HRmc frtni, fc >jl i^ot b04^ 
•vj) bft "HniHtf br« *ait»f8, iii rriflitifn QieUl, 
tin irtllfoi;tuirtirr Qluf triii tjc[|,int!iiilj(n Sdjifff 
«tff naxtn «UIc SNrniiljtn . bir na4; brm Sjnbt 
fi) nlt BiirbtT brr wanbtlBiHn Crt 
IM 0tba(|tni. SM C^iff %tt4fit nftou 

Ii aiflCMlitt M IKfaMi, Uc 
Wfairt, Mf «tmigc Itr «i» 
1 iMlRfinillaltta In ^eOinbir««« 
JNIo*tai fit Wc !CnrM»M rlfn tti^l anortirbm 
Iffidl aAfftn kicfe Xruttirn oft fät ((trutrS «anb* 
||»|| angftgottrn »rtbrn unb (rflfdn jum at6§irn 
MtnUi «tWfbft atil Unslättlii^rn , bit in (inrr an« 
Wni 9(l(nMaufl«||a gcfit^itrtt |lnb , obrt atU Iiiin' 

du fo(4f( Xaugtnli^« (attt f^en vA^rnib bei 
|aa{ni Utlfifa^rt fld^ f4>I«4t belta^ra unb tte| friM SwaifrlMr tMAHnko, Mi|iag Ui Si|» 

iM n nMt Irgial «taoi Hfkn «srf« wtilc ||Mi. 

ttantntui 1)attt tt frim Qrriinftgrn bona, dtM 
•rmtn 9lrgrr, bft brm e^lffir»!^ a(4 Ür^iffr Mrab, 

;u ntdea unt 511 trlninm. 

(Itnra t^qr«, al« bil Sdjtff auf b«t 4^^' ^»n 

9i3.ifTrr4 natlj trr itjjätt. 0a< SNrrr n<ac uniu^lg 
itnti varild)!!^] rdritt btr arcnf SRfnftt) ba« f(|}vt»* 
frnbr fStbiff (ntlanfl. 9ll^lf4r fvianfl irntr Xaugt« 
tti^tl auf Ifen ju ui>b fällig Km con luitrn ao bU 
•4aff<f , la( bM t<üi «ofit M Mii IK mal 

Ml llil W •»!« Mit •ff rt Wti l i f WtM M ff. 

fmt MMI, «« • ♦ ■wy» M liiaaMl* Mcili 
Iff «■< fUuM |N Vfhm. 

atn titytni«nt , brr (n bn fU|c |l«ib «üb biffi 

9li<bitKtitM%titi nti «nffl^, toiml« frintn 3«nw 

ni(])l grbletcn ; rr fvtang auf btn Xb^ttt {(u . 
tboi mit brt flattrn JMingr finfgr lüd^tige 4i(it 
üitx brn diucfm unb lirg tln in Uxufi bringni. 

■JhcJ^brn bafl Schiff In brn ^jf<n rfnjrlaufrn war, 
wiiibf b« iBM'cwIdti» Bot fln Jlri»flä,)fti4i qflfüt 
Hnb ba brt Strgrr, frlnrt Sranbirunbrn trrgro, 
Innge at6rtllunf&b(e fjrwtfrn, ;u l^altjäbtisrr Xrtttn« 
(Itofe «rtuit^etlt. Sri C4uttr ^irli brn Oifliltt, 
l(t ÜR 6attr orttaftm Uffrn, ftki brn Ur^rbn frU 
Ml ItatfMdi hH Mtrlc OU«! |f|ni bWfm. «i 
M«i um» M In «iIMm Ml Vniriit: 

,Q»T SoIkb fi| to SiMMUal ita |h> 
$obt «mirtbrflirc ftliWr «M bcm •.flagnitf* nri« 
frrunsfn unt fouttof »ffitiTunbrn. !Dirfrr ©«• 
btrd'rr bibt biiptt i*\>eiitn, griabr fo, tcit ein 
grnjltffr Ifirutmant, mll biin rr aut Otlinblfn |m 
tüdfirf'bt' ffÖ iSrtffIbr dabr »ot ^rtin 3jbirn (»i» 
linblf^r Dirnftf qraommrn unb (t unb |(nr( 
b« F'tKn irbrofoHl rfn nnb birfrli« $itfon.* 

Unb fo war (( aud. 

muaU4f tuet lamlf «iilwi m» #tffr br«^il> ano at^tn b(c 
tnlc Pft (Sin* 
m Icc Snuil« 
3t Hex im 

taiiM Imlitni 

[ntcnciirjiiifrit, 
? aiBa« binbft 
-r, ^IcicQr 

(fi Rin^r, 
anbfrc rt(t in 
— abtv iji t« 
i» leiflcn Ulli 
.c fid> um ftin 

Mrfttffrn, lol 
ait|c< Soff 

t icbr« Str^f, 
ap«(t ficf(^ü(t 

©fl* btutfdjc 

, nbfr >rcil cä 
^etirn hiitrff, 
nnic rö fic fo 
wir |r(t ni^t 
Kit Ia ictju« 
In Im 9Mifte 

f l«| fe Im 
K S»nr« krI 

ttr^rn fdintr. 

©rfolfl btm 
III fic fi^ auf 
fict; Qr.\cn ttn 
ic aiifti'innirn, 

* tni l>injrl. 
imtnjillfiüj ift, 
It nodi fo fc|i 
(Ir, Dir ti tntt 
J^rnsiiflidjunjfi 
nfKit fir Alle 
!||iiil» OHttil 

»ein. innn ki>iv>vk» 1» uuoi iiinuunv pnijuiLiuii unv 

tcn fcffffTfn 3u'(i1:l^ hnveviuhel'rn, tiiflcbfu tic 9(nttfrnntin|^ tic» 
ftt ti^iuiiStfclUf btiiuicu unrcj — njo 2L'ibftftanb »trfud»! lolrb, 
mc.ifn fid) ftUt Ätaftf rminrn , tfuidlvu ju brcdicnl ?lu (*ud) 
(|r|t nanirnllii^ nnfrc <0(fH(|. ab Qui^ %)uTgct, Imn KrAifTUti' 
jCR M l*^ iiMI frini tinbttmg ^jttn^ta Me Vranl* 

m^e wr tttttnng m Iriiflo. 

S&fr fvrlrni alir Otrtiw ta QA^rni, |)Annoi>rT, @a(bfcn, in 
Hrrii^cn unb Crftrrrrid) auf, la|i« ((>rr 2*<firebungcu ju ttdirn 
nb ouf jcbc 3L«fiff, bnrd» ^fUllonen nn 9{rtvrtunc\rn utib Äani« 
mmi , burd) rrpiitiiliciun unb 'iu-lf^tfrianinilungfii, ben SUilkn 
M !lie(ff? \\\x Ätuntiiip bcr e.uinitflfn jn brinofn. — 3" bi*|fi 
nracie ihh ?UI(in jfi,it fid) bet n?at>re «rrunb bcr ^rribfit unb brt 
Ginhfit unfrttS Üaifrl.uibf?. Waii bat iiiflUmbt bir (*inbcit iint 
In bft S|>i(f bc< ^\n\\i^i'A ;'MiratTiiiuu^ ftVbörbcf, in bcr rtu*fibfn« 
bm 9itgicrHH9(f|rtt>iUi (udieii ju müjtni; — c» brcbt riiic rtbit« 
mte ^Altaiifl in 2)TUtfd)lanb Abrt bic gra^e, ob btrjrnt{-,rn bir 
Iwi^a Stninbr Itr grri^rit fc^rn, lorldjr einen SBunbeißaat nur 
■tt Oe(icml<^ f<l«ffni woflen, eler «b lic Srrtbdbi^trr t\\\(* 
9anbe«fiAatf4 ofine Crffftifld) nlt 9*fafea Mc rUbtitic ^Cfun.) 
Ic4 K&llfeU atfuiiben (ätini. — IBftI Ivflilr njin ^u^aw „ iffutt. 

b. Refcrunr. Jif Jlnilidii i'rw' i-vöilccntcn unb brt Sijf^ 
^■i.\f(bfnt(n IflbfH »it in unittm legten Ü3ialte mitaci^cUt. SiäjU 
trnt aimfpn fintoit n«4 SciftaMgaRS lel tB«|ltci«ltatl ft^tnl« 

i>3<^ (ilffm|«e Mit«!, t* ^ 6tc atcnaafl ^atta 
bemfen «»Oca, ta Im lAn^Aren 9rfd^(e bett^i^rtra SerlrAiuna 
auf bie tttitbourrnbe UntrrfiA^nns adrr Seiten biefr« beben ^au- 

Ut, 1:11b mit bcm fccftfn (?nli*IiiiTf, tÄ na* nflfn uifinfn Ärnften 
im 3"'<'f|Tf biifiT Wfi'.iininibrit ;u Imnbbabfn unb ,^u ubrn. ?tud) 
bic jwdif .tialfrc un|rrcr .£)a«>)(aufivitc ift in^tiMldfcn in rtftft 
i'ffuni^ bfcnbcf nn'rti'n. Ü'cr möf;iiif 3i'il*f"r"U"' ben mir, bis 
ju brr j^wcitiit i'tluiui butd) viiu '>iii;'f iiiiCact, jum ifici! fatuii 
niiuber reiditiijcr i'ftaibiinflcii auffüllen in-rf cn , irirb (Idinli^j 
ton olifn cntrn biiju bcnii^t nrrbrn, um futlui) tni gemrinfamc 
3tr( fritblidi ju cvvcidsrn, nacb wcl^icm bic 'Jiatiou in immei 
rtntuter $(nf)rrnf)nng gerungen bat, unb flfberlicb ni(bt tKrgebenl 
Oerun^ett ^aben barf. !Dfe Wtf^t lu biefen 3irl( (|ebni M le|t, 
meine ii|, bnil(i<ter ja erfrnnen of« tewal« ; twfbc« M H' 
frntlidi aud girlncli« nweifrn, alt \)in unb ba Ul^ flcgjoalt 
f(9u mi- Uni Im «n0iii4tt liefe« na^en lafi^ Digitized by Google Tut imvn uttit t% ff juiuff :)uTt«iifn ntfl 
n»« ttm MI eiltfriirl Kittir^rnliciliiiuScflt, 
4»« kl •ripujtff»n («mt irtlaHi^iii eianrUnt» 
nuf unt «fKnuag n^ol nk ^liht iti. 9t um 
mit ft* srifMaf ui» «l»tlc, W>fllni((»,ii »amni 
I« lu« nii Itn f.t«. nti ftr.Hjo «(fau*| 
n kir KiltfTitT njit tiuieiM aigiitrlrii, an 
Mlt|n)«« ♦nini kir »ui«ii4i(it<ii Jtütn itlrtct- 
«i<r^, na« («kirlltrigrii 9(fitiii<tkni , mtt) 
Hhlfn B«»» wrBte rt tin «rarl ItWn W|lBiinL 
SIf tiOintlf«, kif rt aiilkt«44>, itsk frin« V«a> 
Iw jldHiiin ifr» rfn feijrnfnUl (ttm — tt|t 
«■»an fr >4« ff Inn iufttni fotUlin, sgBif ft 
(I M hnnii« liffrt, Hoi (14 «lü i(t |ii vnMn» 
tn uak all u*rc«Mt<ri {l<k< ank Csigfall kcai 
(irnrn Bilt« wt|r[lra, imI %i (it (ittu, 
*•« II« (ii tka «Hbtrn tun. 

Hak klifi f4»ora trlnar htm fo ftitifli« 
k<i»(ltirl atikra Vir »n()«kriti Irarl Bkirvt«!! 
lt»i Itn Srt«tu. Dirllrl«! jutr, „ bfa O'üslrt 
Mt ta rln> HTkrtr»lt4i llnlrtfit<t«tt« ailnlAln, 
»«III It« flan «<(,! MMnärt iiellni — .Q.ta 
»«. «t|,6,k.ii ftilftun ng«: ti, W.lf*ea IfcHtkra 
»-WU4|n. »l. eat,(„i, s.j^t, ,flU.ji,a 
klf «nklufirani k«« !BrtinH»IIim 

J.I. «uh.N. ..f k<, ,i„ft„i^ «.«i;.',r« 

kn «,|lmin« tn CtfaWe. |.|,itbl _ „ „^n 

»rtHftrl ank «UgrtUirtt. ISn Sktnk tei kri Coillltrtfan« kr« ttkilaii 
»r|j| «* rin «HlldArt m krai «natltHIrn 
Ita tnntn 3u*ciuH aiifl,»,|jn, (j)f,„ 

f «af nk 
frln OriUr >«T I,l*rnk[ij, f,ln, fia^,n {„i 
m «iitiftlr*<f «u(t,,i,„g, f,||„ «4mtf 
a»f frtnn Cilin. frlnr eiat ttkrliri, »rfllo. t 
•».mj«, S,,4i.a Iba ,»ji.fM«t,a unk h*u «I 
akflll*« »lAnkr »«r»«t, kl> la ftl*rt (j)< i 
jr^lttm (»nnfn, OSn» UnlrtlrKt,»« 
aBmolWIe. rnnr. «.,, 
rt «tiim «lltf a.f »,a •,imi«rn. ank ria Uli 
Mj».In an«»*, („„„ 
|IIU uak fjair alt untrtkiütfirt enaa, 

3pr» Uhk fiimn rrinn lliaktatf *uf al« tM(t4 
«nken trIK. 3» .H( ,1. »„,. |^ w, 7r« wl.'" ^^f« ««»c.. 

»«arlNm «..rtr, ,„ , *. Va ^, 

•««fpl rta, «*Htt4l, kraa kl, *lntilt»u«(I (« ^, 
■1« Ma atinn •nttff.m^a«! kctttU tiJl i ^ 

»Hil «raKtkra »«t,al, vi, ,hi 

Witurn f„, ; ig, i,^, ,^ , — 

ktflnil,« m.h„. „k «... „(4 „t» ™" »« «..4« w, 
fi* S.»tr ka« »ia i«, u„i,*fni» g„ (,|,„ f ,J^«'»«M k« t4aarf 
jm jra>.nk,I., „k kl, «„,a,„ „^«1 Ja. -» l 

«Ii mit (rlkll. Uak jnt fofl 1« ||„|„| n i, 

'I" IBtlifn kcr Volal,!! ui> rA-j.^ •^«••It« Mk jvr,. [knliainA u« Mn, ank 
!» Uk tn 9rm^, kri 
>r ii(h.|»,4 I4llrk, nt 
• • .<»! ui«i m ikn Ma. 

irvl KuiiVf,« 
m*-» tii^r,!! |tkl. 
fcoae,! Ma Cki tr> 
M *mn, aai ««ii 

*' *ft. kia Ha Sua 
H »a'*.a. I« I.W 
'"**« krt l4,ti 14 
' " IB fcua« |) 

l«! aaln,,«.,. 
■»klrtr k,l fSrO/a c,„|. 
'II •«•■ _ kU «IMI,, M .nkr.. 6.,«, rb,» n, |,,„",^: 

krt «.a^r. «rimk „„ j, , . MW'it.i «Ml . . '■«<*"■■. um - kir mutflrlra IBtlun kcr Volalra „m ag| f*»!,^ *''''"^ »M J>m' 
ri'".*?*!'".*;' «.m1,.,„i, ^n» uut tjy. '"»' «tu» ^rWüM, ».fti 

IFB t.Sa - ~ tnan tMttd «f al* . 

*'ti. tin tu ailn mti 
» irrii r«. Wm i« Ni tra 
K»ffr«. tu I« ter irli 3 . (kiw. lirf n nt, ,gf, J ' ^ »Mira* um j.„ 

«"■SM- .1». (841,1 Wji ) 

■iCäMji, Äflitj j un5 J>rr .' 

rrt^irn » , 1,1, „„(... . . Sft.."!'". '!' «".„(„„„ff«* WitUn, \xi\(S) gtbungt unb mit Äffe on» 

4) 5 iRorgtn fldtrionb, in tn kchtmcH 
flflci^tn, mit rnigrai Siic a- i,il<t(' ®rborni wwtbn- fin Scj. 1843. 

Tm \ L'aiiijrina €rf Mi, 'J. so« ImhkI 'Äi'ilt.'t, 
€Ltii(}:iia*fr. Z9. Watjj OTajtaiti'J €(* '.ffr, 77 3- ««t#8llllllM 

SO. Olm« eii»»t« 9«tMii, 71 :<. «It. <B«rt<ir. 

». VIxtlM^llM 9*thaiin» €<ti\hnr , SO 3. llt« wrrben. 
6) 5 ■motun 
i/cnadn gß 
ACfM ifL 

Mm. 

Ä.iflno »Itb f 
flau 

!8« [3'1 l'ubmJfl 
(gfliten i» Oft 

Qram, |at cli 

ä 

eine »tfDfMnW 

12'1 3in ffi. 

2 3iniinfiii ' 

ffniMR ' 
t(j iiri 

3m tfftmaU 

Wtjltaiif , flnl 
niiiM<n , bif • 
JfcÜiT uns ? 
3iiinut, 
jiu »rtmtrt(rn 

^votibriid 
SD« 3"tf«Jt 

8 fr.j 

bia« s «.16 

fern, — f. ~ 
pü^f, — t- 

li^dOtr«», IV 
II fr.; I Äir 
u* lerst. 3 XI 
S fr.; - 04 

ailiri,iff 4 K 
K) fr.: Hntti 
fud)( td) 
^Änocn ff» 
bebuf« tt<r 

3irftbrüd ftnbmii^ts, MMMktit {mm (HiHAlfii^ bn @riinb> 
tM^tc, not tnntTboib unfrtrS tTßiifunglfrrifr« auf 

«Üfi ©ruf'itjrn ?t)fll j|U n«fcntfn. 

Vat^ftnt !üolf b<i< kal (ül'otmtir S'Ußni^ fi<r> 
tkRt, n>fl((r< dam 9nal(|iai in tn Iticnieki 
■Mflfritf«. S>«nf f(9 unfmi SBtTfajfung; an Itirrn 
•tolf^ftm ftr 9it4<, Srfitrit unb htxtn 9(b<61U 

M ttMur He «n^ .nlftai, fi iMrtta »k «it 
an b« Srltr unfm« H t / t U l M m t m tOmifß 

fi'ir tif ®f> t.ii5p''lffi' f4inbf<n, f« wl» »(t au(t 
aninriffit» ouf tim *ctfn fcft Sfrfaffunfl jfbrt^fil 
tiili allrt B'jiiqM« für |.vi'5li*' S'i'U''" rinfl'tm, 
im 6innt unb Ädfit tnfrlbrn fetm isabtbafiin gotl» 
Mritlr bi« '6Jnb birttn unb {ebn . 8b«lliM MlMb* ' 
Im rntorArn ttttm trtrbrn. 

Drt Vllmiifetfgt mbor Sa^nnl Itxtnt unb IBoK, 
iami(I(|t bw^ M( eiAnw bct B(U fbfttm unk 
Mkt ftarf Jt«altf|i in 9(Ht|l|lMh att |ls9tw|l^ «ril kttt «migcl tn untr« rin VKvrT^tfi^lrr, aar btjTrn ilpptn <n 
Itfra: .Co ndt mu§ic r< fomairn oili brm Qtlf ' 
S>i( Soralitit brutrt auf litu ütt brutf^^c CUtt. 
Sa« 99iU Miferl4>t (in Wü^üNUdk 1« 
SuijlrQuna (u nitrbtn. 3n fioftn 5>ufff(*o>ffr fltf(t<t «ebt fin ®llb 
ffintr 93cnf[iMin>^ rntqfqtn, )r<I(tfl b(t nfiuilrti 
Stltgtf(l?t(i)l( ffi'" (iniöft.mn Dcttatift. d« ift bi< 
niÜtrtriimuns (Inet $r<itton brT aibdltnbtn Ataffr 
' m ^liMS (a^nfifril •ratriabnatb,* von unfrt« 
flHrfalm 4«MI«|t«B ««fcnclferi. «« Iff bi« 
fMM B<M bU •tmiMrt «on 1848. ienc f^vAU 

«fttbfntrign, barua ^ M flnid M •ifllMi' 
faolr« vrit offta, in bm ta Mmi dimiflfc SHüi 

^it bi( ttobla^l^Tni 9l&tbe tini Stoib f{|rn, l^nrn 
fiornfibrt rint Iborbnun^ »on »itt Stinnnn aul 
tfDi OSoIf. Uruuifn som Warft femmt ahn au(S) 
r«ln< Äublung b»ttia für tir princiaiulfn ©»«Ifti - 
im ®<g(ntb«U tfl bort rint virlcrtfini.: rtitir iSoI«« 
Mtfamaauno anffl»|lfOt, boif'oft unb brcbcnb, je 
mAbfV. 3btr ofci S)(t>utirt(, bntn gStOtt, rin 

«i(tf«tUI«cT libiücr, bt« S^UÜtm Mmti^t, |lnb 

|ot «rai^lt; c« f*W Wft tMt tat ifntt n«rr* S>al CBitbUtt .<(lun<f)' »rmft^ fAt bnl 
mMMk VA*l(t Nnutir. «an «m WnfiBAiblac Mt 1848 bat »«tc aiaraf^ntit 

«fN MMfmiMKT CldlMit am Mt MldifMMi |a fMm wubu, amw «an an if M 
«Unftn, ata ttU tr»(fnri n fl« »» «««tli, tife lM«ig(t<v ^»(a »Mb, DtHH w» alt 

bIMt rr fai b<t «ift frin» tBrnrmnung! «amlm Mt fooir, bat 3a^ fit dia M «flt4* (Sifktt tia S»»f »cilittl.) 1H fliUM 
OmIc nmHR «Ic M( tMCMifli Rnftri«! nfttM* 
Im, baf aOffl dattttf^Mni , Cloatffirarn , Qr« 
Mllfil Dilb IBrbirnlIrtfii Vrfaf brr bflTifTeaben 
IlMf^fK ffiniflrrlrn aufgrudrn »orbfn. 114* in 
Urtn Vtfaffrn, Urib«IIrtt, SvJAxifUn. Svfl'Sunjm 
unb brrglrl(i)(n an CldiiltJn^rt&iinr (r« tSeirrü 
»■^ftt* ju bfblfnm; baqf()fn i'l <8riiitffn aa an« 
brr« obft T>eTH»ftjff '8rt6rbfn aU» nidl ;um %mt 
grb&ttnbrn Xflulaliirrn trrgtufaff'n (>Vn, unb fU 
fUt rinrt 6<l)irlbart ;u brbtrnrn «it fc 

vmin §MHtn WAbmch flblt« {19. 

Um 12 3jnaar tear in Sivornp fcTgmbr nnf« 
taÜTtige flfbtudtt ürflirunf] iitii^ffdjfaqm: .Ott 
fouertinri Sßolf (Noi popolo rc) ten ©ctifä Ünabtn 
V. f. u. CBir tabrn rin (ür allrmal ^rf(t^effrn: 
VOr Sßilpllt, tont fCluS IX. an^'^angfii, j!nk gin;« 
lt<( l^m }((lll(i>rn Vtaiffi brraubl, unb (brnfo «Ur 
im, b(( |I4> frinbfi^r bnr itatlrnlfitrn dlnbfil «t« 
Irift WA m4 l*lvn tmUn. fDit, ba« Q«Ui 
|tw4<* ttrr i(R nil bnfflbiB Sla^t, bl« tnam 
«»titl RB> M StlfM MC unk foMi »M« «fn« 
9iu4 (luledWtNi«) ml, mk ctHiwii ^ kÖHl 
ba« frirrii^iRr 9natb«ma fllt <litf|ii|t 3b Nmub 
•etlr« unb bca iDelttt.' 

C<feon 9loufT><iu fajir in fnnrm .Scntraci fcdal* 
8. StiV.. 3. ?Bu*: 5>if Srfifcfit ifi »In« 9)jiaB|iV 
U( »i4t aiiia itbfai ^innidtihli^f 0(b(i(t, alf» 
M« «141 !•( db IIMbr »aft. 

MOi WM iw4 maaliM ftMa^lm Ok^nn^ 
rnrnntr» M lar lln|ffl ai4* «iMt fnp«^ |« flk» 
»tn, OlouffMS laW bit Ü > M « *t flAm^ — 
^Ut onb bett bctitilft mm Uc ama Ct^uTgt« 
ti(tte mit 3ub((, In Sttfitl wurbr fibon bir crftc 
Sntün'SBtt^blnng autfinonb» qtttiiim tmb btt 
mit Ci^ntrbaaca aMiW|t. btc tfifirbftte drtufHljfll, Saffunfl nnb IRub* 
^fH(ti«Inb, bann ein S^oblmoUtnbn, btr abrr btcfe 
kKl|au< nii^t grtigml {<nb<l; »d- faofi "ibbaMM, Senf ab SmUi m Kiltci in äscibiatfm. ft(n »mc» c(c6i(4<tK« •li'trfibcii »on «m i» b<t 
«lall in b«»» «(biaua tt<b<n»(> (bnnalidtn H» 
wllMtaa«afii«Mna» X«. «iU^'b ^ «U. ii(|t m 
ilii«{la)>ar& «b<H tl( 9(tfir tinlalfni. 

Qt fübri tdi TiKi: 

Jsültf Paragrapl)cn 

nn» 

iprri»: biofttürt 13 fr. ~仫bfi*»«. bta 22. Dtii. ^ewalb Jta*. 

l>fm ^nni ÄJrl ? f n c " ^ f it f r « f oimui 'ün-it 
III a}l»t>,lP(il. 'ün'WT t ♦ r lH'r< Nr (Violcl'.i' 
f*fit 4Jloono'»utirii* n •)li>fwiHa(i»niu* < Jtfttfu 
für tu ifjniojtbnin ^mW. bqowtM bi«!«". 
ti9 eiiif« m<cn<r «iiibvr, ieel*c« btn OTnitfr »«T 
|«br «n ®f(i.tii< ©ibnitrifii |jcint<ii b« - »4brf»» Tif «a(Mn» «Ufiiirtrli R/rtfii t-rn nVsl>>.-r.if r 
III 7>>riioivi( fcab< I* ii<iltn n'uui.r j^'Hn' ^ i .i 
(5ll'.Ull^fM , i'p ivio ,ir,irii ctMP'il*''" 'Jitiini!i.i[i#. 

mil» IIU) l'U- ' \?'lL'l.lf Jll '■■MM. 

Auf C8lull^ aut;<*fi 'ö-.'tu 11:11,14 bnm.i't N>« 
•tiMua, b<n IS. -Mut ikAü. 

8.) I»r. 'R i r m I 4 l< f I t f r , MLl^äZ^ tfn bcrfitd vidfa* na((JJ!fWf^rt nni) fwar, am tta* ^uWtum 
rri^^Ä^runlfr f.Pdjni, tn» Ohmn. .1 © c I c b e r ^ c r " irOod) aa»| 
«IfiAfUnaenotn »irnun auiSatboteii wtrcen , fo woU« man Ifim ^autc ter.ut«» 
i»r Äfittn arnau öar«.if ««tm, baß jfbe i<btt ® ol»^ '^9 V ^f« 
JltfirilAe SHt>eumatiemue üritt auf trr «orOcrfeitr i^rrt atui« ««« 3lamcri 

£i a:. ©olDberJtf r", ncbil Slngabc Ort *prci|e*, m* ouf b«r 
feitf wn jJ.Ä. »IKrr. «D(er «ab b«« fflap|»eii bw freien ©er«f 
(labt a: tt r n 0 n> i g trn jc. , XtMA m» »na« b« H.Ut»'rt« «««»n«!«« i» dw«b«u4ett Digitized by Google r für tftn 

il" ISt €onnM9, II. gflituot. Ji849t S^ie 9lnrrfi-:taanj ^rc Ci>I:Hn^rf<tllr brft brulfdxn 3?olf(0. 

Irn ä'crjjiiiiiif 'il'ilrt(iiit«T.y« hf Wruuttfctlf tt< truf|Cb<ii IWlftt 
ttri>tfi.irtM k'uMi}iit — an rlclcn Crtr« ^at man Nt* finniiif 
ijcfitiitifcttn« j»1*iir(, an irfldiciu fif (HrlliinA im Viinf f 

fT^ltltrn. — Vinn t»tt< vcUi5fll(i,i(n Wrunf )ii tttftt RfUr, ttnn 
»arrn .mit ti'ft dicAtr In manitrn ^tlunftm nlel;t fo auf^idtbnl, 
I alt i>itlt tt irönlcbKn, «(In.itn Rr n«i) in inan<tirn Vcftiinniun: 

.•• fl<n im Witfiff"'» 'Il-i5nf4<ii ('ln(rliirT )u rerlr, (o U'arfn tc<l> 

; iifK C*riinbi«blf H( »ifl« yininjtnffbaft ffr 9tr^l^Illtl«n für tat 
grFammlc TfulfAlÄnt, tat ftfl« (*Tj(ii^utJ »fr 'iKalicnnl . ä<ct(tfs 
lunj f«r tat l'olf unt tfff<n — Ttnn tit i<ntT<i[<\t- 

^ Wilt, n(l<tic a[t edirffun.i ^rT 1Nri<bft'rtf>)ininluii|{ ttn (^ArunD.- 
retbtrn rcTani^tctangrn UTI^ ju iRr^icnin.ifiVctffn iicfi^ojfrn n^ar, 
fcD« jiFir au(() Un ^'■'«■'fff'" Velfttf <in fi.itMAft 4>i'H f«!>n 

. — ii< wot afrrt, wir miijfrn <4 lfU<r bdrnnrn, In trr t>«!ib iti= 

1^ wr MtantBcitliAfn tifiifa nidit* mttr ))riTCTt<n, nl« rin« ¥^clu 
|ctg(«calt, Itarf nod) lintrn, fitirnct' natt; Ct'rii — 

Äu* In HtffB bntfn l''Tjm>iniiTrn »Vlr.uK ü* tir tttit iUti 
ftbirtrntirit jRdrr 9iid)tuni;rn ad, irrtitir in trr 'Hcidi^rrrfiimnir 
l«nft scn Snfanrt an hrrrlAnn — Iie 3"'f>'il'l"**H W«r tat 

,* abbilfr IrnrT 9iaeNcNf<it unt iiftw.Vtc, »rl*c fi4 fttt» jtl^if, 
h-fnn ttt SfiAfrrtMininliiiivi jn flnrr vpliiif*fn i^aittliiPii tni 
Pliiftc§ jirtrn fcll'r; — in trti Cltniitrrrtlfn toarftf« tci!öipfit 

^ fi* ti< Itrcrrlifi^t Äon'f-iiirtt}, iccl*f Mf WrnntfSjr trr 9(ft><>ln< 
Hon ancrfanntt, F^nf 0' fcjlrt(^ |<riitti|d} in4 Vrbrn riiifübrrn 
}u »cOrn. — 

!* Unffr iiwd iii I>ltr nidit, trn matcricllfn 3nfwlt trr ©tmt« 
" itditr }u (tC'ttfrn, rr nn4 nur totaup bhijuirciffn, bfi ftt 
' «rftr «lljitnifinf C«rffj fOr (»an« rrutf*liint 

1 {int iinb t«^ tii4 t(ulf<t<c '^'olf aiitb in frtnrr (^t|aniintbfit t\t 
Sl)ri|>flicttuni) (at, ttcfrf S(totr< fid) }o rrriimijTcrn, itn ül'tritll 
; frf}juba(trn unb iruAfm ju luffrn, — |o tafi n Ibm T«i(Mi(li< 
t.' iinUn tii^t- au* ttr £4i>ii flfln (ton , — wir liifftn 

V tirrütn Z'^tm fttiif Wiinunft — |o «rnS f* to* 3'^^ im 
h: f^(T}fn licarn, fHii jurtii bufm !(*ctrn )u qrDinnrn, 
, XtT (finc mi'qc tann vcn ticüm It^cttn au< tctitn^xtttn, 

um ibn au<ju^rbn(n, rcr.iii'^rrn , ftinr ViKf^u )N brn<rn , ^(I 
flittne fi4 mit ibm bci^nüfttn mit ibn al« bir u^it (^rcnjr («incr 
Ifrürcbuncirn aniibrn — jfbnifalW ift binVr ifvt<u jfft rinnial 
" gtartoi, unb «« wäre tbüridir ibn orrfdjin.ibfn ;ii itcUtii. — 

SSit (tlaubrn brfcbalb, tai (t i-fliAt <iiif» |rtfn <iul<n i^üt- 
(in( fcn, barciuf ;n tTlmi<ii, tufi tlrft 0^ruut(r(t;lc in [tum beut; 
jdKn ilanbe unf\r|d)ni.il(nc ä^cltuntf rt^oltm unb übriall bi< 
Orunbla^^r bilbrn, auf wrlitri fi(t ba< btuifi^c «taar^lcbtn wriKr 
miniifrln tcU. 

9Bo C^inrtbrn ^tutn Ibrr (hnfühiing rrhclrn Rfrbrn, bcRtcbe 
man (Itülbrn (ii bf|'rt(i,irn , ilirrn Uiu-,riinb bor^utbun Unb 
tcn brffcrrn 3>lftanb bcrror^uh^bcn, trrl<brn bir Jtntifrnnunit bir= 
Jtt ÖTuiibreditc btin^ru n^ir^; — wb ü'itrtftanb pti|ii*t wirb, 
nC<,^(n allr KrüfK i^cniucn , brnfilbrn ju brtdtn! 'Hn (^n<t> 
flfbf nanrmlitt) iinftr W«fud>, an (^cb Sf^ür^fr, brnu iKf.^wrunr 
fltn t\t /fjt ncdt frln« l^inltitiina ßfitciffn Ijobtn, bit (i'iunb- 
Tt(S)tt »T Mfltuuii )n l'tinifcn. 

Seit forbfin olir 'l'trctnr in Sfamrn, it.amoTrr, cortiün, in 
4Smifirn unb C<|)'rrci(b auf, bitliin Ibrr ^iflrrtunfitn ]u rlri'lcn 
«xt auf jrbc 3L<rtir, but<ti iJditteiirn au :KrAi<ruiM(u uiib }i,m> 
mnn , bur<b r<v>it<iti«nrn unb \lIcl(i?vrrMmmluiiAr», bfu i'otlirn 
tri 'Öplft« }ur Ätnntntfi b<r >i.iunii(i(ii \n btinofii, — i^n binVr 
jira^r tat SUm jiifil fi4 trr tvAtfu Ärfunb bor J?rHWtt inib bfr 
@inti(it unfrrr^ l'atrrlviubrf. Vian biil or%il.iiibt bic (*iiit'<it nur 
In tCT &vi(r br< i^on^cn 'i>(Tfof?un>'i4 :(V>(l'iiiib<j, In btr aueiibrn' 
bnt Slfgldun^f (irtralt fud'cu )n niüfffii ; — ti bitbl tinr (rt t«« 
ifrtc ©pallunfl in 'rriiiKblonb über bic cb tifjrtii.ifn bit 

ba^rrn nrciinb« trr iitnbrit f<tifii, ipftrt^f »du« 4'iiubfe(liiai nur 
Bit Ccfirrrriib ((baffrn n-ollrn , cb(r «b bir S'crtf'riM.ur riiir« 
^■nbfCflaalc» cHt CfilrtTti* nut Vifufirn tir ndlt'c \'l-\tti\\ 
tte Äältf<l> gcfunbcn (iiiicn. — ll'rii U^cx »Arte mnn gct^oii b.ibrn, nxun man bic nrlnbe brr Oin^it in brm Sa^n bei 2?cc 
ni^ru iitiud!! MtK , iKldir unbrAiilnb<trn SBibrrOaub f(c>^<n bic 
{^cun(rrd>tc Iciflcn, unb ivcnn man alf wabrr S^runbr brr Oin« 
lirii bic iViinntr brlnid^tctc, niclit cn bic X'uribfAbrunq brr tfrunb» 
Tfditf al* iiiidific* ,-i<<' ilirf« Ctlitfbnngcn gilt. — 3" n'*^' 
cm t*anb ACi^tbcn, i>rl<br« Ht aanjc ^i\t X!(uifd<Kinb0 t^trrtnni 
fvU; — ni<bi in Alridicm (Mrborfam unb «Irtdin Untrrmiiriiarrit, 
ftnbcrn in (lindem iXcd^tc unb in f|lridi(T irttibrtl ; äSad binbct 
nirbr an tinanbcr, vai Ttiriiit fid^crrr mit cinaubcr, Al(i<4c Vit» 
R'alt fen Cbcn cbtr flifidif» 3«""'lTc "fn Unten f (*< Iß nw^r, 
mandirr i<olfjftamm bat )dn>n CTniMA'n, bcr anbfrc ctft in 
bfn («innbtfdiifn «I* willfomintnf l^abr finbct •, — aber tj! c« 
nidit Icbnrnbrr , brm !£lrubcr bic bülfrcidic t>iinb |u Iclflcn unb 
ibn brrcin)u)ir^(n )u fid) , alt nicitCT ]U hlcn , «^nc fiib nw fein 
9Iad)tL>mmcn ju fiimmnn ? — 

Äudi ba« niC'iim tlrSituubf bfr^rribfU ni4t ecrjirffcn, b«S 
nur birjcnii^c iirribrit gcfiditrt i|), fnr wddir ein ,i <i n ] c j 'Ü o [ f 
in fftnCT (yiciammtbcit ciuftcbt , unb b.i^ |rbr« Kr<b(, 
lv(ldi(4 rrrunjirn irirb , nur baburdi ^t^tn bic bemalt |fclc6ü(t 
ircrbtn fonn, bo^ tAt $|an)c i'cir fid) bicfc« 3icd)tt4 bnou^l 
unb r« mit fcinrm (iiffammtn-IU<n rctibribii^t. — '^Ai bcut|d)c 
'iJcH bnl ju jwri trrfdiifboifn 3»i'f» in tlfffm S^ll'Nitbfrt 
mand'f Jrtibcil crMmpft, mandic« ^ttdn jid) trcbtil, aber »seil tt 
in Itiiirt cytjaniniihril nid;t birfc Sitdilc unb ^rrtbrittn ^iiiclc, 
n-ril t< nur vtrctn;<lr, bir unb ba fit burdtftetr, tonnte r« fie f» 
Uidi« Hnt l4ciliict|e |cb<ilb wiebrr orrticrru. IVciien mir jeft ni^l 
U'irrrr in brn <)l<rid^rn ?,Mcx rtrMUni unb bie (^in^rit ba 6cr;U' 
Ürlirn fudicn, Ivo flr auib i^tc iSnrjcl (at, nlmlic^ in bem iXrdite 
bc* jiffaiumlen iUclft* .' — 

Jlrtne 9iec|irTuuj in Xeulfiblanb ifl fo niädjtij), ba| jic brn 
«crtiiitcn 9lnbrani\e i,ivritr (Gewalten Ibrrt ei>Kuen ^clfe^ unb 
bei :>lcid}«tj>ie* mit feiner au^übenben 4*t6C-tbe miteipU'tn fDnnic. 
(5itie ;K()|ieTun<i eine» (finjrlRiiaire tann iii^ mit L'rfolj^ ben 
9ietdi«tatie unb ber 3eniTol>i<ninlt tvibeTfreen, wenn fie jld» auf 
ben riarrn 3x>illcn ilirrd ^Mr«^ ftiiel — fie fonn fid; (itiKn ben 
ÜiUIlen ber SNcbibeit M '•)ie\M \o^ax einige 3e>t anflt'mmen, 
ffcnn r>e von bcr LNiidi^oetfammlunif unb bcr 3enltalc)fw.\lt un« 
leifiMtl fctin fcUic. IL'f aber ber HJiDe bei itelfe* tra l>injel. 
fiaaic im C^tntlon^e mit bieten Cr<|anen bei (S^cfammtnriUeii^ i|), 
ba BiM$ fid> jebe 97^ait)l bcuqcn, balle fie (Id) auA für nodi |« feil 
bcATÜntct. — ftt IVirj 'Herrin forbert befibalb Sllle, bfc <J mit 
bem 'ISateilaubc rrMiiti nirinru, briuiirnb niif, {ur iBrr»iT(Ud>un(| 
brr (^Tunbccdilc , ald ftenicinfamct Sanb bcr 9inbelt für ciOc 
S<clf.'ft.\ninie Xeulfdilaub«, «Uc lernen ju ©ebetc Be^tnben iDIittel 
in i'entäwng ju («{en. {(rrie ^tcM ffranffuvf. 

5. ittbrnar. Jie Svlalilen bc« Vf-ifibcntcn unb brr 33ije» 
irr^übeiitrn babtn vir Iii unfetm Irrten tllaite inlt|(ei|ieilt. %x:\^= 
trnt ^imfon f^irad) noi^ 'Bc((ünbi|)un)i bei 'Ataliliefultatj fcigenbr 
'ii'ctrc ; 

"^i^ üb'rnrbnie t&i 9(mt, ju brnt mi^ nterntalf bnben 
bciuirn wellen, In bem banfbaien Wefiiült beipäbrtrn itertrauenS 
auf bie aufbnurrnbe Uitleiflü^iinfl aller ekelten bicfei b^ben .(lau- 
fe*, iinb mit btm btfien (.^iiifdilufTe, e» uad) oDen meinen Äräften 
im 3<itetciic biffcr (>^r|ominlbrit bunbliabrn unb lu üben, üud) 
bie jnrt'ile .(^rtlfte unj'crer .tiou|)tauf(|abc ift injwifd)en in ctfiec 
V(fun!\ beenbet woibeiu il^cr mäfjtcie 3i>'>fd>enrauin ben n,<tr, his 
brr ^lernen l'efiin,\ burdt eine 'Jidbc anberer, )um I<ieil faum 
minbet reldilifja if ecAlliungen auffüllen »erben, wirb liidi.-tUdf 
Tcn aVrn <£riieit b.i)u bcnü^l n^etben, um rnblid> bat genieiiifami 
3(rl frieblidi ju ciTtid>en, nad) nreldirm bic ^^lation in immci 
einemer Jlnfiren^innq «leTungen unb ftd)rrlidi nidit i'er^cbrn« 
fttriini^en ^1ten barf. I)ic ICeje m biefem 3iele geben fiit fejt, 
meine i<b, bculliditr ju erfenneu al« jeinni*; fie »erben fid) bcf» 
fenllid) an* ^leebnelee eirceifen, cI« bicr unb bn bi«ber iiei)laubt 
frpu maj. Unb in bem IHujefit^tc bicfc« iia|)cn ^\tUi , ba f<^cinl Üigitized ■Ii, — Mh, boff tM^m« t* ««^i^ct^nt , — bn 
3liH(f|HiIt ber Stcintmflrn, rnitfr bntn WnMA Ürr e<n{Iu§ bitfrr 
nrbritcn begonnen unb fortijrfö^r» »orten, bürfc fSfiUdi mflir an 
Oerc^tiflunf) »crlieten. (iPfifall.) ÜJer S^odenhiii.! fi> nofie, foKtfn 
' ttfr — unb tai ift tcr JL'uiif*, mit bcm i* fcWtffif — ^,1a alte 
JßoTt bf« bcntfrifilifn .'pcit'cn aiidi iiiiffv mit jur U'.ilittcit ipct; 
brn lajTcn: baf: ntdif^ baranf niifommc, rb bif ^iuwfl vcti tcrtit? 
o^t llnfi fliMcn, unb boi'; ein 'Il.'at'riridjfu uurgobc: tt« 
WtttUmtti Prrfliiin.i.*- (i'fblniftfr 3^infaU.) 

— f). gfbr. i>futf furj tet 11 Ufir trfdjifn Jrmint jum 
erflen SWnU in bot 9JationalscTfamm(un><. ÜMt fttfammtc Vuift 
unb ba« linfe S^ntnim btgTitjitcn feinen (Sintritt burct» Slufßebrn 
mi rin feirrlidjed 9t«M, »orauf bie rtiftt Seite be« .t)Aufr« in 
dB UuM (>o(^nI<ul^ni autbrad^. @onfl ^abcn tnfjH SRitflllebet 

iHfctflni üvXtn fU^ tnandfc Ktt^Niii^e brr (ribrnft^aft {u 
€<l^u(bcn fenmcR lofftn, obet Mi) nie ^at iri^enb eine @eite 
bt« ^aufef eint fo fatte uttb wlbeWÄrHiie S?rT^5bnung ber ebef= 
ftf!i (^cfiililf nn teil T,ia iH'Ir.it , iric bri tiefet Wfloociif'fit bif 
Stfdjtc. -icmmc ttabm fciurn ^jjliif auf trr luifcii, ncbfii .^cin= 
M) @inll^n rin. 

— S. Rtbr. •2>t. fiiiffTtulif .v^ofiflt brr C'rjhrT^ra ;Rrii''<pcr« 
tpcfct brtt bic 9?ac{)t nliljt iti!'!.*, nrßr'.'vadii, hrfiiVv *>i;r(rn beun- 
ruhigte {)üdsfibtri'clben eon 12 bid 2 Ubr. bann aber |<l>licf &f. 
faifcrlU^e ^o^clt bun^ 3 etiinbcn M^ig fect. ^ i|t ba« Sc* 
fnbcii imitlgrabiT. 

Dr. Ta1^^t9, fofftrfi^ Rol^ 
9lu#lall^. 

6t, ffitUxtbuta, 25. 3an. 3« aRe«eau ijt brr eoit 
M «tarn Kiciii^ , wfif^ft ««4 bcc ctgnini 3^ M 4t«lfcr< 
ilif|(fi|rt tM, beinabe vcllrnbet. 

8onbon, 29. 3'^-'- ^"'f fiime^« njibafprittit btr 9lnj 
flnbr eine* franjoftfcben it^initc^ , baf: jniifctirii l'uhn)t»'< lUMlIpp 
unb bcm i^öfiteutcn (er fiaii)ö|t|d)en ^tpubliC eine Xorrelpou* 
brnj übi-r ^ic bcbin^tc :;Kü(ff<'bT bft »cUmb ffolgL ganillc 
9canfeei(6 ftatt gcfunbcn ^abe. 

3fali<s. 

lliiU««!, 21. 3ml {>ente 2 Simpturig* M 3m 
fanttricittimfltM Stlmc tuäf Garon«», bstt et«Nbn4t }■ 
^Aftrn. 80,000 OnMfrr finb nSrnfiit In mfAirbcnen $epor< 

oufflffunben werben, unb in Saronno ftlbfl foH ber i),\upHifffr.int 
berfelben ft* bfftnben. ÄucJ» bat man (icftfrn Slbenb in brr "Hättt 
bcr ?ltK\clpfn|fTne , »o ein Xbdl bei? cbeniKnannttn 'Ve.^i= 
meut« fct.iii.ivtiett ijl, eint gro^e 'ÜSfii.K ^ulper fammt (Srab: 
uiertjfUi^cu fut^fcft, b<rtn Skjtimmunfl ti a,tn><ftn fegn foü, birff 
Ä.ifetnc ju uiUeiininirtn , um fie fct.inn in bit ?uff ju fpen^tm. 

9{om, 21. 3>in- Äuf 'iUraulajfun,! einfr (Sinlabuni; be« 
l'ioomefrr sUoIf^^jtlub^ »irb aiitb b>er, gleic^ ben übricien 3täb' 
trn Italien j, eine £icftaratien untetfdnriebcn , in »rld)(r gri\(n 
iibc @(blu^na^n( bei iOiüQclrt itenfctrajen , beia,\Ii(b Italien«, 
fein1i(bfl ()Tot(fnrt wM, Ue c(« aiibcic eeblnsunü a\« bit vöU 
Ilyt Ontfctnunfl ber Orflrtftll^ttait« Stalten jur^ranD« 
Itivjc bÄtte. 3>(efe $roteNHon f1(^( An allfli üffentttcben Orten 
tatt unb bfbfrft jlcü mtt jaMrfi.tfn" Untfrftbrtftcn. 

änrin, 23. iian. Ctin ^rjef von tuvciläffiger ^anb au< 
ttlbct« baf Der ^apfl bebenHldj^ crhwilt fc|^ 

9le|»ubl{f ffranFr«i(|». 

9Ar(<, 3. Februar. $(e Detai«, nel(f)c nun tij|l(4 ne^T 
itn Mr 3Ktf»Honni ber jtlubbißen utr Xenntnip bei fhibttfim« 
(onnmi, laftti (einen SmW mcte ^bct bic ffix^itHt, McU^r ba« 
Itomplptt bcr fo)<at{i)lf(bett ^aetei «m 20. SinvA' ««npirflfdbfn 

recdtc. !Da« Äomv'lott hatte wtitt ^Ufrjwdciunftfn in allrn qrf: 
^eren ^rooinjiaitlAoten unb ei »ar auf uti^t« (äcringercd ab^u^ ootnii 

itljitm, Ott «if eine aBlcbcr^oiniig bn 64micn«tcRf<||aft tM» 1793. 
^lebenbiirActt. 

^etmannftabt, 18. S«""«"^- ^tutt frflb würbe unferc 
@tabt burtb bumpfe ßcn'K^te aiarmirt , Webiafcb fe^ iiacb einem 
fflt nnfCTC SBajfen un.^ünfliArn (icfcd)t «OH «nfcrn Znfiftn 
tiamt mb «on ben un.iari|d)en ^nfRcgnilcn ch^esmcR. SM 

Qn^KUIC bcjütigt ficb rcllfommen. 

SlMtn, 1. ^etruor. l*i«f Äcrrefpcnbrnj nelbrt, baf ber 
H»Irtn ifl, um bif etubt fcchiS bftactjlrte }^cm anjulrr^n; ; f'^uer, 
ba| in btr ila.Ujtturferct brcifii,i Sf^a- bei tmcr ßiüiinicii ?lr- 
Icit etogefpart unb auf« Sfr*n,^ilf bnr.iclit initi. 

— 1. gfbr. Die bfuii.\f Jlbrnbbfilivic ter i.~2ßiciuT 3>»l-« 
nulbet felflenbe SeTurtbeilnnflen : C5lf (^»rennbicrr M ^.»taiUcn« 
oon Slit^er« ntgen Xbctlnal^me am Oftobcrauffiaub jum Zvtt 
bwtt^ bm Gtiwg rcrurtiictit wurCcn vom 'SRüitär^ unb 3<^'''-' 
grabcrncnt in terfdiiebenen SlrafmilbeTunjen begnabi^it: Pfeiler 
snb Üttfllcitncv )v |ebn», Jerflnflrr, <)ofer, Aarlinger unb 4)uui. 
»rniogef u «Alt&brinrr Scbanjarbeit in f(bwerem (Sifcnt ^> 
berfl nnb Strinlnofr ju biet-, (StUnflfr ju jmeijäbttger 64««)» 
art-eit in IfiÄftm tSifen; »uer ju-jebnmali^em, ^itUx ju »Icc» 
malt^cui, ^(^Allet nnb Obtrmiittec |U jtcbenmaUgem «ijidffentMt* fen linf mb ^ bxt^ 300 Stain.« Son BiflOiften teurbrn ftr^ 
UTtbrflt: VteitiM i*ebm nnb IBif^efm Vacblet ju brrijiibriAcc 

iScbnnj.iibrit in let.l^teni dftti, 3cliann i^ara unb ^Pbaiui Jbür« 
j\ärtnct VI eiiiiA[nii{em ütirfvem Ätvtfr; C*n»\flbfrt Wähler ju 
jebnmo«atlid»fm (ätc(f^«uc<nrrrfi; 3gnrt} ^aut uiib onl^'i" i^*iolcr 

Sbret 3<>i)Tf>>> *0ieTbor0fi nnb ^oeofieiiS ju einem ^abi, grani 
Im vMh Sflif* Onrtirr }u Ml SRonat» f^amcn Xcifci. Serliji, 2. gebr. Unfere ülegierunci Ut (» bei btn in ib« 
Ter Wote an bte btulfiljen ^lijff nniiebeutetfii 'ißüuhfcfu , hinfidjt« 
Ii<b ber beftniticrn Jlonfiituirung bc^ teutfi^rn ^unbf«fiaatef, 
nicht bfwenbtn laffen. Sie bat bttdi« rinrn fcabtn abjteleaben 
l<orfcblafl ben bfircffenbfn »fflirtun(\en jur i'fiiutacl)tuni» unter« 
breitet. X)anacb nämltd» foU ^eutfcblanb in rieben Keii^errrifc 
rln.icthrilt werben. Unb jwat foU bicfe Ointbcilung |Uf<bebcN, 
bag Oeftcneii«, l^ienfitn nnb Saun Je einen «teil bilbrn, fimn* 
no»er , Olbettbnffl, Mc bfibea iRfdlcnbnrfl nnb b(r ijanfefTäbtt 
fuiammen rinctt} IwiitCHibera »ib Saben einen; bir bcii-rn ^-•cü 
ini, A'ajfaM nnb M( ffefnem n^rinnferfiaaten einen; cnclidt 3.u^- 
fen unb bie fbüriii(jif.t,,n 3(nattn einen. (*in jwrircr iiietfitilr.g 
weicht wn tem eben tiuiilMUcn nur baburcb ab, taji ft.ut wl'cn 
nur fertig Stuiit nebiltet rccrben. 'JJiimlicb DtbenibfiTin irüite 
Jöiirtember^i uiib Ü^iitrn, unb Äur^riTen Sacbfrn unc 4iHriu(icn 
}UtV:Muilt. Xieftr Ic^te ilicrfdilni^ utmiiit alfe tinfart) tu .Rjntfl« 
niitie <iir WrunMoiie, 5Dicfe fieben ober rcfp ftcb« Ärrift babe« 
jfbii cuicn licitretrr in bera neu )U bilbrnben Sunbedratb, auc^ 
rinta ^Irrtreier bei ben frembrn Stäcbten. IDtx Sunbciiaib, »ci* 
cber autf feiner 3J2itte ben ^räjibenten (termutbüci^ tnlfl Cefin^ 
reicb emcnnt, ift bie »»llaic|K«bc 9tffixbt fAr ben nxitcrn Qn« 
bel»taat. ^cftt 9l«n fi|l«4t i><<4t an«, baft cinjclnc ittrifc 
unter f!cb einen bcfonbcm iomin |ni 0(eii(f$nni|en S^nnMC^OHU 
grwtffer polittfcbcr nnb fon«ieT)ieaei 3n|Htunen(n fflben , tttt 
6iff; audi tu bcr preufiifrfien 5Kctf angebrütet ifi. Tic ?rragr bex 
.vietje>\tbümtT «rtilcsMoig unb. .^pijtein , fowie timbura ifi b>nbrl 
nod) ojfrn (^el.iffcn, bi< bic fInfHflf« On^Mtniffc McfCf 6NMU« 
befinirii' frft\ff}f(!t iinb. 

— Tu- ificrr. Jle.ii<-r:in,:i hat untcxm 17. 3a«uor an bafl 
vcru(!t|'d}e JiabiiKt ben lüoifcblag gcrlcbtet, bie (Snlfcbetci^u^; über 
tit funfttj^e 'l^erfaiTunfl fDeutfdtlanb« in bie {jänbe nur bei fünf 
ftönige unb bt« Jtaifer« Don OeRcrreiilb }U legen, bie fteiRerea 
®toaten fiberbaupt biefen grofserrn jujutbeüen unb }ur 3>ttTcbfü^ 
Tung biefee Slta|regel 40,Ö0U SKann in btr !Räb< "o« granffur« 
aufittflellcn. 

— &. Sdr. 3)ie iDmalMHc bot bie (entige SBaUf^Io^t 
in 9nfin »oQftSnbig gewennf« unb in fanntH^m nenn Um|1c« 

ibre A nbibaten burcbgebrai^t. Sa< <Srgebnift tft Sftlbctf« 

3afobi unb 3lc>bbertu« jeber bc|ppelt, an^er i^ne« ft^il« 

^amburci. JUlcaa, .3. ^ftruar. bit $auti<flTcbe 511 
granffutf ifl (0 eben ein frirflfTifcb=ortginflIe« C^ffuiti abciecinn^m. 
'ilUr meinen bie son 7lM> Kltonarrn untrrjeidjnete i'lbtcije an bic 
gjiutcnaircrfammlung: biefclbe nu'gr bir ^fuir.iljrivnlt >jrt.-.tila|Tfn, 
tm fiallc ber Srneuerunq tcä Äiiege« jwifc^rn Dentfdtlanb unb 
Dänemarf »bic ^cPoamärtjtiAung jur HuÄgabe »on Äapcrbriefrn 
;u ertfeeilw.« SBcnn ti gefcbrbe, fo rünne ri<b bie 3entrala(«alt 
bacmf Mrinffetf ba| bie Snbober ber itaperbriefe feinen etttim 
trieg ft|MS, fnnbcin •e^rlic^ barauf (o«f(^Iagcn« »ftibCft. 

5Di Andren, 3. gfbr. Scf.mntmad>un.\, bie aufrecbtbalfung ber 
SBürbc in be« öflrentlicbcn ti*cricbt*fi?ungen betreffcnci I^andt bte 
9ffcntli<ien (Bei{4t«sn(«nbinneen mit entfprecbrnocr äBeife abge» 
bfltten «IcbC«, ft CC^nbClfM», ba| aUr babci befcbaftigten iScam- 
ten nnb Seit|iibign tn «ngemeffenec Jtkibnng ecfi^einrn. — <S« 
iü bcMalb bcftU« «inlcltnng im (HnfÜ^nmg einer «mMtrai^t 
aetrofftn »orben, i^U^ bertenigen, MtUlc äi ben ajfcntlii^rii 
»ericbt^Rftungen %nuhMtt nnb nnbem 6t«nlm aetrogen wirb, 
m w(14ai fett Inngc tk jOcffitHttt^Mt bc« 0c(t<ti«»ecfatc««« 
brftebt. 

— f). gebr. (4. öffrntlicbr Slfung brr ab^eorbncfrnfammer. » 
»eratbung bcr Stntroorttf.iertiTc a"f ''Ic Ibronrrbf. — .V'ltijiut. 
nillee ^e'inb brin.it juvor emcu Wefr^cntwurf ein, ufec nfue 
Organifntion bc« örricbteiiTfcn« tn ben 7 ältern .Rreifen. Ja« 
(8anje bcrubl bet ^anptfadjc nncb auf ben »runtfä^en ber rbei« 
nifdjrn (i»CTi(4l0«rbnHnB. «ucb fofl ba« 3n)litut br* JiotarUt« 
eingefühlt «WcbtB. ^ . . . - 

Ätodinger, aia CleriAtnrfkAtter bet aXaioritat be« 
fdiifTc« ffte Onimcrfnng bte Cntiwrttobvcire ber Äommer, rnt- 
,1 rf. i bit (^Huubgebanren be« Qntwurfe« ber WaleritSt. 9)ic 
KiutiUfiiti für bn« gefammte , einige D«ntf4fl«nb ffe^en Wem 
totan; bir »fldjIüfTf brr ^)i\itt.tialyfr|ammln«g ■i||CB M gütig 
für gaiij 1?fut|d)lanb anerf-mtit u>erben. 

aiiinifter .tifinfc. ».b« Mo «rufie WfAm ber Wlniflerpet« 
Änbrrungcn antrooricne: Ttc atÜntfifc ftimmten iidlfommrn über, 
ein in aUen gragrn ber tnnem uub ,;u>:au iiolitif. ?if «ufl. 
tritte, welcbe ftatfgrftinbrn, ffncn nidjt burci) aMcinungerrtfdjieben. 
beiten oaanlait norbtn. j5ci«ler« früher« llu«tritt fett »eran. 
Inft «neben burA bcfftn abwcfenbeit in Srnntfutt. KehnUth in 
ben «oben «Ueit. «nf 8cn^frfb« IbiMiitt ^ M«» 

Digitized by Google ^ninifJfr «fhcim iMtbll) b« On htt IHntn rrrrärfc, Nf M 

Suflcm nf<6t orAnbm tonle , fe^tn fit flrtfiftrn 8onbf«fl 
brtbc nldit ^iifainmtn btnftn »txim fSimcii, intl .im feine aJJi= 
nißcr pprlicinbcn «»flrffm , um bit »rtfitm Tfd^tjtitici verjulrijeu. 
fS«<^t fftnc bcuffdpf («ftlnnuiui ju tctrfi|"fn mittrlfl itx in frühf- 
irt 3eit Pon ihm pcrffl^trii «bttlTr. Süfrt^tibiflt, Ufi (iiic «tr. 
itnbaruna ßattfinbrn foO, unb fu(^t nadjjuntifni , feaf Samern 
aVci tt^^ obct btf{(rn ipcr^, bm« Mc (9runbn<^t| ad^aOen. 
«Afnrcn ^ttcn nut gcfviibni: Me Venxt^fni^it M ^ri.- 
TOatfi#3cfrt, — ecbrnfcn ii(4t iti bn Äeflfrnmg, fonbfrn beim 
aJcIfr. ®T ff» ffit bic <B*»fTMfrci^e<t, abrr nidjt für bercn «n- 
btbinfttt Piiifüliruna. (|)rbt bitji bfrrclinfnb auf bit firrrütonhii 
8Jmtlbtilc in affbanrm ^ctmü) J-it Äwijil.iii^ffit in bcT^üfalj 
fönnt nut b«riim trfic^fn, tetü feine SPmflirtjtiuui tcx 0emcin= 
bttt jut Untftboliunn ber Hnnfn »or^rnnten. ».Reine gefe{.= 
11^ f sierpPidif.ni.i 

3)iffe jmet ';Juiiftf fenrn ti , bit rtifltd)il ju fcradjicn fcnen. 
edfiit^iiii fltbt iicrr Wininer_ju bebenfcn, bn^_, rocnn boj aSi^ 
niflttiim bU erninbarang upOc, baffrlbc bitlbifi^t ^abt, Saymi 
t mf kern Dobra bit wUMtKÜm, fnibccn uf bcm bce Jen «ef^rber. JInb trcf brr n^otL!! VcS^ 
Äammer bet llebfrje„;,un« fcijn b^ü Ui Ufiniflfrii.m bfe Pin" 
sunt, »oDe «IIb nur bariit M,ajli„el ,„r «erubiflun^ tlnt, ; X 

h Jlf "** *"'Vn, eben fo UHiu/n^erbe 

Hffe« ^offent f* he flmtutt II,,,,,, jkj x^,u<^ für biefe feinr 
Sf^aiiptMna Ifföt .pr. ;dcU$ tfne guiic au« eine, S*rift be« 
pfnljifAen «mU'Kioneflrrittit^ratM ötlnflrt mit barauf fii = 
fienb empfiehlt er bie fcfle (^iufultiina bft ISrrfntTinmJaeftße bei 
S'ebanbfunii ber »eicb^flefepe. -itcllf ii[M-,cr,ci bte .Rammer bie 
©runbrt^tf ^ik Disfuffion, o(|nr %cf(blu6 auncbmra, (9 »nbr 
bm bie gicginuKg nidjt ent,:!«^«! fc^n. 

i tter, »miBiMHtMR I 

bie aSitfroc unb Äinber »ober» 181 um« flitb «on bn 
©emcinbe Slönttwilct 3 fl. 30 Ir. inc aBtitctbcfirbminci an bfii 
3fnJraI-att«f*ttt dllflfeM«M, nwfObcr f. B. «rttCTt anjeij^e flf. 
flytVCD mrb» ®. Witter. Üetftetgerungcn. i 

©onncrftart ben 15. Stbtuar 1849, 
9?<Mt»mi»iafl# 2 U^r, |u 3n>ribrüd»n. 
i^ASA^ im (Bafi^aufr ,)um Vamm, »nb<r 
iraibMibrtfbmt, jum 9{a<^(affr bf« \\i ^tptx 
bndcn »erlebten Üäätn "PbUipp 9Bo(ff gr 
Miiae ^^bbäini, ber UiuMbuMl »cgrn 
n mfmiilum wifrigm, x&nn^ t 
1> #n |u 3-rribrOifni in ber Cmbann 
6tra0r fic^nbrt brtifiMi^ Sobnbaitf 
mit fteOor, ©lall, fiof^ifrinj; , Dutifl= 
fouf unb übrigen 3ubeWtb*n , gtUgen 
neb«n 'r?(<?,Kr ^BtksÜM mb 
Kaufmann (Siolina. 
S) 49 Dejimjlen fflartm ober btm $)unb 
^autf, mit @artenbau0, flricflen au 
dwnbräder SBa^n, nrben 9(MiM^ Cal 
MB« lUb Sl! tr«rt ®laffer. 

Off ner, l?Mir. 

®Ir(lb nai^> tiefer iv-; i~[fif]ening, im näiii 
fU^n ®aflbaufe, Iä9t j^füb Wcctg öobf 
ta^tff, {fufrrmann in ^mfibtürfen , foljtnb« 
^«mobiltm, tn dtj^cntbum rtiiirittern : 
t) 6etnf Sint()eire on einem ju Btreitrüf 
fen an ber J)f arttfhrafit , neben '•p^fHvfp 
Rranf unb (tl — «-^-^ — - 
SSoi^nbaufe. 
2) 1'/« Worgen 26 97ul(m flcfct im grof 
fcR ^rr^lO, Sneibrülfer iBaiint#, at> 
bcn 3obmn eabera^fp mb fM« SOb. 
9) IVt Awse« .7 fttM»n Mnr «Mf ben 
CrNltvifler eRmt«, Mtai 8riib< 
iffi e^iribt m» )Mcfl«r Seicl. 

(Srfner, KolSr. ^tcitj^ 6en 231 "Sebruar 1849, 9la(baü« 
10«« 2 ülft, )u 91teberauctba(^. in ber 3Bitt|»<: 
iebaurung oon 3oMn jublet. Idfit gc«i 
^itin>e 9?. «ilicr i»ni BoefbrAden 3000 
ftud gemtfibie ScUcn, »dibc in SiRnfi 
^<|Mjmb fl|f«, 4wf «MS «ffhtt 
m wrlMgim. 

^ ^ ffne r, 9? ctar. 

greiJa^ ten 16- jfe bru,Tr 'lö49 , ?ta<^mit" 
fa^a 2 Ubr, )u «Srn^roriter, ,n der OebüU' 
furtg brt 4)errn fflcorj 6(l)mil)i, werben bte 
«aiblafff bet bafelb|l lebiderweif« »et 
Kbtrn ybtitppiaa Gcbmibi grboriaen WMi- 
UnfegtnfiAibc , mf Decg »rrfiftant , oI«: 
V t a M e tn m , Qcinng, «ctnib, ^fn^lUm. 
i tmnwwbe «ab fonfliger ^u^rctb 

»Bitiulfr, 9?oldr. 

Sogleii^ nsib biefet $et|lc<grrung wib 
imr in ber ^(rtbeb^aurKng b(« 4>m 
Kreier 9tobtba<Sfn, »rrbrn We ebrnfaO« )um 
Wa^^raffe ber genannten 9btlt(>pina Si^mibt 
libdc^en e&mtM*. «if nwt>rid^ruc 3s^. 
ügeittbi« »er|k%Rt, irfnlii|r: 5) circa 1 Sfergeii flAr, «liii Um Hin- 
ßelibal, nr'rn 3«|Mm tUlMn unb 

(Seorfj S^tmifct. 

6) 1 'Merten i Sterfel «(Ter auf ben 
aßacbbclbetn, netten gricbticti 3"f'ft unb 
3afob itof}. 

7) 2 Sirriel IC Stutzen SBtetf om Xeu: 
fefebiunnen, neben bCT XM^^i^fui 
unb ©fcrji 8ctiintbt 

8) 1 9)irTteI IG J^utben Sie« im liamet, 
wbn (Bcorg 64|pM aob SoUionb 

9ttf Sweibriicfer Sann. 

9) 1 Sierttf 16 SVutben ®arien oben an 
bet ^udtmc^iJabm , tirben fftttM^ iti 

btotf unb (Sforg €(bmibt. 
eAuler, flolit. 2>onncrP4g bcn 22. gcbiuar ndibi^hin 
nMMAtae« 2 n^, bei ^cmi Sfrib t>of> 
«ann in CrnfloWIcr, IS^ ^cnr ftaß «on 
ba, bie Umfofliuig cinM Colilenoumojtntf, 
beflibctb in bcrMirtcncn Dielen, 34 eigenen 
ffofioi 2' 60* rang, 2 eaHrntbercn unb 4 
t^ocy|iHki »OB Ci^en^ol), verfieii^rrn. 
eibulrt, 9?o«or. Huf iSrn(tweil<r eann 
0 t tßktta «tfer in ber aitcn tobt . ne- 

Iw ybilipp ,^inifr uiib bem öfbul'cmb, 
S) 2 Oiett«! acffr üUra, neben Rrtetrtcti 

Cdbrorf« (Jtben unb Ojfob ©(l>miM. 
3) 1 SBieriel 16 ^tutben ^ie< in ber 

l'dntvriri», nrbcn OeOli a^MfN IMb 

21uf -t^iibcnbiiufer Sann. 
4> 1 »irrtei 2ü »uiben MOn in «ftri^. 
MbcB 9m$ €#«l > t unb bm Bei. Dcnnetlia^ bcn 1. aWätj Is49, i»a<^mil= 
tJg« 2 Ubr, ün ®aßbaufe ^um Sbler , wer: 
ben auf Snlklcn ber SBtttme unb Jtinbrr 
tti bobter »et^orbrncn 9?e9f)erniri9er0 {)rn. 
WlifP Zbcpfobn. na^btfibrirbene 3m 
»obilien, ^weibrürfer Sanne«, ouf langjdb' 
rige Ba^dermtne, ju Stgembttm Vitfieigert, 
namT{(b : 

1 } 1 SJirrlel ®ar(m unb 2 SBietlel SBie« 
am aSdO, neben Bittvc ^tf mb Slrf^ 

lor iviiel. 

2) 1 a);cr,;en IG 3h:br.i im in ber 
t)rrifm»ie«, neScn btr fiitc^fcbafnei unb 
SlrprdaiionCrnib ttpa(t. 

3) 3 Sieiiel 9 diut^n Mn «nf bc« an. 
tetn Suiere brrg . neben Qram Ctener 
unb 3arob nömrt« Sitlw. 

43 1 morgen »ifcr auf bm CydiCBMnni, 

Dtanr. 

5) 1 Stcrqca Mtr auf bm 3riTbdumen, 
neben ®eibmnrHfrr IBribmann unb tniMet. 

6) 19 Slutben {^^artfn am Gonfwi^er SBeg, 
neben @afJn)itiJi ijftf unb bem 'jjfair- 
parten. 

7) «ine aRe^gniaaf, in ber aSe^getbaae 
babier. 6#b1cc, »oidr. ®erid)ilid)e 5<fr/lfii|erunj. 
Sliilwod) ben 7. Wdrj ndtbMin» 
mittag« 2 U^r, au SBoiiwcifet/ti ber 8c« 
^Mfuqg ttt abjuRficn «!ab*% gff; «nr 
anfUbcn »on: «) (EbnIKan «mbe«, 9Iota. 
riottfgeblUfr , in 3weibtüiUn wobnbaft, al« 
ffutaior *ber 3afob Äörnet unb öimon 
ftötner, «rferHruf , fiu er in 'ißaiiweUer, 
Dtrnial.n eb"t bifjnnien äDt^tii-- unb l'luf 
fiKbaltdcrt , icöb'^f bc? in "iiGaititriliT i'cr« 
lli'ibenfn arffifre Qdictf^ Aevptt ; 2) .CJetn: 
u4) (.wr^pcr, foniijl it^eurfenotdr, in 3wri- 
brucfen wo{>ni)a'i, al« iKep äimiant biefet üb» 
vefenbcn j 

tteibm burtb a>uM UMflt 9^^, 
flR^y. 9c|iltaoÜr, in SUH^tMnm^ bflft, bi'ju beauftroAf. nad!b.|4?utbfne 3m« 
mobilten, irtla e jum "JiaAIiiiTf beö genannten 
»erlebten @eorg Äorner f^ebören, auf bcn 
(Brunb einer gericbtlttbcn (Fnn&bngng, 
ii^enfbum oerftM^ert, alö: 

1) (£in tu SSaitmeiler Mtnbe« SBcbnbaug 
mit S(t,euet unb fonfHflem 3ubeJ8t. 

2) 93ieT auf SBattwciler 9ann gefemne 
«(ferjiflde, enib4icnb (ttfonunen 2 1»» 
werfe 55 DctiMOfan. 

3) (Sin OarteaflOtf »on 9 3>r{(mafen. 
imfbiüOin, bcn 9. ffebraar 1849. 

C4 «rcr, »otir. 

8 t c i t a t i p n. 
Dienflag ben 27. (Februar 1840, OTorflfn« 
um 0 Ubr, in ber äöcbnung bc< Sßiiiiii'« 
unb )fi(fer«manned SSütKim Sang jtt 9Iün((t« 
weiter \ 

3n «emdt^it Hmi Ucl|cflg U» ffaigL 
9c)ir»gcTi<bt« |tt dwcfbciMm »om 11. Sa* 
naac 1849 unb auf ünßeben »on: 

1) Caibarina |)abn, obne ©enwb, wobn^ 
baft in <Wunf(tnjetrer , 5Ö iin^e brtiier i^be 
be« bafeUpmItbien «cferenunnrss Wccrfij.ifpb 
©tcrf, in eigenem Wiiwen unb alt ^cu\h(i)t 
Qormänbrrtn ibrer mit bein)VI(«-n rr^furfteit 
fünf mtnbetiöbriien Sinber , 9?amft 0 : flfU 
fipp ©tod, Sbrifiian ©fccf , «bam etcd, 
©einrieb €lc<f uub Pouifa ©tod , fdmmihib 
o^ne Oewcrb bei i^r ber ftitUnr »«babaft} 

2) ?>e»tr eiod, Wflgnet, «H|i|afk U 
9tünfib«<ller, in eigenen Knun nn» off 
9{eben»annu* ber «bemannim tüfaibcrfi^ 
rigenj 

3; 3afob 6ib«»ab. ^abrifarbeiter, wobn» 
baft in Storbourg bei 8oi1or in 'Jlcrbommfa 
unb feiner (Sbtftau Saibarina Stod , c^n« 
@ewfrb, bei (bm wcbnbaft ; 

Sßtrb burd) unt;rftbrifbtnen, bier^u burcb 
ta< oben eireäbrte llrtbnl fcmmtuirirn öail 
Sebmcl^e, för.igl. SPf^iifpnoidr, trcbnbati in 
.^wfibiüden, ber Ui fbeübarfeit »rgrn , <ur 
örfrrtlicben ÜBerüetgerung auf 1ii(ienibüa ber 
CenJ^inbttn br« obKnannten®eor|3arob6lOd'f 
on« trm 9}a<bfoffe ibtc« 8atcr» «nb «i4 bcc 
9)eimögcn«gemnnf(bafil.in wd^ercr mit fei* 
ncr obgcnannira SiUM g^bm tat, 
qrfagncn «ijcr, befltbm» a«f t>tUUlt>tt 
»onn in i»ier arfetflfidor, jufammen 2 lag- 
werfe 97 Z>r)imalen entbuUenb, unb «eun 
aiäiefenfiüdtr, 1 Za^tMit 51 3>eji,norfn ent. • 
bolienb, unb auf iniinfcbweiler ©ann, in 
neunifbn *derfȟrfer, lufammcn 8 lOfiiwrle 
85 Dejtmalen enib ilietio, firfduinen trrrb«. 

Do* »ebtn;v. §b-'i ?" b» f«f •■üftf}fi..jrang 
fann tö^Iiib au| ber Sirtepube Pee Ua.cc 
icifnck« cingefi|cn weib<n. 

©(bmolje, 9lctdr. 

mtiwoii) be.i 1 4.^gebrtiflV ndibftbin 9taib' 
mittag« um 2 Übe, un @a^baufe Jan ffÜi 
jriboff in 3iDeibrttdrn, »erben Mc au« b«r 
«a^toffenfebaft Per babier »rrffe bcnea Sr4U' 
letn Pbilippina «rbcn bereisten ®runb. 
^üde unta fcbr ootiMkafte» «ebingun^cn 
unb auf landfübrige dtblnngOMniinc m «. 
grnibnai »crflnflert nctbra, aW: 

Zuf SmeibtAtfer Sann. 
O S WkM Mtr nn» hatten am ttoot* Digitized by Google wii\tx SEBtfl , iicbtn 

2) 2 SWctflfn 3 mttta 12 »Bl>« «d« 
unb mt\e am mtßu, «den kM 0«^ 

3) 3 flfcrtrf 13 :Kjtt)tn üdrr otn lifTcbra» 
fanflc actn Mm Jttri^rnlanb, tem ®A 
tnvKa aa» Ut etHtxbain. 

D S Siortrf 20 9lHt^ *<ttt an 3ir^d 
WC Srg , ntktt Im Jhn^^f un» ux 

5} 3 SBtnicf 2 9?ui^(n fldtt ta SofidgC' 
fang au(^ auf ttn BMtiMmi umoMlt^ 

6) 1 SRorflfn 2Siftf {»intfrm Sfteftrr, and) 
im fߧtn Snibt o''>'3""t' $i>>liPP 
^Ueteraun unb äßiitwe Smfrr. 

«uf 3)Clicimfr Sann. • 

7) 1 9Io(^rn 25' , Stutzen Hin im g(ut)r 
tnen BmibiMca, crfk l^mma« 

8) 1 Worgf n 2 SicrM Vte n tar ^ern« 
fiflc^rr .^t afr, ntifit 2)aaM Itccntf 
unb ^iiioic SBfi^inger. 

©(^«nolj«, 9?plör. 

' "lÜSnnfkag bcn 24 ~laufrnbcn ilRonaitf fit 
inxt, 9la<tinitla9< um 1 U^, in brr &r 
ImuMa M (ccni O&rgcnodflcrt Volbtiitflrfln 
tu Sttbni^fai, tmbfo feit bcr XraalBftiwc 

unb Srben M haifitr vattUtn pcrrn Stixify' 
f^affiiftö (Sri er anßeWriijfn fflöter, auf 

Jöjhciitijuffr ©ann, binter bfin Dorfe gflf. 
ßcn, btUfpenb ia 32 llJcr^jfn , wpoon tin 
iptil tnii aUt uiib ot»n.)tfdtn C 'PJor^fn mil 
^)epfcn anjjfifflt (tnb , tu i^rnijietfn l'pp'fn 
unb unJ« fe&r rort^jr.Ib^u'icii ■.•<rtin;,unäfr, 
ouf G 3a^rf öffcniliit) rnpatblct rortrii. 

8ctim ol;tr, 9lo(är. 

Kicia'iKtaf an idt'lidu' ^Heiih'iafruiij X)f»rmJrr 1S4h ni(li abrirAonSP"" Wi" 
liOltfiKtit'acb, ttn H ^(bruar 1849 [2*] 9m tOtaimt Un 13. f^tnar 
mittofl« 11 tMÜC, Wb»' im «ROnMeMab« x» 
3mnl»«dni Me IMfuIr »on 80 JUafircn 
33u4«n(o[<, au« brm «uMo 9»'fl'« <■> ^ 
«rtiliiär^Wagaiin ju Srnffmif», M tcn S(* 
nig ^nt^wtnbcn, in Jiffotb fift^ tb*»» 

[3*1 Sei^^ott«. 

]>onRrT|laD ben 15 SctaROC 9li4mlitQB< 

2 n{ir, im ©tattbauft baW« . Caffdoerung 
ffcn 'iho. 3000 ti« 5000 niiit ringt. 
16§ifn et« ni(J)l frnrutrtcn ^fdnbcr, mit Itm 
iBmtxIcn jeto^», ba| b*ttn ^Renovation unb 
(iinio'un^ noi^ MI ym 13. gtlran (laiu 
jtabtn fann. 
3»(tbröcffn, brn 25. 3anuor 1849. 

jDic Ptnoattung btt iLri^onjlAit. 

7-^^ " Dif nftoT^btiT 1 3. birff< 
.ifiin [jj^(„ jrtfn be« verltbitn giati) 
.^ItiU. ^üffpb Dörr von (Snt^tim iix 
^'Vfii^örfi(^^< ^iOobn&ju« mit 6iaU ur.t Ärl- 
1fr, bahfi obn^ffdbr 10 JTuibfn C^arlfn, (^tdcn 
ffbt »onbtilbaftf '.PfPinAUüjfti , Quf mttdtrt 
3iibl(in)<fttrminf, cfffniltcb prrfteutrn mifftt SNUltt »on SUrimcngen in dntm 
foufuftn fUff a|t btm Vuilitum bit aRtl« 
nung brijuMiifltn flcfui^t, aU frp btt fäc 
t^n )V''rrtiti|tc (EyliK^ "Mt IBwifit 

au#iitjaUtn. 
»ücn onbtrn TOü^lfnlrfiijrni c\rgrnübrr, 

fir bif idj jH^ voUfommcncii 3"fritben6nt 
f iv,^liidifii ('^inrirtituuiien fertii^tf , fo tttt 
aud) um btclfni(\c" »i<ij' J" bcivrcn, blt fil) 
an mi<i> }U ncnbtn f^rbcnftn, \ü\t <d) mic^ 
fttHct^ißt, bit %(&auptung birfr« SKüUti« 

|I4 buTc^au« lügrnlyaft }u rtflärtn 3)a btt 
filr btaftlbtn fltfntigtt iSsUiifecc fplib nnt 

ix (inen Wonat (trlriflrtrn Qlaratitit, mti 
ä)on nad) tinigen Xagtn bit ^öti^fl UQig 

ani.'jtfrjtt 3>'<t''"'"1 Ittflclt. 

3Afob ':Biarb au« 91{(«ba^((^tin. Wcntn-i I-] bcn 5-l'niar 18 19, um »in 
M^x aUdimimni, ju li>ii#ba(^, i» »er 
^>l^u^un,^ ti-^ Ittimiftcu !l*oUmar; 

'iicUiifbunfl tinr^ burc^ ba« föniglirfic 
f$Ti(bc»ei\rrtd;t J^ombura am 8. ^icmbei 
184S aufi^cnommfitcil (wmalpgllteR \mA* 
litnrat^dbrl'd^luffr« ; 

tluf ünMtn eon ifoa tH^iTiait, o^nt 
9tmAt in SBit^bAt^ »«(«lafi, — IBittwc 
M aOta «frldttn !((ftir<mann(< Stbam 
Snaurrt , loailffnb in fiv\fnfm 9?amfn 
in btr C^igtnf^aft ni« "iicruniubcrin ibvn 
minbfrj,i(uic\fn Äiub«: ^Jflnricl) , :3afcb 
unb ^ti.tcr Mnurft} — iScilVsm fon 

njct'Ml'ifl, l'iiibfhib <\\i iiiel'ctisormunb btr 
Ijor.if iiir.ircii ~J.'(iubrri,-,ln-i.\<" » 

SSJirb Vit im bti;u fcmmittlrten, ju ^5om= 
Ittr0 ttPblrtnbtn, fcnlAliArn 9Jotär i2?erfl, 
HCHm abfolHtti Sloti^vtnfigftit, jhi VtTflct^ 
gmittt «nf (VisnU^um ncfitvitttii »rrbat 
»on iMt^itjti^Rrtni Bmmobilitn, ilBltfba^l 
(^tT 6iinnt0 , nSmltc^: ■) ju btr )ioif((»cnl 
bfn (*f!»cIf«fo« 3tJ.\m Waurer unb (?v.v' 
Äumian bcflaiibcncii Wüimirmflnf^aft 
börij]: sl rcjiin,ilen iHictliinb in )iv(t $ar= 
ji-ilfn unb I i ri^im.ilni üjifft; b) jum 
5i.id)lajTc bcff Jtt.un lij.iurfr flfljfriji: jTOti 
8l<ftrftürfc von cinfm iogrnjtrf glät^'"' 
gtbalt. 

^onbyLtg, btn 8. gcbruat 1S49. 153 20 
316 8 44 - 
513 28 C>criinKl)tc i.''CPunntnut(1)ungcn. 

Da bttptrigt \!tbx<t an btr cbi-rn prp« 
(fjlantif<^tn lU^d^(^f^^(l)uIf , ,^Tiftri(^> »luß 
babitf/ n»urbt a\f l>cipiijli*iiffnfr ernannt, 

Die (friräjjniffc bi:fer erltbiglfn 
li.U' b(ß(|>(n na<b btr gaffton in : fi- fr 
a. AM btr Stmrinbtfaffe . . 

ttaofia rate 

c. ®rnu§ bcr ®Aicr, i»ef4<r i» tU 
ntm ®ixttn, (wti Sitfen unb 
(tncm tidtt be^c^i , angcf^lii' 

8«" »« _ 

3ufamm(n . . 
mtnaat Me (Enif(b4btflHag ffir ttvl^nuig, 
tciviitfl inb Sttiniguog brt Ö^ldfMM ic> 
({tifTta ifl. 

Ha* bat brr « Mifcs €<M< *"« 

fdntn Heben »cQe^en bcn Jhnfttn« «Hb Ol' 

^cltirnfi V' oerfrOfn. 

33ür^u.^li(t) b-'-i un- SP-rc^rJrr ^abcn i(»re 
i5J;fu<bc fl<bci bc(\|V tie jain 1. ÜJ?dr} 
lS»9 bietone nnviifiiljni. 
3n»(ib(ui(tn, btn a. g bruar HJ'J 

Da* älirrffrnifinajint, 
«Stengel. 

DiirO) 3{ffctipi 'dntrtl ?>{(^tecun,) vom 
A{. Dficiubfi- i?eri irn ^VibiS, lt•.l^^cn tie 
i^filrdfjc <ur i3rant.iiTf'.i. am «lu* 9 fr. fOn 
lii:j il iüerllibfrun.iCfopitJl pro 1848 ff^- 
j »jeftgl ; wovon bif ^ell>fllt^lf n Xjaiu'riijfnibii 
mtr mil ber au»>erMrung ivacbr tttit.jrt wer 
(•tn ibrt «: ((ulFigfrii ungeüuau an bit clabi 
f ;|T.' bal>ier \n entritbien. 
dONtbcidtii, bti 8 S'^rnar 1849. 

JiM Oiir^eiin tficranit, 
6 I e n fl f I. üolFö' Uerein in 
SStrfammliing , »Montag ben 12 ^fbruar, 
fibtnb« 6 Upr , im Saale bti iSirrbrautr 
fBfbtr. IT' (Sin grofer , grüner Sieaenftbirm mit SDJe« 
taHAocfc unb beintmem, grflidirm (9iifft wiib 
ocrmfft. «!Dtr ibn b<"' «bflii« 
bti brr Sfbflffi on b. gf. gebeten. 

[3'j ©ari!)oIomäue «tllairr, 
ißiti^ unb adft^mann ouf lem 
Sdjtrar^tradfr , bat naifclgentt 
ö)iJt<r, a lö trf"<" \^ oerfaufen: 

1) Sm auf btm jrtt)trar}tna(ffr pflfgene« 
IBobnbau«, worin etn arc§tr tjiijfaol 
fim bffinbri. mit «ntm gioitn gtmUb« 
irn «(Oer, tintm DRW^dMd <Vi 
«Korgtn Ö^otitn. 

2) 10 ^or^tn SKtrrfiyb, auf btr 64»*** 
^enbacb gdrgta wib nil tttn «ngiicgl. 

3) 4' , Worgen tUnrlM* Mb 'jt^mi^n 
äBicfen, fci(4 «fböngt inb nft JKfC w 

4) .5 'Wora"! Hderlanb, in btr Jtsltarflfr 
grlc^n mit ripigem Altt anfirttgtr an* 
fann (rbr UMfl is SBffjte VfUMIlbcft 

wer btn. 

5) 5 SRorgtn Slcffrlanb, auf brm Si^ipar- 
itnoter gelegen, xttl<fyc« jum I{>fil tin. 
grfdct tfl. 

9?dl»ne Xoataifl ttl^t ber (Siiiem^ümtr 
frlH». ^. tti t, ^^AMtei 3Ba(&(i|d)l>a<i}. 
Qlontaa btn 2G S^bruar 1849, 'JRorgtn« 
9 Ubr, in loco 'Bilbjfftbbaib. 

0*ldctf: Sr6&n, ^^ominoröell, ^oUfcfer 

tha(, •:',.'.bn:n;n-i ,i, ll'-ali iif, Stftnbübel, 
illolFfiiborn, •',;In^s>t>rr.l, Potebörnch.'n, 
flfiner ^junoobcra , nTüblföpf»' , Tiuu}, 
Fopfj RicOli'rf7ijlo, l>ifbiintfr. 

IM fUbC'l 'JllOMlIVU'llli , .il, i' ;i,iC ir ttlaiT.' 

1S4 » •JliinboI\uiiiuiiir, 2r, .5r „ 4r , 

J9 »"»reu 9t 1 1x^0 4.11' f Ii iirtf, 4r » 
StS 'Jl*i.iiit-ii>oUiljiij«ii, 
lir Xla in i<4iti.'!i, ruvn un» »jtfnt Br<M(»l«. 
P(r|ltlf^(l|<r cortiiiKMtt« 
HM htftn aietftrdiclltB. [3'1 Dal »om Staate erncbirif uii5 von Pen 
Üjnbflfi itsen gataniirtc S iöif*'' >^ra.u0 
»?iffnbal>n:.anlcf>fii K>on I I ttltlliotu-n fl 
ift r-i-fMbibar Pii-ib (^i'inn ir 14m.il 
50,00», 54 na( 40,000, 12n>( a.'» 0(M), 23 
mal l.»,»00, 2ma( I8,0Ü0, .v,;n i[ l(>,ü<M)fl, 
9t«tbtigjlf 9rAmi< 42 fi. Sit nadji^e Da« Öof.ifiit^ifn »on D. i)fln?i^, 
tienruti", jreiitiben feond^urg unb H'Vfibnufen 
Itfflenb, »nibüU 40 l"or,<tn iliicx unt lO 
^riorgen SBufen ; t|i p otrpacb"» "«^ 
t<lei (b be^iebtn. 

"I3^i «ubmig «»Iff, e<»MfK' »af«*« 

taarttn }« »trltbntn.^ ^ 

"30 ber (JremitJgf ift eine 94Cl|ie jalli 

f)eu unö O ltmet ju Ktfauitn. . 
~2ßiti»t 'P orlncr in b« Wm«a#i«|r bot 
Cttmri VI 40 Ir.. ^ 1» 32 ff;« 3«»^ 

^11 itrtl.uiicn. ^ 

^D^i^Jc'tbiri'tcr r ü g g e m a n n tnbr n tt* 

neir balbcn^ffotaen «de r jU mlfbntit_ 

i «uppT^unb 3iaf ift »u »«faulifit. Wd» 

be retf bei btr grpr tiiion^ 

9ttt Onalitdi 'iJiün<bntr öicarin ticVur 

bd t. 0. tB e n b. 

Da« wobUelrcjffnt f ortraii „ 9t o b e e I 

aium'»% fo »ie „griebii* Ötf» 

ftiV (1. b 3 Ir. ftt 6'"'^ 

St B.tbmat\n «etloofang flnbit cia M. Stbnat ihi» ' ^g^a, 1847r 3 tt. , 184Sr 4 unb G !r. 
i^.itt, unb jln» bitlU bti unlcr|tiibiut<m <>«»b ätboppen, babrn bei 3 e b 'i SuOHng. lungdboufe (DrigtnAflooft für alt 3<'biiR 

^tn gültig k 31 fl- 30 fr. unb für bit b<. 
l^^^^lfb,■n^e 3 tbung allein ü 1 jl 30 fr. ju 
l'fiuttei fiM Utffi auf b<.n domriotr bie- . 
ler ölalicr jur Cinjlibt offen. 3v-5f äuSfunft |3' ,il im in<fien(S-c(fe ^ratii. 3u'iue Stiebtl junior, 

i'M irrr i'i r% i ift ii t d' !,V !■ t J I -.ir .■ll iT.U'Oi. •iUcf. ätmmfrm m« l.'-'' 
eine oii« J-vei 3 mmf" bi)l' «"'« 
aBobna etiibf urtfeb'iif taobnunii ;u ynmt.ttrn. 

Äodj «t «« ««!••. b»W>wb au« mrl »o(i&t "Wätn.r, bie ei-te ?1 rni.ir über, j .lOnfiUit« »t., f» »natlfib«« «» »» Ki»nta 

ntt)m:n gtfooiien firtb, btltcbcn jt^ j ii melbni. ■ < n beyeb^n. 

d t » t e b « t U n fl. [2M 3n b'" »bemallgn «lnrcn««a'f*«" 

3« 9ti«. 14 bicri« ©tatttö ^i ttn gta flnb jwei gcg'8 <u mml*ib>n^ $iwf wrt «nai btt 9. ililUt'j^ii «iii|»ni4(«i in imuMMn- («i«t|» <ia* »tiUgr.) 

Digitized by Google für 't>tn S)icnötttg, 13. ^Jc^ruar. 1849, jBerlttid fQoiftftftttteitt» 

aSaUfd, Sobbfttu«, 3«fot)D, CmiiW, Sfmmt 
unb ISatC'frf, JicM'triu*, 3acot^ nod) rinmfll ! löni ti con SJcr» 
lin bnitn. VanUi SBottÄmpftr ttx Sinfcn unb äu|cr|lfn tlnfcn, 
Uufrr Jotffinbe btt ««matiUa unb fc<l 4>oft jum S^fil öc^nfet, 
dl« wärm fit blf SobfÄpicTTf« unb aWarat« bcr prrupifc^en 9ic= 
jBlulion. »Jifl« ifl ba« Un(i»ii(f b« ÄEntflC, ba§ flr fcit SBfl^r^ 
itll nid^t ^öttn fönntn!" tiff S^cet^ btr aRaitildt im tnrfd^ti« 
tfiibfn SWomtntf ju. Die aKnjci^fit I>at biti aWännfTtccTt, fo 
t.r.NN<uuir(rn unb JMoflamiitn noct) t.ittltd] bU {(bwaTjiivtigtn jüöU. foutimntn ÜBitlfn*. Pin nfutr anjjtiff flrgfn bifft SRinnrf 
wäre rin nriicfl Httrntat auf bir ^anjf ^ro^r WaJoTttät brr Ißa« 
(ion. 3" foI{l)cm ^lLsi6iinM( Iialtrn loir tic 'Jtätbc bcrJtronc bcnn 
bod) nid)t fti^ici. Xitff) brr (iSrunb, R)r({b<\lb mx fttbfi beute noc^ 
mit gri'garni ^l'crtTiiutn btt jtonfiilutioiirntn unb bir Slbfo« 
luliflrn, auf riiie inax milblamr, n>rd}frlt>ollc. bo(() unb(uti{ir i'ö« 
funcj bt« Anotcnö, fctn bie ?5fibifnbun,i gcfi^ilTjt Ijat, ju rccfjnfn" 
»flfltn. f^ef(liiöi% P0efu unli Knterljaltung. Nro. 18. •Sonntag, ll. gebruar. Die 2:ol>c«|lraff. 

(S 4 l II f ) 

Str Cfipii^t tDAT tfff nf^aiirri. IDon nram 
«fifiittf tt, brn Un^IiliflitVrn 9iiit( jujufprM^ra. 
S>a ffjRk t(T SQrrurtbrlltt iviibrr auf nnb fagit : 

.Ctr prrbtgrn niT eor, iiti foQt SKul^ ^abrn — 
Slutb «am 6trTfernl Cft wlffm n((t)t, mal bot 
tr<§t. 3>«Tl fcb'it 6{( blnau< burd; baS S'nfiti — 
kott jltbi (in 6I(i4<l, abflrtarmirS SBilb, an i^m 
^anb tili |!( (intn ^tbnitblgtu Stnabtn, unott- 
teanit Maiit |if ^(iati<T auf bIr S'nßcr b(< ®(< 
flit^nifff«, um nod) rinrn !BIi(f son mit gu n« 
W^tn. Cfbrn Slf, bul ift 3uflinr, mein 'IBrib. 
Cir irlttti inl(t cot «ibn ^abnn auf brn Stntn 
nnb vnbalf mir |ur S>u<tl'- 6<r truq bit Siud^t 
«irinrT C&Rbc in ibrrm 6d900$' unb nnirt B^imtv 
|en flfbat ff brn »alftlofm Jlnabrn — bod? bi« 
CtfemtTjfn Rtnbrn ibi orttapt burd) btn 9rbiinfrn, 
ft tiobt bin IRann t&rrt iitit grrdtrt. Cir natb 
kon ^tn Vrafdita alS (Ine Vbrlofr l(f(tiin))fl — 
kir Vlulln tInH unrbdidrrn Xlnbr«, bU «riirble 
r'nri <uiK Xolr Mrurttriltrn Oiöibrrl flnbrt ja tdn 
tfriArmra bot brn Ilugrn bd bott^iiigen Wenf^m- 
W^r f!r trug i^re 64anb(, ibr (tlrnb, %t atbritdt 
M kir Singer »unb. un ibrrn itnaben anfju^ic 
ttn (ine Irifr ^tffnung hbtr i* in ibtrn 4(t> 
jra, ba| fit Den, brm P« >al Sebrn flerettet, einß 
feiebrtreben »fttbe. Unb iS) — ttenn bir glübenbe 
Cenne 3m'< meintn Säumen <u oertroifarn btob* 
kn, »<nn bi« (Ürfabtrn brr 9BiIbnl| m«6 umring* 
tra, wenn itf? brn erfdivriildjMten bfS S>tni|tr< 
(a «tUfgtn meinte, tik^K mid) b« Arbanfr, i$ 
fbante ibt «ie(I(l(6t noit) einmal »rrgriten, bie 
•it unrnktiifeeT ^iebe an mlrgrbangen, bie fflr mitfl 
a^tr unb 9Hüa bei Scbtn« geepf'rt ffat. Siefe 
ffifc ^offanng tnta ii^ Aber bal Ren ^rürr. mit i^i fies <4 an !*nb — >nb i((lt 

S>al arm«, arme Seftkbbf, mit letrgeveinten luge« 
ftanb |te am 3iele ibtr< edbrnt — ba f&bn ba» 
unerbltlll<te %<t)^ttt beS 9(fr(|<( bervnler, unb fU 
kat |(6n 3abTr (iing umfon^ grbcfft unb griitien. 
Sufline, 3>jflln(, Irruet ^rrf, QIrb avi), fliebe 
«on birfrr Qtbr, bie nur 8lud) frnnt unb frin« 
iSerfibnung, flli^i mit mir, bort oien fe^n mit 
unt mieberl* 

©er IBerurlbeKte warf fldi bti biefrn ©ottrn ouf 
bie Anlee, greifte feine Vrme grgm ba< Srnfler auf 
unb »rinte laut. 

tD<r <Srtfil!(tie Fd)R>lrg) rr fdbde Kobl, (ier ttu 
xtn fein« ffiorte nii^t angebrad/i. 

9iad} einrr geraumen 3(it flank 6ie|per auf »nb 
fagtf tonlot unb rubig: 

l)ait rinii]r6 jLirrnbgrn mlt^jrfiradit auf mrf« 
nrm 3)ieltfi^ ffiaf bason ba< (Srrld)i nidit bran« 
fpiui^t Für bl( itoflrn meinet $to$riT(l, gr^iii 3it> 
jlineB. 34) n'(i§, fd) tbue Feine Seblbitte, nenn 
id) Cie (ifui^e, bafAr ;u forgrn, ba§ bat atme VBeib 
urnig^ent babnrtt oor 9Rjng(I g(fd)A|}t mlrb. Unb 
ieti geben Cie — BteQeidit B>iTb mir leli^ler, »ran 
id^ aUeln bin.* 

S>(r Q^riflKt« entfernt« fI4. %u aiibern SSorgen, 
eine Ctunbe eor ber 4inti(&tung, fam er Itiebtr. 
!D(r iBrrurtbetIte ging »lebenim unrubig in feinrn 
Otfingnlffe auf unb ab. Vnf bie grage, mie e< 
ibm etgeb«, nie er bi« 9ia4l (ugrbra<bt babr, 
ma(6te er eine Semegung mit beoi Xopfe unb fagi« 
jAbnrfnlrfdjrnb : 

,i% Dual, in ^bOrnqual. 34 b^&e mlt^ aS* 
gemAb'f meine Sebdafm auf 9otl ju ridlirn, «<r> 
fb^nenben (Imtiflnbungen Raum in geben in met» 
nen IBufrn — aber immer uirbet trat ber (r^le 
Vugenbliif in f(ia«r dUiU^ttlt oor meine 6r«(e. 
•(b<tt Cie ben blau«n Gimmel, bi« freunbd^irn 
4^&ufrr, bi« grünen iSlume, bi« ganje f^mli^ itnifiertum übet 
atni in *{"ftrtff 
jlrr be« 3nn'«'V 
idit Üngc brant« 
Kadoivicjfa unb 
tiiibTfcbtf fltiieU- 
en iiidjt In bft 
namrnttid) ab|:|r* 
cn anj^rnommrn. 
:50 brr '»runb. 
f^wirt^fc^aftlid^cn 

mfttbeikn, ba§ 
litt ^{otr jufenu 
if(^rn ^vrgranim 
i»(rlmrbr brbarrf 
. l>ai b(#b"l9< 
aiirtfbrutct ^abf, 
nbf iS^dntfö bf': 
int«>f)aat bti)Ax* 
erfammiunt) na<^ 
lonrn jtt teiban« 
i^tiiKn ilOoitrn: 
-« Äaifrt« nntft 
J^rtbfc 3fw"i^iA*= 
' ank aUerbüctjfU 

bte§ fitt), oic 
Ibifl.« 

<itm rntjünblidjrn 
»irbrr }u (rifolen. 
tvirbtr brr^ieftcUt. 
)tn in i^rer (9u 
runft fpc;itU tint 
>ai bit <l)<tfAnei> 
. 6ani|»baufen gf* 
crrtld)ifd)f «cglf 
an i»pr|!|rlrgt, no< 
un«) |u zun unb 
tntn Spi^f bann 
finrr 3"f'i''""f"' 
» rinc (Srjinbung. 
;tn aOrrbini^^ von 
>A bcr ;Ke|>ubl(fa' 
!drj bro^e. b« abgcfaittffti, 
ffub, ber Cenft« 
rfem flugenbüif Iii 
"ei be^itbfn. Tit 
yWliti brfllmmt. 
HijJcru frinen Ur- 
flW 2<rrn nnb bt* 
tlaatf JnkiH^nf^; 
U, 3 IrbrnA« 
»Wgtar^itt 1 L^iyi i^cj üy VjOOQle 
"-t:- 

* 

J, 

et 7 

.1$ ) kTwi/ "l'*'*;; ""«•»..• ,„[.4,, 

»t»»™ (ff )ii(oiiiii,,„tr^, 
• • • »U irtt fo« fii^trn — »tiflt« .»ibanlni I». M« ' ■'■ """ """"" "'""•"•m Bi"- -«Bn ht «. ' «■»«I'» 

tHilMi.hi.,,, an««., M tT.»tt„|, VtH«**^ ^ "^^^ ' '»«»ir»i,; ft«rtfB «rriilii, dte« inbcutrtrn : Rl«! RafU* •u «iifji. »,iMi,*,, j;,„,(»r "«w:/!* N, !l, 

•»l iiftatt »nWn r»n, mit tr>u«rn It« »W 

»W/t oll Mt (tg, . n,, »ifff aui» n>4 fo Kul' 
II* tniu<i|,tu|t (foa, unk niX «Hi« 1« lM> 
*«• »lla^l obrt »4« in »«• o'illifani tibiUni M 
»rdn at,t t,m iMTciiltl*« «nitenit Unqt 
Ojy Google (rf4itft (II Q«t>A*t U innam Sfrtai ttUti Ui, 
in vfl^ (Sri 4alt ant Ctii(« Fu4l. iral 
DrKlfitUab (n voirifrintll^iii 9UmnUn in fi4 
algt. flrrall tln4t (raui «ufanarn, k«S mdi 
fo lofnl« 3ii«i(cO»f>l Ilofitiirl Uti brn fcgr> 
■»nlra ,ii*ttl(4ifB Seift* »awii et IU,]I (ttn 
la Snlmlfr rlm «rirl|T(ii ml(tllgrn !|3jilfl, kro« 
fil6rn ■(( riiira grtilmRl^''eUm , unridtrn Üilaifcal 
in uom«^'», fit rbtnfoirstt. vir bat '])rtal> 
luTtirr Jtjbliut vrlt , bafi ll(f>t StoM in tri Rl^i 
bfrraAt't, «at IRaaft'l !^on r<inn fifettifUfl» dif 
^tufLirttbit »nllfini irOibr, — (ib bol feB cf 
■litl Co loagr abn birfr fbrilc 1Ha<tl bri Vb« 
(rtatilmaC mit ttna a-citinjinrtfllfn blpiomatifdira 
9'jlttaagni aab 3ntriiiu(a aeib miltrl, ift trcH 
rinr fitit Vnl'tllnnii b<l »»irittOlnlii(«n 6ta(ll> 
Itbftil in StvifAUnb faunbrnfbaT, irrni|)|lrfl nie 
«tflArit. Kuttanb uab SmtrO Rnb <8<i)i>fT(, 
bU bui<t tiiu Fe lUt ittufl »on rinantrr gtidtiiben 
irrtbm, bajl ttiiu Vtiät t<nAbtifiil-iI. bl( 
ihn Watar aa4 nbfioiwn, auf ^cb unb Srbrn bt< 
ItaiTfm aifftn. Orr ahn it4l dar VUlin) m» 
fi4n fbllf, brt (reibt (in tbtnrnbd Crirl mit 
htm, vi ffiwm QSbiri aoi t(/e»flfn i|i, unb «rt« 
biAtigl (Har VillifeirR v»n com (rtfin. Inbrm rc 
in rinra effrara (Bibriri>Tit4 )B brn e9a«al(lrn 
brr Kilien tritt. 1>jl (Inb frlnr rfrflerif*m t><f(c 
■ailonrn, bm 9e(ert^n'f4rn Saav^lrtm abqrfrnit-, 
arin , maa ktt bir tBfrhianrn brI raf|If(trn iPoIfl« 
br^Iüifunglftiilrml fa|;t(lanfl an Ort nnb Ctrilr br> 
tbMfetrt HBb bif UrlrriruAunq gnrennm, bif |rg< 
li^ Vrtiktrunq aift iNu^lanb, bir rlnm anbrlrn 
iM frtnbilitm SbarafttT tot. für bal hngltuti»- 
■rUr S)rut<4Ianb »rrbrtb'nbtinqnb nrrbra nuft. — 
tiiu Vflijn) )n<ii4irn OIai<l( unb Vrtrilburg l|l 
tttIK nl^l )U br^arrifrln unb ibir 9rA4|lr Ilrgm 
«•I. Vi 1K uaIrBflbaT, bat! 9iu§Ianb bif botnlf^tn 
mak lllkaaV^n Htmcrftrvl |ufiinnKBgr(»grB bd, 
vm .fitat figrnrn (Vt(B(m ;b (4t|(a * i^gra 
Irraf Rjiim grf4a( mit tin 0(rlitrl can un< 
ffTtt Crifr, n;t> rl bo4 uatit fol4rn Itmflinbra 
brr sMfrrrrAltltr Stbtaui]) itifitirriitT Uab iral 
(»Q OH* ba von l'nrr I44rrli(l)ra StaaiormfrrfTrrri 
Ultra , B»1(t)( al4t mitt vttt , lannt B'^uBglu» 
dri ^n fdrrdbra . anb an brn lan^buti^ra Xura« 
mtuflaaiul ita 1813 <b Ountm rintt K^rla» 
Bare (■ abtirOIrra? Riiit aa Stirin ftr&l brr 
Ina», faabrm an nirarn. D*tt iS b«i iDunh. 

r* bralFitr Clfirt aab Anliur <b n>aliun gilt. 
IX« grmtefrn brntrn cn (tinrn firirii ottt Srulftt* 
Uab, babrt mir« rl fttit uavelitif«, bir f^lu*' 
■mibt natlmdcifrtru^l kai^ luffirOang «iart 
Atraiarm« (u brssDtirrn. Drr fifir f^teit St^Irt, 
br» tu b*nlf*f VtlUH ffit brn Wäriljii»n tat 
jn C^albrn fomsKa l.ifffit, trat bir 3'iiuifa'rifuna brt ftaailfr^ra VUiaaj auf A«tm brt Oolflfnn 

Ht^irrn uab brt BiritHtlialmffrn in bribrn «In« 
b<ia. So^t unfrrt vttrinfaBlr Qlrllung ia blnU 
(^n Xclrur, babn bir Slaaugr c»n Valal. bo^ 
irnrt uaflatr SuraBKcntan« alt liRutlaab, aafrirai 
drb' anb lirbrnlFiinbr. Wt na« Cfitn liffr naa 
bir 9trl4)ltiBblirB aarf^i'ra, vrnn au4) nur an 
Siuilinb <a )<ig>a, baf aaa AlditrI mit WtiOitm 
|u siigtllrn Bitp, iii man auf trlata aabrrrn 
gvft, all b<m bil „qui riic!" alt 1^ Prl^l uab 
(Irtcn tciU, — brnn bir !8l>lrnfan| anfrtrl millli* 
tlfitrn Saitfanfrit Mn brr Oügrrnjr unb bir fünl« 
ll^r SfarnftUBg brI alibrulfAra traniefm^affrl 
tinntt gar Iri^t brn ISrrbaiil rrgr raadirn, baf 
grfrrimr illnsiiifUnbnIif' ailt ütu^anb btfllnbrn, baf 
man ba(rr bir unbrn'attKn CRgtra^m rinra guten 
Srruabr ibnticfr, brn aan nur (u rufen btauibr, 
n^fan aan itin niltig iilut. Unb biifer Claube, 
bei Kit bann auf eine fo nalüiliite Oelfe Im Sclfr 
Qata bt(4)in f&natr, Dir« auf atte iiüt rla Ui|Mir. (Ii a«g ni4lt gant uniatrrrffant febn, attl ,ta« 
BiaTiine'l Oieifen natfe b<m OrirnI In brn 3alini 
1832—33* Crtfdlenm Im 3att 1834) Hnen «u». 
«u<l am rinrm 9hhtitS> brffrlbrn mit brt brtHfimlrn 
labe Vflbrr Ctanbtrr auf brrrn ^ifiung auf 
brm Slbanea, )u brtnebarn. 3n brafrlbtn lirgt 
rinr mrifaitTbigr iPrei?be{einng Ktt Samatlfar, 
xciU)t bur(t bie DHrviKrToIutiiMi In Crfüaung ging. 

Die tabf fa(|te unler Snbrrrm. aal nelt^rm 
Abrrall ifrr a(hologir4-mtßifitirn 3wra (ereerlruit« 
trten ; 

,34 Irfr in Wa •rftlmen. III« fnb itfr Min* 
brr elnel brr (imallfdirn gruer, bir bri unfernr 
9(tuTi brrrf^lrn , uab brrrn gfAiflitrt ober unglätf» 
U4>rr QiBflu^ grf(trtrbra (Irtt in unfrrm Qlngm, 
auf unferrr Cttrar, in unfrrm SAgen, in ben 9i> 
nranrnten unrrret '^nb, in brt 8otm aafere« SnM 
(ff« eift&rl« taairtinr. et fr» nai$ brt üttw\ bei 
feinlgen atabifitrt (etfunfi). In anfrtea Oettir» 
gangen, anfetra •ongr. 34 frtr Clr etfi feit tU 
nigen Claabm, uab bo4 fennr 14 Cie, all (Itti 
i4 ein 3a(ttuab«rl laag mit 3bnm gefrbi. — 
dfrriDul fagfr: 34 rrbr n«4 la 9Iel4nlffen |« 
an4, abn bet na4 «it fomaen n-ttb, tcltb ^ 
(Iu4 rebm ia 0rlil unb in brt fDatrftril. Rnn 
brr llfl. b«i teil rttrirttm, bet tRefHal, brr no4 
nl4t ge(omaen ifi, (T) aber nl4l Fem« It. bra 
«It feM lotTbrn «il anfein Vii||en . uab auf beffrn 
Jtonmrn il4 bir aantr fiteft brrrlte« Sir gan^ 
SB:1( fü^ll bil 'Setüimiü, tie SicitüTiiiNjreil einer 1 •i{|R fStn. ntUn in Cfmfl^ 

t)afner 4)pjfmann. 
2) 2 WoTorn 3 ^((rtef 12 Dtot^ai Vdct 

unb ^t((( am moßKt Mim feM Cl^ 

unb btr tS{wujT«V. 
S) 3 SicrUl 13 Ä.a(>en ?I(ffr am l'frtbpn. 

fang, ncbra txin fttrc^tnlanb, bm C^ü 

tenofg unD ber @dlrTba(in. 
i) 3 !8i(Ttd 20 9iut^ i Ute^M B 
, iwr Srg f Mklt tan CM^^ WA MV 

5) 3 Siertd « Sliü^ni «irr in Bo^gt- 

«Ig «H^ of tat NcMim unaiiit« 
aii'flro. 1788. 

6) 1 Worgfn 95if<< {lintmn Ätoftfr, ou^» 
- te ffi0(n ^ciibl genannt, nrtcn 

SHcbfTdufr unb iißuiwc (ftnfn. 
■auf DrlHirmr Sarm. 
T) l ^oxtvtn , ■dliiicn t\dcv im gluljr 
ftfgtn 3w(it>idd!(ii, tiße St^nung, ncWn 
üMiti bcmlMtim tti* Ch|acl> 

b(t 9ixant. 

8) 1 Otorgcn 2 ^t<rtrl Tidu cm ber ^oriu 
l«|cc 6tcaf(, Mim tXmM Hcautf 

Sonifla^} teil 24 (ar"frbi-n "■Pfcmiii! ^vo 
truar. 'Ji::a'ini i.i^ i.' 1 i';.^'- 
baufun,} tci t''<«MMMB MiiiWM>MMIMB 
)U iduben()auFe vflMl^HHMBMH 

unb Srbcn btd 

gnffnft« Sri 

Srn, tt^f^b 
:brtl mit Rite 

unb unlrr fe|>r 
auf G 3j^(e i\ «uf bic |M »er OcHMBcrmg Mm 19. 

i:iftrmtrt 1848 ni(bt aiitAM^tm ^ytt 
wtibfn anflfbolf onj^tncmnifn. 

Soltfif(bbad), ttn 8. gcbruar 1849 
Rinigi. gorffomr, e4> w ilUn 

[2'J «m ©{fnUage bfn 13. S^rbtuar, Sor. 
mittAg« 11 Hie, mtiV im Wan^qtbdube ju 
dnMitbraittn Mr 8(ifH(r von 80 ttUUnn 
OttAa^afi, autf b<m ffitMcc ^ 
IMmibkfllagaiin HFniMfleri ra Im SBr* 
itigßnc^nKnbtn, «n ?if(orb gegebfl. 

t>MnR|lag b« 15. SrtcMr. 9t««iiriUoB< 
2 nir, ta etibi^nipe balK«'« 8a|lr<flrrung 
brr fon fttv. 3000 H< jIMKK) nÜH ringt. 

IJ§tfn cbfr nicfct crnfiifrfcti ^finbfr, nil bfai 
j^ciTirrfcn |cbo4>, brrtn ^Renovation unb 

fuben fann. 
3W(ibra<frn, bcn 25. 3anuar 1849. 
Dir Ptri poirnng fttr iLw^an(lal r. 

/'WK^ Sirnftag btn 13. Mtfe« Wonaltf, 
Ij;"^ loffrn bie «rbw brt »erlrtten Jtanj 
'itiü 3offpti J)8tt »on (5n«jKim tbr 
VfciAitfigrtf 'iSobnbaud mit Siatl unb 

Ttr.bjbri obn.?f^jlJT 10 9tiiib?n ®artrn, tifv\fn 

■ , :,i . V j :' 'l! :■ : M ■ . I .f - .,^1,' iiirti. cvf »iffft mkOcT «on Slirdmrngtn in rinem 
fonfufrn thiffa|c bm ^uUifuni bic 3Rei>> 
nung brijufitindcn g(fu<^t« «U fry bcc für 
ibn grfcTtigtc CyttHbcc «Übt m4 SB«Bfi^ 

autAtfallctt. 

9iacn onbcra 9Rfi^(rn(citt5crii «^r^vnübrr, 
für bit «b Jttf fcHfotnmemu jufrtf^nibfit 
bfr(\lfid)fti (fiiuitbtuni^fn f(iti)^tc, fo »te 
aud) um bU-|fnt^(n nidjt )u bcivrcn, bit ü4) 
an mic^ )u nrnbrn gcbrnfcn, fri^r icb mic^ 
grnöt^igt, bie !{5r(;auptttng birfrd ftüHct« 
ali bax^aui lä(\rn()afc }u rrflörrn !Da btv 
\ix benfclbtn gtfettigtr (Splinbn folib nnb 
jnedmä^ig »ar, fo ba| bfftlbc tnii ^ 
}iT dntn Wonat gtlcifirtrn (Saranlie, nie 
f(bon na4> rinigrn Xagen bit l^ö^ft biOig 
«ftgcfc|l( 3>^tun(\ Irilirtr. 

Satob Starb aud Sliceba^I^tin. 

üolFö = Urrdn in «Jornburg. 
Sfrfflmmlting, Kornau ben 12 ^fbruar, 
?lf>fnb< G U{»r , im 6aQlc bei iBittbrauer 
SStbtT. 

(fin gtojirr . i'iiinrr 3?f.if nfcbirm tnil 'IT?«» 
taOAocfe unb btinfn-ftn, firfiirfinii Orijft wiib 
vtmi^t. »fflfT i^n {lat, wirb um bk 
hfi trr S'tfbnfnon b. ©f. grbrtrn. _ ^ 13' 1 ©atibolpmauo iJtllaijUfc. grciwiUiJic 
WentniT ben 

ni't >A\,,i,i,utt,i| 

Ii.iu'üui tu' !?! 

I^IS nufiunor- 
UiHTatl'St'ffclilu 

auf 'iUmt^t 
(Ültwctbt in !B 
M oOba ort 
SDtaRm . (ant 
i« bn QlMRfc 
wiHbcri&lniiett 
»nb tßftir !Dl 
$tter {)emmei 
wohnhaft, i)an 
torgrnaniUen 9 

ll'irb por ben 
b\u\} r.'fi^iri-iib 
U'r,\f« .<t'ic!;if>t 
(■(fi ii!,^ auf (:? 
von uac^briric^i 
4)<r $annt<, 
bra (S^citutm 
JtHpTian bcfUtN 
^örlg: 81 
jjtUrn unb 13 

^ 0 r.i U u [ ^ , 

'|)Ql)Vcr|l(tarri 

Df^ f. ^01 

SBonlaa bm 
9 U^r, in Icco 
erlögt: Stil 

molfmbom, 
Heiner ^und« 
fopf, Ri 

180 «die t <R t»r 
154 . » dlntkt 
n b««t»e« 9i<i( 
19 Mtn 9liif 
ttS rtibm «Baal 
1$7 JOe-tn tact 
MrWt»<ii 
SOM Mtn 9M wir «art», un* b«n wir Wen fiftanen In unferrti 
Ct^rn. — fttju^fn 6lf, «a« 61c »cüfn 6lr 
fnb *•* finer in OTfnfdxn, »a^f tif Co:'ftun,j 
mit jnTtnbft, unb ttfl4f flroSfn "Snifcrtt ba. 
It« »ttbr« on brm aD^rf«, ba« hd) vor. 
ItTcitct. 9olb »tlbrn 6(( na« Clutor« <uTÜif> 
ftbcm; c« m «II« ntt inco»«. Sranfteilb 
• llcl« b«t«04 tlllC «l«§clBfea6( et« 

Hflf, 9U »«cbcB •« bcf tifftUtts« 
«»eil iietwe»* 

««t «rtfii ftewilrt •nfffb't S«gef«4.. 

«inro «ene fat W» BUfft. gnWtlg «Bfildb» U 
f»nMa«t, In ffranftel* i» bif DlfJuSlif «riStt, 
^(llft SbAfl leiroibfn: nu wirb tt in 5>»utf*Ianb 
bNim. V* bn *«b« l«W6t ^al. Unfi. 9la«t. 
mWn Mlbni «o^moI o4fl g buttn uv «iBfwabtrtl 
btt Silier US btl t;4t« fugm, «ier tt »iib fi 
flHfit brirm, bnm 'Wf •um H «flMMfl»« " 
bft #5ri' 5 Ml OTorlrti, «reifciü! ffl««n»lt«oii 
«IP .DrfrliiK aJJatMrli, txmüiil' werte« f*9«« itutHsIta W« ^ Utm f. alfo kw^S'b«« 
t(M«iM«ik Sbtttr. 14 bM* 5>ir! faa« »ftfmaiwi. 
3<b (r^ iwot nmHir wt«« dinf»« 
f(b btn ni« l'rab* «hb. oltr eeufll SulMl« «« 

bf Urmfn iaht i(fi beul« ifjrften, tele 14 bbt*'» 
tf< ff bft Jtutr'ilrfdjrfffn ooA nf bal6e Stff|»ill*, 
i;t 9Bntffnutt M't« 6a*'n- »«fenbfT« %t»n Ib« 
bie rtlcn ^jnaacr fftr jui?rtfbt. 5>le ba6e« tfUf« 
fifct ftarfn tin ufmuniftnten fo btJ «la« W" 

ten^Bünfi^fn j« nldjt tstettnfbe " 5* ifool», 
fe »4tb»n bami« frlbfl Im ^alijl b r (/;jrrn \fjtm 

«Uten erton^t boten. 3f»t bfittif i*. »*• 

nl et btulf^e tvxMfKext aUt Dbag MiHuftnvol: 
g9d tt nUb j'(aurn un ai« itM^^^* 

— S*' *efS nl*, m(* foBimt H immtt W, 
alt c6 lif Sifitfii bfi un« Moi efne Jafltellt !<• 
It6»n UP fftr ui llüiflifb jf'tfflt, bebötitt bat, neu« 
man bft. ®r iiai af» ,^Sil6 uu9 tfm 33oH»* «f, 
aSet bfl ©ütjftn.fl;T Äi;minan»io tat fc ilfi(b 
(tOBOMln lafftn. 

— SHc tffictiicfibl^it t«lte «(önlgli« imbt/ 
I)lbbli<b U P* Ol »wiTubller VMm' IrKKbm. t 

— 3* ba6« mir u( itn riüfn nttubfnfc^tftf 
äbet ^atl« ftnt glaW» «bami Jfltifr ror jic« 
i>bolfC |rl»n laffrn, »n fo rf<tt bfn iran:&ilf4«n 
— Boprit nennt «an bet — uf^ufajff" €ttU 
btn I» ni4 fe ntelutloito |u Stuib«. bc« i4 nir 
ftt meint tkt 9f»U |arA«iie|M/ <■ f*>^ 
in| rcttwit («be, nn inner nl» «f «■ «Ww «• 

mlin eis« In be «onk '«MbcfUnlfi. 

al4 ob |ar f"« B^ift ni* mebe exl»lw« »W»» 
ate ob ft aQf fef müiftn, ble «0« 3oltti Snobtn. 
2lhfr nu i<S} l-itt:x\tbtn habt — M m MR 14 
fibo« »lebet rinimna^rn ttiubiAt. 

^ Ht, toie bri in t)futf4l0ttb bertfbt, birfe 
nfnlnM, blfft 8ot»<tua4eB. blef« Stevoluiionf n : 

bt» tan n« W t« «U*» ■**« 
Set H a<4 I« «UI, bet gmltt mir. SRan »iib 
hau wti*tfl! 3««l fr Utieö« »le — bieSuWnbe. 
Sotabfr man Ia4t. ttit tttfn Si|. M nocles 
ieRbfbfn , wa« |el»tn V«4lf, Jefe benlf |e» 
brutft , übfnrorjfti fiü6 i« dftifr betübmi. bet |e» 
fir« iJIadjt nod,' ffftir 'atnunfl baoon talte; ifflfftt 
fiad)t (rar nt altf Bflt , tro fcfulf 'ne nfut i«; 
ble »frif, ble bfuie »fbf«, jlnb ««* SRUUfl Ifci. 
Ut; HO* i(b l'(l«n «»l'*'*. '« moijfn ni* wabr, 
«■ »Ol Üb nottm etlebe, i( beute f<bon tobt! 
l'fMi. non loirb Janj »etr4cli, un rofnn i* 
IMe, IMR ÜIM 14, «4 »tat Cdln Xeflomenl in SBerfen) 9m» 
bfftifiigt flnfn tnniifiinn «fri*i«to' bie »Utlgp 
ftcifle, ob ein in fö'tffn ab,if'J§t»» Iffljm'n* »H« 
tt|Ieit f)»bt. SlJii 'Ji»» niwlidj fin fetdit«, uitb 
bic (libfn, H< tui* b«iT'lf>f bfnadiitdli^t itftbfii, 
BOOen e« umgfilcjri» «oifffn, ireil fin 'UJann, bft 
dno fo cinit «oOk. «i« Xe^amfnt, fo triebt' 
IHtig bcboablt, boff et d In «idc biinfle, nn. 
■ba|l4 bei QnHonbt nnb flifo bn«4au« ni«t |n« 
n4iinnHf«b<» fei« ttMife ««4 ein felienee fall, 
bei «fa SM4i(r «ml |k fcfU«« b*t — 3n meine «eHautoMo« , bet SiM, •'•■■^ 
BiHung »oilelefen tettb, bet » nnfcWwHi4l 9» (8>)oMat-If itft ■) «taftnunfdjfn — m»nf*ftt 
sen etat;! unb tf<f»n, bif m^m be« «eibr« 
unb bfr aJnleuoicung mtbt M anttu aueflrffji 

fnb mikifen fidt mit SpoStaidfilftn btn-affaf« ; 

tarn lellb bet tteltet|habl . fla« brfctl«btd"<' 
Ibnen int «otie Ucnen. «o laufte «cibia»«« »«« 
fibtollt« «n* «n 1000 »I04-«. 
ben 6«>»on} ol W Ui| -Un •"f" 

mit bfoi affiltitiftfn W« « Mn «"» 

fo n»Tiif<b fipn fcnnte. 

(Da« b<iSt «mantipatle«) «S nU4« 
f(b(e§ ben SBilef an ibrin erauHgam mit ben »e^ 
tm: Itijt nnb M|t «* Ib. «ei«! 
SM« utbinbo nis«f4tf4- 
»ea«*.' iMibi) B* JBdUi een «. llime In «MÜiMn. Digitized by Google für iDtn 2)icnötafl, 13. tJc&ruar. ^crün« fQoiUtnvtteitt, 

ÜBaUfd, Wobbtrfu«, 3rtcol'D, ©frtnb*, ^f^ifHp«, Zmmt 
unb ^Baltfrf, Äobbrrlu*, '""^J 'i"mol ! tönt ti ton ®tr= 

Un Ijfriitfr. kJautft !8otlSm})fcr btr i'inffti iinb rtufeirfltn Sülnffit, 
laiifrr lotffinbf bcr ÄamatiUfl unb tri ,poft j«m Jljfil fltl^rt^t, 
dio »lUfn fi* bit SRobfSplfm« unb Tlaiiit» tcT prfupif^ien 9if= 
tfclMtien. »Ua* ifl bo« Un>\Iü(f b« Äinigf, ba^ fi< bie 2J?iibr= 
^lcit iüd)t bürtn fönntn!« rief 3>>f>^t9 bet SJiaJePit im entfc^ti« 
ttnten 3Rom.tntt ju. Die aJ?>ijefl<it ^at bitp 5WrtniitTi»ott, fo 
pTodamirtcn unb proflamiitn no^ tAfltit^ bit l'djwaTjtvfifefn S^lät« 
trr, f&i (iiir ir|)rrfpnli(f)e ^elribi^^un))'' fltuomttun unb nun mäblt 
bir {)anpl|iabt btnfdben (pnifjUdicn ^.üeleibiiirr , |a fit wäfflt i^n 
ni(^t tinmtil, nein jtocimal ju t^rcm '^ertifla unb tr niib nod) 
ffttt in pTtu|ifd)fn fanbtn ou« ber Ißablurnc bti^^orgföfn. ^ft 
ba« ^o^n, Stoq ober |>eTau4forb(Tuug'? (Jd ifl bit j^ol^t Jlnt^ 
»Ott btt 4)auvfflabt auf bat unti^örte Xitibrn btt ÜoUilTcrftT 
btr (Sottt^gndblji^ftit. @inma( unb nod; tinuia( ruft ^trltn in 
3>icob9d aßabl btr Äront ju: »l^ai ift b«« Unolüif brr Äönigr, 
iü^ |i( bit 'ii^a^rbtlt nidit ^örtn fünucn!" Unb in 'l^albcd tu 
fliit bit {)tiiipt^obt : vIRi&tt in oflro^jiTttn Jtarlen^iuftm litbt 
bit gtti^tit b<t 4<cl(ft fidj Itnuxl JU atünbcn! äßlr wollen 
<IL^al)T()elt , wir ncUrn oiganifd^t C^rff^c, in btnrn bit (srlbfirrc 
alcrung bit )u ben legten Jlcnfrqutnjen ai)tfge|)ragt Unb in 
9iobbcrtu6 unb Ztmmt proteflin bit .^lauinfiabt get^tn ben un« 
naiürlic^rn Sunb bc5 6<\&(le unb ^ÜBliicillocf« mit bn 3ufiii h*^ 
Sktfotflunfl ber beften SWvinner btS t'aiibe*. 

ribtrlin ifl Tofenb!" (ta^en je(t btt Aon^ituticnellrn , bit 
burd) i^r erbarmtic^e^ Sdliselfltn i;ier, burC^ t^rt ^onalili\t«be< 
racn^rationen unb tl)re blaffe guid)t eint fd^mert 3)til|'(^ulb am 
<San()e btr ropalißifc^tn Ultras auf fid) f^rlaben unb tbrcn ^o()len 
3)ofttinilTi0mu< für immer bei tem lUolft in Wi^frebit gebrad^r 
\)abtn. »iBerlin t)at fein ))clilif<^t« :2:cbe;utibei( orff^oc^en!« 
Iieifdien btc %bfoIu(iflcn unb fegen vod ^ntVimni , baf i()re (o:: 
loffiilen !lnf)ren|:iun^en )u Sd^anben ^etecrbrn, ^inju: „^ic in: 
bircften 3L<nblcn jtnb alfo (ein SdsuQ gef^en bad aUf^emeint Stimm« 
redH; ba^tr nltber mit ber breiiefien ^afi«!» T'ie Siejenu le« 
moftatit aber ernbttt inbei i^ter 3JIiH«en unb (frbulbun^en retd^e 
Oarbtn. €if ruftet f»* nad> fdjwerer Kvbeit )u ber nod) fdjroe» 
reren, fie madjt fid) gefaxt barauf, ba| fdjlimmtn 3"''" nod) 
fd^linmere folgen fönnen, fie fc^rcitet ernP unb feierlid» iuui 
Jtinpfe, toc^l wiffenb, ba& aud) |te ber giieberlagen nod) uiand)e 
trleifn roitb, bod) übcrjeugf, ba| Irnger einer e»tj»rn Ober jrear 
untrrliti^en (ünnen , aber ba§ ben bcmofratifdien ^rin^ipien ber 
Zriump^ tutest boit bleiben mn§. ISit batten bit ^etnbe bt« 
te^tti auf ^<a^!(ran>aUr, auf Cvmeutrn geredjnet, «eic freuten fie 
fid) bereite auf neue 3)r(a)KTunaä(trun^enfd]aften ! 6itlt i*»cffnun.^ 
ttx (Staaltmenfdjen auf ©ewallltreic^e ber 3)emofratie! fiai 'Holt 
fann, leenn ti fo einig, toie in ben 'lOablen |nr }reelten Jtammer 
bleibt, bet (Sewaltfireii^c enlbe^^renJ ttioüte ber {jlmmel, bie bibcl- 
ft|lt Sle^itiun^ lernte tjltidifand, cbnt €taaief)reid)t bem (^ott, 
ber fid) burd) ißolfetfftimmt fo Taut rtrfünbet ^at, bie ^bre ju 
geben, bic ibm fltbübrt ! Dcd» ^acobp f)at flefnjjt, unb 3accb9 ift 
ein ^tijtnifunbic^er: «Da* ifl bai Unfllücf ber Äöni,\t, taf fte 
bie ^alr^ett nfdit bören fönnen!« 2l<ti( fit bad nidit föntien, 
trtftn ßt bt'e $re^fr(i^eit unb bad SltToJation<rrd)t unb bieSBolff« 
rrrtrefunfl ju Stoben, ni<tt »iffenb, ba^ biefelben btm Ütitfen (|Ici= 
d»fn, ber, fo oft er bit (?ibe beri^rtt, (irf) mit neuer Äraft erbebt. 
Sir nennen ben Staat tine Wafdiiue unb bir !liolfdreife blauen 
X'unfl , bit X^cten. 2S?oblan benn , irnin ber Staat eint foldve 
SKafcbinc marr , fo weiQ bod) febed itiub, ba^, wenn man btn 
Damvf etnfd)lie^t unb ^eijt unb immer fort ^rijt, jult^t ber 
ÄfjTel fprln^t unb ba« Sdiiff unb Sd)iff<H>cIf in bie Puft fprengt. 
eoU btffe«' ^teufen« Sd)i<tlal »rrbenV Ta« ?ec* ber ^otf«re^ 
pnlfnitanten, bir fid) balb ju Jlai^ unb Zi)at in Berlin« SKanern 
crrfammelu »trben, »irb enlfdjeiben. ^bu ^rinjipftn fennf ba* 
^anb, btnn ti ^ai feint Wännrr }ut gmeitei Kammer flrR<dblt/ 
bir^mal nidit aii 9jertrAuendm<innrr, fonbern a\i Xra^ier ron 
(tat flu<^r|fTo(^tn(n ^rin^iflen, oie bic iUnforpeiungeii [rinc« fouöerSntn SEBiHend. (?in neuft BnflTiff flegen bieft TOinnet 
wäre ein neue« Slnrntat auf bit flanje pro^e ^Rajorit(^t ber 3}a- 
tion. 3" fold)eni lijabnwit baltt« wir eie INät^t berJCrone benn 
bod) nid)t fü^iiv ttie§ ber Qjiunb, we^balb n«ir felbfi ^eutt noOf 
mit größerem l'crtrauen al« bit Aonflitutiontnen unb bit abfo« 
Initflen, auf eine jrear mübfamr, iped)fel»>clle, tcif unblutijr 5ö« 
fünft bf< Anotend, ben bic 93eib(rubunj grf4)ürjt ^at, 3U rcc^nrn- 
nagen. 

gccie ^tabt ilranffurt. 

9. gfbr. (167. Sifung ber t!erfrtffuni,i(iebenbfn »eid|*»cr. 
fammlnng ) Gulmnnn tTiterpellin ba« iKeidjemlniflrrium übe» 
bit (FidÄmng be« baserlfdien (»efdmnitraini|letium« in t'etrrff 
btr Öiilliafelt ber Äcidi*gef(?e ü^er 3?eid;«mliiif»er be« 3nnrrn, 
V ©agern, »irb bieft 3nteTpeUafion I)<ute ilber adit läge beant» 
wotten. hierauf wirb über btn antrug ton Wactoa>icif«i unb 
©tnoffen: <<3>it in fämmtlicften )u $. 30 ber (Stu«bTrd)tt i\efltll- 
ten 9{inoritäI«rrad)ten beantragten i<(ftimmun)^en nidjt in bie 
@runbred)tt bt« brutfd^tn ^Molf« anfjunr^imen« namentlich ab^fm 
flimmt unb btrfelbr mit 317 pe^en IM Stimmen an^^encmmen. 
Sobann rotr», bei efnfadjer «bllimmiinj^, ber jlj. 30 ber "»runb- 
tedjte, fowie btr «ntraj ber aWebrljeit bti rölfdioirt^fcftaftlic^en 
au«fd)nffe« angenommen. 

— !>. gebr. Slu« guter CneHe fennm wir mfttbeilen, ba§ 
Me 5ßerretd)ifdjr »tgitrung ber öentralftrimlt rint 9?ott jufcm- 
mrn lie^, worin fte ba« (Eintreten In ben im ».T,^ernfd)tn ^}vcgramm 
angrbtuftttn »titem 2?unb entfdiieben aMebnt; vitlmtlfT bebarrt 
fie barauf, in ben engern ^unbeeflaat einjufreten. I'a« bi«^etigt 
i'erbältni^ ftp nur entjlanten, weil man tbr angrbeuttt f)abt, 
Deutfd)Ittnb bffinbt fit^ in btr i'ilbung eine« ßfinbe-fdlldair« be. 
griffen. Cefltrrtid) wirb nai^ wie »or beim 4<Hnteoftaat be^ar. 
ren unb behält e« fid) cor, mit ber 'J?atti>nalrer|ammlnng nai^ 
aJcOenbung ifjre« äßerfefl liber einige aVobipfationtn )u terbau» 
brln. Dif 9?ott felbf» fdjiirftt mit fclgrnben widfttgtn iL'orten: 
»(»tgen tint Unttrorbnung Stintr iWaieftit 6e« .«aifeiö unter 
bie »on einem anbern beutfdjen Süiflen gtbanb^ble .Jentralgts 
malt teT»al)ren Sid) Seine Wajedät ber Jfaifer unb JlllerbörtifU 
beffen Regierung auf ba« geierlid>fte. Sit finb bie^ fi»^, Si« 
finb r« Cffttrreld», Sic fInb e« 3)eulfd)I,mb [(^nlbig.« 

— 3>er ©ij^ajog MeirtidteriDefft , an elnrm rntjä«blid)en 
Äatarr^ nic^t unbebenflid) eifraiift, fdieint fic^» n-iebn }u erboltn. 
^)einri(ft ». (Magern, einige lagr unicobl, war miebtr bergeflrllt. 
9?odi wor »eber ton ben beutfdjen ajegieningrn in iljrer ©t* 
fammt^eit, nod» pon ber öflcrreiAifdien Dtegitrung fpejieU ein« 
(»rnärung erfolgt, ebenfo wenig ton ^rcnpen ba« bit 'llerfünti. 
gung btr @runbred)tr terjC-gert, auf bit i>r. ». Gampbaufen gt- 
brungen tabtn fcÜ. <§i wirb terüd)ett, bit öilerreid)ifd)f iKegit- 
lung ^obt bem berliner Äabinet blo« einen iüan oorgriegf, reo« 
nad) bem Äaiftr unb btn Jtöni|)en bie Oberleitung )u ^Ibeil unb 
reuti*lanb in Äreife gefheilt werben foUte, an Kren Spifie bann 
bie ÄJnige ju flehen b-iHen. I^ic 5»ad)rid)t ton einer Sufammeu« 
jirbnng Bon 40,000 Wann bri ^anffurt fe? eine Öiftnbung. 
Ucbri.un« bört man , ba& unter btn Jteglrrungrn nüerbing« »011 
91urf}fünng größerer ^jeermaffen bit 3iebt ifl, ba ber «epublita« 
ni«mu9 mit ntuen Sd)ilbtv(ir6ungtn für ben SWärj bro^t. 

(pari«, 6. {^ebniar. iEet flre§ett Xbeif ber fnigefanbfm, 
»eldJt oon ben belreifenben aRitbten beauftragt fiub", bet Confe» 
renj In iBiüffel beijuwcbnen, befinbet fieb in birfem «ugenblirf lit 
>4!ati4. gie »etteu fi* bemnäd-ft uad) ©rn|lfef »egebeit fl» 
öiJffnnng ka itonfertnj ifl nnnmebr auf ben 15. andrj be|l(mmt. 

— & gebr. I'a« 2 Ätieg«gerld)f flUtr ptfleru fdnrn Ur- 
fbelMipru* ubn 25, btr tyrmorbung be« ©«ttral« ^rtn nnb bttf 
Äapitän« Wangin (bei btm 3ut»ioiifftantr) angrflagfriJnbittfuen; 
5 biefer 3nbl»ibuen trnrbrn jum lob tcruTtpeirt, 3 leben«- 
J.ingltdieT Sro-n^i^arbrit 4 in jr^niÄ^rlflet 3wang«arWt, 1 itt 
iwan^i^jd^riacT Dcualtoa a. {• n». L^iyi,i^_cj i-.y Google 89 on. 3)fr bfrao!rat{f4f aBnMsfrffn ftlnWgt jnm Kn^' 
frn an ben 3al)rf*t08 ttx gtbruarvrvoliKion auf ttn 25. b. W. 
rin SRicffnbonftrt «n , bfm mctir aUi 15 000 3<ÜTiifr aiitDctnuii 
funnrn. Wnn »ftjlftert , tr.n tic ;V.i)i<r:inA bitffr jii brabpiti. 
a{nb<n «colulionirtn TOah!,;!! rcrbribaub ffin ^>iubtrnift in brn 
mt% U^tf aÜfin bic (^^riftc inr^^cii ft.lj f^ff.VIftt l,>fF,n nn'nTtn, hife 
Pe »on etwa 12,000 OT^mn Ann.>pfii mx\ Ia^c i^rrr SPcrfinigiina 
um^cbfn tottbfii. 3« bfm @ffd)äfl«Ifbfn ^mfdit ^xfi^tt 
etiOftavt, fcU»fl flnefu^Tcn na^ ftuicrila ^tta naC^daffc«. 

ffittn, 5. S^fbT. Slfcfnnalii (fj ^utf auf rinrn 

OffnoMtr iicfdiofffn worbrii uiib ticöinal ttaf bft 6djiifi fo iiut, 
UA btt Z^ann \c^Ui^ tcbt nirb(T|tt(. — 0(firtn würben au« 
iMt i^aui }roa ^»bislbucn, »rt« «ifiti|ntci fttten tenrit> 

flto^Nn; ftrcwfitr. 3» bn (nllsni 6i^«(i bc< 9irld>«^ 
Ugt Mmtbc bcc IbrtMig e^fclCiiI, b«i «numiimnicii |kta$iTa* 
MtR itt mtminifit fi»(r Mc Hnflttaiifl tn {»Mfhaft fefort 
brm JtaiftT }ttr Sanftleii eerjulrflni nn^ fta< OHniMHm ««f* 
inforbtrn, bie a^ollflTfÄunfi btr lobc^nrttfil* foglti* jti fif>iTtn, 
mit ©rininuninvlnVi-it rrnvorffu. ^^ic Ifiibcnj tc« ^liitrafl« war 
VOtnc^mlid) tnriiuf gfiittjta , beu liic^euiiiluljni .tunricljiunjfn 

Ungarn. *fftf), 1. 8»'br. 5" C^ran, Stobt ccn 8000 
(Sinno^nrrn, 6 Stunbcn obtr^alb Ciait , fuit) v-orflcftcrn citlIu» 
lidir Uncrbnunflfn vorgtfaUfn, unb tirfiUic otabt, tif an bfn 
9£f|}m aSinblf(i)rtT5<) rint bft>otf ßr(\fbfnl5<it*abrf|Tf fr.ifbtn lioi, 
ttnattc brn Umitanb, tai bf||ialb bafclbft rtne ftbt fci^ivacbf 
fa(unfl »at, Mtft }« bfiMlttM« nnb Mc ffa^nr brr 6mt>ornnfl 
aufjupflanitn, mt iii^t e^ne anorbtbatcn (man fpriil^ ftu4 Mit 
bcr Qrnorbund riiirf Som^mn) brnnffleOigt »prbni f<9ii f»a. 
Misere £iftait« fcblcn- 

— 1. gebt, ^litr (H ??a4ftcbenbf« Icfonnt gemacht »orben: 
9t ift €i. tut*!. b(m {rrltmaridjall gürüfii »oii SEQin» 

bifi^grSb jur Äcnnmifi gdaiiijt, ta§ am 25. unb -'0. fc ÜK., ali 
^cfib unb Cftn nur mit tintr ffbi fdireciditit «atuifcn bffcjt 
»ar, unter eintm Zt)tiU bft Cinwobn« ein ftic^fiiitbft 0cijt 
f!ct babur(^ funb flab, bai fit mit Stapptn unb anbnn SRattruaU 
q/t^MtldMaii^^Mtn, tbeil« mit rctbtn gtbcrn, tbcil« mit iD' 
(In, «Ict il«r mit f^nari anb lotb (ingcfaften «Aubtra auf 

km ib*tM, ta bM «offCR Mflk b«it viib» beibn etibtc gi» 
Idftm. B» klcfcii •etil« Mc «kb^nit«» |iir Octl^dtiflMufl «(beu 
|tt fi^Hncm, Iti« et. Suri^r. angecrbutt, brn gtfammtn 0c« 
iDobnan blrfn bribtn Gtdbte birtmit nnb (u Qcbru, b«f aOc 
3nb(»ibufn etiit Wü(f|l(^t auf Ib» *tlt" otei ©tanb, fcti mrl(ben 
foltbt übjcidjnt g([(b(n »erben« oerbafttt, mit bem nA<^(ten 911' 
(itAr«Zran«portt »tu |i<v «blffttllt mb fal (!«» Xilt|»ycilUiy<S 
cin^Rci^t ncibra. Pftlln, i. ?(f6r. !l>fr Sebauptunfl, bap brr nifflfcfie unb 
iflfneicbifcbf Wifanfte in 4<ctlin 3nftiuftion erli.Urn» \}lnun, \bxt 
HJ\ffe )u forbrrn , felMlCi Cer Äünig fcn »^jrciq'ini tif Ceutfrtjr 
^atfcrfrone annehme , »irb le(> biniuftef üflt , baf autb bn flro|c 
»tüannti4e (BcfBiibte ^iat|if^ ^off inllrairt f(f , kttflfac" 
|v protcßirm. 

— ©er „Jeiptigcr Seitunj" f^rcibt man golflenbe«: 3n 
km Mlcmi •(feBfik«ri«(irifcu viib ein gckciaiai|MllCK8«fgm^ 
mOtkn 1» Mifen SEflgw Htt ptt^n*, «d kcf)Mta4<«> •okmI 
acftBj (I kcMifHelc iUI«n^ Wl m« Jt«q*« l» f^tam^umm 
«tun InibHcttr, bein et fcki «Ict SemttXftt r4<nftr. SicfR Orr* 
ttanenfmann i|l »er Äurjem >>I55!i4 orif 3"<ben lebbaftfr Un» 
gnabe entlajTfn recrbfn, ebne taf man mit iUffimmtbcit riribti, 
Varuin? iDcHiiiitctiidJtctf rrcarn inbfiTrn iri'Tcn, tS babr fid) 
^Iib!'<^ Sjftijui^ßf fttöt , icKt Mubitfur frs iiu'flfbe'm ein „irü- 
t^rnbcr tfnuitiiit", Lir.t mmw ui.i;i ^f^^ll^trl fttntt , tt babc tfn 
Öenrral abfitbtUd) {u mögiictn^ f<^cl^jfc^ 9Ra;ic0(ln «eranla§t, um 
l|n unb bie Regierung äberbau)>t nnpopulit |u moibrn. 

Cicilnn, 6. S'bt. 3>i« Qrrtflaun 3(i<v"9 bringt unter 
bn Urbnf(|r{ft: »Siciic hn tlllg«rn«, von einem, »ie fie fagt, 
itbmfnlll f Mt nrttnritktrtcn , »cnn au<^ nl4t ynrtcilofcn itono 
lIwsbenteR n§ itofutk*« nm^ciund rinn Oni^r, mmaA «m 
23.3anttat bie Ungarn unter Änfft^rung M ptHnimm Obrrjlen 
Alapfa ben v^errcitijirtbrn ^elomarfcbafllirutenant €(bli(f M )ur 
!l!(Tniil)tnnil gffcl)la»\fn , tljiii faft alle .<?.iiio:ir:i qrne-iiirtni unb 
2000 Wffani^tiie gnnArtjt, Cit I bi^iiiuuior Oer Uii,V"ii Ci'icn fllA"' 
jfnCcn Siie^ nbrr bie jtaifcrlicben tri ijolncf ernm im unb b^er 
crfi 23atf<rlcn mit aller IRunition unb |ämmtli(be0 WepArf erobert 
1 ibci; loUen. i)ic ift^ifif von ^jolnof ii* ßrgirb fr? mit l'ei^ 
dien bebrctt flrnKfen. ftm 26 3<*n>"i' eiMte gfiTÜ äUtnbifcbgrA;i 
felbll mit aUcn Srapprn, bie er untrrC>rtTen jufamm^njieben fonnte, 
»icbrr gegen Kefllrb »pr. 3>ir nngarif<be Armee nabm bu ^lad)t 
an unb trieb bir JtaifcrHibrn bi< jNonor ror flcb |CT) Me unga« 
«if^e «rmcc ftp bann «ber |inler bie Xbeif }nri((g<i||mgm» weil 
mntrrbrffrn ber (K$ft»t ooii brr Z^eif ab,)e.ia«4ni tm, fo ba| 
f(e blefen Strom ni^t ne^r bi"tn ib"*" «ütfrn taffrn bnrftr. 
Scr polnifdje (Srnrrai S5rra fei» nm 23. 3'"» t>frmann|labt 
rinurjogfui am 2f>. '^mx. hdic er bie ,v'riuit,^ Äan^burii (»enom* 
men unb (omit gan) vsitbcnbüt^cn für Un^^aro »ieberrrobrrt. 
9tanü fbm vcite «It IO|O0O WUm mU eidcnMigm iM DftlMf rlnjlr^f«, »o er jlA «It kni ntbrim tmflarff^en Iruiiptn 
ju rerftni,un flebenfe, um fe ba(6 all mffllitb in Cfen unb 'Ccflb 
(in}urü(fcn. ^Dicfc SVa^ricbteu ^u< <£iebenbiirgen ge^cn aller« 
bin,i< um «to Za|e acllcr oU Mb tat 20i ffkmUlif^cn Ibiwc. 
buUctin. * , 

iDlbcnburt, bm 4. 3an«ar. Qir batten beute in biefla« 
etabt, »ieUeitbt In ff\tfi%n 9egmb ben erftcn «aO, bop eine flt, 
mifebte Gbe jioiftben 0"fcen unb öbttfJen abflfftblcjfen rcnbeii [!\ 
^tx ä^räntigam war ("ibiif», tie S^taut 3itaelitin. .&etr l'.jiibtl» 
robeim-r i>. SBetbaler rcüjcj bic 5:taiiuiu-}. 3u'lii f^iiiue e« ne« 
ftbt jireiftlbaft fesn, cb |. .iO ttx Oruubrectite fd-on al« rttbt«» 
träfiig angefeben werten fanu, inbem nocb feine CiellbebJrbf tum 
RbfibluSr bcr «bt bo tfk, allein biui| mmc cinactellc «rtaiibaiB ftatllrntc, 8. Bc^niat. SM («bcrKfUg tsirb mlt.iftbeKt, 
b«f bie ScT^Attblnnoni MrtanflSrnng brr 6iänbe unb »tiufuna 
einer (onflituirenbrn tSrrfammlung na<^|kR ClavIlaA bCB ]£ 
gebraat iüormittag« jtattfinbcn »erben. TOilndben, (1. ^^ebr. Sirutr fanb bie erjJe offenllldje Si^una brt 
Äammer ber SÄricbfrälbe fJ.ut, in weleber über ben ^niif bn 
tyerbanblungen biefer Jfammer beratben nMirbe. Äiweffnb waren 
nur 23 fKeitblrät^e , barnnter !ßvin( j?iu! mib ^rinj Suttpplb. 
(•^vMrrer, ber befiigfte We,}ner ber öffniiluljin '.^;erb.tnblnng<n ktt 
3(ritf)9fammer , fdjrint jtd; bemnaCb Camit aucgej'öbnt )u babca 

— 6. gebruar. @tner fo fpnnnenben, bewei;(ten Sc« 
batte wie bie bfuticte in brr Jtammer ber Xbgeorbnetrn bat mnu 
in Wdntben niemaÜ brijewo^nt. 2)ie ^artirulanfieD trr ^Xt^n, 
bir bif^cc niitl^cnflnnm «rfrfTra, tttflcn ioitc onf brn Xami^f« 
)7la( , n«b Vit mflffrn grftr^n , bnf fk ambcr l^rr üettner, bit 
^rrtbribfgrr ber (Sfmnbrrtbte nnb brr beutft^en (Sin^rit, mit offe« 
nrm Sifir unb In fo fetfer SBeife bie ^an^r bcacbrn , wie wir tt 
tbnri! Tnitt ^u.^etr.iut battcn. Dr. WAder mt Unterfranfe« er» 
ijjfiKte ben Metrien bttfeiJ ^S.itfentanje« ber JReditrn; ber 3"baH 
feiner SHeOe w.u febr ne.vuis, voÜ 5Jebaurrn über Cefleirn^»* 
wabrfdjftnltdjfti 5<ejlu(l, aba chnt ^'Tiifiifdjen ^öorfdjla^ wie e« 
«n« jii citalfen fet), fonfi AfLi-t tteberflu^ an bo<'>leabenrfn 
äücrten üon ber $ofanne bei beutfc^en iöoK« , »ron ben 'lK.rurrn 
von 3f^i4>o« n. f. w. 3bw folgte Domherr Ibinnei«, bann Sp« 
prUaiton«grTi4t4birrftor &t«Htnrri bdbr fär ben iXinori